www.bebinizbor.com
BROJ 22 • PROLEĆE 2012
besplatan časopis
TRUDNOĆA
TRUDNOĆA,
to blaženo
stanje
POROĐAJ
KAKO SE
PORODITI?
SAVETI PEDIJATRA
DA LI JE
BEBA ŽEDNA?
ISHRANA
ISSN 1820-7170
VREME JE ZA
BEBIN DORUČAK!
NOVA
dečija radnja
Obrovačka 21
Veternik, Novi Sad
Tel. 021/824-827
SADRŽAJ
BROJ 22 • PROLEĆE 2012
TRUDNOĆA
Osnivač i izdavač:
Emisar d.o.o.
POROĐAJ
Milorada Jovanovića 5
11147 Beograd
T. 011/35 35 341
F. 011/35 35 349
www.bebinizbor.com
[email protected]
Direktor: Rade Stojković
Uredništvo: Rade Stojković,
Danka Trifunović
Redakcija: Danka Trifunović,
Irena Spasović
Lektor-korektor: Danka Trifunović
10
4
BEBAC.COM
OROĐAJ
P
Kako se poroditi? . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Vežbe istezanja i zašto
su korisne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14
IZLOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
SAVET PEDIJATRA
Da li je beba žedna? . . . . . . . . . . 20-21
PORODICA
IGROM do prve reči. . . . . . . . . . . . . 22
Razvoj odnosa roditelj - dete. . . . . . . 24
ISHRANA
Vreme je za bebin doručak!. . . . . 26-27
HALOBEBA
Razumevanje temperamenta
deteta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29
MINI FACEBOOK. . . . . . . . . . . . . . . 32
KNjIGE I FILMOVI . . . . . . . . . . . . . 34
Stručni saradnici: Mr sci med dr
Zlatko Bokun-specijalista opšte
hirurgije, dr Ljiljana Koljaja -specijalista
pedijatrije, dr Dejan Bošković, spec. dr
Vesna Vuković-dečiji psihijatar, Ranko
Vuković-dipl.def. -logoped, Živka Vlajković-nutricionista, mr ph spec Danijela
Pecarski-mr farmacije, dr sc Jasmina
Vuksanović-logoped, dr Jelena Rakić
Milanović, mr sc med-fizijatar, Dragana
Kolaković-viši fizioterapeut i fitnes
instruktor, Nada Lazić-dipl. def. i viša
med. sestra, doc dr sc med Nevenka
Raketić-načelnik pedijatrije, dr Danijela Todorović- pedijatar, dr Miroslava
Šarac-spec. pedijatrije, dr Ljubica
Presetnik-specijalista ginekologije i
akušerstva, dr Sandra Radović-ginekolog, Milanka Šetina-dipl. mol. biolog i
fiziolog, M.Sc primenjene genetike
Saradnici i prijatelji: Halobeba,
Bebac.com, Zdravstvena ustanova
Pharmacity, Masel group d.o.o.
TRUDNOĆA
Umetnički direktor:
Ferenc Laslofi
Štampa: Rotografika d.o.o., Subotica
Distribucija: Emisar d.o.o.
Marketing: 011/ 35 35 341
[email protected]
16
Oglašavajući se u “Bebinom izboru”
imate priliku da se obratite širokom
krugu potencijalnih klijenata.
PORODICA
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
613/614
ISSN 1820-7170 - Bebin izbor
COBISS.SR-ID 146773772
APRIL 2012
24
6
Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor
Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan, a iznos je 210
dinara za svih 6 brojeva u 2012. godini. Popunite opštu uplatnicu na sledeći način:
Uplatilac: Ime, prezime i adresa
Svrha uplate: ptt troškovi
Primalac: Milorada Jovanovića 5,
11147 Beograd
Iznos: 210,00
Račun: 265 0000000 641 514-42
Kopiju uplatnice pošaljite
na našu adresu:
Emisar d.o.o.
Milorada Jovanovića br. 5, 11147 Beograd
Faks: 011/35 35 349 ili
E-mail: [email protected]
Redakcija ne odgovara za sadržaj i istinitost
objavljenih reklamnih poruka, sponzorskih
strana i marketinških nastupa naših klijenata.
Za slučajne i nenamerne greške u toku
štampe redakcija ne snosi odgovornost. Sve
dobijene fotografije se ne vraćaju i mogu se
bez nadoknade koristiti u svrhu ilustracije
časopisa, a po slobodnoj proceni redakcije
da se objavljuju u određenim rubrikama.
Po dobijanju fotografija smatraćemo da ste
dali saglasnost za njihovu objavu. Molimo
roditelje da se pre slanja fotografija upoznaju
sa Zakonom o javnom informisanju.
www.parlament.gov.rs
BEBIN IZBOR
|
3
TRUDNOĆA
TRUDNOĆA,
to blaženo stanje
Stanje u kom buduća majka poput božanstva kreira
novi život, propraćena je nizom fizičkih promena.
T
rudnoća, to „blaženo“ stanje u kom buduća majka
poput božanstva kreira novi život, propraćena je nizom
fizičkih promena koje nekad mogu predstavljati izazov
za lekare. Iako se priroda uglavnom trudi da zaštiti pre svega
plod, a zatim i buduću mamu od negativnih uticaja sredine, ne
može uvek da pruži „alibi“ od raznih oboljenja koja se javljaju
nezavisno od trudnoće. Takođe, trudnoća će nekad doprineti
da se pojedina, do tada neprimetna, stanja lakše manifestuju. Ovim člankom hteli smo da informišemo mlade mame o
najčešćim situacijama koje se mogu javiti u trudnoći, a koje
zahtevaju hitnu ili odloženu neku vrstu hirurškog lečenja.
Važno je istaći da su danas hirurške intervencije u trudnoći uglavnom bezbedne za plod i za majku ako se poštuju
principi savremene medicine. Naravno, uvek se teži da se
svaka operacija koja nije hitna i neophodna odloži za period
posle porođaja ili čak dojenja, kako bi rizici za majku i bebu bili
minimalni. Ako se operacija mora izvršiti tokom trudnoće, a
nije hitna, bira se period drugog trimestra kada su rizici za plod
najmanji. U trećem trimestru intervencije se izbegavaju najviše
zbog veličine materice, što tehnički otežava pristup.
Narodski izraz „drugo stanje“ itekako ima svoje opravdanje. Brojne uobičajene pojave u trudnoći kao što su mučnina,
povraćanje, bol u trbuhu, poremećaj apetita, stolice i mokrenja, promene u krvnoj slici i biohemijskim analizama i drugo,
imitiraju pojedina hirurška oboljenja, što nekad može zavarati
pacijentkinje i lekare. Stoga je pažljiva dijagnostika obavezna,
uz učešće ginekologa, hirurga i drugih specijalista. Sama
dijagnostika je danas izuzetno bezbedna. Čak se i rendgenski
i skenerski snimci rade sa minimalnom količinom zračenja koje
nema negativnih uticaja na bebu
Koja su to najčešća stanja koja su
interesantna hirurzima a povezana
su sa trudnoćom?
Hemoroidi, ili šuljevi, predstavljaju proširene krvne sudove
završnog dela debelog creva. Simptomi su raznovrsni, od blagog peckanja i svraba, pojave krvi tokom ili posle pražnjenja,
do jakih bolova i uklještenja kada ne mogu da se vrate u čmar.
4
|
BEBIN IZBOR
Mr sci med dr
Zlatko Bokun
specijalista opšte hirurgije
instruktor laparoskopske hirurgije
sudski veštak iz oblasti medicine
KBC Zvezdara, Hirurška klinika
D. Tucovića 161, Beograd
E-mail: [email protected]
Kod trudnica nastaju zbog povećanog pritiska u trbušnoj duplji
usled povećanja materice ili od naprezanja tokom porođaja.
Najčešće spontano nestaju nakon porođaja, ukoliko se reguliše
stolica i prehrana, uz higijenu čmarnog predela, ponekad uz
korišćenje masti ili čepića. Veći hemoroidi se mogu podvezati
gumicama ambulantno, a ta intervencija daje odlične rezultate i
bezbolna je. Tek retki najteži slučajevi se rešavaju operativno.
Proširene (varikozne) vene na nogama takođe su posledica
povećanog pritiska u trbuhu i otežane venske cirkulacije. Često
su praćene otocima, bolom i svrabom. I one imaju tendenciju
da se povuku posle porođaja. Lagana vežba ili šetnja, elastične
čarape, izbegavanje dugog stajanja i podizanje nogu olakšavaju simptome. Operacija je rezervisana samo za izuzetno
proširene i oštećene vene, nakon porođaja.
Pupčana kila je još jedna posledica povećanog pritiska u
trbuhu. Karakteriše se pojavom defekta na trbušnom zidu u
obliku izbočine u predelu pupka. Ove kile su najčešće urođene,
ali su neprimetne do trudnoće, kada se usled pritiska defekt
povećava. Lečenje je hirurško, zatvaranjem defekta šavom ili
mrežicom, obično u lokalnoj anesteziji i radi se posle porođaja, osim u slučaju uklještenja creva, kada se operiše najhitnije
moguće.
Upala žučne kese nije retka pojava u trudnoći. Više od 15%
žena tokom trudnoće ima kamen u žučnoj kesi. Simptomi
poput mučnine, povraćanja, gađenja, povećanih leukocita,
podsećaju na uobičajene tokom trudnoće, ali se izdvaja bol
ispod desnog rebarnog luka koji se širi u desno rame. Dobar
ultrazvuk razrešiće dijagnostičku dilemu. Lečenje započinje antibioticima i infuzijama. U slučaju da se tegobe ne smiruju, vrši
se laparoskopska operacija koju pacijentkinje i bebe mnogo
bolje podnose od otvorene. Ukoliko dođe do smirivanja, savetuje se laparoskopska operacija 6 meseci posle porođaja.
Upala slepog creva se javlja u jednoj od 1000 trudnoća.
Simptomi počinju naglo i podsećaju na uobičajene (mučnina,
gubitak apetita, povišena temperatura i leukociti) uz pojavu
jakog bola sa desne strane trbuha. Problem u dijagnostici
može praviti poodmaklija trudnoća koja pomera slepo crevo
sa tipičnog mesta. Ovo stanje zahteva hitnu operaciju, bez
obzira na period trudnoće, jer nelečeno može ugroziti i majku
i bebu. Ukoliko se operiše na vreme, komplikacije su retke i
minimalne.
TRUDNOĆA
Kažite STOP širenju
naslednih bolesti
Preventivna medicina i razvoj prenatalne dijagnostike
su siguran put ka zdravom potomstvu
P
renatalna dijagnostika je zajednički
naziv za preglede (između ostalog i
ultrazvučni pregled) koji se obavljaju
kako bi se saznalo da li plod ima neku
malformaciju ili hromozomsku nepravilnost.
Statistika nam predočava da 3-5%
novorođene dece ima ozbiljne urođene
anomalije, npr. malformacije ili hromozomopatije - poremećaj broja i strukture
hromozoma fetusa.
Sa druge strane, činjenica da se u
najvećem broju slučajeva rađaju zdrava
deca, nas ohrabruje i raduje ali i povećava
sopstvenu odgovornost da otklonimo
sumnju i strah, da bezbrižno dočekamo novo životno poglavlje uz prednosti
koje nam pruža savremena prenatalna
medicina.
Indikacije za invazivnu
prenatalnu dijagnostiku
• trudnice starije od 35 (37) godina
• pozitivan kombinovani test (biohemijsko-ultrazvučni test)
• roditelji nosioci strukturnih i numeričkih aberacija hromozoma
Ove metode se nazivaju invazivne, agresivne, jer nose rizik od izvođenja samog
zahvata. Preporuka je: sve invazivne
metode prenatalne dijagnostike treba
obavljati tek nakon obavljenog genetičkog konsultovanja, kada se trudnica
mora upozoriti na moguće rizike ovih
zahvata: krvarenje, infekciju i mogućnost spontanog pobačaja.
Prema rezultatu kombinovanog
skrining testa, rana kontrola svake
trudnoće nam daje podatak da li je
aktuelna trudnoća niskorizična, srednje
ili visokorizična za razvoj hromozomopatija. U slučaju visokorizičnih trudnoća, gde
je rizik za naslednu bolest viši od rizika
izvođenja samog zahvata, pristupa se
metodama invazivne prenatalne dijagnostike. Ove metode isključuju ili dokazuju,
tj. potvrđuju prisustvo genetskog opterećenja kod ploda.
U prvom trimestru trudnoće je najučinkovitije uraditi biopsiju horionskih resica
-placente, za drugi je rezervisana punkcija
plodove vode (amniocenteza), a u poslednjem trimestru se obavlja kordocenteza - uzimanje krvi ploda iz pupčanika.
U sva tri slučaja se radi kariotipizacija određivanje fetalnog kariotipa, odnosno
broja i izgleda hromozoma bebe.
Kažite STOP širenju
naslednih bolesti
Analiza horionskih resica (biopsija ili aspiracija horionskih resica)
je najstarija invazivna metoda
prenatalne dijagnostike koja
se obavlja između 11. i 12.
nedelje trudnoće. Kod
ovog postupka se, uz
ultrazvučno navođenje,
tankim kateterom
uvedenim u matericu
kroz vaginu (transcervikalni pristup),
ili preko trbuha
(transabdominalni put),
aspirira deo posteljičnog
tkiva (horion) za analizu.
U prethodnom broju na ovim stranicama mesto su zauzele neinvazivne, (bezrizične po plod i trudnicu) a danas na istim
dominaraju invazivne metode prenatalne
dijagnostike.
Horionske resice su prstoliki izdanci
posteljičinog tkiva, i genetski su
identični fetusu. Rano razvijanje
horionskih resica u trudnoći daje
vremensku prednost ovoj analizi
u odnosu na analizu plodove
• abnormalnosti hromozoma kod
prethodno rođenog deteta - ili prethodno rođena deca sa višestrukim
malformacijama
• hromozomopatije u porodici
• starost oca iznad 42 (45) godina
6
|
BEBIN IZBOR
TRUDNOĆA
Milanka Šetina
dipl. molekularni
biolog i fiziolog
M.Sc primenjene
genetike
vode - amniocentezu. Iz kratkotrajne
kulture ćelija horiona se metodom kariotipizacije (određivanje kariotipa) dobija
hromozomska “slika” embriona - broj i
izgled hromozoma bebe, nakon tri dana.
Normalna hromozomska slika je dovoljna da isključi trizomiju 21. Hromozoma
- Daunov sindrom. Analizom horionskih
čupica mogu se otkriti i druge hromozomske abnormalnosti kao što su Edvardsov
sindrom (trizomija 18) i Patau sindrom
(trizomija 13). Međutim, ova metoda ne
isključuje sve hromozomopatije ili genetske sindrome.
Ovo je period trudnoće kad se najranije
može odrediti pol bebe.
Kariotip je broj hromozoma u telesnim
ćelijama i karakterističan je za svaku vrstu. Kariotip čoveka sastoji se od 23 para
hromozoma (ili 46 hromozoma), od kojih:
• 22 para čine autozomi i
• jedan par su polni hromozomi ( XX kod
žena, odn. XY kod muškaraca)
Kariotip se obeležava tako što se prvo
piše ukupan broj hromozoma, a posle zareza hromozomi koji određuju pol: kariotip
žene je 46, XX; kariotip muškarca 46, XY.
Normalan kariotip muške osobe 46, XY
Normalan kariotip ženske osobe 46, XX
Upoznaj samoga sebe
Sokrat
Nasledne metaboličke greške koje
se manifestuju nedovoljnom funkcijom
nekog enzima ili njegovim nedostatkom
se takođe dijagnostikuju ovom metodom.
Analizom horionskih resica se najčešće
dijagnostikuju poremećaji kao što su
cistična fibroza, hemofilija, talasemija i
druge hemoglobinopatije, mišićne distrofije i Hungtinova horea.
Ukoliko se u 21. nedelji trudnoće
utvrdi da beba ima Daunov sindrom,
postoje određene medicinske metode za
prekid trudnoće, uz uslov da je takva odluka doneta od strane supružnika nakon
genetičkog savetovališta.
Amniocenteza - prozor u
svet zdravlja vaše bebe
U vrlo specifičnim slučajevima, npr.
kada ne uspe kultura plodove vode,
ili kod mozaicizma, preporučuju se
izuzetno zahtevni postupci kao što su
kordocenteza - punkcija umbilikalne
(pupčane) vene ploda i kardiocenteza
- uzimanje krvi iz leve komore fetalnog
srca. Rade se u 22. ili 23. nedelji trudnoće. Kod kordocenteze lekar, uz konstantnu ultrazvučnu kontrolu, posmatra
unutrašnjost posteljice i uvodi iglu do
pupčane vrpce. Iz odgovarajućeg krvnog
suda potom uzima određenu količinu krvi
fetusa koja je dovoljna za analizu. Rezultat kariotipa se dobija za 4 do 10 dana.
Nekada se ovaj pregled preporučivao samo starijim trudnicama (iznad 35
god.); na listi je obaveznih pretraga kod
onih trudnica koje imaju člana porodice
sa Daunovim (mongoloidnim) sindromom, a danas amniocentezu može da
uradi svaka buduća majka između 16. i
18. nedelje trudnoće.
Svakoj amniocentezi prethodi detaljan
ultrazvučni pregled, prilikom kojeg se
određuje položaj bebe i posteljice, kako
bi se izbegla nepreciznost zahvata i
povreda ploda.
To je zahvat kojim se pod kontrolom
ultrazvučne sonde iglom ulazi kroz trbuh
majke u matericu i aspirira oko 15 - 20
ml plodove vode - amnionske tečnosti.
Plodova voda je tečnost u kojoj se nalazi
fetus, a u koju se odbacuju oljuštene
ćelije kože i organa fetusa. Te ćelije se
kultivišu u citogenetskoj laboratoriji i
rezultat kariotipizacije se dobija nakon
3 nedelje. Amniocentezom dobijamo
hromozomsku analizu embriona, broj i
strukturu hromozoma bebe, kojom je
moguće videti da li postoji trisomija 21
(Down-sindrom), trisomija 13 i trisomija
18; analiziraju se hromozomi pola X i Y
pa je to analiza kojom se takođe može
odrediti pol bebe.
Amniocenteza nam daje veoma
korisne podatke i o zrelosti ploda, a iz
plodove vode mogu se dodatno određivati nivoi AFP (alfa fetoprotein) i acetilholinesteraze (enzim nervnog sistema) koji
mogu ukazivati na defekte neuralne cevi
(spina bifida).
Amniocenteza kao metoda je 100%
pouzdana, a rizik da se posle ove
intervencije dogodi spontani pobačaj, tj.
izgubi beba je 0,5%.
Ovi više rizični i zahtevni postupci se
praktikuju samo kod specijalnih pitanja
u trudnoći, kao i u slučajevima fetalne
infekcije, nasledne hemoglobinopatije, intrauterine transfuzije krvi kod fetalne anemije, imunoloških bolesti. Rizici kod ovih
zahvata obuhvataju spontani pobačaj,
prevremeni porođaj, krvarenje i infekcije,
a javljaju se u 1 - 2% punkcija.
Primarni cilj metoda invazivne
prenatalne dijagnostike je određivanje
kariotipa, tj. hromozomske konstrukcije
bebe i prepoznavanje hromozomske abnormalnosti, tj. nasledne hromozomske
nepravilnosti u što ranijoj fazi trudnoće.
Nakon dobijanja rezultata i njihovog
tumačenja od strane stručnog tima iz
genetičkog savetovališta, ukoliko je
patološki nalaz ploda, na supružnicima je
samostalna odluka o prekidu ili zadržavanju trudnoće.
Neophodnost testova prenatalne dijagnostike se ogleda u izuzetnom značaju
istih na smanjenje smrtnosti - mortaliteta, morbiditeta (obolelih) i invalidnosti
postnatalno.
BEBIN IZBOR
|
7
POROĐAJ
Kako
se poroditi?
Kroz vekove se žena porađala sama
ili uz asistenciju babice, a doktor se
pozivao samo u slučaju komplikacija.
Vremenom su se stvari menjale.
Z
avisno od države, od organizacije
resornog ministarstva, više ili manje
su uključivani doktori za vođenje i
završavanje porođaja kod svih žena. To
se naročito osećalo u zemljama Istočnog
bloka nakon II svetskog rata, gde se industrijalizacija visoko kotirala u svim oblicima
života. Stvarajući armiju školovanih ljudi,
doktori su se uključivali u porođaj, njegovo započinjanje, vođenje toka porođaja,
završavanje, kao i rešavanje komplikacija.
Tu prirodi nije bilo mesta, niti se ženi stvarao ugođaj i komfor kućnih uslova.
Kako je u svetu
Danas se u Holandiji preko 85% žena
porođa kod kuće, uz babicu, a onih 15%,
koje su sa pretećim komplikacijama se
odvode u bolnicu i tamo doktori završavaju porođaj. Kod drugih se porođaj odvija
pod okriljem bolnice, ali u posebnoj sobi u
kojoj je trudnica sama sa babicom, ima razna pomagala za olakšavanje porođajnih
bolova - od lopte, ljuljaške, šipke, masaža,
akupresure, bazena sa vodom... U slučaju
pretećih komplikacija zove se doktor.
Početkom prethodnog veka se već
uključivala i anestezija, bilo radi završavanja porođaja operativno, bilo radi
smanjenja krvnog pritiska ili ubrzavanja
produženog porođaja. Radilo se o opštoj
anesteziji ili, pak, o regionalnoj, tj. epiduralnoj analgeziji. Pre više od 50 godina je
epidural uveden kao mogućnost izbora u
Nemačkoj. Danas preko 50% žena zahteva tu vrstu anestezije u porođaju u Americi.
Kako je kod nas
Nije se stanje bitno promenilo u poslednjih 50-ak godina. I dalje su porodilišta
velika, uz postojanje par manjih, kada se
8
|
BEBIN IZBOR
govori o velikim gradovima, tipa Beograd.
Naravno da su proporcionalna u manjim
gradovima i varošicama. I dalje je porođaj
fabričkog tipa, uz prisustvo babica, doktora, pomoćnog osoblja - nigde privatnosti i
ugodnosti za trudnicu. I pored škola roditeljstva i medijskih saznanja o tome kada
treba otići u porodilište i kako se poroditi,
većina trudnica je zbunjena. Kao što se
kod nas skoro od svake trudnice pravi
bolesnik, kome se mora davati bar nešto
od terapije, isključiti sa radnog mesta i čim
oseti prve bolove hitno se šalje u bolnicu
kod “izabranog “ doktora. Nažalost, to
traje već skoro 2 decenije i teško se tu
može nešto na širem polju uraditi.
Na početku moje karijere se znalo - pacijentkinja je kod kuće sa prvim
bolovima, koji traju više sati, pa kada sve
to postane isuviše naporno za kućne
uslove, odlazi u bolnicu, gde uvek postoje
dežurne ekipe ili redovne dnevne ekipe za
porođajnu salu. Kakav “izabrani” doktor?!
Tada je bilo manje operativno završenih
porođaja, bilo je više prirodnog toka, bez
masovnih indukcija, stimulacija i sl. I danas, po konstelaciji su uvek dobre ekipe u
svakom porodilištu.
Epiduralna analgezija
Zahvaljujući uvođenju psihofizičkih
vežbi za trudnice, a sada i mnogo varijanata na tu temu, uz mogućnost yoge,
masaža, itd., pacijentkinja se priprema za
porođaj pokušavajući da zadrži prisustvo
duha i sklad misli i tela. Nažalost, manji
procenat shvata suštinu tih vežbi i proces
porođajnog toka, pa iako se uz te vežbe,
tehnike disanja, a naročito relaksacije, bol
svede na razumnu meru, trudnice hrle u
bolnicu očekujuci spas u anesteziji. Do
pre 20 godina je postojala jedino opšta
anestezija, rezervisana za Carski rez, tj.
operativno završavanje porođaja. Od
1987. je prvi put uvedena regionalna analgezija - epiduralna anestezija u porođaju
u bolnici KBC Dr D. Mišovic, u Beogradu.
Nakon toga su sporadično rađene i u
Kliničkom centru, s tim da su se omasovile poslednjih 12-ak godina. Šta znači
omasovile - žene traže izabranog doktora
da bi se porodile bezbolno, u epiduralu,
kako kažu. Iako se sada govori o masovnosti takvih porođaja, to ne prelazi više od
15 % svih porođaja.
Tehnika zahteva obučenog anesteziologa i ginekologa, koji timski vode ceo
porođaj i završavaju ga. Zato to spada u
relativno skupe vidove, jer zahtevaju veće
prisustvo visokokvalifikovanog kadra. Tehnika je jednostavna - kada porođaj započ-
POROĐAJ
Dr Ljubica Presetnik
Specijalista ginekologije
i akušerstva
DZ Jedro, Jurija Gagarina 14
Tel: 011/715-0715
koji nastaje zbog pritiska krvnog koaguluma. Naravno, sve se to može kupirati
odgovarajućim lekovima i najčešće u toku
par dana ili meseci se sasvim izgubi. Iz tih
razloga je važna dobra obučenost kako
anesteziologa tako i ginekologa. Korist
je pre svega za ženu, koja je van svog
miljea, kućnog komfora i dragih lica, te bar
uklanjanjem bola se oseća bolje, skraćuje
se vreme porođaja za par sati, pa pošto je
odmorna , znatno bolje sarađuje u vreme
izgona ploda - napinjanja, te može iskreno
da se raduje novom članu porodice,
svom čedu, kada joj ga stave na prsa pre
sečenja pupčanika. Porođaj joj ne ostavlja
traumatična sećanja zbog kojih se još teže
odlučuje za sledeću trudnoću. Pošto živimo u vremenu koje je ubrzano, nehumano,
u društvu koje sporo napreduje u civilizacijskom i ekonomskom aspektu,prema
datim okolnostima, kod onih trudnica koje
su osetljive, koje imaju niži prag tolerancije
bola, savetujem epiduralnu analgeziju. One
koje nemaju taj problem, predlažem da
se posavetuju sa svojim ginekologom, da
pitaju u školi roditeljstva kada je najbolje da
se pojave na vratima porodilišta. Verujte,
tamo vas uvek čeka dobra ekipa stručnjaka i nema potrebe u panici tražiti “svog”
doktora. I dalje je priroda najbolji saveznik.
ne, a traje više sati, ali su bolovi podnošljivi,
na otvorenost grlića materice do 3-4 cm
se pristupa uvođenju katetera od strane
anesteziologa u lumbalni deo kičme, u interligamentarni prostor i svakih 2 do 3 sata
se preko katetera dodaje lokalni anestetik.
Time se isključuju senzitivne grane koje
su odgovorne za bol, ali ne i motoričke, te
u fazi napinjanja i samog rađanja deteta,
pacijentkinja može mirno i odmorno da
sarađuje i koristi mišiće prednjeg trbušnog
zida. Obezboljavanje je za sve intervencije koje nastaju nakon porođaja: revizije,
ušivanje i sl. Sada se i Carski rezovi mogu
završavati u epiduralnoj anesteziji.
Realno, do sada nisu dokazani štetni
efekti epidurala. Može se od komplikacija
privremeno javiti glavobolja ili bol u leđima,
BEBIN IZBOR
|
9
POROĐAJ
Psihomotorni razvoj deteta
DO DRUGE GODINE STAROSTI
Razvoj je složen i dugotrajan proces kvalitativnog
i kvantitativnog preobražavanja jednog bića tokom
vremena, kroz smenjivanje uzrasta.
R
azvoj je složen i dugotrajan
proces kvalitativnog i kvantitativnog preobražavanja jednog bića
tokom vremena, kroz smenjivanje
uzrasta. Na formiranje ličnosti utiču brojni
biološki (nasledni, anatomski, biohemijski,
fiziološki) i sredinski činioci (uticaji članova porodice i društvene grupe i njihovi
uzajamni odnosi sa detetom).
Psihičke strukture i funkcije se razvijaju
prema određenom redosledu, ali između
pojedinih faza razvoja ne postoje oštre
granice. Uočljive su i normalne individualne
razlike u razvoju pojedinih psihičkih funkcija
(npr. u razvoju motorike, govora). Ne postoje dve identične ličnosti. Zato navedene
norme razvoja ne treba shvatati doslovno
niti ih koristiti za utvrđivanje normalnog
razvoja deteta. One su samo orijentir koji
nam pomaže da pripremimo podsticajne
uslove za razvoj onih funkcija koje se u
određenom uzrastu uobičajeno javljaju.
Peti i šesti mesec
Dete počinje da menja izraz lica: mršti
se ili smeje. Nezadovoljno je kada mu
se oduzme igračka i jače reaguje kada
majka ili poznata osoba napusti prostoriju. Jasnije razlikuje strane osobe od
ukućana. Svesnije je svoga tela. U petom
mesecu pojavljuje se osećanje gađenja, a
u šestom strah. Sve više se interesuje za
stvari koje ga okružuju, gleda ih, dodiruje
i aktivno ispituje – okreće ih, drmusa, stiska. To ga zadovoljava i nema potrebu za
dubljim saznanjem predmeta. Pažnju lako
prebacuje na novi, dominantan stimulus.
U uzrastu od četiri i po do sedam meseci
razvija se vizuelno-motorna kontrola i
usavršava melodičnost pokreta – pokreti
10
|
BEBIN IZBOR
postaju sve spontaniji i uvežbaniji. Težnja
za hvatanjem postaje centralni motiv.
Sedmi mesec
Inteligencija. U sedmom mesecu
pojavljuju se prvi znaci inteligencije. Dete
počinje da shvata da pojedini postupci
donose određene rezultate. Uspeva da
dohvati zvečku ispred sebe iako se ona
zakloni i nestane iz vidnog polja. Zadovoljno je kad otkrije nešto novo. Sve češće
pokazuje težnju da do sada naučene i
uvežbane aktivnosti sažme i da ih primeni u rešavanju nekog od problema pri
dohvatanju. Od 7-og do 12-og meseca
uočljiv je razvoj sitnih pokreta prstiju i
šake i sve složenijih pokreta koje koristi za
istraživanje predmeta.
Govor. Govor se priprema već od rođenja
deteta. Neposredno po rođenju, dete
proizvodi neku vrstu glasova. Tokom
prvih meseci počinje da se igra usnama i
prvim zvukovima koji tu igru prate. Činom
hranjenja i žvakanja osamostaljuju se delovi
muskulature koja učestvuje u govoru.
Disanjem dete otkriva grlene muskulature.
Razvoj inteligencije deteta omogućava
značajne korake u razvoju govora. Krajem
sedmog meseca dete otkriva glasovne
celine koje majka izgovara artikulisano i
sa značenjem. Počinje da imitira glasove
koje mu majka upućuje. Komunikacija koja
se do osmog meseca nije obavljala rečju
nego melodičnošću rečenice, tj. razmenom
glasova i osećanja, sada počinje da se
ostvaruje kao razmena osećanja i pojmova.
Osmi mesec
U osmom mesecu pokreti postaju
složeniji. Dete sa hvatanja prelazi na manipulaciju predmetima. Dohvaćeni predmet premešta iz ruke u ruku, opipava ga,
lupka i stavlja u usta. Uklanja prepreku da
bi došlo do željenog cilja i pokušava da se
približi igrački koja ga je zainteresovala. To
predstavlja prvi način rešavanja problema.
POROĐAJ
Nada Lazić
dipl. Defektolog i VMS
Autorka priručnika za
trudnice „Od zdravih
roditelja do zdravog
potomstva“
Prati redosled događanja. U stanju je da
predvidi moguća dešavanja, npr. gladno
dete prestaje da plače kada oseti da majka ulazi u sobu. U ovom uzrastu dete je
društvenije, komunikativnije. Želi da bude
sa drugima i da se igra. Zna da se naljuti
i da odgurne drugu osobu. Reaguje kada
ga pozovu po imenu.
Plaši se nepoznatih osoba. Uznemirenje i strah koji se javljaju u majčinom
odsustvu simbolizuju strah od gubitka
voljene osobe, odnosno strah od gubitka
ljubavi. Manje ili više prepoznatljiv, ovaj
strah se proteže tokom čitavog života. To
pokazuje i da je dete ušlo u tzv. Fazu separacije – individuacije, što znači da počinje da razlikuje sebe i druge. Ova faza je
ključna za formiranje ličnog identiteta.
Deveti i deseti mesec
U ovom uzrastu dete sve više upotrebljava slogove, a neka deca već izgovaraju prve reči (“mama” i “tata”). Zna svoje
ime. Razvija upornost, samostalnost, sve
slobodnije se kreće, spretnije je. Puzi na
rukama, pomaže se nogama. Ljuti se
Škola održava predavanja u
Dečijem kulturnom centru
„Majdan“, Kozjačka 3-5, Beograd.
kada mu se oduzme igračka. U 10-om
mesecu razvija se osećanje radosti.
Jedanaesti i
dvanaesti mesec
U ovom uzrastu dete je vrlo privrženo
roditeljima i nerado se od njih odvaja.
Razvija se osećanje naklonosti. Razume značenje reči i jednostavnije naloge.
Počinje da govori, npr. “pa-pa”, “tašitaši”. Uživa bacajući igračke. Poseže za
bačenim predmetom da bi ga ponovo
bacilo. Ponavlja i usavršava radnje koje
dovode do zanimljivog ili prijatnog ishoda.
Sistematski i uporno istražuje igračke i
druge predmete. Istražuje oblike predmeta, pravce odakle dolaze zvučne ili
svetlosne draži, opaža celine prostora.
Sve što je novo privlači pažnju deteta i
izaziva pokret. Dete se sve više usmerava
ka predmetima i prostorima. Puzi vešto
koristeći ruke i noge. Koordiniše pokrete
u prostoru u odnosu na predmet. Postaje
sposobno da stoji uspravno i da krajem
prve godine pođe korakom u prostor i ka
drugima.
Svakog prvog ponedeljka u mesecu
počinje nova grupa. Škola je BESPLATNA za sve polaznike.
Možete nas kontaktirati na telefone:
064/168 27 77 i 064/267 2238
Sajt: www.skolaroditeljstva.com,
ili na Facebook stranici – Škola roditeljstva Nada Lazić (gde se oglašavaju svi susreti i teme).
Program centra:
1. F
iziologija trudnoće kroz trimestre, porođaj i primena epidurala u akušerstvu
– predavač: dr sc med V. Živanić
2. Pravilna ishrana u trudnoći, štetnost
nikotina, alkohola i kofeina – predavač: prim dr P. Borović
3. Nega kože u trudnoći – predavač:
prof. dr S. Marinković Šiler
4. Savremena stomatologija i roditeljstvo - predavač: dr N. Jakovljevic
5. Mentalno-higijenski pristup trudnoći i
roditeljstvu – predavač: psiholog S.
Đorđević
6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i do 3. godine – predavač:
psiholog S. Đorđević
Druga godina
Od kraja prve do sredine druge
godine dete je vrlo radoznalo, dosta
se kreće, svuda zaviruje, sve dodiruje.
U ovoj fazi je potreban veći oprez,
jer dete nehotice može da se nađe u
nekoj opasnoj ili nepoželjnoj situaciji.
Ima potrebu da eksperimentiše, traži
novo u svetukoji ga okružuje. Razvija
naklonost, ali i ljubomoru na drugu
decu.
Od sredine druge godine započinje
pravo mentalno funkcionisanje. Dete
pronalazi rešenja najpre mentalno,
a zatim ih prenosi u stvarni svet.
Akcijama se pridružuje i razmišlja o
njima. Sposobno je za simboličku igru
i naknadnu imitaciju postupaka osoba
iz svoje okoline. To ukazuje na razvoj
sposobnosti pamćenja, simbolizacije i
interpretiranja.
Oslobađa se vremenskih i prostornih
ograničenja. Zna da svet i predmeti
postoje nezavisno od njega i nezavisno
od toga da li ih ono vidi ili ne vidi. Može
da zaključuje šta je dovelo do nekog
ishoda, posledice, a ne mora videti
sam uzrok. Donekle može da predvidi
i rezultate sopstvenih aktivnosti i da
ta predviđanja koristi. Pronicljivo je.
Razume značenje zabrana koje se
odnose na ponašanja u pojedinim situacijama, u društvu, itd. Sposobnost
odlaganja neposrednog zadovoljenja
potreba ukazuje na razvoj socijalizacije
i prihvatanja zahteva spoljašnje sredine. Ovladavanje telesnim funkcijama i
ponašanjem predstavlja dalji napredak
u procesu osamostaljivanja ličnosti i
početak razvoja moralnosti.
Kroz komunikaciju s bliskim osobama dete uči da razlikuje sopstvena
osećanja od tuđih, sebe od drugih,
uči kako da izađe na kraj sa sopstvenom agresivnošću, suočava se
s osećanjima zavisti, posesivnosti,
suparništva, neuspeha, razočaranja.
Razvija ambiciju, kao i sposobnost
za ispoljavanje veselog i šaljivog
raspoloženja.
7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja govora - predavač: logoped
K. Bojović
8. Karakteristike motornog razvoja
deteta od rođenja do navršene 3.
godine – predavač: vis. struk.
terapeut S. Milanović
9. Superirornost majčinog mleka (isključivo dojenje do 6. mes.) – predavač:
prim. dr sc med pedijatar/neonatolog V. Marinković
10. Matične ćelije i njihova primena u
savremenoj medicini – predavač:
Dr. Vuk Devrnja
11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica za porođaj – predavač: vis.
stručni terapeut S. Milanović
12. Babinje – 40 dana nakon porođaja predavač: N.Lazić, dipl.def. i VMS
13. Praktični čas: kupanje, obrada
pupčanog patrljka, kako oblačiti
novorođenče, šta je neophodno za
dolazak bebe kući, oprema prostora
14. Dodela diploma i knjige “Od zdravih
roditelja do zdravog potomstva” polaznicima skole – koordinator Nada
Lazić, dipl. Def. I VMS
BEBIN IZBOR
|
11
POROĐAJ
Vežbe istezanja
i zašto su korisne
M
anjak kretanja i dugo sedenje,
prinudni položaji tokom obavljanja
aktivnosti svakodnevnog života
dovode do konstantne mišićne napetosti,
naročito vratnih i leđnih mišića. Vremenom mišići i ligamenti postaju kraći, što
često dovodi do lošeg držanja, smanjene
mobilnosti tela i veće mogućnosti za
povrede.
Pored toga, naše telo ima spontanu
potrebu povremenog protezanja - nakon spavanja, nakon dužeg sedenja
ili stajanja, jer istezanje samo po sebi
Manjak kretanja
i dugo sedenje,
prinudni položaji
tokom obavljanja
aktivnosti
svakodnevnog
života dovode do
konstantne mišićne
napetosti.
Dragana Kolaković
Viši fizioterapeut
i fitnes instruktor
LIFE CENTAR
ZIRA, Ruzveltova 35
M. 063/44 84 57
Pri istezanju obratiti
paznju na sledeće:
Polako zauzmite potreban položaj, dok
ne osetite blago istezanje, a zatim se (u
tom položaju) opustite. Osećaj zatezanja
bi trebalo da iščezne. Ukoliko do toga ne
dođe, popustite malo dok vam ne postane udobnije.
Koncentrišite se na područje koje istežete, dišite polako i ravnomerno i opustite
se. Pokrete pri izvođenju vežbi istezanja
potrebno je izvoditi polako, kontinuirano,
bez trzaja, da se izbegne stretch-refleks
(veće zatezanje mišića - pojava kojom telo
sprečava neželjenu, naglu i bolnu radnju
kojom bi se mišić mogao povrediti). Nikada ne forsirajte do tačke bola! Vežbe koje
vam ne prijaju nemojte raditi!
opušta, daje mišićima veću elastičnost, a
zglobovima bolju pokretljivost (primenjuje
se na početku i na kraju vežbanja).
U poslednje vreme razrađeni su čitavi
programi istezanja, poznati pod nazivom
“streching”. Programe su oblikovali i
istraživali instruktori yoge, gimnastike i
fizikalne terapije, a u osnovi se sastoje od
specifičnih gimnastičkih pokreta, uz poseban način disanja koji opušta organizam.
Za opuštanje mišića pogodno je
ležanje na čvrstoj podlozi, što je ujedno i
12
|
BEBIN IZBOR
najjednostavniji način, a uz nekoliko vežbi
istezanja napetost mišića se dodatno
smanjuje. Istežite se kada god to možete
i imate vremena, čak i nekoliko puta
dnevno. Istezanje ne zahteva posebnu
pripremu i ne oduzima mnogo vremena, ne zamara kao ostale vrste fizičkog
vežbanja. Istezanje će učiniti da se bolje
osećate.
Preporučljivo je istezanje uveče pred
spavanje. Osim što će omogućiti mnogo
bolji oporavak mišića i celog tela, veoma
je uočljiv uticaj istezanja na kvalitet sna.
Zadržite onaj položaj u kojem osećate
blagu napetost (ali ne bol) muskulature,
5-15 sekundi opuštajte ostatak tela uz
pravilno disanje. Ovo lagano istezanje
priprema mišić za “progresivno” istezanje. Zatim ponovite vežbu, ovog puta se
istežući malo više. Zadržite položaj 10-30
sekundi. Opet, ukoliko osećaj istezanja
ne iščezne, popustite malo (izbegavajte
trzajeve). Nakon isteka vremena za pojedinu vežbu potrebno je polako se vratiti
u početni položaj. Preporučljivo je svaku
vežbu ponoviti 5 - 10 puta u sklopu vežbi
za određenu mišićnu grupu.
Pridružite se svetu gde se svi snovi ispunjavaju - u dečijoj robnoj kući Leto. Znamo koliko je za vas i vašu bebu važno
opremanje prve dečije sobe. Sa posebnom pažnjom i brigom smo za vas izabrali visokokvalitetan brendiran nameštaj
za dečiju sobu, sa novim dizajnom, gde je svaki komad nameštaja bezbedan i koristan za vas i vaše dete.
Na vama je samo da izaberete modele iz velike palete boja i dezena. U robnoj kući Leto možete da kreirate jedan siguran
i topao kutak za vašu bebu, baš kao što je i vaš roditeljski zagrljaj.
Dečija robna kuća Leto - sve za dečiju sobu pod jednim krovom
Dečija robna kuća Leto, auto put Beograd – Niš (iza Plavog mosta)
Radno vreme: pon-pet 09-21; sub. 09-20; ned. 10-17; telefon 011/3478 021
POROĐAJ
Istezanje vrata i leđa
• Ležeći na leđima ukrstite prste iza
glave i spustite ruke na tlo. Koristeći
isključivo ruke, polako podignite glavu,
vrat i ramena dok ne osetite blago
istezanje. Zadržite položaj 5 sekundi.
Nemojte preterati sa istezanjem.
• Iz sedećeg položaja obgrlite kolena i
privucite ih ka grudima. Lagano se kotrljajte uz i niz kičmu 4-6 puta. Ova vežba
opušta leđa. Nemojte raditi ovu vežbu
na tvrdoj podlozi, već koristite strunjaču.
• Prebacite noge unatrag, preko
glave. Kolena neka vam budu savijena.
Pridržavajte bokove rukama kako biste
održali ravnotežu i kontrolisali istezanje.
Pronađite udoban položaj i zadržite ga
25-30 sekundi.
• Vremenom, kada vam ova vežba postane laka za izvođenje, možete je izvoditi i
sa ispruženim nogama. Nemojte preterivati sa istezanjem.
Istezanje donjeg
dela leđa
tim, desnom nogom gurajte levu nogu
ka tlu dok ne osetite istezanje boka i
donjeg dela leđa. Opustite se. Gornji
deo leđa, ramena i laktovi treba da
ostanu na tlu. Nije potrebno da dodirnete tlo kolenom, već da uradite istezanje
u granicama vaših mogućnosti. Zadržite
položaj 30 sekundi.
leve noge prislonite uz butinu ispružene noge. Lagano se nagnite napred iz
kukova, istežuci zadnju stranu butine
desne noge.
Istezanje bočne
strane trupa
Ovu vežbu možete izvoditi u sedećem ili
stojećem položaju.
• Pronađite položaj u kom vam istezanje
prija i opustite se. Zadržite ovaj položaj
30 sekundi. Nemojte da zablokirate
koleno. Desni kvadriceps (prednji deo
butine) treba da bude mek i opušten
tokom izvođenja vežbe. Desno stopalo
treba da je uspravljeno i opušteno (kao i
skočni zglob). Dišite.
•P
odignite ruke iznad glave i uhvatite lakat jedne ruke drugom rukom.
Povucite lakat iza glave, istovremeno se
savijajući u stranu iz kukova , ali trudite
se da ne odvojite suprotni kuk sa poda.
Zadržite blago istegnuti položaj do 10
sekundi.
Protezanje na leđima
• Lezite na leđa, ispružite ruke iznad
glave i oslonite na pod, zadržite ispružene noge na podu.
Ukoliko izvodite vežbu u stojećem položaju, lakše ćete održavati ravnotežu ako
su vam noge savijene u kolenima.
Istezanje nogu, kukova
i preponske regije
• Lezite na leđa, ukrstite prste iza glave
i podignite desnu nogu preko leve. Za-
• Lezite na leđa, savijte noge u kolenima, desnu nogu prekrstite preko leve
(da bude desno stopalo oslonjeno na
levo okleno), zatim povucite rukama
levu nogu ka grudima. U isto vreme ćete
osetiti istezanje desne noge u glutealnoj
regiji. Zadržite položaj 10-15 sekundi.
•S
edite i ispružite desnu nogu. Stopalo
Efekti istezanja
Bolja pokretljivost
Smanjuje se napetost u zglobovima i
mišićima, što celo telo čini opuštenijim.
Poboljšava se krvotok i drugi regenarativni procesi, kao i brži proces oporavka
od treninga i drugih napora ili povreda.
Smanjuje se rizik od povreda zglobova mišića tetiva, kao što su istegnuća i
pucanja mišića i izvrtanja zglobova.
14
|
BEBIN IZBOR
Smanjuje se umor mišića posle treninga.
• Istegnite se tako što ćete protegnuti ruke u jednom smeru, a noge u
suprotnom.
• Zadržite istegnutu poziciju 5 sekundi i
opustite se.
Bolja prehrana tkiva
i izgradnja mišića
Kontrolisano disanje pospešuje relaksaciju, ali i efekte istezanja.
Budite svesni da su aktivnost, ali
i opuštanje mišića potrebe organizma i
potrudite se da svom telu pružite ono što
mu je potrebno.
BEBAC.COM
Tata u postporođajnoj
depresiji
Zašto očevi pate od depresije
posle rođenja deteta
Tekst je preuzet sa:
www.bebac.com
[email protected]
Da li je moguće da sam
umesto moje žene ja u
depresiji?
Sasvim je moguće. Kada se govori o
depresiji posle rođenja deteta, često se
zaborave tate u toj priči. Studije pokazuju
da 10% očeva pate od depresije posle
rođenja deteta, nezavisno od toga da li
i majka pati od postporođajne depresije
ili ne.
Zbog čega se osećam
tako potišteno kada
imam prelepo zdravo
dete i ljubav moje
supruge?
Razlozi za nastanak depresije kod
muškaraca i kod žena su različiti. Muškarci mogu da osećaju da je finansijska
odgovornost na njihovim leđima. Moguće
je da se loše osećate jer ste se navikli
na drugačiji život, a sada umesto žurke,
izlazaka, treba da sedite kući i brinete
se o bebi. Možda vas brine da li ćete biti
dobar otac. Možda vam samo nedostaje
supruga, koja sada više vremena provodi
sa bebom nego sa vama.
16
|
BEBIN IZBOR
Moju ženu je prošla
postporođajna depresija,
a mene još uvek drži.
Kada će to proći?
Prošlo je već tri meseca
otkako smo dobili bebu,
a ja se još uvek osećam
potišteno. Šta da radim?
Ubrzo ćete se i vi izvući iz ove situacije, samo treba da shvatite da je sve
to što vas tišti prolazno: vaša žena će
se ubrzo vratiti na posao i nećete imati
toliki teret na leđima. Ubrzo ćete se snaći
i u planiranju vaših društvenih aktivnosti,
kada beba uhvati neki ritam, ili ćete početi
da se družite sa sličnim porodicama koje
imaju malu bebu. A i žena će vam posvetiti više pažnje kada beba malo poraste. U
svakom slučaju odredite jedan deo dana
i posvetite se sebi. U prvim nedeljama
posle bebinog rođenja uglavnom se desi
da ne uočavate sitnice.
Ne ustručavajte se da zatražite medicinsku pomoć ukoliko ne možete sami
da rešite problem. Ako vaša depresija
traje više od nekoliko nedelja, praćena je
pospanošću, gubitkom apetita, osećanjem beznadnežnosti i bezpomoćnosti, ili
agresivnim ponašanjem, hitno potražite
medicinsku pomoć.
Napravite neku strategiju da biste uspeli da se naspavate i odmorite, da jedete
što više ukusne i zdrave hrane i aktivno
vežbajte. To važi za oba roditelja. Veoma
je važno da ostanete bliski sa partnerom.
Ukoliko se osećate isključeni, pričajte o
tome sa vašom suprugom i probajte da
nađete zajedničko rešenje za taj problem
- možda se niste dovojno angažovali oko
bebe i zbog toga vaša žena nema dovoljno vremena za vas.
Veoma je važno da ostanete bliski sa
partnerom. Neke sitnice mogu da učine
da se otac oseća nesposobnim i kao
autsajder. Oba roditelja moraju da osećaju
podršku, dobrodošlicu i da imaju takav
odnos da ohrabre jedno drugo u svakoj
situaciji, zbog sebe samih i zbog odnosa
sa bebom.
IZLOG
CHICCO
1,490
CHICCO
Dindolino CHICCO super 12m+
Laža Chicco
CHICCO
CHICCO
429
329
CHICCO
749
Flašica staklena Chicco
484
CHICCO
9,990
Flašica plastična Chicco 150 ml
Flašica plastična Chicco 250 ml
Kolica Chicco Lite Way Basic
CHICCO
CHICCO
Peg Perego
Stolica za hranjenje
Polly Double
14,990
8,790
Kolica Chicco London
Chicco radnje
Beograd - Delta City, Jurija Gagarina 16, 011/220 3708, 220 3709
Beograd - Trg Nikole Pašića 8, 011/323 4488
Beograd - SC Ušće, Bul.Mihajla Pupina 4, 011/3148 733, 3148 658
Beograd - TC Banjica, Paunova 24, 011/367 1521
18
|
BEBIN IZBOR
41,590
Kolica SWITCH COMPACT
Completo-Denim
Novi Sad - ul. Laze Telačkog 28, 021/525 322
Niš - TC Kalča, prizemlje, lokal D89, 018/203 070
Kragujevc - TC Plaza, Bul.Kraljice Marije 23, 034/6100 340
Čačak - Gradsko šetalište bb, 032/341 349
IZLOG
Tommee Tippee
679
Tanjirić Tomme Tippee sa dve
pregrade
Tommee Tippee
Tommee Tippee
523
Kašika Tommee Tippee 2 kom
311
Šolja Tommee Tippee
AKCIJA
MESECA
APRILA
Vtech
5,183
Gimnastika Vtech
Tolo
Nilski konj Tolo
Vtech
4,865
Usisivač Vtech
571
Tolo
525
Zvečka Trio oblika Tolo
Beograd - Bulevar Kralja Aleksandra 199b, 011/241 3889
Beograd - SC Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 4, 011/3148 733
Beograd - TC Vidikovac, Kneza Višeslava 63, 011/356 5520
Beograd - Bul. Kralja Aleksandra 244a, 011/2423 121
Kragujevc - TC Plaza, Kraljice Marije 23, 034/6100 340
VTECH
4,974
Kamera VTECH Kidizoom 3-8g
Tolo
2,794
Bager Tolo
Novi Sad - Laze Telečkog 28, 021/525 322
Niš - Obrenovićeva bb, TC Kalča, pr. lokal D89, 018/203 070
Požega - TC M-Rodić, I sprat, Nikole Pašića 2, 031/3715 414
Bačka Palanka - Veselina Masleše 20, 021/751 987
BEBIN IZBOR
|
19
SAVET PEDIJATRA
DA LI
JE BEBA
ŽEDNA?
Č
esto pitanje i dilema mama je da li
je potrebno u prvim danima života
novorođenče dodatno napajati
vodom sem mleka, u kojoj meri i koliko
često. Uz to se javlja i zabrinutost što
bebe najčešće odbijaju ponuđenu vodu.
Voda je neophodna
za rast i kompletno
zdravlje deteta.
Voda je sredina u kojoj se odigravaju
svi životni procesi. Ona čini više od 75%
zapremine tela odojčeta. Ima najvažniju
ulogu u varenju, upijanju, prenosu i iskorišćavanju hranljivih materija.
Voda deluje i kao rashladni sistem tela,
20
|
BEBIN IZBOR
Često pitanje i dilema mama je
da li je potrebno u prvim danima
života novorođenče dodatno
napajati vodom sem mleka, u
kojoj meri i koliko često.
odnoseći toplotu do površine kože gde
isparava u vidu znoja. Ako telo nema
dovoljno tečnosti, dolazi do stanja koje
nazivamo dehidratacijom.
Dobra hidratacija organizma sprečiće
prehladu ili skratiti njeno trajanje. Ako
su sluznice vlažne, lakše se odstranjuju bakterije i virusi. Uzimanje dovoljne
količine vode pomaže kod zatvora. Da bi
mozak dobro funkcionisao, potrebna mu
je tečnost.
Voda je osnovna za dobru ishranu. Ona
je glavni nutritijent i svakodnevno je neophodna, bilo u majčinom mleku, mlečnoj
formuli, napicima i čvrstoj hrani, zavisno
od uzrasta.
Odojčadi koja se hrani isključivo majčinim mlekom ne treba davati vodu. Tako
da ako novorođenče odbija ponuđenu
vodu, ne brinite, jer u majčinom mleku
ima preko 85% vode i dobro dojena deca
nemaju potrebu za dodatnom vodom.
Postoje stanja kada ipak treba nuditi i
napajati dodatno bebu. To je potrebno u
toplim danima, sa visokom spoljašnjom
temperaturom, kada dete ima povišenu
telesnu temperaturu ili povećane gubitke
tečnosti (povraćanjem ili retkim stolicama). To posebno važi za najmlađi uzrast,
jer se bebe manje znoje i brže zagrevaju.
Odojčad hranjena adaptiranom mlečnom formulom, zbog veće gustine mleka,
zahtevaju više vode.
Vodu ne treba zaslađivati. Posle prve
nedelje života novorođenčetu se može
dati blag čaj od komorača i anisa koji
povoljno utiče na grčeve.
SAVET PEDIJATRA
Dr Ljiljana Koljaja
Specijalista pedijatrije
Ordinacija “Dečiji lekar”
Dubrovačka 6, Zemun
M. 063/844-1909
T. 011/2191 287
Često je i pitanje mama
koliko detetu dnevno
treba ponuditi tečnosti
Ta količina je 60 ml tečnosti po kilogramu
telesne mase za novoređenče do petog
dana života, do 100 ml do 150 ml po kilogramu za decu do 10 kg u toku 24 sata.
Vrlo je važno da se spreči unošenje
infekcije putem vode. Bitno je da posude
iz kojih se deca napajaju budu čiste i
iznad svega da voda bude bakteriološki i
hemijski ispravna. Može se koristiti flaširana ili pijaća voda iz vodovoda. Pijaća voda
iz vodovoda sadrži hlor, koji obezbeđuje
bakteriološku ispravnost vode, te se ova
voda treba prokuvati, čime hlor iščezava.
Ključanjem se uništavaju i, eventualno,
prisutne bakterije. Ključanje u trajanju od
jednog minuta je dovoljno, jer se dužim
kuvanjem povećava prisustvo nitrita koji
potiču iz prirodnih, industrijskih i poljoprivrednih izvora.
Upotreba filtera za vodu oslobađa
teških metala, pesticida i hlora, ali takođe
fluora neophodnog za zdravlje zuba.
Voda iz vodovoda može sadržati
olovo iz cevi i slavina, pa iz slavina treba
pustiti da voda teče bar jedan minut pre
upotrebe. Što je voda duže stajala u cevi,
sadržaj olova je veći, a takođe i u toploj
vodi.
Novorođenčadi i mlađoj odojčadi, dok
ne počnu da koriste nemlečnu hranu,
sigurnije je davati flaširanu vodu. Flaširane
vode nisu sterilne, izuzev onih za bebe i
zato ih treba prokuvavati dok odojče ne
pređe na čvrstu hranu. Flaširana voda za
bebe je sterilna. Ona za bazu ima destilovanu vodu.
CHICCO
uvek uz dete
P
elene su jednostavno i komforno
rešenje kada želite da presvučete
bebu. CHICCO pelene su tanje i
lake za nošenje. Dozvoljavaju bebi da
se slobodno kreće uz maksimalan nivo
apsorpcije.
Praktična krilca nežno štite bebu i sprečavaju curenje, čvrsto prijanjaju i prilagođavaju se bebinim nogama. Tkanina od kojih
su napravljene pelene je napravljena tako
da diše i održava bebinu kožu potpuno
suvom. Ona takođe pomaže da se smanji
toplota i znojenje i sprečava osip i iritaciju.
Za uživanje u igri i potpuno slobodne
pokrete, za udobnost vaše bebe i vašu
opuštenost, tu su CHICCO pelene. Mekane, udobne, lagane i tanke, pružiće vašoj
bebi maksimalan užitak u svim trenucima,
kada se igra, spava ili jede.
Chicco pelene su dostupne u 5 različitih
veličina kako bi pratile rast vaše bebe:
CHICCO
garantuje vašoj bebi....
• Midi 4-9kg (pakovanje od 22kom)
Mekana tkanina u kontaktu sa kožom dozvoljava da koža diše i održava je zdravom.
•E
xtra Large 16-30kg (pakovanje od
15kom )
• Mini 3-6kg (pakovanje od 26kom)
• Maxi 8-18kg (pakovanje od 20kom)
• Junior 12-25kg (pakovanje od 18kom)
BEBIN IZBOR
|
21
PORODICA
IGROM do prve reči
Stalno razmišljajte o tome da ste baš vi bebin
ceo svet i da ona od vas očekuje da s njom
mnogo razgovarate i da vas pritom gleda u
lice i sjajne, njoj usmerene oči.
Stalno razmišljajte o tome da ste baš
vi bebin ceo svet i da ona od vas očekuje
da s njom mnogo razgovarate i da vas
pritom gleda u lice i sjajne, njoj usmerene
oči. I zato u vašim govornim igrama sa
bebom menjajte intenzitet glasa, boju
glasa, menjajte ritam i tempo govora. Menjajte vašu mimiku. Izražavajte se celim
telom, rukama, prstima, glavom, glasom.
Pevajte vašoj bebi što češće. Nije važno
da li su to prave dečije pesme, uspavanke
ili vaše rime, bitno je da koristite pevnu
intonaciju jer ona udovoljava svim potrebama vaše bebe.
Pokušajte da se obraćate bebi iz
različitih delova sobe da uočite da li će se
okrenuti da vas nađe pogledom.
U
prvim mesecima života bebama
je najpotrebniji pogled na majčino lice, kontakt očima, njen glas
i dodir. To je ono što im pruža osećaj
sigurnosti, jer majku beba poznaje još iz
vremena trudnoće: prepoznaje njen glas,
njene otkucaje srca.I zato su najpodsticajniji trenuci za pravilan razvoj svake bebe
oni topli, kada ih majka drži u naručju i
gleda licem u lice milujući ih, pevušeći im
i tepajući im.
Podsticanje govorno-jezičkog razvoja
počinje odmah po rođenju bebe. Nemali
broj stručnjaka smatra da se sa stimulacijom počinje već intrauterino. Od prvog
fizičkog kontakta sa vašom bebom potrudite se da je upoznate i da joj se približite. Dodirujte je dok je hranite, oblačite,
kupate. Svaku svoju aktivnost propratite
govorom da bi beba stalno slušala vaš
glas. Zašto? Od svih zvukova okoline
najveću pažnju bebi privlači ljudski glas, a
svet oko sebe sasvim mala beba spoznaje preko majčinog lica. I zato uspostavite
i održavajte kontakt očima dok vašoj bebi
pevate, dok joj dodirujete stopala i dla-
22
|
BEBIN IZBOR
Renata Dinić
Logoped
KBC Zvezdara,
ORL „Dečija kuća“
nove tepajući joj. Kad se umori, beba će
sklonitipogled. To je signal koji je potrebno poštovati jer zanemarivanjem bebinih
granica ona postaje razdražljiva i nemirna.
Potrebno joj je da svaki dan neko vreme
provede u tišini. Najbolji pokazatelj da ste
pronašli pravu meru u podsticanju bebe je
njeno raspoloženje i aktivnost.
Pojava prve reči i bogaćenje
leksičkog fonda je individualno i
razlikuje se od deteta do deteta.
Zato je važno napomenuti da
svaka majka osluškuje svoje dete
kako i koliko komunicira, ne samo
govorom već kako dete sarađuje
sa okolinom, koliko razume jezik,
na šta obraća pažnju. Jedan od
pokazatelja da je nastupila prekretnica u razvoju komunikacije
je pojava gesta. Gest je jednako
važan kao i prva reč.
Način komunikacije sa malim detetom
menja se sa njegovim rastom i razvojem.
Važno je uvek glasom najaviti ono što
predstoji, npr. pozvati ga imenom i tek
tada ga dodirnuti i započeti aktivnost.
Svaka aktivnost koja je završena trebalo
bi da bude propraćena rečima i dodirom.
Treći mesec. Oko trećeg meseca bebe
počinju intenzivnije da guču. Tada imitirajte grlene glasove koje proizvodi vaša
beba.Trebalo bi da je podstičete da ih
proizvodi kao da vodite razgovor. Nakon
vaše imitacije pravite pauzu kao da očekujete bebin odgovor.
Šesti mesec. Između šestog i desetog meseca počinje udvajanje slogova
ma-ma , ba –ba, ta-ta. Reagujte na njih
kao da su prave reči i nakon izvesnog
vremena one zaista i postaju prve ,
smislene reči vašeg deteta. Obraćajte
mu se kratkim, jednostavnim rečenicama praćenim pokretom. Naučite ga da
maše za „PA-PA“, da šalje poljubac, da
pljeska rukama za „TAŠI-TAŠI“ i slično,
tako što ćete ga pustiti da imitira vaše
radnje i mimiku. Igrajte se sa njim lice u
lice i sačekajte ga da se oglasi. Ponovite
to nekoliko puta. Jednom će i samo moći
to da uradi.
Okreci.
Svet se sada menja.
360°
Fotelja za auto
Nosiljka
Kolica
I-MOVE je novi Chicco Trio.
Kolica imaju inovativno sedište koje se okrece 360°.
Kompatibilna su sa nosiljkom i foteljom za auto.
KRECITE SE SA I-MOVE.
Sreća je putovanje
koje počinje odmalena.
Kolekcija jesen/zimawww.i-move.chicco.com
2011/2012
Posetite website i-move.chicco.com/ar
i otkrijte I-move
PORODICA
Razvoj
odnosa
roditelj
dete
Olga Borovnica
Psiholog
KBC Zvezdara,
ORL “Dečija kuća”
R
azvoj deteta, kao i formiranje odnosa roditelj – dete, počinje
još dok je beba u stomaku, a prvih nedelja po rođenju u
stanju smo da pratimo i vidimo značaj rane interakcije bebe
sa roditeljima.
Odnos roditelja i deteta predstavlja međurazmenu. Često se
misli da je samo roditelj taj koji oblikuje i uređuje odnos sa bebom,
ali i ona je aktivan učesnik i neke njene urođene karakteristike
utiču na ponašanje roditelja. Pretpostavlja se da su nivo aktivnosti,
dominantno raspoloženje, prag reakcije i intenzitet, pažnja, itd., karakteristike koje se manifestuju odmah po rođenju. Beba tako može
biti mirnija, razdražljivija, pokretnija… Beba koja je aktivnija i traži
više pažnje, sama privlači roditelje da se više bave njom, što može
rezultirati većim zadovoljstvom obe strane, ali i većim zamorom i
nezadovoljstvom roditelja (manje vremena za druge aktivnosti).
Važan faktor koji utiče na razmenu sa roditeljima, a dolazi od
bebe, predstavlja i njeno trenutno stanje. Različita stanja svesti
(spava, pospana, budna i fokusirane pažnje, budna a napeta...)
utiču na njeno raspoloženje, a samim tim i na želju za interakcijom.
Interakcija sa roditeljima, razmena nežnosti i stimulacija od
strane roditelja vrlo je važna za razvoj bebe, ali treba imati na umu
da su u odnosu dva aktera i da svaki ulazi u interakciju sa nekim
svojim karakteristikama. Reakcija bebe kada je pospana i njen
odgovor na podsticaj roditelja neće biti isti kao kada je budna i
zainteresovana za igru.
Roditelji vremenom upoznaju svoju bebu i uče kako izgleda
kada je ona različito raspoložena. Već u prvom mesecu roditelji su
u stanju da prepoznaju vrstu plača svoje bebe (da li plače zbog
gladi, bola, pospanosti...). I majka i otac, postepeno, vremenom,
kroz posmatranje i igru, upoznaju njene ritmove, načine reagovanja. Iskustvo sa bebom im pomaže da prilagode svoje ponašanje i
ritmove sa njenim ponašanjem. Ovo usklađivanje dovodi do boljeg i
više zadovoljavajućeg odnosa, ali i omogućava roditelju da postane
aktivniji učenik u njenom razvoju.
Nešto si se naljutio
Kada roditelj prepozna ritmove bebe, pokaže zainteresovanost za njene potrebe i počne da odslikava šta ona
možda oseća, želi, on postaje njeno ogledalo i samim tim
podstiče njen celokupni razvoj. Na primer, kada dete napravi namršten izraz lica, mi se obično nadnosimo nad njega,
imitiramo izraz lica koji je ono napravilo, to pratimo govorom
(“nešto si se naljutio”), pokušavamo da protumačimo
osećanja. Samim imitiranjem, pokušajem za tumačenjem i
odgovarajući na potrebe bebe, mi joj pomažemo da sama
razvije tu sposobnost (npr. da kada se oseća neprijatno i
namršti se, to znači da se naljutila jer su je spustili iz ruku
u krevetac). Pokušavajući da pogode potrebe deteta i
odgovarajući na njih, roditelji u stvari predstavljaju tumače
i pomoćnike i uče bebu da jednog dana sama prepozna
svoja stanja i reguliše ih.
24
|
BEBIN IZBOR
ISHRANA
VREME JE ZA
BEBIN DORUČAK!
Beba je napunila
osam meseci ili
najkasnije devet, a
to je pravo vreme
da joj ponudite
doručak.
Prvo pravilo
Živka Vlajković
dipl. nutricionista,
autorka knjige
Bebi kuvar
B
DZ Zemun
eba je napunila osam meseci ili
najkasnije devet, a to je pravo
vreme da joj ponudite doručak.
Predhodna dva ili tri meseca rano
ujutru beba je dobijala mleko, pa nakon tri
sata ponovo je bio mlečni obrok sa žitaricama ili bez. Svakako, taj obrok je imao
sladak ukus, a sada je vreme da proba
ukus kiselo-mlečnih proizvoda sa žitaricama. Sve dok se uvode nove namirnice
treba ispoštovati nekoliko pravila koja će
pomoći da ih beba prihvati bez teškoća.
monovalentna hrana - to znači da svaku
novu namirnicu treba uvoditi pojedinačno.
Svako novo jelo ispočetka se daje po malo
i dopunjava se mlekom, a potom se količina postepeno povećava do punog obroka
a mleko isključuje. U toku jedne nedelje
treba dati najviše dve nove namirnice, a
interval pri davanju iznosi najmanje 4 dana.
Na taj način se može lako uočiti eventualno nepodnošenje pojedinih namirnica. Ako
se javi nepodnošljivost (osip ili stomačne
tegobe), ta namirnica se isključuje. Kod
odojčadi koja već imaju neku alergijsku manifestaciju kao što su dermatitis
atopica, alergija na proteine kravljeg mleka
ili nepodnošenje nekih drugih namirnica,
kao i kod odojčadi čiji roditelji imaju neku
alergiju, kiselo-mlečni proizvodi se uvode
nakon 9-tog meseca, ili tek po prestanku
alergije na proteine kravljeg mleka.
Drugo pravilo
Ovaj obrok se daje isključivo kašičicom.
Treće pravilo
Nikad nemojte terati dete da prihvati novu
hranu. Ako odojče odbija ili nerado uzima
neku vrstu hrane, to znači da za nju nije
još spremno. Sa davanjem iste hrane
treba pokušati posle pauze od nekoliko
dana.
26
|
BEBIN IZBOR
ISHRANA
Koja hrana se daje
bebi za doručak?
Doručak je tzv. mlečno-žitna kaša koja se
sastoji od žitarica: palenta, instant žitarice
(pirinač - kukuruz, 7 žitarica...), prosena
ili heljdina kaša, ovsene pahuljice, ražana
kifla ili mleveni dvopek, u kombinaciji sa
kiselo-mlečnim proizvodima: probiotički
jogurt, kiselo mleko ili sir (mladi i krem sir).
Količina obroka je oko 200g, od čega je
jogurt ili kiselo mleko 100 ml, a sir 2 sk
plus žitarice. Od ponuđenih namirnica
mogu se pripremiti sledeće kombinacije:
palenta sa svim kiselo-mlečnim proizvodima, jogurt sa instant žitaricama, kaša od
prosa ili heljde sa jogurtom ili sirom, jogurt
sa kiflom ili mlevenim dvopekom, kaša od
kuvanih ovsenih pahuljica sa sirom ili jogurtom i popara sa sirom.
Upoznajmo kiselo mlečne proizvode
Pripremaju se od kravljeg konzumnog mleka procesom mlečno-kiselinske fermentacije. Zbog toga se ne mogu uvesti u ishranu odojčeta pre nego što ono napuni osam meseci. Najčešće se koriste
u drugom dnevnom obroku (u kombinaciji sa žitaricama). Izuzetak
čine bebe sa izraženom alergijom ili porodičnom sklonošću alergiji
na belančevine životinjskog porekla.
1. Kiselo mleko
2. Jogurt
3. Sir
4. Kisela pavlaka
Kiselo mleko, odavno je u
upotrebi u ishrani odojčeta.
Glavna prednost takvog mleka
je u njegovoj boljoj svarljivosti
hranljivih sastojaka. Smatra se
da se njegovom upotrebom
povećava kiselost crevnog
trakta, čime se poboljšava
apsorpcija mineralnih soli, a
naročito kalcijuma.
Jogurt je mlečni proizvod sličan kiselom mleku, nakiselog,
prijatnog ukusa i specifičnog
aromatičnog mirisa. Grušanjem mleka dobijene su fine
pahuljice koje su svarljivije od
konzumnog mleka.
Sir je proizvod od mleka
karakterističnog mirisa, ukusa,
čvrstine i boje. Sir se dobija
dejstvom sirišta a pravi se
najčešće od kravljeg i ovčijeg
mleka. Deci se daje samo kravlji sir, neslan, mladi ili krem sir.
Postupak pripreme sira je nešto
komplikovaniji, pa predlažem
da kupite svež sir.
Ovo je mlečna mast i dodaje
se u bebin ručak u količini od
2 k. kašičice neposredno pred
hranjenje. Preporučuje se
kisela pavlaka sa 12% mm.
Recepti za vredne mamice
Popara
sa sirom
Priprema jogurta
i kiselog mleka
• 200 ml vode
• 2 kašike mladog
neslanog sira
• 20 g prepečenog
hleba ili ražane kifle
• 10 g butera
(ili kajmaka sa mleka)
• 200 ml mleka
• 2-3 kašičice jogurta
(probiotički) ili kiselog
mleka
Način pripreme:
U ključalu vodu, kojoj je
dodata masnoća, umešati
komadiće hleba ili kifle,
kuvati uz mešanje 10
minuta na tihoj vatri. Na
kraju dodati sir i prokuvati
još jedan minut. Ovo je
hranljiv obrok za doručak,
pa ga ne treba nuditi
često.
Način pripreme:
Sveže kravlje mleko
prethodno prokuvati i
rashladiti do 36ºC. Zatim
polako dodati malo jogurta
ili kiselog mleka, uz stalno
mešanje. Ostaviti i dalje
na temperaturi oko 36ºC,
2-3 sata (zagrejana rerna).
Kiselo mleko ostaviti dok se
zgruša. Rashladiti i čuvati u
frižideru do upotrebe.
Priprema svežeg
sira od jogurta:
Način pripreme:
Jogurt treba staviti na
toplu ploču i često lagano
promešati da se odvoji surutka. Zatim ga procediti
kroz gustu gazu. Ako se
odlučite da kupite gotove
kiselo-mlečne proizvode, treba da budu sveži,
afirmisanih proizvođača i
sa 2.8 – 3.2 % mm.
Živka Vlajković
je autorka BEBI KUVARA
Knjigu možete poručiti
na tel. 064/178 22 52.
BEBIN IZBOR
|
27
HALOBEBA
RAZUMEVANJE
temperamenta deteta
Temperament opisuje
osobenost svakog
deteta i najdoslednije
reakcije na svet koji
ga okružuje.
D
ete se rađa sa jasnim izgledom i
načinom na koji pristupa svetu.
Jedan od najvažnijih zadataka
roditelja je da shvati svoje dete. Što bolje
razumeju šta je to što čini ponašanje
deteta, roditelji će moći bolje da razvijaju
njegove jedinstvene talente. Jedan od
načina da se nauči šta bebu čini jedinstvenom jeste da se shvati njen lični stil, ili
temperament.
Temperament opisuje osobenost svakog deteta i najdoslednije reakcije na svet
koji ga okružuje. Svi smo rođeni sa temperamentom. Temperament je očigledan čak
i kod novorođenčadi, prema načinu na koji
ona reaguju na ljude i stvari koje ih okru-
od temperamenta njihovog deteta. Ali,
razumevanje temperamenta deteta može
pomoći roditeljima da uspostave pozitivne
mehanizme interakcije. Prilikom izgradnje
odnosa sa detetom, roditelji moraju znati
da nema perfektnih roditelja.
Zašto je za roditelje
važno da razmišljaju o
temperamentu svog
deteta?
Razumevanje temperamenta deteta
pomaže da roditelj posmatra svet očima
svoga deteta. Ovo takođe pomaže da
roditelj predvidi teške situacije i spreči
stresne događaje i reakcije. Treba imati
u vidu da su deca nepredvidiva. Nekada
nas ona mogu iznenaditi, jer se ponašaju
na atipičan način.
Razumevanje sopstvenog temperamenta takođe može biti od pomoći. Na
primer, prepoznavanje “poklapanja ili
podudaranja” temperamenta roditelja sa
temperamentom deteta pomaže roditelju
da predvidi moguće konfliktne situacije
i nađe načine za njihovo izbegavanje ili
prevazilaženje. Razumevanjem sopstvenog temperamenta roditelj može videti
kada njegova reakcija prema detetu više
odslikava njegov sopstveni temperament u odnosu na ponašanja deteta. To
roditelju omogućava da reaguje efikasnijim i odgovarajućim oblikom ponašanja.
Temperament deteta, kao i sopstveni,
roditelj može odrediti posmatrajući tipične
reakcije - svoje i svoga deteta, u različitim
situacijama.
žuju. Mi ne možemo odabrati ni sopstveni
a ni detetov temperament. Svako od
nas poseduje širok spektar karakteristika
temperamenta. Nema boljeg ili najboljeg
temperamenta, ili osobine. Svaka osobina
ima pozitivne i negativne aspekte.
Dežurni centar Halo za zdravu bebu
Halobeba, za vaše pozive je otvoren 24 sata
svakoga dana u mesecu – godini.
Telefon: 011/3237 357 i 011/3237 358
28
|
BEBIN IZBOR
Važno je zapamtiti da deci nisu potrebni
roditelji kako bi ona postala savršena.
Deci su potrebni roditelji koji ih vole i
koji su odlučni da saznaju šta je to što
njihovu decu čini posebnom; roditelji
koji su tu da na najbolji način pomognu
njihovom pravilnom razvoju. Roditelji uče
i rastu zajedno sa svojim detetom. Njihov
temperament može biti isti ili različit
Temperament se razlikuje, zavisno od
stepena razvoja deteta. Na primer, skoro
sve bebe od 9-18 meseci, a ne samo
tiha deca, pokazuju stid i nelagodnost u
blizini nepoznatih. Verovatno je snažniji
osećaj nelagodnosti koje ima povučeno
dete prema strancima, nego ono koje je
otvoreno.
Primera radi, navodi se ponašanje troje
male dece: Svetlane, Alekse i Saše dok
ulaze u park u kome ima mnogo male
dece. Neka deca grade dvorac u pesku.
Druga se penju po šipkama ili penjalicama, a treća su pronašla veliku loptu koju
šutiraju, trčeći u krug.
HALOBEBA
Svetlana ulazi u park, držeći majku za
ruku. Čim primeti da se gradi peščani
dvorac, ona trči da se pridruži toj grupi
dece. Uzima lopaticu i počinje da gradi
deo dvorca. Govori ostalima: “Napravimo
veliki dvorac.”
Svetlana i druga deca poput nje često
se opisuju kao “fleksibilna deca”, koja se
lako adaptiraju. Ona lako pristupaju novim
situacijama i novim ljudima. Promene im
ne predstavljaju probleme, te se često opisuju kao deca koja se uklapaju u situaciju.
Aleksa provodi mnogo vremena držeći
se uz nogu svoga oca. On odbija da
napusti oca. Aleksa posmatra i prati sve
aktivnosti oko sebe. Nestrpljivo želi da
vidi ko se igra loptom. Približava se par
koraka, kako bi bolje video. Brzo se vraća
ocu i opet se hvata za njegovu nogu.
Nakon nekoliko minuta, počinje da se
oseća prijatnije. Ubrzo zatim, zamoli oca
da se približe deci koja se igraju. Pušta
očevu nogu za koju se držao i, u početku
pažljivo, počinje da koristi svoje motorne
veštine, uz sve bolju koordinacijju.
Deca koja ispoljavaju ovakav oblik
ponašanja opisuju se kao promišljata i oprezna, naročito kada se nađu u
nepoznatoj situaciji. Nekada su prilično
uplašena. Često imaju problema sa novim
/ izmenjenim situacijama, a potrebno im je
Važno je znati – poruke za roditelje
Svakodnevne situacije, interakcije među decom, odnos sa roditeljima i onima koji
pružaju zaštitu su „hrana“ za emotivni, društveni i kognitivni razvoj i rast deteta.
Ponašanje deteta je njegov poseban način na koji vam govori šta mu je potrebno.
Od načina na koji roditelji uče da “čitaju” signale svog deteta, zavisi kako će reagovati,
odnosno da li će biti u mogućnosti da podstiču razvoj deteta i grade sigurne odnose.
Svako dete ima svoje “ja”, identitet i način na koji se ponaša. To ponašanje može,
ali i ne mora biti slično ponašanju njegovih roditelja. Ove razlike se moraju shvatiti i
poštovati, kako bi se podsticao zdrav razvoj deteta.
Ne postoji “savršen roditelj”. Naravno da će se nekada desiti da roditelji ne prepozna signale deteta, ili je prezaposlen, umoran da odgovori na najpovoljniji način.
Međutim, važno je da roditelji nauče lekciju iz signala koje nisu prepoznali.
Biti roditelj je dosta težak “posao”. Važno je tražiti pomoć i smernice na vreme, od
onih koji znaju i umeju da pomognu.
mnogo podrške i vremena da se osećaju
sigurno i prijatno. Saša ulazi u park trčeći
i ostavljajući svoju nanu iza sebe. On
nema vremena „za bacanje” i brzo trči
prema šipkama i penjalicama. Videvši da
tu ima mnogo dece, probija se napred, na
početak reda, kako bi se spustio niz tobogan. Sve vreme se glasno smeje, čime
plaši jedno malo dete, koje zbog toga čak
i zaplače. Deca kao što je Saša opisuju
Najmlađima je potrebno gnezdo.
se kao živahna i energična. Vrlo snažno
insistiraju na stvarima koje vole i koje žele
da rade. Ona imaju teškoća sa kontrolisanjem emocija i jakih osećanja. Skaču od
sreće kada su srećna, a glasno protestuju
kada nešto ne ide “po njihovom”.
Navedeni primeri ukazuju na različitost
temperamenta i potrebu da roditelji i
detetu i sebi život učine lakšim, da podrže
dete i pomognu mu.
Boppy. Prvo gnezdo kao zagrljaj.
Od danas, magično vreme obroka,
nežan zagrljaj i slatki snovi su pronašli
Boppy, prvi jastuk koji pomaže mami
da doji i posmatra razvoj svoje bebe,
prateći je kako napreduje.
Postoje hiljade načina da zagrlite dete,
Boppy ih zna sve.
www.boppyworld.com
U svim Chicco radnjama.
BEBIN IZBOR
|
29
Moje nežno gnezdo.
INFO
TOLO bager
TOLO igračke obradovaće vaše mališane i pružiti im
zadovoljstvo u igri, bilo da se igraju sami ili u društvu.
TOLO bager je elektronska igračka koja
dolazi u kompletu sa bageristom i spada
u grupu FIRST FRIENDS TOLO igračaka. Podstiče maštovitost u igri i razvoj
različitih veština kao što su prepoznavanje
boja, okretnost, koordinaciju, rasuđivanje,
pamćenje, veštinu rešavanja problema, rezonovanje, razlikovanje zvukova,
dodir. Pritiskom na glavu bageriste čuje
se brektanje bagera. Pritiskom na rog
videćete svetla koja će bljesnuti. Svetla se
gase kad se bager zaustavi. Pomeranjem
poluge pomera se kašika na bageru.
Sve TOLO igračke su rigorozno testirane i bezbedne za vaše dete.
TOLO igračke potražite u svim ENCI
MENCI radnjama.
Lucis Trade samo za vas!
Postojimo već 14 godina u holu porodilišta “Narodni front”. Ponuda nam je
orijentisana ka trudnicama, porodiljama i
bebama. Tu smo da olakšamo i pomognemo da njihov prvi kontakt bude što
bolji i kvalitetniji uz CHICCO program,
od prve “Step up” flašice, varalice, bebi
alarma, sterilizatora, glodalica, grejača,
preko jastuka i CHICCO-vih divnih muzičkih vrteški, da im dan, a i miran san, bude
ušuškan. Za mame smo se pobrinuli
da imaju pojaseve za vreme trudnoće,
antistrijet kreme, a na njih mislimo i
posle porođaja - pojasevi, tuferi za grudi,
silikonske bradavice! Malo ali odabrano
osoblje je uvek tu da im pomogne u izboru stručnim savetom i velikim osmehom,
jer mi smo tu zbog vas!
Potražite nas u holu
porodilišta Narodni Front.
Beograd
•Apoteka KOSOVSKA, Kosovska 4, tel: 011/323
9746, r. danima 8.00-21.00, sub. 8.00-16.00
•Apoteka SVETI MARKO, Resavska 2, tel:
011/3236546, r. danima 8.00-20.30, sub. 8.0018.00
•Apoteka ŽARKOVO, Spasovdanska 4a (u DZ
Žarkovo), tel: 011/2511583, r. danima 7.0019.30, sub. 8.00-16.00
•Apoteka KONJARNIK, Olge Alkalaj 2, tel:
011/3478932, r. danima 08.00-21.00, sub.
08.00-15.00
•Apoteka BANOVO BRDO, Blagoja Parovića
102 g, tel: 011/3540733, r. danima 07.30-20.00,
sub. 08.00-15.00
Novi Beograd
•Apoteka NOVI BEOGRAD, Mihaila Pupina 145,
tel: 011/3130606, r. danima 7.00-20.00, sub.
8.00-15.00
•Apoteka YUBC, Bulevar Mihaila Pupina 10b,
tel: 011/3131816, r. danima 08.00-20.30, sub.
09.00-16.00
•Apoteka BLOK 62, (u hipermarketu IDEA),
Nehruova 56b, tel: 011/2282177, r. danima i sub.
7.30-21.00, nedeljom 08.00-15.00
•Apoteka BLOK 44, Nehruova 51, tel:
011/3185944; 011/1778179, r. danima 7.0018.30, sub. 7.30-14.30, ned. 7.00-13.00
Novi Sad
• Apoteka STARI GRAD 1, Stražilovska 19a,
tel: 021/520240, r. danima 07.30-21.00, sub.
08.00-15.00
•Apoteka STARI GRAD 2, Hajduk Veljkova 8,
tel: 021/6616043, r. danima 07.00-20.00, sub.
08.00-15.00
Sremska Mitrovica
•Apoteka Sremska mitrovica, (IDEA), naselje
Marko Perčin, tel: 022/641636, r. danima i sub.
8.00-20.30, ned. 08.00-15.00
Subotica
•Apoteka KORZO, Korzo 1, tel: 024/524439, r.
danima 8.00-20.00, sub. 8.00-15.00
•Apoteka CENTAR, Trg Žrtava fašizma 5, tel:
024/539134, r. danima 8.00-20.00,
sub. 8.00-15.00
•Apoteka RODIĆ, Segedinski put bb, tel:
024/645672, r. danima i sub. 8.00-21.00, ned.
9.00-16.00
•Apoteka BOLNICA, Izvorska 1, tel: 024/553707,
r. danima 7.00-20.00, sub. 8.00-15.00
•Apoteka PIJACA, Somborski put 77, tel:
024/562528, pon. 8.00-13.00, ostalim r. danima
7.00-15.00, sub. i ned. 8.00-15.00
Bačka Topola
•Apoteka BAČKA TOPOLA, Glavna 21a,
tel: 024/711166, r. danima 7.00-20.00
sub. 7.00-14.00
Bajmok
•Apoteka BAJMOK, Put JNA, tel: 024/762028,
r. danima 7.00-15.30, sub. 8-13, ned. 8.00-12.00
Jagodina
•Apoteka JAGODINA IDEA, (IDEA), Radmila
Đorđevića 1, tel: 035/250969, r. danima i sub.
8.00-20.30, ned. 8.00-15.00
•Apoteka JAGODINA DIS, (DIS), Filipa Stankovića bb, tel: 035/8820335, r. danima 08.00-20.00,
sub. 8.00-15.00
Pančevo
•Apoteka PANČEVO (DIS), Miloša Obrenovića
12, tel: 013/335061, r. danima i sub.08.0020.00, ned. 08.00-15.00
Lazarevac
•Apoteka LAZAREVAC (DIS), Dimitrija Tucovića
bb, tel: 011/8111503, r. danima 08.00-20.00 i
sub. 08.00-20.00
Kragujevac
•Apoteka KRAGUJEVAC, (DIS), Josifa Šnersona b.b., tel: 034/353973, r. danima i sub. 08.0021.00, ned. 09.00-16.00
Smederevo
•Apoteka SMEDEREVO, (DIS), Šalnački put
b.b., tel: 026/618807, r. danima i sub. 08.0020.00, ned. 09.00-16.00
Kruševac
•Apoteka KRUŠEVAC, (DIS), Kneza Miloša b.b.,
tel: 037/449501, r. danima i sub. 08.00-21.00,
ned. 09.00-16.00
Požarevac
•Apoteka POŽAREVAC, Bože Dimitrijevića 26,
tel: 012/531961, r. danima 07.30-20.30,
sub. 8.00-15.00
Kanjiža
•Apoteka KANJIŽA, Trg pijačni 21a, tel:
024/877019, r. danima 7.00- 19.00,
sub. i ned. 7.00-14.00
www.apotekapharmacity.rs
www.apotekapharmacity.com - ON-LINE SHOP
Facebook/ ZU APOTEKA PHARMACITY
30
|
BEBIN IZBOR
Isofix osnova za
Auto-Fix Fast
0-13 kg
Key1
9-18 kg
Brinuti o njegovoj sigurnosti je gest ljubavi.
Zbog toga, kada putujete sa vašim detetom, nikada ne zaboravite da koristite dečju fotelju za auto.
Ne zaboravite da mu vežete sigurnosne pojaseve.
Tako ćete na još lepši način zajedno da otkrivate svet.
Sreća je putovanje
koje počinje odmalena.
www.chicco.rs
Key2-3
UltraFix
15-36 kg
MINI FACEBOOK
Pripremila: Danka Trifunović
N’smej see!
:-D
Stefan Jašarević
iz Niške Banje, rođen 29.03.’10
Danica i Milica Milošević
iz Pirota, rođene 25.10.’11 i 30.01.’09
Opet ovi
paparaci
u mom
dvorištu!!
Za vrednog
i pametnog
čoveka uvek
ima posla!
Darko Kalanj
iz Subotice, rođen 13.04.’10
Milica Nikolić
iz Ćuprije, rođena 16.09.’09
Volim te,
b’ateee!
Č, dž, š!
:-D
Damjan i Vuk Kostić
rođeni 22.01.’08 i 02.02.’11
Denis Stefanović
iz Pačira, rođen 06.10.’10
Aaaaaaa!!!!
Ako me
neko
pozove,
danas
nisam tu.
Toliko dobro vrištim, da ponekad
uplašim samog sebe!
Aleksa Čortan
iz Novog Sada, rođen 14.11.’11
32
|
BEBIN IZBOR
Todor Jastrevski
iz Loznice, rođen 31.10.’11
Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd, ili na e-mail: [email protected] Minimalne dimenzije slika treba da budu 800x600 (150 dpi), u formatu JPEG.
Ho, ho, ho!
KNJIGE I FILMOVI
Pripremila: Irena Spasović
Matildin veštičji napitak
Matilda je mala bucmasta veštica, a njena najveća strast su slatkiši. Kućicu je pretvorila u restoran od medenjaka i jednoga dana pred
vratima pojavljuje se dečak Pepin sa ogromnim problemom: koliko
god da jede – nikako da poraste! Sve je jasno – treba mu veštičji napitak, ali nažalost, Matilda pomeša recepte i umesto da raste, on počne
samo da se krevelji. U potrazi za rešenjem ovog problema, pokazaće
se da ponekad uopšte nije loše biti mali.
Beli Put - izfavačka kuća
Autori:
An Rokar
Fransoa Rije
Pošaljite e-mail sa podacima sa naznakon “Volim da čitam” na
[email protected] 5 najbržih čitalaca osvojiće vrednu slikovnicu.
Tigar u mojim rukama
Ovo je priča o Moli koja je tužna, a njen prijatelj Milo želi da je
usreći pričajuci joj uzbudljivu priču. Avantura počinje sa hrabrim
prijateljem Tigrom koji će je povesti daleko, na vrh Sunčane planine. Može da se čita i kao uzbudljiva slikovnica za laku noć.
ProPolisPlus BOOKS
Autori:
Žanet Milde
Sabina Rosen
www.propolisbooks.com
Apćiha priča
Apćiha je priča za sve vas što ne znate šta vas je napalo kad
vas grlo grebe, kad vam nosić curi i u glavi huči. Ovo nije bajka,
mada zaista neverovatno zvuči i mnogi će shvatiti da zima nije
kriva, već naša luda glava, što ne zna da se čuva, kada lije kiša ili
kada duva košava.
ProPolisPlus BOOKS
Autor: Milan Bjekić
Ilustracije: Vesna
Vujadinović
www.propolisbooks.com
Matematika kao igra 1 i 2
ZADACI ZA PODSTICANJE MATEMATIČKE DAROVITOSTI
Na stranicama ove dve knjige očekuju vas zabavni zadaci iz
čudesnog sveta matematike. Namenjena je deci predškolskog
uzrasta. Rešavajući raznovrsne matematičke probleme, podstiče
se logičko mišljenje i kreativnost. Za roditelje je to lepa prilika za
druženje s decom. Vaspitači mogu da iskoriste ovu radnu svesku
za one predškolce koji mogu i žele više. Za uzrast 5-7 godina.
Kreativni centar
Autor: Mirko Dejić, Branka Dejić
Ilustrator: Boris
Kuzmanović
www.kreativnicentar.rs
Loraks 3D
Taramount film
3D animirani film “Loraks“ je adaptacija Dr. Susovog klasika o
šumskom stvorenju, koje deli izdržljivu snagu nade. Avantura
prati putovanje dečaka koji traži jednu stvar, koja će mu omogućiti da pridobije naklonost devojke njegovih snova. Da bi to
našao, moraće da otkrije priču Loraksa, mrzovoljnog ali simpatičnog stvorenja koji se bori da zaštiti svoj svet.
U bioskopima je od 15. marta.
Ogledalce, ogledalce
Taramount film
Tradicionalna bajka i jedna od najvoljenijih svih vremena, “Snežana i sedam patuljaka”, pretočena je u modernu bajku sa dozom
humora i avanture. Osnov ideje je isti kao i u klasičnoj priči, a to
je da maćeha ubija Snežaninog oca, dovodi kraljevstvo u propast, a za to vreme se Snežana udružuje sa bandom svadljivih
patuljaka kako bi povratila kraljevstvo koje joj zakonski pripada.
U bioskopima od 22.marta.
BEBIN IZBOR
|
33
INFO
TOMMEE TIPPEE
Električna pumpica za izmuzavanje
P
roizvodi “Bliže prirodi” su zaslužni
za revoluciju u načinu na koji majke
hrane svoje bebe, olakšavajući da
kombinujete dojenje i hranjenje flašicom.
Električna pumpica za grudi daje odlične
rezultate i samo jednim dodirom na
dugme postaje jednostavna za korišćenje.
Uredna i kompaktna, prenosiva i lagana
sa svim dodacima, čini da ovaj komplet
bude vrhunski. Jedinstvena silikonska
opna pruža maksimalnu udobnost
majkama pri izmazanju i dizajnirane su
da podržavaju i oponašaju prirodan način
hranjenja, baš kao što to čine bebe.
Jednostavna za korišćenje, lagana i
prenosiva. U komplet je uključena i kutija
za sterilizaciju, 1 flašica od 150ml, jedna
posuda za skladištenje mleka i 6 uložaka
za grudi.
TOMMEE TIPPEE Električna pumpica
za izmuzavanje u svim ENCI MENCI
radnjama
TOMMEE TIPPEE Električna pumpica
je prirodan izbor za mame koje žele vrhunske performanse proizvoda, pumpicu
koja je jednostavna, udobna i pogodna za
korišćenje. Pumpica ima 4 faze izmazanja: laganu, nisku , srednju i visoku.
Sadrži
sirovine
iz organskog
uzgoja.
Omega-3
HiPP gotovi obroci sa Omega 3 masnim kiselinama
koje su važne za razvoj moždanih i nervnih ćelija.
EK organski logo
Strožiji propisi
od propisa
Evropske komisije
HiPP organski kvalitet premašuje zakonske regulative Evropske unije
i zato postoji HiPP organski logo.
34
|
BEBIN IZBOR
HiPP Predstavništvo Beograd | e-mail: [email protected] | www.hipp.rs
Uvoznik i distributer: ALCA trgovina d.o.o.
Beogradska 7, 11272 Dobanovci, Beograd, Srbija
Tel.: +381 (11) 20 54 400 • fax: +381 (11) 20 54 460 | e-mail: [email protected]
Download

Preuzmite broj 22.