Kazanım: Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel
kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili
problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği
çizer. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili
problemleri çözer.
4. Zeynep öğretmenin tahtaya çizmiş olduğu paralel
kenarlardan hangisinin yüksekliği doğru olarak
verilmiştir?
1. Paralel kenar ile ilgili olarak Yakup öğretmenin aşağıda
verdiklerinden hangisi yanlıştır?
A) Karşılıklı açıları eşittir.
B) Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
C) Karşılıklı kenarları paraleldir.
D) Köşegen uzunlukları eşittir.
2. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisinin yüksekliği
doğru çizilmiştir?
A)
B)
C)
D)
5. Aşağıda verilen üçgene ait yüksekliklerden hangisi
doğrudur?
A)
C)
B)
B)
C)
D)
D)
3. Üçgenin herhangi bir köşesinden karşısındaki kenara
çizilen dik doğruya ne denir?
A) Yükseklik
C) Köşegen
A)
6. Aşağıda verilen KLM üçgeninin alanı kaç cm2’dir?
B) Kenar orta dikme
D) Açı
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
A) 80
B) 40
C) 18
D) 36
7. Aşağıda verilen PRST paralel kenarının alanı kaç
cm2’dir?
11. Aşağıda verilen paralel kenarın alanı kaç cm2’dir?
A) 84
A) 78
B) 39
C) 52
B) 44
C) 88
D) 66
9. Aşağıda verilen paralel kenarın alanı 126cm2 ise
yüksekliği kaç cm’dir?
B) 9
C) 8
D) 76
12. Aşağıda verilen dikdörtgenin köşegeni boyunca ikiye
bölünmesiyle oluşan bölgelerin alanlarından birisi kaç
cm2’dir?
A) 60
A) 7
C) 38
D) 42
8. Aşağıda verilen dikdörtgenin alanı kaç cm2’dir?
A) 38
B) 42
D) 10
B) 34
C) 30
D) 17
13. Aşağıda verilen paralel kenarda ǀFHǀ=4cm ǀEFǀ=4cm

ise A( DEF ) kaç cm2’dir?
A) 64
B) 32
C) 48
D) 24

14. Aşağıda verilen paralel kenarda A( EBC ) kaç
10. Aşağıda verilen üçgenin alanı 15cm2 ise yüksekliği kaç
cm’dir?
cm2’dir?
A) 48
A) 8
B) 7
C) 6
B) 24
C) 108
D) 54
D) 5
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Download

Kazanım: Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel kenarın alan