Agraflı Duvar Giydirme Sistemi
TU Profili
TU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir.
TC Profili
TC Profiller agraflara sabitlenerek tavan ve taban U Profillere geçirilir.
Alçıpan® Kaplama
Alçıpan® SU Borazan vidalarla metal çerçeveye monte edilir.
Agraf
Agraflar zemine arada istenilen mesafe bırakılarak dübel+vida ile monte edilir.
Derz ve Dolgu
Uniflott veya Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir.
Süpürgelik
İsteğe göre ahşap süpürgelik Alçıpan® üzerine yapıştırılır.
TU Profili
TU Profiller tabana dübel+vida ile monte edilir.
Sistemi Tavan C Profilleri, Tavan U Profilleri, Agraf ve Sivri Uçlu Borazan
Vidalarla profil sistemine monte edilen Alçıpan® ’lardan oluşur. Isı ve ses yalıtım taleplerine
göre araya mineral yün yalıtım malzemesi konabilir. Duvar giydirme işleminden sonra
Alçıpan® pah yerlerine Knauf Vida-Dübel-Bant-File ürün grubunda bulunan Knauf Derz
Bandı yapıştırılır ve Knauf Fugagips ile veya Kurt Kağıt Derz Bandı kullanılarak
Uniflott ile doldurulur. Derz dolgu işlemini takiben duvar yüzeyine Knauf Satengips,
Readygips uygulanması, boya tüketimini azalttığı gibi boşlukları doldurmaya yarar ve son
kat uygulamalarına da düzgün bir alt yüzey oluşturur.
<DSÕ%LOHúHQOHUL
Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Aksesuarları
:$JUDÀÕ'XYDU*L\GLUPH6LVWHPL$NVHVXDUODUÕ
7DYDQ&3UR¿O
.QDXI0HWDO.RQVWUNVL\RQOX$JUDÀÕ'XYDU*L\GLUPH6LVWHPLQGHJL\GLUPHSUR¿OLRODUDN
Metal Konstrüksiyonlu (Agraflı) Duvar Giydirme Sisteminde giydirme profili olarak kullanılır.
NXOODQÕOÕU
7DYDQ83UR¿O
7DYDQYHWDEDQDSODVWLNGEHOYHYLGDLOHPRQWHHGLOHUHNJL\GLUPH\DSÕODFDNVÕQÕUÕEHOLUOHU
0HUFLPHN%DúOÕ9LGD0%
$OoÕSDQ® 6LVWHPOHULQGH PHWDO NRQVWUNVL\RQ YH ED÷ODQWÕ HOHPDQODUÕQÕQ ELUELULQH
ED÷ODQPDVÕQGDNXOODQÕODQYLGDGÕU
6LYUL8oOX689LGD
$OoÕSDQ®
ODUÕQPPVDFNDOÕQOÕ÷ÕQDNDGDUPHWDONRQVWUNVL\RQ]HULQHWHVSLWHGLOPHVLQGH
NXOODQÕODQKDYúDEDúOÕYLGDGÕU
$JUDI
=HPLQHWHVSLWHGLOHUHNDUDPHVDIH\LD\DUODUYH7DYDQ&3UR¿OOHULGHVWHNOHU
Derz Bandı
.QDXI'HU]%DQGÕ
$OoÕSDQ®GHU]\HUOHULQH.QDXI)XJDJLSVGHU]GROJXDOoÕVÕoHNLOPHGHQ|QFH
\DSÕúWÕUÕOÕU
Kağıt Derz Bandı
.QDXI.D÷ÕW'HU]%DQGÕ
$OoÕSDQ®ELUOHúLPGHU]OHULQGHNXOODQÕODQND÷ÕWGHU]EDQGÕGÕU
.857.D÷ÕW'HU]%DQGÕ
$OoÕSDQ®ELUOHúLPGHU]OHULQGHNXOODQÕODQoDWODPDODUDNDUúÕ\NVHNGLUHQoJ|VWHUHQND÷ÕW
GHU]EDQGÕGÕU
)XJDJLSV
$OoÕSDQ®ELUOHúLP\HUOHULQGHNLGHU]OHULQGROGXUXOPDVÕQGDNXOODQÕODQGHU]GROJXDOoÕVÕGÕU
8QLÀRWW
$OoÕSDQ®ELUOHúLP\HUOHULQGHNLGHU]OHULQGROGXUXOPDVÕQGDNXOODQÕODQHVQHNGHU]GROJX
DOoÕVÕGÕU
5HDG\JLSV
øQFHWDQHOLHVQHNGHU]GROJXYH\]H\SHUGDKODPDLúOHPLLoLQNXOODQÕODQPDFXQGXU
6DWHQJLSV
øoPHNDQODUGDPDNLQHYHHOLOHX\JXODQDQVRQNDW\]H\G]HOWPHSHUGDKDOoÕVÕGÕU
3HUIRUPDQV%LOJLOHUL
sistemi
duvar
yükseklikleri
W623
sistemi
duvar
yükseklikleri
'XYDU\NVHNOL÷LPDNVLPXPP
Sistemi ile ısı yalıtım değerleri tablosu
:VLVWHPLLOHÕVÕ\DOÕWÕPGH÷HUOHULWDEORVX
Dıș duvar teknik verileri
Dıș duvar malzemesi
Yoğunluk
Kalınlık
U değeri
Dıș duvar
yalıtımsız
Knauf duvar giydirme ile birlikte
kg/m2
mm
W/m2K
NORMAL BETON
2400
150
200
3,78
3,47
Yalıtım malzemesi kalınlığı
30mm
40mm
50mm
W/m2K
0,93
0,76
0,63
0,91
0,74
0,64
DÜȘEY DELİKLİ TUĞLA W TİPİ
DÜȘEY DELİKLİ TUĞLA A VE B TİPİ
DOLU TUĞLA
HAFİF BETONDAN DELİKLİ BLOK
TUĞLALAR
800
240
1,09
0,58
0,50
0,45
800
240
1,24
0,62
0,53
0,47
1200
240
1,19
0,67
0,58
0,50
240
1,24
0,69
0,54
0,47
400
190
0,87
0,52
0,46
0,41
500
250
0,57
0,39
0,36
0,33
600
190
1,01
0,56
0,49
0,44
600
190
0,95
0,54
0,47
0,42
20mm çimento bazlı
dıș sıva ile
GÖZENEKLİ BETON - DÜZ TAȘ
DUVARLAR (YAPIȘTIRILMIȘ)
BİMS BLOK
800
Sistemi ile ses yalıtım değerleri tablosu
:VLVWHPLLOHVHV\DOÕWÕPGH÷HUOHULWDEORVX
Dıș duvar teknik verileri
Dıș duvar malzemesi
20mm çimento bazlı
dıș sıva ile
NORMAL BETON
DÜȘEY DELİKLİ TUĞLA W, AB TİPİ
DOLU TUĞLA
HAFİF BETONDAN DELİKLİ BLOK
TUĞLALAR
GÖZENEKLİ BETON - DÜZ TAȘ
DUVARLAR (YAPIȘTIRILMIȘ)
NORMAL BETONDAN DELİKLİ
TUĞLALAR
NORMAL BETONDAN DELİKLİ
BLOK TUĞLALAR
Yoğunluk
Kalınlık
kg/m2
mm
Ses yalıtım ölçüsü Rw,R değerleri
Dıș duvar Knauf duvar giydirme ile birlikte
yalıtımsız
40mm Yalıtım malzemesi ile
1x12.5mm
2x12.5mm
Rw,R
30mm
Rw,R
50mm
800
800
800
1200
150
200
115
175
240
53
58
36
41
44
65
68
50
55
58
66
69
51
56
59
240
50
63
64
800
240
44
58
59
500
175
33
48
49
500
250
38
52
53
1800
150
53
65
66
1800
150
58
68
69
2400
Teknik Detaylar








İç Köşe Detayı

Tavan Detayı










Duvar Detayı
Birleşim Detayı


Dış Köşe Detayı







Taban
Detayı
 
T Birleşim
Detayı
Agraflı Duvar Giydirme Sistemi
:$JUDÀÕ'XYDU*L\GLUPH6LVWHPL
Malzeme Sarfiyat Tablosu
0DO]HPH6DU¿\DW7DEORVX
W623 12,5
METAL KONSTRÜKSİYON
TAVAN U PROFİL
TAVAN C PROFİL
AGRAF
DÜBEL VE VİDALAR
YHB VİDA
PLASTİK DÜBEL
ALÇIPAN® VİDASI
AGRAF-TAVAN C BAĞLANTI VİDASI
50x40x0.6mm - 3m
50x50x0.6mm
7,5cm
KAPLAMALAR
ALÇIPAN®
DERZ DOLGU VE AKSESUARLAR
İZOBANT
DERZ BANDI
DERZ DOLGUSU
İÇ KÖȘELER İÇİN AYIRICI BANT
İÇ - DIȘ KÖȘE BANDI
DIȘ KÖȘE PROFİLİ
YALITIM MALZEMESİ
m
0,7
1,8
0,7
0,7
1,8
0,7
Ad
1,6
1,6
15
1,4
7
15
1,4
m2
1
2
m
0,8
0,8
m
1,6
1,6
Kg
0,25
0,4
m
m
m
m2
1,7*
1,7*
22/45
SU 25 3,5 / 25
SU 35 3,5 / 45
MB 3 9/9
25m / rulo
FİLE BANT
KURT DERZ BANDI
KNAUF FUGAGİPS
KNAUF UNİFLOTT
KNAUF READYGİPS
TRENN FIX 65
ALUX TAPE
...mm KALINLIKTA
*AYIRICI BANT KULLANILMAYACAK İSE, SARFİYAT DERZ BANDINA EKLENMELİDİR.
W623 2x12,5
PROJEYE GÖRE
BELİRLENİR
1
1
Download

alçıpan giydirme duvar