 Trendovi i izazovi u IT-u
 Windows Server 2012: Više od virtualizacije
 Potpuna virtualizaciona platforma
 Unapređena skalabilnost i performanse
 Povezivanje sa servisima u oblaku
 Sumarno
 Kako početi?
2
Trendovi i izazovi u IT-u
Nove
aplikacije
Različite
uređaje?
Data
explosion
Cloud
computing
3
Više od virtualizacije
Skalirana i sigurna radna opterećenja, finansijski isplativo
kreiranje privatnog clouda, sigurno povezivanje sa cloud servisa
Snaga više servera,
jednostavnost jednog
Efikasno nadgledanje i upravljanje infrastrukturom uz
maksimalnu dostupnost i minimizaciju otkaza i grešaka
Svaka aplikacija, na bilo
kom cloudu
Kreirane na otvorenoj i skalabilnoj web platformi koja podržava
aplikacije u hibridnoj cloud arhitekturi
Omogućava moderni
način rada
Podrška za mobilne uređaje i moderne, fleksibilne načine rada
4
Brzo reagovanje na promene
poslovnih potreba
Kontrola troškova i povećanje
efikasnosti
Povezivanje datacenter-a sa
udaljenim lokacijama i cloudima
5
KOMPLETNA VIRTUELAZACIONA
PLATFORMA
Kompletno izolovano,
multitenant
okruženje
POBOLJŠANA SKALABILNOST I
PERFORMANSE
Visoka gustina/broj virtuelnih
mašina, skalabilno okruženje
POVEZIVANJE SA
CLOUD SERVISIMA
Uobičajen identity and
management framework
6
6
Potpuna virtualizaciona platforma
Obezbeđuje totalno izolovano,
multitenant okruženje koje
sadrži alate koji omogućavaju
ispunjavanje SLA-ova,
omogućava pregled potrošnje
resursa, kao i self-service
delivery
Povećana mobilnost
VM
Kreiranje i izolacija
virtualnih mreža
Obezbeđuje
dostupnost resursa
Simultane live migracije
Hyper-V Network
Virtualization
Resource Metering
Shared-nothing live
migracije
Storage live migracija
Hyper-V Extensible
Switch
Quality of Service
(QoS) features
Administrativni alati laki
za korišćenje
7
Potpuna virtualizaciona platforma
Network virtualization
Korišćenje više virtualnih
mreža na fizičkoj mreži
ŠTA SE REALNO DEŠAVА?
Odvaja network configuration
za virtual machines
Uklanja virtual LAN (VLAN)
mane
Dozvoljava fleksibilno
postavljanje VM
SQL Server SQL Server
Omogućava datacentre bez
fizičkih granica
Deliver multitenant security i
isolation
Omogućava infrastrukturu
kao servis (IaaS)
Plavi vidi
Web
Storage
Web
Storage
Narandžasti vidi
SQL Server
Web
Storage
SQL Server
Web
Storage
8
Unapređena skalabilnost i performanse
Scale up VMs
Hyper-V cluster do 64
node-a
Omogućava high-density,
skalabilno okruženje koje
može da se optimizuje u
odnosu na potrebe poslovanja
64 virtualna procesora i
1 TB memorije po
virtuelnoj mašini
Novi 64 TB VHDX
format
Povećana gustina
VM
Poboljšane
performanse VM
Dynamic Memory i
smart paging
Non-Uniform Memory
Access (NUMA)
4,000 virtualnih mašina
po cluster-u
Virtual Fibre Channel
support
Hardware offloading
9
Unapređena skalabilnost i performanse
Dynamic Memory
Povećana gustina virtuelnih
mašina
Povećane dodeljene
memorije VM,
po potrebi, bez restartovanja
Raspolaganje dodeljenom
memorijom ukoliko se ne
koristi
Maximum
memory
Maximum
memory
Maximum
memory
Minimum
memory
Minimum
memory
Minimum
memory
Virtual machine
Virtual machine
Virtual machine
Startup
10
Povezivanje sa servisima u oblaku
Objedinjeni kredencijali za
konzistentnost bezbednosti i
jednostavnost korišćenja
Uobičajen identity i
management framework za
poboljšanje sigurnosti i
pouzdanosti veza u okviru
kompletne infrastrukture
uzimajući u obzir da se ona
prostire na više lokacija
Federacija kredencijala kroz privatne,
javne i hibridne cloud-e
Enable secure cross-premises
connectivity
Bezbedna povezanost sa hosting
provajderima
Support claims-aware identity rešenja
Omogućuje sigurnu povezanost
između geografski odvojenih lokacija
Obezbeđuje single sign-on uz visok nivo
bezbednosti
Koristi postojeću mrežnu opremu i
tehnološke standarde
Jednostavna integracija sa drugim
federation platformama
Premeštanje virtuelnih mašina na
druge lokacije ili hosting provajdere
bez rekonfigurisanja mrežne
infrastrukture
11
Povezivanje sa servisima u oblaku
Sigurna povezanost između udaljenih lokacija
SQL Server
Virtual Machine
HOSTED CLOUD
Windows Server 2012
remote access
site-to-site VPN serveri
SQL Server
Web
Storage
Web
Storage
12
Kako da implementiram
cloud?
Kopletna
virtualizaciona
platforma
Brzo reagovanje na
promene poslovnih
potreba
Kako da povećam
efikasnost u mojim
datacentrima?
Kako da kreiram apolikacije
najnovije generacije?
Povećana
skalabilnost i
performanse
Kontrola troškova i
povećanje efikasnosti
Kako da omogućim
moderan način rada?
Povezanost sa
cloud servisima
Povezivanje datacenter-a
sa udaljenim lokacijama i
cloud-ima
13
Cloud optimizuje vaš IT
Snaga više servera,
jednostavnost jednog
Enterprise-class
scale i
performanse
Hyper-V Network
Virtualization
Shared-nothing
live migracija
Hyper-V Replica
Omogućava moderni način
rada
Hibridne aplikacije
Low-cost, visoko
dostupni, filebased storage
Windows
PowerShell 3.0
Multitenant, high-density websites
Pojednostavljen,
feature-rich VDI
Dynamic Access
Control
14
Download Windows Server 2012
Naučite više, probajte Windows Server 2012,
Microsoft Private Cloud rešenja i Microsoft
System Center 2012
Radite sa vašim partnerom ili Microsoft
predstavnikom kako biste sproveli pilot
projekat
15
16
Download

"MS Windows 2012 Server": Главни разлози за