[email protected]
www.pikstampa.co.rs
+381 11 6135 364
+381 65 311 5885
SVE CENE SU U EURIMA BEZ PDV-a
PLAĆANJE U DINARSKOJ PROTIVREDNOSTI
ISPORUKA ROBE BEOGRAD (širi centar):
3 eura za fakture manje od 50 eura neto
ISPORUKA ROBE UNUTRAŠNJOST:
kurirskom službom o trošku kupca
ODOBRAVAMO RABAT ZA POSREDNIKE
IZGLED I KARAKTERISTIKE ARTIKALA
POGLEDAJTE NA NAŠEM SAJTU
CENOVNIK TIPSKIH OBRAZACA 05.02.2013
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Cena
Naziv robe
NCR BLOKOVI
Dnevnik blagajne A4 ncr
Dnevni pazar A5 ncr
Dostavnica A5 ncr
Faktura A4 ncr
Nal. blag. da isplati A5 ncr
Nal. blag. da naplati A5 ncr
Nal. mag. da izda A5 ncr
Nal. mag. da primi A5 ncr
Otpremnica A4 ncr
Otpremnica A5 ncr
Otpremnica A4 ncr sa PDV-om
Otpremnica A5 ncr sa PDV-om
Otpremnica-prijemnica A5 ncr
Priznanica A5 ncr
Priznanica A6 ncr
Popis robe A4 ncr
Popis robe sa niv. A4 ncr
Knjižno pismo A5 ncr
Račun A4 ncr
Račun A5 ncr
Nota račun A6 ncr
Revers A5 ncr
Spec. čekova A4 ncr
Spec. čekova A5 ncr
Zbirna spec. čekova A5 ncr
Trebovnje A4 ncr
Trebovanje A5 ncr
Kompenzacioni list A4 ncr
Obrazac 70 A4 ncr
Obrazac NI A5 ncr
Obrazac NI A6 ncr
Otkupni list A5 ncr
IOS A5 ncr
R.B.
Naziv robe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
NCR FORMULARI
OPJ A4 ncr set 2/1
OPJ-1 A4 ncr set 2/1
OPJ-2 A4 ncr set 2/1
OPJ-3 A4 ncr set 2/1
OPJ-4 A4 ncr set 2/1
OPJ-5 A4 ncr set 2/1
OPJ-6 A4 ncr set 2/1
OPJ-7 A4 ncr set 2/1
OPJ-8 A4 ncr set 2/1
OD A3 ncr set 2/1
OD-1 A4 ncr set 2/1
M A4 ncr set 2/1
M4 pojedinačni A4 ncr set 2/1
M4 kolektivni A3 ncr set 2/1
MUN A4 ncr set 2/1
MUN-K A3 ncr set 2/1
DCV A4 ncr set 4/1
DCV BIS A4 ncr set 2/1
Spec. uz por. prijavu A4 ncr set 2/1
Ugovor o radu A4 ncr set 10/1
NZ-1 A4 ncr set 3/1
Sažeta deklaracija A4 ncr set 3/1
1,04
0,52
0,52
1,04
0,52
0,52
0,52
0,52
1,04
0,52
1,04
0,52
0,65
0,52
0,30
1,04
1,04
0,52
1,04
0,52
0,30
0,52
1,04
0,52
0,52
1,04
0,52
1,04
1,04
0,52
0,30
0,52
0,52
strana 1/2
CENOVNIK TIPSKIH OBRAZACA - PIK ŠTAMPA 05.02.2013
Cena
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,08
0,04
0,05
0,04
0,08
0,04
0,08
0,09
0,04
0,04
0,20
0,06
0,09
[email protected]
www.pikstampa.co.rs
+381 11 6135 364
+381 65 311 5885
SVE CENE SU U EURIMA BEZ PDV-a
PLAĆANJE U DINARSKOJ PROTIVREDNOSTI
ISPORUKA ROBE BEOGRAD (širi centar):
3 eura za fakture manje od 50 eura neto
ISPORUKA ROBE UNUTRAŠNJOST:
kurirskom službom o trošku kupca
ODOBRAVAMO RABAT ZA POSREDNIKE
IZGLED I KARAKTERISTIKE ARTIKALA
POGLEDAJTE NA NAŠEM SAJTU
CENOVNIK TIPSKIH OBRAZACA 05.02.2013
Cena
R.B.
Naziv robe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
OFSET BLOKOVI
Kalkulacija cena A4
Nalog za knjiženje A4
Nalog za knjiženje A5
Građevinski dnevnik A4
Obr. list građ. knjige A4
List DPU A4
Knjiga šanka A4
Putni nalog za put. vozilo A4
Putni nalog za ter. vozilo A4
Putni nalog za autobus A4
EFRU A4
Dopisna sveska A4
Dopisna sveska A5
Sveska poslovna A4
Sveska poslovna A5
Kontrolnik IZVOZA robai usluga A4
Kontrolnik UVOZA roba i usluga A4
Milimetarski blok A4
Milimetarski blok A3
Čista savijena a4
VK hartija a4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OFSET FORMULARI
Nalog za službeno putovanje A4
Omot spisa A3 beli,plavi,crveni
Omot spisa A3 žuti
Saglasnost oba roditelja A4
Overa potpisa A4
Uverenje o drzavljanstvu A4
Istorija bolesti - komplet A4
Zap. o prijavi rodjenja deteta A3
Zap. o prijavi zakljucenja braka A3
R.B.
0,76
0,76
0,38
0,90
0,90
0,76
0,76
1,30
1,30
1,30
0,37
0,88
0,44
0,68
0,41
0,85
0,85
0,50
0,72
2,46
3,57
0,013
0,024
0,028
0,016
0,016
0,027
0,084
0,043
0,043
Naziv robe
Cena
1
2
3
4
5
6
7
8
KARTICE I PREGRADNI KARTONI
RK 30
0,020
RK 31
0,017
FK 11
0,017
Viseća magacinska kartica
0,014
Preg. karton A4 50/1 žu.,pl,roze,zel. 1,60
Preg. karton skrać 50/1 ž,pl,roz,zel. 0,60
Etikete cena 6x8
0,0042
Etikete cena 6x4
0,0029
1
2
3
4
5
6
7
8
BLOKOVI ZA BELEŠKE I KOCKE
Blok za bel. A4 sk 50 lista
Blok za bel. A5 sk 50 lista
Blok za bel. A6 sk 50 lista
Blok za bel. A4 blanko 50 lista
Blok za bel. A5 blanko 50 lista
Blok za bel. A6 blanko 50 lista
Kocka blok 8,5x8,5 200 lista lajm.
Kocka blok 8,5x8,5 750 lista
0,50
0,25
0,14
0,40
0,20
0,12
0,25
0,73
1
2
3
4
5
6
7
OBRASCI PLATNOG PROMETA
Nalog za uplatu obr. 1 ncr 1+1
Nalog za uplatu obr. 1 ncr 1+2
Nalog za isplatu obr. 2 ncr 1+1
Nalog za prenos obr. 3 ofset 1+0
Nalog za prenos obr. 3 ncr 1+1
Nalog za prenos obr. 3 ncr 1+2
Nalog za naplatu obr. 4 ncr 1+1
0,37
0,37
0,37
0,27
0,37
0,37
0,37
strana 2/2
CENOVNIK TIPSKIH OBRAZACA - PIK ŠTAMPA 05.02.2013
Download

OVDE - Pik Štampa