Elektroda BÖHLER FOX SUM
BÖHLER FOX SUM Electrode
nelegirana, rutilna obloga
Obložena rutilna elektroda sa dobrom zavarljivosti u svim položajima osim vertikalno na dole. Izvanredna sposobnost zavarivanja naizmeničnom strujom, dobre karakteristike paljenja
i ponovnog paljenja.
Minimalno prskanje, lako uklanjanje šljake, fino naborani i glatki šav.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Pak.
kom./pak.
Jačina struje
A
Težina
kg
3693 132 535
2,5
350
275
60 - 100
5,1
3693 133 235
3,2
350
170
90 - 130
5,2
Elektroda BÖHLER FOX OHV
BÖHLER FOX OHV Electrode
nelegirana, rutil-celulozna obloga
Obložena rutil-celulozna elektroda sa dobrom zavarljivosti u svim položajima uključujući vertikalno na dole. Univerzalna elektroda, posebno za male transformatore.
Fleksibilna obloga. Višestruka upotreba kod čeličnih konstrukcija, proizvodnji vozila, kotlova,
rezervoara i brodogradnji, kao i za pocinkovane elemente.
Za čelike sa granicom rastezanja do 380 N/mm².
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 102 025
2
3693 102 525
2,5
250
45 - 80
3,9
500
250
60 - 100
3,9
3693 102 535
320
2,5
350
60 - 100
5,5
320
3693 103 235
3,2
350
90 - 130
5,3
185
3693 104 045
4
450
110 - 170
6,6
120
Elektroda BÖHLER FOX KE
BÖHLER FOX KE Electrode
nelegirana, rutil-celulozna obloga
Obložena rutil-celulozna elektroda sa dobrom zavarljivosti u svim položajima uključujući vertikalno na dole. Izvanredna sposobnost zavarivanja naizmeničnom strujom, dobre karakteristike paljenja i ponovnog paljenja, sigurna penetracija, ravan zavar. Za upotrebu na metalnim konstrukcijama i montažerske radove.
Za čelike sa granicom rastezanja do 380 N/mm².
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 062 025
2,0
3693 062 525
2,5
250
45 - 80
3,4
380
250
60 - 100
3,5
3693 062 535
250
2,5
350
60 - 100
5
250
3693 063 235
3,2
350
90 - 130
5,2
170
3693 064 045
4,0
450
110 - 170
6,5
110
7.
Elektroda BÖHLER FOX ETI
BÖHLER FOX ETI Electrode
nelegirana, rutilna obloga
Obložena rutilna elektroda sa dobrom zavarljivosti u svim položajima osim vertikalno na dole. Posebno glatki zavari, šljaka sama otpada. Dobra zavarljivost i jako malo prskotina kod
varenja naizmeničnom strujom. Dobre karakteristike paljenja i ponovnog paljenja i jednostavno rukovanje. Mogu se postići velike dužine izvlačenja vara. Višestruka upotreba u industriji
i zanatstvu.
Za čelike sa granicom rastezanja do 420 N/mm².
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 011 525
1,5
250
40 - 60
1,7
290
3693 012 025
2,0
250
45 - 80
3,1
315
3693 012 525
2,5
250
60 - 110
3,2
220
3693 012 535
2,5
350
60 - 110
4,5
220
3693 013 235
3,2
350
90 - 140
4,7
140
3693 014 045
4,0
450
110 - 190
6,1
90
3693 015 045
5,0
450
170 - 240
5,8
55
Elektroda BÖHLER FOX SPE
BÖHLER FOX SPE Electrode
nelegirana,rutilno-bazična obloga
Obložena rutilno bazična elektroda veoma pogodna za sve položaje, osim vertikalno na dole. Izvrsna kod zavarivanja korena. Visokokvalitetni zavari otporni na rendgenska zračenja.
Vrlo dobra zavarljivost kod naizmenične struje, intenzivno topljenje. Najčešća upotreba na
čeličnim konstrukcijama, izradi rezeorvara i cevovoda. Visoke vrednosti mehaničkog kvaliteta, pa se može koristiti za mnoge grupe materijala.
Za čelike sa granicom rastezanja do 380 N/mm².
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 112 025
2,0
3693 112 525
2,5
250
45 - 75
3,8
490
250
60 - 100
3,7
3693 113 235
280
3,2
350
90 - 140
4,5
140
3693 114 045
4,0
450
110 - 190
6,2
100
3693 115 045
5,0
450
170 - 250
6,4
65
Elektroda BÖHLER FOX HL 180 Ti
BÖHLER FOX HL 180 Ti
nelegirana, rutilna obloga, visoke performanse
Rutilno obložena elektroda visoke efikasnosti sa 180% oporavka. Veoma velika dužina ekstenzije, šljaka sama otpada, glatki šavovi su posebne karakteristike ove elektrode.
Odlično paljenje, koristi se samo u pozicijama PA i PB. Visoka efikasnost pri popunjavanju
debljih preseka.
Br. art.
3693 764 045
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
4
450
160 - 230
5,7
55
7.
Elektroda BÖHLER FOX EV 47
BÖHLER FOX EV 47 Electrode
nelegirana, bazično obložena
Bazično obložena elektroda za visokokvalitetne zavare. Za sve položaje zavarivanja, osim
vertikalno na dole, dobra zavarljivost. Stepen iskorišćenja 110 %. Vrlo mali sadržaj vodonika
u zoni šava (ispod AWS uslova HD ≤ 4 ml/100 g). Posebno žilava zona šava otporna na pucanje i starenje, zato je posebno pogodna za krute delove sa velikim poprečnim presecima
šava.
Za čelike sa granicom rastezanja do 380 N/mm².
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 022 525
2,5
3693 023 235
3,2
250
80 - 110
2,9
185
350
100 - 140
4,1
3693 024 045
120
4,0
450
130 - 180
5,8
3693 025 045
90
5,0
450
180 - 230
5,5
55
Elektroda BÖHLER FOX EV 50
BÖHLER FOX EV 50 Electrode
nelegirana, bazično obložena
Bazično obložena elektroda za visokokvalitetne zavare. Izvanredna čvrstoća i žilavost do 50°C. Stepen iskorišćenja 110 %. Za sve položaje zavarivanja, osim vertikalno na dole, dobra zavarljivost. Vrlo mali sadržaj vodonika u zoni šava (ispod AWS uslova HD ≤ 4 ml/100
g). Elektroda pogodna za zavare na čeličnim konstrukcijama, kotlovima, rezeorvarima,
grđevinskim vozilima, brodogradnji i mašinogradnji, te kao međusloj kod navarivanja na
ugljeničnim čelicima. Pogodna za zavarivanje čelika male čistoće i sa velikim sadržajem ugljenika. Posebno pogodna za offshore konstrukcije, CTOD ispitano na -10 °C. BÖHLER FOX
EV 50 je pogodna i za upotrebu u kiselom gasu (HIC test prema NACE TM-02-84). Dostupne su i vrednosti za SSC test.
Za čelike sa granicom rastezanja do 420 N/mm².
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 032 025
2,0
3693 032 525
2,5
250
50 - 70
2,8
260
250
80 - 110
2,9
3693 032 535
190
2,5
350
80 - 110
4,2
190
3693 033 235
3,2
350
100 - 140
4,2
120
3693 034 045
4,0
450
130 - 180
5,8
90
3693 035 045
5,0
450
180 - 230
5,6
55
Elektroda BÖHLER FOX NUT
BÖHLER FOX NUT Electrode
Elektroda za užlebljivanje
Specijalna elektroda za užlebljivanje različitih materijala bez kiseonika. Velika brzina rezanja,
može se koristiti u svim položajima. Pogodna za ukošavanje ivica, za urezivanje žlebova te
za izrezivanje pogrešnih zavara i za otvaranje pukotina pre zavarivanja.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 093 235
3,2
350
180 - 240
3,3
105
3693 094 035
4,0
350
250 - 320
3,4
70
7.
Elektroda BÖHLER FOX CEL
BÖHLER FOX CEL Electrode
nelegirana, celulozna obloga
Celulozna elektroda za zavarivanje vertikalnih zavara prema dole na korenu vara,
međusloju, sloju za punjenje i završnom sloju na cevovodima velikog prečnika. Najpogodnija
za zavarivanje korena. Visoka ekonomičnost u odnosu na elektrode za zavarivanje vertikalnog zavara prema gore i na bazične elektrode za vertikalne zavare prema dole. FOX CEL se
odlikuje vrlo intenzivnim finim topljenjem i dobrom žilavošću . Nije osetljiva na atmosferske
uticaje, vrlo sigurna u odnosu na nastanak pukotina u korenu. Otpornost na HIC i SSC ispitana prema NACE TM 02-84 odn. TM 01-77.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 162 525
2,5
3693 163 235
3,2
250
50 - 90
3,2
255
350
80 - 130
9,6
3693 164 035
380
4,0
350
120 - 180
9,3
3693 165 035
240
5,0
350
160 - 210
9,2
150
Elektroda BÖHLER FOX CEL Mo
BÖHLER FOX CEL Mo Electrode
niskolegirana, celulozna obloga
Celulozna elektroda visoke čvrstoće za zavarivanje vertikalnih zavara prema dole na korenu
vara, međusloju, sloju za punjenje i završnom sloju na čvršćim cevovodima velikog prečnika.
Najpogodnija za zavarivanje korena. Visoka ekonomičnost u odnosu na elektrode za zavarivanje vertikalnog zavara prema gore. FOX CEL se odlikuje vrlo intenzivnim finim topljenjem i
dobrom žilavošću . Nije osetljiva na atmosferske uticaje, vrlo sigurna u odnosu na nastanak
pukotina u korenu.Otpornost na HIC i SSC ispitana prema NACE TM 02-84 odn. TM 01-77.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 563 235
3,2
3693 564 035
4,0
350
80 - 130
9,6
380
350
120 - 180
9,3
3693 565 035
5,0
235
350
160 - 210
9,2
150
Elektroda BÖHLER FOX CEL 85
BÖHLER FOX CEL 85
Celulozna obloga, niskolegirana, za zavarivanje cevovoda
Celulozna elektroda za zavarivanje vertikalnih zavara prema dole na korenu vara na cevovodima velikog prečnika. Visoka ekonomičnost u odnosu na elektrode za zavarivanje vertikalnog zavara prema gore.
Posebno pogodna za varenje međusloja, sloja za punjenje i završnog sloja za veću čvrstoću
cevi.
BÖHLER FOX CEL 85 je celulozna elektroda najčešće korišćena i zadovoljava najviše standarde kvaliteta u izgradnji gasovoda. Odlikuje vrlo intenzivnim finim topljenjem i dobrom
žilavošću . Nije osetljiva na atmosferske uticaje, vrlo sigurna u odnosu na nastanak pukotina
u korenu. Otpornost na HIC i SSC ispitana prema NACE TM 02-84 odn. TM 01-77.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 183 235
3,2
3693 184 035
4,0
350
80 - 130
9,8
380
350
120 - 180
9,5
3693 185 035
5,0
240
350
160 - 210
9,2
150
7.
Elektroda BÖHLER FOX EV 63
BÖHLER FOX EV 63 Electrode
bazično obložena, niskolegirana, vrlo čvrsta
Bazična elektroda za nelegirane i niskolegirane čelike velike čvrstoće i sa sadržajem ugljenika do 0.6 %. Pogodna i za zavarivanje šina. Žilav i na pucanje otporan šav. Stepen
iskorišćenja 115 %. Za varenje u svim položajima, osim vertikalnig zavara prema dole, dobro
zavarljiva. Vrlo nizak sadržaj vodonika u zoni šava
(pod AWS uslovima HD ≤ 4 ml/100 g).
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 052 535
2,5
3693 053 235
3,2
350
80 - 110
4,5
215
350
100 - 140
4,5
3693 054 045
130
4
450
140 - 180
6,3
3693 055 045
100
5
450
190 - 230
6
60
Elektroda BÖHLER FOX DMO Ti
BÖHLER FOX DMO Ti Electrode
rutilna obloga, niskolegirana, termički otporna
Rutilna elektroda vrlo dobre zavarljivosti i sa dobrim uklanjanjem šljake. Za sve položaje zavarivanja, osim vertikalno na dole. Preporučuje se za 16Mo3. Odobrena za mesta na kojima
su dugoročne radne temperature do +550 °C. Za debljine zidova do 30 mm te za korene bez
pora. (zavarivanje korena do S480MB).
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 632 525
2,5
3693 633 235
3,2
250
80 - 110
3,6
245
350
110 - 140
4,7
135
Elektroda BÖHLER FOX DMO Kb
BÖHLER FOX DMO Kb Electrode
bazična obloga, niskolegirana, termički otporna
Bazična elektroda za visokokvalitetne zavare na termički otpornim čelicima za kotlovske cevi, preporučuje se za 16Mo3 odobrena za mesta na kojima su dugoročne radne temperature
do +550 °C. Posebno visoka žilavost i sigurnost od pukotina, otporna na starenje. Vrlo nizak
sadržaj vodonika (pod AWS uslovima HD ≤ 4 ml/100 g). Stepen iskorišćenja 115 %.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 622 525
2,5
250
3693 623 235
3,2
350
80 - 110
3
200
100 - 140
4,5
3693 625 045
5,0
450
190 - 230
130
5,7
57
7.
Elektroda BÖHLER FOX DCMS Kb
BÖHLER FOX DCMS Kb Electrode
bazična obloga, niskolegirana, termički otporna
Bazično obložena elektroda za visokokvalitetne zavare na čelicima za kotlovske cevi i
sličnim kvalitetima čelika. Preporučuje se za 13CrMo4-5. Odobrena za mesta na kojima su
dugoročne radne temperature do +570 °C. Pogodna za Step cooling primenu (Bruscato ≤
15ppm). Takođe pogodna za netretirane čelike za cementaciju i nitritne čelike kao i za čelike
otporne na toplotu. Visoka žilavost i sigurnost od pukotina, zona varenja se može poboljšati.
Vrlo nizak sadržaj vodonika (pod AWS uslovima HD ≤ 4 ml/100 g). Stepen iskorišćenja 115
%. Predgrejavanje: temperatura međuslojeva i naknadna termička obrada prema zahtevima
postojećeg osnovnog materijala (za 13CrMo4-5 na 200-250°C, grejanje posle zavarivanja
na 660-700°C, min. 0,5 h, zatim hlađenje u peći na 300°C u mirnom vazduhu.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 602 525
2,5
3693 603 235
3,2
250
80 - 110
2,8
195
350
100 - 140
4,1
3693 604 045
4,0
120
450
130 - 180
5,3
80
Elektroda BÖHLER FOX SAS 2
BÖHLER FOX SAS 2
visokolegirana, hemijski otporna
Stabilizovano jezgro legirani nerđajući čelik sa bazičnom oblogom. Primena u svim industrijskim granama gde se zavaruju slični čelici kao i feritni 13 %-hrom čelici.
Visoka žilavost i dobre mehaničke osobine šava. Veoma dobra za varenje debelih profila.
Otporna do -196°C. Otporna na intergranularnu koroziju do +400 °C.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 712 530
2,5
3693 713 035
3,2
300
50 - 80
3,7
220
350
80 - 110
4,5
140
Elektroda BÖHLER FOX SAS 2-A
BÖHLER FOX SAS 2-A Electrode
visokolegirana, hemijski otporna
Stabilizovano jezgro legirani nerđajući čelik sa rutilnom oblogom. Primena u svim industrijskim granama gde se zavaruju slični čelici kao i feritni 13 %-hrom čelici. Posebno lako zavarivanje, izvrsna zavarljivost kod naizmenične struje i velika sigurnost od pucanja vara usled visokih temperatura. Ekonomski značaj ima velika iskoristivost kod varenja manjih pozicija,
šljaka koja se sama odvaja bez ostataka i obloga koji nije osjetljiva na vlagu. Otporna na intergranularnu koroziju do +400 °C.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 722 030
2,0
300
40 - 60
3,6
320
3693 722 535
2,5
350
50 - 90
4,1
200
3693 723 235
3,2
350
80 - 120
4,1
120
7.
Elektroda BÖHLER FOX EAS 4 M-A
BÖHLER FOX EAS 4 M-A
visokolegirana, hemijski otporna
Nisko legirani austenitno jezgro sa rutilnom oblogom. Primena u svim industrijskim granama
gde se zavaruju slični čelici kao i feritni 13 %-hrom čelici. Posebno lako zavarivanje, izvrsna
zavarljivost kod naizmenične struje i velika sigurnost od pucanja vara usled visokih temperatura. Otporna na intergranularnu koroziju do +400 °C.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 642 030
2,0
300
40 - 60
3,6
320
3693 642 535
2,5
350
50 - 90
4,1
200
3693 643 235
3,2
350
80 - 120
4,1
120
Elektroda BÖHLER FOX SAS 4
BÖHLER FOX SAS 4
visokolegirana, hemijski otporna
Stabilizovano jezgro legirani nerđajući čelik sa bazičnom oblogom. Primena u svim industrijskim granama gde se zavaruju slični čelici kao i feritni 13 %-hrom čelici.
Visoka žilavost i dobre mehaničke osobine šava. Veoma dobra za varenje debelih profila.
Veoma dobro zavarivanje u svim pozicijama. Otporna na intergranularnu koroziju do +400
°C.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 732 530
2,5
3693 733 235
3,2
300
50 - 80
3,9
210
350
80 - 110
5,0
140
Elektroda BÖHLER FOX SAS 4-A
BÖHLER FOX SAS 4-A Electrode
visokolegirana, hemijski otporna
Stabilizovano jezgro legirani nerđajući čelik sa rutilnom oblogom. Primena u svim industrijskim granama gde se zavaruju slični čelici kao i feritni 13 %-hrom čelici. Posebno lako zavarivanje, izvrsna zavarljivost kod naizmenične struje i velika sigurnost od pucanja vara usled visokih temperatura. Ekonomski značaj ima velika iskoristivost kod varenja manjih pozicija,
šljaka koja se sama odvaja bez ostataka i obloga koji nije osjetljiva na vlagu. Otporna na intergranularnu koroziju do +400 °C.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 742 030
2,0
300
40 - 60
3,6
315
3693 742 535
2,5
350
50 - 90
4,2
195
3693 743 235
3,2
350
80 - 120
4,2
120
3693 744 035
4,0
350
110 - 160
4,5
85
3693 745 045
5,0
450
140 - 200
5,5
55
7.
Elektroda BÖHLER FOX A 7
BÖHLER FOX A 7 Electrode
visokolegirana, specijalna primena
Bazična elektroda za visokokvalitetne zavare spojeva između različito legiranih i teško zavarljivih čelika i čelika sa 14% Mn. Šav zavara sa velikom žilavošću uz veliku otpornost na
pucanje. Karakteristike zone šava: sposobnost kaljenja, vrlo dobra otpornost na kavitacije,
sigurna od pucanja, otporna na termičke šokove, otporna na temperature do +850 °C, velikim delom neosetljiva na krtost sigma faze. Termička obrada je moguća bez problema. Kod
radnih temperatura preko +650 °C preporučuje se savetovanje sa proizvođačem. Odlična
žilavost materijala i kod jačeg mešanja sa teško zavarljivim čelicima ili kod termičkog šoka.
Žilava do -110 °C.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
3693 512 530
2,5
300
3693 513 235
3,2
350
3693 514 035
4,0
350
3693 515 045
5,0
450
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
55 - 75
4
260
80 - 100
5,2
180
100 - 130
5,1
120
140 - 170
6,8
80
Elektroda BÖHLER FOX A 7-A
BÖHLER FOX A 7-A Electrode
visokolegirana, specijalna primena
Bazična elektroda za visokokvalitetne zavare spojeva između različito legiranih i teško zavarljivih čelika i čelika sa 14% Mn. Šav zavara sa velikom žilavošću uz veliku otpornost na
pucanje. Karakteristike zone šava: sposobnost kaljenja, vrlo dobra otpornost na kavitacije,
sigurna od pucanja, otporna na termičke šokove, otporna na temperature do +850 °C, velikim delom neosetljiva na krtost sigma faze. Termička obrada je moguća bez problema. Kod
radnih temperatura preko +650 °C preporučuje se savetovanje sa proizvođačem. Odlična
žilavost materijala i kod jačeg mešanja sa teško zavarljivim čelicima ili kod termičkog šoka.
Žilava do -100 °C. Stabilan električni luk i kod naizmenične struje.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 522 535
2,5
3693 523 235
3,2
350
60 - 80
4,6
235
350
80 - 110
4,5
3693 524 035
140
4,0
350
110 - 140
4,7
3693 525 045
100
5,0
450
140 - 170
5,8
60
Elektroda BÖHLER FOX CN 23/12 Mo-A
BÖHLER FOX CN 23/12 Mo-A Electrode
visokolegirana, specijalna primena
Nisko ugljenična, austenitna elektroda sa rutilnom oblogom. Zbog povećanog udela ferita
(FN ~ 20) u zoni šava dobija se maksimalna čvrstoća od pucanja kod teško zavarljivih materijala, spojeva austenita i ferita te navarivanja. Posebno lako zavarivanje i izvrsna zavarljivost kod naizmenične struje odlikuju ovu marku. Ekonomski značaj ima velika iskoristivost
kod varenja manjih pozicija, šljaka koja se sama odvaja bez ostataka i obloga koji nije osetljiva na vlagu. Proverio i odobrio TÜV za spojeve ferita i austenita do +300 °C. Kao i za navarivanje 1. prolaza do +400 °C.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 572 535
2,5
3693 573 235
3,2
350
60 - 80
4,2
195
350
80 - 120
4,6
125
7.
Elektroda BÖHLER FOX CN 23/12 Mo-A
BÖHLER FOX CN 23/12 Mo-A Electrode
visokolegirana, specijalna primena
Nisko ugljenična, austenitna elektroda sa rutilnom oblogom. Zbog povećanog udela ferita
(FN ~ 20) u zoni šava dobija se maksimalna čvrstoća od pucanja kod teško zavarljivih materijala, spojeva austenita i ferita te navarivanja. Posebno lako zavarivanje i izvrsna zavarljivost kod naizmenične struje odlikuju ovu marku. Ekonomski značaj ima velika iskoristivost
kod varenja manjih pozicija, šljaka koja se sama odvaja bez ostataka i obloga koji nije osetljiva na vlagu. Proverio i odobrio TÜV za spojeve ferita i austenita do +300 °C. Kao i za navarivanje 1. prolaza do +400 °C.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 574 035
4,0
350
100 - 160
4,7
90
Elektroda BÖHLER FOX CN 29/9
BÖHLER FOX CN 29/9 Electrode
visokolegirana, specijalna primena
Austenitno-feritna specijalna elektroda sa rutilno bazičnom oblogom. Zbog velikog udela ferita i velike otpornosti na pucanje pogodna za teško zavarljive materijale velike čvrstoće, npr.
alati za presovanje i strugači. Spojevi različitih legiranih čelika, kao i navarivanje tvrdih obloga. Zbog velike mehaničke čvrstoće i sposobnosti kaljenja pogodna za navare otporne na
habanje na spojkama, zupčanicima, vratilima i sl. Može se koristiti i za popravku presnih alata.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 582 530
2,5
3693 583 235
3,2
300
60 - 80
4,1
270
350
80 - 110
4,9
3693 584 035
4,0
170
350
110 - 140
4,8
105
Elektroda BÖHLER FOX CN 29/9-A
BÖHLER FOX CN 29/9-A Electrode
visokolegirana, specijalna primena
Austenitno-feritna specijalna elektroda sa rutilnom oblogom. Zbog velikog udela ferita i velike
otpornosti na pucanje pogodna za teško zavarljive materijale velike čvrstoće, npr. alati za
presovanje i strugači. Spojevi različitih legiranih čelika, kao i navarivanje tvrdih obloga. Zbog
velike mehaničke čvrstoće i sposobnosti kaljenja pogodna za navare otporne na habanje na
spojkama, zupčanicima, vratilima i sl. Može se koristiti i za popravku presnih alata. FOX CN
29/9-A su vrlo pogodne za naizmeničnu struju.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 592 530
2,5
3693 593 235
3,2
300
60 - 80
3,4
200
350
80 - 110
4,2
3693 594 035
4,0
130
350
110 - 140
4,4
90
7.
Elektroda BÖHLER FOX FFB
BÖHLER FOX FFB Electrode
visoko legirana, termički otporna
Bazične elektrode za termički otporne, valjane, kovane i livene čelike, npr. postrojenja za
žarenje, kaljenje, izrada parnih kotlova, naftna industrija, keramička industrija. Spojni zavari
na termički otpornim Cr-Si-Al čelicima, koji su izloženi gasovima koji sadrže sumpor, moraju
se na završetku zavarivati sa FOX FA. Zbog opasnosti od loma treba izbegavati temperaturno područje između +650-900 °C . Otporne na temperature do +1200 °C. Žilave do -196 °C.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 662 530
2,5
3693 663 235
3,2
300
50 - 75
3,7
230
350
80 - 110
5,2
180
Elektroda BÖHLER FOX FFB-A
BÖHLER FOX FFB-A Electrode
visoko legirana, termički otporna
Bazične elektrode za termički otporne, valjane, kovane i livene čelike, npr. postrojenja za
žarenje, kaljenje, izrada parnih kotlova, naftna industrija, keramička industrija. Spojni zavari
koji su izloženi gasovima koji sadrže sumpor, moraju se na završetku zavarivati sa FOX FA.
Za zavarivanje konstrukcija sa debelim zidovima preporučuje se bazična elektroda FOX
FFB. Glatki zavari i lako uklanjanje šljake. Zbog opasnosti od loma treba izbegavati temperaturno područje između +650-900 °C . Otporne na temperature do +1200 °C.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 672 530
2,5
3693 673 235
3,2
300
50 - 80
3,6
205
350
80 - 110
4,3
3693 674 035
4,0
130
350
110 - 140
4,5
90
Elektroda UTP DUR 600
UTP DUR 600 Electrode
Bazična obloga
Područje primene:
UTP DUR 600 je pogodna za navarivanje površinskog sloja na elementima od čelika,
čeličnog liva i Mn-tvrdog čelika, koji su istovremeno izloženi habanju, pritisku i udarima.
Najčešća upotreba je nanošenje na alate mašina za kopanje zemlje kao što su zubi bagera,
potrošni delovi postrojenja za pripremu kamena kao što su čeljusti drobilice, konus drobilice,
čelična šipka za razbijanje i udarni čekići u mlinovima, reparacija reznih ivica i radnih
površina na alatima za hladnu preradu.
Karakteristike zavarivanja i posebne karakteristike zone šava
UTP DUR 600 ima izvrsne karakteristike zavarljivosti, koje se odlikuju mirnim lukom, ravnomernom strukturom zavara i vrlo laganim uklanjanjem šljake. Obrada navarenog sloja je
moguća samo brušenjem.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Pak.
kom./pak.
3693 942 530
2,5
3693 943 245
3,2
300
80 - 100
215
450
100 - 140
3693 944 045
130
4,0
450
140 - 180
3693 945 045
90
5,0
450
180 - 210
55
7.
Elektroda UTP LEDURIT 60
UTP LEDURIT 60 Electrode
Rutilna obloga
Područje primene:
UTP LEDURIT 60 je pogodna za navarivanje površinskog sloja koji su izloženi vrlo abrazivnim uticajima uz mala dodatna opterećenja udarcima, kao npr. transportni puževi, zubi bagera, pumpe za pesak i mulj i lopatice mešalice te za pokrivne slojeve na tvrdožilavom materijalu (UTP DUR 600) ili MN tvrdom čeliku (UTP BMC) radi produžetka radnog veka.
Karakteristike zavarljivosti
UTP LEDURIT 60 ima izvrsne karakteristike zavarljivosti i vrlo dobro uklanjanje šljake. Zbog
ravnomerne i fine površine zavara najčešće nije potrebna naknadna obrada brušenjem.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Pak.
kom./pak.
3693 933 235
3,2
3693 934 035
4,0
350
90 - 120
90
350
120 - 150
60
Elektroda UTP 8
UTP 8 Electrode
bazno obložena grafitom
Područje primene:
UTP 8 je pogodna za "hladno" zavarivanje sivog, temper i čeličnog liva kao i za spajanje tih
materijala sa čelikom, bakrom i legurama bakra, pre svega kod popravki i održavanja.
Karakteristike zavarljivosti
UTP 8 se odlikuje izvrsnim karakteristikama zavarljivosti. Njen dobro kontrolisani tok
omogućava zavarivanje bez prskotina u svim položajima uz minimalnu struju. Zone šava i
prelazne zone se mogu turpijati. Nema potkopavanja, veoma pogodna za kombinovano zavarivanje sa feroniklom tip UTP 86 FN (legiranje sa UTP 8, punjenje sa UTP 86 FN.)
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Pak.
kom./pak.
3693 912 530
2,5
300
60 - 80
268
Elektroda UTP GNX-HD
UTP GNX-HD Electrode
bazno obložena grafitom
Primena:
UTP GNX-HD je pogodna za popravke, proizvodnju i navarivanje kod svih vrsta livenog
gvožđa, posebno za nodularni liv GGG 40 do GGG 70, sivi liv GG 18 do GG 25 i mešovitih
jedinjenja sa čelikom ili legurama nikla. Dobra zavarljivost kod starog liva.
UTP GNX-HD ima odlične karakteristike zavarivanja, Njen dobro kontrolisani tok omogućava
zavarivanje bez prskotina u svim položajima uz minimalnu struju. Bimetalno jezgro žice
može da izdrži struju visokog kapaciteta.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Jačina struje
A
Težina
kg
Pak.
kom./pak.
3693 922 530
2,5
3693 923 235
3,2
300
60 - 90
1
61
350
90 - 120
1
31
7.
Žica za zavarivanje BÖHLER EMK 6
BÖHLER EMK 6 Welding Wire
Žica na koturu, nelegirana
Univerzalno upotrebljiva pobakrena žica za varenje MIG postupkom sa CO2 ili mešanim gasom uglavnom bez prskanja. Žičana elektroda pogodna za zavarivanje spojeva u izradi kotlova, rezeorvara i konstrukcija. Kako trpi protok jake struje ima i najbolje preduslove kod zavarivanja debelih limova. Nepobakrena verzija ove elektrode od masivne žice može se
isporučiti i kao TOP varijanta koja je koncipirana da ima minimalne sklonosti prskanja, jako
dobar stepen iskorišćenja i velike brzine pomaka žice. Ova verzija se koristi specijalno kod
automata.
Za čelike granice razvlačenja do 420 N/mm² .
Br. art.
Ø
mm
Pak.
kg/ROL
3691 700 8
0,8
15
3691 701 0
1,0
18
3691 701 2
1,2
18
3691 701 6
1,6
18
Žica za zavarivanje BÖHLER X 70-IG
BÖHLER X 70-IG Welding Wire
Puna žica, niskolegirana, vrlo čvrsta
Pobakrena žica za varenje MIG postupkom vrlo čvrstih, poboljšanih finozrnih građevinskih
čelika, sa minimalnom granicom razvlačenja od 690 N/mm². BÖHLER X 70-IG zbog preciznih dodatka mikrolegiranih elemenata daju šav koji usprkos velikoj čvrstoći ima izvrsnu žilavost i veoma je siguran od pucanja. Dobra otpornost na savijanje na niskim temperaturama
do-50 °C.
Br. art.
Ø
mm
Pak.
kg/ROL
3691 721 2
1,2
18
Žica za varenje BÖHLER DMO-IG
BÖHLER DMO-IG
Puna žica, nisko legirana, toplo otporna
Puna žica, pobakrena za zavarivanje kotlova, posuda pod pritiskom, cevovoda, dizalica i
čeličnih konstrukcija. Vrhunski kvalitet, veoma tvrda i otporna na pucanje i starenje. Žilava
do -40°C. Odobrena za varenje mesta koje su dugoročno izložena temperaturama do
+550°C.
Veoma dobre transportne karakteristike žice. Veoma dobro prijanjanje pobakrenog sloja ali
jako mali ukupan sadržaj bakra. Dobre osobine zavarivanja i tečenja vara.
Br. art.
Ø
mm
Pak.
kg/ROL
3691 690 8
0,8
12,5
3691 691 0
1,0
18
3691 691 2
1,2
18
7.
Žica za zavarivanje BÖHLER SAS 2-IG
BÖHLER SAS 2-IG Welding Wire
visokolegirana, hemijski otporna
Žica za zavarivanje. Primena u industrijskim granama gde se zavaruju istorodni čelici te feritni 13 % hrom čelici. npr. izrada hemijskih aparata i rezeorvara, hemijska i farmaceutska industrija, industrija celuloze i mnoge druge. Izvrsne klizne karakteristike. Vrlo dobre karakteristike zavarivanja i topljenja. Otporna na intergranularnu koroziju do +400 °C. Žilava do 196°C.
Br. art.
3691 801 0
Ø
mm
Pak.
kg/ROL
1
15
Žica za zavarivanje BÖHLER SAS 4-IG
BÖHLER SAS 4-IG
Puna žica, visokolegirana, hemijski otporna
Puna žica za zavarivanje. Primena u industrijskim granama gde se zavaruju istorodni čelici
te feritni 13 % hrom čelici. npr. izrada hemijskih aparata i rezeorvara, hemijska i farmaceutska industrija, industrija celuloze i mnoge druge.
Izvrsne klizne karakteristike. Vrlo dobre karakteristike zavarivanja i topljenja. Otporna na intergranularnu koroziju do +400 °C. Žilava do -120°C.
Br. art.
Ø
mm
Pak.
kg/ROL
3691 811 0
1,0
15
3691 811 2
1,2
15
Žica za zavarivanje BÖHLER A 7-IG
BÖHLER A 7-IG
Puna žica, visokolegirana, specijalna primena
Puna žica za visokokvalitetne zavare spojeva između različito legiranih i teško zavarljivih
čelika i manganskih čelika. Pogodna za srednje teška mesta sa tvrdom podlogom. Otporna
na koroziju i habanje pa se koristi na površinskom sloju šina, sedištima ventila, hidroenergetske opreme. Karakteristike zone šava: sposobnost kaljenja, vrlo dobra otpornost na kavitacije, sigurna od pucanja, otporna na termičke šokove, otporna na temperature do +850 °C,
velikim delom neosetljiva na krtost sigma faze do +500°C. Žilava do -110°C. Termička obrada je moguća bez problema. Kod radnih temperatura preko +650 °C preporučuje se savetovanje sa proizvođačem. Izvrsne klizne karakteristike. Vrlo dobre karakteristike zavarivanja i
topljenja. Proizvod je odobren za upotrbu na pancirnim čelicima.
Br. art.
Ø
mm
Pak.
kg/ROL
3691 601 0
1,0
15
3691 601 2
1,2
15
7.
Žica za zavarivanje UTP A DUR 650
UTP A DUR 650 Welding Wire
Područje primene:
UTP A DUR 650 se univerzalno koristi za MAG navarivanje na elementima koji podležu visokim zahtevima u pogledu udara i abrazije, kao što su udarno dleto, držač dleta, delovi
postrojenja za pripremu kamena, presni alati za izradu brusnih proizvoda, pokrivni slojevi na
alatima od Mn tvrdog čelika. Moguća obrada brušenjem.
Karakteristike zavarivanja i posebne karakteristike zone šava.
UTP A DUR 650 ima izvrsne karakteristike zavarljivosti, koje se odlikuju mirnim lukom, ravnomernom strukturom zavara i vrlo laganim uklanjanjem šljake. Moguće zavarivanje sa vrlo
slabom strujom (rezne ivice). Šav postojan na temperaturama do 550 °C.
Br. art.
Ø
mm
Pak.
kg/ROL
3691 021 2
1,2
15
Šipka za lemljenje aluminijum-magnezijum R 6 M
R 6 M Aluminum-Magnesium Welding Wire
S-AlMg5
Postojan na koroziju, dobro se može eloksirati i polirati.
Br. art.
Ø
mm
Tačka topljenja
°C
Pak.
kg/ROL
4691 812 1
1,0
560 - 630
7
Volfram elektrode
Tungsten Electrodes
WC 20, sive
Za TIG zavarivanje, zavarivanje plazmom i fuziono zavarivanje plazmom - pogodno za sve
vrste čelika / nerđajućih čelika i aluminijuma!
Sastoji se od 98% volframa, 2% cerijum oksida.
Apsolutno bez zračenja.
Zbog dodatka cerijum oksida postiže se slično ponašanje kao kod radioaktivnog torijuma.
Izvrsne karakteristike paljenja - i kod tople elektrode.
Dug radni vek i dobra opteretivost strujom - cerijum oksid značajno manje zagađuje okolinu i
manje je štetan po zdravlje od radioaktivnog torijum oksida.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Pak.
kom.
4693 990 010
1
175
1 / 10
4693 990 016
1,6
175
1 / 10
4693 990 024
2,4
175
1 / 10
4693 990 032
3,2
175
1 / 10
7.
Volfram elektrode
Tungsten Electrodes
WT 20, crvene
Za TIG zavarivanje, zavarivanje plazmom i fuziono zavarivanje plazmom - za visokolegirane
i nerđajuće čelike sa jednosmernom strujom!
Samo za zavarivanje sa jednosmernom strujom.
Sastoji se od 98% volframa, 2% torijum oksida.
Oprez: radioaktivno! Po mogućnosti izbegavati upotrebu!
Zbog upotrebe torijum oksida poboljšavaju se: karakteristike paljenja, radni vek, opteretivost
strujom.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
m
Pak.
kom.
4693 991 010
1,0
175
1 / 10
4693 991 016
1,6
175
1 / 10
4693 991 024
2,4
175
1 / 10
4693 991 032
3,2
175
1 / 10
Volfram elektrode
Tungsten Electrodes
Gold LARC
Kvalitet prema EN 26 848
za Alu i Alu legure, Alu-bronzu, magnezijum i magnezijumske legure, nikl i legure nikla.
100% bez zračenja, nema opasnosti od radioaktivnosti, stoga nema brige oko transporta i
skladištenja.
za jednosmernu i naizmeničnu struju.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Pak.
kom.
4693 992 016
1,6
175
1/10
4693 992 020
2,0
175
1/10
4693 992 024
2,4
175
1/10
4693 992 032
3,2
175
1/10
Šipka za zavarivanje BÖHLER DMO-IG
BÖHLER DMO-IG Welding Rod
TIG šipka, niskolegirana, visokotemperaturna (vrlo čvrsta)
Pobakrena TIG šipka za zavarivanje za upotrebu u izradi kotlova, posuda pod pritiskom, cevovoda, dizalica i čeličnih konstrukcija. Visokokvalitetna, vrlo žilav i od pucanja siguran šav,
otporan na starenje. Žilav do -30 °C. odobren za mesta koja su dugoročno izložena radnim
temperaturama do +550 °C. Vrlo dobre karakteristike zavarivanja i topljenja.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Pak.
kg
3691 111 610
1,6
1000
1 / 5 / 20
3691 112 010
2
1000
1 / 5 / 20
3691 112 410
2,4
1000
1 / 5 / 20
3691 113 010
3
1000
1 / 5 / 20
3691 113 210
3,2
1000
1 / 5 / 20
7.
Šipka za zavarivanje BÖHLER SAS 2-IG
BÖHLER SAS 2-IG Welding Rod
TIG šipka, visokolegirana, hemijski otporna
TIG šipka za zavarivanje. Primena u industrijskim granama gde se zavaruju istorodni čelici
te feritni 13 % hrom čelici. npr. izrada hemijskih aparata i rezervoara, tekstilna i industrija celuloze, postrojenja za bojenje i mnogim drugima. Vrlo dobre karakteristike zavarivanja i topljenja. Otporna na intergranularnu koroziju do +400 °C. Žilava do -196 °C.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Pak.
kg
3691 221 610
1,6
1000
1 / 5 / 20
3691 222 010
2
1000
1 / 5 / 20
3691 222 410
2,4
1000
1 / 5 / 20
3691 223 010
3,2
1000
1 / 5 / 20
Šipka za zavarivanje BÖHLER SAS 4-IG
BÖHLER SAS 4-IG Welding Rod
TIG šipka, visokolegirana, hemijski otporna
TIG šipka za zavarivanje. Primena u industrijskim granama gde se zavaruju istorodni čelici
te feritni 13 % hrom čelici. npr. izrada hemijskih aparata i rezervoara, tekstilna i industrija celuloze, proizvodnja pića, postrojenja za bojenje i proizvodnju veštačke smole. Zbog dodatka
Mo pogodna i za medije koji sadrže hlorid. Vrlo dobre karakteristike zavarivanja i topljenja.
Otporna na intergranularnu koroziju do +400 °C.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Pak.
kg
3691 241 210
1,2
1000
1 / 25
3691 241 610
1,6
1000
1 / 25
3691 242 010
2
1000
1 / 25
3691 242 410
2,4
1000
1 / 25
3691 243 010
3,2
1000
1 / 25
Šipka za varenje BÖHLER FFB-IG
BÖHLER FFB-IG Welding Rod
TIG-šipka, visokolegirana, hemijski otporna
TIG-šipka za analogne toplovaljane, kovane i livene čelike, npr. u pećima za žarenje i kalenje, kod parnih kotlova, u naftnoj i keramičarskoj industriji.
Potpuno austenitni šav. Pogodna na mestima gde je velika oksidacija usled gasova azota i
kiseonika. Završni varovi na toplo otpornim Cr-Si-Al-čelicima, koji su izloženi sumpornim gasovima, moraju biti zavareni sa BÖHLER FOX FA ili BÖHLER FA-IG. Otpornost do
+1200°C. Žilavost do -196°C.
Treba izbegavati temperature od +650-900°C radi krtosti.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Pak.
kg
3691 302 410
2,4
1000
1 / 5 / 20
7.
Šipka za lemljenje aluminijum-silicijum S 6
S 6 Aluminum-Silicone Welding Rod
S-AlSi5
Mala sklonost pucanju zavara, za okvir, armature, učvršćivanje rebara
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Tačka topljenja
°C
Pak.
dag
2694 784 602
2,0
1000
570 - 630
1 / 250
2694 784 603
3,0
1000
570 - 630
1 / 250
Šipka za zavarivanje BÖHLER BW VII
BÖHLER BW VII Welding Rod
za gasno zavarivanje, nelegirana
Pobakrena, nelegirana šipka za gasno zavarivanje spojeva sa normalnim opterećenjem do
čelika S275JR. Tanak šav.
Za čelike granice razvlačenja do 235 N/mm²
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Pak.
kg
3691 512 010
2
1000
1 / 25
3691 512 510
2,5
1000
1 / 25
3691 513 210
3,2
1000
1 / 25
3691 514 010
4
1000
1 / 25
Šipka za zavarivanje BÖHLER BW XII
BÖHLER BW XII Welding Rod
za gasno zavarivanje, nelegirana
BÖHLER BW XII pobakrena šipka za gasno zavarivanje sa dodatkom nikla za visokokvalitetno zavarivanje spojeva u izradi parnih kotlova i rezeorvara do čelika S275JR odnosno kotlovskog lima P265GH. Zbog viskoznog rastopljenog metala, jednostavne kontrole šljake i dobrog premošćavanja procepa ova šipka omogućuje lako i brzo zavarivanje. Rastopljeni metal nije osetljiv na pregrevanje ako se zavaruje sa previše toplim plamenom.
Za čelike granice razvlačenja do 275 N/mm².
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Pak.
kg
3691 522 010
2
1000
1 / 25
3691 522 510
2,5
1000
1 / 25
3691 523 210
3,2
1000
1 / 25
7.
Šipka za zavarivanje BÖHLER DMO
BÖHLER DMO Welding Rod
za gasno zavarivanje, niskolegirana termički otporna
Pobakrena, Mo legirana šipka za gasno zavarivanje preporučuje se za zavarivanje cevi sa
visokim ispitnim zahtevima. Viskozni zavarivački rastop. Odobrena za mesta sa dugoročnim
radnim temperaturama do +500 °C.
Za istovrsne termički otporne čelike.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Pak.
kg
3691 012 010
2,0
1000
1 / 25
3691 012 510
2,5
1000
1 / 25
3691 013 210
3,2
1000
1 / 25
Šipke za tvrdo lemljenje mesinga S 2
S 2 Brass Solder Welding Rod
SL-CuZn38
Lako oblikovanje, neporozno za bronzu, čelik, sivi liv, za propelere, armature, otporan na
morsku vodu.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Tačka topljenja
°C
Pak.
dag
2694 784 202
2,0
500
870 - 890
1 / 250
2694 784 203
3,0
500
870 - 890
1 / 250
2694 784 204
4,0
500
870 - 890
1 / 250
Šipke za tvrdo lemljenje mesinga S 21
S 21 Brass Solder Welding Rod
SL-CuZn40
Dobra sposobnost punjenja procepa, za zavarivanje Mesinga, tvrdo lemljenje čelika.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Tačka topljenja
°C
Pak.
dag
2694 784 212
2,0
1000
880 - 900
1 / 250
2694 784 213
3,0
1000
880 - 900
1 / 250
Srebrni lem
BrazeTec 5600
Brazetec 5600
Osnovni materijal: za bilo koji čelik, bakar i legure bakra, nikla i legure nikla
Primena: za spojeve sa radnim temperaturama do 200°C.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Tačka topljenja
°C
Pak.
dag
2694 784 522
2
500
620 - 655
1 / 100
2694 784 523
3
500
620 - 655
1 / 100
7.
Tvrdi lem od mesinga Drill 900
900 Brass Brazing Metal Drill
L-CuZn39Sn, punjenje: tip FH21
Posebna legura mesinga sa tečnošću za lemljenje. Za lemljenje čelika i pocinkovanog čelika, cevi, limova, bakra i mesinga.
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Pak.
dag
2694 784 825
2,5
500
1 / 250
2694 784 835
3,5
500
1 / 250
Opis
Sadržaj
l
Wirktemperaturbereich
°C
2694 788 202
F 2: za bakar i legure bakra
0,5
800 - 1100
2694 788 301
F 3: Hartlötpaste für Stahl
0,5
800 - 1100
2694 788 502
F 500: univerzalno
0,5
550 - 800
2694 788 602
F 6: za Al i legure Al
0,5
500 - 700
Prašak za lemljenje
Fluxing Agent
Prašak za zavarivanje i tvrdo lemljenje
Br. art.
Električna lemilica
Electric Soldering Irons
Lemilica za fino lemljenje
Vrlo produktivne lemilice sa posebno kratkim razmakom između kraja drške i vrha lemilice.
Zavisno od snage primenjuje se od finih lemljenja kod štampanih ploča (8 w), preko popravki
na sklopkama (15w) do srednje velikih lemljenja na prekidačima, razdelnicima i sklopkama
(25w).
Br. art.
Opis
Snaga
W
Vreme zagrevanja
s
Temperatura
°C
Težina
g
2694 382 15
sa rez. vrhom
0162BD
15
60
bis 350
270
2694 382 25
sa rez. vrhom
0172BD
25
60
bis 450
280
Rezervni vrhovi za lemljenje
Replacement Solder Tips
za lemilice za fino lemljenje
Vrh za lemljenje 2694 382 151 za lemilice 2694 382 15.
Vrh za lemljenje 2694 382 251 za lemilice 2694 382 25.
Br. art.
Opis
Dužina
mm
Osovina-Ø
mm
Vrh-Ø
mm
2694 382 151
0162BD, bleistiftspitz
56
6,0
1,1
2694 382 251
0172LD, 45° kosi
špic
60
7,5
4,1
7.
Univerzalna lemilica
Universal Soldering Irons
Mnogostruko dokazan lemilica sa izmenjivim vrhovima. Široka upotreba, npr. radio ili TV tehnika, u elektronici ili laboratorijama.
Br. art.
2694 382 30
Opis
sa rez. vrhom
0032KD
Snaga
W
Vreme zagrevanja
s
Temperatura
°C
Težina
g
30
120
bis 380
80
Rezervni vrhovi za lemljenje
Replacement Solder Tips
za univerzalne lemilice
Rezervni vrh, pljosnati, u obliku dleta.
Br. art.
2694 382 31
Opis
Širina vrha
mm
Dužina
mm
Osovina-Ø
mm
0032KD, oblik dleta
3,1
67
5
Električna lemilica
Electric Soldering Irons
Kompaktna lemilica
Jaka lemilica za univerzalnu upotrebu u radionici, metalni delovi brunirani, drška od plastike,
vrhovi za lemljenje od bakra, savijeni. Standardni tip za lemljenje malih, srednjih i velikih
prečnika.
Br. art.
Opis
Snaga
W
Vreme zagrevanja
s
Temperatura
°C
Težina
g
2694 380 050
sa rez. vrhom
0052JD
50
180
bis 400
160
2694 380 080
sa rez. vrhom
0082JD
80
180
bis 410
220
2694 380 150
sa rez. vrhom
0152JD
150
180
bis 450
245
Rezervni vrhovi za lemljenje
Replacement Solder Tips
za kompaktne lemilice
Vrh za lemljenje 2694 381 050 za lemilice 2694 380 050.
Vrh za lemljenje 2694 381 080 za lemilice 2694 380 080.
Br. art.
Opis
Širina vrha
mm
Dužina
mm
Osovina-Ø
mm
2694 381 050
0052JD, oblik dleta,
45°
3,1
75
5,0
2694 381 080
0082JD, oblik dleta,
45°
4,8
110
7,8
7.
Električna lemilica
Electric Soldering Irons
Industrijska lemilica
Sa vrhom za lemljenje, koji nečađavi. Ovaj model je naročito pogodan za obradu lima i za
instalerske radove, lemljenje kolektora i za bakarne šine. Kod radova na poravnavanju karoserija i olovnih zastaklenja.
Br. art.
Opis
Snaga
W
Vreme zagrevanja
s
Temperatura
°C
Težina
g
2694 380 200
sa rez. vrhom
0202MZ, niklovano
200
300
bis 470
550
2694 380 300
sa rez. vrhom
0302MZ, niklovano
300
300
bis 470
870
Dužina
mm
Dužina osovine
mm
Osovina-Ø
mm
Vrh-Ø
mm
Rezervni vrhovi za lemljenje
Replacement Solder Tips
za industrijske lemilice
Verzija: Vrh lemilice ne stvara čađ.
Br. art.
Opis
2694 381 200
0202MZ, oblik
dleta, niklovano
115
70
13,8
18
2694 381 300
0302MZ, oblik
dleta, niklovano
120
74
19,6
25
Komplet za gasno lemljenje
Gas Solder Set
Gasna lemilica ‘Independent’ sa vrhovima za lemljenje, antistatička i sa integrisanim piezo
upaljačem.
Br. art.
Opis
Snaga
W
Vreme zagrevanja
s
Temperatura
°C
Težina
g
2694 370 000
Osnovni set
15 - 75
46
bis 580
73
2694 370 002
Osnovni set
25 - 130
50
bis 580
121
2694 370 001
Profi set
15 - 75
46
bis 580
73
2694 370 003
Profi set
25 - 130
50
bis 580
121
Kartuš za gasno lemljenje
Gas Solder Cartridge
Twist-Universal-Gas
Gasni kartuš za ERSA “Independent” komplet za gasno lemljenje.
100% butan.
Br. art.
2694 370 004
Sadržaj
ml
100
7.
Stanica za lemljenje Analog
Analog Soldering Station
Kompaktna, praktična stanica sa lemilicom od 60W, stalak za odlaganje sa pomičnom posudom aa sundjer, lako zamenljivi vrhovi za lemljenje, radna temperatura između 150°C i
450 °C uz mogućnost regulacije.
Sa lemilicom Basic Tool 60 - 0670CDJ, sa vrhom za lemljenje 0832CDLF i stalkom za odlaganje 0A41.
Br. art.
2694 395 60
Opis
Snaga
W
Vreme zagrevanja
s
Težina
kg
ANALOG 60
60
60
60
Stanica za lemljenje Digital
Digital Soldering Station
Sa lemilicom 80W. Kompaktna ,praktična stanica sa vrlo visokim učinkom zagrevanja, potpuno antistatički stalak za odlaganje sa pomičnim vrhovima za lemljenje. Sistem za regulaciju temperature (50-450 °C) nudi tačno podešavanje i tačno očitavanje putem digitalnog displeja. Pored displeja se nalaze prekidači za regulaciju.
Sa lemilicom Power Tool - 0840CDJ, sa vrhom za lemljenje 0842CDLF, stalak za odlaganje
0A42 i suvi sunđer sa prihvatom 0A08MSET.
Br. art.
2694 395 80
Opis
Snaga
W
Vreme zagrevanja
s
Težina
g
DIGITAL 2000 A
80
40
50
Rezervni vrhovi za lemljenje
Replacement Solder Tips
u obliku dleta
Rezervni vrhovi za ERSA stanicu za lemljenje.
Br. art.
Opis
Širina vrha Debljina vrmm
ha
mm
Dužina
mm
Osovina-Ø Dužina osomm
vine
mm
2694 395 601
0832CD
2,2
1
46
8,5
27,5
2694 395 603
0832ED
3,2
1
46
8,5
27,5
2694 395 801
0832KD,
produžen
2,2
1
55
8,5
27,5
Rezervni vrhovi za lemljenje
Replacement Solder Tips
špicasti poput olovke
Rezervni vrhovi za ERSA stanicu za lemljenje.
Br. art.
Opis
Vrh-Ø
mm
Dužina
mm
Osovina-Ø
mm
Dužina osovine
mm
2694 395 602
0832BD
1
46
8,5
27,5
2694 395 802
0832SD,
produžen
0,8
55
8,5
27,5
7.
Gasna lampa za lemljenje
Gas Blowtorch
Lampa za lemljenje sa plamenikom, za uloške 190 gr, modernog oblika sa funkcionalnom
drškom. Za meko i tvrdo lemljenje, zagrevanje, savijanje i mnoge slične radove u industriji.
Odmah spremna za rad ,vrlo fino podešavanje regulatora sa jednom rukom.
Br. art.
Opis
Potrošnja gasa
g/h
2694 362 1
Soudogaz X 2000 + X 1550
120
2694 362 11
Soudogaz X 2000 PZ + X 1700
120
2694 362 110
TH 2000 + X 1700 + Kartusche CG 1750
175
2694 362 2
Fini gorionik X 1650
30
2694 362 3
Pljos. gorionik XP 1650
140
Kartuši gasa za lemljenje
Gas Solder Cartridge
Uložci za gasne lampe
Mešavina propan - butan.
Br. art.
Opis
za
Sadržaj
g
2694 362 6
Gasni kartuš C 206 GLS
Let lampa X 2000
190
2694 362 60
ventil CG 1750
Let lampa TH 2000
175
Električni pištolji za lemljenje
Electric Soldering Guns
Sa vrhom za lemljenje koji ne stvara čać, za lemljenje do 12 mm². Osvetljavanje koje skoro
uopšte ne stvara senku zbog 2 ugrađene niskonaponske sijalice 6V / 1,2 W. Vrijeme zagrevanja samo 6 sekundi.
Br. art.
Snaga
W
Vreme zagrevanja
s
Težina
g
2694 401 060
50
6
700
2694 401 100
80
6
1000
7.
Rezervni vrhovi za lemljenje
Replacement Solder Tips
za električne pištolje za lemljenje
Bez stvaranja čađi.
Br. art.
Opis
2694 406 100
Vrh za lemljenje 100WB, 80W
2694 406 060
Vrh za lemljenje 60WB, 50W
2694 409 100
Vrh za topljenje H, 80W
2694 408 100
Luk za sečenje R, 80W
2694 407 100
Vrh za rezanje C, 80W
Usisna pumpa za odlemljivanje VAC X
VAC X Desoldering Pump
Antistatička pumpa za odlemljivanje sa plastičnim kućištem.
Pumpa za odlemljivanje VAC X odlikuje se visokim usisnim kapacitetom i sa blagim povratnim udarom. Antistatička struktura pumpe dopušta odlemljivanje na elektrostatički ugroženim
elementima.
Zbog dugačkih tankih vrhova za odlemljivanje može se raditi i na gusto štampanim pločama.
Br. art.
Usisna zapremina
cm³
2694 385 002
11,3
Weichlote
Weichlote
Feinstlötungen, hervorragende Benetzung, relativ warmfest, Nahrungsmittelindustrie
Zu lötende Grundwerkstoffe: Cu, Ms, Rg, St, CrNi St.
Br. art.
2694 784 702
Opis
Soldamoll 220 /
S-Sn96Ag4
Ø
mm
2
Tačka topljenja Radna tempe°C
ratura
°C
221
270
Težina
g
250
Žice za meko lemljenje za sanitarije i grejanje
Soft Solders for Plumbing and Heating Applications
ÖVGW ispitane.
Silox 260 (S-Sn97Cu3): posebno mek lem za bakarne cevi i sanitarije. Odobreno za pitku
vodu i solarne kolektore do stalne temperature 200°C i pritiska od 6 bara!
Soldamoll 220 (S-Sn97Ag3): posebno mek lem za vodove za pitku i toplu vodu, grejanje.
Termički otporan do 110°C.
Br. art.
2694 784 701
Opis
Silox 260 / SSn97Cu3
Ø
mm
2,0
Tačka topljenja Radna tempe°C
ratura
°C
230 - 250
300
Težina
g
250
7.
Žice za meko lemljenje S-Pb60Sn40 punjena
S-Pb60Sn40 Soft Solders (Fluxed Core Solders)
ispunjene aktivnim kolofonijumom KAP-T
za instalacije, limene delove.
40% udeo kalaja.
Br. art.
Opis
Ø
mm
Tačka topljenja Radna tempe°C
ratura
°C
Težina
g
2694 785 102
S-Pb60Sn40
1,0
183 - 235
230
2694 785 105
S-Pb60Sn40
1,0
183 - 235
230
500
2694 785 110
S-Pb60Sn40
1,0
183 - 235
230
1000
2694 785 150
S-Pb60Sn40
1,5
183 - 235
230
250
2694 785 151
S-Pb60Sn40
1,5
183 - 235
230
1000
2694 785 202
S-Pb60Sn40
2,0
183 - 235
230
250
2694 785 210
S-Pb60Sn40
2,0
183 - 235
230
1000
2694 785 310
S-Pb60Sn40
3,0
183 - 235
230
1000
250
Žice za meko lemljenje bez olova S-Sn99Cu1 punS-Sn99Cu1 Lead-Free Soft Solders (Fluxed Core Solders)
ispunjena kolofonijumom
Žica za lemljenje ispunjena pastom za lemljenje 2,5% (prema 1.1.2./DIN EN 29454-1) za
ručno lemljenje u elektrotehnici i elektronici.
Br. art.
Opis
Ø
mm
Tačka topljenja Radna tempe°C
ratura
°C
Težina
g
2694 784 550
Silox 227 / SSn99Cu1
1,0
227
280
250
2694 784 553
Silox 227 / SSn99Cu1
1,0
227
280
500
2694 784 556
Silox 227 / SSn99Cu1
1,0
227
280
1000
2694 784 551
Silox 227 / SSn99Cu1
1,5
227
280
250
2694 784 557
Silox 227 / SSn99Cu1
1,5
227
280
1000
2694 784 552
Silox 227 / SSn99Cu1
2,0
227
280
250
2694 784 558
Silox 227 / SSn99Cu1
2,0
227
280
1000
2694 784 559
Silox 227 / SSn99Cu1
3,0
227
280
1000
Tečnost za lemljenje za sanitarije i grejanje
Fluxing Agent for Plumbing and Heating Applications
za meko lemljenje,
rastvorljiva u vodi.
ÖVGW ispitana.
DIN EN 29454-1 - 3.1.1.
Br. art.
2694 784 700
Tačka topljenja
°C
Sadržaj
g
230 - 250
250
7.
Kalaj za lemljenje u šipkama
Solder Bars
Br. art.
Opis
Dužina
mm
Pak.
kg
2694 786 33
35% S-Pb 65 Sn 35
400
1 / 25
2694 786 40
40% S-Pb 60 Sn 40
400
1 / 25
2694 786 50
50% S-Pb 50 Sn 50
400
1 / 25
2694 786 60
60% S-Sn 60 Pb 40
400
1 / 25
2694 786 100
100% Sn
400
1 / 25
Tečnost za lemljenje
Soldering Fluid
Prema DIN 8511 F-SW11, tečnost za meko lemljenje limova od titan cinka, pocinkovanim ili
kalaisanim limovima.
Br. art.
Primena
Sadržaj
l
2694 788 801
univerzalno
0,7
2694 788 802
za inox
1
Četka za tečnost za lemljenje
Soldering Fluid Brush
Drška od kalaisanog lima.
Svetle dlake.
Br. art.
2695 150 001
Širina
mm
Dužina
mm
10
123
Mast za meko lemljenje
Canned Soldering Paste
Prema DIN 8511 F-SW21, sredstvo za meko lemljenje.
Br. art.
Težina
g
2694 791 100
100
2694 791 250
250
7.
Pasta za meko lemljenje
Soft Solder Spools
Prema DIN 8511 F-SW21, za lemljenje i kalaisanje, L-PbSn40.
Br. art.
2694 792 250
Opis
Težina
g
L-Pb Sn 40
250
Kamen za lemljenje
Soldering Stones
za čišćenje bakarnih spojeva za lemljenje.
Br. art.
Širina
mm
Visina
mm
Dužina
mm
45
20
65
2694 793 000
Štipaljka za lemljenje
Soldering Terminals
za brzo stezanje,
od presovanog čeličnog lima.
Br. art.
Dužina
mm
Opseg stezanja
mm
2694 688 110
110
30
2694 688 155
155
50
Gorionici za zavarivanje i sečenje
Welding and Cutting Torch
Standardna kaseta
OPTAL 90, komplet gorionika za zavarivanje i sečenje, u metalnoj kaseti:
Drška sa priključcima za crevo i brzim spojnicama.
Gorionik za sečenje 80° sa ventilom za kiseonik.
3 prstenaste dizne HA 13, 5-150 mm.
Kolica za gorionik sa steznim prstenom.
Šestar.
Komplet čistača dizni.
Ključ za gorionik.
10 rezervnih O-ring prstena.
Br. art.
Opis
2693 552 6
6 gorionika 0,5 - 14 mm
2693 552 8
8 gorionika 0,5 - 30 mm
7.
Drška gorionika
Grip
Optal 90
Sa brzom spojnicom i priključcima za crevo. Priključak za kiseonik prema 3 x G 1/4 RH.
Priključak za acetilen prema ÖNORM M 7871-A1-9 x G 3/8 LH ÖNORM: M 7871-A1.
Br. art.
Opis
2693 550 0
Drška sa priključcima za creva
Gorionik za sečenje
Cutting Insert
Optal 90
Sa glavom gorionika za sečenje koji se mogu po izboru dobiti sa nagibom od 80° ili 0°. Ventil za kiseonik obezbeđuje precizno doziranje veličine plamena. To doprinosi sigurnom i
tačnom sečenju.
Br. art.
Opis
Dužina
mm
2693 551 01
Gorionik, savijen 80°
470
2693 551 02
Gorionik, ravan
490
Mlaznice za ručno sečenje za acetilen
Acetylene Hand Cutting Nozzles
Dvodelne - zato ih je lako čistiti.
Samocentrirajuće - zato imaju lep, stabilan plamen.
Kratka verzija - zato i su pogodne i za sečenje u skučenom prostoru.
Br. art.
Opseg sečenja
mm
Pritisak Acetilena Potrošnja Acetile- Schneidleistung
bar
na
mm/min
m³/h
2693 551 000
3-8
0,3 - 0,8
0,35
625 - 500
2693 551 001
5 - 25
0,3 - 0,8
0,40
625 - 300
2693 551 002
25 - 50
0,3 - 0,8
0,60
325 - 255
2693 551 003
50 - 150
0,3 - 0,8
0,80
255 - 90
Mlaznice za fugne
Acetylene Gouging Nozzles
Velika stabilnost plamena.
Snažan plamen za brz početak sečenja.
Kratka mlaznica za sečenje u skučenom prostoru.
Visok učinak skidanja materijala.
Br. art.
Opseg sečenja Pritisak Aceti- Potrošnja Acemm
lena
tilena
bar
m³/h
Širina reza
mm
Schneidleistung
mm/min
2693 551 004
4-6
0,3 - 0,8
1,6 - 2,2
5-8
400 - 1400
2693 551 005
5-8
0,3 - 0,8
1,1 - 1,6
7 - 10
400 - 1400
7.
Oprema za gasno zavarivanje i sečenje
Welding and Cutting Torch
Pojedinačni delovi i pribor
Br. art.
Opis
2693 551 11
Kolica za gorionik
2693 551 3
Gar. za čišćenje dizni 0,7 - 3,4 / 10 igala
2693 550 01
Rez. zatvarač
2693 550 9
O-Ring gumice 10 kom.
2693 551 13
Kpt. za rezanje
2693 551 2
Šestar
Plamenici za zavarivanje
Welding Inserts
Standardni oblik
Klasični oblik.
Br. art.
Oblast varenja
mm
Veličina
Potrošnja vazduha
l/h
2693 550 1
0,5 - 1
1
80
2693 550 2
1,0 - 2
2
160
2693 550 3
2,0 - 4
3
315
2693 550 4
4,0 - 6
4
500
2693 550 5
6,0 - 9
5
800
2693 550 6
9,0 - 14
6
1250
2693 550 7
14,0 - 20
7
1800
2693 550 8
20,0 - 30
8
2500
Oblast varenja
mm
Veličina
Potrošnja vazduha
l/h
2693 556 19
1-2
2
160
2693 556 29
2-4
3
315
2693 556 39
4-6
4
500
Oblast varenja
mm
Veličina
Potrošnja vazduha
l/h
2-4
3
315
Plamenici za zavarivanje
Welding Inserts
Plamenik 90°
Kratki zakrivljeni specijalni nastavci za instalatere.
Br. art.
Plamenici za zavarivanje
Welding Inserts
Plamenik 160°
Kratki zakrivljeni specijalni nastavci za instalatere.
Br. art.
2693 556 2
7.
Plamenici za zavarivanje
Welding Inserts
Savitljivi plamenik
Mogu se saviti u potrebni oblik.
Br. art.
Oblast varenja
mm
Veličina
Potrošnja vazduha
l/h
2693 556 91
1-2
2
160
2693 556 92
2-4
3
315
2693 556 93
4-6
4
500
Plamenici za zavarivanje
Welding Inserts
Plamenik za zagrevanje
Plamenici u snopu za acetilen, posebno pogodni za poravnavanje, savijanje i zagrevanje.
Br. art.
Potrošnja Acetilena
l/h
Radni pritisak
bar
Potrošnja vazduha
l/h
2693 554 5
720
2,5
800
2693 554 6
1125
2,5
1250
2693 554 7
1620
2,5
1800
2693 554 8
2250
2,5
2500
Regulator pritiska
Pressure reducer
za zavarivanje, sečenje, zagrevanje
Regulator pritiska ima veliki ulazni opseg i može podneti vrlo velike pritiske.
Filter čisti gasove od čestica prljavštine.
Ako bi se pritisak povećao iznad određenih vrednosti, otvara se sigurnosni ventil kako bi regulisao pritisak.
Ako bi pritisak u niskopritisnoj komori narastao tako brzo da sigurnosni ventil ne bi bio dovoljan za ispuštanje viška, membrana puca na oko 30 bara i gas može izaći kroz otvore u
kućištu.
Odgovara standardima ÖNORM EN ISO 2503 (EN 585) i prošao je BAM testiranje.
Zaštitni poklopac od materijala otpornog na udarce.
Br. art.
Opis
Radni pritisak
bar
Izlaz
Ulaz
2693 556
Acetilen
max. 1,5
10 x G 3/8" LH
Stezni držač
2693 555
Argon, CO2
max. 30 l/min
6,3 x G 1/4"
W 21,8 x 1/14"
2693 554
Kiseonik
max. 10
6,3 x G 1/4"
G 3/4"
7.
Regulator pritiska
Pressure reducer
Regulator pritiska smešten u predhodno ispitanom monobloku.
Dug životni vek.
Jednostavno održavanje zbog centralnog regulatora pritiska.
Visok učinak.
Mogućnost stabilne regulacije.
Vrlo dobar odnos cene i kvaliteta.
Sigurnosni manometri.
Otporan na niske temperature.
2693 202: Dozvola za dizajn i BG certifikat.
Br. art.
Opis
Radni pritisak
bar
Izlaz
Ulaz
2693 202
Acetilen
max. 1,5
AG 3/8" LH
Stezna konzola
2693 203
Argon, CO2
max. 24 l/min
AG 1/4" RH
W 21,8 x 1/14" RH
2693 201
Kiseonik
max. 10
AG 1/4" RH
G 3/4" RH
Manometar
Manometer
ø 50 mm, priključni navoj G 1/4”.
Br. art.
Opis
Radni pritisak
bar
2693 560 1
Kiseonik
0 - 16,0
2693 560 125
Acetilen
0 - 2,5
2693 560 140
Acetilen
0 - 40,0
2693 560 2
Kiseonik
0 - 315,0
2693 560 3
Argon, CO2
32 l/min
Manometri
Manometer
ø 63 mm.
Sigurnosni manometri sa otvorom na poleđini za rasterećenje pritiska.
Prema EN 562
Br. art.
Opis
Radni pritisak
bar
2693 202 1
Acetilen
0 - 2,5
2693 202 2
Acetilen
0 - 40,0
2693 203 1
neutralni
0 - 16,0
2693 203 2
neutralni
0 - 315,0
2693 201 1
Kiseonik
0 - 16,0
2693 201 2
Kiseonik
0 - 315,0
7.
Zaštitni poklopci za manometar
Manometer Protection Caps
za regulator pritiska
Br. art.
Opis
2693 560 4
Obloga za manometre
Zaštitna obloga za manometre
Manometer Protection Caps
za regulatore pritiska po DINu
Br. art.
2693 208 001
za kiseonik
plava
2693 208 002
za Acetilen
žuta
2693 208 003
za Argon
siva
Plastični zaptivni prstenovi
Plastic Connection Seals
za regulator pritiska
Br. art.
Opis
Materijal
Spoljni-Ø
mm
Unutrašnji
prečnik
mm
Debljina
mm
Pak.
kom.
2693 557 8
Acetilen
Gummi für
Azetylen
16
9
2
10
2693 557 10
Kiseonik
Teflon für
O2/Argon/
CO2
19
12
2
10
2693 557 3
für Manometer
Alu
10
5
2
10
Nepovratni ventili prema EN 730-1
Anti-Kickback Devices as per EN 730-1
sa blokadom naknadnog plamena
Za osiguravanje pojedinačnih boca, mesta za punjenje i razdelnih vodova.
Nepovratni gasni ventil.
Blokada plamena od sinterovanog hrom-nikl-čelika.
Temperaturna automatska blokada za naknadno strujanje.
Br. art.
Opis
Standardi
Izlaz
Ulaz
2693 559
Gorivni gas
A-1,5 / P-3 / M-5 /
H-5
G 3/8" LH
G 3/8" LH
2693 558
Kiseonik
O-10
G 1/4"
G 1/4"
7.
Nepovratni ventili prema EN 730-1
Anti-Kickback Devices as per EN 730-1
sa blokadom naknadnog plamena
Za osiguravanje pojedinačnih boca, mesta za punjenje i razdelnih vodova.
Nepovratni gasni ventil.
Prekidanje plamena.
Blokada plamena.
Temperaturna automatska blokada za naknadno strujanje.
Filter za prljavštinu kod svih zapaljivih gasova.
Br. art.
Opis
Standardi
Izlaz
Ulaz
2693 207
Gorivni gas
A-1,5 / P-3 / M-5 /
H-5
G 3/8" LH
G 3/8" LH
2693 206
Kiseonik
O-20
G 1/4" RH
G 1/4" RH
Creva za autogeno zavarivanje
High-Pressure Autogenous Hoses
Dva creva
Creva za acetilen - 9x3,5mm i kiseonik 6x5,0mm.
sa priključnim holenderima 1/4" desni navoj za kiseonik i 3/8" levi navoj za acetilen.
Creva se isporučuju kompletno konfekcionirana..
Br. art.
Opis
Dužina
mm
Pak.
kom.
2693 582 910
Crevo komplet
10
1
2693 582 915
Crevo komplet
15
1
2693 582 920
Crevo komplet
20
1
2693 582 925
Crevo komplet
25
1
Creva za autogeno zavarivanje
High-Pressure Autogenous Hoses
Izdržljivo, na pritisak otporno crevo za zavarivanje i za vodove za kiseonik.
Za acetilen sa 10 bara radnog pritiska. Za kiseonik sa 20 bara radnog pritiska.
Br. art.
Opis
Unutrašnji prečnik
mm
Debljina
mm
Pak.
m/rolna
2693 580 10
Acetilen, sa
priključcima
9
3,5
10
2693 580 15
Acetilen, sa
priključcima
9
3,5
15
2693 580 20
Acetilen, sa
priključcima
9
3,5
20
2693 580 25
Acetilen, sa
priključcima
9
3,5
25
2693 580 40
Acetilen
9
3,5
40
2693 582 10
Kiseonik, sa
priključcima
6
5,0
10
2693 582 15
Kiseonik, sa
priključcima
6
5,0
15
2693 582 20
Kiseonik, sa
priključcima
6
5,0
20
2693 582 25
Kiseonik, sa
priključcima
6
5,0
25
2693 582 40
Kiseonik
6
5,0
40
7.
Dvostruki ispusni ventili
Double Drain Valves
Razdelnik izlaznih gasova iz regulatora pritiska.
Br. art.
Opis
Ulaz
za Ø
mm
2693 562 7
Acetilen
G 3/8" LH
10,0
2693 562 8
Kiseonik
G 1/4"
6,3
Priključci za creva sa holenderom
Hose Grommets with Union Nuts
Br. art.
Ulaz
za Ø
mm
2693 562 3
G 1/4"
6,3
2693 562 4
G 3/8" LH
10,0
Spojnica creva sa 2 holendera
Double Hose Grommets
Br. art.
Opis
za Ø
mm
2693 562 5
Acetilen
10,0
2693 562 6
Kiseonik
6,3
Spojnice za produžavanje creva
Detachable Hose Couplings
Br. art.
Opis
Ulaz
za Ø
mm
2693 562 1
Acetilen
G 3/8" LH
10,0
2693 562 2
Kiseonik
G 1/4"
6,3
Stege za creva
Hose Clamps
Br. art.
2693 563
za Ø
mm
16 - 21
7.
Upaljač za gas
Gas Lighter
Pištolj za paljenje gasa
Upaljač za gas u obliku pištolja, od pocinkovanog čeličnog lima.
Br. art.
2694 680
Opis
Dužina
mm
Ø
mm
Pištolj za paljenje
-
-
Rez. kremen
5
2,6
2694 680 1
Upaljač za gas
Gas Lighter
Upaljač za gas u obliku luka
Upaljač za gas u obliku luka od čeličnog lima, crno lakiran.
Upaljač sa kremenom i nazubljenim valjkom.
Br. art.
Opis
Dužina
mm
Ø
mm
2694 679
Lučni upaljač
-
-
2694 679 1
Rez. kremen
20
3
Nasadni ključ za ventil boce za acetilen
Bottle Key
Ključ za bocu
Br. art.
Opis
2693 564
za ventil Acetilen boce
Kolica za čelične boce
Steel Bottle Trolley
za 2 x 50 l boce.
Točkovi: Puna guma, 390x80 mm, klizni ležaj.
Br. art.
2693 585
Širina
mm
Težina
kg
760
26
7.
Hitzeschutzgewebe
Hitzeschutzgewebe
fertige Matte
speziell für Schutz vor hohen Temperaturen (bis 500 °C, kurzzeitig bis 600 °C) entwickelt
Beständig gegen Funken, sauerstoffangereicherte Flammen, Metallspritzer und flüssiges
Metall.
Das graue Gewebe ist flexibel, jedoch nicht anschmiegsam.
Beidseitig mit Anti-Rutsch Polyurethanbeschichtung (bis 200 °C beständig).
Br. art.
Dužina
mm
Širina
mm
Debljina
mm
Težina
g/m²
2694 794 001
500
500
1,5
1100
2694 794 002
1000
1000
1,5
1100
2694 794 003
2000
1000
1,5
1100
Držač za elektrode
Electrode Holder
Držač za elektrode izolovan sa cevnom drškom ojačanom staklenim vlaknima za veća temperaturna opterećenja.
Čeljusti za prihvat elektroda od mesingananog liva.
Izolacioni omotač od plastike ojačane staklenim vlaknima.
Kablovski priključak se nalazi unutar drške.
Br. art.
max. jačina struje
A
Dužina
mm
Težina
g
2694 700 020
200
190
290
2694 700 030
300
215
380
2694 700 040
400
215
390
2694 700 060
600
240
500
Obloga čeljusti držača elektroda
Insulating Trays
Br. art.
za
A
2694 704 02
200
2694 704 04
300 - 400
2694 704 06
600
Elektrodenhalter
Elektrodenhalter
Br. art.
2694 700 24
max. jačina struje
A
200
7.
CO2 specijalna klešta
CO2 Special Pliers
Neophodna, patentirana višenamenska klešta sa 4 funkcije za MIG/MAG zavarivanje:
Brzo i tačno rezanje žice za zavarivanje.
Brzo čišćenje dizni za zaštitni gas.
Skidanje dizni za zaštitni gas.
Otpuštanje i zatezanje mlaznice.
Br. art.
za Ø
mm
2694 687 1
12 - 15
2694 687 2
15 - 18
Klešta za masu
Underground Cable Pliers
Pocinkovani čelični lim.
Podaci u amperima se odnose na 100% trajanje aktivnosti.
Sa pokretnim kontaktima od elektrolitskog bakra i jakim torzionim oprugama.
Br. art.
max. jačina struje
A
Opseg stezanja
mm
Dužina
mm
2694 689 200
200
50
215
2694 689 400
400
60
225
2694 689 600
600
80
275
Stega za masu
Pole Welding Clamps
Čeljusti od temper liva.
Rupa za kabel na gornjoj čeljusti.
Br. art.
2694 708
max. jačina
struje
A
Opseg stezan- Dubina stezan- Prečnik rupe-Ø
ja
ja
mm
mm
mm
400
150
80
10,5
Težina
kg
780
Ogledalo za zavarivanje i kontrolu
Welding and Checking Mirror
Dimenzije ogledala: 80x70 mm.
Br. art.
Opis
Dužina
mm
2694 560
sa čeličnom drškom
490
2694 560 1
Rezervno ogledalo
0
Fleksibilna cev sa magnetom
500
2694 561
7.
Čekići za šljaku
Slag Hammers
od čelika
Br. art.
Opis
Dužina
mm
Težina
g
2694 711
Potpuno od čelika
300
430
2694 710
sa drvenom drškom
330
350
Zavarivačka kreda
Welding Chalk
Masna kreda, prirodno mramorizovana, bela.
Br. art.
Širina
mm
Visina
mm
Dužina
mm
Pak.
kom.
2696 900 800
10
10
100
12
2696 900 850
10
10
100
50
Mast za zaštitu od prskotina
Anti-Spatter Grease
Za električno zavarivanje i zavarivanje u zaštitnom gasu, bez razređivača i bez mirisa. Štiti
dizne gorionika i kontaktne šiljke. Sprečava lepljenje prskotina od zavarivanja.
Br. art.
2694 793 001
Težina
g
450
7.
Rukavice za zavarivanje
Welder's Glove
od pune kože
Sa unutrašnje strane od pune kože.
Poleđina i obod od špalt kože.
Elektrostatička zaštita.
Br. art.
2694 658
Veličina
Dužina
mm
10
ca. 350
Rukavice za zavarivanje
Welder's Glove
od meke ovčje kože
Obod od špalt kože.
Vrlo mekane.
Br. art.
2694 659
Veličina
Dužina
mm
10
ca. 350
Rukavice za zavarivanje
Welder's Glove
od termički otporne špalt kože sa Kevlar ® šavom
Rukavica od termički otporne špalt kože bez šava između palca i dlana.
Postavljene moltonom.
Br. art.
2694 654
Veličina
10
7.
Kecelja za zavarivače
Welder's Apron
Kožna, sa kaiševima na grudnom i leđnom delu.
Br. art.
Materijal
Širina
mm
Dužina
mm
Debljina
mm
2694 667
Goveđa koža
800
1000
1,3
2694 666
Goveđa koža
800
1000
1,6
Kamašne za zavarivače
Welder's Leggings
Od špalt kože, sa kaiševima za kopčanje.
Br. art.
2694 666 1
Visina
mm
Pak.
par
400
1
Štitnici za ruke za zavarivače
Welder's Arm Guard
Od špalt kože sa zaštitom za rame, rukav se može po potrebi suziti stezanjem kaiša na kraju
rukava.
Br. art.
Opis
Dužina
mm
2694 666 3
leve
700
2694 666 2
desne
700
7.
Zaštitne naočare za zavarivače
Welder's Safety Goggles
od najlona
Naočare za zavarivače i brusače od najlona, mogućnost prilagođavanja bočne zaštite,
mogućnost podešavanja dužine, veliki otvori za oči, stakla otporna na rasprskivanje, tamna
stakla zaštita DIN A5, zamenjiva stakla.
Br. art.
Opis
Zaštitno staklo
2694 638
za brusače
Ovalno staklo, bezbojno
2694 639
za varioce
Ovalno staklo, zeleno DIN A5
Zaštitne naočare
Safety Goggles
Model 2840
Moderan, ekskluzivan dizajn.
Zaštita za obrve za veću sigurnost.
Stakla od polikarbonata daju dobru otpornost na udarce.
Dužina luka prilagodljiva na 3 podeoka.
Individualno prilagodljiv nagib stakala.
Mekani završeci luka.
Izvrsna kompatibilnost sa 3M maskama za disanje.
Premaz protiv ogrebotina.
Premaz protiv zamagljivanja.
UV zaštita.
Br. art.
Pak.
kom.
Standardi
Zaštitne naočare 2840 bezbojne
20
EN 166, EN 170
2694 203 008
Zaštitne naočare 2841 sive
20
EN 166, EN 172
2694 203 009
Zaštitne naočare 2842 žute
20
EN 166, EN 170
2694 203 010
Zaštitne naočare 2845 zelene IR-5
20
EN 166, EN 169, EN 170,
EN 171
2694 203 007
Opis
Zaštitne naočare sa preklopom
Welder's Safety Goggles, Folding
aufklappbar
Od mekanog, veštačkog materijala sa indirektnom ventilacijom. Sa bezbojnim staklima,
otpornim na lom, integrisanim sa maskom naočara i zatamnjenim zaštitnim staklima (DIN
5A) koje se nalaze u preklopnom ramu maske. Mogu ih koristiti i osobe koje nose naočare
za vid.
Br. art.
2694 637
Opis
Zaštitno staklo
za varioce
unutra čisto, spolja zeleno DIN A5
7.
Zaštitne naočare za brusače
Safety Goggles
Univerzalne naočare za brušenje, jednostavna zamena zaštitnih stakala odvrtanjem spoljnog
prstena, podesiva gumena traka za glavu.
Br. art.
2694 646
Opis
Zaštitno staklo
za brusače
Okruglo staklo, bezbojno
Zaštitne naočare za zavarivače
Welder's Safety Goggles
universell
Univerzalne naočare za zavarivanje, jednostavna zamena zaštitnih stakala odvrtanjem spoljnog prstena, podesiva gumena traka za glavu.
Br. art.
2694 642
Opis
Zaštitno staklo
za varioce
Glas rund, zeleno, DIN 5A
Rezervna stakla za zaštitne naočare za zavarivanje
Replacement
Lenses for Welder's Safety Goggles
okrugli oblik
Od armiranog stakla, ravna.
Br. art.
Boja
Opis
2694 651 3
prozirna
okrugla
2694 651 44
zelena
okrugla, DIN A4
2694 651 45
zelena
okrugla, DIN A5
2694 651 46
zelena
okrugla, DIN A6
Rezervna stakla za zaštitne naočare za zavarivanje
Replacement
Lenses for Welder's Safety Goggles
ovalni oblik
Od armiranog stakla, ravna.
Br. art.
Boja
Opis
2694 651 5
prozirna
ovalna, desne
2694 651 51
prozirna
ovalna, leva
2694 651 65
zelena
ovalna, desna, DIN A5
2694 651 651
zelena
ovalna, leva, DIN A5
2694 651 66
zelena
ovalna, desna, DIN A6
2694 651 661
zelena
ovalna, leva, DIN A6
7.
Ručna maske za zavarivanje
Welder's Handheld Face Shields
od crno sive plastike
Ravne, duboka verzija, bez stakala, EN 175.
Dimenzije stakla: 90 x 110.
Br. art.
2694 670 2
Širina
mm
Visina
mm
Težina
g
260
380
290
Ručna maske za zavarivanje
Welder's Handheld Face Shields
od plastike ojačane staklenim vlaknima
Robusna konstrukcija po zahtevima iz prakse, sa dodatnom zaštitom za ruke, otporna na
vremenske prilike, otporna na udarce, lagana, bez stakala.
Dimenzije stakla: 90 x 110.
Br. art.
2694 671 1
Širina
mm
Visina
mm
Težina
g
250
450
480
Ručna maske za zavarivanje
Welder's Handheld Face Shields
sa mehanizmom za slobodni pogled
Od izolovanog fiberglasa, drška sa mehanizmom za otvaranje i zatvaranje prozora za slobodan pogled (veličina 40 x 110 mm), metalni pokretni ram bez stakla, ali sa predstaklom 40 x
110 mm
Dimenzije stakla: 40 x 110, 90 x 110
Br. art.
2694 671 2
Širina
mm
Visina
mm
Težina
g
250
450
520
7.
Naglavna maska za zavarivanje
Welder's Head Protection Shield
od poliamida ojačanog staklenim vlaknima
Termički otporna do oko 140°C.
Laka, ali čvrsta verzija, otporna na udarce i lom.
Jednostavna ugradnja stakala sa unutrašnje strane.
Sa trakom za podešavanje za glavu.
Ispitano i sertifikovano prema EN 175 S.
Dimenzije stakla: 90 x 110.
Br. art.
Opis
Težina
g
2694 672 2
Naglavni šlem
430
2694 672 21
Rez. trake 10 kom.
-
Rezervna stakla za masku za zavarivanje
Replacement Glass for Welder's Protective Shield
Prvoklasno staklo, pojedinačno ispitano, konstantna apsorpcija, vatrostalna, prijatna sivo zelena boja.
Br. art.
Opis
Širina
mm
Dužina
mm
2694 673 095
DIN A 9
50
105
2694 673 099
DIN A 9
90
110
2694 673 091
DIN A 9
100
100
2694 673 105
DIN A 10
50
105
2694 673 109
DIN A 10
90
110
2694 673 101
DIN A 10
100
100
2694 673 115
DIN A 11
50
105
2694 673 119
DIN A 11
90
110
2694 673 111
DIN A 11
100
100
2694 673 125
DIN A 12
50
105
2694 673 129
DIN A 12
90
110
2694 673 121
DIN A 12
100
100
2694 673 139
DIN A 13
90
110
2694 673 209
DIN A 9S, ogledalo
90
110
2694 673 210
DIN A 10S, ogledalo
90
110
2694 673 211
DIN A 11S, ogledalo
90
110
2694 673 212
DIN A 12S, ogledalo
90
110
Rezervna stakla za masku za zavarivanje
Replacement Glass for Welder's Protective Shield
Predstaklo, bezbojno
Obično staklo.
Br. art.
Opis
Širina
mm
Dužina
mm
2694 673 004
Obično staklo
40
110
2694 673 005
Obično staklo
50
105
2694 673 009
Obično staklo
90
110
2694 673 001
Obično staklo
100
100
2694 673 309
Staklo 1000 sati
90
110
2694 673 301
Staklo 1000 sati
100
100
7.
Zaštitna kaciga za zavarivanje optrel p550
p550 Welder's Helmet
Primena: MIG/MAG, elektrolučno i WIG (AC/DC).
Regulacija osetljivosti: osetljivost senzora može se prilagoditi vrsti zavarivanja i radnim uslovima.
Predstaklo nudi optimalnu zaštitu od prskotina i dima od zavarivanja. Mogućnost
podešavanja vremena osvetljenja prilikom varenja materijala koji duže isijavaju.
Kaciga laka i udobna, sa izbalansiranom težinom, sa podesivom trakom za glavu omogućuje
siguran i komforan rad.
Stepen zaštite: DIN9-DIN13 (zatamnjenost).
UV/IC zaštita: maksimalna zaštita u svakom stepenu zatamnjenja.
Vreme osvetljavanja posle zavarivanja: Podesivo: 0,25 - 0,7s.
Dimenzije zaštitnog predstakla: 90 x 110 x 9,5 mm.
Dimenzije otvora: 50 x 100 mm.
Napajanje: solarne ćelije, 2 kom. LI baterije 3V, izmenjive.
Radna temperatura: -10°C do +70°C.
Sertifikati: CE, ECS, ANSI, CSA, GOST-R, AS/NZS.
Br. art.
Opis
Težina
g
2694 672 550
Varilački šlem OPTREL P550
495
2694 672 551
Prednja maska 5 kom.
-
2694 672 552
Unutrašnja maska 5 kom.
-
2694 672 554
Zaštitna kaseta
-
2694 672 555
Šlem školjka zeleno/crna
-
2680 991 - Rez.baterije CR2032-3V
Kaciga za zavarivanje Vizor 3000 Standard
e640 Welder's Helmet
Sa automatskim zatamnjivanjem, jaka zaštita od temperature i zračenja, permanentna UV/IC
zaštita i optimalan komfor nošenja.
Veliki vizir.
Poboljšani komfor nošenja zbog smanjene težine za 15%.
Dodatna zaštita od grebanja zbog uvučenog predstakla.
Automatsko hibernacija.
za MIG/MAG, elektrolučno zavarivanje, 90 - 200 A.
Podešavanje stepena zaštite – podesiv (DIN10 ili 11).
Senzor – ugao otvaranja 60° odnosno 120° (kod nezgodnih položaja).
Br. art.
2694 672 32
Opis
Težina
g
optrel e640
460
7.
Varilačka kaciga e670
e670 Welder's Helmet
Filter propušta stvarne boje.
Dimenzija stakla/vidnog polja:90 x 110 x 7 mm / 50 x 100 mm.
UV/IC zaštita:Maksimalna zaštita pri svakom stepenu zatamnjenja.
Klasifikacija prema EN 3791/1/1/2.
Klasifikacija prema EN 175:B 120ms.
Vreme zatamnjenja:
0.180 ms na sobnoj temperaturi.
0.120 ms na 55 °C.
Vreme osvetljenja:
0,35 - 0,6 s
0,1 - 0,35 s
Napajanje: Solarne ćelije, 2 LI baterije 3V
Sa sistemom za priključivanje na respirator, podešavanje osetljivosti.
Omogućeno varenje iznad glave.
Zatamnjenje 4/9
Automatska detekcija nivoa zaštite (auto / ručno).
Kontrola za podešavanje van šlema
Ugodna za nošenje
Podešavanje ugla detekcije 60° ili 120°
Garancija: 3 godine (sem na baterije)
Standardi: CE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R
Br. art.
2694 672 33
Opis
Težina
g
RECA varilački šlem e670
490
Kaciga za zavarivanje e684
e684 Welder's Helmet
Sa automatskim zatamnjivanjem, jaka zaštita od temperature i zračenja, permanentna UV/IC
zaštita i optimalan komfor nošenja.
Veliki vizir.
Poboljšani komfor nošenja zbog smanjene težine za 15%.
Dodatna zaštita od grebanja zbog uvučenog predstakla.
Automatsko hibernacija.
za MIG/MAG (standardno i s impulsno električnim lukom), WIG (AC i DC), elektrolučno zavarivanje, rezanje plazmom, autogeno zavarivanje brušenje 1.5- 450 A.
Podešavanje stepena zaštite – podesiv (DIN 5 do 13).
Podešavanje ugla otvaranja obuhvata 60° ili 80° (teški uslovi)
Brzina otvaranja brzo/sporo.
Regulator osetljivosti.
Mod za brušenje (stepen zaštite 4).
Displej sa realnim bojama.
Zamena baterija za LCD displej.
Br. art.
2694 672 34
Opis
Težina
g
optrel e684
500
7.
Gebläseatemschutzgeräte e3000
Gebläseatemschutzgeräte e3000
Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom.
Schutzfaktor: Schutzstufe TH3 (EN 12941)
Gebläseeinheit
Luftfluss Stufe: Stufe 1: min. 150 nl/min*
Stufe 2: min. 200 nl/min*
Stufe 3: min. 250 nl/min*
*alle Stufen getestet und kalibriert bei Standard Konditionen: 20°C bei 0 m Meereshöhe
(1013,25 hPa).
Sicherung: Elektronische Sicherung
Geräuschpegel: max. 70db
Dimensionen: 222x213x92,6mm (LxWxH)
Filter-Typ: TH3P R SL Filter für TH3P System (EU)
Schlauch-Länge: 1160 mm (dehnbar bis zu 1300mm mit Schutzhülle)
Normen: EN 12941:1998/A2:2008, AS/NZS 1716:2012
Benannte Stelle: CE 1024, SAI Global
Lieferumfang: Gebläseeinheit mit Schlauch, Schutzhülle, TH3P R SL Filter, Batterie, Gurt,
Ladegerät, Bedienungsanleitung.
Garantie (Gebläse): 2 Jahre ab Verkaufsdatum für Herstell- und Materialfehler, 6 Monate
Garantie auf Batterie.
Br. art.
Opis
Boja
Težina
g
2694 672 904
e670 Longlife
plava
1560 (inkl. Filter, Gurt und
Batterie)
2694 672 903
e670 Standard
plava
1560 (inkl. Filter, Gurt und
Batterie)
2694 672 902
e680 Longlife
plava
1560 (inkl. Filter, Gurt und
Batterie)
2694 672 901
e680 Standard
plava
1560 (inkl. Filter, Gurt und
Batterie)
Gebläseatemschutzgeräte e3000
Gebläseatemschutzgeräte e3000
Zubehör
Br. art.
2694 672 910
2694 672 911
2694 672 912
2694 672 913
2694 672 914
2694 672 915
2694 672 916
2694 672 917
2694 672 918
2694 672 919
2694 672 920
2694 672 921
7.
Pribor za kacige za zavarivanje
Welder's Protective Helmet - Accessories
Br. art.
2694 672 42
Opis
Traka za glavu Vizor komplet
2694 672 43
Prednja maska 5 kom. Vizor
2694 672 44
Standard / Plus:unutrašnja maska 5 kom.
2694 672 46
Vizor kožna portikla
2694 672 47
Professional / Plus: unutrašnja maska 5 kom.
2694 672 48
Znojnica za čelo
Zaštitna kapa za zavarivanje
Welder's Protective Caps
sa Fronius zaštitnom kapom za zavarivanje savršeno ćete zaštititi glavu i vrat od zračenja i
prskotina, 100% pamuk, može se prati.
Br. art.
Veličina
2694 672 557
57
2694 672 558
58
2694 672 559
59
2694 672 560
60
7.
VarioStar 2500
VarioStar 2500
MIG/MAG sa podešavanjem do 250 A
Čvrste izrade, za varenje tankih limova, sa 2 valjka za dobro vođenje žice.
Napon mreže +/-10 %, 50/60 Hz: 3 x 230 V / 400 V.
Cos phi: 0.95.
Opseg jačine struje za zavarivanje: 25 - 250 A.
Broj stepeni prekidača: 10.
Napon u stanju mirovanja: 38 V.
Radni napon: 15,3 - 26,5 V.
Vrsta zaštite: IP 21.
Dimenzije: 800 x 380 x 680.
Težina: 74 kg.
Sadržaj;
Kabel mase 25mm²/4m/250A/60%. Utikač 35 mm²/stege za masu.
AL 2300 G/F/3,5m MIG/MAG gorionik za ručno zavarivanje.
Regulator pritiska Ar/CO2 Standard 3-30 l/min.
Sprej za zavarivanje.
CO2 klešta br. 2.
Maska EASY.
Kotur žice (5 kg) 0,8 mm MAG 65.
Br. art.
Opis
4696 400 247
VarioStar 2500 G/F/2R MIG/MAG
4696 400 248
MIG/MAG ručni gorionik AL2300 G/F/3,5m
4696 400 249
Cevna spojnica 0,8/M6/Ø8x33
4696 400 250
Mlaznica konusna Ø12/Ø20x66 isoliert
4696 400 251
Dizna M6
4696 400 252
Izolovano crevo 0,8/3,5m
Konektor za kabal za masu, brener: 13 mm-trn
Konektor: 35 mm²
Verschleißteilbox MIG/MAG AL2300
Spare Part Box MIG/MAG AL2300
Gasdüse konisch
Isolierring
je 2 Kontaktrohre 0,8 und 1,0 mm
Seitenschneider
Gasdüsenreiniger-Schaber
Kontaktrohrschlüssel SW7
Br. art.
4696 400 253
Sadržaj
AL2300 Verschleißteile 9-tlg.
7.
Dizna
Current Nozzle
za MIG / MAG
Od bakra.
Dostupan za različite prihvate i debljine žice.
Br. art.
Ø
mm
Opis
Dužina
mm
Opis
Pak.
kom.
4696 700 103
0,8
M6 x 28mm
28
Bakar
1
4696 700 123
0,8
M8 x 30mm
30
Bakar
1
4696 700 104
1,0
M6 x 28mm
28
Bakar
1
4696 700 124
1,0
M8 x 30mm
30
Bakar
1
4696 700 105
1,2
M6 x 28mm
28
Bakar
1
4696 700 125
1,2
M8 x 30mm
30
Bakar
1
Gasna dizna
Gaz Nozzle
za MIG / MAG brener
konični priključak
Br. art.
Ø
mm
Dužina
mm
Pak.
kom.
4696 700 112
11,5
57,0
1
4696 700 113
15,0
57,0
1
TransPocket 1500
TransPocket 1500
Elektrode do 4 mm, WIG (DC)
150 A na samo 4,7 kg, za mobilnu upotrebu, pogodan za generator.
Napon mreže +/-15 %, 50/60 Hz: 230 V.
Cos phi: 0.99.
Opseg jačine struje za zavarivanje: 10 - 150 A
Napon u stanju mirovanja: 92 V.
Radni napon: 20,4 - 25,6 V.
Vrsta zaštite: IP 23.
Dimenzije: 315 x 110 x 200.
Težina: 4,7 kg.
Sadržaj opreme za zavarivanje:
Maska EASY.
Čekić za šljaku sa žičanom četkom.
Kabel za elektrode 16mm²/4m/200A. Utikač 25mm².
Kabel mase 16mm²/3m/200A. Utikač 25mm²/60%.
Br. art.
Opis
4696 401 400
TransPocket 1500 E-Inverter
4696 401 401
Oprema za zavarivanje
Konektor za kabal za masu, brener: 9 mm-trn
Konektor: 25 mm²
7.
TransPocket 1500 TIG
TransPocket 1500 TIG
Elektrode do 4 mm, WIG (DC)
150 A na samo 4,8 kg, opremljeno priključkom za daljinsko upravljanje.
TIG-Comfort-Stop: sprečava naglo prekidanje električnog luka na kraju zavarivanja. Pomoću
definisanog pokreta gorionika za zavarivanje struja za zavarivanje se automatski smanjuje,
osigurana je zaštita plinom i završni krater se savršeno ispunjava.
TIG-Puls: olakšava punktovanje tankih limova prilikom WIG zavarivanja.
Napon mreže +/-15 %, 50/60 Hz: 230 V.
Cos phi: 0.99.
Opseg jačine struje za zavarivanje: 10 - 150 A.
Napon u stanju mirovanja: 92 V.
Radni napon: 20,4 - 25,6 V.
Vrsta zaštite: IP 23.
Dimenzije: 315 x 110 x 200.
Težina: 4,8 kg.
Br. art.
Opis
4696 401 500
TransPocket 1500 TIG E- Inverter
4696 401 503
Gasno crevo 1,5m 2x1/4"
Konektor za kabal za masu, brener: 9 mm-trn
Konektor: 25 mm²
TransPocket 1500 TIG komplet u koferu
TransPocket 1500 TIG SYSTEM CASE
Elektrode do 4 mm, WIG (DC)
TransPocket 1500 TIG.
Sadržaj;
TransPocket 1500.
Gorionik TTG 1600A-Pot FS/4m.
Wolfram elektroda Ø2,4, 2 mlaznice za gas, kabel mase16mm².
E-ručni kabel 16mm², maska za zavarivanje, crevo za gas.
Čekić za šljaku / žičana četka,
(sve u praktičnom koferu, bez regulatora pritiska).
Br. art.
Opis
4696 401 505
TransPocket 1500 TIG WIG-DC-Set
Konektor za kabal za masu, brener: 9 mm-trn
Konektor: 25 mm²
Gorionik za WIG zavarivanje
WIG Welding Torch
Gasom hlađeni gorionik za WIG zavarivanje sa F priključkom i nataknutom ili zavrnutom diznom za gas, do maks. 160 A zavarivanja, za zavarivanje ugljeničnih čelika, nerđajućeg čelika i aluminijuma u proizvodnji aparata, rezeorvara i cevovoda.
Br. art.
Dužina priključka
m
za Ø
mm
4696 401 502
4
1,0-3,2
4696 401 504
-
Keramička dizna Ø9,5/Ø20,8x33
7.
Verschleißteilboxen WIG TTG1600A
Spare Part Box WIG TTG1600A
2 Wolframelektroden
3 Gasdüsen
2 Spannhülsen
2 Spannmuttern
1 Brennerkappe lang
Br. art.
4696 401 507
Sadržaj
TTG1600A Verschleißteile 10-tlg.
Magic Wave 1700
Magic Wave 1700
WIG (AC/DC) & Elektrodenschweißen
Werkstoffe: Aluminium und seine Legierungen, Buntmetalle, niedrig- und hochlegierte Stähle
Netzspannung -20/+10 %, 50/60 Hz: 3 x 230 V / 400 V
Cos phi: 0,99
Schweißstrombereich: WIG 3 - 170 A, Elektrode 10 - 140 A
Leerlaufspannung: 88 V
Arbeitsspannung: WIG 10,1 - 16,8 V, Elektrode 20,4 - 25,6 V
Schutzart: IP 23
Abmessung: 485 / 180 / 344 mm
Gewicht: 15 kg
Br. art.
4696 404 001
Opis
Magic Wave 1700 WIG-Stromquelle
Anschlussbuchse für Massekabel und Handschweißbrenner: 13 mm-Dorn
Anschlussstecker: 35 mm²
Schweißbrenner TTG 2200A F/DU/4M
Schweißbrenner TTG 2200A F/DU/4M
Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner mit F Anschluss und gesteckter oder geschraubter Gasdüse, bis max. 160 A Schweißleistung, zum Schweißen von C-Stahl, Edelstahl und Aluminium im Apparate-, Behälter-, und Rohrleitungsbau.
Br. art.
za Ø
mm
4696 404 002
1,0-4,0
Verschleißteilboxen WIG TTG2200A
Verschleißteilboxen WIG TTG2200A
2 Wolframelektroden
4 Gasdüsen
2 Spannhülsen
2 Spannmuttern
1 Brennerkappe lang
Br. art.
4696 404 003
Sadržaj
TTG2200A Verschleißteile 11-tlg.
7.
TransPocket 2500
TransPocket 2500
Elektrode do 5 mm, WIG (DC)
Robustan, mali i prenosiv, za varenje rutilne, bazične i celulozne elektrode do 5 mm.
Napon mreže +/-10 %, 50/60 Hz: 3 x 380 - 460 V.
Cos phi: 0.99.
Opseg jačine struje za zavarivanje: 10 - 250 A.
Napon u stanju mirovanja: 88 V.
Radni napon: 20,4 - 30,0 V.
Vrsta zaštite: IP 23.
Dimenzije: 430 x 180 x 320.
Težina: 13,5 kg.
Sadržaj opreme za zavarivanje:
Maska EASY.
Čekić za šljaku sa žičanom četkom.
Kabel za elektrode 35mm²/4m/300A. Utikač 35mm².
Kabel mase 35mm²/3m/250A. Utikač 35mm²/60%.
Br. art.
Opis
4696 402 002
TransPocket 2500 E- Inverter
4696 402 001
Oprema za zavarivanje
Konektor za kabal za masu, brener: 13 mm-trn
Konektor: 35 mm²
Adapter za kotur
Adapter for Basket Coil
za koture žice za zavarivanje
Br. art.
Opis
4691 900
Adapter za kalem žice
Schweißkabel
Welding Cable
mit Elektrodenhalter
Schweißkabel mit Elektrodenhalter und Kabelstecker
Kabel mit schwarzem Neopren Mantel H01N2-D
Br. art.
Opis
Poprecni presek
kabla
mm²
Dorn-Ø
mm
Dužina (m)
m
4696 790 001
200A
4696 790 002
300A
25
9
5
35
13
5
7.
Massekabel
Earth Cable
mit Masseklemme
Massekabel mit Masseklemme und Kabelstecker
Kabel mit schwarzem Neopren Mantel H01N2-D
Br. art.
Opis
Poprecni presek
kabla
mm²
Dorn-Ø
mm
Dužina (m)
m
4696 790 006
200A
4696 790 007
300A
25
9
4
35
13
4
Schweißkabelverlängerungen
Welding Cable Extension
mit Kabelstecker und Buchse
Verlängerung für Schweiß- oder Massekabel mit Kabelstecker und Buchse
Konfektioniert aus Kabel mit schwarzem PVC Mantel
Br. art.
Poprecni presek kabla
mm²
Dorn-Ø
mm
Dužina (m)
m
4696 790 011
25
9
5
4696 790 012
25
13
5
4696 790 013
35
13
5
Metaclean - aparat za čišćenje i signiranje
Metaclean - Cleaning and Marking Device
Aparat za elektrohemijsko čišćenje, poliranje i signiranje nerđajućih čelika. Podesiv napon
24 V AC, 12 V AC, 30 V AC. Digitalni displej
Br. art.
0980 000 001
Širina
mm
Visina
mm
Dužina
mm
150
290
300
7.
Metaclean - start komplet
Metaclean - Initial Equipment Sets
1 grafitna anoda 60°.
1 l elektrolita za čišćenje sjajnih čelika.
500 ml elektrolita za elektrohemijsko poliranje / 100 ml elektrolita za signiranje VA-(1.4301).
20 kom filca za čišćenje i označavanje, 38 x 60 x 2,6 mm / 20 kom filca za poliranje, 40 x 60
x 2,5 mm.
1 žilni kabel crveni 2 m sa utikačima Ø 4 mm .
1 žilni kabel crni 2 m sa utikačima Ø 4 mm .
1 stezna štipaljka crvena sa utičnicom Ø 4 mm.
2 prazne plastične posude sa poklopcima 500 ml (za elektrolite).
Br. art.
Opis
0980 000 003
Elektroliti - oprema
Metaclean - držači anode
Metaclean - Stamp
Držači sa grafitnom anodom
Br. art.
Opis
Ugao
Stepen
0980 002 060
Drška za poliranje
60
0980 001 030
Drška za čišćenje
30
0980 001 060
Drška za čišćenje
60
0980 001 090
Drška za signiranje
90
Rezervni O-Ring: 6012 420 1
Metaclean - rezervna grafitna anoda
Metaclean - Replacement Carbon Anode
Br. art.
Širina
mm
Visina
mm
Dužina
mm
Ugao
Stepen
0980 001 061
30
15,00
25
60
0980 001 031
30
15,00
39
30
0980 001 091
35
16,75
26
90
7.
Metaclean - stezna štipaljka, jednožilni kablovi
Metaclean - Alligator Clips, Measuring Cable
Br. art.
Opis
Dužina
m
0980 009 003
Špaljka
0
0980 009 001
Kabel crveni, sa utikačima
5
0980 009 002
Kabel crni, sa utikačima
5
Metaclean - filc za čišćenje, signiranje i poliranje
Metaclean - Cleaning, Marking, and Polishing Felts
Br. art.
Opis
Širina
mm
Dužina
mm
Debljina
mm
Pak.
kom.
0980 002 101
Aramid rolna
40
5000
2,0
1
0980 002 100
Filc za poliranje
60
40
2,1
100
0980 001 100
Filc za čišćenje
i signiranje
60
38
2,6
100
0980 001 101
Filc za čišćenje
i signiranje
60
1000
2,6
1
Metaclean - elektroliti
Metaclean - Electrolyte
Br. art.
Opis
Sadržaj
l
0980 001 001
Elektrolit za čišćenje
1
0980 002 001
Elektrolit za poliranje
1
0980 003 001
Elektrolit za signiranje
1
7.
Metaclean - dugotrajni šabloni za signiranje
Metaclean - Long-Lasting Templates
Dugotrajni logotipi se mogu dizajnirati prema individualnim zahtevima (logotipi, trgovačke
marke, tipske pločice, serijski brojevi, natpisi,....). Moguće je do 5.000 označavanja.
Br. art.
Širina
mm
Dužina
mm
0980 004 001
15,0
25
0980 004 003
16,0
54
0980 004 005
27,0
85
0980 004 002
32,0
54
0980 004 007
42,5
128
0980 004 004
54,0
85
0980 004 009
54,0
170
0980 004 006
85,0
128
0980 004 011
85,0
257
0980 004 008
108,0
170
0980 004 010
170,0
257
0980 004 999
Trošak izrade šablona
-
7.
Download

Elektroda BÖHLER FOX SUM Elektroda BÖHLER FOX OHV