FARMASI MONTENEGRO D.O.O.
Bratstva i jedinstva 4
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 (0)20 223-863
E-mail: [email protected]
www: farmasi.co.me
Registarski list
Zona/Lokacija:
Šifra člana:
Ime jednog roditelja:
Ime:
Ulica i broj:
Prezime:
Spol:
Mjesto:
Poštanski broj:
Broj lične karte/pasoša:
Datum rođenja:
Mjesto rođenja:
Telefon fiksni:
Telefon mobilni:
E-mail:
Mjesto isporuke
Ulica:
Broj:
Sprat:
Grad:
Poštanski broj:
Stan:
Ovim, kao novi FARMASI član, neopozivo prihvaćam sve stavke FARMASI MONTENEGRO d.o.o.
USLOVA ČLANSTVA I KUPOVINE PROIZVODA, što potvrđujem svojim sopstvenim potpisom.
Potpis člana
Datum
Šifra člana:
Ime i prezime:
Podaci
posrednika
koji je dao
preporuku
Adresa:
Poštanski broj:
Grad:
Liderski broj:
Zona:
Potpis posrednika
FARMASI MONTENEGRO D.O.O.
(opšti uslovi poslovanja i prometa proizvoda i uslovi članstva i kupovine proizvoda)
1. Članovi društva (u daljem tekstu: član) će imati pravo da kupuju FARMASI proizvode po specijalnim
popustima u odnosu na cijene iz kataloga FARMASI MONTENEGRO D.O.O. (u daljem tekstu FARMASI).
Nivo popusta i cijene iz FARMASI kataloga koji će važiti za porudžbinu nekog člana biće oni koje je izdao
FARMASI i koji su trenutno na snazi na dan plasiranja porudžbine.
2. FARMASI može, s vremena na vrijeme, po sopstvenom nahođenju, izmijeniti nivoe specijalnih popusta za
članove i cijene iz FARMASI kataloga, kao i bilo koji iznos koji se plaća za isporuku porudžbine. Članovi će
biti obaviješteni o takvim izmjenama što je prije moguće.
3. FARMASI će prihvatiti porudžbine za proizvode samo ukoliko dostižu ili prelaze minimalnu vrijednost
porudžbine u visini od 25€, kako FARMASI s vremena na vrijeme obavijesti članove.
4. Ukoliko član želi da vrati ili zamijeni neki proizvod koji je poručio od firme FARMASI u skladu sa uslovima
garancije, FARMASI će ili vratiti članu novac po cijeni koju je platio za taj proizvod ili će ga zamijeniti
drugim. Međutim, član prvo mora vratiti taj proizvod u njegovom originalnom pakovanju u roku od 30 dana
od datuma isporuke, a nakit u roku od 15 dana od datuma isporuke.
5. Član mora platiti za svaku porudžbinu i bilo koje troškove isporuke u banci koju na fakturi naznači FARMASI,
transferom na bankovni račun firme, direktno na kasu firme FARMASI, ili pouzećem dostavljaču. Plaćanje
se mora najkasnije izvršiti po preuzimanju isporuke predmetnih proizvoda.
6. Svakom FARMASI članu strogo je zabranjeno da se predstavlja kao zaposlenik ili predstavnik firme
FARMASI, kao ni ugovara ili da tvrdi da je ovlašten da ugovara obaveze firme. Član nije ovlašten da
preuzima bilo kakvu obavezu na ime firme FARMASI.
7. Podrazumijeva se da svaki član kupuje proizvode kao krajnju potrošnju, za ličnu ili porodičnu upotrebu ili
kao poklon, a ni u kakvom slučaju za preprodaju istih.
8. FARMASI članstvo je nasljedno i član ga može prenijeti na člana svoje uže porodice, ukoliko iz opravdanih
razloga član nije u mogućnosti ispunjavati uslove svoga članstva.
9. Članstvo FARMASI otvoreno je za osobe preko 16 godina starosti.
10.Svaki član daje svoj pristanak da FARMASI prikuplja i obrađuje njegove lične podatke (ime, ime jednog
roditelja, prezime, adresu stanovanja i e-mail adresu, broj lične karte ili broj pasoša, broj telefona i sl.
kontakt podatke). Lične podatke člana firma će koristiti radi dostave proizvoda i radi dospjelih potraživanja,
da obavijesti članove o novim proizvodima i ponudama za koje firma FARMASI misli da bi član mogao
biti zainteresovan, o nekim važnim promjenama na web stranicama ili iz bilo kojih drugih marketinških i
informativnih razloga za koje firma FARMASI misli da bi članove mogli interesovati.
FARMASI MONTENEGRO D.O.O. može po sopstvenom nahođenju u bilo koje vrijeme izmijeniti ove uslove
članstva i kupovine proizvoda. Članovi će biti obaviješteni o takvim izmjenama što je prije moguće.
Datum
Član društva FARMASI MONTENEGRO D.O.O.
MP
Direktor
Download

Registracioni list - farmasi montenegro