W 62
uk
ta v sys
to
mu S K
ty - Jis
Grafické stanovení akustických parametrů
W 630: Šachtová stěna s CW-příčníkem, šířka šachty do 5 m
W 628: Typ A a W630: Výška šachtových stěn bez omezení
Akusticky pohltivá předsazená stěna s funkcí Cleaneo
W 622 - Předsazená stěna Knauf - s pružným profilem Federschiene
W 623 -Předsazená kotvená stěna Knauf - s CD 60/27
W 625 -Předsazená stěna Knauf - s CW-Profilem, s jednovrstvým opláštěním
W 626 -Předsazená stěna Knauf - s CW-Profilem, s dvouvrstvým opláštěním
W 628 -Šachtová stěna Knauf - T yp A s úhlovým profilem, typ B s CW-Profilem
W 629 -Šachtová stěna Knauf - se systémem z dvojitých CW-Profilů
W 630 -Šachtová stěna Knauf - s příčníkem z CW-Profilu
uf Prod
NOVINKA!
té
na
W 62 Předsazené stěny
a šachtové stěny Knauf
07/2009
W 62 Protihluková ochrana podle DIN 4109
Předsazené stěny / šachtové stěny W 623, W 625, W 626
Technické údaje neupravené zdi
Technické údaje neupravené zdi
Stavební materiál
Stavební materiál
Sádrová omítka na
jedné
straně
10 mm
Sádrová
omítka
na
≥ 10 kg/m2
jedné straně 10 mm
2
≥
10 kg/m
Přesné
tvárnice
zPřesné
porobetonu
tvárnice
(DIN
4165)
z porobetonu
(DIN 4165)
lepené
lepené
Obj.
hmotObj.
nost
hmotnost
Tloušť- Rozměr
ka
Tloušť- povrchu
Rozměr
ka
povrchu
kg/m3
mm
kg/m2
kg/m3
125
mm
175
125
250
175
300
250
365
300
125
365
175
125
250
175
300
250
365
300
115
365
175
115
240
175
300
240
365
300
11
5
365
175
115
240
175
300
240
365
300
115
365
175
115
240
175
300
240
365
300
240
365
300
240
365
300
240
365
300
240
365
300
240
365
300
240
365
300
240
365
300
240
365
300
240
365
300
240
365
300
240
365
300
240
365
300
150
365
200
150
250
200
56 2
kg/m
79
56
1179
3
135
113
164
135
81
164
1181
4
163
114
195
163
237
195
100
237
145
100
195
145
241
195
291
241
146
291
217
146
293
217
364
293
441
364
166
441
248
166
336
248
418
336
506
418
380
506
472
380
572
472
423
572
526
423
638
526
207
638
256
207
309
256
250
309
310
250
375
310
293
375
364
293
441
364
423
441
526
423
638
526
355
638
470
355
585
470
500
(450)
500
(450)
700
(650)
700
(650)
Lehké příčně děrované cihly
(DIN 105)
Lehké
příčně děrované cihly
Typ
1, Typ A a B
(DINW105)
sTyp
lehkou
W , Tmaltou
yp A a B
1
s lehkou maltou
Plné cihly/
Příčně
děrované
cihly /
Plné
cihly
/
Plné
slínkové
cihly
/ /
Příčně
děrované
cihly
Příčně
děrované
Plné
slínkové
cihly
/
slínkové cihly /
Příčně děrované
Keramické
slínkové
cihly
slínkové cihly
/
(DIN 105) slínkové cihly
Keramické
s(DIN
normální
105) maltou
s normální maltou
Vápenopískové
plné cihly /
Vápenopískové
Vápenopískové plné cihly /
děrované
cihly
Vápenopískové
děrované
(DIN 106) cihly
s(DIN
normální
106) maltou
s normální maltou
Duté tvárnice
zDuté
lehčeného
tvárnicebetonu
(DIN
18151)
z lehčeného betonu
(DIN 18151)
800
(770)
800
(770)
1200
(1180)
1200
(1180)
1400
(1360)
1400
(1360)
1600
(1540)
1600
(1540)
1800
(1720)
1800
(1720)
800
(820)
800
(820)
1000
(1000)
1000
(1000)
1200
(1180)
1200
Duté tvárnice z normálního
betonu
(DIN 18153)
Duté tvárnice
z normálního
(1180)
1800
(1720)
1800
betonu (DIN 18153)
Normal. beton (DIN 1045) (1720)
2400
se
zavřenou
strukturou
Normal.
beton
(DIN 1045) 2400
(2300)
(štěrkobeton, beton z drti)
se zavřenou strukturou
(2300)
(štěrkobeton, beton z drti)
250
585
Oddělovací dílec - Vážená vzduchová neprůzvučnost Rw,R
Oddělovací dílec - Vážená vzduchová neprůzvučnost Rw,R
Neupravená zeď
1
Předsazená stěna
Neupravená zeď
1
Předsazená stěna
R w,R
R w,R
Výpočtové hodnoty vážené laboratorní
vzduchové neprůzvučnosti
Výpočtové
RL,w,R
v podélnémhodnoty
směru vážené laboratorní
vzduchové neprůzvučnosti
NeupraveNeupravená
zeď
RL,w,R
v podélném směru
Výpočtové hodnoty vážené laboratorní
vzduchové
neprůzvučnosti
w,R
Výpočtové hodnoty
vážené R
laboratorní
vzduchové
Neuprave-neprůzvučnosti
NeupravenáRzeď
w,R
s
předsazenou
stěnou
ná
zeď
Neuprave- Neupravená zeď
izolace
40 mm stěnou
s
předsazenou
ná zeď
1
opláštění40 mm
izolace
12,5 mm 2x12,5 mm1
opláštění
dB
dB
12,5 mm 2x12,5 mm
47
48
29
dB
dB
48
49
33
47
48
29
52
53
38
48
49
33
54
55
40
52
53
38
56
57
42
54
55
40
48
49
33
56
57
42
53
52
38
48
49
33
57
56
42
53
52
38
58
59
44
57
56
42
60
61
46
58
59
44
50
51
36
60
61
46
55
56
41
50
51
36
58
59
44
55
56
41
61
62
47
58
59
44
63
64
50
61
62
47
55
56
41
63
64
50
59
60
45
55
56
41
64
63
50
59
60
45
66
65
53
64
63
50
69
68
58
66
65
53
56
57
42
69
68
58
62
61
47
56
57
42
65
64
51
62
61
47
68
67
56
65
64
51
70
69
59
68
67
56
66
67
54
70
69
59
68
69
57
66
67
54
71
72
61
68
69
57
67
68
56
71
72
61
70
71
60
67
68
56
72
73
62
70
71
60
58
59
44
72
73
62
61
62
47
58
59
44
63
64
50
61
62
47
61
62
47
63
64
50
63
64
50
61
62
47
66
67
52
63
64
50
63
64
50
66
67
52
65
66
53
63
64
50
68
69
58
65
66
53
67
68
56
68
69
58
70
71
60
67
68
56
72
73
62
70
71
60
65
66
53
72
73
62
68
69
58
65
66
53
71
72
61
68
69
58
ná
zeď
Neupravená zeď
dB
36
dB
40
36
45
40
47
45
50
47
40
50
45
40
50
45
52
50
55
52
43
55
48
43
52
48
55
52
57
55
48
57
53
48
57
53
60
57
63
60
50
63
55
50
59
55
62
59
65
62
61
65
64
61
67
64
62
67
65
62
68
65
53
68
55
53
58
55
55
58
58
55
61
58
57
61
60
57
63
60
62
63
65
62
68
65
60
68
64
60
67
64
71
72
61
67
Navazující dílec - Vážená vzduchová neprůzvučnost RL, w,R
Navazující stěna
dílec - Vážená vzduchová
RL,stěna
Předsazená
Předsazená
w,R
R L,w,R neprůzvučnost
průběžná
průběžná
Předsazená stěna
Předsazená stěna
R L,w,R
průběžná
průběžná
2
3
2
3
sNeupravená
předsazenouzeď
stěnou
s předsazenou stěnou
Průběž.
Přer. stěna
Průběž. 2
dB
2
49
dB
52
49
53
52
54
53
56
54
52
56
54
52
56
54
57
56
57
57
53
57
55
53
57
55
57
57
57
57
55
57
57
55
57
57
58
57
58
58
56
58
57
56
57
57
58
57
58
58
57
58
58
57
58
58
57
58
58
57
58
58
57
58
57
57
58
57
57
58
57
57
58
57
57
58
58
57
58
58
58
58
58
58
59
58
57
59
58
57
58
58
58
Přer. stěna
3
57
60
57
64
60
66
64
68
66
61
68
63
61
67
63
69
67
70
69
63
70
66
63
69
66
71
69
72
71
67
72
70
67
71
70
72
71
73
72
67
73
70
67
72
70
73
72
74
73
72
74
73
72
74
73
73
74
74
73
75
74
70
75
71
70
72
71
71
72
72
71
73
72
72
73
73
72
74
73
73
74
74
73
75
74
72
75
73
72
74
73
74
R L,w,R
R L,w,R
3
W 62 Tepelná izolace
Předsazené stěny / šachtové stěny W 623, W 625, W 626
Technické údaje neupravené zdi (obvodová zeď)
Stavební materiál
včetně
20 mm vápenocementová
venkovní omítka
Přesné tvárnice z porobetonu
(DIN 4165)
lepené
Obj.
hmotnost
kg/m3
Tepelná
vodivost
Výpočtová hodnota
( R)
W/(mK)
500
0,16
700
0,21
Lehké příčně děrované cihly (DIN 105)
800
Typ W1 , s lehkou maltou
0,33
Lehké příčně děrované cihly (DIN 105)
800
Typ A a B, s lehkou maltou
0,39
Plné cihly /
děrované cihly /
vysokopevnostní cihly
(DIN 105)
s normální maltou
1200
0,50
1400
0,58
1600
0,68
1800
0,81
800
0,39
1000
0,49
1200
0,60
1800
0,92
1200
0,56
1400
0,70
1600
0,79
1800
0,99
Normální beton (DIN 1045)
s uzavřenou strukturou
(štěrkobeton nebo beton z drti)
2400
2,10
Žulové zdivo
2800
3,50
Pískovcové zdivo
2600
2,30
Duté tvárnice z lehkého betonu
(DIN 18151)
Tvárnice 2-k, šířka ≤ 240 mm
Tvárnice 3-k, šířka ≤ 300 mm
Tvárnice 4-k, šířka ≤ 365 mm
Duté tvárnice z lehkého betonu
Z normálního betonu (DIN 18153)
Vápenopískové cihly
(DIN 106)
s normální maltou
Tloušťka
U-hodnota (výpočet podle DIN 4108)
Neupravená Neupravená zeď s předsazenou stěnou
zeď
bez izolace
mm
W/(m2K)
250
300
365
250
300
365
240
300
365
240
300
365
240
300
365
240
300
365
240
300
365
240
300
365
240
300
365
240
300
365
240
300
365
300
365
240
300
240
300
240
300
240
300
365
150
200
250
400
600
400
600
0,57
0,48
0,40
0,72
0,62
0,52
1,09
0,91
0,77
1,24
1,04
0,89
1,49
1,26
1,08
1,65
1,41
1,22
1,83
1,58
1,37
2,04
1,78
1,55
1,24
1,04
0,89
1,47
1,24
1,07
1,69
1,44
1,25
1,93
1,70
1,61
1,37
1,87
1,61
2,01
1,75
2,30
2,02
1,78
3,78
3,47
3,20
3,25
2,74
2,73
2,20
s izolací
(WLG 040)
30 mm 40 mm 50 mm
W/(m2K)
0,39
0,35
0,30
0,46
0,41
0,36
0,58
0,52
0,47
0,62
0,56
0,52
0,67
0,62
0,58
0,71
0,66
0,61
0,74
0,69
0,65
0,77
0,73
0,69
0,62
0,56
0,52
0,67
0,62
0,57
0,71
0,67
0,62
0,75
0,71
0,70
0,65
0,74
0,70
0,77
0,72
0,80
0,77
0,73
0,93
0,91
0,89
0,90
0,85
0,85
0,79
0,36
0,32
0,28
0,41
0,37
0,33
0,50
0,46
0,42
0,53
0,49
0,46
0,58
0,54
0,50
0,60
0,56
0,53
0,62
0,59
0,56
0,65
0,62
0,59
0,54
0,49
0,46
0,57
0,54
0,50
0,60
0,57
0,54
0,63
0,61
0,60
0,56
0,63
0,60
0,64
0,61
0,67
0,64
0,62
0,76
0,74
0,73
0,73
0,70
0,70
0,66
0,33
0,30
0,26
0,37
0,34
0,31
0,45
0,41
0,38
0,47
0,44
0,41
0,50
0,48
0,45
0,52
0,50
0,47
0,54
0,51
0,49
0,56
0,53
0,51
0,47
0,44
0,41
0,50
0,47
0,44
0,52
0,50
0,47
0,55
0,53
0,52
0,49
0,54
0,52
0,55
0,53
0,57
0,55
0,53
0,64
0,63
0,62
0,62
0,60
0,60
0,57
60 mm
80 mm
0,30
0,28
0,25
0,34
0,31
0,29
0,40
0,38
0,35
0,42
0,40
0,37
0,46
0,43
0,40
0,46
0,44
0,42
0,47
0,46
0,44
0,49
0,47
0,45
0,42
0,40
0,37
0,45
0,42
0,40
0,46
0,44
0,42
0,48
0,47
0,46
0,44
0,48
0,46
0,49
0,47
0,50
0,49
0,47
0,55
0,54
0,53
0,54
0,52
0,52
0,50
0,26
0,24
0,22
0,29
0,27
0,25
0,34
0,32
0,30
0,35
0,33
0,31
0,37
0,35
0,34
0,38
0,36
0,35
0,38
0,37
0,36
0,39
0,38
0,37
0,35
0,33
0,31
0,36
0,35
0,33
0,38
0,36
0,35
0,39
0,38
0,37
0,36
0,39
0,37
0,39
0,38
0,40
0,39
0,38
0,43
0,43
0,42
0,42
0,41
0,41
0,40
Upozornění
V závislosti na konstrukci vnější zdi může být zapotřebí použít parozábranu.
K tomuto účelu Knauf nabízí desky, které jsou na vnitřní straně opatřeny parozábranou.
W 62 Knauf Předsazená stěna – Akustika
Postup výpočtu
Zlepšení hodnoty rozměrů akustické izolace Rw s předsazenou stěnou Knauf
Schématický nákres
Předsazená stěna s volně stojící nebo přímo upevněnou kovovou konstrukcí
Předsazená stěna tvoří s masivní stěnou systém pružné hmoty. Míra pro zlepšení je závislá na konstrukčním řešení předsazené stěny. Optimální výsledky jsou
dosaženy při dodržení těchto zásad:
Max. stavebně akustické oddělení předsazené stěny od masivní stěny
Opláštění ohybově měkkými tj. sádrokartonovými deskami
Hloubka dutiny min. 50 mm. Čím větší, tím vyšší účinnost na nízkých frekvencích
Vyplnění dutiny pórově otevřenou izolací
Při rozsáhlejších zkouškách Knauf, zkoušek IBP Stuttgart (Zpráva o zkoušce P-BA 237/2003e) a MPA Braunschweig (Zpráva 2080/5723) se ukázaly pro
předsazené stěny Knauf s kovovou spodní konstrukcí, jako velmi dobré konstrukční řešení a oproti DIN EN 12 354-1 část D ještě větší zlepšení
akustických parametrů masivní zdi. Tyto hodnoty se předpokládají u níže popsaných konstrukcí předsazených stěn:
W 626
Následně uvedené předsazené stěny Knauf
W 623
Konstrukce:
Kovová spodní konstrukce přímo upevněná přímým
závěsem (W 623)/kovové profily volně stojící (W 626)
Opláštění dvěmi vrstvami sádrokartonových
desek Knauf 12,5 mm
Hloubka dutiny 40 mm
Dutiny se vyplní pórově otevřenou izolací se vlnovým
odporem při proudění od r = 5 kPa s/m2
(např. běžná skelná vata s objemovou hmotností cca 15 kg/m3)
40 mm
40 mm
2x 12,5 mm
2x 12,5 mm
Výpočet vážené vzduchové laboratorní neprůzvučnosti Rw
masívní stěny s předsazenou stěnou Knauf v následujících bodech 1
2
3
4 :
Vyhodnotí se akustika Rw masívní stěny *)
bez předsazené stěny [dB]
Zlepšení vážené vzduchové laboratorní neprůzvučnosti Rw masivní stěny s předsazenou stěnou Knauf
55
dB
50
50
R w = 33 log (m') - 28
Př
ed
45
45
40
38
ze
ná
stě
na
Kn
au
f
40
Příklad
38
R w = 37 - R w / 2
sa
38
35
35
30
50
100
150
200
250
300
10
12
Plošná hmotnost zdiva m' [kg/m²]
*) Průměrné hodnoty pro zděné konstrukce, beton atd. - neplatí pro cihly s akusticky nevhodným děrováním
14
16
18
20
Zlepšení zdiva R w [dB]
W 62 Knauf Předsazená stěna – Akustika
Postup výpočtu
2 Podmíněná konstrukční korekční hodnota KK u změn konstrukce vůči výchozímu příkladu z diagramu 1
Konstrukční opatření
Korekční hodnota KK
K K1
Jednovrstvé opláštění sádrokartonovou deskou Knauf 12,5 mm
- 2 dB
K K2
Vyměnění dvou vrstev sádrokartonových desek Knauf 12,5 mm jednou vrstvou masivních desek
- 1 dB
K K3
Vyměnění všech sádrokartonových desek Knauf deskami Diamant
+ 2 dB
3 Zlepšení parametru Rw s ohledem podmíněné konstrukční korekční hodnoty KK
Výchozí příklad z diagramu 1
Hmotnost masivní stěny 100 kg (z. B. 120 mm sádrová stěna)
Předsazená stěna s dvěmi sádrokartonovými deskami Knauf 12,5 mm
Zlepšení parametru R w = 18 dB
Změna konstrukce oproti výchozímu příkladu:
Předsazená stěna jednoduše opláštěná (KK1) deskou Knauf Diamant (KK3)
Korekční hodnota
jednoduché opláštění
Parametr zlepšení
z diagramu
1
Rw
18 dB
K K1
+
- 2 dB
Korekční hodnota
Diamant
+
K KK3
+ 2 dB
Parametr zlepšení
včetně korekční hodnoty
R w, celkem
=
18 dB
4 Stanovení hodnoty akustiky Rw, celkem masivní stěny s předsazenou stěnou Knauf
Předsazená stěna z jedné strany
R w, celkem
Předsazená
stěna
jednoduše
opláštěná
deskou
Diamant
Masivní stěna
z 1
Rw
38 dB
Předsazená stěna
z 3
+
Rw
18 dB
Masivní stěna
s předsazenou stěnou
R w, celkem
=
56 dB
3
Předsazená stěna ze dvou stran
U oboustranného namontování předsazené stěny bude pro předsazenou stěnu použita poloviční hodnota s nízkými zlepšujícími parametry Rw.
R w, celkem
2.
předsazená
stěna
jednoduše
opláštěná
deskou
Diamant
1.
předsazená
stěna
jednoduše
opláštěná
deskou
Diamant
Masivní stěna
z
1
Rw
38 dB
1. Předsazená stěna
z
3
+
Rw
18 dB
2. Předsazená stěna
+
Rw / 2
9 dB
Masivní stěna
s předsazenými stěnami
=
R w, celkem
65 dB
3
Vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti R'w
S výše uvedeným zlepšením Rw může být optimalizován druh a umístění předsazené stěny s ohledem na vedlejší přenosové cesty požadované váženou
stavební vzduchovou neprůzvučností R'w. Projektant ručí s EN 12 354-1 o konkrétních údajích předsazené stěny, které má k dispozici.
Ke zvýšení bezpečnosti výpočtu plánování se doporučuje nastavit hodnotu započítanou ve výpočtu o 2 dB menší.
W 62 Požární odolnost
Šachtové stěny / předsazené stěny W 628, W 630
Schematický náčrt
Požární
odolnost
EI (min.)
Opláštění
Druh
Tloušťka
(mm)
W 628 Šachtová stěna bez spodní konstrukce, položená přes šířku šachty
Izolace
Obj. hm.
(kg/m3)
Tloušťka
(mm)
Ocelový profil
CW/rohový
(t yp A)
Šířka šachty 2000 mm
90
Fireboard
2 × 25
-
-
rohový profil
50/35/0,7
15
≥ 452)
≥ 50
CW
W 630 Šachtová stěna s kovovými vodorovnými příčníky (typ A)
30
Knauf
RED
30
Knauf
RED
2 × 12,5
možná1)
možná1)
CW
45
Knauf
RED
2 × 12,5
≥ 452)
≥ 50
CW
60
Knauf
RED
2 × 15
≥ 452)
≥ 50
CW
90
Knauf
RED
3 × 15
≥ 452)
≥ 50
CW
možná1)
CW
50/50/0,6
CW
75/50/0,6
CW
100/50/0,6
až 5000 mm
W 628 Šachtová stěna
30
Knauf
RED
2 × 12,5 možná1)
1) Izolace URSA, ROTAFLEX, G+H ISOVER, Knauf Insulation, obj. hmotnost ≥ 16 kg/m3
2) Minerální izolace stupně hořlavosti nejvýše B podle ČSN 73 0862, s bodem tavení vláken vyšším než 1000°C možno použít např. zn. ROCKWOOL
nebo ORSIL
Tloušťky opláštění jsou navrženy z hlediska požární odolnosti. Při volbě tloušťky a počtu plášťů je třeba zohlednit statickou tuhost pro různé výšky stěn.
W 62 Požární odolnost
Šachtové stěny / předsazené stěny W 629
Požární
odolnost
EI (min.)
Schematický náčrt
Opláštění
Druh
Izolace
Tloušťka
(mm)
Obj. hm.
(kg/m3)
Tloušťka
(mm)
15
≥ 452)
≥ 50
Ocelový profil
CW/rohový
W 629 Šachtová stěna s kovovými dvojitými stojkami z CW profilů
Knauf
RED
30
Os. vzdálenost stojek
a
30
Knauf
RED
2 × 12,5 možná1)
45
Knauf
RED
2 × 12,5
≥ 45
2)
60
Knauf
RED
2 × 15
≥ 45
2)
90
Knauf
RED
3 × 15
≥ 45
2)
90
Fireboard
2 × 25
Fireboard
2 × 25
možná1)
CW
50/50/0,6
CW
75/50/0,6
CW
100/50/0,6
≥ 50
2 × CW
50/50/0,6
≥ 50
2 × CW
50/50/0,6
≥ 50
2 × CW
50/50/0,6
-
-
rohový profil
50/35/0,7
40
40
90
120
2 × CW
50/50/0,6
2 × CW
50/50/0,6
Upozornění
Šířka šachty
např.
Strana místnosti
např.
U všech šachtových stěn Knauf (W 628/W 629/W 630)
je zajištěna požární odolnost na straně místnosti
a v dutém prostoru šachtové stěny.
(Systémy W 628 + W 630 - viz str. 6)
EI
EI
Schématický náčrtek
W 622 Předsazená stěna
S pružnými profily Federschiene na konstrukci stěny z dřevěných stojek / svislé jednovrstvé nebo
dvouvrstvé opláštění
Desky Knauf 12,5 mm/2 × 12,5 mm
Výšky stěn
Přípustná výška stěny max. 4,1 m
v závislosti na stěně z dřevěných stojek
Pružné profily Federschiene 60 × 27
Rychlošroub Knauf TN 3,5 × 25
Upevnit na stávající dřevěné stojky
Upozornění
Při montáži předsazené stěny na zdivo:
Upevněte pružné profily Federschiene 60 × 27 vhodnými hmoždinkami (např. hmoždinky
K 6/35).
jednovrstvé opláštění
Hmotnost předsazené stěny
Detaily M 1:5
W 622-VO1 Napojení na strop
(bez izolace)
ca. 13 kg/m2 (12,5 mm), ca. 23 kg/m2 (2 × 12,5 mm)
W 622-A1 Napojení na masivní stěnu
W 622-B1 Spoj desek
Vzdálenost upevňovacích bodů
Federschiene ≤ 62,5 cm
Stávající stěna
z dřevěných stojek
Trenn-Fix 65
Knauf Uniflott
W 622-VM1 Střed stěny
27
Rychlošrouby TN
Federschiene 60 × 27
Deska Knauf
Izolační vrstva
Deska Knauf
Knauf Uniflott
Trenn-Fix 65
W 622-C1 T spojení vnitřního rohu
Federschiene 60 × 27
Rychlošroub Knauf
TN 3,5 × 25
Knauf Uniflott
Rychlošrouby TN
W 622-F1 Vnější roh
Stávající stěna
z dřevěných stojek
Deska Knauf
Rychlošrouby TN
Federschiene 60 × 27
Uniflott
Rychlošroub Knauf
TN 3,5 × 25
Rychlošrouby TN
Deska Knauf
Izolační vrstva
Stávající stěna
z dřevěných stojek
W 622-VU1 Napojení na podlahu
W 622-D1 Dveřní otvor
Rychlošroub Knauf TN 3,5 × 35
Federschiene 60 × 27
W 622-E1 Okenní ostění
Rychlošroub Knauf
TN 3,5 × 35
Federschiene 60 × 27
Rychlošrouby TN
Fugenfüller Leicht
Vrstvená deska MF
Deska Knauf
Uniflott
Federschiene 60 × 27
Rychlošroub Knauf TN 3,5 × 35
Deska Knauf
Rychlošrouby TN
Rohová ochr. lišta
v případě potřeby
Federschiene
60 × 27
Rychlošrouby TN
W 623 Předsazená stěna
S kovovou spodní konstrukcí-přímé upevnění / svislé jednovrstvé nebo dvouvrstvé opláštění
Výškystěn
stěn
Výšky
DeskyKnauf
Knauf12,5
12,5mm/2
mm/2××12,5
12,5mm
mm
Desky
Přípustnávýška
výškastěny
stěnymax.
max.10
10mm
Přípustná
Přímýzávěs
závěs
Přímý
CD-Profil60
60××27
27
CD-Profil
125
125mm
mm
proCD
CD60
60××27
27
pro
mmm
6600m
Přímýzávěs
závěsodřízněte
odříznětena
napotřebnou
potřebnouvýšku
výškupodle
podledutého
dutéhoprostoru
prostorunebo
neboohněte.
ohněte.
Přímý
dvouvrstvéopláštění
opláštění
dvouvrstvé
DetailyMM1:5
1:5
Detaily
W623-VO1
623-VO1 Napojení
Napojenína
nastrop
strop
W
(bezizolační
izolačnívrstvy)
vrstvy) cca
Hmotnostpředsazené
předsazenéstěny
stěny (bez
cca13
13kg/m
kg/m22(12,5
(12,5mm),
mm),cca
cca23
23kg/m
kg/m22(2(2××12,5
12,5mm)
mm)
Hmotnost
W623-A1
623-A1 Vnitřní
Vnitřníroh
roh
W623-E1
623-E1 Vnější
Vnějšíroh
roh
W
W
UD-Profil28
28××27
27
UD-Profil
CD-Profil60
60××27
27
CD-Profil
Částtěsnicí
těsnicípásky
pásky
Část
Hmoždinka
K
6/35
Hmoždinka K 6/35
Přímýzávěs
závěs
Přímý
Trenn-Fix65
65
Trenn-Fix
Uniflott
Uniflott
HmoždinkaKK6/35
6/35
Hmoždinka
UD-Profil
28
×
27
UD-Profil 28 × 27
rennwandkitt
TTrennwandkitt
CD-Profil60
60××27
27
CD-Profil
DeskyKnauf
Knauf
Desky
W623-VM1
623-VM1 Střed
Středstěny
stěny
W
KnaufUniflott
Uniflott
Knauf
RychlošroubTN
TN
Rychlošroub
CD-Profil60
60××27
27
CD-Profil
Šroub
do
plechu
LN
Šroub do plechu LN
neboocelový
ocelovýslepý
slepýnýt
nýt
nebo
spojení
spoj
desek
W623-B1
623-B1 TTspojení
aaspoj
desek
W
spojení
spoj
desek
TTspojení
aaspoj
desek
spojeníssvnitřními
vnitřnímirohovými
rohovýmiprofily
profily
W623-C1
623-C1 TTspojení
W
Osovávzdálenost
vzdálenost≤≤62,5
62,5cm
cm
Osová
Izolačnívrstva
vrstva
Izolační
CD-Profil60
60××27
27
CD-Profil
≥≥27,5
27,5
mm
mm
Přímýzávěs
závěs
Přímý
upevněnýšroubem
šroubem
upevněný
doplechu
plechuLN
LN3,5
3,5××99
do
mmkkCD-profilu
CD-profilu
mm
RychlošroubTN
TN
Rychlošroub
Uniflott
Uniflott
Trennwandkitt
Trennwandkitt
Hmoždinka
Hmoždinka
dodutých
dutýchstěn
stěn
do
CW- -Profil
ProfilKnauf
Knauf
CW
DeskyKnauf
Knauf
Desky
Např.WW112
112
Např.
W623-VU1
623-VU1 Napojení
Napojenína
napodlahu
podlahu
W
W623-D1
623-D1 Okenní
Okenníostění
ostěníssW
W611
611
W
CD-Profil60
60××27
27
CD-Profil
UD-Profil28
28××27
27
UD-Profil
HmoždinkaKK6/35
6/35
Hmoždinka
Perlfix
Perlfix
Sucháomítka
omítka
Suchá
611
WW611
rennwandkitt
TTrennwandkitt
Uniflott
Uniflott
RychlošroubTN
TN
Rychlošroub
DeskyKnauf
Knauf
Desky
UW-Profil
UW-Profil
W623-D2
623-D2 Okenní
Okenníostění
ostěníssW
W624
624
W
FugenfüllerLeicht
Leicht
Fugenfüller
Vrstvená
deska
Vrstvená deska
RychlošroubTN
TN
Rychlošroub
DeskyKnauf
Knauf
Desky
UD-Profil
UD-Profil
Vnitřní
rohový
Vnitřní rohový
profil
profil
Izolačnívrstva
vrstva
Izolační
Např.WW112
112
Např.
Rohovýochranný
ochranný
Rohový
profil,pokud
pokudjejenutný
nutný
profil,
MFW624
624
MFW
RychlošroubTN
TN
Rychlošroub
CD-Profil60
60××27
27
CD-Profil
W 625 Předsazená stěna
S kovovými stojkami / svislé jednovrstvé opláštění
Výšky
stěn
Výšky
stěnstěn
Výšky
Profil
Profil
Profil
Osová
Osová
Osová
vzdálenost
vzdálenost
vzdálenost
stojek
stojek
stojek
Max.
přípustné
výšky
stěn
Max.Max.
přípustné
výšky
stěnstěn
přípustné
výšky
oblast
použití
(definice
viz s. 20)
oblast
použití
(definice
viz s.viz
20)
oblast
použití
(definice
s. 20)
1 1 1 2 2 2
Tloušťka
plechu
0,6 mm
cm
Tloušťka
plechu
0,6
mm
Tloušťka
plechu
0,6 mm cm cm
Knauf Profil
KnaufKnauf
Profil
Profil
CW7575
CWCW
75
Knauf Profil
KnaufKnauf
Profil
Profil
CW
100
CWCW
100
100
62,5
62,5 62,5
41,7
41,7 41,7
31,25
31,2531,25
62,5
62,5 62,5
41,7
41,7 41,7
31,25
31,2531,25
m
m
m m
m
m
3 3 3 2,5 2,52,5
3,5 3,53,5 3 3 3
4 4 4 3,5 3,53,5
4 44
3 33
4,5 4,54,5 3,5 3,53,5
5 5 5 4 4 4
Hmotnost
předsazené
stěny
142kg/m2
(bez izolační
vrstvy)
Hmotnost
předsazené
stěny
cca 14cca
kg/m
(bez (bez
izolační
vrstvy)
Hmotnost
předsazené
stěny
izolační
vrstvy) cca 14 kg/m2
625-A1
Vnitřní
625-E1
Vnější
W 625-A1
Vnitřní
roh rohroh
W 625-E1
Vnější
roh rohroh
WW625-A1
Vnitřní
WW625-E1
Vnější
Detaily
M 1:5
Detaily
M 1:5M 1:5
Detaily
625-VO1
Napojení
strop
W 625-VO1
Napojení
na strop
WW625-VO1
Napojení
nana
strop
Trenn-Fix
Trenn-Fix
65 65 65
Trenn-Fix
Knauf Uniflott
KnaufKnauf
Uniflott
Uniflott
Trennwandkitt
Trennwandkitt
Trennwandkitt
UW -Profil
UW -Profil
UW -Profil
Hmoždinka
K 6/35
Hmoždinka
K 6/35
Hmoždinka
K 6/35
CW-Profil
Knauf
CW-Profil
Knauf
CW-Profil Knauf
Deska Knauf
Deska
Knauf
Deska
Knauf
625-VM1
Spoj
desek
W 625-VM1
SpojSpoj
desek
WW625-VM1
desek
Deska
Knaufmm
12,5 mm
Deska
Knauf
12,5
Deska
Knauf
12,5 mm
UW -Profil
UW -Profil
UW -Profil
CW-Profil
Knauf
CW-Profil
Knauf
CW-Profil Knauf
Izolační
vrstva
Izolační
vrstva
Izolační vrstva
Uniflott
Uniflott
Uniflott
Rychlošroub
Rychlošroub
TN TNTN
Rychlošroub
Deska
Knauf
Deska
KnaufKnauf
Deska
CW-Profil
Knauf
CW-Profil
Knauf
CW-Profil Knauf
625-B1
625-C1
T spojení
adesek
spoj
desek
T spojení
s vnitřními
rohovými
profily
W 625-B1
W 625-C1
T spojení
a spoj
T spojení
s vnitřními
rohovými
profily
WW625-B1
WW625-C1
T spojení
a spoj
desek
T spojení
s vnitřními
rohovými
profily
Osová
vzdálenost
≤ 62,5 cm
Osová
vzdálenost
stojek
≤stojek
62,5
cm
Osová
vzdálenost
stojek
≤ 62,5
cm
Izolační
vrstva
Izolační
vrstvavrstva
Izolační
Rychlošroub
Rychlošroub
TN TNTN
Rychlošroub
Vodorovný
spoj
Vodorovný
spoj spoj
Vodorovný
opatřit krycí
opatřit
krycí
opatřit
krycí
páskou
a vystěrkovat
páskou
a vystěrkovat
páskou
a vystěrkovat
Deska Knauf
Deska
Knauf
Deska Knauf
CW-Profil
Knauf
CW-Profil
KnaufKnauf
CW-Profil
W 111
Např.Např.
WNapř.
111
W 111
Uniflott
Uniflott
Rychlošroub
Rychlošroub
TNTN
Rychlošroub
Rychlošroub
TNTNTNTN
Uniflott
Rychlošroub
Rychlošroub
Trennwandkitt
Trennwandkitt
Trennwandkitt
Hmoždinka
Hmoždinka
do do do Deska Knauf
DeskaKnauf
Knauf
Hmoždinka
Deska
Deska
Knauf
dutých stěn
dutých
stěn
Deska
Knauf
Deska
Knauf
dutých
stěn
CW-Profil
Knauf
CW-Profil
KnaufKnauf
UWUW-Profil
-Profil
UWUW-Profil
-Profil
CW-Profil
UWUW-Profil
-Profil
Uniflott
Uniflott
Uniflott
Uniflott
Uniflott
Uniflott
Vnitřní
Vnitřní
Vnitřní
Vnitřní
rohový profil
Vnitřní
rohový
profil
rohovýrohový
profil
rohový
profil
Vnitřní
profil
rohový
profil
Izolační
vrstva
Izolační
vrstva
Izolační
vrstva
Izolační
vrstva
Izolační
vrstva
Izolační
vrstva
Např.
Např.
WW
111
Např.
111W 111
Např.Např.
W
111
Např.
W
111W 111
rovněž technický
625-VU1
625-D1
625-F1
Revizní
klapka
Napojení
podlahu W 625-D1
Okenní
ostění
sW
611
(viz rovněž(viz
technický
list W 25) list W 25)
W 625-VU1
W 625-F1
Revizní
klapka
Napojení
na podlahu
Okenní
ostění
s Ws611
(viz rovněž technický list W 25)
WW625-VU1
WW625-D1
WW625-F1
Revizní
klapka
Napojení
nana
podlahu
Okenní
ostění
W
611
Revizní
klapka (W
Alutop (W 250)
Revizní
klapka
Alutop
Revizní
klapka
Alutop250)
(W 250)
Montáž
podle montážního
návodu
Montáž
podle
montážního
návodu
Montáž podle montážního
návodu
Popř. UW-Profil
jako střídání
Popř.Popř.
UW-Profil
jako
střídání
UW-Profil jako střídání
CW-Profil
Knauf
CW-Profil
KnaufKnauf
CW-Profil
CW-Profil
Knauf
CW-Profil
KnaufKnauf
CW-Profil
Hmoždinka
K 6/35
Hmoždinka
K 6/35
Hmoždinka
K 6/35
UW-Profil
UW-Profil
UW-Profil
Trennwandkitt
Trennwandkitt
Trennwandkitt
Uniflott
Uniflott
Uniflott
Deska Knauf
Deska
Knauf
Deska
Knauf
10
Těsnicí
hmota
Těsnicí
hmota
Těsnicí
hmota
Perlfix
Perlfix
Perlfix
Suchá W
omítka W 611
Suchá
omítka
Suchá
omítka611
W 611
Izolační
vrstva
Izolační
vrstva
Izolační vrstva
Rohový
ochranný
profil,
Rohový
ochranný
profil,profil,
Rohový
ochranný
pokud
je nutný
pokud
je
nutný
pokud je nutný
Světlý průchod
Světlý
průchod
Světlý
průchod5 5 5
Rozměr
otvoru
Rozměr
otvoru
Rozměrv otvoru
≥ 30
≥ 30≥ 30
opláštění
v opláštění
v opláštění
W 626 Předsazená stěna
S kovovými stojkami / svislé dvouvrstvé opláštění
Výšky stěn
Profil
Tloušťka plechu 0,6 mm
Knauf Profil
CW 50
Knauf Profil
CW 75
Knauf Profil
CW 100
Desky Knauf 2 × 12,5 mm
Osová
vzdálenost
stojek
Max. přípustné výšky stěn
oblast použití
1
2
cm
m
m
62,5
2,6
-
41,7
3
-
31,25
3,3
62,5
3,5
3
41,7
4
3,5
31,25
4,5
62,5
4,25
41,7
5
31,25
5,5
(definice viz str. 20)
4
3,25
4
4,5
Hmotnost předsazené stěny (bez izolační vrstvy) cca 24 kg/m 2
Detaily M 1:5
W 626-VO1 Napojení na strop
W 626-A1 Vnitřní roh
W 626-E1 Vnější roh
UW -Profil
CW-Profil Knauf
Izolační vrstva
Trenn-Fix 65
Knauf Uniflott
Trennwandkitt
Hmoždinka
K 6/35
UW -Profil
Uniflott
Rychlošroub TN
Desky Knauf
CW-Profil Knauf
CW-Profil Knauf
Desky Knauf
W 626-B1 T spojení a spoj desek
W 626-VM1 Spoj desek
W 626-C1 T spojení s vnitřními rohovými profily
Osová vzdálenost stojek≤ 62,5 cm
Izolační vrstva
Uniflott
Rychlošroub TN
Uniflott
Desky Knauf
Rychlošroub TN
Trennwandkitt
Hmoždinka do dutin
CW-Profil Knauf
CW-Profil Knauf
Např. W 112
Vnitřní rohový
profil
Izolační vrstva
Např. W 112
Desky Knauf
UW-Profil
klapka
W 626-F1 Revizní
(viz rovněž technický list W25)
W 626-VU1 Napojení na podlahu
UD-Profil
W 626-D1 Okenní ostění SW 624
Revizní klapka Alutop (W 250)
Montáž podle montážního návodu
CW-Profil Knauf
CW-Profil Knauf
Hmoždinka K 6/35
Knauf UD-Profil
Fugenfüller Leicht
Vrstvená deska MF W 624
UW -Profil
Trennwandkitt
Rychlošroub TN
Uniflott
Uniflott
5
≥ 30
Světlý průchod
Rozměr otvoru v opláštění
Knauf CW-Profil
Rychlošroub TN
Uniflott
Rychlošroub TN
11
W 628 Šachtová / předsazená stěna, typ A
Bez spodní konstrukce, položené přes šířku šachty / vodorovné dvouvrstvé opláštění
Výšky
stěn
//stěn
šířka
šachty
Výšky
Výšky
stěnstěn
šířka
//šířka
šachty
šachty
Výšky
/šířka
šířka
šachty
Výšky
stěn
šachty
Výšky stěn / šířka šachty
Výšky
stěn
/ šířka
šachty
Výšky
stěn
// šířka
šachty
Hranový
Šířka
Hranový
Hranový
Šířka
Šířka
Přípustné
Přípustné
Hranový
Šířka Přípustné
Přípustné
Hranový
Šířka
Přípustné
Výšky
stěn
šířka
šachty
Výšky
stěn
/ šířka
šachty
Hranový
Šířka
Přípustné
profil
šachty
výšky
stěn
profil
profil
šachty
šachty
výšky
výšky
stěnstěn
profil
šachty
výšky
stěn
profil
šachty
výšky
stěn
Hranový
Šířka
Přípustné
Hranový
Šířka
Přípustné
Výšky
profil stěn / šířka
šachty Přípustné
výšky stěn
Hranový
Šířkašachty
Knauf
Fireboard
22××25
Protihluk.
ochrana
Knauf
Knauf
Fireboard
Fireboard
25
22×2mm
mm
Knauf
Fireboard
×25
25mm
mm
Knauf
Fireboard
×25
mm
Protihluk.
Protihluk.
ochrana
ochrana
Protihluk.
ochrana
Protihluk.
ochrana
Knauf Fireboard 2 × 25 mm
Protihluk. ochrana
Knauf Fireboard
2 × 25 mm
Protihluk.
ochrana
22 ×× 25
Protihluk.
ochrana
Izolační
Izolační
Izolační
RRw,
Izolační
Izolační
RRR
w,RR
w,
RRR Knauf Fireboard
w,w,
Fireboard
252 ×mm
mm
Protihluk.
ochrana
Knauf
Fireboard
25 mm
Protihluk.
ochrana
Izolační
R w, R Knauf
vrstva
vrstva
vrstva
vrstva
vrstva
Izolační
R
Izolační
w,
R
R
w,
R
Knauf Fireboard 2 × 25 mm
Protihluk.
ochrana
vrstva
Izolační
R
Izolační w, RR w, R
vrstva
vrstva
vrstva
Izolační R w, R
vrstva
mm
mm vrstva
mm
dB dB
mm dB
dB
mm
dB
Hranový
Šířka
Přípustné
profil
šachty výšky
výšky
stěn
profil
šachty
stěn
profil
šachty
výšky
stěnstěn
Hranový
Šířka
Přípustné
profil
šachty
výšky
cm
m
cm šachty
cm
m výšky
mmm
cm
cm
profil
stěn
mm
dB
cm
m
dB
cm
mm
cm
m
m
Úhlový
profil
bez
Úhlový
Úhlový
profil
profil
bez mm
bez
33
Úhlový
Úhlovýprofil
profilcm
bez
bez dB
33
33
33
33
mm mm
dB dB
m m
Úhlový
profil
bez
cm
33
50
35
50××Úhlový
50
35
35
50
50××profil
×0,7
×0,7
35
35×profil
×0,7
×0,7
0,7
40
33
40
40
41
40
40
bez
41
41
41
33
Žádná
Úhlový
bez
Žádnám
Žádná
Žádná
Žádná
mm
dB41
cm
50 ×profil
35 ×profil
0,7
Úhlový
bez bez
33 33
40
41
Úhlový
Žádná
50
35
×
omezení
×
0,7
omezení
omezení
omezení
omezení
50
×
35
0,7
40
CW-Profil
Knauf
60
CW-Profil
CW-Profil
Knauf
60 60
42
CW-Profil
Knauf
CW-Profil
Knauf
6060 41
42 41
42
42
42
40
ŽádnáŽádná
50
× 50
35
0,7Knauf
Úhlový
bez
omezení
33
×× 35
×profil
0,7Knauf
40
≤≤ 200
41
200
≤
200
≤
200
≤
200
CW-Profil
60
Žádnáomezení
42
40
41
Žádná
50x50x0,6
50x50x0,6
50x50x0,6
50x50x0,6
50x50x0,6
CW-Profil
Knauf ≤ 200
Dilatační
spára
omezení
Dilatační
Dilatační
spára
spára
42
Dilatační
spára
Dilatační
spára
CW-Profil
Knauf
60
60
42
50
×
35
×
0,7
omezení
Doklad
40
Doklad
Doklad
50x50x0,6
Doklad
Doklad
41
≤ 200
CW-Profil
Knauf
60
42 42
Žádná
Dilatační
spára
≤
CW-Profil
Knauf
60
podle
DIN
18181
podleomezení
podle
DIN
18181
DIN
18181
podle
DIN
18181
podle
DIN
18181
50x50x0,6
Doklad
≤ 200
200
Dilatační
spára
50x50x0,6
UW-Profil
Zkušební
zpráva
UW-Profil
UW-Profil
UW-Profil
UW-Profil
≤
200
Zkušební
Zkušební
zprávazpráva
Zkušební
zpráva
Zkušební
zpráva
Dilatační
spára
omezení
podle
DIN
18181
50x50x0,6
Doklad
CW-Profil Knauf
60
po
m
42
po 15
15podle
po
mpo
15
mmmspára
po
1515
Dilatační
spára
50x50x0,6
Doklad
UW-Profil
zpráva
Dilatační
DIN
Knauf
SW
01
083
KnaufZkušební
Knauf
SW
01SW
083
01
083
Knauf
Knauf
SW
SW
0101
083
083
Doklad
≤ 200
50x40x0,6
podle
DIN
50x40x0,6
50x40x0,6
50x40x0,6
50x40x0,6
po
1518181
m 18181
Doklad
UW-Profil
Zkušební
zpráva
UW-Profil
Zkušební
Zkušební
zpráva
podle po
DIN15
18181
50x50x0,6
Knauf
SWzpráva
01 083
Zkušební
zpráva
podle
DIN
18181
m
Dilatační
spára
50x40x0,6
po
15
m
UW-Profil
Zkušební
zpráva
Knauf
SW
01 083
083
UW-Profil
Doklad
Zkušební
Knauf
SW
01
083
01
50x40x0,6
po 15po
m 15 m
Knauf Knauf
SW
01SW
083zpráva
50x40x0,6
podle
DIN 18181
Knauf
SW
01SW
083
Provedení
Provedení
Provedení
Rozvinutý
Rozvinutý
Provedení Rozvinutý
Provedení
Rozvinutý
Rozvinutý
Izolační
vrstva
Izolační
Izolační
vrstva
vrstva
Izolační
Izolační
vrstva
vrstva
Knauf
01 083
50x40x0,6
UW-Profil
Zkušební
zpráva
50x40x0,6
≤
5
≤
5
≤
5
≤
≤
5
5
Provedení
Rozvinutý
po 15 m
Izolační
vrstva
zajištěná
proti
sklouznutí
zajištěná
zajištěná
protiSW
sklouznutí
proti
sklouznutí
zajištěná
zajištěná
proti
proti
sklouznutí
sklouznutí
"Detail
D"
"Detail
"Detail
D" D"
≤≤ 200
"Detail
D" Rozvinutý
"Detail
D"
Knauf
01
083
200
≤≤≤200
200
200
Provedení
Rozvinutý
≤5
Izolační
vrstva
50x40x0,6
IzolačníIzolační
vrstva vrstva
Provedení
zajištěná
proti sklouznutí
Izolační
vrstva
≤ 55
"Detail
D"
≤
200
Provedení
Rozvinutý
≤
Izolační
vrstva
≤
5
Provedení
Rozvinutý
zajištěná
proti
sklouznutí
Izolační
vrstva
zajištěná
zajištěná
proti sklouznutí
sklouznutí
proti sklouznutí
"Detail
≤ 200
zajištěná
proti
≤5 ≤5
"Detail
D" D"
≤
22
zajištěná
proti sklouznutí
22 2
"Detail
D"MMM1:5
zajištěná
proti sklouznutí
(bez
vrstvy)
≤ 200
200
Provedení
Rozvinutý
Hmotnost
šachtové
stěny
cca
kg/m
(bez izolační
izolační
(bez
izolační
vrstvy)
vrstvy)
(bez
izolační
vrstvy)
(bez
izolační
vrstvy)
Hmotnost
Hmotnost
šachtové
šachtové
stěny
stěny
cca 45
cca
45
kg/m
45
Detaily
M
Hmotnost
šachtové
stěny
cca
45kg/m
kg/m
Hmotnost
šachtové
stěny
cca
45
kg/m
Izolační vrstva
"Detail
D"
Detaily
Detaily
M 1:5
1:5
Detaily
Detaily
1:5
1:5
≤
200
2
≤
5
(bez
izolační
vrstvy)
Hmotnost
šachtové
stěny
cca
45
kg/m
Detaily
M
1:5
zajištěná
proti
sklouznutí
2
"Detail
D"
≤ 200
2
(bez izolační
izolační
vrstvy)
Hmotnost
šachtové
stěny
ccakg/m
45 kg/m
kg/m
22
Detaily
M
(bez
vrstvy)
Hmotnost
šachtové
stěny
cca
45
Detaily
M 1:5
1:5
(bez
vrstvy)
Hmotnost
šachtové
stěny
cca
Detaily
M
2
W 628-VO1 Napojení na strop
W 628-A1 Napojení na
masivní
stěnu
(bez izolační
izolační
vrstvy)vrstvy)
Hmotnost
šachtové
stěny
cca 45
45
Šířka
šachty
≤≤ 200
cm
Detaily
M 1:5
1:5M 1:5
ŠířkaHmotnost
Šířka
šachty
šachty
200≤≤
cm
200
cm
Šířka
Šířka
šachty
šachty
≤
200
200
cm
cm
(bez izolační
šachtové
stěny
ccakg/m
45 kg/m 2
Detaily
Šířka šachty šachtové
≤ 200 cm stěny (bez izolační vrstvy) cca 45 kg/m 2
Detaily M 1:5
Šířka
šachty
200 cm
cm
ŠířkaHmotnost
Šířka
šachty
šachty
≤ 200≤
≤cm
200
12
a aa aa aa
a
aaa
a
UW
UW-Profil
-Profil
UW
-Profil
UW
-Profil
UW
-Profil
UW-Profil
"D"
"D" "D"
"D"
"D"
UW
-Profil
UW
-Profil
CW-Profil
Knauf
CW-Profil
CW-Profil
KnaufKnauf
CW-Profil
Knauf
CW-Profil
Knauf
UW
-Profil
UW
-Profil
"D"
CW-Profil
Knauf
"D"
"D"
UW
-Profil
Ocelový
slepý
nýt
nebo
Ocelový
Ocelový
slepý
slepý
nýt
nebo
nýt
nebo
"D" "D"
Ocelový
slepý
nýt
nebo
Ocelový
slepý
nýt
nebo
CW-Profil
CW-Profil
Knauf
Knauf
CW-Profil
Knauf
CW-Profil
Knauf
b
b
b
b
b
"D"
Ocelový
slepý
nýt
nebo
šroub
do
plechu
LB3,5
×LB3,5
9,5
šroubCW-Profil
šroub
do
plechu
do
plechu
LB3,5
LB3,5
×LB3,5
9,5 ××9,5
šroub
plechu
×9,5
9,5
šroub
dodo
plechu
Knauf
Ocelový
slepý
nýt
nebo
b
Ocelový
slepý
nýt
nebo
Ocelový
slepý
nýtLB3,5
nebo× 9,5aa ++ bba≤
šroub
do
plechu
aa ≤≤ 50
Ocelový
slepý
nýt
nebo
50
aacm
≤
cm
50
cm
a
≤
50
cm
≤
50
cm
200
cm
≤
+
200
b
≤
cm
200
cm
b
b
a
+
b
≤
200
cm
a
+
b
≤
200
cm
b
šroubšroub
do≤plechu
plechu
LB3,5
LB3,5
×nebo
9,5 ×× 9,5
docm
plechu
LB3,5
Ocelový
slepý
nýt
ašroub
50do
a + b ≤b200 cm
šroub
do
plechu
LB3,5
×profil
9,5 9,5
Pružný
rohový
profil
Pružný
Pružný
rohový
rohový
profil
profil
Pružný
rohový
Pružný
rohový
profil
aašroub
≤
50
cm
a
+
b
≤
200
aa ≤
50
cm
a
+
b
≤
200
cm
plechuprofil
LB3,5 × 9,5a + ba≤+200
≤ 50do
cm
b ≤cm
200 bcm
cm
Pružný
rohový
≤ 50
cm
100
mm
100
mm
100
mm
100
mm
100
mm
Pružný
rohový
profil
Pružný
rohový
profil
a
≤
50
cm
a
+
b
≤
200 cm
Pružný
rohový
profil
100
mm
CW-Profil
Knauf
Pružný
rohový
profil
CW-Profil
CW-Profil
Knauf
Knauf
CW-Profil
Knauf
CW-Profil
Knauf
100 mm
100
mm
100
mmrohový
Pružný
CW-Profil
Knaufprofil
100
mm
Vystěrkování
spoje
desek
Vystěrkování
Vystěrkování
spoje
spoje
desek
desek
Vystěrkování
spoje
desek
Vystěrkování
spoje
desek
CW-Profil
Knauf
CW-Profil
Knauf
100
mm
CW-Profil
CW-Profil
KnaufKnauf
Vystěrkování
spoje desek "D"
"D"
"D" "D"
"D" "D"
"D"
"D"
"D"
"D"
Rohový
ochranný
profil,
Rohový
Rohový
ochranný
ochranný
profil,
profil,
CW-Profil
Knauf
Rohový
ochranný
profil,
Rohový
ochranný
profil,
Vystěrkování
spoje
desek
Vystěrkování
spoje
desek
Vystěrkování
spoje
desek
"D"
"D"
Vystěrkování
spoje
desek
ochranný
profil,
pokud
je
nutný
pokudRohový
pokud
je
nutný
je
nutný
pokud
je
nutný
pokud
je
nutný
"D"
"D"
"D"
Vystěrkování
spojeprofil,
desek "D"
Rohový
Rohový
ochranný
profil,
"D" "D"
"D" "D"
Rohový
ochranný
pokud
jeochranný
nutný
Rohový
ochranný
profil, profil,
"D" bb bbb
"D"
pokud
je
nutný
pokud
je
nutný
pokud
je
nutný
Rohový
ochranný
profil,
pokud je nutný
b200cm
22 aa ++ 2bb2a2a≤≤+a+200
cm
b200
cm
200
+bb≤≤
≤
cm
200
cm
pokud je nutný
b
b
b cm
2 a + b b≤ 200
a ++ 200
b
≤cm
200b cm
cm
22 aa ++ 22b
b ≤
200
b a≤
≤ 200
cm
2 a + b ≤ 200 cm
a aa a aa
a
Např.
izolační
vrstva
Např.Např.
izolační
izolační
vrstvavrstva
Např.
izolační
vrstva
Např.
izolační
vrstva
Např.
izolační
vrstva
Třída
stavebních
TřídaTřída
stavebních
stavebních
Třída
stavebních
Třída
stavebních
Např.
izolační
vrstva
Např.
izolační
vrstva
Např.
izolační
Třída
materiálů
AAstavebních
materiálů
materiálů
AAA vrstva
materiálů
materiálů
Např.
izolační
vrstva
Třída
stavebních
Třída
stavebních
Třída
Např.stavebních
izolační
A vrstva
Třída materiálů
stavebních
materiálů
A
materiálů
materiálů
A
TřídaA
Úhlový
profil
××35
×50
materiálů
A stavebních
Úhlový
Úhlový
profil 50
profil
50
35
50
××0,7
35
××0,7
Úhlový
profil
×35
35
×0,7
0,7
Úhlový
profil
50
×0,7
Úhlový profil 50 × 35 × 0,7 materiálů A
profil
50
××0,7
×××25
0,7
Úhlový
profil
50
××2235
××25
Knauf
Fireboard
××25
mm
KnaufÚhlový
Knauf
Fireboard
Fireboard
235
×2×25
mm
Knauf
Fireboard
25
mm
Knauf
Fireboard
2mm
mm
Úhlový
profil
50
35
0,7
Úhlový
profil
50
35
0,7
Knauf
× 25
mm
ÚhlovýFireboard
profil 50 ×235
× 0,7
KnaufKnauf
Fireboard
Fireboard
2
×
25
2
mm
×
25
mm
Fireboard
× 25 mm
KnaufKnauf
Fireboard
2 × 252mm
Knauf
Fireboard
2 × 25 mm
Fireboard
Spachtel
Fireboard
Fireboard
Spachtel
Spachtel
Fireboard
Spachtel
Fireboard
Spachtel
Fireboard Spachtel
Fireboard
Fireboard
Spachtel
Spachtel
Fireboard
Spachtel
Fireboard
Spachtel
Fireboard Spachtel
90
90 90
9090
90
90
Montáž
podle
Montáž
Montáž
podlepodle
Montáž
podle
Montáž
podle
90
90
Montáž
podlenávodu
montážního
návodu
Montáž
podle
90 90
montážního
montážního
návodu
montážního
návodu
montážního
návodu
Montáž
Montáž
podlenávodu
podle
montážního
90
Montáž
montážního
Montáž
podle podlenávodu
montážního
návodu
montážního
montážního
návodu
Montážnávodu
podle
montážního
návodu
montážního návodu
a
W 628-D1 Roh -
Světlá
šířka
SvětláSvětlá
šířka
šířka
Světlá
šířka
Světlá
šířka
Světlá šířka
šířka
Světlá
Světlá
šířka
Světlá
šířka
Rozměry
otvoru
votvoru
Rozměry
Rozměry
otvoru
otvoru
v opláštění
opláštění
vvopláštění
Rozměry
vopláštění
opláštění
Rozměry
otvoru
Světlá
šířka
Světlá
šířka
Rozměry otvoru
otvoru vv opláštění
opláštění
Rozměry
(světlá
šířka
+Světlá
2otvoru
(světlá
(světlá
šířka
šířka
+šířka
2××v90
+90
2+mm)
×v2×90
mm)
(světlá
šířka
×opláštění
mm)
(světlá
+šířka
2mm)
9090
mm)
Rozměry
Rozměry
otvoru
opláštění
Rozměry
otvoru
opláštění
Rozměry
otvoru
v++opláštění
(světlá
šířka
90
mm)
(světlá
šířka
22 ××v90
mm)
(světlá
(světlá
šířka
+
šířka
2
×
90
+
2
mm)
×
90
mm)
Rozměry
otvoru
+ 2mm)
×v90opláštění
mm)
(světlá(světlá
šířka +šířka
2 × 90
„Detail D“(světlá šířka + 2 × 90 mm)
aaa
W 628-VU1 Napojení na podlahu
90
90 90
9090
90
90
90
90
90 90
90
a aa a aa
a
Stropní
hřeby
Knauf
Stropní
Stropní
hřebyhřeby
Knauf
Knauf
Stropní
hřeby
Knauf
Stropní
hřeby
Knauf
Stropní
hřeby
Knauf
aa ≤≤ 50
50
aacm
cm
50
cm
a≤
cm Knauf
≤≤
5050
cm
Stropní
hřeby
Stropní
hřeby
Knauf
Stropní
hřeby
Knauf
≤ 50
50 cm
cm
aa ≤
hřeby
Stropní
hřeby
KnaufKnauf
aÚhlový
≤ 50aStropní
cm
≤
50 cm
profil
50
××35
×50
Úhlový
profil
profil
50
35
50
××0,7
35
××0,7
Úhlový
profil
×3535
×0,7
0,7
Úhlový
profil
50
×0,7
≤
50 cm
aÚhlový
≤ 50aStropní
cm
hřeby
Knauf
Úhlový profil
profil 50
50 ×× 35
35 ×× 0,7
0,7
Úhlový
a
≤
50
cm
Úhlový
profil
50××0,7
35 × 0,7
Úhlový
profil
×× 35
profil
50××0,7
35 × 0,7
ÚhlovýÚhlový
profil 50
50
35
Fireboard
Spachtel
Fireboard
Fireboard
Spachtel
Spachtel
Fireboard
Spachtel
Fireboard
Spachtel
Úhlový
profil
50 × 35 × 0,7
Fireboard Spachtel
Spachtel
Fireboard
Fireboard
Spachtel
Fireboard
Spachtel
Fireboard
Spachtel
Fireboard
Spachtel
Knauf
Fireboard
22××25
KnaufFireboard
Knauf
Fireboard
Fireboard
252mm
×2×25
mm
Knauf
Fireboard
×2525
mm
Knauf
Fireboard
2mm
mm
Spachtel
Knauf Fireboard
Fireboard 22 ×× 25
25 mm
mm
Knauf
Knauf
Fireboard
2 × 25 mm
Knauf
Fireboard
22 ×× 25
Fireboard
× 25 mm
KnaufKnauf
Fireboard
252mm
mm
Knauf Fireboard 2 × 25 mm
a
W 628-VM1 Spoj desek
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
Knauf
Fireboard
22××25
KnaufKnauf
Fireboard
Fireboard
252mm
×2×25
mm
Knauf
Fireboard
×2525
mm
Knauf
Fireboard
2mm
mm
TN
××TN
35,
a×a×35,
≤
600
mm
TN 3,5
3,5
TN
35,
3,5
≤35,
600
aaa≤≤
mm
600
mm
3,5
×35,
≤
600
mm
TN
3,5
600
mm
Rychlošroub
Rychlošroub
Knauf
Fireboard
2 ×× 25
25 mm
mm
Rychlošroub
TN 3,5
3,5 ×× 35,
35, aa ≤
≤ 600
600 mm
mm
Trennfix
65
mm
Trennfix
Trennfix
65
mm
65
mm
Trennfix
65
mm
Trennfix
65
mm
Knauf
Fireboard
2
Rychlošroub
Rychlošroub
TN
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
Knauf
Fireboard
2mm
× 25 mm
Knauf
××Spachtel
25
TNRychlošroub
3,5
TN
× 35,
3,5 a× 35,
≤ 600
a ≤mm
600 mm
Trennfix
6522mm
++ Fireboard
Spachtel
Fireboard
+Fireboard
Spachtel
Spachtel
+Fireboard
Fireboard
Spachtel
+Fireboard
Knauf
Fireboard
25
Knauf
Fireboard
2mm
× 25 mm
Rychlošroub
Trennfix
65
3,5
×4,5
35,
≤
mm
TN
3,5
×70,
35,
a≤
≤200
600
mm
Rychlošroub
TN
4,5
××TN
70,
a×a×70,
≤
200
mm
TNTN
4,5
TN
70,
4,5
≤
200
aa600
mm
200
mm
4,5
×a70,
a≤
≤
200
mm
TN
mm
Rychlošroub
Trennfix
Trennfix
65 mm
65 mm
mm
+
Fireboard
Spachtel
Rychlošroub
Rychlošroub
Trennfix
65
mm
Trennfix
65
mm
+
Fireboard
Spachtel
Knauf
Fireboard
2
× 25 mm
TN
4,5
×
70,
a
≤
200
mm
TN
3,5
×
35,
a
≤
600
mm
Rychlošroub
Rychlošroub
TN
4,5
aa ≤
200 mm
mm
+ Fireboard
Spachtel
++ Fireboard
Spachtel
TN
4,5 a×× 70,
70,
≤mm
200
TN
×× 70,
≤
Fireboard
Spachtel
+Trennfix
Fireboard
Spachtel
65 mm
TN 4,5
4,5TN
70,
≤ 200
200
4,5 a× 70,
a ≤mm
200 mm
Rychlošroub
+ Fireboard
Spachtel
W 628-C1 TNRevizní
(viz rovněž technický
list W25
Revizní klapky Knauf)
4,5 × 70, a klapka
≤ 200 mm
profil
Profil
jako
Alutop
Revizní
klapka
Průběžný
Průběžný
profil profil
ProfilProfil
jako
Alutop
jako
Alutop
Revizní
Revizní
klapkaklapka
Průběžný
profil
Průběžný
profil
Profil
jako
Alutop
Revizní
klapka Průběžný
Profil
jako
Alutop
Revizní
klapka
Průběžný
profil
Profil
jako Alutop
Alutop
Revizní
klapka
Rám/stříd.
Klapka
(W
Rám/stříd.
Rám/stříd.
Rám/stříd.
Rám/stříd.
Klapka
Klapka
(W 258)
258)
(W
258)
až kk okraji
okraji
až
kkokraji
Klapka
(W
258) až
kokraji
okraji
Klapka
(W
258)
ažaž
Průběžný
profil
Profil
jako
Revizní
klapka
Průběžný
Profil
jako Alutop
Revizní
klapka
Profil
jako
Alutop
Revizní
klapka
Rám/stříd.
Klapka
(W
258) Průběžný
až kk profil
okrajiprofil
Průběžný
profil
Profil
jako Alutop
Revizní
klapka
Průběžný
profil
Profil Rám/stříd.
jako
Alutop
Revizní
klapka
Klapka
(W
258)
až
okraji
Rám/stříd.
Rám/stříd.
KlapkaKlapka
(W 258)
(W 258) až k okraji
až k okraji
Rám/stříd.
(W
258) až k okraji
až
k okraji profil
Průběžný
Profil jako Alutop
Revizní
klapka
Rám/stříd.
KlapkaKlapka
(W 258)
Rám/stříd.
Klapka (W 258)
až k okraji
aaa
Trenn-Fix
65
Trenn-Fix
Trenn-Fix
65 65
Trenn-Fix
Trenn-Fix
6565
Trenn-Fix
65Spachtel
Knauf
Fireboard
KnaufTrenn-Fix
Knauf
Fireboard
Fireboard
Spachtel
Knauf
Fireboard
Spachtel
Knauf
Fireboard
Spachtel
Trenn-Fix
65
65Spachtel
Trenn-Fix
65
Knauf
Fireboard
Spachtel
Trenn-Fix
65Fireboard
Trenn-Fix
65
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
Knauf
Spachtel
Knauf
Fireboard
Spachtel
Knauf
Fireboard
Spachtel
Rychlošroub
Trenn-Fix
65
Knauf
Fireboard
Spachtel
TN
××TN
70,
a×a×70,
≤×≤70,
200
mm
Knauf
Fireboard
Spachtel
TN 4,5
4,5
TN
70,
4,5
200
aa≤
mm
200
mm
4,5
70,
a≤
≤
200
mm
TN
4,5
200
mm
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
TN
4,5
×
70,
a
≤
200 mm
Knauf
Fireboard
Spachtel
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
Rychlošroub
TN
4,5
×
70,
a
≤
200
mm
4,5 a× 70,
a ≤mm
200 mm
TN
4,5TN
×× 70,
≤
200
Rychlošroub
TN
70,
a××a×70,
≤
200
TN
4,5
aaa≤≤
200
mm
3,5
35,
600
TN4,5
3,5
TN
×TN
35,
3,5
35,
600
600
Rychlošroub
3,5
×≤35,
35,
amm
≤600
600
mm
TN
3,5
≤mm
mm
Rychlošroub
Rychlošroub
TN
3,5
×
35,
a
≤
600
mm
Rychlošroub
TN
4,5
×
70,
a
≤
200
Rychlošroub
Knauf
Fireboard
2
×
25
mm
TN
3,5
×
35,
a
≤
600
mm
Knauf
Knauf
Fireboard
Fireboard
2
×
25
2
mm
×
25
mm
Knauf
22×mm
×mm
2525
mm
mm
TN 3,5TN
×Knauf
35,
3,5 a×Fireboard
35,
≤Fireboard
600
a ≤mm
600
Knauf
2 ×× 25
25
mm
Rychlošroub
TN 3,5TN
× 35,
aFireboard
≤ 600
3,5 Fireboard
× 35,
a ≤mm
600
mmmm
Knauf
2
Knauf
Fireboard
2mm
× 25 mm
Knauf
Fireboard
2
×
25
3,5Fireboard
× 35,2a× ≤
mm
KnaufTN
Fireboard
25600
Knauf
2mm
× 25
mm
Knauf Fireboard 2 × 25 mm
Šířka
šachty
Šířka Šířka
šachty ≤
≤ 200
200 cm
cm
Stropní
hřeby
Knauf
Stropní
Stropní
hřebyhřeby
Knauf
Knauf
Stropní
Stropní
hřeby
hřeby
Knauf
Knauf šachty ≤ 200 cm
Stropní
hřeby
Knauf
Šířka
šachty
≤
200 cm
aa ≤≤ 50
50
aacm
cm
50
cm
a≤
cm Knauf
≤≤
5050
cm
Stropní
hřeby
Stropní
hřeby
Knauf
Stropní
hřeby
Knauf
a profil
≤ 50 50
cm
Stropní
hřeby
Knauf
Úhlový
×
35
×
0,7
Stropní
hřeby
Knauf
Úhlový
Úhlový
profil
profil
50
×
35
50
×
×
0,7
35
×
0,7
profil
profil5050××3535××0,7
0,7
≤Úhlový
50 cm
cm
a ≤ 50aaÚhlový
cm
≤
50
profil
50Knauf
×50
35
0,7
aNebo
≤ 50Úhlový
cm
CW-Profil
Knauf
××××50
×50
aÚhlový
≤Nebo
50CW-Profil
cm
Stropní
hřeby
Nebo
Nebo
CW-Profil
Knauf
50
50
50
××0,6
50
××0,6
CW-Profil
Knauf
×5050
×0,6
0,6
Nebo
CW-Profil
Knauf
50
×0,6
profil
50
××Knauf
35
0,7
Úhlový
profil
50
35
×
0,7
Úhlový
profil
50
×
35
×
0,7
CW-Profil
Knauf
50
50
0,6
Nebo
UW-Profil
×××40
×50
aNebo
≤
50CW-Profil
cm
Úhlový
profil
50
×50
35
0,7
NeboNebo
Nebo
UW-Profil
UW-Profil
50
40
50
××0,6
40
××××0,6
Nebo
UW-Profil
×40
40
×0,6
0,6×× 0,6
Nebo
UW-Profil
50
×0,6
Úhlový
profil
50
×
35
0,7
Knauf
50
50
Nebo
CW-Profil
Knauf
50×××0,6
50 × 0,6
Nebo
CW-Profil
Knauf
50
50
0,6
Nebo
UW-Profil
50
40
Nebo Nebo
CW-Profil
Knauf
50×××××40
50
CW-Profil
Knauf
50
×0,6
50 × 0,6
Úhlový
profil
50 ×50
UW-Profil
×××0,6
0,6
Nebo
UW-Profil
5035
400,7
Nebo
UW-Profil
50
×× 40
×××0,6
Nebo Nebo
UW-Profil
50
40
0,6
UW-Profil
× 4050
× 0,6
CW-Profil 50
Knauf
× 50 × 0,6
Nebo UW-Profil 50 × 40 × 0,6
W 628 Šachtová / předsazená stěna, typ B
S kovovými stojkami / svislé dvouvrstvé opláštění
Výšky stěn
Výšky
Profilstěn
Profil
Tloušťka plechu
0,6 mm
Tloušťka plechu
0,6 mm
Profil Knauf
CW 75
Profil
Knauf
CW 75
Profil Knauf
CW 100
Profil Knauf
CW 100
Osová
vzdálenost
Osová
stojek
vzdálenost
stojek
cm
Max. přípustná
výška stěn
Max.
oblastpřípustná
použití
výška stěn
1
2
oblast
použití
1m
2m
cm
62,5
m
3,5
m
3
41,7
62,5
4
3,5
3,5
3
31,25
41,7
4,5
4
4
3,5
31,25
62,5
4,5
4,25
4
3,25
41,7
62,5
5
4,25
4
3,25
31,25
41,7
5
4,5
4
31,25
5
4,5
vrstva
mm
dB
bez
mm
dB
30
40
bez
60
40
36
30
36
60
Doklad
36
Zkušební zpráva Knauf
Doklad
SW 01 083
Zkušební zpráva Knauf
SW
01 083
Izolační
vrstva
Zajištěná proti sklouznutí
Izolační vrstva
Zajištěná proti sklouznutí
W628-P2 F30 TypB - Perspektiva
Hmotnost šachtové stěny (bez izolační vrstvy) cca 24 kg/m 2
Detaily M 1:5
Detaily
M 1:5
W 628-VO2
Masivní stavební deska Knauf RED 2 × 12,5 mm
Masivní stavební deska Knauf RED 2 × 12,5 mm
Protihluková ochrana
Protihluková
ochrana
Izolační R
w,R
vrstva
R
Izolační
w,R
Napojení na strop
W 628-VO2 Napojení na strop
Trenn-Fix 65
Knauf Uniflott
Trenn-Fix
65
Trennwandkitt
Knauf Uniflott
W 628-VM2 Spoj
UW-Profil
Trennwandkitt
Stropní hřeby Knauf
UW-Profil
a ≤ 100 cm
Stropní
hřeby
Knauf
CW-Profil
Knauf
a ≤ 100 cm
Desky Knauf RED
CW-Profil
Knauf
2 × 12,5 mm
Desky Knauf RED
2 × 12,5 mm
desek
W 628-VM2 Spoj desek
Hmotnost
stěny
(bez
izolační vrstvy) cca 24 kg/m 2
W 628-A2 Napoj. na masivní
W 628-B2
Spoj
desek
stěnu šachtové
W 628-A2 Napoj. na masivní stěnu
Trennwandkitt
Hmoždinka K 6/35, a ≤ 100 cm
CW-Profil Knauf
Hmoždinka K 6/35, a ≤ 100 cm
CW-Profil Knauf
Trennwandkitt
Desky Knauf RED
2 × 12,5 mm
Desky Knauf RED
Uniflott + Trenn-Fix 65
2 × 12,5 mm
UW -Profil
CW-Profil Knauf
UW -Profil
Skelná
páska na spáry
Knauf
Uniflott
Skelná
páska na spáry
Knauf Uniflott
Desky Knauf RED, 2 × 12,5 mm
W 628-C2 Revizní klapka
W 628-VU2 Napojení na podlahu
W 628-C2 Revizní klapka
UW -Profil
Stropní
hřeby Knauf
aTrennwandkitt
≤ 100 cm
UW
-Profil
Rychlošroub
Trennwandkitt
TN 3,5 × 35, a ≤ 250 mm
Rychlošroub
Uniflott
TN 3,5 × 35, a ≤ 250 mm
Uniflott
Osová
vzdálenost
CW-Profil
Knaufstojek
W 628-D2 Roh
W 628-VU2 Napojení na podlahu
CW-Profil Knauf
Rychlošroub
TN 3,5 × 35, a ≤ 250 mm
Rychlošroub
TN 3,5 × 35, a ≤ 250 mm
Uniflott + Trenn-Fix 65
Rychlošroub
CW-Profil
Knauf
TN 3,5 × 25, a ≤ 750 mm
Rychlošroub
TN
3,5 × 25, a ≤ 750 mm
Uniflott
Stropní hřeby Knauf
Knauf
aCW-Profil
≤ 100 cm
Např. izolační vrstva
Třída stavebních
Např. izolační
materiálů
A vrstva
Třída stavebních
materiálů A
W 628-D2 Roh
CW-Profil Knauf
Rychlošroub
Uniflott
TN 3,5 × 35, a ≤ 250 mm
Rychlošroub
Desky
Knauf RED
TN
3,5 ×mm
35, a ≤ 250 mm
2 × 12,5
Desky
Knauf RED
Např. izolační
vrstva
Třída
stavebních
2 × 12,5
mm
materiálů
A vrstva
Např. izolační
Třída stavebních
materiálů A
W 628-B2 Spoj desek
Osová vzdálenost stojek
Profil jako
Rám/stříd.
Profil jako
Rám/stříd.
90
90
UW -Profil
Desky Knauf RED, 2 × 12,5 mm
CW-Profil Knauf
UW
-Profilslepý nýt nebo šroub do plechu
Ocelový
CW-Profil
Knauf
LB 3,5 × 9,5;
a ≤ 50 cm
Ocelový slepý
nýt nebo šroub do plechu
CW-Profil
Knauf
≤ 250
50 cm
LB
3,5
×
9,5;
a
TN 3,5 × 25, a ≤
mm (pouze roh)
CW-Profil
Knauf
TN 3,5 × 35,
a ≤ 250 mm
TN
3,5 × 25, aspoje
≤ 250desek
mm (pouze roh)
Vystěrkování
TN
3,5
×
35,
a
≤
250
mm
Rohová ochranná lišta
Vystěrkování
spoje desek
v případě potřeby
Rohová ochranná lišta
v případě potřeby
(viz rovněž technický list W 25 Revizní klapky Knauf)
(viz rovněž technický list W 25 Revizní klapky Knauf)
Revizní klapka Alutop (W 258)
Montáž podle montážního návodu
Revizní klapka Alutop (W 258)
Montáž podle montážního návodu
Světlá šířka
Šířka otvoru v opláštění
Světlá šířka
(světlá šířka + 2 × 90 mm)
Šířka otvoru v opláštění
(světlá šířka + 2 × 90 mm)
90
90
13
W 629 Šachtová / předsazená stěna
S dvojitými stojkami ve spoji / dvouvrstvé opláštění
Výšky stěn
Profil
Tloušťka plechu
0,6 mm
Profil Knauf
2 × CW 50
Profil Knauf
2 × CW 75
Protihluková ochrana
Osová
vzdálenost
stojek
cm
m
m
(zajistit
proti sklouznutí)
Opláštění (RED)
2 × 12,5
20 + 12,5
25 + 18
2 × 20
2 × 25
mm
dB
dB
dB
dB
dB
62,5
4
3,5
bez
30
-
33
-
33
31,25
5
4,5
40
36
36
41
41
41
60
36
36
42
42
42
62,5
5,5
5
31,25
6,5
6
Doklad
2 × 12,5 mm
33 mm 40 mm
(v údajích nejsou zahrnuty izolační vrstvy)
2 × 12,5 mm RED:
20 + 12,5 mm RED:
25 + 18 mm RED:
2 × 20 mm RED:
2 × 25 mm RED:
40 mm
62,5
6,5
7
7,5
6,5
31,25
7,5
8
8,5
7,5
2 × 12,5 mm Knauf RED
Zkušební zpráva Knauf SW 01 083
Hmotnost šachtové stěny:
tloušťka pláště
Profil Knauf
2 × CW 100
Izolační vrstva R w, R
Max. přípustné výšky stěn
oblast použití (definice viz str. 19)
1
2
2 × 15 Knauf RED
cca 26 kg/m2
cca 34 kg/m2
cca 43 kg/m2
cca 42 kg/m2
cca 48 kg/m2
3 × 15 Knauf RED
2 × 15 mm RED
1. + 2. svislá vrstva
1. vrstva svislá/2. vrstva svislá
3 × 15 mm RED
1 + 2 + 3 vrstva svislá
Informace o výškách stěny
Informace o izolační vrstvě
Kluzné napojení stropu
Pro výšky stěn > 6,5 m:
Nutné požárně-technické izolační vrstvy
je třeba položit tak, aby byly zajištěny proti
sklouznutí a přiléhaly těsně k podkladu.
Přípustné výšky stěn max. 5,0 m
Přídavný
pás izolace
a = 10-20 mm
a
≥
20
Přídavný pás izolace v případě
odchylky tloušťky izolace
> 20 mm od šířky prolisu profilu
a
(druhy a tloušťky izolačních vrstev - viz str. 5)
≥ ≥
20 20
Provedení dvojitých CW-Profilů
s deskovými pásy
Deskové přířezy
2 × 12,5 mm
≥ 100 mm
Knauf RED
přišroubovat na CW
- profily po celé výšce
odstup šroubů 250 mm
Pásky desek
Trennwandkitt
Hmoždinka K 6/35
a ≤50 cm
Např.
2 × 20 mm RED
CW-Profil Knauf
Pro výšky stěn > 5 m:
14
Dvojitá CW-stojka je přišroubována šrouby
do plechu LB 3,5 × 9,5 mm nebo upevněna
ocelovými slepými nýty k UW-Profilu na
podlaze a na stropě.
≥ 50 mm
Přídavné pásy MW pro:
• CW-Profil 75 s minerální vlnou 40 mm
• CW-Profil 100 s minerální vlnou 40 mm
• CW-Profil 100 s minerální vlnou 60 mm
CW-Profil
překrytí
Pásky desek
2 × 12,5 mm
Knauf RED
b ≥ 100 mm
h ≥ 400 mm
W 629 Šachtová / předsazená stěna
S kovovými dvojitými stojkami ve spoji / dvouvrstvým opláštěním
Detaily M 1:5
W 629-VO2 Napojení na strop
Trenn-Fix 65
Knauf Uniflott
Trennwandkitt
UW-Profil
Stropní hřeby Knauf
a ≤ 100 cm
Např. izolační vrstva
CW-Profil Knauf
Desky Knauf RED
2 × 12,5 mm
W 629-VU5 Napojení na podlahu
Izolační vrstva
CW-Profil Knauf
Knauf Fireboard 2 × 25 mm
UW -Profil
Stropní hřeby Knauf
a ≤ 100 cm
Rychlošroub
TN 3,5 × 55, a ≤ 200 mm
Fireboard Spachtel
W 629-A2 Napojení na stěnu
W 629-B2 Spoj desek
Hmoždinka K 6/35 a ≤ 100 cm
Např. izolační
Trennwandkitt
vrstva
CW-Profil Knauf
Desky Knauf RED
2 × 12,5 mm
Roh
Uniflott + Trenn-Fix 65
W 629-A5 Napojení na masivní stěnu
Hmoždinka K 6/35 a ≤ 100 cm
Trennwandkitt
Izolační
vrstva
CW-Profil Knauf
Knauf Fireboard 2 × 25 mm
W 629-C2 Revizní klapka
Ocelový slepý nýt
nebo šroub do plechu
LB 3,5 × 9,5
CW-Profil Knauf
UW-Profil
Rychlošroub
TN 3,5 × 35, a ≤ 250 mm
Uniflott
Rychlošroub
TN 3,5 × 35, a ≤ 600 mm
W 629-D5
Ocelový slepý nýt nebo
šrouby do plechu
LB 3,5 × 9,5
a ≤ 75 cm
Desky Knauf RED
2 × 12,5 mm
Rychlošroub
TN 3,5 × 25, a ≤ 750 mm
W 629-B6 Spoj desek
Šroub do plechu
LB 3,5 × 9,5
a ≤ 75 cm
Např. izolační vrstva
CW-Profil Knauf
UW -Profil
Knauf Fireboard 2 × 25 mm
Rychlošroub
TN 4,5 × 70
a ≤ 200 mm
Fireboard Spachtel
+ Skelná krycí páska
W 629-C5 Revizní klapka
Revizní klapka Alutop (W 258)
Montáž podle montážního návodu
Profil jako
rám/výměna
CW-Profil Knauf
90
Knauf Fireboard 2 × 25 mm
Upozornění
Opláštění a izolační vrstva – viz rovněž Požární odolnost na str. 5
Světlá šířka
Rozměry otvoru v opláštění
(světlá šířka + 2 × 90 mm)
90
(viz rovněž
Technický list
W 25)
15
W 630 Šachtová / předsazená stěna
S kovovými příčníky / s dvouvrstvým opláštěním
Výšky stěn / šířka šachty
Profil
Protihluková ochrana
(příčník)
Šířka
šachty
Vzdálenost
osy příčníku
Přípustná výška
stěny
Izolační vrstva
R w, R
Opláštění (RED)
Tloušťka plechu
0,6 mm
(zajištěna proti
sklouznutí)
cm
cm
m
mm
Profil Knauf
CW 50
bez
≤ 300
40
žádné omezení
Profil Knauf
CW 75
Profil Knauf
CW 100
≤ 400
31,25
1)
Dilatační spáry
po 15 m
60
2 × 12,5
dB
25 + 18
dB
2 × 25
dB
30
36
36
33
41
42
33
41
42
Doklad Zkušební zpráva Knauf SW 01 083
Hmotnost šachtové stěny:
(v údajích nejsou zahrnuty případné izolační vrstvy)
≤ 500
1) EI 60/90: Osová vzdálenost příčníků 62,5 cm je přípustná u dvojitého CW-Profilu.
2 × 12,5 mm RED:
25 +18 mm RED:
2 × 25 mm RED:
cca 26 kg/m2
cca 43 kg/m2
cca 48 kg/m2
2 × 12,5 mm RED
2 × 12,5 mm RED
2 × 25 mm Fireboard
1. + 2. vrstva vodorovného opláštění
1. vrstva opláštění svislá/2. vrstva opláštění
vodorovná
1. + 2. vrstvy svislého opláštění
CW-Profil jako příčník
Dvoj. CW-Profil ve spoji jako příčník
Osová vzdálenost příčníků
62,5 cm
Osová vzdálenost příčníků
31,25 cm
možné pouze v provedení EI 60/EI 90
UW-profily a CW-Profily Knauf
spojené nýty, lemem nebo šrouby
Lemovací
kleště
16
W 630 Šachtová / předsazená stěna
S kovovými příčníky / s dvouvrstvým opláštěním
Detaily M 1:5
W 630-VO1 Napojení stropu
W 630-A1 Napojení na masivní stěnu
Trennwandkitt
Stropní hřeby Knauf
a ≤ 100 cm
Trenn-Fix 65
Uniflott
Trennwandkitt
CW-Profil Knauf
Hmoždinka K 6/35
a ≤ 100 cm
Např. izolační vrstva
Třída stavebních
materiálů A
Desky Knauf RED
2 × 12,5 mm
UW -Profil
Desky Knauf RED
2 × 12,5 mm
W 630-VU3 Napojení stropu
W 630-B1 Spoj desek
W 630-A3 Napojení na masivní stěnu
W 630-B3 Spoj desek
Např. izolační vrstva
Třída stavebních
materiálů A
UW -Profil
CW-Profil Knauf
Knauf RED 2 × 15 mm
Uniflott + Skelná
krycí páska
Rychlošroub
TN 3,5 × 35, a ≤ 250 mm
Rychlošroub
TN 3,5 × 25,
a ≤ 750 mm
Uniflott + Trenn-Fix 65
CW-Profil Knauf
UW -Profil
CW-Profil Knauf
Hmoždinka K 6/35
a ≤ 100 cm
Uniflott
Knauf RED 2 × 15 mm
Uniflott + Trennfix 65 mm
W 630-VM3 Spoj desek
Rychlošroub
TN 3,5 × 35,
a ≤ 600 mm
Uniflott
Rychlošroub
TN 4,5 × 70, a ≤ 200 mm
W 630-C3 Revizní klapka (viz rovněž technický list W 25 Revizní klapky Knauf)
s Knauf CW-Doppelprofil ve spoji
UW -Profil
Knauf Fireboard 2 × 25 mm
UW-profil jako
Rám/výměna
Revizní klapka Alutop (W 258)
Montáž podle montážního návodu
Dvojitý Knauf CW-Profil
ve spoji
Fireboard - Spachtel + Skelná
krycí páska
Ocelový slepý nýt nebo
šroub do plechu LB 3,5 × 9,5 mm
a ≤ 75 cm
90
Světlá šířka
90
Rozměry otvoru v opláštění
(světlá šířka + 2 × 90 mm)
17
W 623C/W 629C Knauf Předsazená stěna
Cleaneo® Akustik
Kovová spodní konstrukce CD 60 × 27, přímo upevněná / Kovové stojiny z dvojitých CW profilů, volně stojící
Způsob provedení
Měřítko 1:5
W 629C
s dvojitým CW profilem, volně stojící
Schématický náčrt
W 623C
s CD profilem, přímo upevněná
Šroub do plechu
LB 3,5 × 9,5 ve
vzdálenosti ≤ 750 mm
dvojitý CW profil
Pásek desky 12,5 mm
CD 60 × 27
Přímý závěs,
120 mm délka nožky
Cleaneo ® akustická deska
Osová vzdálenost stojin ≤ 312,5 mm
Výška stěny ≤ 3,50 m (vyšší výšky stěn na dotázání)
Doporučení: V nárazové oblasti
se použijí neděrované desky
Detaily M 1:5
W 629C-VO 20 Napojení na strop – Dvojitý CW profil
W 623C-VO 20 Napojení na strop – CD-Profil
např. D 127
např. D 127
Cleaneo ® akustická deska
sestavený vlis
Uniflott + Trenn-Fix
Rychlošrouby TN 3,5 × 35
Vzdálenost šroubů v oblasti
Cleaneo® děrovaná deska 170 mm
pásek desky Knauf
Cleaneo ® akustická deska
s průběžným děrováním
W 629C-VM 20 Styk desek – Dvojitý CW profil
W 623C-VM 20 styk desek
Cleaneo ® akustická deska s neděrovaným
průběžným děrováním
Pásek desky připevněný na CD profilu
Uniflott + výztužná páska Kurt
Knauf deska 2 × 12,5 mm
Absorpce pohltivosti zvuku:
18
dle technického listu D 12 Knauf akustické podhledy
Vzdálenost přímých
závěsů 1500 mm
Cleaneo ® akustická deska
s neděrovaným okrajem
Pásek desky připevněný na
dvojitém CW profilu
Uniflott
Přímý závěs 120 mm
Knauf desky 2 × 12,5 mm
W 62 Detaily
Dilatační spáry / instalační šachta / instalace předsazené stěny
Detaily M 1:5
W 623-BFU1 Dilatační spára
≤
≤
20 ≥ 20 20
W 625-BFU1 Dilatační spára
W 630-BFU1 Dilatační spára
≤
≤
≥ 20 20 ≥ 20 20
≤ ≥ ≤
20 20 20
a ≤ 20 mm
W 355
53 dB
45 dB
36 dB
W 353
W 626-SO8
Instalační šachta
W 626-SO1 Předsaz. stěna pol. výšky
Např. pro držák WC
Hmoždinka K 6/35
UD-Profil 28 × 27
W 626-SO2 Předsaz. stěna pol. výšky
Např. pro držák WC
Rychlošroub
TN 3,5 × 45
Knauf CW-Profil
Sešroubovat stěny ze stojek
UW-Profil
CW-Profil Knauf
Desky Knauf
(imprägniert)
Např. W 112
Instalace předsazené stěny
19
W 62 DIN 4103 / Elektrické zásuvky
Konzolové zatížení / prostory pro montáž / elektrické zásuvky
Konzolové zatížení
Lehké předměty
např. obrázky mohou být
Upevněny X háky.
Plastová hmoždinka do dutin
zatížení
5 kg
Kovové hmoždinky
do dutin
zatížení
10 kg
Až 1,5 kN/m nosič/traverza
Závěsná skříňka
≥ 30 cm
Do 0,4 kN/m hmoždinkou
Výška skříňky
Do 15 kg Hák
Diagram přípustného konzolového zatížení
do 0,7 kN/m délky stěny
Zatížitelnost hmoždinky – smykové zatížení
Max. přípustná
hmotnost skříňky (kg)
kg
Šířka skříňky (cm)
>2
upevňovací
body
2
upevňovací
body
a
ubk
Hlo íňky
skř
Šířka skříňky
zatížení
15 kg
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
3
cm
120
100
80
60
40
2
1
cm 10 20 30
Hloubka skříňky (cm)
40
Konzolové zatížení větší než
0,4 kN/m až 1,5 kN/m délky
stěny je svedeno nosnými
stojkami nebo traverzami
do spodní konstrukce.
50
Příklad: Hloubka skříňky 45 cm, šířka skříňky 80 cm
V diagramu pro hloubku skříňky 30 cm 1 svisle nahoru
až k obrysu šířky skříňky 80 cm 2 v tomto průsečíku
vodorovně vlevo - odečtěte 3
50 kg Činí při těchto rozměrech skříňky max.
přípustnou hmotnost skříňky.
60
Tloušťka
opláštění
Plastová hmoždinka do dutin
Kovová hmoždinka
do dutinových stěn
mm
ø 8 nebo ø 10 mm
kg
Šroub M5 nebo M6
kg
12,5
25
30
≥ 2 × 12,5 / 25
40
50
Podle DIN 18183 mohou být volně stojící předsazené stěny
na libovolném místě zatíženy konzolovým zatížením do 0,4 kN/m
délky stěny s ohledem na zatížení momentem (výška skříňky ≤ 30 cm)
a excentricita (hloubka skříňky ≥ 60 cm).
Rozteč upevňovacích hmoždinek ≥ 75 mm.
Konzolové zatížení musí přenášet min. 2 plastové nebo kovové
hmoždinky do dutin, např. Tox Universal, Fischer Universal,
Molly Schraubanker.
Prostory pro vestavbu
Oblast použití 1
Oblast použití 2
Stěny v místnostech s menším počtem osob,
např. byty, hotely, administrativní budovy nemocnice včetně
chodeb apod.
Stěny v místnostech s větším počtem osob, např. jednací místnosti
a školní třídy, posluchárny, výstavní a prodejní místnosti, jakož i místnosti
s výškovým rozdílem podlahy ≥ 1 m.
Montáž elektrických zásuvek
(schématické výkresy)
Elektrické zásuvky musí být uloženy v deskách Knauf RED
Příklady řešení:
Profilové rámy CW 50 nebo UW 50
Např. W 628
Lepeno
sádrovým tmelem
Rámečky podle
hloubky zásuvky
Elektrická zásuvka
Desky Knauf RED
Profilový rám
20
d
d
d
d
Např. W 629
d
≥d
≥25
≥ 200/200
≥ 250/250
≥25
Šroub
sádra do sádry
W 62 Spotřeba materiálu
Předsazené stěny / šachtové stěny W 622, W 623, W 625, W 626, W 653
Spotřeba materiálu na 1 m2 předsazené stěny prořezu.
Množství jsou vztažena na plochu stěny H=2,75 m; L=4 m; A=11 m2.
Označení
Jednotka
množství
Množství jako průměrná hodnota
W 622
W 623
Tloušťka opláštění v mm
Cizí materiál = vytisknut kurzívou
W 625
W 626
W 628B
12,5
2 × 12,5
12,5
2 × 12,5
12,5
2 × 12,5
20/25
2,2
Spodní konstrukce
Federschiene 60 × 27; (délka 4 m)
m
2,2
-
-
-
-
-
Spojka pro Federschiene
ks
dle potř. dle potř.
-
-
-
-
-
Rychlošroub Knauf TN 3,5 × 25
(upevnění Federschiene)
ks
9
9
-
-
-
-
-
UD-Profil 28 × 27 × 0,6; (délka 3 m)
m
-
-
0,7
0,7
-
-
-
CD-Profil 60 × 27 × 0,6
m
-
-
2
2
-
Přímý závěs pro CD 60 × 27
ks
-
-
0,7
0,7
-
-
-
Šroub do plechu LN 3,5 × 9 mm
ks
-
-
1,4
1,4
-
-
-
Těsnicí páska 70/3,2 mm, délka 75 mm; (kotouč 30 m)
m
-
-
0,1
0,1
-
-
-
UW-Profil 50 × 40 × 0,6; (délka 4 m)
Resp.
UW-Profil 75 × 40 × 0,6; (délka 4 m)
Resp.
UW-Profil 100 × 40 × 0,6; (délka 4 m)
m
-
-
-
-
-
CW-Profil Knauf 50 × 50 × 0,6
Resp.
CW-Profil Knauf 75 × 50 × 0,6
Resp.
CW-Profil Knauf 100 × 50 × 0,6
m
-
-
-
-
-
ks
-
-
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
-
0,75
0,75
-
-
m
-
-
-
-
nebo
Knauf Trennwandkitt; (zásobník 550 ml)
Knauf Dichtungsband; (kotouč 30 m)
30/3,2 mm
Resp.
50/3,2 mm
Resp.
70/3,2 mm
Resp.
95/3,2 mm
Resp.
Hmoždinka Knauf Drehstiftdübel "K" 6/35; (balení po 100 kusech)
ks
Hmoždinka Knauf Drehstiftdübel "K" 6/50; (balení po 100 kusech)
(při omítnutých napojených plochách)
Izolační vrstva …….mm tloušťka
Opláštění
Resp. Stavební deska Knauf WHITE; 12,5 mm
Stavební deska Knauf GREEN; 12,5 mm
m2
-
2
1,2
0,7
2
1,2
0,7
1,25
1,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
dle potř. dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
1
2
1
2
1
2
-
-
-
-
-
-
11
-
6
11
14
-
6
14
-
14
6
14
-
0,25
0,4
0,25
0,4
0,25
0,4
0,35
0,3
0,5
0,3
0,5
-
0,25
0,4
m2
Resp. Masivní stavební deska Knauf RED; 20 mm
Masivní stavební deska Knauf RED GREEN; 20 mm
Resp.
Resp. Obkladová deska Knauf RED; 20 mm
Obkladová deska Knauf RED GREEN; 20 mm
Resp.
Masivní stavební deska Knauf RED; 25 mm
Resp.
Masivní stavební deska Knauf RED GREEN; 25 mm
Rychlošrouby Knauf (upevnění desek)
TN 3,5 × 25 mm
TN 3,5 × 35 mm
-
0,7
-
-
ks
1
13
Vystěrkování
Resp. Knauf Uniflott; (pytel 5 kg/25 kg)
Knauf Uniflott imprägniert; (pytel 5 kg)
nebo
Knauf Jointfiller Super; (pytel 20 kg)
(pro strojní stěrkování se zařízením Arnes)
nebo
Knauf Fugenfüller Leicht; (pytel 5 kg/25 kg)
kg
0,3
0,5
0,25
0,4
0,25
0,4
-
Papírová páska na spáry Knauf (kotouč 23 m/75 m/150 m)
m
dle potř. dle potř.
dle potř. dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
Trenn-Fix 65 samolepicí (kotouč 50 m)
m
dle potř. dle potř.
dle potř. dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
Ochrana rohů 23/13; (délka 2,75 m)
m
Rohový ochranný profil 31/31; (délka 2,6 m/3 m)
m
dle potř. dle potř.
dle potř. dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
Ochrana rohů Alux šířky 52 mm; (kotouč 30,4 m)
m
21
W 62 Spotřeba materiálu
Šachtové stěny / předsazené stěny W 628, W 629, W 630
Spotřeba materiálu na 1 m2 předsazené stěny bez prořezu.
Množství jsou vztažena na plochu W 628 Typ A: H=2,75 m; L=2 m; A=5,5 m2
Označení
Jednotka
množství
Cizí materiál = vytisknut kurzívou
W 628 Typ B/W 629/W 630: H=2,75 m; L=4 m; A=11 m2
Množství jako průměrná hodnota
W 628
W 629
W 630
(Typ A)
(Typ B)
(Typ B)
2 × 25
Fireboard
2 × 12,5
Knauf RED
2 × 25
Fireboard
2 × 12,5
Knauf RED
2 × 20
Fireboard
2 × 12,5
Knauf RED
-
-
-
-
-
-
-
0,7
0,7
0,7
0,7
-
-
2
1,25
3,5
3,5
Spodní konstrukce
Úhlový profil 50 × 35 × 0,7 alternativně CW 50 resp. UW 50
m
1
UW -Profil 50 × 40 × 0,6; (délka 4 m)
resp..
UW -Profil 75 × 40 × 0,6; (délka 4 m)
resp.
UW -Profil 100 × 40 × 0,6; (délka 4 m)
m
-
resp. CW-profil Knauf 50 × 50 × 0,6
resp. CW-profil Knauf 75 × 50 × 0,6
CW-profil Knauf 100 × 50 × 0,6
m
-
Šroub do plechu LB 3,5 × 9,5 mm
(Spojení dvojitá stojka)
ks
-
-
-
2,7
2,7
-
Ocelový slepý nýt alternativně: LB 3,5 × 9,5 nebo spojkami
(spojení CW a UW profilů)
ks
-
-
-
-
-
2,9
ks
-
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
m
-
-
-
1,2
1,2
1,2
1,2
0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
nebo
resp.
Knauf Trennwandkitt; (zásobník 550 ml)
Knauf Dichtungsband; (kotouč 30 m)
resp. 50/3,2 mm
70/3,2 mm
resp.
95/3,2 mm
Hmoždinka Knauf Drehstiftdübel "K" 6/35;
(balení po 100 kusech)
ks
Hmoždinka Knauf Drehstiftdübel "K" 6/50;
(balení po 100 kusech) (při omítnutých napojených plochách)
-
0,5
3,6
1,2
Hmoždinka Knauf DN 6 (balení po 100 ks)
ks
2,2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,7
Izol. vrstva (viz pož. odolnost na str. 4+5)
.... mm tloušťka
m2
dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
1
dle potř.
-
2
2
-
2
-
-
-
2
-
2
-
2
-
-
-
4
7
8
15
-
8
14
6
14
-
10
16
-
11
22
-
0,7
0,4
0,7
0,4
0,6
0,4
-
0,5
-
0,5
-
0,5
-
0,4
-
0,4
-
0,4
Opláštění
resp.
Protipožární deska Knauf RED; 12,5 mm
Protipožární deska Knauf RED GREEN; 12,5 mm
Deska Knauf Fireboard; 20 mm
m2
Deska Knauf Fireboard; 25 mm
Rychlošrouby Knauf (upevnění desek)
TN 3,5 × 25 mm
TN 3,5 × 35 mm
TN 3,5 × 55 mm
TN 4,5 × 70 mm
ks
-
Vystěrkování
22
resp. Knauf Uniflott; (pytel 5 kg/25 kg)
Knauf Uniflott imprägniert; (pytel 5 kg)
nebo
Knauf Jointfiller Super; (pytel 20 kg)
(pro strojní stěrkování se zařízením Arnes)
nebo
Knauf Fugenfüller Leicht; (pytel 5 kg/25 kg)
kg
Papírová páska na spáry Knauf (kotouč 23 m/75 m/150 m)
m
dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
Trenn-Fix 65 samolepicí (kotouč 50 m)
m
dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
Ochrana rohů 23/13; (délka 2,75 m)
m
Rohový ochranný profil 31/31; (délka 2,6 m/3 m)
m
dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
dle potř.
Ochrana rohů Alux šířky 52 mm; (kotouč 30,4 m)
m
W 62 Poznámky
23
W 62 Předsazené a šachtové stěny
Konstrukce a montáž
Konstrukce
Předsazené a šachtové stěny se skládají z kovové
spodní konstrukce a desek Knauf, které jsou
přišroubovány v jedné nebo ve dvou vrstvách na jedné
straně konstrukce. Spodní konstrukce je upevněna po
obvodu (u W 628 typ A pouze na straně) k navazujícími
stavebními dílci a u W 623 resp. W 622 pouze přímo
k podkladu.
Do spodní konstrukce lze instalovat zvukovou a tepelnou izolaci, jakož i elektrické a sanitární rozvody.
Ochranné desky Knauf LaVita jsou určeny pro stínění
vysokofrekvenčních elektromagnetických vln a nízkofrekvenčních elektrických střídavých polí.
Dilatační spáry v hrubé stavbě musí být dodrženy
v konstrukci předsazených a šachtových stěn.
V případě průběžných předsazených stěn je nutné
umístit dilatační spáry vždy po cca. 15 m.
Dvouvrstvé opláštění a osová vzdálenost stojek
≤ 62,5 cm zaručuje odolnost proti vrženému míči.
Montáž
Spodní konstrukce
• Profily pro napojení na navazující stavební dílce je
třeba opatřit na zadní straně tmelem Trennwandkitt
(dvě housenky) nebo těsnicí páskou Dichtungsband.
Pokud mají být splněny nároky na ochranu proti hluku, je třeba pečlivě provést utěsnění tmelem Trennwandkitt podle DIN 4109, list.1, odst. 5.2. Porézní
těsnicí páska, jako např. těsnící páska Trennwandkitt
není zpravidla vhodná k tomuto účelu.
•Upevněte hranové profily vhodnými upevňovacími
prvky na navazující stavební dílce. Rozteč
upevňovacích bodů 1 m (W 628 Typ A = 0,5 m), na
stěnách min. 3 upevňovací body. Masivní navazující
stavební dílce: hmoždinky K6/35/stropní hřeby Knauf
DN 6 pro W 628 typ A/W 630 na stěnách resp. W 628
typ B a W 629 na stropě a na podlaze. Navazující
dílce nejsou masivní: vhodné kotevní prvky.
•Okrajové profily upevněte k podlaze a ke stropu. Napojovací stěnové profily upevněte k navazujícím stěnám.
•V osové vzdálenosti 62,5 cm (W 625/W 626/W 628
typ B 2x12,5 mm/W 629) resp. 100 cm (W 653/W 628
typ B 2x25 mm) vložte stojky z CW-Profilů do UWprofilů a vyrovnejte je. U W 630 CW-Profily (jako
příčníky v osové vzdálenosti 31 cm) spojte s bočními
napojovacími profily UW na stěně nýty, lemováním
nebo šrouby.
•W 629: Vždy dva CW-Profily spojte šrouby do plechu
LB 3,5 x 9,5 nebo slepými nýty s roztečí ≤ 0,75 m.
•W 622: Prvky Federschienen upevněte ve vodorovné rovině; rozteč ≤ 50 cm.
•W 623: CD-Profily zasuňte do UD-Profilů a vyrovnejte na celé délce v osové vzdálenosti 62,5 cm.
•W 625 s keramickým obkladem: Osovou vzdálenost
stojek zmenšete na max. 42 cm.
Izolační materiály
•V závislosti na požadavcích umístěte zvukovou/tepelnou izolaci mezi předsazenou stěnu a vnější
a vnitřní stěnu resp. stěnu nevytápěného prostoru.
Z požárně-technického hlediska je u některých variant W 629 vyžadována minerální vlna typ S.
Opláštění
•Svisle upevněné desky Knauf pro W 622/W 623/
W 625/W 626, pro W 629 pouze 12,5, pro W 630
pouze 25 mm.
•Vodorovně upěvněné desky Knauf u W 630 jen
12,5 mm.
•V místě čelních spojů musí být desky přesazeny
o min. 400 mm. Podélné spoje přesaďte u druhé
vrstvy opláštění.
Upevnění desek Knauf rychlošrouby TN
Systém
Opláštění tloušťka v mm
1. vrstva
Vzdálenost (mm)
2. vrstva
W 622/W 623/W 626/W 628 TypB/W 629/W 630
12,5 + 12,5
TN 3,5 x 25 mm
750
TN 3,5 x 35 mm
250
W 629/W 630
W 628 TypA/W 628 TypB/W 629/W 630
2x15
25 + 25
TN 3,5 x 35 mm
TN 3,5 x 35 mm
600
600
TN 3,5 x 55 mm
TN 4,5 x 70 mm
200/250
200
Spárovací technika
Povrchová úprava
Bez výztužných pásek do spár: vystěrkujte hmotou
Uniflott v kombinaci s hranou HRAK.. S použitím krycích pásek: vystěrkujte ručně hmotou Fugenfüller
Leicht nebo pro stěrkování zařízením Ames použijte
Jointfiller-Super.
Doporučení: Řezné hrany překryjte papírovou nebo
skelnou páskou a vystěrkujte. Hlavy šroubů rovněž
překryjte stěrkou. U dvojitého opláštění vyplňte spáry
první vrstvy. Spáry smějí být vystěrkovány až když
desky Knauf nebudou měnit rozměry ve větším rozsahu, např. z důvodů změny vlhkosti anebo teploty. Při
spárování konstrukcí nesmí teplota povrchů klesnout
pod +5 ºC a relativní vzdušná vlhkost nesmí být vyšší
než 65 %. Také při pokládání podlahy z litého asfaltu
vystěrkujte desky Knauf až po položení lité podlahy.
Maximální relativní vlhkost vzduchu při montáži desek
je 80 %.
Před nátěrem nebo provedením povrchové úpravy je
třeba sádrové desky opatřit penetračním nátěrem.
Penetrační nátěr musí být zvolen s ohledem na
použitou nátěrovou hmotu/vrstvu. Po vytapetování
papírovými tapetami a tapetami se skelnými vlákny
a nahození omítky s pojivy ze syntetické pryskyřice
a omítkami s celulózovými vlákny zajistěte dostatečné
větrání. Desky Knauf lze opatřit následující povrchovou
úpravou:
• Nátěry: Omyvatelné a otěruvzdorné polymerové disperzní barvy, nátěrové hmoty s vícebarevným
efektem, olejové barvy, matné laky, alkydové barvy,
polymerační barvy, polyuretanové laky (PUR), epoxidové laky (EP) je třeba volit v závislosti na způsobu
použití a požadavcích.
• Tapety: Papírové, textilní a plastové tapety. Smějí být
používána pouze lepidla na bázi metylcelulózy podle
návodu č. 16 – Technické směrnice pro tapetování
a lepení, Frankfurt/Main 2002, vydaného Spolkovým
výborem Barva a ochrana věcných hodnot.
• Keramické obklady
HOT LINE: +420 844 600 600
Tel.:
+420 272 110 111
Fax:
+420 272 110 301
www.knauf.cz
[email protected]
Datum vydání: CZ/07/09
Vzdálenost (mm)
• O
mítky: Strukturální omítky Knauf, např. omítky
s pojivy ze syntetické pryskyřice, tenkovrstvé omítky,
celoplošné stěrky, jako např. Knauf Readygips, F2
nebo Multi-Finish, minerální omítky spolu se
stěrkováním a papírovou krycí páskou.
• Alkalická povrchová úprava, provedená např. vápennými barvami, barvami na bázi vodního skla a silikátovými barvami, není vhodná pro povrchovou úpravu podkladu ze sádrových desek. Disperzní silikátové barvy lze
použít, pokud jsou doporučeny výrobcem barev
a jestliže je přesně dodržován návod.
Na plochách ze sádrových desek, které byly delší dobu
vystaveny působení světla bez povrchové ochrany,
mohou nátěrem prorážet látky způsobující zežloutnutí.
Z toho důvodu doporučujeme provést zkušební nátěr
přes několik desek včetně vystěrkovaných míst.
Prorážení látek způsobujících zežloutnutí lze spolehlivě
zabránit pouze použitím zvláštních penetračních
nátěrů.
Knauf Praha,
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,
PSČ 197 00
Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální
vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě,
množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická
reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.
Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,
že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.
UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.
Download

W 62 Předsazené stěny a šachtové stěny Knauf NOVINKA!