REDNI
BROJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SPISAK PRIJAVLJENIH TAKMIČARA ZA RSI 2014
REZULTATI IZ
IME I PREZIME
DISCIPLINA
PRETHODNE
GODINE
odbojka
Sanja Negovanović
atletika
pikado
košarka
odbojka
stoni tenis
3 mesto
streljaštvo
Momir Đurić
tenis
atletika
plivanje
šah
mali fudbal
odbojka
streljaštvo
bič volej
kuglanje
Milica Ristanović
plivanje
pikado
daktilografija
riblja čorba
šah
pikado
Tatjana Ćurčić
daktilografija
pikado
Olivera Bužančić
daktilografija
3 mesto
riblja čorba
mali fudbal
3 mesto
stoni tenis
3 mesto
Slavica Savić
streljaštvo
5 mesto
pikado
mali fudbal
3 mesto
košarka
3 mesto
odbojka
3 mesto
streljaštvo
4 mesto
Mileva Matijević
tenis
bič volej
pikado
daktilografija
nadvlačenje konopca 1 mesto
mali fudbal
košarka
odbojka
2 mesto
Duško Mamutović
stoni tenis
streljaštvo
plivanje
odbojka
streljaštvo
Milan Đorđević
bič volej
pikado
mali fudbal
košarka
Bojan Ćetojević
odbijka 3 mesto
košarka
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Bojan Ćetojević
odbojka
bič volej
mali fudbal
košarka
streljaštvo
plivanje
Bogdan Bilak
pikado
ribolov
riblja čorba
nadvlačenje konopca
streljaštvo
Stevan Petrić
mali fudbal
odbojka
streljaštvo
Marijo Đurđević
ribolov
riblja čorba
nadvlačenje konopca
atletika
kuglanje
Tatjana Đukić
plivanje
riblja čorba
odbojka
Slobodanka Obreht
riblja čorba
nadvlačenje konopca
odbojka
Tamara Nikolić
stoni tenis
tenis
mali fudbal
odbojka
kuglanje
Tatjana Delić
pikado
riblja čorba
nadvlačenje konopca
odbojka
stoni tenis
Ivan Panić
bič volej
šah
stoni tenis
streljaštvo
Mlađan Andrić
kuglanje
plivanje
nadvlačenje konopca
odbojka
Zoran Babin
atletika
plivanje
streljaštvo
atletika
Gordana Ćurčin Milenković pikado
daktilografija
riblja čorba
2 mesto
1 mesto
3 mesto
2 mesto
2 mesto
3 mesto
2 mesto
Download

Spisak prijavljenih članova na R.S.I. 2014 sa disciplinama i