KIZILAY
TÜRK KIZILAYI
KAN HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ORTA AKDENİZ BÖLGE KAN
MERKEZİ
MERSİN KAN BAĞIŞI MERKEZİ
TADİLAT İŞLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. TANIMLAR
Bu maddede tarif edilen kelimeler, sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde, aşağıdaki
anlamı taşır.
a) “Türk Kızılayı’’, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi
Mersin Kan Bağışı Merkezini ifade eder.
b) “Firma” sözleşmede istenen işlerin yapılmasını üstlenen ve sözleşmeyi imzalayan tarafı
ve söz konusu tarafın yetkili temsilcilerini veya işin yapılması için, söz konusu tarafça
tayin edilen mümessili ifade eder.
c) “İş” sözleşme gereğince Firma tarafından taahhüt edilen görevleri ve bununla ilgili her
hizmeti ifade eder.
2. GENEL ESASLAR
Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi - Mersin Kan Bağışı Merkezi hizmet
binası tadilat işleri için aşağıda belirtilen iş listesinin yapılması. Tadilat konularında yapılacak
tüm işler projeye ait özel idari ve teknik şartnamesi ile 1. sınıf işçilik ve 1. sınıf malzeme
kullanılarak yapılacaktır. Teklif sunacak firmalar tekliflerini sunmadan önce mevcut inşaatı ve
çevresini yerinde çok iyi inceleyip proje ve tüm şartnameleri okuduktan sonra anlaşılmayan
hususlar için Türk Kızılayı ‘ndan bilgi alarak tekliflerini buna göre sunacaklardır. Aksi takdir de
uygulama sırasında çıkabilecek ihtilaflar Türk Kızılayı’nın proje ve şartnameleri yorumlamasına
göre çözümlenecektir. Proje ve Şartnameler birbirini tamamlar ve bütünler şekilde
yorumlanmalıdır.
3. YAPILACAK İŞLER
3.1 TADİLAT KEŞİF CETVELİ VE AÇIKLAMASI
MERSİN KAN BAĞIŞI MERKEZİ HİZMET BİNASI İNŞAAT ONARIM KEŞFİ
S.N
KIZILAY
1
Poz No
İŞİN ADI
BİRİM
MİKTAR
Y.16.050/03
Beton santralinde üretilen veya satın alınan
ve beton pompasıyla basılan, C 16/20
basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi.
(beton nakli dahil)
M3
5,688
M2
231,085
M2
50,000
2
18.138/C 5
3
18.140/D2
Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile
tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme
duvar yapılması.
(Tek profil - 60 cm aks aralığı) duvarın her
iki yüzünde (12,5 mm +12,5 mm) çift kat
alçı duvar levhası ile)
12.5 mm Tek kat suya ve yangına
dayanıklı. Alçı duvar levhaları ile tek
iskeletli agraflı asma tavan yapılması.
4
18.183-ANLZ
Patlayıcı madde kullanmadan Çimento
harçlı kargir inşaat yıkımı.
Patlayıcı, madde kullanmadan demirli
demirsiz beton inşaat yıkılması.
Her türlü ahşap kapı, pencere, camekan
18.195-ANLZ
sökülmesi.
18.198/10Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf
ANLZ
takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi
18.198/12Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
ANLZ
18.198/20Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi
ANLZ
18.198/23Her türlü ahşap dolap sökülmesi
ANLZ
18.198/24Tezgah üstü mermeri sökülmesi
ANLZ
18.185
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Alüminyum, sac, alçı panel, taş yünü, cam
yünü vb. asma tavan sökülmesi
Mevcut ahşap, çelik, B.A kiriş veya aşıklı
çatı üzerine 60 mm polistren dolgulu (üst
18.233/11
0.70 mm trapezoidal, alt 0.50 mm düz)
alüminyum. levhalar ile ısı yalıtımlı çatı
örtüsü yapılması.
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı
Y.21.001/03
yapılması
Y.21.051/C03 Boru iş iskelesi
1,000
M3
4,500
M2
15,330
M2
46,000
M2
88,410
M2
53,640
M2
6,800
M2
2,243
M2
50,000
M2
55,000
M2
5,000
M2
1.178,196
Y.21.280/03
AC4 Sınıf 32 Laminat yer kaplaması ile
döşeme kaplaması yapılması
M2
297,153
16
Y.22.009/3A
Lamine levha kaplamalı ikiyüzlü
kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması
yerine takılması
M2
43,260
17
22.080
Ahşap gömme dolap yapılması
M2
19,760
18
22.081
Mutfak tezgah üstü dolap yapılması
M2
4,200
19
22.082
Mutfak tezgah altı dolap yapılması
M2
2,800
20
Y.23.152
Kutu Profillerden Demir Kapı Yapılması
KG
200,000
21
Y.23.176
KG
948,314
22
ÖZEL
MT
37,050
23
ÖZEL
AD.
2,000
24
Y.23.244/H
KG
304,030
25
23.242/2
MT
111,800
15
KIZILAY
18.198/27ANLZ
M3
Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine
konması
Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu
Sensörlü Kayar Kapı Yapılması
Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı
alüminyum doğrama imalatı yapılması ve
yerine konulması
30x30x1 mm ebadında alüminyum köşe
profili yapılması ve yerine tespiti
26
Y.25.002/01
27
Y.25.002/02
28
Y.25.003/05
29
Y.25.003/16
30
Y.25.004/04
31
25.116/A6
32
Y.26.006/406
33
27.528/3
34
35
36
37
Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat
boya yapılması
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat
sentetik boya yapılması
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki
kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Saten alçılı ve alçı panel yüzeylere astar
uygulanarak iki kat su bazlı mat boya
yapılması. (iç cephe)
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı
yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı
su bazlı boya yapılması. (dış cephe)
2 mm kalınlıkta PVC esaslı karo yer
döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması
yapılması (ameliyathaneler, x-ray odaları,
bilgi işlem ana santral odaları)
(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya anma
ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar
karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3
mm kalınlığında saten alçı kaplama yap.
Mala perdahlı şap yapılması
8 mm. Normal Düz Cam Takılması
(Madeni konstriksiyona çıta ile)
4 mm. Çizilmiş düz cam takılması.
28074 -ANLZ
(madeni konstriksiyona çıta ile)
Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin
A04
yerine takılması (Geniş ve dar tip)
27.582
28.063/4ANLZ
M2
41,100
M2
21,370
M2
829,990
M2
1.457,333
M2
471,570
M2
217,392
MT
5,200
M2
734,890
M2
5,000
M2
43,200
M2
60,976
M2
25,000
38
A08
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması
(Kromajlı)
Adet
25,000
39
A09
Lastik Başlı Tampon
Adet
25,000
40
A10
Menteşenin yerine takılması
Adet
75,000
3.1.1 Keşif cetveli S.N: 15’de belirtilen Laminat yer kaplaması ile döşeme
kaplamasının rengi Türk Kızılayı tarafından belirlenecektir.
3.1.2 Keşif cetveli S.N: 16’de belirtilen Lamine levha kaplamalı ikiyüzlü
kontraplak presli iç kapı kanadının rengi Türk Kızılayı tarafından
belirlenecektir.
KIZILAY
3.1.3 Keşif cetveli S.N: 17’de belirtilen Ahşap gömme dolapın rengi Türk
Kızılayı tarafından belirlenecektir.
3.1.4 Keşif cetveli S.N: 18 ve 19’da belirtilen Mutfak tezgah üstü dolap ve
Mutfak tezgah altı dolapın rengi Türk Kızılayı tarafından belirlenecektir.
3.1.5 Keşif cetveli S.N: 22’de belirtilen Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu
imalatı yapılarak projede belirtilen merdiven bölmelerine montajı
yapılacaktır.
3.1.6 Keşif cetveli S.N: 22’de belirtilen Sensörlü Kayar Kapı imalatı yapılarak
projede belirtilen bölmeye montajı yapılacaktır.
3.1.7 Keşif cetveli S.N: 26, 27, 28 ve 29, 30’da belirtilen boya işlemleri için,
boya rengi Türk Kızılayı tarafından belirlenecektir.
3.1.8 Keşif cetveli S.N: 31’de belirtilen PVC esaslı yer döşemenin rengi Türk
Kızılayı tarafından belirlenecektir.
3.2 TADİLAT METRAJ CETVELİ
MERSİN KAN BAĞIŞI MERKEZİ
TADİLAT VE ONARIM İŞİ METRAJ ÇİZELGESİ
S.N
1
KIZILAY
2
HİZMET BİNASI
ÖLÇÜLER
BOY
EN YÜKSEKLİK
Y.16.050/03 - Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Garaj girişi
1
23,00
2,00
0,10
MERDİVEN İKRAM ÇIKIŞI
1
1,50
1,50
0,25
MERDİVEN İKRAM ÇIKIŞI
2
1,50
0,25
0,70
İŞİN CİNSİ
ADET
18.138/C 5-Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha
dolgulu bölme duvar yap. (Tek profil-60 cm aks aralığı) duvarın her iki yüzünde
(12,5 mm +12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile)
BODRUM KAT
Mobil Ekip Hazırlama
1
7,20
2,60
Mobil Ekip Hazırlama
1
4,30
2,60
Wc önü
1
1,10
2,60
Wc önü
1
3,00
2,60
Tıbbi Malz.Deposu
1
1,20
2,60
Tıbbi Malz.Deposu
1
1,55
2,60
Tıbbi Malz.Deposu
1
3,55
2,60
Minha Kapı
4
0,90
2,10
İkram Malz.Deposu
1
2,50
2,60
İkram Malz.Deposu
1
2,65
2,60
İkram Malz.Deposu
1
3,80
2,60
İkram Malz.Deposu
1
4,10
2,60
İkram Malz.Deposu
1
4,33
2,60
İdari Arşiv
1
5,80
2,60
İdari Arşiv
1
2,10
2,60
İdari Arşiv
1
0,50
2,60
İdari Arşiv
1
3,35
2,60
İdari Arşiv
1
3,25
2,60
Danışma ve FORM Doldurma
Danışma ve FORM Doldurma
Hemşire ve Doktor odası
Hemşire ve Doktor odası
Hemşire ve Doktor odası
Koridor
İkram Bölümü
İkram Bölümü
Minha Kapı
Alçıpan Duvar Devamı
ZEMİN KAT
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4,16
3,94
4,79
5,35
5,40
2,05
2,50
3,00
0,90
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
2,10
1.KAT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
4
5
6
7
KIZILAY
8
Mali işler Odası
3,70
2,70
Mali işler Odası
1,80
2,70
Mali işler Odası
2,90
2,70
Kan Bağış Planlama
6,40
2,70
Kan Bağış Planlama
1,10
2,70
Kan Bağış Planlama
3,30
2,70
Kırtasiye Deposu
2,50
2,70
Kırtasiye Deposu
3,00
2,70
Müdür odası kapı yanı
2,00
2,70
Minha Kapı
0,90
2,10
DUVAR ÜZERİ CAMEKAN MİNHA
18.140/D2-12,5 MM TEK KAT SUYA VE YANGINA DAY. ALÇI DUVAR LEVH.
İLE TEK İSK. AGRAFLI ASMA TAVAN YAPILMASI
elektrik tesisatı döş. boz.yerine
1
5,00 10,00
18.183-PATLAYICISIZ ÇİMENTO HARÇLI KARGİR, HORASAN İNŞAAT
YIKIMI
BODRUM KAT
DIŞ KAPI
1
2,00
0,20
2,50
18.185-Pat.Mad.Kul.madan Demirli ve demirsiz inş.yıkımı
Yangın Suyu tesisatı için
1
30,00
0,50
0,30
18.195-HER TÜRLÜ AHŞAP KAPI,PENCERE,CAMEKAN SÖKÜLMESİ
BODRUM KAT
Wc kapıları
8
0,80
2,10
Oda kapısı
1
0,90
2,10
18.198/10-Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi
Bodrum giriş üstü
1
20,00
2,30
saclarının sökülmesi
18.198/12-SERAMİK, FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ
BODRUM KAT
Sökülen wc.de duvar seramik
1
4,95
Sökülen wc.de duvar seramik
1
3,00
Sökülen wc.de duvar seramik
1
3,00
2,60
2,60
2,60
9
10
11
12
13
KIZILAY
14
ZEMİN KAT
Yemekhane duvarı
1
3,55
3,60
Yemekhane duvarı
1
2,80
3,60
Yemekhane kolonları
6
1,05
3,60
Yemekhane duvarı
1
4,00
3,60
18.198/20-Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi
Zemin Kat Giriş Camekanı
3
3,80
3,60
Giriş kapı camları
1
3,50
3,60
18.198/23-Her türlü ahşap dolap sökülmesi
Zemin kat Tezgah altı
1
3,40
0,80
Zemin kat Tezgah üstü
1
3,40
1,20
18.198/24-TEZGAH ÜSTÜ MERMERİ SÖKÜLMESİ
Zemin kat tezgah üstü
1
3,45
0,65
18.198/27-ALÜMİNYUM, SAC, ALÇIPANEL, TAŞYÜNÜ, CAMYÜNÜ VB. ASMA
TAVAN SÖKÜLMESİ
BODRUM-ZEMİN- 1.KAT
elektrik tesisatı döş. boz.yerine
1
5,00 10,00
18.233/11-Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 60 mm
polistren dolgulu (üst 0.70 mm trapezoidal, alt 0.50 mm düz) alüminyum levhalar
(EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılması
Bodrum dış giriş üstü
1
22,00 2,50
Y.21.001/03-Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
Dış giriş rampasında
1
5,00
15 Y.21.051/C03-ÇELİK BORUDAN TAVANLAR İÇİN İŞ İSKELESİ YAPILMASI
BODRUM KAT
TAVAN :2,60-1,50=1,10 m.
Mobil ekip Hazırlama Tavanı
1
13,50
4,95
1,10
Merdiven önü
1
9,55
6,05
1,10
Köşe oda
1
5,95
4,45
1,10
İdari Arşiv
1
6,20
5,60
1,10
Tıbbi Arşiv
1
10,00
6,00
1,10
İkram Malzeme Deposu
1
8,10
3,00
1,10
Tıbbi Malzeme Deposu
1
6,60
6,45
1,10
ERKEK WC.
1
3,75
3,80
1,10
BAYAN WC.
1
4,00
3,80
1,10
ZEMİN KAT
TAVAN:3,70-1,50 : 2,20
BAYAN WC.
1
4,75
3,10
2,20
ERKEK WC.
1
3,70
3,40
2,20
MERDİVEN
1
3,25
3,20
2,20
MERDİVEN ÖNÜ
1
4,65
3,40
2,20
DANIŞMA
1
7,75
3,70
2,20
DANIŞMA
1
5,05
2,90
2,20
FORM DOLDURMA
1
3,55
2,10
2,20
HEMŞİRE
1
4,45
2,60
2,20
DOKTOR
1
5,20
2,50
2,20
KIZILAY
KORİDOR
DONASYON SALONU
DONASYON SALONU
DONASYON SALONU
İKRAM BÖLÜMÜ
1
1
1
1
1
1.KAT
3,80
2,20
4,20
6,50
3,20
2,20
0,90
2,80
8,20
3,80
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
TAVAN:2,70-1,50:1,20
KALİTE ODASI
1
4,80
6,60
1,20
MERDİVE VE ÖNÜ
1
6,80
6,60
1,20
MALİ İŞLEM
1
5,85
3,70
1,20
MALİ İŞLEM
1
4,80
2,90
1,20
KAN BAĞIŞ PLANLAMA
1
6,20
6,80
1,20
MÜDÜR ODASI
1
8,55
7,70
1,20
KIRTASİYE DEPOSU
1
3,10
5,90
1,20
KORİDOR
1
2,80 11,80
1,20
15
Y.21.280/03-AC4 Sınıf 32 Laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması
BODRUM KAT Süpürgelikler
Mobil ekip hazırlama
2
13,50
0,08
Mobil ekip hazırlama
2
4,95
0,08
MİNHA KAPI
1
2,10
0,08
MİNHA BOŞLUK
2
2,85
0,08
Merdiven önü orta salon
2
9,55
0,08
Merdiven önü orta salon
2
9,05
0,08
Asansör kovası yanları
2
2,80
0,08
Asansör kovası yanları
2
1,90
0,08
tıbbi malzeme deposu
2
6,70
0,08
tıbbi malzeme deposu
2
6,45
0,08
kolonlar
11 2,60
0,08
İkram Malzeme Deposu
2
8,10
0,08
İkram Malzeme Deposu
2
3,00
0,08
MALZEME DEPOSU
2
4,45
0,08
MALZEME DEPOSU
2
6,00
0,08
İDARİ ARŞİV
2
6,20
0,08
İDARİ ARŞİV
2
6,00
0,08
TIBBİ ARŞİV
2
10,00
0,08
TIBBİ ARŞİV
2
6,00
0,08
MİNHA KAPI
2
0,80
0,08
MİNHA KAPI
5
0,90
0,08
Yer tairatları için
1
5,00
1,00
1.KAT
TABAN DÖŞEMESİ
Kalite Odası
1
4,96
6,76
Merdiven Holü
1
6,80
6,76
HOL
1
2,40
2,80
HOL
1
9,16
2,96
Mali işlem
1
6,01
3,86
Mali işlem
Kan Bağış Pşlanlama
MÜDÜR ODASI
Kırtasiye Deposu
MİNHA MERDİVEN
MİNHA MERDİVEN
MİNHA MERDİVEN
1
1
1
1
1
1
1
4,98
6,38
8,71
3,26
3,20
1,15
1,95
2,90
6,96
7,86
6,06
1,30
1,30
1,90
Y.22.009/3A-LAMİNE LEVHA KAPLAMALI İKİ YÜZÜ KONTRAPLAK
PRESLİ İÇKAPI KANADI YAPILMASI YERİNE TAKILMASI
BODRUM
K1 Kapıları (0,90)
5
0,90
2,10
K2 Kapıları (0,80)
6
0,80
2,10
ZEMİN
K1 Kapıları (0,90)
4
0,90
2,10
K2 Kapıları (0,80)
2
0,80
2,10
1.KAT
K1 Kapıları (0,90)
5
0,90
2,10
K2 Kapıları (0,80)
2
0,80
2,10
LAM.KAP.PRESLİ İÇKAPI
KANADI YAPILMASI
22.080-AHŞAP GÖMME DOLAP YAPILMASI
Bodrum wc.lerde
2
3,80
2,60
17
22.081- MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ DOLAP YAPILMASI
1
3,50
1,20
18
22.082- MUTFAK TEZGAH ALTI DOLAP YAPILMASI
1
3,50
0,80
16
Y.23.152-KUTU PROFİL DEMİR KAPI YAPILMASI
BODRUM DIŞ GİRİŞ KAPISI
(180X220)
1
Y.23.176 -LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ
20
YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
BODRUM GİRİŞ ÜSTÜ
60X80 KUTU PROFİL
Boyuna
3
20,00
Enine
5
2,50
Dikey
10
4,00
60X80x3,20 KUTU PROFİL
6,31
40X40x2,50 KUTU PROFİL
24
2,50
2,94
21
ÖZEL-KROM KORKULUK YAPILMASI
MERDİVENLER
Bodrum Merdiven kenarları
2
2,60
1
0,90
1
2,00
Duvar Dibi
1
4,00
1
3,20
KIZILAY
19
1
3,70
Zemin kat merdiveni
1
4,30
1
2,80
1
3,40
1
2,30
1
3,35
1
1,90
22
ÖZEL - SENSÖRLÜ KAYAR KAPI YAPILMASI
2
Adet
ZEMİN KAT
PVC imalat
yapılması
CAMEKAN ALANI
ZEMİN KAT
Danışma ve FORM Dold.
1
4,16
2,30
Danışma ve FORM Dold.
1
3,94
2,30
Hemşire ve Doktor odası
1
4,79
2,30
Hemşire ve Doktor odası
1
5,35
2,30
Hemşire ve Doktor odası
1
5,40
2,30
Koridor
1
2,05
2,30
İKRAM BÖLÜMÜ
1
2,50
2,30
İKRAM BÖLÜMÜ
1
3,00
2,30
Y.23.244/H - Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı
23
yapılması ve yerine konulması
ZEMİN KAT
Danışma ve FORM Dold.
Danışma ve FORM Dold.
Hemşire ve Doktor odası
Hemşire ve Doktor odası
Hemşire ve Doktor odası
Koridor
İKRAM BÖLÜMÜ
İKRAM BÖLÜMÜ
ALÜMİNYUM DOĞ. AĞIRLIĞI :
KIZILAY
24
3
5
3
5
3
6
3
6
3
6
3
3
3
3
3
4
1
4,16
2,30
3,94
2,30
4,79
2,30
5,35
2,30
5,40
2,30
2,05
2,30
2,50
2,30
3,00
2,30
180,97
1,05 1,60
23.242/2-30x30x1 mm ebadında alüminyum köşe profili yapılması ve yerine tespiti
Merdivenlerde
borum merdiveni Ön
borum merdiveni arka
19
19
1,30
1,30
KIZILAY
Zemin kat-1.kat arası
24
1,30
Zemin kat-1.kat arası
24
1,30
25
Y.25.002/01-Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması
Bodrum Giriş Çatı boyası
60x80 kutu profil
1
112,50
0,28
40x40kutu profil
1
60,00
0,16
Y.25.003/16-Saten alçılı ve alçıpanel yüz. astar uygulan. iki kat su bazlı mat boya
26
yap. (iç cephe)
BODRUM KAT DUVARLARI
Mobil ekip hazırlama
2
13,50
2,60
Mobil ekip hazırlama
2
4,95
2,60
MİNHA KAPI
1
2,10
2,10
MİNHA PENCERE
2
1,50
1,50
MİNHA BOŞLUK
2
2,85
2,60
Merdiven önü orta salon
2
9,55
2,60
Merdiven önü orta salon
2
9,05
2,60
Asansör kovası yanları
2
2,80
2,60
Asansör kovası yanları
2
1,90
2,60
tıbbi malzeme deposu
2
6,70
2,60
tıbbi malzeme deposu
2
6,45
2,60
kolonlar
11
2,60
2,60
İkram Malzeme Deposu
2
8,10
2,60
İkram Malzeme Deposu
2
3,00
2,60
MALZEME DEPOSU
2
4,45
2,60
2
6,00
2,60
İDARİ ARŞİV
2
6,20
2,60
2
6,00
2,60
TIBBİ ARŞİV
2
10,00
2,60
2
6,00
2,60
MİNHA KAPI
2
0,80
2,10
MİNHA KAPI
5
0,90
2,10
MİNHA PENCERE
1
3,50
0,50
MİNHA PENCERE
1
1,50
1,50
MİNHA PENCERE
1
2,70
0,50
MİNHA PENCERE
1
4,10
0,50
ZEMİN KAT DUVARLARI
DANIŞMA
2
7,75
3,60
DANIŞMA
2
3,70
3,60
MERDİVEN ÖNÜ
2
4,65
3,60
MERDİVEN ÖNÜ
2
3,40
3,60
FORM DOLDURMA
1
4,60
3,60
FORM DOLDURMA
1
3,95
3,60
HEMOGLOBİN ÖLÇÜM
2
4,45
3,60
HEMOGLOBİN ÖLÇÜM
2
2,60
3,60
DOKTOR ODASI
2
5,20
3,60
DOKTOR ODASI
2
2,50
3,60
KIZILAY
KORİDOR-FORM
KORİDOR-FORM
DONASYON SALONU
DONASYON SALONU
DONASYON SALONU
DONASYON SALONU
İKRAM BÖLÜMÜ
İKRAM BÖLÜMÜ
YEMEKHANE
YEMEKHANE
YEMEKHANE
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
MİNHA VİTRİN PENCERE
MİNHA VİTRİN PENCERE
MİNHA VİTRİN PENCERE
MİNHA VİTRİN PENCERE
MİNHA VİTRİN PENCERE
MİNHA VİTRİN PENCERE
MİNHA VİTRİN PENCERE
MİNHA VİTRİN PENCERE
MİNHA VİTRİN PENCERE
MİNHA VİTRİN PENCERE
MİNHA VİTRİN PENCERE
MİNHA PENCERE
MİNHA CAMEKAN
Kalite odası
Kalite odası
Merdiven Sahanlığı ara HOL
Merdiven Sahanlığı ara HOL
HOL
HOL
Mali İşlem
Mali İşlem
Mali İşlem
Mali İşlem
Kan Bağış Planlama
Kan Bağış Planlama
MÜDÜR ODASI
MÜDÜR ODASI
Kırtasiye Deposu
Kırtasiye Deposu
MİNHA KAPI
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1.KAT DUVARLARI
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,20
3,80
8,50
8,20
2,80
0,90
3,20
3,80
8,30
12,90
1,70
2,10
0,80
0,90
2,40
3,40
2,70
5,10
4,10
2,70
2,10
1,00
3,50
0,50
1,45
4,35
1,50
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
2,10
2,10
2,10
2,10
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
1,50
4,80
6,60
6,80
6,60
2,50
9,00
5,85
3,70
4,80
2,90
6,20
6,80
8,55
7,70
3,10
5,90
0,80
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,40
KIZILAY
MİNHA KAPI
3
0,90
2,10
MİNHA KAPI
2
1,00
2,10
MİNHA PENCERE
4
1,50
1,40
MİNHA PENCERE
1
2,00
1,40
MİNHA PENCERE
4
2,50
1,40
MİNHA PENCERE
1
2,75
2,00
MİNHA PENCERE
1
3,00
2,00
MİNHA PENCERE
1
4,20
2,00
Y.25.002/02-Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
27
BODRUM KAT
1
2,50
2,50
rampa girişi
Dış kapı
2
1,80
0,80
Merdiven korkuluğu
2
2,40
0,80
Merdiven korkuluğu
2
0,80
0,80
Merdiven korkuluğu
2
2,40
0,80
Merdiven korkuluğu
2
2,05
0,80
Y.25.003/05-Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya
28
yapılması (iç cephe)
BODRUM KAT TAVANI
Mobil ekip Hazırlama Tavanı
1
13,50
4,95
Merdiven önü
1
9,55
6,05
Köşe oda
1
5,95
4,45
İdari Arşiv
1
6,20
5,60
Tıbbi Arşiv
1
10,00
6,00
İkram Malzeme Deposu
1
8,10
3,00
Tıbbi Malzeme Deposu
1
6,60
6,45
ERKEK WC.
1
3,75
3,80
BAYAN WC.
1
4,00
3,80
ZEMİN KAT TAVANI
BAYAN WC.
1
4,75
3,10
ERKEK WC.
1
3,70
3,40
MERDİVEN
1
3,25
3,20
MERDİVEN ÖNÜ
1
4,65
3,40
DANIŞMA
1
7,75
3,70
DANIŞMA
1
5,05
2,90
FORM DOLDURMA
1
3,55
2,10
HEMŞİRE
1
4,45
2,60
DOKTOR
1
5,20
2,50
KORİDOR
1
3,80
2,20
DONASYON SALONU
1
2,20
0,90
DONASYON SALONU
1
4,20
2,80
DONASYON SALONU
1
6,50
8,20
İKRAM BÖLÜMÜ
1
3,20
3,80
1.KAT TAVANI
TAVAN:2,70-1,50:1,20
KALİTE ODASI
1
4,80
6,60
MERDİVE VE ÖNÜ
MALİ İŞLEM
MALİ İŞLEM
KAN BAĞIŞ PLANLAMA
MÜDÜR ODASI
KIRTASİYE DEPOSU
KORİDOR
6,80
5,85
4,80
6,20
8,55
3,10
2,80
6,60
3,70
2,90
6,80
7,70
5,90
11,80
Y.25.004/04-Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon
esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
ZEMİN ve 1.KAT DIŞLARI
Bodrum Girişi
1
20,00
2,55
Bodrum Güney
1
22,00
1,40
Dış Cephe Zemin
2
20,00
3,90
Dış Cephe Zemin
1
22,00
3,90
Dış Cephe Zemin
1
16,00
3,90
Dış Cephe 1.KAT
2
22,00
2,90
Dış Cephe 1.KAT
1
25,50
2,90
Dış Cephe 1.KAT
1
18,70
2,90
MİNHALAR
BOD.PENCERE
2
1,00
1,00
BOD.PENCERE
1
4,35
0,60
BOD.PENCERE
1
3,50
0,60
BOD.PENCERE
1
2,70
0,60
BOD.PENCERE
1
4,10
0,60
MİNHA PENCERE
4
1,50
1,40
MİNHA PENCERE
1
2,00
1,40
MİNHA PENCERE
3
2,50
1,40
MİNHA PENCERE
1
2,75
2,00
MİNHA PENCERE
1
3,00
2,00
MİNHA PENCERE
1
4,20
2,00
MİNHA PENCERE
1
2,50
2,00
MİNHA KAPI
2
0,80
2,40
MİNHA KAPI
1
2,10
2,20
MİNHA KAPI
1
2,00
2,20
MİNHA KAPI
1
2,40
2,20
MİNHA CAMEKAN
1
0,90
3,60
MİNHA CAMEKAN
1
3,50
3,60
MİNHA CAMEKAN
1
1,00
3,60
MİNHA CAMEKAN
1
2,90
3,60
MİNHA CAMEKAN
2
2,70
3,60
MİNHA CAMEKAN
1
4,10
3,60
MİNHA CAMEKAN
1
5,10
3,60
MİNHA CAMEKAN
1
3,40
3,60
25.116/A6- 2 mm kalınlıkta PVC esaslı karo yer döşeme malzemeleri ile döşeme
30
kap-laması yapılması (ameliyathaneler, x-ray odaları, bilgi işlem ana santral
odaları)
29
KIZILAY
1
1
1
1
1
1
1
ZEMİN KAT
Merdiven önü
1
4,80
3,55
Merdiven Altı
1
3,20
3,70
Danışma ve Bekleme
1
7,90
3,85
Danışma ve Bekleme
1
5,05
2,90
Form Doldurma
1
3,60
2,25
Hemoglobin ölçüm
1
4,60
2,75
Doktor Odası
1
5,40
2,65
DONASYON SALONU
1
2,20
1,00
DONASYON SALONU
1
4,30
2,90
DONASYON SALONU
1
6,70
8,35
İKRAM BÖLÜMÜ
1
3,35
3,95
Bodrum merdiveni
16
1,30
0,30
Bodrum merdiveni
19
1,30
0,16
SAHANLIK
2
1,30
1,30
1.KAT MERMİVENİ BAS.
18
1,30
0,30
1.KAT MERMİVENİ RIHT
19
1,30
0,16
Y.26.006/406-(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında,
31 her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm
derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
BODRUM KAT
WC.lerde kırılan duv.yerine
10
0,20
2,60
KIZILAY
3.3 ELEKTRİK İŞLERİ TADİLATI KEŞİF CETVELİ
MERSİN KAN BAĞIŞI MERKEZİ HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI
İŞLERİ KEŞİF CETVELİ
ELEKTRİK TESİSATI
S.NO POZ NO
YAPILACAK İŞİN ADI
MİKTAR BR.
KUVVETLİ AKIM
701.201 Önden kapaklı özel sac pano
1
Adet
1
704.105 Sıvaüstü sac tablo (0,50 m2)
1
Adet
2
704.102 Sıvaüstü sac tablo (0,20 m2)
3
Adet
3
715.308 TMŞ ( 3x63 A )
1
Adet
4
715.307 TMŞ ( 3x40 A )
1
Adet
5
718.508 K A K Şalteri ( 4x40 A )
1
Adet
6
718.509 K A K Şalteri ( 4x63 A )
1
Adet
7
723.401 Otomatik kompanzasyon bataryası
20
Adet
8
724.401 Anahtarlı otomatik sigorta
60
Adet
9
724.407 Üç fazlı otomatik sigorta ( 25-40 A )
13
Adet
10
725.311 Multimetre
1
Adet
11
727.109 Besleme hattı (2x1,5 NYA)
100
Metre
12
727.120 Besleme hattı (3x2,5 NYA)
100
Metre
13
727.522 Yeraltıkablosu (3x35+16 NYY)
30
Metre
14
727.524 Yeraltıkablosu (4x16 NYY)
5
Metre
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
727.526
727.539
727.541
735.102
734.103
742.124
742.128
742.532
742.538
742.554
750.306
780.101
780.102
782.502
1
2
3
4
5
6
7
8
815.101
818.104
818.203
880.562
880.571
819.101
880.101
890.510
1
2
3
4
5
6
832,106
833,201
833,590
830,102
880,202
727,412
Yeraltı kablosu ( 4x6 NYY )
Toprak hattı ( 1x6 NYY )
Toprak hattı ( 1x16 NYY )
G.H.Priz Sortisi
Vaevien sorti
Tip L armatür
360 sensörlü tavan armatürü
Dekoratif (ATY2-4x18 W) çift parabolik arm.
Dekoratif (ATY8-2x18 W) çift parabolik arm.
ALT4 - 1x18W asma tavan armatürü
Kesintisiz güç kaynağı(3faz giriş-3faz çıkış)
Gömme normal anahtar
Gömme komütatör anahtar
PVC kablo kanalı ( 40x17 mm )
ZAYIF AKIM
Tlf tesisatı sortisi
Bina içi tlf. Kablosu
Bina harici tlf.kablosu
Ftp Cat 5e kablo ( DATA KABLOSU)
Ftp Cat 5e Sıva altı tekli priz
Tlf.dağıtım kutusu
Rack kabinet ( Duvara monte edilen )
Tam ot. tlf. Santrali
YANGIN İHBAR SİSTEMİ
Dedektör
Yangın butonu ve dedektör ile çalışan SNT.
Yangın ihbar sireni
Yangın ihbar butonu
Yangın İhbar kablosu (2x2x0,8+0,8)
Besleme hattı ( 3x1,5 NYM )
30
30
40
75
2
2
8
20
6
30
1
10
20
30
Metre
Metre
Metre
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Metre
20
20
30
1.250
65
2
3
1
Adet
Metre
Metre
Metre
Adet
Adet
Adet
Adet
40
1
3
6
330
15
Adet
Adet
Adet
Adet
Metre
Metre
KIZILAY
3.4 ELEKTRİK KEŞİF METRAJ CETVELİ
MERSİN KAN BAĞIŞI MERKEZİ HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ
METRAJ CETVELİ
POZ
S.NO
NO
YAPILACAK İŞİN CİNSİ
BR. AD. TOPLAM
Önden kapaklı özel sac pano
Adet
1
1
701.201
1
AT panosu
Sıvaüstü sac tablo (0,50 m2)
Adet
1
2
704.105
1
UPS için T panosu
Sıvaüstü sac tablo (0,20 m2)
Adet
1
3
704.102
1
UPS için kat panoları
KIZILAY
4
715.308
5
715.307
6
718.508
7
718.509
8
723.401
9
724.401
10
724.407
11
725.311
12
727.109
13
727.120
14
727.522
15
727.524
16
727.526
17
727.539
18
727.541
19
735.102
20
734.103
21
742.124
22
742.128
23
742.532
TMŞ ( 3x63 A )
AT içine
TMŞ ( 3x40 A )
AT içine (kompanzasyon için)
K A K Şalteri ( 4x40 A )
UPS panosuna
K A K Şalteri ( 4x63 A )
AT panosuna
Otomatik kompanzasyon bataryası
AT panosu içine
Anahtarlı otomatik sigorta
AT ve mevcut kat dağ.panolarına
UPS dağıtım panolarına
Üç fazlı otomatik sigorta ( 25-40 A )
Mevcut kat panolarına
Kat çıkışları için AT'ye
UPS için panolara
Multimetre
AT panosuna
Besleme hattı (2x1,5 NYA)
Lamba anahtarlarını yer değiştirme ve onarım
Besleme hattı (3x2,5 NYA)
Lamba anahtarlarını yer değiştirme ve onarım
Yeraltıkablosu (3x35+16 NYY)
Jeneratör - AT arası
Yeraltıkablosu (4x16 NYY)
AT-UPS arası
Yeraltı kablosu ( 4x6 NYY )
UPS - kat panoları arası
Toprak hattı ( 1x6 NYY )
UPS - kat panoları arası
Toprak hattı ( 1x16 NYY )
AT - UPS panoları-toprak çubuğu arası
G.H.Priz Sortisi
Mevcut panolardan klima prizi (B-Z-1 )
UPS dağ.panolarından priz
Vaevien sorti
Merdivenlere
Tip L armatür
Merdivenlere
360 sensörlü tavan armatürü
Lavabolara
Dekoratif (ATY2-4x18 W) çift parabolik arm.
Adet
1
1
Adet
1
1
Adet
1
1
Adet
1
1
kVAR
30
30
Adet
40
20
60
Adet
Adet
3
3
7
1
13
1
Metre 100
100
Metre 100
100
Metre
30
30
Metre
5
5
Metre
30
30
Metre
30
30
Metre
40
40
Adet
20
55
75
Adet
2
2
Adet
2
2
Adet
8
8
Adet
20
20
KIZILAY
24
742.538
25
742.554
26
750.306
27
780.101
28
780.102
29
782.502
30
815.101
31
818.104
32
818.203
33
880.562
34
880.571
35
819.101
36
880.101
37
890.510
38
983.102
39
832.106
40
833.201
41
833.590
42
830.102
43
880.202
Birinci kat odalarına
Dekoratif (ATY8-2x18 W) çift parabolik arm.
Birinci kat koridorlarına
ALT4 - 1x18W asma tavan armatürü
Bodrum ve zemin katlara
Kesintisiz güç kaynağı(3faz giriş-3faz çıkış)
Bodrum kata ( 20 kVA-20 dak.bes.)
Gömme normal anahtar
Odalara-koridorlara-WC'lere
Gömme komütatör anahtar
Odalara-koridorlara-WC'lere
PVC kablo kanalı ( 40x17 mm )
Zemin kat Donasyon odasına
Tlf tesisatı sortisi
Bodrum-zemin-birinci kata
Bina içi tlf. Kablosu
Z-Bodrum arası
Z-1.kat arası
Bina harici tlf.kablosu
Tlf. Santrali - Telekom dağ.kutusu arası
Ftp Cat 5e kablo ( DATA KABLOSU)
Bobrum kata
Zemin kata
Birinci kata
Ftp Cat 5e Sıva altı tekli priz
Katlardaki odalara
Tlf.dağıtım kutusu
Bodrum ve Birinci kata
Rack kabinet ( Duvara monte edilen )
B-Z-1.kat için
Tam ot. tlf. Santrali
Santral odasına
Topraklama çubuğu
AT - UPS için
Dedektör
B-Z-1.K için
Yangın butonu ve dedektör ile çalışan SNT
Zemin kata
Yangın ihbar sireni
Katlara 1x3=3
Yangın ihbar butonu
Katlara 2x3=6
Yangın ihbar kablosu
6
6
30
30
1
1
10
10
20
20
Metre
30
30
Adet
20
20
Metre
10
10
20
Metre
30
30
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Metre
200
350
700
1250
Adet
65
65
Adet
2
2
Adet
3
3
Adet
1
1
Adet
2
2
Adet
40
40
Adet
1
1
Adet
3
3
Adet
6
6
Metre 330
330
44
Santral-dedektörler arası
Besleme hattı (3x1,5 NYM)
727.412
Yangın sirenleri bağlantısına
Metre
15
15
KIZILAY
4. KULLANILACAK ANTİBAKTERİYEL PVC YER DÖŞEMESİ TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
4.1 Yer kaplama malzemesi heterojen, poliüretan ile güçlendirilmiş SAF PVC aşınmazlık
tabakası ve mineral baskılı yüzeyi çizilmelere, lekelenmelere ve kaymaya karşı
dirençli olacaktır.
4.2 Yer kaplama malzemesinin yüzeyi toz ve kiri barındırmayan ve temizliği kolay
olacaktır.
4.3 Yer kaplama malzemesi hijyenik, bakterilere ve mikroplara karşı Biostatik işlem
korumalı olacaktır.
4.4 En az 2 mm kalınlığında pur destekli olacaktır.
4.5 PVC döşeme kaplaması döşenecek yüzeyde ihtiyaç duyulan yerlerde zemine tesviye
şapı ile uygulama yapılacaktır.
4.6 Döşeme esnasında ufak parçalar kullanılmayacaktır.
4.7 Duvar kenarlarına PVC nin devamı şeklinde süpürgelik döşenecektir.
4.8 Firmalar PVC yer kaplamasında kullanacağı malzemeyi Kurum yetkililerinin onayını
aldıktan sonra uygulayacaktır.
5. OTOMATİK KAYAR KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ
5.1 Otomatik kayar kapı ortadan iki yana açılan çift hareketli kanattan oluşacaktır.
5.2 Otomatik kapı normal konumda çalışırken bir sinyal aldığında kendiliğinden açılacak ve
belli bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır (Açık kalma süresi ayarlanabilmelidir).
5.3 Otomatik kapı kanatları ve yan sabitler 2mm et kalınlığında alüminyum profil çerçeve
olarak imal edilecek, kanatları oluşturan profil sisteminde otomatik kapı kapalı durumda
olduğu zaman 3 taraftan sızdırmazlığı sağlayacak nitril fitil veya benzeri bir malzeme
kullanılacaktır.
5.4 Kapının tüm görünen metal yüzeyleri RAL standartlarında Derneğin belirleyeceği
renkte elektrostatik toz boya veya eloksallı olacaktır.
5.5 Kapı kanatları 50mm kalınlığında üzerleri Suya, ısıya, sert darbeye ve aleve dayanıklı
3mm compant laminant kaplı kanat ve compant laminant kanatlar ve hareketsiz
bölmelere cam konulacak ve bu camlar 8 mm (4 + 4) kalınlığında çift katlı lamine
emniyet camı takılacaktır. Kanatlar üzerine emniyet sağlamayan düz cam takılması
kabul edilmeyecektir. Cam değişiminde kolaylık sağlamak üzere alüminyum doğrama
profilleri çıtalı sistem olacaktır.
5.6 Kapının hareketi kapının üst kısmına yerleştirilmiş hareketli kanatların üzerine asıldığı
özel elektromekanik tahrik mekanizmaları vasıtasıyla sessiz bir çalışmayı temin edecek
şekilde olacaktır. Pnömatik ve elektrohidrolik tahrik mekanizmaları kabul
edilmeyecektir.
5.7 Kapı, içten ve dıştan bir adet mikrodalga radar ile vasıtasıyla harekete geçirilecektir.
Aktif veya pasif enfraruj sensörler kabul edilmeyecektir. Radarlar dış hava şartlarından
etkilenmemeli, algılama ayarları ayarlanabilir olmalı, hem canlı hem de cansız
nesnelerin hareketini algılamalı, kapının önünde hareketsiz duran kişileri
algılamamalıdır.
5.8 Otomatik kapı içinde elektrik kesilmelerine karşı AKÜ/UPS devresi olacaktır. AKÜ
devresi elektrik olmaması halinde kapının tüm fonksiyonlarını sağlayacak yapıda
olacaktır. Sistem, kapıda hareket olmaması halinde enerji tüketmeyen yapıda olacaktır.
KIZILAY
5.9 Mekanizmanın tamamı ithal ve menşeli olmalıdır. Üretici firma, ISO 9001 Standartları
belgesine ve ürünlerde CE belgesine sahip olmalı, bu belgeler ihale sonrası derneğe
sunulmalıdır.
5.10
Mekanizma mikroprosesör kontrollü olarak açma ve kapama limitlerini otomatik
olarak belirleyecektir. Durma yavaşlatma gibi noktaları mekanik sviçlerle tayin
etmeyecektir.
5.11
Mekanizma gövdesi alüminyum malzemeden imal edilmelidir Tekerlekler uzun
çalışma ömrünü ve sessiz çalışmayı garantileyen sürtünme ve sesi asgariye indiren
plastik bazlı malzemeden mamul tek makara ( kanat başına 2 makara) sistemi ile
çalışmalı ve raydan çıkmasını önleyen sistemle donatılı olmalıdır
5.12
Kapı elektrik kesilmelerinde elle kolaylıkla açılıp kapanabilecektir.
5.13
Kapı kanatları sessiz ve sarsıntısız çalışabilecek, kanat hızı azami 120 cm/sn hıza
ulaşabilecektir. Asgari 600 cm/sn olmalıdır. Azami hız mekanizma tarafından kapı
ağırlığına göre otomatikman tayin edilecek, ayrıca açma ve kapama hızları birbirinden
bağımsız olarak programlama anahtarı ile ayarlanabilecektir.
5.14
Kapı kapandığında kanatlar üzerine uygulanan baskı ile kanatlar tam olarak
kapanmalı ve sızdırmazlık sağlanmalıdır. Mekanizmada kilitlenebilir olmalı, kilit
sisteminde elektromekanik kilit kullanılmalı, manuel kilit asla kullanılmamalıdır.
5.15
Kapının makine kapağı üzerinde veya mekanizma dışında kapının yakınında
bulunan bir seçme kontrol panosu vasıtasıyla aşağıdaki fonksiyonlara programlanabilir
olmalı ve aynı zamanda arıza durumunda arıza ikaz lambaları ile arıza bildirme özelliği
olacaktır. CİHAZIN İÇİ AÇILMADAN AÇMA-KAPAMA- KISMİ AÇIK -KİLİTLİ
TEKYÖN GİRİŞ Mekanik kumanda panosu ile ayarlanabilmelidir.
5.16
Ayrıca kapı kapanırken son anda araya girmeye çalışacak kişileri emniyete almak
için mekanizmanın kanatlar arasında sıkışmaya karşı elektronik emniyet sistemi
olmalıdır. Bu sistem kapılar kapanırken bir engele çarpması halinde elektronik olarak
motoru ters yönde döndürerek kapının geri açılmasını sağlamalıdır.
5.17
Kapı elektrik kesilmeleri halinde kapının tamamen kilitli kalma riskini ortadan
kaldırmak için kilitli kalmaz ( fail-safe ) kilitli kalması istendiği durumlar için kapıya
UPS bağlanacaktır. Elektromekanik kilit KAPALI programında kilitlenebilmelidir.
5.18
Kapı mekanizmasının monte edileceği mekanda makineyi asmak için yeterli
ağırlığı taşıyabilecek alüminyum kayıt olmaması veya boş olması halinde çelik
profillerden karkas yapılarak karkas üzerine makine monte edilmelidir. Çelik karkas et
kalınlığı minimum 2 mm olmalıdır.
5.19
Firma, kurulan sistemin bütün parçalarına 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temin
garantisi vermek zorundadır.
5.20
Kapı montajını yapan firma garanti süresi içerisinde (mesai saatleri içerisinde
)arıza hizmeti verecektir. Arıza anında firmayla irtibata geçildiği saat itibariyle en geç 8
saat içerisinde arızaya müdahale edilecektir.
6. DİĞER HUSUSLAR
6.1 Aksi belirtilmeyen bütün imalatlar Bayındırlık Bakanlığı tadilat şartnamesi, Elektrik
Tesisatı Genel Şartnamesi, yürürlükteki İç Tesisat Yönetmeliği, Elektrik Tesisleri
Topraklama Yönetmeliği, Kuvvetli Akim Elektrik Tesisleri Yönetmeliği, Yangından
Korunma Yönetmeliklerine uygun olacaktır. Ayrıca iş ile ilgili yayınlanmış olan kanun
ve yönetmelikler, mahalli şartnameler, bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. İş ile
ilgili hususların, belirtilen şartname ve yönetmeliklerde bulunmaması halinde, TSE,
TSEK, IEC, VDE, ISO, CE vb. gibi uluslararası geçerliliği olan standartlara uygunluk
sağlanacaktır.
6.2 Firma Yer teslimine müteakip, elektrik tesisatı uygulama projelerini çizecektir, firma iş
bitiminde bu projeleri çizerek Türk Kızılayı’na verecektir.
6.3 Firma, kendisinin temin edip monte ettiği cihaz ve sistemlere ait kullanma kılavuzu ve
devre şemalarını mahalline asacak ve bulunduracaktır.
6.4 Bina tadilatı ve Elektrik tesisatına ilişkin tüm işler Türk Kızılayı’nın koordinasyonu
altında yapılacaktır. Şantiyede uyumlu bir çalışma sağlamak için firma iş programı,
personel, şantiye kullanımı ve gereken diğer hususlarda Türk Kızılayı ile canlı idari
ilişkide olacak, gerekeli bilgi ve dokümanları verip, talimatlara karşılıklı olarak
uyacaktır.
6.5 Firma işin bitimini müteakip topraklama tesisine ait topraklama testlerini yetkili bir
kuruma yaptırarak uygunluk raporunu Türk Kızılayı’na verecektir.
6.6 Zemin katta girişte bulunan mevcut telefon santrali EK-2 de bulunan tadilat planında ki
gösterilen yere çalışır vaziyette kurulumu sağlanacaktır.
FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
• Yükümlülüğün esası; Firma, sözleşmedeki ve Teknik şartnamede tarif edilen işi;
• İş bu sözleşme ile ekleri hüküm ve icaplarına
• Proje ve detaylara
• Teknik şartnamelere
• Teknik şartnamede belirtilen standart ve normlara
• Fen ve sanat kurallarına
• İyi niyet esaslarına ve işin gereğine
• Birinci sınıf işçilik anlayışına Şantiye Şefliğinin ve Elektrik grup sorumlularının
direktiflerine,
Uygun şekilde ifa, ikmal süresi içinde kusursuz ve noksansız olarak, işler vaziyette teslim
etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
7.
8. YÜKLENİCİ FENNİ SORUMLULUĞU
Yapılacak tadilat ve elektrik işlerinin fenni sorumluluğu Firmaya aittir. İşin Dernek nezlinde
yapılmış olması firmanın Fenni Mesuliyetini kaldırmaz.
Firma, işçilerinin veya ekiplerinin yol açacağı bütün zararlardan sorumlu olup zararları tazmin
veya tashik etmek zorundadır.
9. İŞ SAHASININ TEMİZLENMESİ:
8.1 Yer tesliminde iş sahasında var ise;
8.1.1
İşin yapılmasını engelleyici tüm obje ve şartların ortadan kaldırılması,
KIZILAY
8.2 İnşaat esnasında: Kontrolün lüzum görmesi halinde inşaat sahasında var ise;
8.2.1 Çukurların doldurulması,
8.2.2 Moloz ve toprak yığınlarının temizlenmesi,
8.2.3 Sahanın tesviye edilmesi,
8.3 İşin tamamlanmasından sonra: İş sahasında FİRMA’ya ait var ise;
8.3.1 Fazla malzeme ile inşaat kalıntılarının kaldırılması,
8.3.2 Baraka depo gibi geçici tesislerin sökülmesi,
8.3.3
İş sahasının temizlenmesi, vb. ile ilgili tüm işlerin yapılması ve bunlarla ilgili tüm
masraflar FİRMA’ya aittir.
Verilen süre içinde istenilen işler yapılmazsa Türk Kızılayı bu işleri yaptırmaya ve
masrafları %50 (Yüzde Elli) ceza ilavesi ile FİRMA’nın teminatından kesmeye
yetkilidir.
10. İŞİN TESLİMATI:
Yüklenici Yer teslimini( yapılacak işin sözleşme imza tarihini) müteakip 60 (altmış)gündür.
11. MUAYENE:
İşin kontrolünü teknik şartnameye uygunluğuna göre Türk kızılayının yapılacaktır.
12. İŞİN KALİTESİ:
KIZILAY
Firma, sözleşmenin kapsamına giren iş ve hizmetleri maksada uygun bir şekilde, tecrübeli ve
muktedir bir firmanın normal iş ve hizmetleri seviyesinde, standartlara, usullere, sözleşme
hükümlerine ve şartnamelere uygun olarak yapacaktır.
KIZILAY
Download

türkiye kızılay derneği