Zadaci za samostalni rad
Crtanje
1. Kreiranje osnovnih oblika
1. Kreiraj novi dokument u Gimpu (veličina 800x600).
2. Kreiraj u 4 reda sledeće figure:
1. red . četiri kvadrata u sledećim bojama crvena, plava, zelena, žuta
2. red. četiri elipse u sledećima popunama gradient (dve boje po izboru):
linera, radial, conical i spiral.
3. red. četiri zvezdice različitih boja ili popune
4. red. četiri proizvoljna poteza četkom različita po širini, tipu, boji .
3. Sačuvaj sliku kao Oblici u svom direktorijumu.
2. Kreiranje vizit karte
1. Kreirati novi dokument u Gimpu (veličine 9x5cm).
2. Popuniti pozadinu po izboru.
3. Ubaciti tekst: Naziv firme, adresu, telefon, ime i prezime i sl.
4. Sačuvati sliku kao Vizitkarta na svom direktorijumu.
Dodavanje efekata
1.
2.
3.
Automobil u pokretu (http://gimptutoriali.blogspot.com/)
a. Otvoriti sliku ...za gimp/efekti/BMW, duplirati Layer.
b. Primeniti filter Blur/Motion Blur: linearni nad celim llejerom, a radijaslni samo nad
felnama.
c. uključiti za lejere mod: Overlay, Sačuvati sliku kao Auto na svom direktorijumu.
Kišni dan
a. Otvoriti sliku ...za gimp/razne slike/priroda3, duplirati lejer.
b. Primeniti nad jednim lejerom promenu boje Hue-Saturatin (Lightnes=-25 ,
Saturation=-100), a zati i filter Blur/Motion Blur: linerani sa uglom 90.
c. Selektovati deo neba sa suncem i ukloniti ga (npr. sa Blend tulom, hiling i smudge)
d. uključiti za lejere mod : Multiply. Sačuvati sliku kao Kiša na svom direktorijumu.
Umetnička slika
a. Otvoriti sliku ...za gimp/razne slike/priroda1, Primeniti Filter/Oilify.
b. Iseći nebo (Free Select Tool, copy, Past as New Layer) i nad ovim slojem uraditi
bojenje (sprej različitih nijansi i oblika)
c. uključiti za lejere mod: Multiply
d. Izmeniti sliku po želji slikanjem (kombinujući četku i pipetu za uzimanje nijansi na
slici). Sačuvati sliku kao Pejzaž na svom direktorijumu.
Retuširanje
1. Promena boje očiju (http://gimptutoriali.blogspot.com/)
a. Otvoriti sliku ...za gimp/retusiranje/retusiranje7,.
b. Izabrati oči slekt tulom (Elipse Select Tool) ; da bi selektovali i drugo držite taster
Shift.
c. Promenti boju izabranim delovima pomoću Color Balance dijalog (npr. red=0,
green=40, blue=-15).
d. Sačuvati sliku kao BojaOciju na svom direktorijumu.
2. Uklanjanje nedostataka na licu (http://gimptutoriali.blogspot.com/)
a. Otvoriti sliku ...za gimp/retusiranje/Madona
b. Zumiraj sliku kakobi bolje video detalje. Koristeći alatku Healing ukloni bore i
druge nedostatke na licu
c. Sačuvaj sliku kao MadonaNew na svom direktorijumu.
3. Profesionalna obrada portreta
a. Otvori sliku ...za gimp/retusiranje/retusiranje-18
b. Ukloni nedostatke na licu kao u prethodnom primeru.
c. Selektuj delove lica koji su karakteristični (oči, obrve, usta ...) a yatim invertuje
selekciju (sve ostalo) i kopiraj ga u novi lejer.
d. Selektuj okvire lica i invertuj selekciju pa obriši sve oko lica. Primeni filter Blur na
ovaj lejer.
e. Spoj slojeve i sačuvaj sliku kao LiceNew na svom direktorijumu.
Fotomontaža
1. Umetanje lica (http://gimptutoriali.blogspot.com/)
a. Otvoriti sliku po izboru iz fascikle ...za gimp/fotomontaža.
b. Otvoriti svoju sliku ali kao novi sloj.
c. Selektuj lice pomoću Free Selection Tool-a, i iseci ga u novi sloj. Obriši ostali deo
(drugi sloj). Po selekciji možeš da zamutiš ivice opcijom Slect/Feather.
d. Koristi manji Opacity u slojevima. Tako ćeš lakše uraditi sledeće: sa Move tulom
pomeri lice na odgovarajuće mesto i podesi mu veličinu pomoću Scale tula.
e. Popravi boju lica da odgovara boji tela (Colore Balance). Vrati Opacety na 100%
f. Spoj slojeve.
g. Sačuvaj sliku kao Bilder u svom forderu.
2. Montiranje dve slike
a. Otvoriti sliku za gimp/razne slike/plaza1.
b. Otvoriti kao sloj sliku za gimp/razne slike/labrador.
c. Iseći labradora i postaviti ga na plaži.
d. Sačuvati sliku kao Kuca na svom direktorijumu.
3. Uraditi montažu po izboru...
Download

VezbeGimp - WordPress.com