SADRŽAJ
Sistemi za zaptivanje fuga
Ekspandirajuća traka........................................................................................ 1 - 2
Zaptivna traka-zaptivanje lepljenjem ................................................................ 2 - 4
Crevo za injektiranje......................................................................................... 5 - 7
Sistemi za injektiranje
PUR Injekciona smola ......................................................................................
PUR Penasta smola .........................................................................................
Akrilat-Injekciona smola ...................................................................................
Epoksid Injekciona smola.................................................................................
Akrilat Gel.........................................................................................................
Hibridne smole - Organske mineralne smole ...................................................
Mineralno injektiranje .......................................................................................
8 - 11
12
13
14 - 15
16 - 19
20
21
Horizontalno zaptivanje
Hydrofobiranje .................................................................................................. 22 - 23
Hidrofobiranje površina................................................................................. 24 - 25
Zaptivne mase ................................................................................................ 26 - 27
Vodootporne boje za sanaciju ...................................................................... 28
Građevinska i livena smola ........................................................................... 29
Lepkovi i zaptivne mase
Lepak i mase za nanošenje špahtlom .............................................................. 30
Trajno plastično zaptivanje............................................................................... 30
Premazi
Difuziono propusni premazi.............................................................................. 31 - 32
Klasični premazi ............................................................................................... 32 - 33
Tečna folija-zaptivna membrana ...................................................................... 34 - 35
Grahem
Voda traži protivnika
SADRŽAJ
Malteri
Zaptivni malter.................................................................................................. 36
Vodootporni malter ........................................................................................... 36
Sredstva za čišćenje ...................................................................................... 37
Pomoćna sredstva ......................................................................................... 38
Pakeri .............................................................................................................. 39
Registar........................................................................................................... 40 - 42
Grahem
Voda traži protivnika
1
SISTEMI ZA ZAPTIVANJE FUGA
Ekspandirajuća traka
Ekspandirajuća traka za zaptivanje fuga
Za zaptivanje  Spojeva i radnih spojnica
 Gotovih delova, creva i mufova
 Kablovskih i cevnih provodnica
Hydro Tape 200
meka, elastična, laka i jednostavna za ugradnju
Ekspandirajuća traka za zaptivanje fuga od kaučuka koji bubri u vodi
Primena:
Spojevi i radne spojnice
Prefabrikovani elementi
Creva
Mufovi
Kablovske provodnice
Cevne provodnice
Osobine:
Pravougaoni profil
Gustina: 0,95 - 1,15 g/ml
Otpornost na istezanje: 0,45 N/mm²
Tvrdoća na sabijanje: 0,85 N/mm²
Reverzibilna: da
Bubri u morskoj vodi: da
Sposobnost bubrenja: Ograničena na 200%
Dimenzije
20 x 5 mm
20 x 10 mm
20 x 15 mm
20 x 20 mm
25 x 20 mm
ø 8 mm
ø 12 mm
ø 25 mm
Kutija od
108 m
54 m
36 m
27 m
21 m
Pribor za montažu: HydroColl lepak pasta 430, HydroSeal 355
Pribor za montažu
HydroColl lepak pasta 430
Brzo polaganje HydroTape trake na sve podloge
Anwendung:
Montaža HydroTape ekspandirajuće
trake na glatkoj podlozi
Osobine:
Odnos mešavine: Spremna za upotrebu
Konzistencija: Pasta
Prijanjanje na vlažan beton: vrlo dobro
Brzo vezuje
Izravnava male neravnine na podlozi
Pakovanje
Kartuše od 310 ml
12 Kartuša / kutiji
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA ZAPTIVANJE FUGA
Ekspandirajuća traka
2
Uputstvo za montažu
HydroSeal Quellpaste 355
- Ekspandirajući lepak i “ekspandirajuća traka iz kartuše”
Visokoelastična zaptivna masa koja bubri u vodi. Ekspandirajuća traka iz kartuše.
Primena:
Prodori instalacija
Zaptivanje fuga
Lepak i masa za ravnanje za HydroTape ekspandirajuću traku
Osobine:
Odnos mešavine: spremna za upotrebu
Konzistencija: Pasta
Prijanjanje: Vlažan beton i mnoge druge podloge
Vreme vezivanja: 5 mm debljine. 24 h sa relativnom vlažnošću vazduha od 60%
Gustina: 1,17 g/ml
Sposobnost bubrenja: > 100%
Pakovanje
Kartuša od 310 ml
12 Kartuša / Kutiji
Dvostruka sigurnost!
HydroTape ekspandirajuća traka
pričvršćena HydroSeal 355
ekspandirajućim lepkom
Zaptivna traka
Samolepljiva zaptivna traka
 Pouzdano zaptivanje otporno na vodeni pritisak
 za procepe i široke riseve,
 za ćoškove i spojeve zida i poda
 za spojeve i radne spojnice
Za spojeve i radne spojnice
Spojevi zida i poda
Zaptivanje riseva
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA ZAPTIVANJE FUGA
3
Zaptivna traka
HydroFlex 275 zaptivna traka
Za zaptivanje radnih spojnica. Jednostavno postavljanje bez aktivacije. Veoma dobro prijanjanje na vlažan beton.
Primena:
Spojevi i radne spojnice
Sastavi građevinskih elemenata
Široki risevi
Osobine:
Elastomer folija otporna na starenje
Debljina materijala: 1,5 mm
Boja: bela, svetlo siva
Dimenzije/širina
10 cm
15 cm
20 cm
25 cm
50 cm
100 cm
Dužina rolne
25 m
Pribor za montažu: HydroFlex 826 lepak, HydroFlex 275 S sredstvo za lepljenje
Preporučena pomoćna sredstva: Silox 860 D
HydroFlex 276 - 279 zaptivna traka
Zaptivni sistem od visokokvalitetnih EPDM folija otpornih na starenje i odgovarajućih lepkova.
Primena:
Spojevi i radne spojnice
Sastavi građevinskih elemenata
Široki risevi
Osobine:
EPDM folija otporna na starenje
Veoma elastična
Boja: Crna
HydroFlex 276
HydroFlex 277
HydroFlex 278
HydroFlex 279
Debljina: 1,0 mm
Debljina: 1,2 mm
Debljina: 1,5 mm
Debljina: 2,0 mm
Dimenzije/širina
10 cm
15 cm
20 cm
25 cm
50 cm
100 cm
Dužina rolne
20 m
Pribor za montažu: Rokryl 319 lepak, Rokryl 320 prajmer, Rokryl 330 učvršćivač, Rokryl Cat 285
Preporučena pomoćna sredstva: -
Pribor za montažu za zaptivnu traku
HydroFlex 826 lepak
- stabilan lepak od epoksidnih smola, podesan za vlažan beton
Lepak za montažu za HydroFlex 275 zaptivnu traku
Primena:
Montaža HydroFlex zaptivne trake
Osobine:
Odnos mešavine: 2,5 : 1 prema težini(A : B)
Konzistencija: Pasta i stabilna
Gustina: ~ 1,4 g/ml
Vreme obrade: 120-140 Minuta (20°C)
35 - 40 Minuta (30°C)
Temperatura obrade: +5°C - +40°C
Prijanjanje na vlažan beton: Da
Komp. A
22,5 kg
Komp. B
9,0 kg
Pribor za montažu: Preporučena pomoćna sredstva:
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA ZAPTIVANJE FUGA
4
Pribor za montažu za zaptivnu traku
Rokryl 319 lepak
- visoko reaktivan lepak u obliku paste za polimerne zaptivne folije
Lepak za montažu za HydroFlex 276 - 279 zaptivne trake
Primena:
Montaža za HydroFlex 276 - 279
zaptivne trake
Osobine:
Odnos mešavine: 5 : 1 prema težini (A : B)
Konzistencija: Pasta i stabilna
Gustina:
Vreme obrade: XXX Minuta (20°C)
Temperatura obrade: +5°C - +40°C
Prijanjanje na vlažan beton: Da
Komp. A
10,0 kg
25,0 kg
Komp. B
Rokryl 330
učvršćivač
Pribor za montažu: Preporučena pomoćna sredstva: Rocryl 285 Aktivator, za upotrebu na temperaturama 0°C > t > -10° C
Rokryl 320 prajmer
- prajmer za sve Rokryl lepkove
Prajmer za Rokryl 319 lepak na vlažnim podlogama
Primena:
Prajmer za bolje prijanjanje na zahtevne podloge
Osobine:
Odnos mešavine: 5 : 1 prema težini (A : B)
Konzistencija: Pasta i stabilna
Gustina:
Vreme obrade: XXX Minuta (20°C)
Temperatura obrade: +5°C - +40°C
Prijanjanje na vlažan beton: Da
Komp. A
10,0 kg
30,0 kg
Komp. B
Pribor za montažu: Preporučena pomoćna sredstva: Rocryl 285 Aktivator, za upotrebu na temperaturama 0°C > t > -10° C
Rokryl 330 učvršćivač
- učvršćivač za sve Rokryl varijante
Prašak za učvršćivanje za Rokryl 319 lepak i Rokryl 320 prajmer
Primena:
Prašak za učvršćivanje
Osobine:
Odnos mešavine: 5 : 1 prema težini (A : B)
Konzistencija: Pasta i stabilna
Gustina:
Vreme obrade: XXX Minuta(20°C)
Temperatura obrade: +5°C - +40°C
Prijanjanje na vlažan beton: Da
Komp. A
Komp. B
1,0 kg
10,0 kg
25,0 kg
Pribor za montažu: Preporučena pomoćna sredstva: Rocryl 285 Aktivator, za upotrebu na temperaturama 0°C > t > -10° C
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA ZAPTIVANJE FUGA
Injekciono crevo
5
Creva i profili creva za zaptivanje radnih spojnica
sistemom injektiranja
 sa reakcionim smolama
 sa cementnim suspenzijama
Pro Inject 403
- ispiranje vakuumskim postupkom, može se ubrizgavati po potrebi
Injekciono crevo za radne spojnice sa mogućnošću ponovnog ubrizgavanja
Primena:
Zaptivanje radnih spojnica
Osobine:
Fleksibilno i zato posebno lako za rad.
Mogućnost ponovnog ubrizgavanja.
Pravougaona forma garantuje optimalno prijanjanje
Moguća kontrola zaptivenosti
Pakovanje
Rolna od 50 m
Spremno za rad
5 x 10 m
Pribor za montažu: Montageschelle 414 , Montageschelle 415 obujmice za montažu, Konfektionierset 413 set za spajanje, Verwahrbox 417
kutija za čuvanje, Verpresszange 427 klešta za stezanje
Odgovarajuće injekcione smole: HydroBloc Inject 583 (može se injektirati više puta), HydroBloc PU 500, HydroBloc 575 Integral,
Silipox Injection 800.
Swellinject Quellschlauch 405 ekspandirajuće crevo
Svojevrsna kombinacija HydroTape ekspandirajuće trake i injekcionog creva u oprobanom pravougaonom profilu
Primena:
Zaptivanje radnih spojnica
Osobine:
Fleksibilno i zato posebno lako za rad.
Pogodno za jednokratna injektiranja.
Pravougaona forma garantuje optimalno prijanjanje.
HydroTape pouzdano i trajno zatvara radnu spojnicu pomoću reverzibilnog širenja. Greške ili sitne neravnine se mogu poravnati pomoću injekcionog creva
Pakovanje
Spremno za rad
5x9m
Pribor za montažu: Montageschelle 414, Montageschelle 415 obujmice za montažu, Verwahrbox 417 kutija za čuvanje, Verpresszange 427
klešta za stezanje
Odgovarajuće injekcione smole: HydroBloc Inject 583, HydroBloc PU 500, HydroBloc 575 Integral, Silipox Injection 800.
Dve funkcije sjedinjene u jednom proizvodu,
montaža u jednom radnom potezu,
dvostruka sigurnost !
ARCAN-Quellschlauch 405 :
Ekspandirajući profil sa integrisanim crevom
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA ZAPTIVANJE FUGA
6
Injection 402 okrugli
Injekciono revo za zaptivanje radnih spojnica
Primena:
Zaptivanje radnih spojnica
Osobine:
Fleksibilno i zato posebno lako za rad.
Pogodno za jednokratna injektiranja.
Sigurno funkcionisanje zbog specijalnog nanošenja slojeva koje
sprečava spajanje sa cementom
Pakovanje
Rolna od 250 m
Spremno za rad
5 x 10 m
Pribor za montažu: Montageschelle 416, Montageschelle 425 obujmice za montažu, Konfektionierset 412 set za spajanje, Verwahrbox 417
kutija za čuvanje, Verpresszange 427 klešta za stezanje
Odgovarajuće injekcione smole: HydroBloc Inject 583, HydroBloc PU 500, HydroBloc 575 Integral, Silipox Injection 800.
Injection 406 pravougaoni
Injekciono revo za zaptivanje radnih spojnica
Primena:
Zaptivanje radnih spojnica
Osobine:
Fleksibilno i zato posebno lako za rad.
Pogodno za jednokratna injektiranja.
Sigurno funkcionisanje zbog specijalnog nanošenja slojeva koje
sprečava spajanje sa cementom
Pravougaoni oblik garantuje idealno prijanjanje
Pakovanje
Rolna od 200 m
Pribor za montažu: Montageschelle 416, Montageschelle 425 obujmice za montažu, Konfektionierset 412 set za montažu, Verwahrbox 417
kutija za čuvanje, Verpresszange 427 klešta za stezanje
Odgovarajuće injekcione smole: HydroBloc Inject 583, HydroBloc PU 500, HydroBloc 575 Integral, Silipox Injection 800.
Polaganje između armature
Zaptivanje oštećenja pomoću
injektiranja
Pribor za montažu creva
Obujmice za montažu
Obujmice za brzu i laku montažu injekcionih creva
Primena
Montaža injekcionih creva
Tipovi
Montageschelle 414 (za eksere i upucavanje)
Montageschelle 415 (za tiplove)
Montageschelle 416 (za eksere i upucavanje)
Montageschelle 425 (za tiplove)
Pakovanje
Kesa od 100 komada
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA ZAPTIVANJE FUGA
Injekciono crevo
7
Pribor za montažu creva
Verwahrbox 417
Kutija za čuvanje- pouzdano čuvanje krajeva creva
Primena:
Montaža na armaturu, postavlja se
na krajeve creva.
Osobine:
Ima mesta za dva kraja
Pakovanje
Kutija 5 komada
Konfektioniersets 412 / 413
Setovi za spajanje. Pribor za produžavanje ili skraćivanje injekcionog creva
Primena:
Automatsko produžavanje ili skraćivanje injekcionog creva.
Tipovi:
Konfektionierset 412
Odgovara tipovima creva 402 i 406.
Konfektionierset 413
Odgovara tipovima creva 403 i 405.
Sadržaj:
10 plavih krajeva
10 belih krajeva
20 x skupljajućih creva
1 x lepak
Verpresszange 427
Klešta za stezanje. Pomoć kod injektiranja injekcionim crevima
Primena:
Za stezanje krajeva injekcione
sprave prilikom kačenja za tipl sa
ravnom glavom
Odgovarajući pribor za sve tipove:
Obujmice za
montažu za tiplove
Obujmice za
montažu za eksere
Kutija za čuvanje
krajeva creva
Grahem
Voda traži protivnika
8
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
Za zaptivanje, zapunjavanje, stabilizaciju






Akrilne smole i gelovi
Epoksidne smole
Hibridne smole
Injekcioni malter
Poliuretanske smole i gelovi
Silikonske i silikatne smole
za riseve, fuge, površine i temelje
Klasične dvokomponentne smole za standardne primene sa usporenom reakcijom.
Nanose se pomoću jednostavnih pumpi i ručnih alata.
Dvokomponentne smole koje reaguju brzo i veoma brzo, za teške i najteže slučajeve.
Koriste se dozirne pumpe za dve komponente.
Nove smole sa učvršćivačem: INTEGRAL ! Samo jedna komponenta, ugrađuje se brzo i
jednostavno. Samo kod nas!
Hidrogelovi, za zaptivanje površina na građevinskim objektima i temeljima, izradu podloga
za deponije i zaptivanja starih deponija.
Hidrofobni i superhidrofobni impegnacioni rastvori za horizontalno zatvaranje protiv kapilarnog penjanja vode u zidovima
Za svaki problem imamo pravi proizvod!
Grahem
Voda traži protivnika
9
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
PUR-Injekcione smole
Isporučujemo čitavu paletu poliuretana:
 bubre
: širenje nakon reakcije usled kontakta sa vodom (automatski efekat!)
 elastični
: rastegljivi i nakon očvršćavanja
 ekspanzivni
: pene prilikom vezivanja
 fleksibilni
: mogu menjati oblik, ali se ne istežu
 tvrdi
: tvrdi kao staklo, kada očvrsnu dobri su za mehaničku obradu
HydroBloc PU 500
- fleksibilan sa osobinom bubrenja, kvalitet poznat već 20 godina
Poliuretanska smola sa osobinom bubrenja i osobinom samozaceljivanja. Bez stvaranja pene, bez razređivača
Primena:
Innjektiranje riseva,
Zaptivanje radnih spojnica
Injektiranje injekcionim crevima.
Osobine:
Odnos mešavine: 1 : 1 prema zapremini
Vreme obrade t-gel: 60-80 Minuta na 20°C
Temperatura obrade: > 8°C
Gustina mešavine: 1,05 g/ml (20°C)
Viskozitet mešavine: 150 mPa.s / +-30 (na 20°C)
Sposobnost bubrenja: 150%
Sposobnost istezanja ca. 100%
Pogodno za korišćenje u pijaćoj vodi. (KTW-odobreno)
Odobrena tehnika primene.
Komp. A
4,8 kg
10,0 kg
200,0 kg
Komp. B
5,2 kg
10,8 kg
216,0 kg
Sredstva za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Akcelerator: HydroCat 508, HydroCat 509
Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480
HydroBloc PU 506
Retka, elastična injekciona smola za zaptivanje. Izuzetno prijanjanje i otpornost i veoma dobra penetracija. Bez rastvarača
Primena:
Injektiranje riseva,
Zaptivanje radnih spojnica
Injektiranje injekcionim crevima
Osobine:
Odnos mešavine: 1 : 1 prema zapremini
Vreme vezivanja t-gel: 60-80 Minuta na 20°C
Vreme obrade: > 8°C
Gustina mešavine: 1,05 g/ml (20°C)
Viskozitet mešavine: 80 +/- 25 cStk (na 20°C)
Sposobnost istezanja ca. 50%
Komp. A
9,7 kg
200,0 kg
Komp. B
10,3 kg
216,0 kg
Sredstva za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Akcelerator: HydroCat 508, HydroCat 509
Korisna pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480
Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
PUR-Injekcione smole
10
HydroBloc-Integral =
 samo jedna komponenta
 bez mešanja
 bez kapljanja
 bez greške
 bez problema
HydroBloc-Integral - jednostavno genijalan
Zaboravite na
Akceleratore
Startere reakcije
B- Komponentu
1 K Integral -
HydroBloc 575 Integral
genijalno jednostavan
jednostavno Integral
- sa mogućnošću bubrenja
Jednokomponentna injekciona smola sa efektom bubrenja spremna za korišćenje, Ne peni. Bez rastvarača
Primena:
Injektiranje riseva,
Zaptivanje radnih spojnica
Injektiiranje injekcionim crevima
Osobine:
Odnos mešavine: spremna za rad
Vreme obreade t-gel: Nema klasičnog perioda reakcije
Temperatura obrade: > 8°C
Gustina mešavine: 1,12 g/ml (20°C)
Viskozitet mešavine: 120 +/- 10 mPa.s (na 20°C)
Pogodna za upotrebu u pijaćoj vodi. (KTW-odobreno)
Komp.
1,5 kg
3,2 kg
6,5 kg
Sredstvo za čišenje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Akcelerator: Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480
HydroBloc Integral 575
Integral Sistemi – uvek za korak ispred!
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
PUR-Injekcione smole
11
Za učvršćivanje i konsolidaciju
građevinskih struktura i podova
HydroSoil 517 Integral
Stabiliszacija građevinskih struktura i podova
Primena:
Učvršćivanje i stabilizacija
građevinskih materijala i sitnog peska.
Učvršćivanje i stabilizacija mineralnih građevinskih materijala.
Osobine:
Odnos mešavine: spremno za rad
Vreme obradet t-gel: nema klasičnog perioda reakcije
Gustina: 1,1 g/ml (na 20°C)
Viskoznost: 50 mPa.s (na 20°C)
Komp.
25,0 kg
200,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
PUR-Penaste smole
12
Vodonepropusne penaste smole
 sa sitnoćelijskom strukturom
 sa velikom količinom pene
 sa brzom reakcijom
 za jedno i dvokomponentno injektiranje
HydroBloc Schaum 510
Hidroaktivna niskoviskozna penasta smola sa brzom reakcijom. Bez skupljanja!
Primena:
Vodonepropusnost
Osobine:
Odnos mešavine: 1-4% HydroCat u odnosu na matične komponente
Vreme reakcije: 10 s
Kraj reakcije: 50 - 55 s
Temperatura obrade: > 8°C
Gustina mešavine: 1,1 - 1,15 g/ml (20°C)
Viskoznost mešavine: 200-260 mPa.s (na 20°C)
Količina pene: 40 l po kg
Komp. A
2,5 kg
10,0 kg
200,0 kg
Komp. B (Cat)
0,125 kg
0,50 kg
1,00 kg
10,00 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Akcelerator: HydroCat 513, HydroCat 514
Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, Trennfix 480
Naknadno injektiranje: HydroBloc PU 500, HydroBloc PU 506, HydroBloc Integral 575
HydroBloc Schaum 500-15
Elastična dvokomponentna PU pena sa osobinom bubrenja. Visokoreaktivna i vodonepropusna
Primena:
Vodonepropusna
Zaptivanje otvora u zidovima
Zaptivanje šliceva u zidovima
Zaptivanje radnih spojnica
Zaptivanje dilatacionih spojnica
Osobine:
Odnos mešavine: 1 : 1 prema zapremini
Početak reakcije: 50 sec. na 20°C
Temperatura obrade: > 8°C
Vreme vezivanja: 2 - 3 Minuta
Gustina mešavine: 1,05 g/ml (20°C)
Faktor pene: 3 - 4
Pogodna za upotrebu u pijaćoj vodi. (KTW-ispitano)
Komp. A
10,0 kg
200,0 kg
Komp. B
11,0 kg
220,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Akcelerator: HydroCat 508, HydroCat 509
Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, Trennfix 480
Naknadno injektiranje: nije potrebno
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
Akrilne injekcione smole
13
Važno: Obe akrilne smole HB-555 i HB 583 nisu gelovi već tipične injekcione smole. One se mogu koristiti kao zamena za PUR i EP svuda gde
se koriste klasične PUR i EP smole. Pored toga što se lako injektiraju i
što nema sporedne reakcije sa vodom (ne pene) i izuzetnog prijanjanja
na vlažne i mokre podloge, one se ne vezuju zbog njihove rastvorljivosti u
vodi. Mašine i alati jednostavno se peru vodom te se tako štedi na upotrebi skupih rastvarača i njihovog naknadnog uklanjanja na otpad
HydroBloc AC 555
- niskoviskozna, bez mirisa, tvrda, velike čvrsotće
Akrilna smola koja se rastvara u vodi. Omogućava rad na temperaturama ispod 0°C
Primena:
Zaptivanje riseva,
Zaptivanje radnih fuga
Injektiranje injekcionim crevima.
Anker smola
Učvršćivanje i stabilizacija
Osobine:
Odnos mešavine: 4% akcelerator
Vreme obrade t-gel: 70-80 Minuta na 20°C
Temperatura obrade: moguće ispod 0°C
Gustina mešavine: 1,05 g/ml (20°C)
Viskoznost mešavine: 150 - 250 mPa.s (na 20°C)
Komp. A + B
10,0 kg inkl.
Cat
200,0 kg
Komp. Cat
1,0 kg
10,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: Voda
Akceklerator: HydroCat 585,HydroCat 586, HydroCat 587
Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130
Injekciona smola sa aktivnom antikorozivnom zaštitom za armaturu!
HydroBloc Injekt 583
- poznata u praksi preko 20 godina
Injekciona smola koja bubri i koja se može mešati sa vodom. Veoma dobra hemijska otpornost
Primena:
Zaptivanje riseva,
Zaptivanje radnih fuga
Zaptivanje injekcionim crevima
Pogodna za ponovno injektiranje injekcionih creva
Osobine:
Odnos mešavine:: 1 : 1 prema zapremini
Vreme obrade t-gel: 50-60 Minuta na 20°C
Temperatura obrade: > 8°C
Gustina mešavine: 1,08 g/ml (20°C)
Viskozitet mešavine: 85 - 100 mPa.s (na 20°C)
Bubrenje: 150%
Pogodna za korišćenje u pijaćoj vodi. (KTW-dokazano)
Dokazano antikorozivno dejstvo za čeličnu armaturu
Dokazana tehnika primene
Dokazana otpornost na otiranje na betonu
Komp. A
5,0 kg
10,0 kg
200,0 kg
Komp. B
5,0 kg
10,0 kg
200,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: Voda
Akcelerator: HydroCat 585,HydroCat 586, HydroCat 587
Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130
Akrilna smola ╪ Akrilni gel
Akrilne smole su injekcione smole, nisu gelovi!
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
Epoksidne injekcione smole
14
Silipox Injection 800
Niskoviskozna EP smola sa veoma dobrim prijanjanjem i izvanrednom penetracijom kroz fine strukture. Bez razređivača
Primena:
Zaptivanje radnih fuga
Saniranje riseva
Zaptivanje injekcionim crevima
Potpuno injektiranje
Učvršćivanje i stabilizacija
Osobine:
Odnos mešavine: 2 : 1 (A : B)
Vreme obrade: t-gel: 40 - 50 Minuta na 20°C
Temperatura obrade: 8°C - 35°C
Gustina mešavine: 1,03 +/- 0,1 g/ml (20°C)
Viskozitet mešavine: 140 +/- 50 mPa.s (na 20°C)
Komp. A
1,0 kg
10,0 kg
200,0 kg
Komp. B
0,5 kg
5,0 kg
100,0 kg
Sredstva za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Akcelerator: na upit
Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480
SILOX-NT: nova tehnologija za epoksidne smoleNT-smole ne sadrže nikakve agresivne ili nadražujuće reaktivne razređivače, primenu
razređivača, benzil alkohol ili druge VOC relevantne materije
Silox Injection 810 NT
Retka epoksidna smola za injektiranje. Dug reakcioni period. Bez rastvarača
Primena:
Zaptivanje riseva
Zaptivanje injekcionim crevima
Učvršćivanje i stabilizacija
Osobine:
Odnos mešavine: 5 : 1 (A : B)
Vreme obrade t-gel: ca. 5 sati na 20°C
Temperatura obrade: > 8°C
Gustina: 1,05 g/ml (20°C)
Viskozitet: 80 - 85 mPa.s
Komp. A
22,5 kg
Komp. B
4,5 kg
Sredstva za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Akcelerator: na upit
Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480
Silox Injection 811 NT
- specijalno za injektiranje u vlažnoj sredini
Retka epoksidna smola za injektiranje. Odlično prijanja na vlažne podloge. Bez rastvarača
Primena:
Saniranje riseva
Zaptivanje injekcionim crevima
Učvršćivanje i stabilizacija
Osobine:
Odnos mešavine: 5 : 1 (A : B)
Vreme obrade t-gel: ca. 2 sata na 20°C
Temperatura obrade: > 8°C
Gustina: 1,05 g/ml (20°C)
Viskozitet: 80 - 85 mPa.s
Komp. A
22,5 kg
Komp. B
4,5 kg
Sredstva za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Akcelerator: na upit
Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
Epoksidne injekcione smole
15
Silox Injection 812 NT
Retka epoksidna smola za injektiranje. Dug reakcioni period. Bez rastvarača
Primena:
Zaptivanje riseva
Zaptivanje injekcionim crevima
Učvršćivanje i stabilizacija
Osobine:
Odnos mešavine: 5 : 1 (A : B)
Vreme obrade t-gel: ca. 1,5 - 2 sata na 20°C
Temperatura obrade: > 8°C
Gustina: 1,05 g/ml (20°C)
Viskozitet: 80 - 85 mPa.s
Komp. A
22,5 kg
Komp. B
4,5 kg
Sredstva za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Akcelerator: na upit
Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130, Trennfix 480
Pravi proizvod za svaku priliku :
Silox 810 NT - Vreme obrade 5 sati
Silox 811 NT - Vreme obrade 2 sata, posebno pogodan za mokre riseve i podloge
Silox 812 NT - Vreme obrede 2 sata
Vreme obrade na temperaturi od 20°C
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
Akrilat-Gel
16
15. Oktobar 2010 ,14:18 h
Proboj u baznom tunelu Gotthard-Švajcarska, najdužem tunelu na svetu. Posle 10 godina gradnje i 57km
kroz Alpe postignut je svetski rekord, a naši gelovi su bili tamo.
Tek nakon injektiranja cementom i 500 tona Hydrobloc poligela uspelo je da se stabilizuje kamenje i da
se nastave radovi
Akrilni gelovi
PUR-Gelovi
Silikatni gelovi
HydroBloc-Polygel 530
HydroBloc-Polyblend
540
HydroBloc Polygrout
650
HydroBloc PU 660
Silibond Si 711
Različiti tipovi sondi
ARCAN - Hidrogelovi:
- za injektiranje u građevinskim elementima (mreža od gela),
- za zaptivanje temelja i poboljšanje strukture
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
17
Akrilni gelovi su fiziološki apsolutno neškodljivi. Gelovi sa antikorozivnim svojstvima nisu korozivni ni prilikom obrade, tako da više nisu neophodne mašine i
alati od nerđajućeg čelika. Nisu agresivni za građevinski materijal i armaturu
Prednosti na prvi pogled
 Niska viskoznost
 Izvanredna penetracija u fine strukture i pore
 Kontrolisano bubrenje u vodi
 Varijabilno i lako podesivo vreme reakcije
 Jednostavna obrada
 Nisu otrovni, ne zagađuju okolinu i podesni su za korišćenje u pijaćoj vodi
 Veoma dobra hemijska i mehanička otpornost
HydroBloc Polygel 530
Veoma elastičan niskoviskozan hidrogel za zaptivanje. Fiziološki potpuno neškodljiv
Primena:
Pokrivno injektiranje/pozadinsko
Konstrukciono polaganje
Injektiranje riseva
Sanacija kanala
Zaptivanje šliceva u zidovima
Zaptivanje otvora u zidovima
Učvršćivanje i stabilizacija
Osobine:
Odnos mešavine: 1 : 1 prema zapremini
Vreme obrade t-gel: moguće između 10 s i 120 minuta
Temperatura obtade: >0°C
Gustina mešavine: 1,15 - 1,017 g/ml (20°C)
Viskozitet mešavine sa vodom: ca. 3,2 mPa.s (na 20°C)
Bubrenje: 100%
Komp. A (Gel)
28,0 kg
200,0 kg
1.000,0 kg
Pogodan za korišćenje u pijaćoj vodi. (KTW-dokazano)
Zahtevajte dokaz o ispitivanju
Sredstva za pranje i održavanje: Voda
Akcelerator: HydroCat 546,HydroCat 548, HydroX 549-A
Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, ARCAN Komprischaum 130
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
Akrilat gel
18
Akceleratori i starteri reakcije za akrilat gel
HydroCat 546
Akceleratori za HydroBloc poligelove, za dug period reakcije
Primena:
Akcelerator za Polygel 530
Podesan za duge periode reakcije
Osobine:
Odnos mešavine: 2 - 4% u odnosu na matičnu komponentu
Vreme obrade t-gel: 5 - 120 minuta
Tempratura obrade: > 5°C
Komp.
10 kg
HydroCat 548
Akcelerator za HydroBloc poligel, za kratak period reakcije
Primena:
Akcelerator za Polygel 530
Pogodan za kratak period reakcije
Osobine:
Odnos mešavine: 2 - 4% u odnosu na matičnu komponentu
Vreme obrade t-gel: 30 s - 3 minuta
Temperatura obrade: > 5°C
Komp.
10 kg
HydroX 549 - A
Starter reakcije za HydroBloc Polygel 530
Primena:
Starter reakcije za HydroBloc Polygel 530
Osobine:
Odnos mešavine: 2 - 4% u odnosu na matičnu komponentu
Komp.
0,5 kg
25,0 kg
HydroX 545 - N
Starter reakcije za HydroBloc Polygel 530, koristi se sa HydroBloc Polyblend 540.
Primena:
Starter reakcije HydroBloc Polygel
530
Osobine:
Odnos mešavine: 2 - 4%u odnosu na matičnu komponentu
Komp.
0,5 kg
25,0 kg
Instrukcije za mešanje
Starter reakcije
HydroX 545
Akcelerator
HydroCat 546 (spora reakcija)
HydroCat 548 (brza reakcija)
HydroBloc Polygel 530
Akrilat gel
Comp. A
28 kg = 25 litara
Grahem
Odnos mešanja
1:1
Voda ili
HydroBloc Polyblend 540
Comp. B
25 kg
HydroBloc Polygel 530 sa Polyblend 540
spremna za upotrebu sa
2-C Injekciona pumpa, brza reakcija sa HydroCat 548
1-C Injekciona pumpa, dugo vreme reakcije sa HydroCat 546
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
Akrilat gel
19
Polyblend 540 : alternativna druga komponenta
Poboljšava osobine akril gelova




manje skupljanje prilikom sušenja
još bolja elastičnost i otpornost na otiranje
mnogo bolje prijanjanje na podlogu
još bolja hemijska otpornost
Dodatna sredstva za akrilat gel
HydroBloc Polyblend 540
Reaktivna sredstva za HydroBloc Polygel 530. VPoboljšava osobine hidrogelova
Primena:
Pokrivno injektiranje/pozadinsko
Konstrukciono polaganje
Injektiranje riseva
Sanacija kanala
Zaptivanje šliceva u zidovima
Zaptivanje otvora u zidovima
Učvršćivanje i stabilizacija
Osobine:
Odnos mešavine: 1 : 1 prema zapremini
Vreme obrade t-gel: moguće između 10 s i 120 minuta
Temperatura obrade: >0°C
Gustina: 1,05 g/ml (20°C)
Viskozitet: 25 - 40 mPa.s (na 20°C)
Bubrenje: 100%
Komp.
25,0 kg
200,0 kg
1.000,0 kg
Osobine:
Količina dodavanja: 2 - 4% iu zavisnosti od doziranja startera reakcije
Komp.
0,5 kg
25,0 kg
Zusatzmittel AK
Antikorozivna zaštita
Primena:
Antikorozivno dodatno sredstvo za
akrilat gelove. Štiti čelične armature
od korozije
Grahem
Glava ankera kod injektiranja sa HydroBloc Polygel
530 / HydroBloc Polyblend
540
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
Hibridne injekcione smole
20
HydroBloc Rapid 570
Visokoreaktivni injekcioni kaučuk sa sposobnošću bubrenja. Sa visokom elastičnošću i otpornošću na cepanje
Primena:
Visoko reaktivni injekcioni kaučuk sa
sposobnošću bubrenja. Izuzetno otporan na cepanje i elastičan
Osobine:
Odnos mešavine: 1 : 1 prema zapremini
Vreme obrade t-gel: reaguje spontano posle mešanja
Vreme vezivanja: 3 - 4 minuta
Temperatura obrade: > 8°C
Gustina mešavine: 1,05 g/ml (20°C)
Viskozitet mešavine: ne može se meriti
Bubrenje: 50%
Pogodan za korišćenje u pijaćoj vodi. (KTW-dokazan)
Komp. A
20,0 kg
200,0 kg
Komp. B
25,0 kg
250,0 kg
Sredstva za pranje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Akcelerator: HydroCat 576
Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, Trennfix 480
Organomineralna smola
HydroBloc OM 591
Organomineralna injekciona smola sa brzom reakcijom. Velika čvrstoća
Primena:
Konsolidacija struktura u tunelogradnji.
Zaptivno injektiranje kod velikog nadiranja vode
Tehnika ankerisanja
Osobine:
Odnos mešavine: 1:1 prema zapremini
Vreme obrade t-gel: 4 - 5 minuta (na 20°C)
Vreme očvršćavanja: 10 - 15 minuta
Gustina: Komp. A 1,35 - 1,45 g/ml, Komp. B 1,0 - 1,15 g/ml (na 20°)
Viskozitet: Komp. A 400 - 500 mPa.s, Komp. B 150 - 300 mPa.s (na 20°C)
Komp. A
33,0 kg
264,0 kg
Komp. B
28,0 kg
250,0 kg
Sredstva za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Akcelerator: na upit
Grahem
Voda traži protivnika
SISTEMI ZA INJEKTIRANJE
Mineralno injektiranje
21
SILEX-Suspension 931
Injekcioni malter za zidove sa mnogo šupljina i pukotina
 otporna na sulfate i druge soli
 kompenzuje skupljanje
 hidrofobna, ne provodi vodu
 Izuzetno prijanjanje na podlogu, velika čvrstoća
 lako se pumpa
Silex Suspension 931
Suspenzija za bušene otvore i injekcioni malter. Nema skupljanja, nema sedimentacije i veoma dobro prijanja na podlogu
Primena:
Ispuna šupljina na zidovima sa pukotinama
Injektiranje riseva i pukotina
Prethodno injektiranje sa Suspension 931 sprečava nekontrolisano
oticanje injekcionog sredstva.
Osobine:
Odnos mešavine: 10 - 11 litara vode na 20 kg Suspension 931
Vreme obrade t-gel: ca. 60 minuta (na 20°C)
Temperatura obrade: +5°C - +30°C
Gustina: 0,9 kg/dm³
Gustina svežeg maltera:: 1,8 kg/dm³
Otpornost na istezanje savijanjem : 1 dan ca. 2,7 N/mm²
Otpornost na istezanje savijanjem: 7 dana ca. 3,5 /mm²
Otpornost na pritisak: 1 dan ca. 10 N/mm²
Otpornost na pritisak: 7 dana ca. 30 N/mm²
Promena zapremine: nema (DIN 4227, Teil 5)
Potrošnja: ca. 1,9 kg po litru zapremine šupljine
Komp.
20,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: Voda
Korisna pomoćna sredstval: CemBond 956
Grahem
Voda traži protivnika
22
Hidrofobiranje
HORIZONTALNA ZAPTIVANJA
Hidrofobiranje
Horizontalno zaptivanje sa sigurnosnom funkcijom
 Sprečava kapilarno podizanje vode
 kod građevinskih materijala zasićenih vodom
 za trajno suve zidove
HydroBloc SI 709
Reaktivni siloxan koncentrat za horizontalno zaptivanje
Primena:
Horizontalno zaptivanje
Maksimalni stepen vlaženja 99%
Osobine:
Odnos mešavine: 1:6 - 1 : 15 ( sa vodom)
Vreme obrade t-gel: nema
Temperatura obrade: > 0°C
Gustina: 1,01 g/ml (20°C)
Viskozitet: ca. 2 cSt (20°C)
Komp. A
25,0 kg
200,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: Voda
Akcelerator: Pomoćna sredstva: SealFix Expansionsmörtel 930, Silex Suspension 931
...horizontalno zaptivanje u vodom zasićenom
građevinskom materijalu!
U svakom slučaju pravilna odluka
Testirano prema smernicama WTA
vlažno
mokro
zasićeno vodom
»
»
»
HydroBloc SI 709
HydroBloc SI 709
HydroBloc SI 709
Grahem
Voda traži protivnika
HORIZONTALNA ZAPTIVANJA
23
Hidrofobiranje
Tröppel Sistem – za injektiranje bez pritiska HydroBloc-Si




izuzetno jednostavna primena
sigurno funkcionisanje
samoregulacija
može se koristiti više puta
Tröppel Injektionsbehälter 019 - injekcioni rezervoar
Primena:
Horizontalno zaptivanje bez pritiska
kod niskog stepena prodora vlage
Osobine:
Pakovanje
Slobodno
Sredstva za pranje i održavanje: Akcelerator: -
Fluatiranje objekata
Silex Fluat 944
Primena:
Otklanja soli
Neutralizuje
Otklanja fleke
Otklanja buđ i miris truleži
Učvršćuje i stvrdnjava maltere i
građevinske materijale vezane cementom
Osobine:
Gustina: 1,12 - 1,14 g/ml (20°C)
PH: 1,8 - 2
Razređivanje: 1 : 2 - 1 : 4 sa vodom
Aplikacija: Naneti četkom ili ravnjačom najmanje dva puta
Pakovanje
10,0 kg
Sredstva za čišćenje i održavanje: Akcelerator: -
Grahem
Voda traži protivnika
24
HIDROFOBIRANJE POVRŠINA
Silikoni, siloksani i silani, za svaku primenu
pravi proizvod:
Platzhalter für Bild
 Silikonska krema u obliku paste
 redak, reaktivni rastvor silana
 samorazlivajući vodeni rastvor silana
Za impregnaciju mineralnih površina
HydroBloc SI 741
Reaktivni silikonski preparat za hidrofobiranje građevinskih materijala. Ne stvara film difuziono je otvoren
Primena:
Hidrofobiranje mineralnih
građevinskih materijala
Osobine:
Odnos mešavine: Spreman za upotrebu
Vreme obrade t-gel: nema
Temperatura obrade: > 0°C
Gustina mešavine: 0,85 g/ml (20°C)
Komp.
12,5 kg
225,0 kg
Pomoćna sredstva: HydroSolv 520
Akcelerator: -
HydroBloc SI 742 aqua
Reaktivan silox vodeni rastvor za hidrofobiranje građevinskih materijala. Ne stvara film i difuziono je otvoren. Bez rastvarača
Primena:
Hidrofobiranje mineralnih
građevinskih materijala
Osobine:
Odnos mešavine: spreman za upotrebu
Vreme obrade t-gel: nema
Temperatura obrade: > 0°C
Gustina mešavine: 0,99 g/ml (20°C)
Komp.
25,0 kg
200,0 kg
Sredstvo za pranje i održavanje: Voda
Grahem
Voda traži protivnika
HIDROFOBIRANJE POVRŠINA
25
BlocSil Fluid 743
- Štiti beton i prirodni kamen od fleka
Štiti površine od masnih, uljanih i nečistoća koje se rastvaraju u vodi. Bez rastvarača
Primena:
Zid
Pod
Spolja i iznutra
Beton
Prirodni kamen
Osobine:
Odnos mešavine: spreman za upotrebu
Aktivna materija: Reaktivni silan i jedinjenje polimer fluorida
Vreme obrade t-gel: nema
Temperatura obrade: > 5°C
Difuziono otvoren: Da
Otporan na atmosferske uticaje: Da
Otporan na UV zračenje: Da
Potrošnja: 0,05 - 0,2 kg/m² u zavisnosti od podloge
Komp.
25,0 kg
200,0 kg
Sredstvo za pranje i održavanje: Voda
Pomoćna sredstva: Stein Rein 915
Grahem
Voda traži protivnika
26
ZAPTIVNE MASE
Cementna zaptivna masa
Cembond M 945
Zaptivna membrana za površinsko zaptivanje mineralnih podloga. Sa Silex polimerom!
Primena:
Tvrdi ali elastični slojevi otporni na
pozitivan i negativan vodeni pritisak
Osobine:
Odnos mešavine: 2 : 1 (A : B)
Vreme obrade: 90 minuta na 20°C
Gustina: 2,2 + 0,2 g/ml svežeg maltera
Potrošnja: 2,2 kg/m² za debljinu sloja od 1 mm
Minimalna debljina sloja: 2,5 mm
Otpornost na difuziju: 800 - 1000 (Vodena para)
Vodonepropusnost: do max 7 bar
Otpornost na sulfate: Da
Komp. A
25,0 kg
Komp. B
12,5 kg
Sredstva za pranje i održavanje: Voda
Cembond 947 flex
Veoma fleksibilna zaptivna membrana za površinsko zaptivanje mineralnih podloga. Sa Silex polimerom!
Primena:
Zaptivanje površina po kojima se
vozi
Unutrašnje zaptivanje betonskih
rezervoara
Površina sa risevima
Osobine:
Odnos mešavine: 10 : 8 prema težini (A : B)
Vreme obrade: 90 minuta na 20°C
Gustina: 2,2 g/ml svežeg maltera
Potrošnja: 2,2 kg/m² za debljinu sloja od 1 mm
Minimalna debljina sloja: 2,5 mm
Otpornost na difuziju: 900 - 1100 (Vodena para)
Vodonepropusnost: do max 7 bar
Premošćenje riseva: Do 1000 Ē ( 1 mm)
Komp. A
25,0 kg
Komp. B
17,5 kg
Sredstva za pranje i čišćenje: Voda
Pribor: CemBond 956
Grahem
Voda traži protivnika
ZAPTIVNE MASE
Epoksi zaptivna masa
27
Novi proizvod: Cembond EPW 863
Difuziono otvorena površinska zaptivka i zaptivka za podove za
velikim opterećenjem.
Testirano* nepropustljiv do vodenog pritiska od 7 bara-sa
zadnje strane!
Jednostavan za korišćenje sa prijanjanjem i na mokru površinu
Cembond EPW Dichtschlämme 863
Površinsko zaptivanje za beton od epoksidne smole. Otporan na otiranje, po njemu se može voziti
Primena:
Negativna zaptivka i kod ekstremno
visokog vodenog pritiska
Kruta zaptivka na površinama kojima se kreću vozila
Osobine:
Odnos mešavine: 1 : 1 (A : B)
Gustina mešavine: 1,70 g/ml
Potrošnja: 3,4 kg/m² za debljinu sloja od 2 mm (min. debljina sloja)
Vreme obrade: 30 - 40 minuta na 20°C
Vreme vezivanja: ca. 12 h
Razređivanje: Voda
Boja: cementno siva, bela
Difuziono otvoren: Da
Komp. A
1,0 kg
20,0 kg
Komp. B
1,0 kg
20,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520
Pribor:
Testiranje prijanjanja: naprsli beton na
5 kN !
Grahem
Voda traži protivnika
28
VODONEPROPUSNE BOJE ZA SANIRANJE
WPS-Premazi i boje za saniranje  Perfektno prijanjaju na vlažne građevinske materijale
 Vodonepropusne
 Sprečavaju izbijanje soli
 Štiti od buđi
HydroBloc WPS 750
Boja za saniranje, dekorativni zaštitni i zaptivni sloj za mokre zidove
Primena:
Bojenje mokrih ili vlažnih mineralnih
podloga, difuziono otvoren, pomaže
sušenje ali istovremeno sprečava
stvaranje fleka
Osobine:
Odnos mešavine: Spreman za upotrebu
Temperatura obrade: > 5°C
Gustina: 1,40 - 1,45 g/ml
Potrošnja: 250 grama po m² po premazu, na glatkim površinama
Vodoneprostan: Da
Difuziono otvoren: Da
Komp.
15,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520
Specijalan razređivač: HydroBloc WPS 753
HydroBloc WPS 753
Specijalan razređivač za HydroBloc WPS 750.
Primena:
Razređivač za premazivanje i
prskanje za HydroBloc WPS 750
Osobine:
Pakovanje
10,0 l
Sredstvo za čišćenje i održavanje: -
Na upit se mogu isporučiti WPS-Specijalni proizvodi -
 WPS-751, vodonepropusan prskani malter
 WPS-752, vodonepropusan fini malter za špahtlu
sa istim osobinama kao WPS-750
Grahem
Voda traži protivnika
29
GRAĐEVINSKA LIVENA SMOLA
Silox 803 NT
Univerzalna epoksidna tečna plastična materija. Niskoviskozna i bez rastvarača.
Primena:
Malter za fugovanje asfalta
Špahtlovanje ogrebotina
Oblaganje sipanjem
Lepljenje
Polimer beton, estrih
Osobine:
Odnos mešavine: 1 : 1 prema zapremini (A : B)
Vreme obrade t-gel: 60 - 80 minuta na 20°C
Temperatura obrade: > 8°C
Gustina mešavine: 1,10 g/ml (20°C)
Viskozitet mešavine: 240 +/- 50 mPa.s (20°C)
Komp. A
20,0 kg
200,0 kg
Komp. B
20,0 kg
200,0 kg
Sredstva za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Akcelerator: na upit
Silox Bauharz 805 LC
Vezivno sredstvo od epoksidne smole. Niskoviskozno i bez rastvarača
Primena:
Prijanjajući mostovi
Grundiranje
Vezivno sredstvo za oblaganje
Polimer malterl
Malter za reparaciju
Zalivanje temelja
Vezivanje za estrih
Osobine:
Odnos mešavine: 2,5 : 1 prema zapremini (A : B)
Vreme obrade t-gel: ca. 20 minuta na 20°C
Temperatura obrade: > 8°C
Gustina: 1,1 g/ml (20°C)
Viskozitet: ~ 200 mPa.s
Komp. A
25,0 kg
Komp. B
10,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520, HydroMoll 522
Akcelerator: na upit
Grahem
Voda traži protivnika
30
LEPKOVI I ZAPTIVNE MASE
Lepkovi i mase za špahtlu
UP-Steinspachtel 1013
Masa za špahtlu, lepljenje i reparaturu veštačkog i prirodnog kamena i lepak za mineralne obloge
Primena:
Popravljanje rupa, procepa i oštećenja površine.
Polaganje mineralnih obloga
Reparature kod kojih se traži kratak
period vezivanja
Osobine:
Odnos mešavine: 3 : 0,1 (A:B)
Gustina: 1,6 g/ml
Temperatura obrade: 0°C - 40°C
Vreme vezivanja (2% Cat): 7 - 9 minuta na 20°C
Temperatura primene: -40°C - +100°
Boja: sivo-bež
Komp. A
3,0 kg
Komp. B
0,1 kg
Sredstva za čišćenje: HydroSolv 520
Pomoćno sredstvo: HydroFlex Primer 694
Silipox Baukleber 824
Epoksidna masa za lepljenje i špahtlovanje za zaptivanje riseva i lepljenje građevinskog čelika
Primena:
Lepak za špahtlu
Fiksiranje ankera i tiplova
Zaptivanje otvora ugroženih vodom
pod pritiskom
Osobine:
Odnos mešavine: 1,7 g/ml
Vreme obrade: 65 - 90 minuta(20°C)
Temperatura obrade >10°C
Prijanjanje za beton: 6 kN/mm²
Komp. A
3 x 1,5 kg
Pogodno za korišćenje u pijaćoj vodi. (KTW-odobreno)
2 K-Kartuše
620 ml
Komp. B
3 x 1,5 kg
Sredstva za čišćenje: HydroSolv 520
Pomoćno sredstvo: Ručni pištolj Auspresspistole 035
Trajno plastična zaptivna masa
HydroSeal 366
- novo za površine bez lepka
Trajno plastična, hidroaktivna zaptivna masa za zatvaranje kablovskih i cevnih provodnica
Primena:
Zidne provodnice kablova i cevi
Spojevi na prefabrikovanim betonskim elementima
Prirubnice i kleme
Osobine:
Odnos mešavine: spremno za upotrebu
Karakteristike: pasta, trajno plastična masa
Gustina: 1,65 - 1,7 g/ml
Bubrenje u vodi: 40%
Komp. A
310 ml Kartuša
12 kom. /Kutija
Grahem
Voda traži protivnika
31
PREMAZI
Difuziono otvoreni premazi
Premazi koji propuštaju vodenu paru
 za vlažan i svež beton
 kod površina koje nisu zaptivene
Silox EPW 856
- Epoksidna emulzija, za razređivanje vodom
Transparentni epoksi impregnirajući gel za vlažne podloge, difuziono otvoren
Primena:
Popravka betonskih površina lepljenjem ili oplemenjivanjem.
Upotrebljava se kao prijanjajući most
ili za grundiranje za pigmentirane
premaze kao što je Silox EPW 857.
Osobine:
Odnos mešavine: 2 : 1 (A : B)
Potrošnja: 100 - 200 g/m², na glatkoj podlozi
Gustina: 1,05 g/ml
Vreme obrade: 120 minuta
Razređivač: Voda
Površina: svilenkasti sjaj
Difuziono otvorena: Da
Komp. A
20,0 kg
Komp. B
10,0 kg
Sredstva za čišćenje i održavanje: Voda (vrela) + sredstva za pranje u domaćinstvu. Čišćenje mašina sa HydroSolv 520, HydroMoll 522
Silox EPW 857
- pigmentirana epoksidna smolna emulzija za pokrivanje. Razređuje se vodom
Pigmentirana epoksidna boja za vlažne podloge. Difuziono otvorena
Primena:
Dekorativno zaštitno bojenje otporno
na otiranje sa dobrom hemijskom otpornošću, za mineralne površine i
liveni asfalt
Osobine:
Odnos mešavine: 4 : 1 (A : B)
Potrošnja: 150 - 300 g/m² na glatkim podlogama
Gustina: 1,30 g/ml
Vreme obrade: 120 minuta
Razređivač: Voda
Površina: Svilenkasti sjaj
Difuziono otvorena: Da
Boje: Kameno siva, bela, pesak bež, rezedo zelena
Komp. A
20,0 kg
Komp. B
5,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: Voda + deterdžent za domaćinstvo
Grahem
Voda traži protivnika
PREMAZI
Difuziono otvoreni premazi
32
Silox EPW 858
- Obloga od livene smole, samorazlivajuća, za debljine sloja do 5 mm!
Samorazlivajući premaz
Primena:
Nanošenje postupkom livenja sa optimalnim razlivanjem.
Svilenkasta mat površina, otporna
na klizanje
Osobine:
Potrošnja 1,70 kg/m² po mm debljine sloja
Vreme obrade: 30 - 50 minuta na 20°C
Gustina: 1,6 - 1,7 g/ml
Ne lepi se: posle 24 h
Temperatura obrade: > +8°C
Boje: RAL 7032 , RAL 7030 kameno siva, RAL 1002 kameno siva, RAL 7016 antracit siva, belo siva. Moguće i druge boje
Komp. A
25,0 kg
Härter B
3,1 kg
Füller
3,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: Voda (topla) + deterdžent za domaćinstvo
Prajmer: Silox EPW 856
Klasični premazi
Podne obloge od reakcionih smola po meri,
 robusni i dugotrajni
 dekorativni
 jednostavni za nanošenje
DuroFlex 670
- Premaz i obloga od livene smole, poliuretan, visoka elastičnost
Premošćenje riseva, podesni za spoljašnju i unutrašnju uptrebu
Primena:
Na betonu
Na livenom asfaltu
Na pločicama
Na starim premazima
Premazi za unutrašnju i spoljašnju
uptrebu
Za upotrebu spolja mora se koristiti
TopCoat
Osobine:
Potrošnja 1,30 kg/m² po mm debljine sloja
Vreme obrade: 25 - 30 minuta za 20°C
Vreme vezivanja ~ 5 h na 20°C
Gustina: ~ 1,3 g/ml
Čvrstoća prijanjanja: > 3 N/mm²
Dinamičko premošćanje riseva: 0 - 1,6 mm bez obrazovanja risova - 15°C
Istezanje do cepanja > 200%
Boje: RAL 7032 šljunak siva, RAL 7030 kameno siva, RAL 7016 antracit, svetlo
siva. Moguće i druge boje
Komp. A
30,0 kg
1.200,0 kg
Komp. B
8,1 kg
250,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520
Pomoćna sredstva: DuroFlex Primer 671, DuroFlex TopCoat 677, DuroFlex TopCoat 685
Grahem
Voda traži protivnika
PREMAZI
Klasični premazi
33
DuroFlex 675
- kao DuroFlex 670, sa alifatičkim učvršćivačem. 100% otporan na UV zračenja
Visokoefikasan premaz za premošćenje riseva!
Primena:
Na betonu
Na livenom asfaltu
Na pločicama
Na starim premazima
Premazi za spoljnju i unutrašnju upotrebu
Prilikomspoljnje upotrebe mora se
koristiti TopCoat
Osobine:
Potrošnja 1,30 kg/m² po mm debljine sloja
Vreme obrade: 25 - 30 minuta na 20°C
Vreme vezivanja ~ 5 h na 20°C
Gustina: ~ 1,3 g/ml
Čvrstoća prijanjanja: > 3 N/mm²
Dinamičko premošćenje riseva: 0-1,6 mm bez obrazovanja riseva na - 15°C
Istezanje do cepanja > 200%
Boje: RAL 7032 šljunak siva, RAL 7030 kameno siva, RAL 7016 antracit, belo siva. Moguće i druge boje
Komp. A
30,0 kg
1.200,0 kg
Komp. B
8,1 kg
250,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: HydroSolv 520
Pomoćna sredstva: DuroFlex Primer 671, DuroFlex TopCoat 677, DuroFlex TopCoat 685
Silox 850
- obloga od livene smole/samorazlivajući premazi
Kolor EP-premazi sa odličnim razlivanjem. Bez rastvarača
Primena:
Na betonu
Na magnezit i anhidrit estrihu
Na pločicama
Na starim premazima
Osobine:
Potrošnja: 1,50 kg/m² po mm debljine sloja
Vreme obrade: 30 - 40 minuta na 20°C
Vreme vezivanja: Ne lepi se posle 12 - 15 časova na 20°C
Može se gaziti: > 24 h
Mehanički se može opteređivati: 36 - 48 h
Boje: RAL 7032 šljunak siva, RAL 7030 kameno siva, RAL 7016 antracit, belo siva. Moguće i druge boje
Komp. A
25,0 kg
Komp. B
7,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: Hydrosolv 520
Pomoćno sredstvo: Silox EPW 856, Nanosil 906 Integral, DuroFlex TopCoat 681, DuroFlex TopCoat 682
SiliBond 990
- vezivno sredstvo za dekorativne šljunčane obloge (peščani tepisi)
Providno, transparentno 1 K PUR vezivno sredstvo. Bez rastvarača, otporno na UV zračenje
Primena:
Vezivno sredstvo za dekorativne obloge
Osobine:
Odnos mešavine: Nema
Potrošnja: zavisi od granulacije dodatnih materija
Vreme obrade: 40 - 50 minuta na 20°C
Vreme vezivanja: ne lepi se posle 12 - 15 sati na 20°C
Može se gaziti: > 24 h
Mehanički se može opterećivati: 36 - 48 h
Komp. A
25,0 kg
10,0 kg
1,0 kg
Sredstva za čišćenje i održavanje: Hydrosolv 520
Grahem
Voda traži protivnika
PREMAZI
34
Tečne folije-zaptivne membrane
Tečne folije za zaptivanje premošćavanje riseva za
 Podove i zidove
 Krovove i fasade
 Temelje
DuroFlex 900 M
Tečna folija za zaptivanje vlažnih prostora i silažnih rezervoara. Visoko elastična i premošćava riseve
Primena:
Ispod pločica u kupatilima
Na terasama i balkonima
Za silažne rezervoare
Osobine:
Odnos mešavine: Spremna za rad
Debljina sloja: suvo minimalno 0,6 mm
Potrošnja: 1,2 kg/m²
Gustina: 1,2 g/ml (na 20°)
Viskozitet: strukturno viskozna
Otpornost na izvlačenje: 1N/mm²
Karakteristike: visokoelastična, premošćuje riseve
Komp.
30,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanje: Voda
Korisna pomoćna sredstva: Silox EPW 856, DuroFlex Primer 900 P, Silox 860-D, HydroBloc Silex M 947 Flex, HydroFlex 275
Silox 901 MX
Hemijski nakvašena folija štiti beton od agresivnih hemikalija. Visoko elastična, zaptivna folija za premošćenje riseva
Primena:
Zaštita od produkata vrenja u
silažama.
Za podvodnu primenu u bazenima i
hemijski opterećenim površinama
Osobine:
Odnos mešavine: spremna za upotrebu
Debljina sloja: suva min. 0,6 mm
Potrošnja: 1,2 kg/m²
Gustina: 1,2 g/ml (na 20°)
Viskozitet:strukturno viskozna
Otpornost na izvlačenje: 1N/mm²
Karakteristike: visokoelastična, premošćuje riseve
Komp.
30,0 kg
Sredstva za čišćenje i održavanje: Voda
Korisna pomoćna sredstva: Silox EPW 856, Silox 860-D, HydroBloc Silex M 947 Flex, HydroFlex 275 Dichtband
Silox 903 DF
- UV otporan premaz za prskanje i premazivanje ravnih krovova
Visokoelastična tečna folija za premošćavanje riseva, otporna na atmosferske uticaje
Primena:
Fasade
Krovovi
Konstrukcije
Temelji
Osobine:
Odnos mešavine: spreman za upotrebu
Debljina sloja: suva min. 0,6 mm
Potrošnja: 1,2 kg/m²
Gustina: 1,2 g/ml (na 20°)
Viskozitet: strukturni
Otpornost na izvlačenje: 1N/mm²
Razređuje se vodom: max 10% za podešavanje viskoziteta za prskanje
Karakteristike: visokoelastična folija, premošćuje riseve
Komp.
30,0 kg
Sredstvo za čišćenje i održavanjel: Voda
Korisna pomoćna sredstva: Silox EPW 856, Silox 860-D, HydroBloc Silex M 947 Flex, HydroFlex 275 Dichtband
Grahem
Voda traži protivnika
PREMAZI
35
Tečne folije-zaptivne membrane
Polyurea-folija za prskanje
Za zaptivanje površina bez šavova i fuga i nanošenje slojeva za
zaštitu od habanja.
Nekoliko minuta nakon prskanja reakcija je završena
DUROREA 680
- visokoreaktivna folija za prskanje, poliurea
Bešavno, elastično zaptivanje površina za vertikalne i horizontalne površine.
Primena:
Zaptivanje premošćenjem riseva
Zaštita od habanja
Zaptivanje krovnih površina
i sl.
Osobine:
DUROREA 680 sa bojom
DUROREA 686 bez boje
Odnos mešavine: 1 : 1 prema zapremini
Debljina sloja: suvo min. 1,, mm
Potrošnja: 1,2 kg/m² za 1,0 mm suvog sloja
Viskozitet: laki strukturni
Ne lepi se: 5 - 10 s
Aplikacija: prskanje u 2K tehnici
Standardne boje: Bež siva, ostale boje na upit
Komp. A
Komp. B
Čišćenje i održavanje: HydroSolv 520
Korisna pomoćna sredstva: -
Grahem
Voda traži protivnika
36
Trascementni malter
MALTER SISTEMI
Malter za popunu
SealFix, malter za špricanje, za perfektno zatvaranje svih injekcionih bušotina:
 mek a ipak stabilan
 sa usporenim vezivanjem
 kompenzuje skupljanje
 hidrofoban
 apsolutno vodonepropusan
SealFix Expansionsmörtel 930
Ekspanzioni malter za zatvaranje bušenih otvora
Primena:
Jednostavno i vodootporno zatvaranje bušenih otvora.
Osobine:
Odnos mešavine: 15 : 4,5 kg
Gustina: 1,9 g/ml
Vreme obrade t-gel: 90 minuta na 20°C
Temperatura obrade: > 8°C
Vreme vezivanja: 24 h
Porast zapremine: 3 - 5%
Interno hidrofobiranje je odgovorno za vodonepropusnost
Komp. A
15,0 kg
Komp. B
4,5 kg
Pomoćna sredstva: Verfugungspistole 051
Vodootporni malter
Silex Water-Plug 932
Brzi malter za zaustavljanje prodora vode
Primena:
Ispune
Reparacije
Osobine:
Odnos mešavine: Malter: Voda (25% prema težini)
Vreme obrade: 40 - 60 s
Temperatura: > 8°C
Komp. A
25 kg
Grahem
Voda traži protivnika
37
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
Specijalno sredstvo za čišćenje za PUR i epoksidne smole
HydroSolv 520
Veoma efektivno bezbedno sredstvo za čišćenje
Primena:
Čišćenje nečistoća od poliestera,
poliuretana epoksida i poliuree sa
mašina i alata
Osobine:
Tačka paljenja: >100°C
Tačka ključanja: > 200°C
Klasifikacija
- Vbf: Nema
- Odredba o radnim površinama: Nema
- Odredba o štetnim materijama: Nema
Komp..
10,0 kg
200,0 kg
Sredstva za održavanje i konzervaciju injekcionih sredstava
HydroMoll 522
Sredstvo za konzervaciju i održavanje uređaja za rad sa smolama
Primena:
Sprečava slepljivanje ventila i taloženje ostataka smole u mašinama
Osobine:
Komp.
10,0 kg
200,0 kg
HydroClean 523
Veoma efikasno sredstvo za rastvaranje boja i lakova
Primena:
Rastvarač lakova i boja
Osobine:
Komp.
10,0 kg
Rastvarači za odreagovane PUR I EP smole
HydroReiniger 524
Veoma efikasno sredstvo za rastvaranje odreagovanih materijala
Primena:
Odvaja stvrdnute PUR i EP smole
Osobine:
Komp.
10,0 kg
Grahem
Voda traži protivnika
38
POMOĆNA SREDSTVA
Strukturna pena (Komprimovana pena)
Mehanički veoma stabilna penasta struktura. Noseći materijal za
injektiranje gelova i retkih smola u fuge, provodnice cevi i slične
šupljine-
ARCAN Komprischaum 130
Specijalna pena za kontrolisanu ispunu injekcionim smolama
Primena:
Ispuna fuga injektiranjem
Osobine:
Trake
3 x 7 x 200 cm
Tečno sredstvo za odvajanje štiti površine od nešistoća uzrokovanih EP i PUR smolama
HydroBloc Trennfix 480
Specijalni premaz protiv nešistoća
Primena:
Stvara privremeni sloj koji sprečava
prijanjanje materija koje formiraju
film.
Osobine:
Odnos mešavine: spreman za korišćenje
Topi se u vodi i može se obrisati.
Potrošnja: 200 g/m²
Nanošenje: Premazivanjem ili valjkom
Gustina: 1,1 kg/L
Komp.
10,0 kg
Tksotropna pomoć za injekcione smole
Silox Stellmittel Typ 1 i Typ 2
Tiksotropno sredstvo za zgušnjavanje građevinskih i injekcionih smola
Primena:
Zgušnjavanje injekcionih smola
Osobine:
Typ 1: Podesan za epoksid i PUR smole
Typ 2: Podesan za epoksidne smole
Komp.
5,6 L
25,0 L
Potrošnja po potrebi
Grahem
Voda traži protivnika
39
PAKERI
ARCAN Packer PKT-3:
ø 13 mm, 115 mm dug, konusna mlaznica za visoki pritisak, čelik
ARCAN Packer PK-4
ø 13 mm, 110 mm dug,konusna mlaznica za visoki pritisak, čelik
ARCAN Packer PF-5
ø 13 mm, 110 mm dug,ravna mlaznica za visoki pritisak, čelik
ARCAN Packer PKT-6
ø 10 mm, 110 mm dug,konusna mlaznica za visoki pritisak, čelik
ARCAN Packer PK-7
ø 10 mm, 110 mm dug,konusna mlaznica za visoki pritisak, čelik
ARCAN Packer PK-8
ø 10 mm, 75 mm dug,konusna mlaznica za visoki pritisak, čelik
ARCAN Packer PK-9
ø 8 mm, 75 mm dug,konusna mlaznica za visoki pritisak, čelik
ARCAN Flügelpacker PS-10
konusna mlaznica sa krilcima za visoki pritisak, čelik
ARCAN Klebepacker 45
konusna mlaznica za visoki pritisak, čelik, plastika
ARCAN Packer PK-11
ø 12 mm, 75 mm dug, protočni paker, plastika
ARCAN Packer PK-12
ø 12 mm, 75 mm dug,konusna mlaznica za visoki pritisak, čelik
ARCAN Verpresszange 427
klešta za injektiranje,ravna mlaznica za injektiranje crevom, čelik
Grahem
Voda traši protivnika
40
REGISTAR
019 Tröppel Injekcioni rezervoar
23
549-A HydroX
18
1013 UP-Steinspachtel
30
545-N HydroX
18
130 ARCAN komprimovana pena
38
555 HydroBloc AC
13
200 HydroTape
1
570 HydroBloc Rapid
20
275 HydroFlex zaptivna traka
3
575 HydroBloc Integral
10
276 - 279 HydroFlex zaptivna traka
3
583 HydroBloc Injekt
13
319 Rokryl lepak
4
591 HydroBloc OM
20
320 Rokryl prajmer
4
670 DuroFlex
32
330 Rokryl učvršćivač
4
675 DuroFlex
33
355 HydroSeal ekspandirajuća pasta
2
680 Durorea
35
366 HydroSeal
30
709 HydroBloc Si
22
402 Injection okrugli
6
741 HydroBloc Sl
24
403 Pro Inject
5
742 HydroBloc Sl aqua
24
405 Swellinject ekspandirajuće crevo
6
743 BlocSil Fluid
25
406 Injection pravougaoni
6
750 HydroBloc WPS
28
412 / 413 Konfektionierset
7
753 HydroBloc WPS
28
417 Verwahrbox
7
800 Silipox Injection
14
427 Verpresszange
7
803 Silox NT
29
430 HydroColl Klebepaste
2
805 Silox Bauharz LC
29
480 HydroBloc Trennfix
38
810 Silox Injection NT
14
500 HydroBloc PU
9
811 Silox Injection NT
14
500-15 HydroBloc pena
12
812 Silox Injection NT
15
506 HydroBloc PU
9
824 Silipox građevinski lepak
30
510 HydroBloc pena
12
826 HydroFlex lepak
3
520 HydroSolv
37
850 Silox
33
522 HydroMoll
37
856 Silox EPW
31
523 HydroClean
37
857 Silox EPW
31
524 HydroReiniger
37
858 Silox EPW
32
530 HydroBloc Polygel
17
863 Cembond EPW
27
540 HydroBloc Polyblend
19
900 DuroFlex M
34
546 HydroCat
18
901 Silox MX
34
548 HydroCat
18
903 Silox DF
34
Grahem
Voda traži protivnika
REGISTER
41
930 SealFix ekspanzioni malter
36
931 Silex Suspension
21
932 Silex Water-Plug
36
944 Silex Fluat
23
945 Cembond M
26
947 Cembond Flex
33
990 Silibond
33
Montažne obujmice
6
Pakeri
39
Silox Stellmittel Typ 1 i Typ 2
38
Zusatzmittel AK
19
Grahem
Voda traži protivnika
Download

katalog