Cenovnik
[email protected]
www.pikstampa.co.rs
+381 11 6135 364
+381 65 311 5885
Sadržaj
Grafički Dizajn
Identitet
4-7
• Vizit karte ...................................................4
• Memorandumi ...........................................4
• Koverte ......................................................5
• Fascikle ......................................................5
• Obrasci ......................................................6
• Omot za CD ...............................................7
• Usluge grafičkog dizajna............................2
• Uputstva ..................................................2-3
Specijalna Ponuda
Ambalaža
12-14
2-3
8-11
• Samolepljivi blokčići ...............................8-9
• Promotivne karte ......................................10
• Flajeri.........................................................11
• Biorazgradive kese ...................................12
• Luksuzne papirne kese .............................13
• Kartonske kutije ........................................13
• Etikete, Omoti, Nalepnice.........................14
Promo Materijal
Brendiranje Promo Materijala
Tipski Obrasci
19
20
• NCR kopirajući blokovi .............................20
• NCR kopirajući formulari ...........................20
• Ofset blokovi .............................................20
• Ofset formulari ..........................................20
• Kartica i pregradni kartoni .......................20
• Obrasci platnog prometa ........................20
15-18
• Reklamni blokovi ......................................15
• Reklamni kocka blokčić ...........................16
• Jednobojni leci ........................................16
• Katalozi ....................................................17
• Brošure .....................................................17
• Diplome ...................................................18
• Pozivnice, Vaučeri ....................................18
• Posteri ......................................................18
Sezonski promo materijal
21-22
• Planeri ......................................................21
• Novogodišnje čestitke ..............................21
• Stone mape .............................................21
• Stoni kalendari .........................................22
• Zidni kalendari .........................................22
1.
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
Usluge grafičkog dizajna
Usluga grafičkog dizajna je veoma važan segment u grafičkoj industriji. Pošto smo uspeli da zaokružimo ceo
proizvodni proces, odlučili smo da ulaganje u dizajn za većinu vaših proizvoda bude naša investicija u dugovečnu i
uspešnu poslovnu saradnju. To nikako ne znači da se takvim poslovima prilazi olako – naprotiv.
Naša standardna tehnologija rada podrazumeva da se svakom klijentu za svaki posao idejno rešenje dostavi (u
elektronskoj formi) na komentar. Po potrebi se naknadno rade izmene i razna prilagođavanja dizajna konkretnim
potrebama ili zahtevima. Ovaj dizajn proces, uz aktivno učešće obe strane, ponekad može da potraje više dana i da
za posledicu ima nekoliko revizija rešenja. To se pre svega odnosi na tehničke detalje, dok bi osnovna ideja trebalo
da bude što bolje definisana odmah na početku. U svakom slučaju – finalno rešenje ide u štampu tek kada je
naručilac 100% zadovoljan krajnjim rezultatom.
Kod nekih vrlo zahtevnih poslova kao što su katalozi, prospekti, kalendari većeg obima, specifična ambalaža, i neki
drugi ekskluzivni proizvodi, ova usluga se posebno unapred dogovara, a često uključuje i izradu kvalitetnih
fotografija, probnih modela I uzoraka.
Uputstva
Grafički Dizajn
Prilikom izrade i dostavljanja file-ova potrebno je da ispoštujete nekoliko pravila da bi u najkraċem moguċem roku
pristupili samoj štampi.
1. PROGRAMI
Prilikom izrade graf. pripreme koristiti ISKLJUČIVO grafičke programe: Corel Draw, Adobe Illustrator, Photoshop, a
NIKAKO programe Word, Power Point itd. Ovi programi imaju dosta ograničavajućih elemenata i iz njih nije moguće
obaviti proces štampe.
2. BOJE
Koristite ISKLJUČIVO CMYK paletu boja, a NIKAKO RGB paletu boja jer se najčešċi problem javlja da ono što vidite
na ekranu nije istovetno onom što se odštampa.
2.1 Crna boja na većim površinama
Kod velikih površina crne boje, crna ne sme biti zadata samo kao K=100% jer će na taj način štampa crne ispasti
bledo crna. Da biste dobili zasićenu crnu potrebno je koristiti C=75%, M=60%, Y=60%, K=100%, ovakav nanos se
koristi samo kod velikih crnih površina, nikako za tekst ili manje objekte.
2.2 Sitan tekst u crnoj boji
Ukoliko imate sitan tekst u crnoj boji, obojte ga samo u crnu tj. K=100%
3. REZOLUCIJA
Ukoliko pripremu pravite u Photoshop-u potrebno je raditi u 300dpi rezoluciji. Sve fotografije koje se koriste u
pripremi moraju biti rezolucije 300dpi. Rezolucijom većom od 300dpi ne dobija se ništa na kvalitetu, samo se
povećava veličina dokumenta i usporavaju svi postupci vezani za štampu. Rezolucija manja od 250-300dpi u
štampi daje mutne i zrnaste slike lošeg kvaliteta.
Što se tiče fotografija, generalno uzevši, one skinute sa Interneta nisu dovoljno kvalitetne da se mogu iskoristiti u
postupku štampe. Izuzetak su namenske fotografije urađene u velikoj rezoluciji, koje su namenjene za štampu. Da
biste videli koliko će velika fotografija koju imate izaći u štampi, podelite broj piksela u dimenziji fotografije sa 120 i
dobićete veličinu odštampane fotografije u cm. (npr. fotografija dimenzija 360x450px u štampi može biti velika
3x3,75cm). Dimenziju fotografije u pikselima (px) možete videti u Windows Exploreru.
4. DIMENZIJE
Kada definišemo željenu dimenziju potrebno je dodati prepust po 2mm sa sve četiri strane (slika br.1). Takođe treba
voditi računa da važne tekstualne i grafičke elemente uvučete bar po 3-4mm od ivice sečenja papira.
5. LOGOTIPI I CRTEŽI
Logotipe i crteže trebalo bi doneti urađene u nekom od grafičkih programa (Adobe Ilustrator, CorelDRAW i sl.).
Logotipi koji se nalaze u Wordu, Excelu, Power Pointu, kao sačuvani mail, kao slika skinuta sa sajta obično nisu
upotrebljivi. Svaka ozbiljnija firma u sklopu svoje Knjige grafičkih standarda ima svoj logotip i slične materijale
urađene u nekom od prihvatljivih formata (.ai, .eps, .cdr).
2.
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Slika br.1
prepušten format
(prosiren po 2mm u krug)
finalni format axb
(isečen format flajera)
margine za tekst i bitne elemente
(tekst, logo, svi bitni detalji moraju
se odvojiti od linije reza 3-4mm)
NE VALJA
ADRESA
TELEFON
www.sajt.com
www.sajt.com
IME FIRME
IME FIRME
ADRESA
b+4mm
TELEFON
b
Grafički Dizajn
VALJA
JPG
300DPI
CMYK
a
a+4mm
Dimenzija formata
za flajere
Dimenzija formata
sa prepustima
A6 (10,4x15,4cm)
A5 (15,4x20,4cm)
A4 (20,4x30,4cm)
A4/3 (10,4x20,4cm)
3.
Dimenzija finalnog
formata
A6 (10x15cm)
A5 (15x20cm)
A4 (20x30cm)
A4/3 (10x20cm)
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Identitet
Neophodan segment u svakodnevnom poslovanju. Sadrži proizvode neophodne za komunikaciju sa poslovnim
saradnicima (vizit katrte, memorandumi, koverte, fascikle, blokovi, obrasci, omoti za medije ...). Ovu možda I
najvažniju grupu predstavljamo posebno, segment po segment.
Vizit karte
Vizit karta je neizostavan faktor u poslovnoj komunikaciji i u najvećem broju slučajeva prva a možda i jedina je veza
između Vas i potencijalnog komitenta. Ona je ta koja ostavlja prvi utisak o kompaniji koju predstavljate (zamislite
utisak koji ostavljate ako je nemate). Standardna dimenzija je 9x5cm a dimenzije mogu biti i prema zahtevu.
Najčešći papir je kunstdruk 300 g. Vizitke se mogu raditi i na specijalnim papirima. Plastifikacija i zaobljene ivice su
po želji uz doplatu.
VIZITKE se mogu sabirati uz doplatu +3e za svaku dodatu osobu ( zbog obrezivanja )
VIZIT KARTA
9X5cm
štampa 4/0
jednostrani
kolor
štampa 4/1
kolor/crna
štampa 4/4
obostrani kolor
VIZIT KARTA
8.5X5.5cm
štampa 4/0
jednostrani
kolor
štampa 4/1
kolor/crna
štampa 4/4
obostrani kolor
120 kom
po vrsti-osobi
7.80 €
9.40 €
10.50 €
100 kom
po vrsti-osobi
7.80 €
9.40 €
10.00 €
12.00 €
200 kom
po vrsti-osobi
9.60 €
11.70 €
12.50 €
11.40 €
14.00 €
15.00 €
210 kom
po vrsti-osobi
9.00 €
11.00 €
300 kom
po vrsti-osobi
10.50 €
12.80 €
13.50 €
300 kom
po vrsti-osobi
500 kom
po vrsti-osobi
12.50 €
15.70 €
17.00 €
500 kom
po vrsti-osobi
14.00 €
17.00 €
18.00 €
26.00 €
1000 kom
po vrsti-osobi
22.40 €
27.00 €
29.00 €
48.00 €
2000 kom
po vrsti-osobi
41.00 €
50.00 €
54.00 €
1000 kom
po vrsti-osobi
18.50 €
34.00 €
24.00 €
44.00 €
Identitet
2000 kom
po vrsti-osobi
Detaljan opis proizvoda:
naziv: VIZIT KARTA
dimenzija: 9x5cm ili 8.5x5.5cm
obim: 1 kom
papir: kunstdruk 300 g
štampa: 4/0 ili 4/1 ili 4/4 (pogledati tabelu)
doplata: plastifikacija sjajna uz doplatu
6€/1000kom
Memorandumi
Memorandumi su kao i vizit karte standard u poslovnoj komunikaciji. Najčešće predstavljaju podlogu za poslovna
pisma, ugovore, fakture, ponude kao i ostalu internu ili eksternu prepisku. Standardni format je A4 29,7x21cm a
može biti i skraćeni tj 21x21cm. Najčešće se koristi ofsetni 80-100g papir. Po zahtevu može biti i deblji papir ili
kvalitetniji kunstdruk ili neki od specijalnih papira.
količina
cena
doplata *
500 kom
1000 kom
1500 kom
2500 kom
5000 kom
10000 kom
22.00 €
26.00 €
30.00 €
40.00 €
67.00 €
114.00 €
20.00 €
22.00 €
24.00 €
26.00 €
29.00 €
39.00 €
+
DIZAJN
ZA
1
din
za tiraže 2500+
Detaljan opis proizvoda:
naziv: MEMORANDUM
dimenzija: A4, 21x29,7cm
papir: ofset 100 g
štampa: 1/0 jedna boja, jednostrano
* doplata za svaku sledeću boju
(za kolornu štampu su potrebne 3 doplate)
doplata: ako štampa ide u margo tj.od ivice do ivice
doplata je 1€/500kom
4.
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Koverte
Koverte pored memoranduma i vizit karti standard u poslovnoj komunikaciji. Najčešće se rade na 80-90 g ofsetnoj
hartiji. Postoje dva načina štampe na kovertama. Prvi je da se brendira već proizvedena koverta. Ovde postoje
tehnička ograničenja i potrebno je prilagoditi grafičko rešenje. Drugi je da se odštampa otvoreni tabak pa tek posle
štampe se pravi koverta. Ovaj način izrade je skuplji i uglavnom se koristi za kolornu štampu a cene se daju na upit.
količina
ameriken bp
23x11cm
C5
23x16cm
26x19cm
C4
32x23cm
B4
35x25cm
40x30cm
doplata *
100 kom
200 kom
500 kom
1000 kom
2000 kom
5000 kom
20.00 €
21.50 €
27.00 €
37.00 €
60.00 €
130.00 €
21.00 €
24.00 €
33.00 €
49.00 €
85.00 €
193.00 €
22.00 €
26.50 €
40.00 €
63.00 €
112.00 €
260.00 €
23.00 €
29.00 €
46.00 €
74.00 €
134.00 €
316.00 €
24.50 €
31.00 €
52.00 €
86.00 €
160.00 €
378.00 €
28.00 €
38.00 €
67.00 €
117.00 €
221.00 €
533.00 €
17.00 €
17.50 €
18.00 €
19.00 €
26.00 €
45.00 €
+
DIZAJN
ZA
1
Detaljan opis proizvoda:
naziv: KOVERTA
dimenzija: 23x11cm,C5,19X26,C4,B4,30X40
obim: 1 kom
papir: ofset 80g
štampa: 1/0 jedna boja, jednostrano
* doplata za drugu boju
napomena:
koverte sa prozorom se doplaćuju 0.02€/kom
koverta C5 se otvara po dužoj strani
koverta 19X26 se otvara po kraćoj strani
koverta C4 se otvara po kraćoj strani
koverta B4 se otvara po kraćoj strani
koverta 30X40 se otvara po kraćoj strani
din
Identitet
za sve tiraže
Fascikle
Fascikla ima veoma bitnu ulogu u poslovnoj kominikaciji. Standardno se izrađuje na kvalitetnom kunstruk papiru sa
dve klapne i dodatnim bigovima za promenljivu debljinu (kapacitet listova). Važan detalj je to što fascikle imaju i
prorez za vizit kartu.
Detaljan opis proizvoda:
naziv: FASCIKLA sa dve klapne
dimenzija: 32x24cm
obim: 1 kom
papir: kunstdruk 350g
štampa: 1/0 jedna boja, jednostrano
* doplata za svaku sledeću boju
(za kolornu štampu su potrebne 3 doplate)
plastifikacija: 1/0 jednostrana sjajna
dorada: štancovanje na oblik prema postojećem alatu
5.
količina
cena
doplata *
100 kom
200 kom
300 kom
500 kom
1000 kom
2000 kom
80.00 €
103.00 €
127.00 €
175.00 €
295.00 €
555.00 €
27.00 €
28.00 €
29.00 €
31.00 €
35.00 €
50.00 €
+
DIZAJN
ZA
1
din
za tiraže 500+
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Obrasci
Identitet
Obrasci, formulari, samokopirajući formulari, samokopirajući blokovi, blokovska roba čine ovaj neizbežan segment
u poslovnoj komunikaciji. Fakture, radni nalozi, otpremnice, prijemnice, garanti listovi, tovarni listovi su samo neki
od naziva obrazaca potrebnih za neizbežnu papirologiju koja nam pomaže da se lakše organizujemo, da
ispoštujemo zakonske ili interne procedure. Mogu biti u listu, u setu, u bloku, povezani lepljenjem ili klamericom,
perforisani ili ne, sa štampanom ili blanko koricom ili bez korice. Izrađuju se na ofsetnoj ili samokopirajućem NCR
papiru.
količina
nekopirajući
kopirajući
doplata *
10 blokova
20 blokova
30 blokova
50 blokova
100 blokova
200 blokova
29.00 €
35.00 €
44.00 €
65.00 €
112.00 €
205.00 €
32.00 €
42,00 €
55.00 €
82,00 €
146.00 €
272.00 €
22.00 €
24.00 €
26.00 €
28.00 €
38.00 €
55.00 €
Detaljan opis proizvoda:
naziv: BLOKOVI
dimenzija: A4, 29x20cm
obim: 100 listova
papir: ofset 70 g ili NCR kopirajući
štampa: 1/0 jedna boja, jednostrano
* doplata za svaku sledeću boju
(za kolornu štampu su potrebne 3 doplate)
povez: lepljenje po kraćoj strani
doplata: doplata za perforaciju je 0,10€/blok
napomena: jedna priprema, jedna boja
-Kada su blokovi u pitanju postoji mnogo mutacija u pripremi i broju boja.
-Svaki list u bloku može da se razlikuje u pripremi ( kupcu, prodavcu, ostaje u bloku) i u boji (prvi list plava boja,
drugi crvena ...).
-moguće kombinacije: jedna priprema i jedna boja ili jedna priprema i više boja ili više priprema i jedna boja ili
više priprema i više boja
Izvođenje cene za A5 i A6 format
- 40 blokova A6 = 10 blokova A4
- 80 blokova A6 = 20 blokova A4
- 20 blokova A5 = 10 blokova A4
- 40 blokova A5 = 20 blokova A4
M ASTER FRIGO
Vojislava Iveti}a b.b.
11211 Bor~a, Beograd
3325-159, 3328-770, 3321-607
tel/fax:
[email protected]
e-mail:
teku}i ra~un: 160-920131-12 Banca Intesa
mati~ni broj: 06285783
registarski broj:01106285783
100247523
PIB broj:
PROJEKTOVANJE, [email protected], PRODAJA
I UGRADNJA RASHLADNE OPREME
AIK
Banka
a.d. Niš
4. KOPIJA
Datum:
Radna jedinica:
3. PRIMAOCU ROBE
Vreme:
2. PREVOZNIKU
RADNI NALOG BR
1. PREVOZNIKU
REDOVAN SERVIS
VANREDNI SERVIS
GARANTNI ROK
IZDAT ZA
FIRMA
DEVIZNI NALOG ZA ISPLATU U DINARIMA
Vlasnik ____________________________________ Adresa _______________________________ Pasoš/l.k. ____________
Opis transakcije ___________________________________________________________________________________________________
Račun
Partija
Šifra valute
Iznos u valuti
Srednji kurs
Dinara
Kupovni kurs
OJ
ZA ISPLATU DIN
DATUM
Kursna razlika
Račun
_________________ 20____ god.
Likvidator-Blagajnik
PIROT
TEHNI^KI PREGLED
VOZILA
Štambilj Banke
Potpis primaoca
Br. garantnog lista:
TIP URE\AJA I PROIZVO\A^
Po{iljalac:
_________________________________________
_________________________________________
iz _________, ulica __________________ br_____
Primalac:
_________________________________________
_________________________________________
iz _________, ulica __________________ br_____
Voza~: 1) _________________________________
Reg. br. kola ________________________________
2) _________________________________
Prikolica __________________ Put nalog_________
11000B E O G R A D
PIB
Dobavlja :
VRSTA KVARA - OPIS INTERVENCIJE
Koleta
br.
RA^UN: 160-94693-13
RA^UN BR.
Kupac:
Mesto istovara_____________________________
KM
Kol.
razred
Tarifa
na kg
Te`ina
IZNOS
obrastvarna ~unata
dinara
ADRESA
Mesto i adresa:
OTKUPNO MESTO
NAZIV ROBE
ZA PREVOZ
B U N A R 2 3 4 V ,TEL. 31-91-246
TEKU]I
DATUM PROMETA
LOKACIJA URE\AJA
Mesto utovara_____________________________
TO[IN
PIB 100196807
ID BROJ URE\AJA
OSTALI ID BROJEVI
PREDUZE]E ZA TRANSPORT I TRGOVINU
NE[KOVI] D.O.O.
To{in Bunar 234V N. Beograd
Ne{kovi}
TOVARNI LIST
Po~etak garancije:
LOKACIJA
TIGAR A.D.
Nikole Pa{i}a 213
18300 Pirot
Tel: 010/304-301
http://www.tigar.com
PIB kupca:
REDNI BR.
OPIS
IZNOS
Mesto i adresa: 11000 Beogard, Kulina bana 19
Datum:
Mesto izdavanja robe: Beograd
20
god
Teku i ra un:160-305265-58 Banca Intesa
OTPREMNIC A Br.
PIB dobavlja a: 1 0 0 0 2 8 2 1 4
Na osnovu Va e porud bine, putem
R.
br.
UGRA\ENI REZERVNI DELOVI I UTRO[EN
MATERIJAL
UTRO[AK
NORMA SATI
UKUPNO
SATI
PRE\ENA RELACIJA
[email protected]
VRSTA Dobra / Usluge
isporu ili smo Vam dole navedenu adresu
jed.
mere
Koli ina - izdata
CENA
po jedinici
Poreska
osnovica
Stopa
PDV
Iznos
PDV
RADOVE PRIMIO:
PDV 18%
UKUPNO
2.
3.
RADOVE IZVEO - SERVISER:
OSNOVICA ZA POREZ OD 18%
Ukupno
naknada
1.
Manipulativni tro{kovi
Svega dinara
Prevoz pla}a:
_________________________________________
Otpremna dokumenta:
_________________________________________
4.
_________________________________________
_________________________________________
6.
Beograd,
za NE[KOVI] D.O.O.
5.
7.
KONTROLISAO:
Primedba: _____________________________________________________________________________
8.
______________________________________________________________________________________
9.
______________________________________________________________________________________
Gore navedenu robu predao u ispravnom stanju:
Gore navedenu robu primio u ispravnom stanju:
U ______________ Dana ___________ 20 _____
U ______________ Dana ___________ 20 _____
_________________________
_________________________
10.
M.P.
Izdao
Primio
U ______________ Dana ___________ 20 _____
Voza~
Obra~unao:
(M.P.)
_______________________________
6.
_______________________________
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Omoti za CD/DVD
Uloga omota za CD/DVD je višestruka. Najvažnija funkcija je da sačuvaju veoma osetljiv medij od oštećenja i da
efektno reprezentuju sadržaj istog. Zato je veoma bitan utisak koji će ostaviti grafičko rešenje. Kvalitetan papir,
štampa i dorada se podrazumevaju. Ukoliko imate potrebu za drugačijim oblikom omota, slobodno nas
kontaktirajte.
Detaljan opis proizvoda:
naziv: OMOT ZA CD/DVD
dimenzija: 12.4x12.4cm sklopljena
obim: 1 kom
papir: kunstdruk 300g
štampa: 4/0 jednostrani kolor
plastifikacija: 1/0 jednostrana sjajna
dorada: štancovanje na oblik prema postojećem alatu
napomena: omot se isporučuje otvoren
cena
100 kom
200 kom
300 kom
500 kom
1000 kom
2000 kom
88.00 €
110.00 €
140.00 €
180.00 €
220.00 €
310.00 €
+
DIZAJN
ZA
1
din
za tiraže 500+
Identitet
količina
/ web /
press
Knjiga
ih
Grafičk a
rd
Standa
7.
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.kidis.rs
graphic
www.pikstampa.co.rs
Samolepljivi blokčići
Samolepljivi reklamni blokčići su mnogo više od samolepljivih listića, oni su idealno sredstvo za promociju Vaše
firme, proizvoda, brenda ili Vaših aktivnosti. U svetu je ovaj reklamni artikal veoma zastupljen, a kod nas je u povoju.
Prednost ovog proizvoda je taj što se uvek iskoristi, do poslednjeg listića. Postoje tri standardne veličine blokčića
koji mogu biti samostalni, sa mekim ili tvrdim koricama. Blokčići se rade zbirno, prosečno dva puta mesečno.
Specijalna Ponuda
Detaljan opis proizvoda:
naziv: SAMOLEPLJIVI REKLAMNI BLOKČIĆ
dimenzija: 72X72mm, 50x72mm, 100x72mm
obim: 50 listova
papir: ofset 90 g
univerzalna podloška od 140 g papira
štampa: 4/0 jednostrani kolor
povez: lepljenje
8.
količina
bez
DISPLAY-a
sa
DISPLAY-om
250 blokčića
500 blokčića
1000 blokčića
2000 blokčića
5000 blokčića
10000 blokčića
307.50 €
385.00 €
570.00 €
960.00 €
2050.00 €
3400.00 €
347.50 €
430.00 €
630.00 €
1000.00 €
2150.00 €
3600.00 €
količina
BLOKČIĆ
72x72mm
BLOKČIĆ
50x72mm
BLOKČIĆ
100x72mm
250 blokčića
500 blokčića
1000 blokčića
2000 blokčića
5000 blokčića
10000 blokčića
162.50 €
225.00 €
390.00 €
720.00 €
1650.00 €
2800.00 €
147.50 €
205.00 €
350.00 €
640.00 €
1500.00 €
2500.00 €
227.50 €
290.00 €
510.00 €
940.00 €
2150.00 €
740.00 €
+
DIZAJN
ZA
1
din
za sve tiraže
Detaljan opis proizvoda:
naziv: SAMOLEPLJIVI REKLAMNI BLOKČIĆ
SA MEKIM KORICAMA
blokčić:
dimenzija: 72X72mm
obim: 50 listova
papir: ofset 90 g
univerzalna podloška od 140 g papira
štampa: 4/0 jednostrani kolor
povez: lepljenje
meka korica:
dimenzija: 74X153mm, otvoreni format
papir: symbolcard 300 g
štampa: 4/0 jednostrani kolor
dorada: 1/0 plastifikacija, štancovan oblik
(za opciju sa display-em)
lepljenje blokčića na koricu
oblik: sa ili bez dispey-a
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Specijalna Ponuda
Detaljan opis proizvoda:
naziv: DUPLI SAMOLEPLJIVI REKLAMNI
BLOKČIĆ SA MEKIM KORICAMA
blokčić:
dimenzija: 2 blokčića 72X72mm
obim: 50 listova
papir: ofset 90 g
univerzalna podloška od 140 g papira
štampa: 4/0 jednostrani kolor
povez: lepljenje
meka korica:
dimenzija: 74X210mm, otvoreni format
papir: symbolcard 300 g
štampa: 4/0 jednostrani kolor
dorada: 1/0 plastifikacija, štancovan oblik,
lepljenje blokčića na koricu
9.
količina
cena
250 blokčića
500 blokčića
1000 blokčića
2000 blokčića
5000 blokčića
10000 blokčića
400.00 €
585.00 €
940.00 €
1680.00 €
3300.00 €
6100.00 €
Detaljan opis proizvoda:
naziv: LUX SET SAMOLEPLJIVI REKLAMNI
BLOKČIĆ SA TVRDIM KORICAMA
blokčić:
dimenzija: 1 blokčić 100X72mm od 50 listova
1 blokčić 50X72mm od 50 listova
5 samol. obeleživača od 25 listova
papir: ofset 90 g
univerzalna podloška od 140 g papira
štampa: 4/0 jednostrani kolor
povez: lepljenje
tvrda korica:
dimenzija: 110X80mm, sklopljen-zatvoren format
papir: kunstdruk 150 g
štampa: 4/0 jednostrani kolor
dorada: 1/0 plastifikacija, kaširanje na lepenku,
lepljenje blokčića i obeleživača na koricu
količina
cena
250 blokčića
500 blokčića
1000 blokčića
2000 blokčića
807.50 €
1390.00 €
2470.00 €
4480.00 €
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Promotivne karte
Promotivne karte za igranje su veoma primamljiv reklamni proizvod, pa smo ga iz tog razloga i svrstali u specijalne
ponude. Prednost ovog reklamnog proizvoda je što može da se radi i u malim tiražima po prihvatljivoj ceni.
PROMOTIVNE KARTE ZA IGRANJE – DIGITALNA ŠTAMPA
količina
cena
celofaniranje
10
20-50
60-100
120 i više
11.00 €/špil
7.00 €/špil
6.00 €/špil
5.00 €/špil
0.10 €/špil
0.10 €/špil
0.10 €/špil
0.10 €/špil
Detaljan opis proizvoda:
naziv: PROMOTIVNE KARTE ZA IGRANJE
dimenzija: 58X89mm
obim: 52 karte + 3 džokera
papir: kunstdruk 300 g
štampa karata: 4/4 obostrani kolor
štampa kutije: 4/0 jednostrani kolor
plastifikacija karata: 1/1 obostrana
plastifikacija kutije: 1/0 jednostrana
Specijalna Ponuda
PROMOTIVNE KARTE ZA IGRANJE – OFSET ŠTAMPA
10.
količina
cena
celofaniranje
200
300
400
500
1000
2000
3000
4000
5000
10000
1140.00 €
1410.00 €
1680.00 €
1850.00 €
2800.00 €
4400.00 €
6000.00 €
7600.00 €
9500.00 €
15000.00 €
20.00 €
30.00 €
40.00 €
50.00 €
100.00 €
200.00 €
300.00 €
400.00 €
500.00 €
1000.00 €
Detaljan opis proizvoda:
naziv: PROMOTIVNE KARTE ZA IGRANJE
dimenzija: 58X89mm
obim: 52 karte + 3 džokera
papir za karte: namenski karton kazino
papir za kutiju: kunstdruk 300 g
štampa karata: 4/4 obostrani kolor + mat lak
štampa kutije: 4/0 jednostrani kolor
plastifikacija kutije: 1/0 jednostrana
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Flajeri
Flajeri su još jedno od sredstava informisanja i reklamiranja. Danas je to najpopularnija i najefikasnija metoda
oglašavanja, propagande i prodaje. Flajer je univerzalna metoda za marketing, reklamiranje, poboljšanje imidža i
povećanje dobiti za bilo koju poslovnu aktivnost. Broj podeljenih letaka će direktno i razmerno povećati dobit svake
firme. Kako bi cena štampe bila što pristupačnija, odlučili smo da primenimo najpovoljniju metodu štampe, tkz
zbirnu štampu koja podrazumeva više učesnika koji dele fiksne troškove štampe. Rokovi za izradu variraju od
potražnje. Za preciznije informacije slobodno nas kontaktirajte.
SPECIJALNA PONUDA - ZBIRNA ŠTAMPA
A4
30x20cm
A5
20x15cm
A6
15x10cm
A4/3
20x10cm
2500 kom
5000 kom
110.00 €
160.00 €
60.00 €
85.00 €
35.00 €
45.00 €
55.00 €
70.00 €
Detaljan opis proizvoda:
naziv: FLAJERI
dimenzija: A4 ili A5 ili A6 ili a4/3
obim: kom
papir: kunstdruk 135 g
štampa: 4/4 obostrani kolor
doplata: savijanje 0.004€/kom
(minimum 10€)
Specijalna Ponuda
količina
11.
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Ambalaža
P
IK ŠTAMPA oblasti papirne, kartonske i PE ambalaže daje poseban značaj. Ova oblast je veoma široka i
stalno teži unapređenju i inovacijama. Standardne proizvode izdvaja originalan dizajn. Ako imate i originalan
oblik ambalaže, to Vam daje nedostižnu prednost u odnosu na konkurenciju. Najčešće standardne proizvode
Vam predstavljamo.
NOVO
ŠENJE
EKOLOŠKO RE va
lo
us
ih
bn
bez pose
100% foto-biorazgradive kese
Foto-biorazgradive kese su polietilenske kese sa specijalnim aditivima koji omogućavaju da se kesa u relativno
kratkom vremenskom periodu (nekolikogodina) razgradi uz pomoć sunčeve svetlosti i pretvori u đubrivo, tako da
i zaboravljena kesa u prirodi neće tamo ostati vekovima. Ovo je veoma značajno i izdvaja ovaj proizvod od
biorazgradivih kesa za čiju biorazgradnju su potrebni posebni uslovi (potrebno ih je sakupiti i zakopati).
Ova kesa se može koristiti i u kontaktu sa namirnicama.
Štampa kesa (1/0 jedna boja jednostrano)
Ambalaža
Kesa bez štampe
12.
dimenzija kese
širina x visina - debljina
cena
količina
mali otisak
do A6
20x30cm - 40 mikrona
25x35cm - 40 mikrona
30x40cm - 50 mikrona
35x45cm - 60 mikrona
40x50cm - 60 mikrona
45x55cm - 70 mikrona
50x60cm - 70 mikrona
0.020 € /kom
0.029 € /kom
0.049 € /kom
0.077 € /kom
0.098 € /kom
0.140 € /kom
0.170 € /kom
100 kom
200 kom
300 kom
500 kom
1000 kom
15.00 €
22.00 €
29.00 €
43.00 €
78.00 €
dimenzija kese
širina x visina - debljina
minimalna
količina
cena kese sa
štampom
do 2 boje
cena kese sa
štampom
do 4 boje
20x30cm - 30 mikrona
25x35cm - 30 mikrona
30x40cm - 40 mikrona
35x45cm - 40 mikrona
40x50cm - 50 mikrona
45x55cm - 50 mikrona
50x60cm - 60 mikrona
18000 kom
12000 kom
6700 kom
5100 kom
3200 kom
2600 kom
1800 kom
315.00 €
315.00 €
315.00 €
315.00 €
315.00 €
315.00 €
315.00 €
360.00 €
360.00 €
360.00 €
360.00 €
360.00 €
360.00 €
360.00 €
srednji otisak veliki otisak
do A4
do A5
18.00 €
26.00 €
34.00 €
50.00 €
90.00 €
23.00 €
32.00 €
41.00 €
59.00 €
104.00 €
+
DIZAJN
ZA
1
din
za tiraže 500+
+
DIZAJN
ZA
1
din
za sve tiraže
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Luksuzne papirne kese
Luksuzne papirne kese su veoma atraktivan reklamni proizvod. Vrhunska štampa, plastifikacija, pedantna I
precizna izrada su neophodni za postizanje luksuznog prestižnog utiska, što je i odlika ovog proizvoda.
Najkvalitetniji premazni papir se podrazumeva. Proizvodi se u nekoliko veličina i ima široku primenu, počev od
poklona malih dimenzija, preko parfema, garderobe, igračaka, keteringa, poslovnih poklona, sitnije tehnike...
Kesa 10,5x37x9,5 (za flaše) / 17x23x6 / 23x17x6 / 20x24x9 / 22x32x7
Ambalaža
Detaljan opis proizvoda:
naziv: LUKSUZNA PAPIRNA KESA
papir: kunstdruk 170 g
obim: 1 kom
štampa: 1/0 jedna boja, jednostrano
* doplata za svaku sledeću boju
(za kolornu štampu su potrebne 3 doplate)
plastifikacija: 1/0 jednostrana sjajna
dorada: savijanje, lepljenje, uvlačenje kanapčića,
kartonska ojačanja na dnu kese i kod ručki
napomena: dimenzije u cm: širina x visina x dubina
količina
cena
doplata *
100 kom
200 kom
300 kom
500 kom
1000 kom
2000 kom
76.00 €
124.00 €
172.00 €
268.00 €
511.00 €
1003.00 €
24.00 €
25.00 €
26.00 €
27.00 €
29.00 €
38.00 €
+
DIZAJN
ZA
1
din
za tiraže 500+
Kesa 27x38x12 / 38x27x12 / 30x42x9 / 42x30x9 / 48x32x10
količina
cena
doplata *
kese iz dva ista tabaka-pripreme
100 kom
200 kom
300 kom
500 kom
1000 kom
2000 kom
95.00 €
161.00 €
228.00 €
364.00 €
708.00 €
1398.00 €
25.00 €
26.00 €
27.00 €
29.00 €
38.00 €
54.00 €
cena
doplata *
kesa iz dva različita tabaka-pripreme
120.00 €
186.00 €
253.00 €
389.00 €
728.00 €
1417.00 €
50.00 €
52.00 €
54.00 €
56.00 €
58.00 €
76.00 €
+
DIZAJN
ZA
1
din
za tiraže 500+
Kartonske kutije
Kartonske ambalažne kutije se najčešće izrađuju od ambalažnog kartona raznih gramatura, bindakota, triplexa
kao i od specijalnog papira koji je fabrički toniran sa različitim teksturama i/ili površinskom obradom. Pri odabiru
najoptimalnije kutije za Vaše potrebe koriste se nekoliko tipova dna kao i nekoliko načina za zatvaranje kartonskih
kutija, a na konačan izbor kombinacije utiče i veličina kutije, težina i vrsta proizvoda kao i eventualni specijalni ili
tehnički zahtevi. Zbog velikog broja mogućnosti, ponudu je teško unificirati pa je najbolje da nas kontaktirate.
13.
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Etikete, Omoti, Nalepnice
Ambalaža
Ova grupa proizvoda ima za cilj da se željeni proizvod identifikuje na najbolji mogući način. Mnogi vole da kažu da
dobra identifikacija često i prodaje sam proizvod, kako prvi tako i svaki naredni put. Zato je veoma važno da se svi
segmenti vezani za ovu grupu uklope tako da cenovno ne opterećuju sam proizvod. Tu pre svega mislimo na
tehničko-tehnološke zahteve (vrsta podloge, način lepljenja), izbor repromaterijala: nalepnica (samolepljivi papir),
etikete i omoti (ofsetni papir, kunstdruk, specijalni papiri) kao i seriju koja u mnogome diktira cenu proizvoda. Ovi
proizvodi se uglavnom rade prema specifičnim zahtevima (oblik, dimenzija, tiraž) pa nas za konkretnu ponudu
slobodno kontaktirajte.
14.
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Promo materijal
P
od promo materijalom se podrazumevaju sve one štampane stvari koje imaju za cilj da promovišu kompaniju,
brend, proizvod ili uslugu... Ulaganjem u promo materijal, efekat je višestruk. Čitav niz proizvoda čine ovu
grupu neizbežnu u savremenom poslovanju.
Stoga je i naš slogan: NIKADA NIJE DOSTA PRAVE REKLAME.
Reklamni blokovi
Promo materijal
Reklamni blokovi su jedan od najstandardnijih reklamnih promo artikala. Imaju šiiroku primenu najčešće i zbog
nebrojeno kombinacija formata, obima, korica, poveza, specijalnih efekata... U cenovniku smo predstavili neke
od najčešćih kombinacija. Za izračunavanje cene potrebno je sabrati činioce proizvoda. Ukoliko ima nejasnoća,
slobodno nas kontaktirajte.
15.
Detaljan opis proizvoda:
naziv: REKLAMNI BLOKOVI
dimenzija: A4 29x20cm
obim: 50 listova
papir: blok - ofset 80g
korica - kunstdruk 300 g
štampa bloka: 1/0 jedna boja, jednostrano ili
1/1 jedna boja, obostrano
* doplata za svaku sledeću boju
(za kolornu štampu su potrebne 3 doplate)
štampa korice: 4/0 jednostrani kolor ili
4/4 obostrani kolor
povez: lepljenje ili perforacija ili spirala
doplate: doplata + 40% za povez po dužoj strani
napomena: za istu cenu se dobije 2x više blokova a5 20x14.5cm
i 4x više blokova a6 14.5x10cm
količina
BLOK A4/50
1/0 jednostano
doplata *
za A4 1/0
BLOK A4/50
1/1 obostrano
doplata *
za A4 1/1
KORICA A4
KORICA A4
4/0 jedn. kolor 4/4 obost. kolor
20 blokova
50 blokova
100 blokova
200 blokova
500 blokova
1000 blokova
26.00 €
40.00 €
66.00 €
115.00 €
260.00 €
500.00 €
22.00 €
26.00 €
28.00 €
38.00 €
64.00 €
110.00 €
26.00 €
47.00 €
75.00 €
130.00 €
295.00 €
570.00 €
22.00 €
28.00 €
36.00 €
52.00 €
102.00 €
186.00 €
17.00 €
34.00 €
52.00 €
89.00 €
144.00 €
170.00 €
26.00 €
51.00 €
79.00 €
146.00 €
161.00 €
190.00 €
povez i
dorada
povez
lepljenje
minimum 10€
povez
perforacija
minimum 10€
povez
spirala
minimum 10€
plastifikacija
korica 1/0
minimum 6€
suvi žig
na korici
minimum 10€
parcijalni lak
na prednjoj
korici
minimum 10e
blok a4/50
blok a5/50
blok a6/50
blok a4/100
blok a5/100
blok a6/100
0.12 € /blok
0.08 € /blok
0.05 € /blok
0.15 € /blok
0.10 € /blok
0.07 € /blok
0.19 € /blok
0.15 € /blok
0.10 € /blok
0.27 € /blok
0.22 € /blok
0.14 € /blok
0.25 € /blok
0.18 € /blok
0.12 € /blok
0.36 € /blok
0.25 € /blok
0.17 € /blok
0.08 € /blok
0.04 € /blok
0.02 € /blok
0.08 € /blok
0.04 € /blok
0.02 € /blok
0.18 € /blok
0.18 € /blok
0.18 € /blok
0.18 € /blok
0.18 € /blok
0.18 € /blok
0.13 € /blok
0.10 € /blok
0.08 € /blok
0.13 € /blok
0.10 € /blok
0.08 € /blok
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
+
DIZAJN
ZA
1
din
za tiraže 500+
www.pikstampa.co.rs
Reklamni kocka blokčić
Reklamni blokčić je veoma efikasnan proizvod za reklamiranje firme, proizvoda, brenda... Veličina blokčića je
prilagođena za samostalno korišćenje kao i za pakovanje u papirnu reklamnu kocku. Naravno, uvek postoji
mogućnost da damo posebnu ponudu, shodno Vašim potrebama.
količina
cena
doplata *
100 blokova
200 blokova
300 blokova
500 blokova
1000 blokova
2000 blokova
43.00 €
54.00 €
68.00 €
99.00 €
179.00 €
338.00 €
24.00 €
26.00 €
28.00 €
30.00 €
40.00 €
61.00 €
Detaljan opis proizvoda:
naziv: REKLAMNI KOCKA BLOKČIĆ
dimenzija: 8X8cm
obim: 100 listova
papir: ofset 80 g
štampa bloka: 1/0 jedna boja, jednostrano
* doplata za svaku sledeću boju
(za kolornu štampu su potrebne 3 doplate)
povez: lepljenje
napomena: za istu cenu se može dobiti duplo manje blokova
sa duplo više listova
Promo materijal
YUFOS
Bul. Mihajla Pupina 165a
11070 Novi Beograd
Srbija
+
Tel: +381 11 213 88 08
Faks: +381 11 311 13 17
E-mail: [email protected]
DIZAJN
ZA
1
din
za tiraže 500+
Javno vodoprivredno preduze}e
"SRBIJAVODE"
11070 Novi Beograd, Bulevar umetnosti 2a
Jednobojni leci
Jednobojni leci su najčešći i najekomičniji oblik reklame i promocije. Najčešće se ubacuju u sandučiće, šalju
poštom, dele na ulici, po lokalima i sl. Dobro osmišljen i lepo dizajniran letak može biti Vaš veliki saveznik u
boljem poslovanju.
Detaljan opis proizvoda:
naziv: JEDNOBOJNI LETAK
dimenzija: A5, 20x14.5cm
obim: 1 kom
papir: ofset 80 g
štampa: 1/1 jedna boja, obostrano
napomena: za istu cenu se dobije 2x više
letaka a6 14.5x10cm
16.
količina
cena
1000 kom
2000 kom
3000 kom
5000 kom
10000 kom
20000 kom
24.00 €
27.00 €
33.00 €
44.00 €
68.00 €
118.00 €
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Katalozi
Promo materijal
Katalog je najbitnije sredstvo marketinga za promociju proizvoda i usluga. Osnovni zadatak kataloga je da predstavi
svaki proizvod, njegove mogućnosti, fotografije i cene svih proizvoda. Pogodni su za detaljne i luksuzne
prezentacije usluga i proizvoda.
količina
cena
(8 strana)
doplata za
4 strane
10 kom
20 kom
50 kom
100 kom
200 kom
500 kom
1000 kom
28.00 €
42.00 €
79.00 €
145.00 €
257.00 €
285.00 €
338.00 €
13.00 €
20.00 €
38.00 €
71.00 €
136.00 €
147.00 €
162.00 €
Detaljan opis proizvoda:
naziv: KATALOG
dimenzija: A4, 30x20cm
obim: 4 lista ( 8 strana )
papir unutra: kunstdruk 135 g
papir korice: kunstdruk 250 g
štampa: 4/4 obostrani kolor
povez: klamovanje 2x
doplata: plastifikacija korica 1/0 jednostrana sjajna
uz doplatu 0.08€/kom (minimum 6€)
Brošure
Brošure su popularno i opše prihvaćeno sredstvo oglašavanja različitih skupina proizvoda i usluga. Pored osnovne
svrhe povećanja prodaje, koristi se i za marketing i promociju događaja određenih ustanova (poput hotela) i njihovih
ponuda, detaljno opisanih i grafički prikazanih lokacija i sl. Najčešće ih izrađuju firme, zanatske radnje, agencije i
ugostiteljski objekti, zavisno od delatnosti i količini
informacija koje se trebaju približiti potencijalnim klijentima.
17.
količina
cena
10 kom
20 kom
50 kom
100 kom
200 kom
500 kom
1000 kom
11.50 €
17.00 €
30.00 €
46.00 €
80.00 €
143.00 €
156.00 €
Detaljan opis proizvoda:
naziv: BROŠURA
dimenzija: A4 30x20cm
obim: 1 kom
papir: kunstdruk 135 g
štampa: 4/4 obostrani kolor
dorada: savijanje
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Diplome, zahvalnice ...
Štampa diploma ili sertifikata je potrebna kada polazniku Vaše škole,
fakulteta, tečaja i sl. trebate izdati potvrdu o npr. stečenom obrazovanju,
usavršavanju ili osposobljavanju.
količina
cena
10 kom
20 kom
50 kom
100 kom
200 kom
500 kom
1000 kom
8.00 €
11.50 €
19.00 €
28.00 €
50.00 €
120.00 €
144.00 €
Detaljan opis proizvoda:
naziv: DIPLOMA
dimenzija: A4 30x20cm
obim: 1 kom
papir: kunstdruk 300g
štampa: 4/0 jednostrani kolor
napomena: personalizacija nije
uključena u cenu
Promo materijal
Pozivnice, Vaučeri
Ukoliko otvarate izložbu, organizujete neku proslavu (godišnjicu firme ili otvaranje poslovnog prostora i sl.) najbolji
način da obavestite zvanice je izradom pozivnica.
Još jedno odlično sredstvo za poboljšanje prodaje i podsticanje lojalnosti kupaca jesu vaučeri. Prilagodjeni dizajnu i
politici poslovanja Vaše firme, oni će poboljšati i negovati odnose sa klijentima.
Detaljan opis proizvoda:
naziv: POZIVNICE, VAUČERI
dimenzija: 20X10cm
obim: 1 kom
papir: kunstdruk 300g
štampa: 4/4 obostrani kolor
količina
a4/3
20x10cm
10 kom
20 kom
50 kom
100 kom
200 kom
500 kom
1000 kom
8.00 €
9.00 €
14.00 €
23.00 €
35.00 €
65.00 €
124.00 €
Posteri
Poster kao štampani promotivni materijal najčešće koristi u promociji
raznih proizvoda, usluga, reklamiranja novih proizvoda ili raznih
događanja. Osnovne veličine plakata su A3 i A2 a dimenzija za koju ćete
se Vi odlučiti zavisi isključivo od Vaših potreba i od mesta na koje ga
planirate postaviti.
18.
Detaljan opis proizvoda:
naziv: POSTER
dimenzija: A3+ ILI A2+
obim: 1 kom
papir: kunstdruk 170g
štampa: 4/0 jednostrani kolor
količina
poster a3+
44x31cm
poster a2+
62x44cm
10 kom
20 kom
50 kom
100 kom
200 kom
500 kom
1000 kom
11.50 €
18.00 €
33.00 €
50.00 €
87.00 €
145.00 €
155.00 €
134.00 €
155.00 €
194.00 €
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Brendiranje promo materijala
P
19.
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.psilab.rs
www.tabas.rs
www.belgradearthotel.com
Brendiranje Promo Materijala
IK ŠTAMPA brendira promo material primenjujući razne tehnike štampe. Možete preuzeti kataloge, gde uz
svaki artikal imate informaciju o artiklu, prostoru za uštampavanje, preporučenoj dimenziji štampe. Pravilo
štamparije je da prvo uradi DIZAJN ZA DINAR - simulaciju na željenom artiklu, pa tek po odobrenju-potvrdi
pristupamo štampi.
www.pikstampa.co.rs
Tipski obrasci – blokovska roba
P
IK ŠTAMPA proizvodi veliki broj tipskih obrazaca, kopirajućih formulara, NCR kopirajućih blokova, kartica za
evidenciju potrebnih u svakodnevnom poslu kako bi se ispoštovale zakonske ili interne procedure. Podelili
smo ih u nekoliko grupa.
Cenovnik možete preuzeti na našem sajtu.
NCR kopirajući blokovi
Papir je NCR kopirajući, korice kunstdruk 135 g. Dorada: perforacija i klamovanje ili lajmovanje-lepljenje.
Proizvodimo: Dnevnik blagajne A4, Dnevni Pazar A5, Dostavnica A5, Faktura A4, Nalog blagajni da isplati/naplati
A5, Nalog magacinu da izda/primi A5, Otpremnica A4/A5, Otpremnica-prijemnica A5, Priznanica A5/A6, Popis robe
A4, Popis robe sa Nivelacijom A4, Knjižno pismo A5, Račun A4/A5, Nota račun A6, Revers A5, Specifikacija čekova
A4/A5, Zbirna specifikacija čekova A5, Trebovanje A4/A5, Kompenzacioni list A4, Obrazac 70 A4, Obrazac NI
A5/A6, Otkupni list A5, IOS A5...
Slike navedenih artikala možete pogledati na našem sajtu.
NCR kopirajući formulari
Tipski Obrazci
Formulari su u setu, štampani su na NCR kopirajućem papiru. Set je lajmovan-lepljen.
Proizvodimo: OPJ A4 set 2 lista, OPJ-1 do OPJ-8 A4 set 2 lista, OD A3 set 2 lista, OD-1 A4 set 2 lista, M A4 set 2 lista,
M4 A4 set 2 lista, M4-K A3 set 2 lista, MUN A4 set 2 lista, MUN-K A3 set 2 lista, DCV A4 set 4 lista, DCV BIS A4 set 2
lista, Spec. uz poresku prijavu A4 set 2 lista, Ugovor o radu A4 set 10 listova, NZ-1 A4 set 2 lista, Sažeta deklaracija
A4 set 3 lista...
Slike navedenih artikala možete pogledati na našem sajtu.
Ofset blokovi
Papir je ofsetni 70 gramski, pripadajuće korice. Dorada: perforacija i klamovanje ili lajmovanje-lepljenje.
Proizvodimo: Kalkulacija cena A4, Nalog za knjiženje A4/A5, Građevinski dnevnik A4, Obračunski list građevinske
knjige A4, List DPU A4, Knjiga šanka A4, Putni nalog za putničko, teretno vozilo i autobus A4, EFRU A4, Dopisna
sveska A4/A5, Poslovna sveska A4/A5, Kontrolnik UVOZA/IZVOZA roba i usluga A4, Milimetarski blok A4/A5, Čista
savijena hartija A4, VK hartija A4...
Slike navedenih artikala možete pogledati na našem sajtu.
Ofset formulari
Formulari su u listu, štampani su na ofsetnoj 70 gramskoj hartiji.
Proizvodimo: Nalog za službeno putovanje A4, Omot spisa A3 (beli, crveni, plavi, žuti), Saglasnost oba roditelja A4,
Overa potpisa A4, Istorija bolesti komplet, Uverenje o državljanstvu A4, Zapisnik o prijavi rođenja deteta A3, Zapisnik
o prijavi zaključenja braka A3...
Slike navedenih artikala možete pogledati na našem sajtu.
Kartice i pregradni kartoni
Kartice i pregradni kartoni su u listu, štampani su na ofsetnoj 100-160 gramskoj hartiji.
Proizvodimo: RK 30, RK 31, FK 11, Viseća magacinska kartica, Pregradni karton A4, Pregradni karton skraćeni,
Etiketa cena 6x8cm, Etiketa cena 6x4cm...
Slike navedenih artikala možete pogledati na našem sajtu.
Obrasci platnog prometa
Papir je ofsetni 70 gramski ili NCR kopirajući, korice kunstruk 135g. Dorada: lajmovanje-lepljenje.
Proizvodimo: Nalog za uplatu obr. 1 1+1, Nalog za uplatu obr. 1 1+2, Nalog za isplatu obr. 2 1+1, Nalog za prenos
obr. 3 1+0, Nalog za prenos obr. 3 1+1, Nalog za prenos obr. 3 1+2, Nalog za naplatu obr. 4 1+1.
Slike navedenih artikala možete pogledati na našem sajtu.
20.
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Sezonski Promo Materijal
Sezonski Promo Materijal
Planeri
Detaljan opis proizvoda:
naziv: PLANER
dimenzija: 29x10cm
obim: 60 listova + korica
papir: blok - ofset 80g
korica - kunstdruk 300g
štampa bloka: 1/1 jedna boja, obostrano
štampa korice: 4/4 obostrani kolor
povez: spirala po dužoj strani
napomena: za svaku nedelju su predviđe 2
strane, jedna za planer a druga
univerzalna strana je za beleške
Planeri su praktičan poslovni poklon koji će Vašim poslovnim
partnerima i klijentima olakšati organizaciju dnevnih, nedeljnih i
poslovnih obaveza, a kao promotivni materijal poslaće jasnu
poruku o poslovnosti i uspehu Vaše firme. Vaš personalizovan
planer možete štampati u jednoj, dve ili više boja.
Novogodišnje čestitke
količina
cena
50 kom
100 kom
200 kom
500 kom
1000 kom
292.00 €
341.00 €
445.00 €
738.00 €
1154.00 €
Detaljan opis proizvoda:
naziv: NOVOGODIŠNJE ČESTITKE
dimenzija: 15,5x11cm (otvorena 15,5x22cm)
obim: 1 kom
papir: kunstdruk 300g
štampa: 4/4 obostrani kolor
dorada: bigovanje
doplata: za odgovarajuću kovertu
napomena: čestitke se isporučuju otvorene
Razmena prazničnih čestitki je postala dugogodišnja tradicija
među poslovnim saradnicima. Bilo da se odlučite za
personalizovanu, božićnu ili uskršnju varijantu, čestitikom
možete ojačati svoje korporativne odnose zahvalivši se
poslovnim partnerima i klijentima.
količina
cena
20 kom
50 kom
100 kom
200 kom
300 kom
500 kom
16.00 €
23.00 €
30.00 €
47.00 €
62.00 €
95.00 €
Stone mape
Detaljan opis proizvoda:
naziv: STONA MAPA
dimenzija: 60X40cm
obim: 52 listova
papir: ofset 80g
podložni karton 280g bez štampe
štampa: 1/0 jedna boja, jednostrano
* doplata za svaku sledeću boju
(za kol. štampu su potrebne 3 doplate)
povez: lepljenje po dužoj strani
Ovaj prostrani promotivni stoni planer je savršen poklon za Vaše
klijente I zaposlene koji svakodnevno imaju dosta obaveza i
rokova. Bilo da želite da pomognete zaposlenima ili ste samo u
potrazi za praktičnim promotivnim poklonom, stoni planeri su
idealan izbor.
21.
količina
cena
doplata *
10 kom
20 kom
30 kom
50 kom
100 kom
200 kom
500 kom
50.00 €
63.00 €
80.00 €
113.00 €
205.00 €
380.00 €
944.00 €
25.00 €
27.00 €
31.00 €
38.00 €
57.00 €
94.00 €
208.00 €
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Kalendari stoni
Sezonski Promo Materijal
Koristite personalizovane stone ili zidne
kalendare da bi Vaši klijenti bili organizovani, ali i
da budu svesni Vaše poslovne ponude i usluga.
Ne samo da ćete im pomoći da zapamte važne
datume i događaje nego ćete ih i svakodnevno
podsećati na usluge koja Vaša kompanija pruža.
Ovi personalizovani kalendari su odličan način
da se Vaš logo vidi tokom cele godine i zato je
izvrsno marketinško sredstvo za jačanje
brenda!
količina
cena
100 kom
200 kom
300 kom
500 kom
1000 kom
2000 kom
73.00 €
106.00 €
135.00 €
161.00 €
174.00 €
203.00 €
količina
cena
100 kom
200 kom
300 kom
500 kom
1000 kom
2000 kom
240.00 €
420.00 €
480.00 €
570.00 €
790.00 €
1280.00 €
Detaljan opis proizvoda:
naziv: KALENDAR ŠATOR jednolisni
dimenzija: 20X10cm (otvoren 30x20cm)
obim: 1 list
papir: kunstdruk 300g
štampa: 4/0 jednostrani kolor
dorada: štancovanje prema postojećem alatu
doplata: plastifikacija 1/0 jednostrana sjajna
uz doplatu 0.04€/kom (minimum 6€)
napomena: kalendar se isporučuje otvoren
Detaljan opis proizvoda:
naziv: KALENDAR ŠATOR 13 listova
dimenzija kalendarijuma: 20X10cm ili 15x13cm
obim: 13 listova
papir: kunstdruk 150g
podložni karton 350g bez štampe
štampa: 4/4 obostrani kolor
povez: spirala po dužoj strani
Kalendari zidni
22.
količina
kalendar a3+
44x31cm
kalendar a2+
62x44cm
100 kom
200 kom
300 kom
500 kom
1000 kom
2000 kom
55.00 €
101.00 €
142.00 €
155.00 €
188.00 €
262.00 €
135.00
- €
148.00 €
161.00 €
188.00 €
254.00 €
418.00 €
količina
cena
50 kom
100 kom
200 kom
300 kom
500 kom
1000 kom
197.00 €
391.00 €
596.00 €
661.00 €
794.00 €
1130.00 €
Detaljan opis proizvoda:
naziv: KALENDAR POSTER
dimenzija: A3+ ili A2+
obim: 1 list
papir: kunstdruk 300g
štampa: 4/0 jednostrani kolor
dorada: bušenje rupe
doplata: lajsna 0.11€/kom za A3+
lajsna 0.15€/kom za A2+
Detaljan opis proizvoda:
naziv: KALENDAR ZIDNI dvomesečni
dimenzija: A3+ 44X31cm
obim: 7 listova
papir: kunstdruk 150g
podložni karton 350g bez štampe
štampa: 4/0 jednostrani kolor
povez: spirala po kraćoj strani
* Sve cene su date bez uračunatog PDV-a
PIK ŠTAMPA / CENOVNIK / 01.08.2014
www.pikstampa.co.rs
Download

Ovde - Pik Štampa