Predmet: PONUDA – DLP sistemi fireme Legrand
Poštovani prijatelji,
Novi adaptivan DLP parapet je velika inovacija u kablovskom razvodu. Specijalan fleksibilan poklopac
omogućava lakšu montažu. Bićete začuđeni koliko ćete vremena uštedeti jer nemorate ukrajati
poklopce i uglove. Na taj način postajete profitabilni.
TABELA BAZE PARAPETA, POKLOPCA I PREGRADA
Dimenzija
(mm)
Broj i širina
poklopca
104 11
35 x 80
1 x 65
104 12
50 x 80
1 x 65
104 21
35 x 105
1 x 85
104 22
65 x 105
1 x 85
104 32
50 x 150
2 x 65
104 33
65 x 150
2 x 65
104 52
50 x 195
2 x 85
105 21
105 84
-
106 82
105 21
105 82
-
106 82
105 22
105 82
-
106 82
105 22
105 82
-
106 82
2 x 105 21
105 82
104 72
106 82
2 x 105 21
105 83
104 73
106 82
2 x 105 22
105 82
104 72
106 82
106 91
ili
106 92
106 91
ili
106 92
106 91
ili
106 92
106 91
ili
106 92
106 91
ili
106 92
106 91
ili
106 92
106 91
ili
106 92
108 01
107 22
108 01
107 22
108 02
107 01
108 02
107 02
108 01
107 06
108 01
107 06
108 02
107 07
Legrand nudi celokupno rešenje za instalaciju jake i slabe struje sa Mosaic serijom mehanizmima
CENOVNIK :
Šifra
10412
10422
10432
10472
10521
10522
10582
10602
10622
10652
10655
10682
10690
10692
10702
10706
10722
10732
10771
10801
10802
10921
10922
10941
10942
10961
10962
10981
10982
32800
32803
32807
Naziv
LGRK PAR.KANAL 50X80
LGRK PAR.KANAL 50X105
LGRK PAR.KANAL 50X150
LGRK RAZDELNIK VISINE 50MM
LGRK POKLOPAC PARAPETA 65MM
LGRK POKLOPAC PARAPETA 85MM
LGRK PREGRADA H50MM
LGRK UNUTRAŠNJI UGAO 90 H50
LGRK SPOLJAŠNJI UGAO H50
LGRK L UGAO H50
LGRK L UGAO H50
LGRK DRZAC KABLA
SPAJAC SA PARAPETOM
LGRK SPOJNIK BAZE KANALA 50mm
LGRK ZAVRSETAK 50X105
LGRK ZAVRŠETAK 50X150
LGRK ZAVRSETAK 50X80
LGRK T RACVA H50
LGRK SPAJANJE SA PARAPETOM
LGRK SPOJNIK POKLOPCA 65mm
LGRK SPOJNIK POKLOPCA 85MM
LGRK NOSAC ZA KANAL 2M 65mm
LGRK NOSAC ZA KANAL 2M 85mm
LGRK NOSAC ZA KANAL 4M 65mm
LGRK NOSAC ZA KANAL 4M 85mm
LGRK NOSAC ZA KANAL 6M 65mm
LGRK NOSAC ZA KANAL 6M 85mm
LGRK NOSAC ZA KANAL 8M 65mm
LGRK NOSAC ZA KANAL 8M 85mm
PODNI KANAL 92x20MM
SPOJNICA ZA PODNI KANAL 92x20
ZAVRSETAK ZA KANAL 92x20
End user
4,93
5,30
7,91
3,79
2,70
2,14
2,47
4,21
5,60
7,57
19,40
0,36
11,26
0,81
1,33
2,17
1,80
11,84
9,53
0,85
0,90
1,39
1,49
2,74
2,74
4,40
5,52
6,55
7,04
6,88
4,25
1,57
Sve cene su u EUR–ima bez uračunatog PDV – a.
Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu NBS
Za detaljnije informacije o našoj ponudi možete nas kontaktirati na broj:
018/523 -198, 258 - 101 ili e – mail [email protected]
Pored opreme firme
proizvođača:
u ponudi imamo i kompletnu pasivnu komunikacionu opremu sledećih
kompletna oprema za struktuirane kablovske sisteme
nazidni samostojeći RACK ormani
kvalitetniji i vrlo povoljniji kanali za kablovski razvod
Informacije o kompletnoj ponudi opreme pogledajte na sajtu http://www.irvas.co.yu/oprema/mreze.html
Download

Predmet: PONUDA – DLP sistemi fireme Legrand TABELA BAZE