MATEMATİK KESİRLER ÇALIŞMA 4
1. Nil, bir yılın ‘sini okulda geçiriyor.Nil’in okulda geçirmediği
gün sayısı kaçtır?
2. 85 sayfa kitabımın
‘ünü okudum. Kaç sayfam kaldı?
3. Okulumuzun ‘si erkektir. Okulda toplam 100 öğrenci
olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır?
4. 90 tane kalemin ‘ünü 2 TL’den, geri kalanını ise 3
TL’den sattım. Buna göre Ozan, kalemlerden kaç TL para
kazanmıştır?
5. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 60 cm, kısa kenarı ise uzun
kenarın ‘si kadardır. Buna göre dikdörtgenin çevresi kaç
cm’dir?
6. 4 saatin ‘si kaç dakika eder?
7. Ali, 280 km’lik İzmir – Ankara yolunun ’ini gidiyor. Buna
göre Ali’nin kaç km yolu kalmıştır?
8. Aşağıda boş bırakılan yerlere “ > “ , “ < “ , “ = “
sembollerinden uygun olanları yazınız.
a) 135’in ‘ü …… 105’in ‘sı
b) 54’ün ‘i ……. 48’in
‘i
c) 42’nin ‘i ……. 66’nın ‘ü
d) 138’nın ‘ü …… 270’in ‘ü
e) 520’nin ‘ü …… 1170’in ‘ü
f) 656’nın ‘i …… 1148’in ‘si
Download

kesirler tekrar çalışması 4