Návod k instalaci a aktivaci systému BUILDpower S
Uživatelský manuál k instalaci a aktivaci
systému BUILDpower S –
studentská verze
Copyright © 2012
1/4
Návod k instalaci a aktivaci systému BUILDpower S
OBSAH
1.
Instalace programu lokálně ........................................................................................ 3
2.
Aktivace systému BUILDpower S................................................................................ 4
Copyright © 2012
2/4
Návod k instalaci a aktivaci systému BUILDpower S
1. Instalace programu lokálně
Postup instalace BUILDpower S na lokální stanici se provádí následujícím způsobem:
Aktuálně je k dispozici instalační verze BUILDpower S, která instaluje SQL Server 2008 R2
Express. Tím je zabezpečen provoz BUILDpower S jak na 32 bit OS tak i na 64 OS.
Samotná instalace programu se skládá ze čtyř částí:
1. Zjištění verze operačního systému včetně zobrazení chybějících programů na
aktuálním PC
2. Instalace podpůrných (chybějících programy) - (není nutné v případě WIN VISTA, WIN
7 a Windows Server 2008 a výše)
3. Samotná instalace systému BUILDpower S včetně SQL 2008 R2 Expres
4. Samotná instalace upgradu systému BUILDpower S (aktuálně 1.23.8)
Postup instalace programu je následující:
1. Spusťte instalátor programu. Pro OS WIN VISTA, WIN 7 včetně Windows Server 2008
a výše je nutné instalaci spustit pomocí pravého tlačítka myši volbou Spustit jako
správce.
2. Následně můžete být požádání o doinstalování chybějících programů. Jedná se o
programy Windows Instaler 4.5, DotNetFrameworks, Windows PowerShell 1.0.
Programy jsou umístěny na webu. Programy je nutné instalovat v tomto pořadí
Windows Instaler 4.5, DotNetFrameworks a poslední Windows PowerShell 1.0. Během
jednotlivých instalací bude někdy nutné PC restartovat.
3. Dále se řiďte pokyny instalátoru, který bude pouze vyžadovat zadání cesty, kam se má
nainstalovat programová i databázová část BUILDpower S.
4. Instalace je plně automatická a na závěr bude většinou vyžadovat restart počítače.
5. Spusťte zástupce BUILDpower S, který bude vyžadovat přihlášení. Standardně je
nastaveno přístupové jméno: admin, heslo: info.
6. Aktivujte systém BUILDpower S - složka Správce systému volbou Aktivace systému
BUILDpower viz. kapitola 2 Aktivace systému BUILDpower S
7. Poté obdobným způsobem spustit instalace upgradu systému BUILDpoweru S. Bude
vyžadováno přihlášení (přístupové jméno: admin, heslo: info).
Copyright © 2012
3/4
Návod k instalaci a aktivaci systému BUILDpower S
2. Aktivace systému BUILDpower S
Pro každou databázi, kterou bude zákazník provozovat, je vygenerovaný jednoznačný
identifikátor. Výsledkem je vytvořený licenční klíč, který obsahuje neaktivovaný aktivačním
kód, přehled zakoupených modulů a rozsah datové základny. Aktivační kódy jsou součástí
licenčního ujednání, protokolu nebo smlouvy a nebudou se nikdy měnit.
Upozornění:
Systém BUILDpower S nelze bez aktivace provozovat.
Postup aktivace na lokálním PC nebo serveru je následující:
1. Po ukončení instalace programové části spusťte aktivaci přes zástupce BUILDpower S –
složka Správce systému volbou Aktivace systému BUILDpower. Následně se spustí
průvodce aktivace systému BUILDpower
2. Vyberte volbu Aktivační kód a klikněte na tlačítko Další
3. Následně zadejte Aktivační kód, který je uveden na licenčním ujednání, protokolu
nebo smlouvě
4. Tlačítkem Další se provede přes internet komunikace se serverem společnosti RTS, a.s.
a následně se vrátí obsah licenčního klíče k zákazníkovi. Tím dojde k aktivaci produktu
BUILDpower S
5. Kontrolu licenčního čísla a tím i aktivaci lze ověřit přes zástupce BUILDpower S – složka
Správce systému volbou Informace o licenčním klíči
Poznámka:
Pokud nemá počítač, na kterém je provozován BUILDpower S, připojení na internet, tak
z důvodu aktivace je nutné kontaktovat společnost RTS, a.s. tel: 840 230 330
Copyright © 2012
4/4
Download

Návod na instalace včetně aktivace systému BUILDpower