AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
BH-HRMIS
INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
BOLOVANJA
1
OPIS PROCESA:
Proces obuhvata administriranje svih odsustva zaposlenika po osnovu bolovanja.
2
OPIS AKTIVNOSTI:
Korak 1. Slučaj bolovanja (Operacija se realizira van sistema). Zaposlenik podnosi dokumenat o
bolovanju HR operatoru.
Korak 2. Unos informacija o bolovanju
Put: Spisak personala – funkcionalno meni – kategorija funkcije Odsustva – funkcija Bolovanje.
Otvara se spisak svih bolovanja. Bira se dugme Novo. Otvara se forma Bolovanje.
Broj
1
2
3
Akcija
Unosi se broj bolničkog lista u polje <Broj bolovanja>. Polje je
obavezno za popunjavanje.
Unosi se početni datum bolovanja u polje <Od datuma>. Polje je
obavezno za popunjavanje.
Unosi se krajnji datum bolovanja u polje <Do datuma>. Polje je
obavezno za popunjavanje.
Forma ekrana
Ime/Broj
Bolovanje:
Kreiranje
Bolovanje:
Kreiranje
Bolovanje:
Kreiranje
Korak 3. Provjera datuma
Tokom unošenja datuma bolovanja sistem automatski provjerava dali postoji drugo odsustvo za taj
period i ukoliko postoji, generiše saopštenje o postojanju odsustva.
Bolovanja
Str. 109
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
BH-HRMIS
INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Korak 4. Prekid postojećeg odsustva
Pritiskom dugmeta Yes otvara se forma za prekid odsustva.
Pritiska se dugme Prekid odsustva.
Korak 5. Zavođenje prekida odsustva u djelovodstvo
Broj
1
Akcija
Pritiska se dugme
2
Bolovanja
Bira se djelovodstvena knjiga u koju se zavodi dokument.
Forma na ekran
Ime/Broj
Bolovanje
Djelovodstvo
Bolovanje
Djelovodstvo
Str. 110
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
BH-HRMIS
INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Detalj: Djelovodstvo
3
Unosi se serija i broj zavedenog dokumenta u polje <Serija/ Broj>.
Sistem automatski daje slijedeći redni broj koji se može promjeniti.
4
Unosi se datum zavođenja naredbe u djelovodstvo u polje <Datum>.
5
Pritiska se dugme
6
Pritiska se dugme
Dokument dobija broj i datum zavođenja. Status mu se mijenja u
zaveden.
7
Bolovanje
Djelovodstvo
Bolovanje
Djelovodstvo
Bolovanje
Djelovodstvo
Bolovanje
Djelovodstvo
Bolovanje
Djelovodstvo
Korak 6. Generiranje dokumenta – odluka o prekidu odsustva
U formi Zahtjevi za odsustvo konkretnog zaposlenika obilježava se zahtjev koji je prekinut.
Bira se dugme Štampanje – Rješenje o prekidu odsustva. Rješenje se generiše u Word - u, ukoliko je
potrebno može se dopuniti i promjeniti, ili se direktno sačuvati.
Korak 7. Vraćanje ostalih dana odsustva
Sistem automatski vraća neiskorištene dane odsustva. Ostatak dana zaposelnik može pregledati u
formi Zahtjev za odsustvo tokom podnošenja zahtjeva kroz Self Service.
Korak 8. Unos informacija o bolovanju u sistem
Kada je odsustvo prekinuto, sistem dozvoljava unos ostalih podataka o bolovanju u formi Bolovanje:
Bolovanja
Str. 111
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
BH-HRMIS
INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Broj
4
5
6
7
8
Bolovanja
Akcija
Iz nomenklature osnovi odsustva bira se osnov za bolovanje u polje
<Osnov>.
U polje <Dijagnoza> bira se dijagnoza bolesti iz nomenklature svih
bolesti.
U polje <Medicinska institucija > unosi se bolnica u kojoj je
zaposlenik obavio pregled.
Unosi se datum registracije dokumenta o bolovanju u sistem u polje
<Datum registracije>. Polje je obavezno za popunjavanje.
Pritiska se dugme
(Sačuvaj).
Forma ekrana
Ime/Broj
Bolovanje:
Kreiranje
Bolovanje:
Kreiranje
Bolovanje:
Kreiranje
Bolovanje:
Kreiranje
Bolovanje:
Kreiranje
Str. 112
Download

BOLOVANJA 1 OPIS PROCESA - Agencija za državnu službu BiH