1
Dom za smeštaj odraslih lica - KULINA
Stanje na dan 31.01.2014. godine
А. RADNICI NA USLUGAMA SOCIJALNOG RADA
Ukupan broj
zaposlenih
RADNO MESTO
Po
rešenju
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
DIREKTOR
Petković Goran
PRAVNIK
Djordjević Marica
KOORDINATOR V. O. RADA
Miletić Dragan
DEFEKTOLOG
Petrović Milica
Simić Sladjana
PSIHOLOG
Genov Aleksandra
SOCIJALNI RADNIK
Vrećić Zorica
Trajković Slavica
RADNI TERAPEUT
Dikić Snežana
Nesic Natasa
Obradovic Snezana
Obradovic Nevenka
Pavlovic Dragana
Popović Snežana
Stojanovic Suzana
Zivanovic Sladjana
Zivkovic Tanja
Denić Aleksandra
Dimitrijevic Mirjana
Pavlovic Nataša
Savic Snezana
Stojanović D Svetlana
Zivkovic Vujica
RADNI INSTRUKTOR
Andjelkovic Miroslav
Mihajlovic LJubisa
Milenkovic Goran
Ažurirano: 3.2.2014
1
1
1
2
1
3
16
7
ST. STR.
IME i PREZIME
RAD NA
(zamena radnika duže SPREME
ODREĐENO
Stvarno od 30 dana /ako postoji) (I, II,...VII)
stanje
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
Osnovni
Dodatni
Ukupni
POL
M
Ž
7
Direktor
25,84
5,16
31,00
7
Ruk. Službe pravnih poslova
19,35
0,50
19,85
7
Kordinator vaspitno obrazovnog rada
19,35
2,15
21,50
Defektolog
Defektolog
20,41
20,41
20,41
20,41
1
1
7
Psiholog
19,35
19,35
1
7
6
Diplomirani socijalni radnik
Socijalnin radnik
19,35
15,83
19,35
15,83
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
7
4
4
4
4
4
4
Radni terapeut - vaspitač
Radni terapeut - vaspitač
Radni terapeut - vaspitač
Radni terapeut - vaspitač
Radni terapeut - vaspitač
Radni terapeut - vaspitač
Radni terapeut - vaspitač
Radni terapeut - vaspitač
Radni terapeut - defektolog
Radni terapeut - med. sestra
Radni terapeut - hemijski tehničar
Radni terapeut - gimnazija
Radni terapeut - med. sestra
Radni terapeut - turistički tehničar
Radni terapeut - fizioterapeut
15,83
15,83
15,83
15,83
15,83
15,83
15,83
15,83
19,35
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
15,83
15,83
15,83
15,83
15,83
15,83
15,83
15,83
19,35
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Radni instruktor - vozač - mehaničar
Radni instruktor - stolar
Radni instruktor - polj. tehničar
10,03
10,03
10,69
10,03
10,03
10,69
7
7
Đurić Slađan
KOEFICIJENT
POSAO NA KOJI JE RADNIK
RASPOREĐEN (po sistematizaciji)
3
3
4
određeno
određeno
2
1
2
2
2
2
2
2
27
28
29
30
31
Dom za smeštaj odraslih lica - KULINA
Milenkovic Predrag
Stojković Miljan
Zivadinovic Dragan
Zivkovic Sladjana
PLANER ANALITIČAR
1
Cvetkovic Ivanka
Ažurirano: 3.2.2014
1
1
1
1
1
1
4
4
3
3
Radni instruktor - vozač mehaničar
Radni instruktor- gimnazija
Radni instruktor - bravar
Radni instruktor - krojač
10,69
10,69
10,03
10,03
10,69
10,69
10,03
10,03
4
Planer analiticar
10,69
10,69
2
2
2
2
1
1
3
Dom za smeštaj odraslih lica - KULINA
B. RADNICI KROZ CENU USLUGA
RADNO MESTO
Stanje na dan 31.01.2014. godine
Ukupan broj
zaposlenih
Po
rešenju
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
FINAN - RAUN. POSLOVI
Cvetkovic Stanojko
Stojanovic Svetlana
Stevanovic Dragan
Živadinović Milan
Miladinović Svetlana
Mladenovic Aleksandar
Pešić Svetlana
Vidanovic Milanka
ADMINISTRATIVNI RADNIK
Pavlović Marina
Zdravkovic Sasa
GLAVNI KUVAR
Dimitrijevic Danijela
KUVAR
Brzakovic Valentina
Jovanovic Irena
Krstic Ljiljana
Stanković Sanja
Mladenovic Jasmina
Ristic Zivica
Stojakovic Marica
Acimovic Dragisa
Kostadinovic Radivoje
POMOĆNI KUVAR
Milosevic Milena
Pešić Milena
Ristic Ivana
VOZAČ TERET. VOZILA
Djordjevic Bojan
Ristic Nebojsa
KROJAČ
Savic Novica
RADNIK NA ODRŽAVANJU
Miletić Nebojša
Ažurirano: 3.2.2014
8
2
1
10
6
2
1
4
ST. STR.
IME i PREZIME
RAD NA
(zamena radnika duže SPREME
ODREĐENO
Stvarno od 30 dana /ako postoji) (I, II,...VII)
stanje
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
POSAO NA KOJI JE RADNIK
RASPOREĐEN (po sistematizaciji)
KOEFICIJENT
POL
Osnovni
Dodatni
Ukupni
4
4
4
4
4
4
4
4
Šef računovodstva
Finansijski knjigovođa
Blagajnik-obračunski radnik
Materijalni knjigovođa
Analitički knjigovođa
Ekonom - nabavljač
Magacioner
Magacioner
10,692,15+0,5
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
13,34
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
4
4
Administrativni radnik
Administrativni radnik
10,69
10,69
10,69
10,69
3
Glavni kuvar
10,03
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Kuvar
Kuvar
Kuvar
Kuvar
Kuvar
Kuvar
Kuvar
Кувар-pekar
Кувар-pekar
određeno
0,36
M
Ž
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
10,39
1
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
1
1
1
1
1
1
1
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
2
2
2
2
2
Pomocna kuvarica - servirka
Pomocna kuvarica - servirka
Pomocna kuvarica - servirka
3
3
Vozač
Vozac
10,03
10,03
10,03
10,03
2
2
3
Krojac-Šivač
10,03
10,03
2
4
Ruk. Teh. sl. - Elektro teh.
10,69
11,19
2
0,50
1
1
1
4
Dom za smeštaj odraslih lica - KULINA
28 Jevtic Vladislav
29 Milenkovic Goran
30 Stanisic Novica
POLJOPRIVREDNI RADNIK
31 Krstic Goran
LOŽAČ
32 Janković Radoslav
33 Jovanovic Slobodan
34 Pavlovic Miroslav
35 Vasiljevic Nebojsa
PORTIR - ČUVAR
36 Petrović Vlastimir
37 Mitic Dragan
38 Kostić Vladimir
39 Stojiljkovic Boban
PERAČ RUBLJA
40 Stojanovic Aca
41 Aleksic Ljubisa
42 Jovanovic Ivan
43 Jovanović Ljubinko
44 Marinkovic Živorad
45 Mitić Slaviša
46 Momčilović Nebojša
47 Simic Ivan
48 Stankovic Jovica
49 Stojadinovic Radisa
BERBERIN - FRIZER
50 Anđelković Gorica
51 Ivic Stana
52 Jovanovic Slavica
NEGOVATELJ
53 Aleksic Zivica
54 Antic Vesna
55 Cvetkovic Radica
56 Dimitrijevic Marta
57 Dimitrijevic Sladjana
58 Dimitrijevic Vesna
59 Dincic LJiljana
60 Dincic Vesna
61 Djordjevic Jasmina
62 Ilic Lj. Mirjana
63 Ilic V. Mirjana
Ažurirano: 3.2.2014
2
4
4
12
3
82
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
70
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
Radnik na održavanju
Radnik na održavanju
Radnik na održavanju
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
2
2
2
3
Polj. tehničar
10,03
10,03
2
3
3
3
3
Ruk. parnih kotlova - ložač
Ruk. parnih kotlova - ložač
Ruk. parnih kotlova - ložač
Ruk. parnih kotlova - ložač
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
2
2
2
2
2
2
2
2
Portir - čuvar
Portir - čuvar
Portir - čuvar
Portir - čuvar
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Šef vešernice
Perač rublja
Perač rublja
Perac rublja
Perac rublja
Perac rublja
Perač rublja
Perac rublja
Perac rublja
Perac rublja
10,69
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
10,69
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
7,43
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
Berberin - frizer
Berberin - frizer
Berberin - frizer
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
10,03
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
određeno
Dom za smeštaj odraslih lica - KULINA
64 Ivanovic Olivera
65 Jankovic Ljiljana
66 Jankovic Svetlana
67 Jevtic Ratka
68 Jovanovic Biljana
69 Jovanovic Dobrica
70 Jovanovic Dusica
71 Jovanovic Krstina
72 Jovanovic Lidija
73 Jovanovic Jasmina
74 Kocic Marina
75 Kostadinovic Svetlana
76 Kostic Olivera
77 Marinkovic Nada
78 Matejic Mirjana
79 Mihajlovic Jelena
80 Mihajlović Slaviša
81 Milanovic Snezana
82 Miljkovic Bosiljka
83 Miljkovic Mirjana
84 Milosavljevic Svetlana
85 Milosevic Zoran (K)
86 Milosevic Zoran (V)
87 Milosevic Slavica
88 Mitic Slavica
89 Mladenovic Mirjana
90 Mutić Jadranka
91 Mutic Marina
92 Nikolic Jela
93 Pejkovic Snezana
94 Petkovic Snezana
95 Petrovic Dusica
96 Petrovic Jadranka
97 Petrovic M Zorica
98 Petrovic Mileva
99 Petrović Slavica
100 Petrović Olgica
101 Petrovic Svetlana
102 Ristic Biljana
103 Stajić Dijana
104 Savic Snezana
105 Stamenkovic Sladjana
Ažurirano: 3.2.2014
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
određeno
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Dom za smeštaj odraslih lica - KULINA
106 Stankovic Svetlana
107 Stankovic Zivica
108 Stankovic Mirjana
109 Stanojevic Radojko
110 Stevanovic Marija
111 Stevanovic Slavica
112 Stojadinovic Gordana
113 Stojanovic D. Dusanka
114 Stojanovic Dragica
115 Stojkovic Vesna
116 Vasiljevic LJiljana
117 Vasiljevic Novka
118 Vasiljevic Zorica
119 Vidojkovic Brančica
120 Živadinović Srbobranka
121 Živković Milka
122 Živković Zorica
SPREMAČ
19
123 Nikolić Marina
124 Antanasković Marija
125 Antic Ana
126 Đordjevic Srđan
127 Jankovic Toplica
128 Milosevic Biljana
129 Mihajlović Žaklina
130 Milosevic Sasa
131 Pavlovic Ivan
132 Stamenković Ivan
133 Ganić Žaklina
134 Vasiljevic Danijel
135 Cakić Karolina
136 Cvetković Dragan
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Šević Svetlana
Ilić Sanja
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
LEKAR - SPECIJALISTA
Cvetković Vojislav
Ažurirano: 3.2.2014
određeno
određeno
određeno
određeno
određeno
određeno
određeno
određeno
Spremač
Spremač
Spremač
Spremač
Spremač
Spremač
Spremač
Spremač
Spremač
Spremač
Spremač
Spremač
Spremač
Spremač
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
10,69
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
Stanje na dan 31.01.2014. godine
ZDRAVSTVENI RADNICI
RADNO MESTO
određeno
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Negovatelj
Ukupan broj
ST. STR.
IME i PREZIME
RAD NA
Po
Stvarno (zamena radnika duže SPREME
ODREĐENO
rešenju stanje od 30 dana /ako postoji) (I, II,...VII)
3
3
1
7
POSAO NA KOJI JE RADNIK
RASPOREĐEN (po sistematizaciji)
Lekar spec. opšte - Ruk.službe
KOEFICIJENT
Osnovni
28,24
Dodatni
0,50
Ukupni
28,74
POL
M
2
Ž
2
3
4
5
Dom za smeštaj odraslih lica - KULINA
Mitić Malina
Stefanović Svetlana
LEKAR OPŠTE MEDICINE
2
Ćirić Maja
Mitrović Milomirka
MEDICINSKI TEHNIČAR
40
7
1
1
2
1
1
39
7
7
Lekar specijalista - internista
Lekar specijalista - pedijatar
28,24
28,24
28,24
28,24
1
1
7
7
Lekar opste medicine
Lekar opste medicine
22,55
22,55
22,55
22,55
1
1
1
6
Djurdjević Marija
1
6
Glavna medicinska sestra Doma
15,10
1,23
16,33
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Cvetković Bratislav
Cvetković S Gordana
Milenković Milana
Nikolić Sladjana
Milovanović Sladjan
Stanković Sladjana
Kovacević Ivana
Nikolić Ljubisa
Džunić Violeta
Alić Slavica
Branković Mirjana
Cvetković J Gordana
Dinić Olivera
Djordjević Dragica
Djordjević Sladjana
Krstić Ivana
Dojčinović Mirjana
Jevtić Sladjana
Jovanović Ljiljana
Jovanović Snezana
Latinski Danijela
Marinković Ivana
Milenković Sladjana
Milić Milica
Mitić Sladjana
Janković Svetlana
Nikolić Zorica
Pavlović Svetlana
Pejković Mirjana
Pesić Bratislav
Petrović Danijela
Denčić Jelena
Popović Vesna
Ristic Dimitrijević Danijela
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Glavni odelj. med. tehničar
Glavna odelj. med. sestra
Glavna odelj. med. sestra
Glavna odelj. med. sestra
Glavna odelj. med. sestra
Glavna odelj. med. sestra
Laboratorijski tehnicar
Fizioterapeut
Rentgen tehnicar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
14,39
14,39
14,39
14,39
14,39
14,39
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
Ažurirano: 3.2.2014
Andrijević Anita
Cvetković Nemanja
određeno
određeno
određeno
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
41
42
43
44
Dom za smeštaj odraslih lica - KULINA
Stajić Sladjana
Stojadinović Radica
Stojanović Slobodanka
Stanković Tatjana
8
1
1
1
1
4
4
4
4
određeno
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
Medicinska sestra - tehničar
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
13,57
1
1
1
1
60
Pregled izvršio
Ažurirano: 3.2.2014
MP
V.D. Direktora
153
Download

SPISAK RADNIKA NA DAN 31.01.2014. god.