Příkazy HTML v kostce
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Název dokumentu
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
<BODY PARAMETRY>
Parametr
"Tělo" HTML dokumentu
Význam
BGCOLOR="#RRGGBB"
TEXT="#RRGGBB"
LINK="#RRGGBB"
VLINK="#RRGGBB"
ALINK="#RRGGBB"
Barva pozadí
Barva textu
Barva odkazů
Barva již navštíveného odkazu
Barva právě vybraného odkazu
BACKGROUND="file:obrázek.jpg"
Obrázek na pozadí
Práce s textem
<B>Tento
text bude vypsán tučně</B>
<I>Tento
text bude vypsán kurzívou</I>
<U>Tento
text bude podtržený</U>
<CENTER>Tento
text bude vystředěn</CENTER>
<P
ALIGN="RIGHT">Zarovnáí do
prava</P>
<FONT
SIZE="+1">Zvìtšení velikosti
písma</FONT>
<FONT
SIZE="-1">Zmenšení velikosti
písma</FONT>
<FONT
COLOR="#FF0000">Èervená barva
písma</FONT>
<PRE>Neproporcionální
písmo</PRE>
<SUP>Horní
index</SUP>
<SUB>Dolní
index</SUB>
<H1>Nadpis</H1>
<P>
<BR>
Tento text bude vypsán tučně
Tento text bude vypsán kurzívou
Tento text bude podtržený
Tento text bude vystředěn
Zarovnání do prava
Zvětšení velikosti písma
Zmenšení velikosti písma
Červená barva písma
Neproporcionální
písmo
STANDARDHorní index
STANDARDDolní index
Nadpis
Začátek nového odstavce
Zalomení řádku ctrl + Enter
<HR PARAMETRY>
vloží čáru
Parametr
Význam
ALIGN="LEFT/CENTER/RIGHT"
SIZE="HODNOTA"
WIDTH="HODNOTA"
NOSHADE
Zarovnání
VLEVO/DOPROSTŘED/VPRAVO
Velikost v pixelech
Délka v pixelech
Nestínovat
Práce s hypertextovými odkazy
dokument.html
<A HREF="dokument.html">odkaz</A>
<A
HREF="mailto:[email protected]">info mailto:[email protected]
rmace</A>
<A
Nahoru
HREF="#Nahoru">Nahoru</A>
Umístit na místo určení
<A NAME="Nahoru">
Práce s tabulkami
<TABLE>
<TR>
<TD>1.1</TD>
<TD>1.2</TD>
</TR>
1.1
1.2
<TR>
<TD>2.1</TD>
<TD>2.2</TD>
</TR>
</TABLE>
2.1
2.2
Parametr
Význam
WIDTH="HODNOTA"
HEIGHT="HODNOTA"
BORDER="HODNOTA"
ALIGN="LEFT/RIGHT"
VALIGN="TOP/BOTTOM"
CELLSPACING="HODNOTA"
CELLPADDING="HODNOTA"
BGCOLOR="#RRGGBB"
Šířka tabulky v pixelech, platí i pro buňky tabulky
Výška tabulky v pixelech, platí i pro buňky
Šířka rámečku tabulky v pixelech
Zarovnání v tabulce VLEVO/VPRAVO, platí i pro
buňky
Zarovnání v tabulce NAHORU/DOLU, platí i pro
buňky
Velikost mezer mezi sloupci buňěk v pixelech
Velikost mezer mezi řádky buněk v pixelech
Barva pozadí v tabulce, platí i pro buňky
Slučování buněk
<table border="1" cellpadding="10">
<caption>Hlavička</caption>
<tr><td>A</td> <td>B</td> <td rowspan="2">C</td> </tr>
<tr> <td colspan="2">D</td> </tr>
<tr> <td colspan="3">E</td> </tr>
</table>
Všimněte si atributů rowspan a colspan. Říkají, kolik "buněk prostoru" zabírá aktuální buňka.
Rowspan="2" znamená, že buňka C zasahuje přes dva řádky (row = řádek), colspan="3" říká,
že buňka zabírá prostor přes tři sloupečky (col = sloupec).
Práce s obrázky
<IMG SRC="obrazek.gif">
Parametr
WIDTH="HODNOTA"
HEIGHT="HODNOTA"
BORDER="HODNOTA"
ALIGN="LEFT/RIGHT/..."
LEFT
RIGHT
TOP
TEXTTOP
MIDDLE
BOTTOM
ABSBOTTOM
ALT="TEXT"
<UL></UL>
<OL
TYPE="HODNOTA"
START="HODNOTA"></OL>
<LI>
Význam
Šířka obrázku v pixelech
Výška obrázku v pixelech
Šířka rámečku kolem obrázku
Zarovnání obrázku:
VLEVO
VPRAVO
NAHORU
NAHORU vůči textu
DOPROSTŘED vůči lince textu
DOPROST5ED vůči textu
DOLŮ vůči textu
DOLŮ
Text obrázku
Práce se seznamy
Nečíslovaný seznam
Číslovaný seznam
Položka v seznamu
Parametr
Význam
TYPE="HODNOTA"
Způsob číslování:
A
a
I
i
1
START="HODNOTA"
<DL></DL>
<DT>
<DD>
A, B, C, ...
a, b, c, ...
I, II, III, ...
i, ii, iii, ...
1,2,3,... (standardní)
Hodnota od které se začne počítat
Rejstříkový seznam
Položka
Popis
Download

Příkazy HTML v kostce