Антидопинг агенција Републике Србије
Маршала Толбухина (Лазаревачки друм) 14
11030 Београд, Србија
тел/факс: 011/ 3058 377
Директор: Др Ненад Дикић
Сајт: www.adas.org.rs
e-mail: [email protected], [email protected]
IZVEŠTAJ DOPING KONTROLE KONjA U 2010. GODINI
U 2010. godini Antidoping agencija Srbije sprovela je 60 doping kontrola konja. Uzorci su uzeti od
24 galopera, 28 kasača i 8 konja koja su učestvovala u FEI disciplinama (3 preponaša, 2 u dresurnom
jahanju i 3 u daljinskom jahanju). Naši kontrolori su bili prisutni na 26 trkačkih dana, od toga u
Beogradu na 13, u Subotici i Srbobranu na 3, u Požarevcu na 2, a samo na jednom trkačkom danu u
Šapcu, Despotovu, Adi, Pančevu i Velikoj Plani. Od većine konja za analizu uzet je urin (42), a kod
10 konja bilo je neophodno izvaditi krv. Kod konja koji učestvuju u FEI disciplinama prema
njihovom pravilniku uzimali smo i krv i urin. Pojedini konji su išli na uzorkovanje za doping
kontrolu više puta: Pikolo veding parti (galop) 3 puta i Roduljub P (kas) 2 puta. Većina kontrola je
prošla bez ikakvih problema.
Rezultati doping kontrole konja u 2010. godini
Od 60 testiranih konja 3 su bila pozitivna, a trener jednog konja je odbio doping kontrolu:
Ime konja
Vlasnik/Trener
Supstance
Dezert rouz
Jovan Popin
furosemid,
deksametazon,
fenilbutazon,
ketorolak
Spaija kofein
Jehu
Štala
Potkovica
Petrović Slobodan
Staro denim
Jovanović Dragan
Radovanović Toplica
Odbio kontrolu
Dženi for lov
Braća Marković
Mamutović M
fenilbutazon,
oksifenbutazon
Матични број 17640771; ПИБ 104231967
Шифра делатности 92622; Рачун 840-976627-35
Kazna
6 meseci i 76.780 dinara za
trenera i 3 meseca zabrane
takmičenja za konja
200.000 dinara za trenera i 1
mesec zabrane takmičenja za
konja
6 meseci i 76.780 dinara za
trenera i 3 meseca zabrane
takmičenja za konja
200.000 dinara za trenera i 1
mesec zabrane takmičenja za
konja
Антидопинг агенција Републике Србије
Маршала Толбухина (Лазаревачки друм) 14
11030 Београд, Србија
тел/факс: 011/ 3058 377
Директор: Др Ненад Дикић
Сајт: www.adas.org.rs
e-mail: [email protected], [email protected]
Finansiranje doping kontrole konja u 2010. godini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Budžet Republike Srbije
J.P. Hipodrom Beograd
Udruženje za kasački sport Srbije
Savez za konjički sport Srbije i OFD
KK Knez Mihailo Požarevac
KK Bačka Subotica
KK Vranac Srbobran
Konjički savez Srbije
KK Halas Jožef Ada
26 kontrola
11 kontrola
6 kontrola
5 kontrola
5 kontrola
2 kontrole
2 kontrole
2 kontrole
1 kontrola
Aktivnosti ADAS-a u 2010. godini
U 2010. godini Antidoping agencija Republike Srbije održala je nekoliko edukativnih predavanja na
temu dopinga u sportu. Prvo predavanje je organizovano u Ministarstvu omladine i sporta i odnosilo
se na doping kontrolu ljudi. U saradnji sa Savezom za konjički sport Srbije i olimpijske i FEI
discipline održana su tri predavanja, na kojima je posebna pažnja je posvećana promenama u okviru
FEI disciplina. Na poziv Udruženja za kasački sport Srbije predstavnici ADAS-a su učestvovali na
njihovom seminaru, gde je između ostalog bilo reči o zabranjenim supstancama i promenama u
pravilnicima vezanim za kažnjavanje doping pozitivnih konja.
Problemi u 2010. godini
1. Neodgovarajući uslovi
Kao i prethodih godina glavni problem vezan za doping kontrolu konja su bili neodgovarajući
uslovi, koji se pre svega odnose na nepostojanje adekvatnog boksa i prateće opreme. Uglavnom se
srećemo sa malim boksevima u čijoj blizini su smešteni drugi konji i nalaze se na prometnom mestu.
Ovom prilikom želimo još jednom da podsetimo na obaveze organizatora sportskog takmičenja.
Prema članu 32 Pravilnika o doping kontroli na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja dužnosti
organizatora sportskog takmičenja na kome je određeno da će se sprovesti doping kontrola su:
• da obezbedi adekvatnu prostoriju i potrebnu opremu za doping kontrolu;
• da obezbedi finansijska sredstva za kompletno sprovođenje doping kontrole;
• da sarađuje sa doping kontrolorima i ovlašćenim službenim licima ADAS;
• da izda potrebne akreditacije za učešće u doping kontroli i praćenje
sportskog takmičenja doping kontrolorima i ovlašćenim službenim licima Antidoping agencije
Republike Srbije, ukoliko su takve akreditacije na takmičenju potrebne.
Матични број 17640771; ПИБ 104231967
Шифра делатности 92622; Рачун 840-976627-35
Антидопинг агенција Републике Србије
Маршала Толбухина (Лазаревачки друм) 14
11030 Београд, Србија
тел/факс: 011/ 3058 377
Директор: Др Ненад Дикић
Сајт: www.adas.org.rs
e-mail: [email protected], [email protected]
U skladu sa navedenim, organizator takmičenja u svim disciplinama konjičkog sporta, dužan je da
obezbedi odgovarajući prostor za doping kontrolu koji obuhvata najmanje 1 boks veličine 3,5 x 3,5
m i uslužni prostor snabdeven česmom, policom za smeštaj kompleta za uzimanje uzoraka,
kolektorima za urin, peškirima, ručnim frižiderom, kofom, vilama, korpom za smeće, stolom, 3–4
stolice i čivilukom. Prostor za doping kontrolu mora biti izolovan od drugih bokseva za smeštaj
konja i biti povezan sa prostorom za šetanje konja pre uvođenja u boks za uzimanje uzoraka.
Ukoliko organizator ne poseduje poseban prostor za doping kontrolu dužan je da na dan trka ili
takmičenja stavi na raspolaganje doping kontrolorima najmanje 1 prazan boks sa čistom prostirkom,
veličine najmanje 3,0 x 3,0 m. Pored boksa treba da obezbedi odgovarajući uslužni prostor.
U prostoru gde se nalazi boks predviđen za uzimanje uzoraka za doping kontrolu, za vreme kontrole
ne sme biti drugih konja.
Prema članu 50 Zakona o sprečavanju dopinga u sportu novčanom kaznom od 50.000 do 350.000
dinara kazniće se za prekršaj nacionalna sportska asocijacija, sportska organizacija i drugo pravno
lice ako, između ostalog, neovlašćeno ometa ili pokuša ometanje bilo kog dela doping kontrole, ako
ne dozvoli, odnosno ne omogući obavljanje doping kontrole ili ako ne uskladi svoju organizaciju,
rad i opšte akte sa odredbama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Za navedeno kazniće se i
odgovorno lice u nacionalnoj sportskoj asocijaciji, odnosno sportskoj organizaciji i drugom,
pravnom licu novčanim iznosom od 5.000 do 35.000 dinara.
ADAS ne mora da najavljuje svoj dolazak, a boks za doping kontrolu treba da bude u pripravnosti na
svakom trkačkom danu.
Želimo da pohvalimo KK Vranac iz Srbobrana koji je ove godine napravio boks sa uslužnim
prostorom koji zadovoljava sve svetske standarde.
2. Finansijska sredstva
Kao i prethodnih godina finansije su glavni ograničavajući faktor broja urađenih doping kontrola.
Želimo da istaknemo odličnu saradnju sa UKSS, koje je prepoznalo naše napore i postalo naš glavni
partner i to u smislu finansiranja kontrola na važnim kasačkim trkama, kao i insistiranjem kod
organizatora u Subotici, Srbobranu i Adi da izdvoje pare iz sopstvenih sredstava. Želimo da još
jednom podvučemo da prema Pravilniku o doping kontroli u konjičkom sportu (član 19) „Troškove
analize uzorka A, uzetog na trkama i takmičenjima, snosi organizator trka i takmičenja“.
Posebno se zavhaljujemo KK Vranac iz Srbobrana i KK Knez Mihailo iz Požarevca, na
pravovremenom izmirivanju finansijskih obaveza, dobroj saradnji i gostoprimstvu.
Ovom prilikom pozivamo još jednom KSS, kao i ostale organizatore, a pre svih Šabac da se više
uključe u borbu protiv dopinga u sportu.
Матични број 17640771; ПИБ 104231967
Шифра делатности 92622; Рачун 840-976627-35
Антидопинг агенција Републике Србије
Маршала Толбухина (Лазаревачки друм) 14
11030 Београд, Србија
тел/факс: 011/ 3058 377
Директор: Др Ненад Дикић
Сајт: www.adas.org.rs
e-mail: [email protected], [email protected]
3. Prigovori
Ove godine upućeni su prigovori koji se odnose na odabir konja za doping kontrolu, i to najčešće
kada se ne radi kontrola prvoplasiranog grla. Želimo da napomenemo da prema članu 24 Pravilnika
o sprovođenju doping kontrola na takmičenju i izvan takmičenja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2007 i
88/2008) doping kontrola na takmičenjima, u skladu sa prethodno utvrđenim planom i odlukama
ADAS vrši na jedan od 6 predviđenih načina: metodom slučajnog odabira, na osnovu postignutih
rezultata, po sopstvenom izboru doping kontrolora ADAS, prema zahtevu sportskog inspektora, na
predlog nadležne nacionalne sportske asocijacije, na predlog organizatora sportskog takmičenja.
4. Pozitivni rezultati
Od 60 testiranih konja 3 su bila pozitivna i jedan je odbio doping kontrolu, što iznosi 6.6%. Ovaj
procenat je manji nego prošlih godina, ali i dalje znatno iznad evropskog proseka.
Planovi za 2011. godinu
1. Organizovati edukativni kurs iz doping kontrole konja za trenere, veterinare, vozače, džokeje,
vlasnike, organizatore takmičenja. Na kursu će biti razmatrani aktuelni problemi, zabranjene
supstance, pozitivni slučajevi u prethodnim godinama.
2. Organizovati sastanak sa predstavnicima konjičkih udruženja i organizatorima takmičenja na
kojem bi se razgovaralo o navedenim problemima i predstavio plan kontrola za 2011. godinu.
3. Uraditi veći broj doping kontrola nego u 2010 godini. Očekujemo još veće učešće organizatora
takmičenja i konjičkih asocijacija.
4. Uraditi veći broj doping kontrola na trkalištima van Beograda, kao i na trkama sa manjim fondom
nagrada.
5. Uraditi doping kontrole van takmičenja.
Матични број 17640771; ПИБ 104231967
Шифра делатности 92622; Рачун 840-976627-35
Download

Izveštaj o radu – doping kontrola konja 2010