HTML
(Hyper Text Markup
Language)
İnternet dökümanları oluşturmaya
yarayan işaretleme dilidir.
İlksayfam.htm
Dosya adı
Dosya Adı Uzantısı
<x>
</x>
(x tagı açılmış)
(x tagı kapanmış)
HTML taglardan oluşur
Tag başlangıcı
Tag bitişi
<aa>
londra
<bb>
pekin
<cc> Ankara </cc>
</bb>
</aa>
HTML kodları bu <html> tagları arasına
yazılır
<html>
</html>
İlk Örneğimiz
<html>
<head>
<title>Benim sayfam</title>
</head>
<body>
<center>
Hoşgeldiniz
</center>
</body>
</html>
<center>
• Yazdığımız yazıyı ortalar
</center>
bgcolor
<body> tagının bir özelliğidir.Sayfa rengini
belirler.
<body bgcolor=red>
Sayfa içeriği
</body>
<font> </font>
Tek satırlık metin eklemeye yarar.
“color” özelliği yazı rengini belirler
“size” özelliği yazı boyutunu belirler
“face” özelliği tipini belirler
<font color=blue> Türkiye </font>
<font size=14> Kırklareli </font>
<font face=algerian> Ankara </font>
<font face=algerian size=22>rusya </font>
<p> </p>
Çok satırlı metin(paragraf) eklemeye yarar.
“align” özelliği mevcuttur. >>>>
<p align=right>
Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
</p>
<marquee> </marquee>
Kayan yazı eklemeye yarar.
<marquee>
Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
</marquee>
<br>
Metni alt satıra geçirir.(Enter tuşu görevi yapar.)
Ali <br> veli
<u> </u>
Metni altı çizili yapar.(underline)
<u>
Pehlivanköy Belediyesi </u>
<i> </i>
Metni italik tarza çevirir.(italik)
<i>
Kırklareli Belediyesi </i>
<a> </a>
Web sayfasına köprü(link) eklemeye yarar.
<a href=“www.vestel.com.tr”>
Vestel
</a>
<img> </img>
Web sayfasına imaj(grafik) eklemeye yarar.
Grafik dosyası html dosyası ile aynı klasörde
olmalıdır.Ya da grafiğin tam konum adresi
bilinmelidir.
<img src=“mert.jpg”> </img>
Download

HTML (Hyper Text Markup Language)