www.bebinizbor.com
besplatan časopis
BROJ 24 • LETO 2012.
SAVET PEDIJATRA
SUNCE i bebina koža
TRUDNOĆA
Letovanje
u trudnoći
INTERVJU:
Jelena Tomašević - Bosiljčić
Majčinstvo me
je oplemenilo u
svakom smislu
Chicco nova kolekcija naočara
POPUST - OVDE ISE
N ZA
PO
KU
ISSN 1820-7170
SLATKO, A ZDRAVO
ĆI
ISHRANA
Do 31. jula u Chicco
i Enci menci radnjama
15% POPUST
uz kupon!
www.encimenci.rs
SADRŽAJ
BROJ 24 • LETO 2012.
Osnivač i izdavač:
Emisar d.o.o.
INTERVJU
PITANJA I ODGOVORI
Milorada Jovanovića 5
11147 Beograd
T. 011/35 35 341
F. 011/35 35 349
www.bebinizbor.com
[email protected]
Direktor: Rade Stojković
Uredništvo: Rade Stojković,
Danka Trifunović
Redakcija: Danka Trifunović,
Irena Spasović
Lektor-korektor: Danka Trifunović
16
RUDNOĆA
T
Zavirimo u našu
prenatalnu istoriju . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Nega kože trudnice . . . . . . . . . . . . . . 8
ZANIMLJIVOSTI
Šta deca kažu o ljubavi. . . . . . . . . . 14
Kafa u trudnoći - da ili ne?. . . . . . . . . 14
IZLOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
TRUDNOĆA
Vežbama u borbi protiv steriliteta. . 20-21
HALOBEBA
Sigurnost dece
u najmlađem uzrastu. . . . . . . . . . 22-23
FACEBOOK - ENCI MENCI
Najslađa dečija
prolećna fotografija . . . . . . . . . . . . . . 24
ISHRANA
Slatko, a zdravo. . . . . . . . . . . . . . 26-27
BEBAC.COM
Putovanje sa bebom
i malom decom . . . . . . . . . . . . . . . . 28
INFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NOVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
KNJIGE I FILMOVI . . . . . . . . . . . . 34
12
SAVET PEDIJATRA
Stručni saradnici: Mr sci med dr
Zlatko Bokun-specijalista opšte
hirurgije, dr Ljiljana Koljaja -specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,
Živka Vlajković-nutricionista, mr ph
spec Danijela Pecarski-mr farmacije,
dr sc Jasmina Vuksanović-logoped,
Dragana Kolaković-viši fizioterapeut i
fitnes instruktor, Nada Lazić-dipl. def.
i viša med. sestra, doc dr sc med
Nevenka Raketić-specijalista pedijatrije
i imunologije, dr Danijela Todorovićpedijatar, dr Miroslava Šarac-spec.
pedijatrije, prim dr Ljubica Presetnikspecijalista ginekologije i akušerstva,
dr Sandra Radović-ginekolog, Milanka
Šetina-dipl. mol. biolog i fiziolog, M.Sc
primenjene genetike, Mr ph Stanisla-
va Lazić, Natalija Trkulja, licencirani
instruktor Aviva metode, asistent dr
sci Ivana Radović.
Saradnici i prijatelji: Halobeba,
Bebac.com, Zdravstvena ustanova
Pharmacity, Masel group d.o.o.
Umetnički direktor:
Ferenc Laslofi
10
Štampa: Rotografika d.o.o., Subotica
Distribucija: Emisar d.o.o.
TRUDNOĆA
Marketing: 011/ 35 35 341
[email protected]
Oglašavajući se u „Bebinom izboru”
imate priliku da se obratite širokom
krugu potencijalnih klijenata.
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
613/614
ISSN 1820-7170 - Bebin izbor
COBISS.SR-ID 146773772
JUN 2012.
4
Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor
Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan, a iznos je 210
dinara za svih 6 brojeva u 2012. godini. Popunite opštu uplatnicu na sledeći način:
Uplatilac: Ime, prezime i adresa
Svrha uplate: ptt troškovi
Primalac: Milorada Jovanovića 5,
11147 Beograd
Iznos: 210,00
Račun: 265 0000000 641 514-42
Kopiju uplatnice pošaljite
na našu adresu:
Emisar d.o.o.
Milorada Jovanovića br. 5, 11147 Beograd
Faks: 011/35 35 349 ili
E-mail: [email protected]
Redakcija ne odgovara za sadržaj i istinitost
objavljenih reklamnih poruka, sponzorskih
strana i marketinških nastupa naših klijenata.
Za slučajne i nenamerne greške u toku
štampe redakcija ne snosi odgovornost. Sve
dobijene fotografije se ne vraćaju i mogu se
bez nadoknade koristiti u svrhu ilustracije
časopisa, a po slobodnoj proceni redakcije
da se objavljuju u određenim rubrikama.
Po dobijanju fotografija smatraćemo da ste
dali saglasnost za njihovu objavu. Molimo
roditelje da se pre slanja fotografija upoznaju
sa Zakonom o javnom informisanju.
www.parlament.gov.rs
BEBIN IZBOR
|
3
TRUDNOĆA
Letovanje u trudnoći
Prim dr
Ljubica Presetnik
Specijalista ginekologije
i akušerstva
DZ Jedro, Jurija Gagarina 14
Tel: 011/715-0715
K
oliko puta se svaka trudnica pita
šta raditi tokom leta? Da li putovati
ili ne? Kako lišiti porodicu mora? To
su uobičajena pitanja, koja se inače postavljaju i ginekologu u ordinaciji. To je vrlo
dobro, jer će svaki ginekolog dati odgovarajući savet za vas. Naravno, najvažnije je
da li je trudnoća normalna, tj. bez rizika.
Rizična trudnoća
U startu, rizična trudnoća, bilo da
se radi o bolovima i krvarenju tokom
trudnoće, ili se ona komplikuje pojavom
dijabeta, povišenog krvnog pritiska,
nije preporučljiva za putovanje. Tada se
zabranjuje, ili trudnica putuje na sopstveni
rizik. Sledeća važna informacija je udaljenost destinacije, a na kraju je i treći faktor
važan, a to je prevozno sredstvo.
Normalna trudnoća
A sada da se vratimo normalnim trudnoćama, tj. onim bez rizika. U startu, to
4
|
BEBIN IZBOR
je procentualno oko 80% svih trudnoća. Kod nas je uobičajeno da se svaka
trudnica uvodi u neku kategoriju rizika,
tj. zbog svake sigurnosti im se zabranjuje rad, pa i kretanje. Zato treba dobro
izvagati da li je to realno stanje u trudnoći,
da li je ono samo privremeno ili je to samo
preterana obazrivost. Zato je važno pitati
svog ginekologa, koji će svojim znanjem i
iskustvom doprineti pravoj odluci. Odluka
je krajnje individualna. Ono što je važno
znati, to je da je najbezbednije putovanje
u 2. trimestru, tj. od 16. do 28. nedelje.
Naravno, uz savet ginekologa, može se
putovati i pre i posle toga.
Koje prevozno
sredstvo koristiti?
Ukoliko se putuje automobilom, destinacija treba da je bliža ili da se predvidi
noćni odmor u nekom hotelu, tj. motelu,
da se prave pauze, da je auto komforan,
da trudnica može da podmetne ispod
krsta jastuče ili ćebence, da može da se
TRUDNOĆA
Stiglo je leto, a trudnicama je ono posebno teško.
Em vruće, em pitanja koja ih opsedaju…
Najbezbednije
putovanje je u
2. trimestru, tj. od
16. do 28. nedelje.
protegne, ustane, jer u prinudnom, sedećem položaju, dolazi do oticanja nogu,
kao i nadimanje u trbuhu.
Ukoliko se putuje avinom, treba imati
na umu da je posle 28. nedelje često
potrebno uverenje od ginekologa da je
trudnoća zdrava i da ne preti opasnost
od prevremenog porođaja. Kod nekih
aviokompanija je to 33. a kod nekih 36.
nedelja trudnoće. Uverenje ne sme biti
starije od 7 dana. Kontrola putnika na
areodromima je bezbedna, tj. detektor
metala ne smeta u trudnoći. X zraci se
koriste samo za prtljag. Treba obratiti
pažnju da je sedište na dobrom mestu, tj.
najbolje uz prolaz, da bi trudnica mogla
češće i lako da dođe do toaleta. Takođe,
savetuje se da na svakih 30-ak minuta
ustane i malo protegne noge šetnjom, da
ne bi oticale. Inače, udobnija su sedišta
u prvoj klasi, pa treba razmisliti i o tom
izdatku. Takođe, na dužim destinacijama
je regulisan pritisak u kabini, te nema
opasnosti od manjka kiseonika. Zbog
suvljeg vazduha treba piti dovoljno tečnosti i, po potrebi, vlažiti nosnu sluzokožu
fiziološkim rastvorom, tj. slanim rastvorom
u vidu spreja.
A sada o destinaciji…
Ono što je važno, to je da se u blizini
odredišta nalazi bolnička ustanova koja,
za svaki slučaj, ako je potrebno, može da
zbrine trudnicu.
Treba uvek imati na umu da štiteći
samu sebe od pregrevanja i
dehidracije, štitimo i trudnoću, jer je
beba u materici potpuno zaštićena
od spoljnih faktora, osim ako ti isti
ne ugrožavaju buduću majku.
Sunčanje i kupanje
Treba imati na umu da se hormonski u
trudnoći već aktivira hormon melanin, koji
je odgovoran za tamnjenje, tj. pojavu tamnijih bradavica u trudnoći, linije na trbuhu
i pega na licu, tj. mrlja, koje zovemo chloasme. Direktnim izlaganjem suncu pod
dejstvom ultravioletnih zraka te promene
mogu ostati trajne. Postoje 3 vrste UV
zraka: UVA, UVB i UVC, a treba se zaštititi
od UVA i UVB. Zato je neophodno imati
zaštitnu kremu faktor 30 i sa UVA filterima.
Neophodni su i naočare za sunce i šešir
velikog oboda. Inače, ne treba ići na plažu
u periodu od 10-15 sati i za to vreme treba
imati popodnevni odmor u sobi ili „debeloj”
hladovini. Inače, izlaganje suncu na plaži
je do 1 sat, a zatim se prelazi u hladovinu. Po mogućstvu, noge treba da su
uzdignute u ležaljci. Preporučljivo je unositi
dovoljno tečnosti, kao i svežeg voća i
povrća, tj. salata. Ulazak u vodu treba
da je postepen, radi adaptacije, a nakon
plivanja bez forsiranja, po izlasku iz vode,
zameniti donji deo kupaćeg kostima, jer
je sa mokrim kupaćim kostimom češća
vaginalna infekcija Candidom. Takođe, nije
dozvoljeno ni ronjenje na većim dubinama.
Savet trudnicama je da štiteći samu
sebe od pregrevanja i dehidracije, štitimo i
trudnoću, jer je beba u materici potpuno
zaštićena od spoljnih faktora, osim ako ti
isti ne ugrožavaju buduću majku.
U svakom slučaju, poželjno je da trudnica, naravno uz dozvolu svog ginekologa,
može da se opusti i uživa na mestima koja
joj prijaju i radi boljeg psihičkog stanja, tj.
zadovoljstva koje joj letovanje pruža.
BEBIN IZBOR
|
5
TRUDNOĆA
Zavirimo
u našu
prenatalnu
istoriju
Kao biće smo slojeviti, egzistiramo na više nivoa,
a jedan od njih je biološki nivo naše ličnosti
Jajna ćelija
Naša prva, mikromajka - jajna ćelija,
nastaje u ženskim polnim žlezdama jajnicima, gde i sazreva, dostižući veličinu
zrna peska. Tokom normalnog mesečnog
ciklusa kod žene se oslobodi samo jedna
zrela jajna ćelija, i to se zove ovulacija.
Kod žena sa pravilnim menstrualnim
ciklusima na 28 dana, ovulacija se događa 14. dana, računajući od prvog dana
prethodne menstruacije.
Začeće
Zrela jajna ćelija nakon oslobađanja
= ovulacije, dospeva u jajovod. Ukoliko
je žena tih dana imala polne odnose,
spermatozoidi se izlivaju u vaginu i svojim
aktivnim kretanjem dospevaju preko
materične duplje do jajovoda, gde se
dešava oplođenje. Oplođenje je prodiranje
jednog, najbržeg spermatozoida, u jajnu
ćeliju i spajanje njihovih jedara, u kojima
se nalazi pohranjen genetski materijal.
Oplođena jajna ćelija, ili zigot, u
trenutku začeća stiče biološko nasleđe
koje diktira njen biološki razvoj i sazrevanje. Prevedeno na običan jezik, znači
da je naša biološka sudbina (boja naših
očiju, visina, pol, bolesti kojima ćemo biti
pogođeni) određena u trenutku kad su se
iskombinovali geni, tj. nasledni materijali
polnih ćelija, jajne ćelije i spermatozoida.
S obzirom na to da je dinamika razvoja
6
|
BEBIN IZBOR
naučnih dostignuća velika i da je humani
genom dekodiran, tj. zna se pozicija i
funkcija svih gena, u skorijoj budućnosti
lako se može dogoditi da roditelji „naručuju” decu određenih osobina, npr. sa
plavim ili zelenim očima, visoku, vitku, sa
IQ iznad 140... Kuda će to odvesti kad svi
budu poželeli genija?
Uobičajeno je da se ovulacijom oslobodi jedna, ali događa se i da se oslobode
dve jajne ćelije, koje, ako budu oplođene
sa dva spermatozoida, daju dvojajčane
(dizigotne) blizance. A kada se iz jedne
oplođene jajne ćelije obrazuju dva nezavisna embriona, to su onda jednojajčani
(monozigotni) blizanci.
Ko određuje pol bebe?
Sigurno ste bili u prilici da čujete šta bi
trebalo da uradite ako želite da dobijete
dečaka ili devojčicu, počev od drevnih
kineskih, do starih bapskih metoda.
Moram da razbijem mit - da li voditi ljubav
dan pre ili posle ovulacije i još pregršt
praznovernih saveta bacite u vodu jer
pol bebe isključivo određuje otac. Evo i
kratkog objašnjenja:
Polne ćelije, muške – spermatozoidi i
ženska jajna ćelija su haploidne, n, što
znači da sadrže po jednu garnituru hromozoma, tj. 23 hromozoma=22 autozoma + jedan polni hromozom, X ili Y. Sve
telesne ćelije su diploidne 2n, sadrže 46
hromozoma, tj. po dva para homologih
TRUDNOĆA
Milanka Šetina
dipl. molekularni
biolog i fiziolog
M.Sc primenjene
genetike
hromozoma. Jajne ćelije sadrže uvek
i samo X hromozom, a spermatozoid
X ili Y hromozom. Prilikom oplođenja
dolazi do udruživanja hromozoma
poreklom od oca i majke.
Kombinacijom jajne ćelije, koja je
uvek nosilac X hromozoma, sa spermatozoidom nosiocem X hromozoma,
nastaje osoba ženskog pola čiji je
kariotip 46, XX, a kombinacijom jajne
ćelije koja sadrži X hromozom sa spermatozoidom nosiocem Y hromozoma,
nastaje osoba muškog pola kariotipa
46, XY.
Posle začeća, oplođena jajna ćelija
– zigot silazi u matericu (uterus), gde
se usađuje u materičnu sluzokožu i
nastavlja sa daljim razvojem. Materica
je jedino mesto koje pruža oplođenoj
jajnoj ćeliji sve neophodne uslove za
razvoj. Ukoliko se dogodi da oplođena
„Upoznaj samoga sebe”
Sokrat
jajna ćelija ostane i nastavi da se razvija van materice, najčešće u jajovodu,
to je vanmaterična trudnoća. A ako ne
dođe do oplodnje, jajna ćelija umire
u roku od 24-48h i dezintegriše se u
jajovodu ili materici.
Česte upale jajnika koje se ne leče
mogu dovesti do neplodnosti ili biti
jedan od njenih važnijih uzroka. Ali ima
nade, američki naučnici su uspeli da
naprave veštački, funkcionalan jajnik, u
kojem se mogu odgajiti jajne ćelije do
stepena kad su zrele i kad mogu biti
oplođene, a zatim implantirati embrion
u matericu majke. Veštački jajnik može
služiti i kao svojevrstan inkubator za
čuvanje jajnih ćelija uzetih od pacijentkinja koje boluju od malignih oboljenja
i iz tog razloga moraju na rendgensku
ili hemioterapiju. A nakon terapije, jajne
ćelije se ponovo vraćaju u telo žene.
Škola održava predavanja u
Dečijem kulturnom centru
„Majdan”, Kozjačka 3-5, Beograd.
Svakog prvog ponedeljka u mesecu
počinje nova grupa. Škola je BESPLATNA za sve polaznike.
Možete nas kontaktirati na telefone:
064/168 27 77 i 064/267 2238
Sajt: www.skolaroditeljstva.com,
ili na Facebook stranici – Škola roditeljstva Nada Lazić (gde se oglašavaju svi susreti i teme).
Program centra:
1. Fiziologija trudnoće kroz trimestre, porođaj i primena epidurala u akušerstvu
– predavač: dr sc med V. Živanić
2. Pravilna ishrana u trudnoći, štetnost
nikotina, alkohola i kofeina – predavač: prim dr P. Borović
3. Nega kože u trudnoći – predavač:
prof. dr S. Marinković Šiler
4. Savremena stomatologija i roditeljstvo - predavač: dr N. Jakovljevic
5. Mentalno-higijenski pristup trudnoći i
roditeljstvu – predavač: psiholog S.
Đorđević
6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i do 3. godine – predavač:
psiholog S. Đorđević
7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja govora - predavač: logoped
K. Bojović
S obzirom na to da je dinamika razvoja
naučnih dostignuća velika i da je humani
genom dekodiran, tj. zna se pozicija i funkcija
svih gena, u skorijoj budućnosti lako se može
dogoditi da roditelji „naručuju” decu određenih
osobina, npr. sa plavim ili zelenim očima,
visoku, vitku, sa IQ iznad 140... Kuda će to
odvesti kad svi budu poželeli genija?
8. Karakteristike motornog razvoja
deteta od rođenja do navršene 3.
godine – predavač: vis. struk.
terapeut S. Milanović
9. Superirornost majčinog mleka (isključivo dojenje do 6. mes.) – predavač:
prim. dr sc med pedijatar/neonatolog V. Marinković
10. Matične ćelije i njihova primena u
savremenoj medicini – predavač: Dr.
Vuk Devrnja
11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica za porođaj – predavač: vis.
stručni terapeut S. Milanović
12. Babinje – 40 dana nakon porođaja predavač: N.Lazić, dipl.def. i VMS
13. Praktični čas: kupanje, obrada
pupčanog patrljka, kako oblačiti
novorođenče, šta je neophodno za
dolazak bebe kući, oprema prostora
14. Dodela diploma i knjige „Od zdravih
roditelja do zdravog potomstva” polaznicima skole – koordinator Nada
Lazić, dipl. Def. I VMS
BEBIN IZBOR |
7
TRUDNOĆA
Nega kože trudnice
Žena u trudnoći želi i treba da bude lepa i negovana.
Nega njene kože zahteva svakodnevnu i redovnu pažnju.
Nada Lazić
dipl. defektolog i VMS
Autorka priručnika za
trudnice „Od zdravih
roditelja do zdravog
potomstva”
Nega lica
Kožu lica i vrata treba svakodnevno čistiti blagim bezalkoholnim biljnim
losionom. Nakon toga nanesite biljni tonik
na kožu lica i vrata. Nakon toniziranja
kože u tankom sloju nanesite na kožu lica
hidrantni krem u zavisnosti od tipa vaše
kože. Usled disbalansa hormona, menja
se i vaša koža:
• Ukoliko ste pre trudnoće imali suvu
kožu, u trudnoći će ona postati suvlja i
osetljivija
• Ukoliko ste pre trudnoće imali masnu
kožu, u toku trudnoće ona postaje još
masnija
Pojavu pojačane pigmentacije na koži
lica, tj. Melazmu, možete delimično korigovati primenom dekorativnog pudera.
Nega tela
Preporučuje se svakodnevno tuširanje uz primenu
sredstava za kupanje koja
ne isušuju i ne odmašćuju
kožu i čija pH vrednost
približno odgovara pH
vrednosti kože (5,5).
Nakon tuširanja, na čistu i
suvu kožu nanesite mleko
ili losion za telo koji odgovara tipu vaše kože.
Za negu intimnih delova
tela potrebno je da koristite sredstva koja neće izmeniti normalnu pH vrednost
vaginalnog sekreta (3,5-4,5).
To su sapuni ili gelovi bazirani
na prirodnim supstancama
čija je pH vrednost približna pH
vrednosti intimnih delova tela.
Pojavu pojačanog znojenja možete regulisati primenom
blagog pudera na mestima pojačanog
znojenja.
8
|
BEBIN IZBOR
Prevencija strija
Važna je prevencija strija jer se jednom
nastale strije ne mogu ukloniti konzervativnim metodama. Zato je neophodno
da pripremite svoju kožu za pojačano
istezanje: svakodnevno je nahranite
odgovarajućim sredstvima koja joj daju
neophodnu vlažnost i elastičnost i koja
su bogata vitaminima E. Posle trećeg
meseca trudnoće dozvoljeno je korišćenje
preparata obogaćenih vitaminom A. Tako
pripremljena koža ima mnogo manji rizik
za nastanak strija. Da biste sprečili pojavu
strija treba da počnete svakodnevno
da koristite preparat za njihovu prevenciju, počev od kraja prvog tromesečja
trudnoće. Neophodna je redovna primena
izabranog preparata (dva puta dnevno).
Možete koristiti i samo bademovo ili masli-
novo ulje. Preporučuje se da sa primenom
preparata za prevenciju strija nastavite do
drugog meseca posle porođaja. Treba
naglasiti da veliku ulogu u nastanku strija
ima genetska predispozicija i to koliko
ćete dobiti na težini u toku trudnoće.
Nega nogu
Uz savetovanje sa vašim lekarom
treba da se opredelite za blagu fizičku
aktivnost: vežbe, šetnja ili plivanje. Na
taj način se poboljšava cirkulacija krvi.
Nanošenjem blagog biljnog gela ili kreme
na kožu nogu od stopala ka naviše, poboljšava se mikrocirkulacija, smanjuje se
povećana popustljivost kapilara i ubrzava
nestanak otoka nogu. Ono što još može
biti od koristi je blaga masaža stopala, jer
se time smanjuje osećaj težine u nogama
i poboljšava se sama limfna drenaža.
Saveti lekara, pravilna
nega tela i redovna
kontrola olakšavaju
i ulepšavaju period
trudnoće, a postignuta
sigurnost pomaže
budućoj majci da
sa radošću očekuje
najsrećniji događaj.
Sačuvati elastičnost kože
Treba istaći da sredstva bazirana na
prirodnim supstancama bez konzervansa
i supstanci koje mogu iritirajuće da
deluju na već osetljivu kožu, uvek
predstavljaju najbolja rešenja i
daju najbolje rezultate. Posebno
je značajna redovna i dugotrajna primena sredstava koja održavaju i povećavaju elastičnost
kože. Saveti lekara, pravilna nega tela
i redovna kontrola olakšavaju i ulepšavaju
period trudnoće, a postignuta sigurnost
pomaže budućoj majci da sa radošću
očekuje najsrećniji događaj.
SAVET PEDIJATRA
Sunce i bebina koža
Sa suncem i letom stiže i dilema mnogih roditelja kako
bebe i decu zaštititi od neželjenog dejstva sunca
Dr Ljiljana Koljaja
Specijalista pedijatrije
Ordinacija „Dečiji lekar”
Dubrovačka 6, Zemun
M. 063/844-1909
T. 011/2191 287
K
oža beba i male dece je još uvek
nezrela i veoma osetljiva, tako da je
neophodna dobra zaštita od UVB
i UVA zračenja. Uvek treba imati na umu
da je koža izložena UV zračenju, čak i u
hladovini, zbog odbijanja (reflektovanja)
od svetle površine - vode, peska (zimi
snega), kao i usled rasipanja pri prolasku
kroz plavetnilo neba. Ovo jednostavno
znači da je efikasna zaštita od sunca neophodna i u hladovini, ili tokom oblačnog
dana.
Veoma je važno
slediti sledeće savete,
posebno kada su u
pitanju bebe i mala
deca:
• izbegavajte direktno izlaganje
suncu dece do godinu dana
• izbegavajte najsunčaniji period
dana - od 10 do 16 časova
• obezbedite odgovarajuću zaštitu
u vidu lagane, ali neprozirne
odeće
• štitite glavu deteta kapom ili šeširom sa što širim obodom
• koristite samo kreme za sunčanje
koje ne draže kožu deteta, sa
odgovarajućim zaštitnim faktorom, vodootporne i sa visokim
procentom fizičkih elemenata koji
odbijaju sunčeve zrake. Dobro
namažite sve delove tela i to bar
pola sata pre izlaganja dejstvu
sunca
10
|
BEBIN IZBOR
Odeća
Faktor zaštite od sunca koji može
da pruži odeća zavisi od teksture
materijala,boje i načina šivenja.Odeća
može da pruži zaštitni faktor dva, ako se
vodi računa o sledećem:
•m
okra odeća provodi više UV zraka u
odnosu na suvu. Pripijena pamučna
majica će zaustaviti većinu UVB zraka,
pa će samo oko 10% njih doći do kože.
Ako se ta ista majica ovlaži, kako bi se
dete rashladilo, oko 20% UVB zraka će
pronaći svoj put do kože.
Preparati za
zaštitu od sunca
Koža mlade dece je veoma
osetljiva,tako da mora da bude zaštićena
od sunca proizvodima sa visokim faktorom zaštite (SPF-Sun Protection Factor).
Preporuka je da se za nežnu dečiju kožu
koriste preparati sa zaštitnim faktorom
najmanje 15 (SPF 15). To znači da je oko
93% UVB zračenja apsorbovano, što
garantuje zaštitu od indirektnih sunčevih
zraka u hladu.
Bebe i mala deca do godinu dana
nikako ne bi trebalo da budu izložena
direktnom dejstvu sunca, čak ni kada
su zaštićena, jer veoma brzo mogu da
nastanu opekotine od sunca. Mehanizam
kojim se u koži obnavljaju oštećenja, kod
njih još uvek nije u potpunosti razvijen.
Stoga mogu nastati ozbiljna i dugotrajna
oštećenja kože.
Pošto bebe i mala deca moraju
povremeno da se rashlade, upotreba
vodootpornog preparata za sunčanje
je više nego značajna, posebno što UV
zraci prodiru kroz vodu. Posle svakog
kvašenja, decu bi trebalo dobro obrisati
peškirom i namazati novi sloj preparata
za sunčanje. To je potrebno, jer veći deo
prethodno mazanog preparata ostane na
peškiru. Preporuka je i da se presvuče
mokra garderoba, jer u manjoj meri blokira sunčeve zrake.
Kod dece do godinu dana treba koristiti
prikladne preparate za sunčanje kako
biste ih ispravno zaštitili od UV zračenja u
hladovini. Pod pojmom ispravni podrazumevaju se oni koji sadrže isključivo fizičke
supstance koje deluju protiv sunčevih zraka. Takvi su titanijum dioksid i cink oksid,
supstance koje ne prodiru kroz nežnu,
nezrelu kožu i koji fizički blokiraju sunčeve
zrake. Vrlo je važno da se koriste preparati bez parfema, alkohola i konzervansa,
jer ovi dodaci mogu da izazovu crvenilo
i iritaciju, čak i pri UV zračenju niskog
intenziteta.
Na tržištu postoji dosta dobrih preparata, ali i pored primene tih preparata treba
izbegavati direktno izlaganje suncu, jer
se posledice mogu ispoljiti i nakon više
godina.
INTERVJU
Majčinstvo me
je oplemenilo u
svakom smislu
Da li se može reći da vam se život
promenio za 180 stepeni otkad ste
postali majka?
Ovo je moj najlepši zaokret za 180
stepeni u životu. Takva sreća treba da se
doživi, jer je neopisiva.
Kakav je bio osećaj kada ste saznali
da nosite bebu u stomaku?
Osetila sam jako uzbuđenje i doživela
sam neku vrstu pozitivnog šoka. Odjednom postanete svesni odgovornosti koja
je pred vama. U trenutku se pitate da li
ćete znati sve što treba oko trudnoće,
porođaja i oko odgajanja deteta. Međutim, priroda je sve to sama uredila, pa su
to na kraju slatke muke.
Da li ste teško podneli fizičke
i psihičke promene?
Nisam imala nekih turbulencija u ponašanju. Jedino što sam primetila je da sam u
trudnoći
bila bezbrižnija, a da sa Nininim dolaskom
imam potrebu da stalno proveravam da
li dobro spava, da li joj je hladan nosić,
zašto je kinula, zašto se nakašljala, itd. Ali
to su sve majke prošle, pa tako i ja.
Kakav je vaš stav o prisustvu supruga na porođaju, s obzirom da je Ivan
bio sa vama?
U početku sam bila u nedoumici, jer u
literaturi koju sam čitala se ne savetuje
prisustvo supruga na porođaju. Medjutim, meni je njegovo prisustvo prijalo i
osnažilo me je, pa mi se čini da sam se
zato tako lako porodila.
Kako usklađujete porodične
i poslovne obaveze?
Trudimo se da ih uskladimo. Ja sam neko
vreme pauzirala, ali uz dobru organizaciju
se sve postiže. Imala sam nekoliko nastupa u Beogradu, ali mogu vam reći da ja
svakog dana nastupam za Ninu :)
12
|
BEBIN IZBOR
Kakav je bio prvi osećaj
kada ste ugledali bebu?
Plakala sam od sreće, a onda sam rasplakala sve prisutne u porođajnoj sali.
Ko je zadužen za noćna presvlačenja
i da li vam neko pomaže?
Imali smo pomoć moje i Ivanove mame
u početku, kada nam je to bilo preko
potrebno. Međutim, naše mame ne žive
u Beogradu, pa kada smo ostali sami sa
bebom, shvatili smo da umemo itekako
da se sami brinemo o njoj. Nina već od
drugog meseca spava po celu noć, pa
su izostala noćna presvlačenja.
Kakav je vaš stav o dojenju?
Majčino mleko je najzdravija hrana za
bebu i savetuje se dojenje bar do šestog,
a najbolje bi bilo do devetog meseca.
Na taj način se stvara jak bebin imunitet.
Hvala Bogu što mogu svojoj bebi da priuštim takvu vrstu ishrane, a i Nina obožava
mamino mleko :)
Da li se može reći da su se
neke vaše navike promenile
rođenjem Nine?
Imala sam naviku da idem na
spavanje kasnije i da ustajem kasnije.
Međutim, sada mi ustajanje u 5-6 sati
ujutru dodje kao „dobar dan”.
Koliko toga vam
je donelo majčinstvo?
Majčinstvo me je oplemenilo u svakom
smislu. Drugačije gledam na život i na
ljude oko sebe. Potpuno su mi jasni
prioriteti u životu i mislim da će tek sada
biti uspeha u svim sferama života. Koje proizvode najčešće birate
kada kupujete proizvode za vašu
bebu? Ili, koji je vaš omiljeni
brend za bebu?
Definitivno naš favorit od svih Chicco proizvoda, koje inače koristimo su I MOVE
kolica. Osim originalnog dizajna, izuzetno
su praktična, čak i zabavna. Zbog ovih
koilica, kolekcije odeće za bebe i sjajne
kozmetike za najmlađe, slobodno mogu
da kažem da je CHICCO naš bliski porodični prijatelj.
Intervju sa
Jelenom Tomašević - Bosiljčić
Nova, ni
ž
Okreci.
Svet se sada menja.
ena!
ac
0
0
8
.
95dinara
360°
Fotelja za auto
Nosiljka
Kolica
I-MOVE je novi Chicco Trio.
Kolica imaju inovativno sedište koje se okrece 360°.
Kompatibilna su sa nosiljkom i foteljom za auto.
KRECITE SE SA I-MOVE.
Sreća je putovanje
koje počinje odmalena.
Kolekcija jesen/zimawww.i-move.chicco.com
2011/2012
Posetite website i-move.chicco.com/ar
i otkrijte I-move
ZANIMLJIVOSTI
Tekst je preuzet sa:
www.bebac.com
,
je kao učenje azbuke
„Ako je zaljubljivan
.
je”
bim. Predugo tra
ne želim da se zalju
„Ljubav je ka
o la
da bežiš da bi vina od koje moraš
sačuvao život
”.
ba da te pogodi
„Mislim da prvo tre
ostatak nije
nekakva strela, ali
tako bolan”.
„Niko ne zna kako
se to dogodi, ali čula sam da
ima veze
sa načinom na koji
mirišeš.
Zbog toga su dezodo
ransi i
parfemi vrlo popula
rni”.
em,
„Kad završim s vrtić
”.
pronaći ću sebi ženu
Šta deca
kažu o
ljubavi
Dok odrasli stalno pokušavaju da
definišu i rečima opišu ljubav, deca
vrlo dobro znaju šta je ona. Iskrena, kakva uvek jesu, dala su svoje
viđenje ljubavi. Iako su stara između 6 i 10 godina, čini se da neka
znaju o ljubavi više nego odrasli: „Na prvom izlasku
ljudi međusobno
govore laži koje ih do
voljno zainteresuju
da bi došlo do drug
og sastanka”.
ađe
a pegice, pa pron
„Jedna osoba im
ima pegice”.
drugu koja isto
da
„Jedno od vas mora da zna
žda
mo
ste
o
popunjava čekove: iak
i
bit
će
ek
mnogo zaljubljeni, uv
puno računa za plaćanje”.
„Kada su ljudi u ve
zi neko vreme,
dečko može da zapr
osi devojku i
kaže joj: spreman sa
m da te uzmem za ceo život, ili
barem dok ne
dobijemo decu i razv
edemo se”.
se
ađe, čak i ako
„Ljubav te pron
vam
ša
u
k
riješ. Ja po
vrlo dobro sak
ali
e,
in
od pete god
da se sakrijem
u”.
ađ
on
nostavno pr
devojke me jed
Kafa u trudnoći – da ili ne?
M
Piše: dipl. farm. spec. Marina Odalović
nogi među nama su mišljenja da
žena u trenutku kada shvati da
je trudna treba istog trenutka da
prestane da pije kafu. Međutim, naučni
dokazi ne daju takve preporuke.
Naprotiv, naučnici savetuju da i kada
ste trudni možete bezbedno da uživate u
kafi, ali samo u jednoj šolji dnevno, ne i u
većoj količini ovog napitka.
Zašto se unos kafe
ograničava na jednu
šolju dnevno?
Jedan od sastojaka kafe - kofein je
stimulans, povećava stanje budnosti, čini
da se osećamo puni energije. Međutim,
kao i svi ostali stimulansi, i kofein može
dovesti do pojave zavisnosti. Kako se
organizam trudnice navikne na određenu
količinu kofeina, tako se i beba navikne i
takođe postaje zavisna. Zbog toga se pri
14
|
BEBIN IZBOR
Tekst je preuzet sa:
www.ringeraja.rs
prestanku konzumiranja kafe i kod bebe
i kod majke mogu javiti simptomi kao što
su nervoza i napetost.
Strah od uzimanja kafe tokom trudnoće razumno je osećati jedino ako tokom
trudnoće pijete veće količine kafe, kao i
kada, uz manju količinu kafe, pijete i neke
druge napitke koji sadrže kofein, npr. čaj,
koka-kolu. Kada trudnica u svoj organizam zaista unosi velike količine kofeina,
postoji rizik za pobačaj, prevremeni porođaj, ili smanjenu težinu bebe na rođenju.
Ovo su i razlozi zbog kojih je neophodno
da unos kafe tokom trudnoće ograničite
na jednu šolju dnevno, ukoliko ne možete
ovaj napitak u potpunosti da izbacite iz
svoje svakodnevne ishrane.
PITANJA I ODGOVORI
Oralna higijena
kod male dece
P
(Nastavak iz prethodnog broja)
ostoje mnoge zablude o tome kako treba pravilno negovati
zube beba i male dece, kao i o ulozi fluora u pastama za
zube. U prethodnom broju ste već dobili odgovore na neka
pitanja koja se tiču nege mlečnih zuba. Takođe, bilo je reči i o
tome da su za zdravlje zuba beba i male dece najodgovorniji
roditelji. U nastavku slede odgovori na još neka česta pitanja o
oralnoj higijeni, zasnovani na savremenim naučnim saznanjima
do kojih se došlo u ovoj važnoj oblasti.
Zašto je potrebno da se zubi
svakodnevno peru?
Neposredno nakon pranja zuba na njima počinje da se stvara
zubni plak. Zubni plak je bezbojna lepljiva masa koju najvećim
delom čine bakterije. Ne može se isprati vodom već se mora
mehanički ukloniti četkicom. Zubni plak je glavni uzročnik karijesa. Zbog toga je njegovo svakodnevno uklanjanje ključno, i u
prevenciji i u terapiji karijesa.
Koliko puta dnevno je potrebno
prati zube i koliko dugo?
Zube treba oprati minimum dva puta dnevno: ujutro, odmah po
ustajanju i uveče, neposredno pre odlaska na spavanje. Trajanje
pranja zuba zavisi od broja izniklih zuba. Dok je u ustima prisutno
tek nekoliko zubića, za pranje zuba potrebno je vrlo malo vremena. Od momenta kada niknu svi mlečni zubi treba težiti intervalu
od 2-3 minuta.
Šta još mogu da uradim
da moje dete ne dobije karijes?
Osim svakodnevnog pranja zuba pastom sa fluorom, za prevenciju karijesa neophodna je i pravilna ishrana.
Šta znači „pravilna ishrana” i kako se
ishranom može sprečiti karijes?
Pravilna ishrana podrazumeva smanjenje učestalosti unošenja
namirnica koje sadrže šećer (slatkiši, keks, lizalice, sokovi, itd).
Po mogućstvu ove namirnice treba davati samo uz veće obroke,
a ne između obroka. Nakon prve godine života bočicu sa cuclom
treba postepeno zameniti čašom, a iz bočice sa cuclom ne treba
davati nijedan napitak koji sadrži šećer, naročito ne noću. Za
zube je posebno štetno kada beba često pije zaslađene napitke
iz bočice sa cuclom ili se uspavljuje uz bočicu sa cuclom koja
16
|
BEBIN IZBOR
Kako sprečiti karijes
i sačuvati lep osmeh
od najranijih dana
Asistent dr sci
Ivana Radović
Spec. preventivne i
dečje stomatologije
Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju
Stomatološki fakultet
Univerziteta u Beogradu
sadrži zaslađene napitke (sokovi – čak i kada na njima piše da su
bez dodatog šećera, dečji instant čajevi koji sadrže šećer, čajevi
zaslađeni šećerom ili medom i sl.).
Treba li u trudnoći
uzimati tabletice fluora?
Tabletice fluora se više ne preporučuju u trudnoći, zbog toga
što je istraživanjima uočeno da fluor unesen na ovaj način ne doprinosi prevenciji karijesa mlečnih zuba (koji se tokom trudnoće
formiraju). Za oralnu higijenu buduće mame i prevenciju karijesa
savetuju se paste sa fluorom i rastvori za ispiranje usta sa fluorom za svakodnevnu upotrebu. Dobra oralna higijena i zdravlje
zuba buduće mame su izuzetno važni, zbog toga što se time broj
bakterija u ustima svodi na minimum. Nizak broj bakterija važan
je zbog oralnog zdravlja mame, kao i bebe koja se najviše izlaže
ovim bakterijama upravo u kontaktu sa majkom.
Treba li deci davati tabletice sa fluorom?
U poslednjih nekoliko godina došlo je do važnih promena u
načinu primene fluora kod male dece. Ove promene rezultat su
brojnih savremenih istraživanja na osnovu kojih su 2009. godine
nastavnici i saradnici Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju
Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u saradnji
sa Evropskom Akademijom za dečju stomatologiju izdali novi
Protokol o primeni fluorida. Prema ovom protokolu, u područjima
u kojima nema fluora u pijaćoj vodi (mesta koja koriste vodu iz
centralnih vodovoda, s obzirom da se ova voda u Srbiji ne fluoriše), tabletice fluora se preporučuju od druge godine, po savetu
stomatologa, kod karijes rizičnih pacijenata, u maksimalnoj dozi
od 0,5mg dnevno, a pranje zuba pastom sa fluorom savetuje se
odmah, po nicanju zuba. Važno je naglasiti da preporuke za upotrebu tabletica nisu promenjene zbog toga što su tabletice loše,
već zbog toga što je uočeno da je upotreba paste sa fluorom
efikasnija za negu zuba. Prema ranijim preporukama savetovale
su se tabletice od nicanja zuba, a pasta sa fluorom tek od treće
godine, kada dete nauči da ispljune. Sada su tabletice u drugom
planu, a pasta sa fluorom savetuje se odmah po nicanju zuba.
Kada treba prvi put odvesti
dete kod stomatologa?
Velike svetske organizacije za dečju stomatologiju savetuju da
se prva poseta stomatologu obavi do prvog rođendana deteta.
Cilj ove posete je da stomatolog pregleda dete, uoči redosled i
ritam nicanja mlečnih zubića, kao i da na vreme informiše roditelje o najboljim načinima da brinu o zubima svog deteta. Takođe,
ovo je najbolji momenat da se uoče i isprave eventualne greške u
navikama roditelja i deteta vezanim za oralnu higijenu i ishranu.
BEBIN IZBOR
|
17
IZLOG
CHICCO
759
759
Glodalica jeŽ
Glodalica pile
CHICCO
CHICCO
16.848
koŠ
CHICCO
CHICCO
17.107
ljuljaška
4.980
Mode stolica za hranjenje
CHICCO
11.405
Tobogan
AKCIJA
CHICCO
Grejač STEP UP
3.999
CHICCO
* 7.900
London kolica crna
CHICCO
7.990
Baby alarm
* Cena važi samo za crnu boju
Napomena: cene su formirane u vreme nastajanja časopisa i podložne su promenama. Zbog tehničkih mogućnosti štampe prikazane boje možda nisu verne originalu.
Chicco radnje
Beograd - Delta City, Jurija Gagarina 16, 011/220 3708, 220 3709
Beograd - Trg Nikole Pašića 8, 011/323 4488
Beograd - SC Ušće, Bul.Mihajla Pupina 4, 011/3148 733, 3148 658
Beograd - TC Banjica, Paunova 24, 011/367 1521
18
|
BEBIN IZBOR
Novi Sad - ul. Laze Telačkog 28, 021/525 322
Niš - TC Kalča, prizemlje, lokal D89, 018/203 070
Kragujevc - TC Plaza, Bul.Kraljice Marije 23, 034/6100 340
Čačak - Gradsko šetalište bb, 032/341 349
IZLOG
TOLO
657
10.990
Fotelja za auto Recaro
INGLESINA
1.688
Igračka na potez
Lavica
MACLAREN
TOLO
TOMMEE TIPPEE
Kolica Trip INGLESINA 6-36 m
PEG PEREGO
657
Leopard
MAXI COSI
984
Šolja 260 ml
15.990
TOLO
23.900
Fotelja za auto Fero Fix 13-36kg
32.283
Kolica Uno geranium 0+
Beograd - Bulevar Kralja Aleksandra 199b, 011/241 3889
Beograd - SC Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 4, 011/3148 733
Beograd - TC Vidikovac, Kneza Višeslava 63, 011/356 5520
Beograd - Bul. Kralja Aleksandra 244a, 011/2423 121
Kragujevac - TC Plaza, Kraljice Marije 23, 034/6100 340
PEG PEREGO
31.815
Kolica P3 compact p.grey 0m+
Novi Sad - Laze Telečkog 28, 021/525 322
Niš - Obrenovićeva bb, TC Kalča, pr. lokal D89, 018/203 070
Požega - TC M-Rodić, I sprat, Nikole Pašića 2, 031/3715 414
Bačka Palanka - Veselina Masleše 20, 021/751 987
BEBIN IZBOR
|
19
TRUDNOĆA
Vežbama u borbi
protiv steriliteta
Kako da Aviva metodom vežbanja osnažite
svoju plodnost potpuno prirodnim putem
P
lodnost je sve veći problem za mnoge parove. Emotivni stres,
organski poremećaji i promene u životnoj sredini utiču na vaš,
kao i na reproduktivni sistem vašeg partnera. Vežbajući po Aviva
metodi, možete prevazići najmanje 50% različitih problema vezanih
za neplodnost, potpuno prirodno, bez korišćenja sintetičkih hormona.
U prošlom broju smo vas upoznali sa svim pozitivnim dejstvima
ovih vežbi. U ovom broju nešto više o vežbama protiv steriliteta. Prema istraživanju koje je sprovedeno na Univerzitetu Harvard, fizička
(ne)aktivnost ima direktan uticaj na plodnost. Ova studija, uz posebnu „dijetu plodnosti”, preporučuje intenzivnu
fizičku aktivnost u
trajanju od 30 minuta, 2-3 puta nedeljno, kao što to nalaže i Aviva
metoda. Svoju ishranu bazirajte na povrću, voću, celozrnim žitaricama, raznom sirovom semenju, a izbegavajte mesne prerađevine,
prženu hranu i sirće. Nosite udobnu odeću koja vas ne steže i
utopljavajte se, naročito noge, nezavisno od godišnjeg
doba. U periodu kada primenjujete vežbe metode
za povećanje plodnosti, izbegavajte ekstremna
fizička naprezanja i naporne takmičarske
sportove, poput trčanja, plivanja i aerobika, jer
previše intenzivni i naporni fitnes pokreti mogu
ometati proces začeća, ili održavanje trudnoće.
U procentima, nakom praktikovanja vežbi Aviva
metode, 50% žena objavilo je da je zatrudnelo.
Praktična primena vežbi Aviva
sistema za povećanje plodnosti
Uzroci neplodnosti su dugo bili misterija. Poslednjih decenija,
sa razvojem medicine i tehnologije, saznalo se mnogo o razlozima
koji otežavaju nekim ženama da zatrudne. Istraživanja na polju
medicine i razvitak naprednih tehnologija pomažu da se prevaziđu
problemi vezani za plodnost. Dešava se, međutim, da rezultati
uprkos tome izostanu.
Najčešći uzroci neplodnosti su:
• Hormonalni disbalans
• Ovulatorni poremećaj
• Blokada tube
• Miomi materice
• Slabost grlića materice
• Stres
• Nepoznati faktor
• Muški faktor
20
|
BEBIN IZBOR
Sistem vežbi Aviva nudi praktična rešenja za svaki od prethodnih faktora ili će se njihovi ograničavajući uticaji na začeće
svesti na minimum. U tom smeru, potrebno je preduzeti
sledeće korake:
1. Povratite hormonalni balans tela
2. Uredite svoj mesečni ciklus
3. Uspostavite redovne ovulacije
4. Otklonite blokadu tube (uski ili blokirani jajovod)
6. Ublažite stres
7. Vežbe za povećanje plodnosti - za muškarce
TRUDNOĆA
Natalija Trkulja
Prvi licencirani instruktor
Aviva metode u Srbiji
Life Centar Zira
Ruzveltova 35
Tel: 064/4430-452
Primeri vežbi za plodnost
Vežbe koje treba raditi tri dana pre
i tri dana posle očekivane ovulacije, u
jutarnjim časovima, u ukupnom trajanju
od 5 minuta.
1
1. Prsti ka unutra
•S
edite sa razmaknutim nogama, sa
stopalima okrenutim ka unutra, šake
postavite na tlo pored kukova, ispravite
leđa.
•O
dignite desno stopalo od poda 4
puta, zatim odignite levo stopalo od
poda 4 puta.
•Z
adržite naizmenično jednu pa drugu
nogu u vazduhu po 4 sekunde. Ponovite 4 puta.
•N
oge su na podu. Naizmenično
okrećite stopala ka unutra i
spolja 10 puta.
2. Lakat, koleno
•P
očetni položaj: stanemo sa sastavljenim nogama, ruke su spuštene pored
tela.
• Iz ove pozicije desnom nogom istupimo
napred, obe noge blago savijemo u
kolenu , podignemo petu desne noge i
gornjim delom tela sa savijenim laktom
nagnemo se prema desnoj nozi - zibamo dva puta. Vratimo se u početni
položaj.
•P
onovimo pokret 8 puta. Zatim isti pokret uradimo prema levoj nozi sa istim
brojem ponavljanja.
Prsti ka
unutra
2
Lakat,
koleno
HiPP Instant mlečne kašice za laku noć
Jabuka i Ovas sa jabukom.
Proizvedene od žitarica celog zrna
i bez dodatka šećera idealan su obrok pred spavanje.
Uvoznik i distributer: ALCA trgovina d.o.o.
Beogradska 7, 11272 Dobanovci, Beograd, Srbija
BEBIN IZBOR
|
21
Tel.: +381 (11) 20 54 400 • fax: +381 (11) 20 54 460 | e-mail:
[email protected]
HALOBEBA
Sigurnost dece u
najmlađem uzrastu
Da bismo svoje dete zaštitili od mnogih opasnosti u kući i van nje,
trebalo bi da svet sagledavamo iz dečje perspektive
Ž
ivot je pun opasnosti za decu – šiljati, uski predmeti, rasklimatan nameštaj, česme sa vrućom vodom, lonci
i peći, prometne ulice. Odrasli su naučili
da izađu na kraj sa opasnim okruženjem.
Oprezno ponašanje je naša druga priroda. Ali, odrasli lako zaboravljaju da deca
ne doživljavaju svet na njihov način.
Očuvanje sigurnosti dece
je zadatak koji zahteva
veliku odgovornost i puno
vremena
U razmišljanju o povredama kod dece
važno je razmotriti tri faktora – faktore
koji su vezani za dete, predmete koji
uzrokuju povredu i okruženje u kome se
povreda desila. Za roditelje je važno da
imaju na umu sve ove faktore. Uzrast ima
presudnu ulogu u definisanju potrebe
za «nadgledanjem» deteta. U svakoj fazi
razvoja deteta treba identifikovati rizike
i ono što se može učiniti da bi se ti rizici
otklonili. Na primer, kako dete raste treba
se zapitati: koliko daleko ono može da
ode i koliko brzo može tamo da stigne?
Koju visinu ono može dosegnuti? Koji
ranijih upozorenja. Dete testira i re-testira
realnost, što je u tom uzrastu normalan
način učenja.
Dvogodišnja deca su takođe izložena riziku, jer njihove fizičke veštine prevazilaze
njihovu sposobnost da razumeju ishode.
Detetov osećaj za opasnost nije dovoljno
jak da bi ga zaustavio u istraživanju nečega što mu je trenutno interesantno. Čak i
stvari koje su izvan vidnog polja, kao što
su donja polica ispod lavaboa i ormarić sa
lekovima, bivaju interesantne deci.
Kontolisanjem okruženja i uklanjanjem
rizika može se detetu pružiti sloboda
potrebna za rast i razvoj. Stvaranje sigurnog okruženja u kući, ali i u parku, kao
jednom od mesta za detetovu igru, više je
od samog sprečavanja povređivanja. Ono
omogućava detetu da izgrađuje samopouzdanje tokom istraživanja okoline.
Važno je znati, uraditi –
poruke za roditelje
Roditelji treba detetu stalno da ponavljaju pravila (uvek na isti način) kojima
se postiže sigurnost, i to svaki put kada
dete pokuša da ih prekrši. Tako će dete
naučiti da vrste nesigurnog ponašanja
Detetov osećaj za opasnost nije
dovoljno jak da bi ga zaustavio
u istraživanju nečega što mu je
trenutno interesantno.
su mu predmeti atraktivni? Šta to može
uraditi danas, a nije moglo juče?
Deca između 6 i 8 meseci ne razumeju
uvek značenje reči «ne». Čak i kada im
dvadeset puta kažemo da nešto ne diraju, ona se u času stvore na zabranjenom
mestu. U tom uzrastu memorija deteta
nije dovoljno razvijena da bi se ono setilo
22
|
BEBIN IZBOR
nikada neće biti prihvaćene. Treba mnogo
vežbanja, strpljenja i ponavljanja.
Ovde se ističu najvažnije poruke za
roditelje koje se odnose na stvaranje bezbednog okruženja za dete u kući:
• Uvek budite uz svoju bebu. Ne
ostavljajte je samu u kolima ili u kući, a
ni u blizini vode.
• Sklonite ili bacite sve plastične kese
van dohvata dece. Beba se može ugušiti ako proguta komadiće kese ili njima
pokrije nos ili usta.
• Neka mesto gde vaša beba spava
bude sigurno. Rešetke na krevecu ne
treba da budu na razmaku većem od tri
prsta. Dušek treba da bude odgovarajuće veličine, tako da ne bude praznog prostora između njega i stranica
kreveca. Bebe mogu zadobiti povrede
padom sa kreveta odraslih. Ne ostavljajte bebu samu na svom krevetu.
• Ne tresite bebu i ne igrajte se grubo
sa njom. Bebe lako bivaju povređene.
Trešenje bebe može prouzrokovati
opasne povrede glave i vrata.
• Nemojte držati svoju bebu u naručju
dok jedete vruću hranu. Prosuta hrana
može dovesti do opekotina.
Sa povredama deteta
često su udruženi
sledeći faktori:
• dete je gladno, umorno ili se ne
oseća dobro
• odnosi među odraslima kod kuće
su napeti i nezadovoljavajući
• dete i roditelji se nalaze na novom
– za dete nepoznatom mestu
• porodica je u žurbi
• drugi članovi porodice su bolesni
ili se nalaze u centru pažnje
roditelja
• roditelji precenjuju sposobnost
deteta da samo sebe zaštiti
• o detetu se brine nepoznata osoba ili brat/sestra koji su premladi
za takvu odgovornost
• roditelji su vrlo zabrinuti za dete
i to kod njega razvija osećaj
nesigurnosti
• roditelji su bez materijalne sigurnosti, nezaposleni, siromašni,
hendikepirani ili invalidni
HALOBEBA
Dežurni centar Halo za zdravu bebu,
ili kraće Halobeba, za vaše pozive je otvoren
24 sata svakoga dana u mesecu – godini.
Telefon: 011/7158 444
• Budite pažljivi pri korišćenju fena za
kosu. Bebini prstići mogu ući kroz prednji deo većine modela. Bebe takođe
vole da zabadaju predmete u fen.
• Držite oštre predmete podalje od
bebe (makaze, žileti, olovke, vešalice,
noževi, itd.).
• Budite pažljivi dok kuvate. Pokušajte
da obezbedite da se beba ne «vrzma»
po kuhinji dok kuvate. Držite bebu na
sigurnom mestu, sa kog možete jedno
drugo videti i čuti. Drške lonaca i šerpi
okrenite prema sredini šporeta/peći.
• Proverite temperaturu predmeta koji
dolaze u dodir sa bebinom kožom.
Proverite temperaturu vode za kupanje i
hrane. Bebina koža je vrlo osetljiva.
• Male, sitne predmete držite dalje od
dohvata dece. Uklonite stvari kao što su
spajalice, dugmići, pilule i slično, a koje
beba može lako «strpati» u usta.
• U dvospratnim kućama/stanovima na
dva nivoa zagradite stepenice od vrha
do dna. Bebe vole da lutaju. Neka ta
zaštitna vratanca budu dobro zatvorena, tako da beba ne može da ih otvori.
• Držite sve kablove dalje od bebe.
U takve predmete spadaju i konopci
od zavesa, telefonski kabl, kabl fena i
gurtne roletne.
• Izbegavajte upotrebu grejalica. Beba
lako može da opeče prste na grejalicu.
Ona je čest uzrok požara. Ukoliko je
koristite, sprečite da papirne maramice
ili drugi zapaljiv materijal dođe u njenu
blizinu.
• Budite pažljivi kada je u pitanju vatra.
Šibice, upaljače, upaljene cigarete, sve-
će i druge slične predmete držite van
domašaja deteta.
• Proverite koliko su igračke sigurne. Proverite da li one sadrže sitne ili
slomljene delove, oštre ivice i grube
površine.
• Ormariće u kuhinji i kupatilu držite
zaključane tako da beba ne može da ih
otvori.
• Otrove i lekove držite van dohvata
male dece. Sredstva za čišćenje, otrovi
za pacove, repelenti za insekte, boje, vitamini, benzin, alkohol i kozmetika treba
da su van domašaja vaše bebe.
• Oprema za bebu neka bude sigurna
za korišćenje. Visoke stolice i sedišta za
decu treba da imaju sigurnosne pojaseve. Ako ogradica za igranje ima mrežu,
proverite da li se mreža može pocepati.
Ako ogradica ima rešetke, razmak
između njih ne bi trebalo da bude širi od
3 prsta.
• Nikada bebu ne ostavljajte blizu
vode. Ispraznite kadu čim je kupanje
gotovo. Obratite pažnju i na druge
izvore vode, kao što su otvorena klozetska šolja, kante za čišćenje i sl. Beba
se može udaviti i u vodi čija je dubina
svega 2,5 cm.
BEBIN IZBOR
|
23
FACEBOOK - ENCI MENCI
sa mnogobrojnim sponzorima,
Najslađa UEncisaradnji
Menci dodelio 40 nagrada
dečija
prolećna U
fotografija
periodu od 30. maja do 13. juna
2012. na ENCI MENCI Facebook profilu http://www.facebook.
com/EnciMenci.rs , održan je Konkurs za
najslađu dečiju prolećnu fotografiju. U tom
periodu prijavljeno je preko 3400 dečijih
fotografija. Fotografije su slali roditelji,
Prvu nagradu
osvojio je mali Marko (9 meseci) iz Zemuna. Nagradni vaučer u vrednosti od
20.000 rsd i poklon paket uručen mu je u
Enci Menci radnji u TC Ušće
(3.140 glasova).
Marko iz Zemuna
4. DunjA
tetke, prijatelji.... Za prelepe fotke koje su
ulepšale Enci menci Facebook profil, podeljene su i nagrade za one koje su dobile
najviše glasova. Ukupno je podeljeno 40
nagrada, a omogućena je kupovina sa
30% popusta u Enci menci radnjama za
sve prijavljene učesnike.
Drugu nagradu
je dobila Dunja iz Beograda sa osvojenih
2.762 glasa. Iitalijanski ormar MIBB i
poklon paket.
Dunja iz Beograda
5. andrea
6. aleksandar
Treću nagradu
osvojila je Maša Studen iz Kovilja sa
2.286 glasa. Paket igračaka u vrednosti
od 5.000 rsd, plus poklon paket.
Maša iz Kovilja
7. elena i todor
Sponzori konkursa:
Baltik Junior d.o.o.
www.baltikjunior.com
Idea d.o.o.
www.idea.rs
Esensa d.o.o.
www.esensa.rs
Pharma City
www.apotekapharmacity.rs
Enci menci
deo vaše porodice
www.encimenci.rs
8. Dunja
24
|
BEBIN IZBOR
9. nikolina
10. strahinja
ISHRANA
Slatko, a zdravo
Med i sveže voće su najzdravija poslastica za vaše dete
O medu za decu
Živka Vlajković
dipl. nutricionista,
autorka knjige
Bebi kuvar
DZ Zemun
D
eca vole slatkiše svih vrsta. Potreba za slatkim ukusom kod dece je
opravdana zato što imaju male zalihe energije (glikogena, kao depoa energije u mišićima i jetri), a pri tome su vrlo
aktivna. Upravo zato dolazi do kolebanja
nivoa glukoze u krvi, što nije poželjno jer
utiče na ponašanje i raspoloženje deteta.
Zato je dobro da im ponudite kvalitetne
poslastice bez ili sa manje šećera i bez
veštačkih dodataka – aditiva.
Nije slučajno da su med i voće najzdravija
poslastica za decu, zato što sadrže proste, prirodne šećere, glukozu i fruktozu
koji brzo ulaze u krv. Ako želite da živite u
skladu sa prirodom i dajete deci ono što
je sezonski sazrelo na našem tlu, onda je
pravo vreme da vaša deca za užinu dobijaju sveže voće i med, a ponekad ih treba
počastiti i dodatkom punovrednih žitarica
i mlečnih proizvoda.
26
|
BEBIN IZBOR
Među darovima koje priroda nudi
čoveku, pčelinjim proizvodima, a pre
svega medu, odvajkada pripada počasno
mesto.
Med je prirodna, živa hrana, to je složen
prirodan proizvod, prijatnog mirisa i
slatkog ukusa. Sadrži proste šećere, vitamine, minerale, enzime i deluje pozitivno
na apetit i peristaltiku.
Deci treba davati med umesto šećera,
već u prvim danima druge godine. Zbog
mogućnosti pojave alergije, istina retko,
potrebna je opreznost pri uvođenju u
jelovnik dece, posebno iz porodica sa
alimentarnim alergijama.
Veliki značaj meda za normalan razvoj
dečjeg organizma utvrđen je kako empirijskim, tako i naučno-eksperimentalnim
putem. Savremene hemijske i biološke
analize meda pokazuju da povoljna
kombinacija hranljivih materija u njemu ne
opterećuje i ne angažuje probavni sistem
dečjeg organizma dodatnom preradom.
Za decu med predstavlja gotovu hranu
koja se 100% iskorišćava u organizmu i
uključuje u njegove životne funkcije.
Uopšteno uzevši, med je za decu idalna
slatka hrana. S obzirom na to da je lako
probavljiv i sladak, malo je dece koja ga
ne prihvataju.
Kada i kako uvesti med u
ishranu deteta
Na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva
u ishrani dece, o medu kao namirnici
rekla bih sledeće: posle majčinog mleka,
koje je svakako najidealnija hrana za odojče, med je sigurno najprirodniji zaslađivač, kako za decu tako i za odrasle.
Da li bebe smeju da se slade medom?
Med je rizično dati odojčetu u prvoj
godini.
ISHRANA
Sok od
jagodastog voća
Voćni krem
od breskve
Kaša od
jabuka i meda
Voće i keks
u čaši
• 200 g svežeg voća (ribizle,
jagode, maline, borovnice...)
• 1 sk meda
• voda, zdrava i meka
•1b
reskva, oljuštena i
isečena
• 80 g malina
• 150 ml mleka ili jogurta
• 1 kugla sladoleda od vanile
Priprema:
Očistiti jednu srednju jabuku,
sitno naribati, dodati kašičicu
meda i izmešati. Ovoj kaši
se može dodati 1-2 kašike
kuvanih zobenih pahuljica, ili
mladog neslanog sira.
• 100 ml probiotičkog jogurta
sa 3.2% mm
• 2 koluta integralnog keksa
• 1/2 šolje voća (jagode, maline, kajsije, breskve...)
• 2 kk bagremovog meda
Priprema:
Od voća iscedite sok u
sokovniku ili ga sa malo vode
izmiksajte u blenderu i procedite. Dodajte med i vodu,
dobro promešajte da bude
ukusno i pitko.
Priprema:
U blenderu pomešajte
breskve, maline, mleko i sladoled u glatku kašu. Poslužite
odmah.
Med u ishrani
malog deteta
• Treba ponuditi isključivo prirodan (nektarski) med – u drugoj godini predlažem
da to bude bagremov med.
• Med mora biti zdravstveno bezbedan
(proizvođač poseduje potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti meda – poželjna je i
mikrobiološka analiza).
• Uvodi se u ishranu tako što se počinje
sa 1/4 kašičice meda, uvek rastvorenog u tečnosti (voda, čaj, sok, voćna
kaša...). Nakon prvog davanja sačekati
četiri dana. Ukoliko nema znakova nepodnošljivosti (osip, svrab, povraćanje,
proliv), nastaviti sa postepenim povećanjem, tako da se tokom dve nedelje
unese dozvoljena dnevna količina. Tek
nakon toga može se davati svakog
dana.
Ako je dete starije od dve godine, pri
izboru vrste meda ne morate se ograničiti
samo na bagremov med, iako ga deca
najradije prihvataju. Možete ponuditi i
livadski med. Med je hrana i lek samo ako
se konzumira u prirodnom obliku tj. ako
nije termički obrađivan.
Poštovani roditelji, dajte vašem detetu
med pravilno i redovno. Sigurno će biti
zdravije, veselije i mirno će spavati.
O voću
Voće svojim ukusom i mirisom povoljno
utiče na apetit odojčeta. Sadrži veliku
količinu vode, ugljenih hidrata, vitamina, minerala i voćne kiseline. Ima malo
belančevina i masti (osim jezgrastog voća
- orah, lešnik, badem, koje se ne daje
deci pre 3. godine života). Voće je najbolji
izvor antioksidanasa, vitamina A, C, E i
antocijanskih boja koji svi zajedno štite
ćelije od slobodnih radikala, tj. održavaju
telo zdravim.
Primer: sveža jabuka, pored obilja
vitamina i drugih minerala, odličan je izvor
elementa bora koji utiče na održavanje
mentalne sposobnosti i koncentracije.
Zatim, malina je voće koje sadrži zajedno
gvožđe, vitamin C i vitamine B grupe, što
je vrlo retko kod voća, kao i obilje antocijanskih boja.
Sveže voće treba pripremiti neposredno
pre konzumiranja, jer stajanjem gubi vitamin C, neke kiseline i etarska ulja, pa se
menja boja, ukus i kvalitet soka ili kaše.
Priprema:
Izdrobite keks i pomešajte
sa jogurtom. Ostavite kratko
da keks omekša. Sipajte u
veću čašu red jogurta i keksa,
red iseckanog voća, pa malo
meda, dok se ne utroši sva
masa, najmanje po 2 reda od
svakog. Ukrasite rendanom
crnom čokoladom ili mlevenim
bademima.
triptofan koja je neophodna za stvaranje
serotonina u mozgu. Serotonin je hormon
sreće pa utiče na dobro raspoloženje.
Probiotske kulture iz jogurta obezbeđuju
zdravu probavu, apsorpciju hranljivih materija, a samim tim i dobar imunitet.
Jednostavno: kao napitak napravite
limunadu sa medom, a njime možete
zasladiti mleko ili topli kakao...
Za desert: pečenu palačinku od mešanog brašna pšenice i heljde premažite bagremovim medom i preko složite seckano
voće, sveže ili pečeno.
Skuvajte pšenicu Speltu, ili ječam u
zrnu zasladite medom i dodajte sezonsko
voće.
Ideja za zdravu užinu je na pretek, a
sve zavisi od vaše mašte i kreativnosti!
O integralnim žitaricama
Deca su osetljiva na kolebanja nivoa
glukoze u krvi. Integralne žitarice zbog
prisustva dijetnih vlakana polako „otpuštaju” energiju, tj. šećere u krv i tako utiču
na ravnomeran nivo glukoze u krvi. Odličan su izvor vit. B grupe koji su neophodni za pretvaranje hrane u energiju.
O mlečnim proizvodima
Mlečni proizvodi, pre svih probiotički
jogurt, kiselo mleko i mladi sir su odličan
izvor kvalitetnih belančevina, kalcijuma
i vit. B grupe. Sadrže amino-kiselinu
Autorka teksta,
Živka Vlajković je i
autorka BEBI KUVARA.
Knjigu možete poručiti na
tel. 064/178 22 52
BEBIN IZBOR
|
27
BEBAC.COM
Putovanje sa bebom
i malom decom
Kraće destinacije su preporučljivije ako imate malo dete
Tekst je preuzet sa:
www.bebac.com
[email protected]
malarija ili hepatitis A. Preporučujemo
vam da pre putovanja obavezno obavite
redovnu kontrolu deteta kod pedijatra.
Popričajte sa njim o putovanju i destinaciji.
Ukoliko vaša beba ima neko hronično
oboljenje, obavezno proverite sa lekarom i
specijalistom da li sme da putuje tamo gde
ipak morati da izmislite neku zabavu za
dete u trenucima dok je budno i kad mu
je dosadno. U suprotnom, putovanje se
lako može pretvoriti u pakao. Planiranje
putovanja je bilo važno i pre nego što ste
dobili dete, ali sada je ono od prioritetnog
značaja i to od pakovanja, preko putovanja, do aktivnosti na odmoru. Utrošeno
vreme na planiranje putovanja isplatiće
vam se hiljadu puta.
Kako najbolje isplanirati
putovanje sa bebom?
Kada moja beba
može na putovanje?
Pedijatri smatraju da beba može da
putuje već u uzrastu od par meseci. Novorođenče i veoma mala beba traži čestu
pažnju – hranjenje, prepovijanje i uspavljivanje, a i rizik od infekcija je veliki, tako da
ćete u ovom periodu verovatno želeti da
putujete samo na kraće destinacije. Međutim, beba već u uzrastu od tri meseca
može da bude dobar saputnik.
Gde smemo da putujemo
sa malom bebom?
Pre puta, ukoliko putujete u inostranstvo,
proverite da li beba ima sve potrebne
vakcine. Ako ste se uputili u egzotične
zemlje, verovatno ćete i vi i beba morati
da primite posebne vakcine-protiv tifusa
ili preventivni postupak–da se izbegne
28
|
BEBIN IZBOR
Beba već u uzrastu od
tri meseca može da
bude dobar saputnik
ste se uputili. Takođe, uradite sve potrebne
kontrole i preduzmite sve preventivne
mere koje lekar preporuči da ne bi došlo
do pogoršanja stanja tokom puta. Možete
zamoliti pedijatra da vam preporuči nekog
lekara iz mesta u koje putujete.
Kako se pripremiti za
putovanje sa malom
bebom?
Za uspešno putovanje sa bebom ili
malim detetom važe tri osnovna pravila:
pun želudac, čista pelena i udobno mesto
za spavanje. Decu, kao i većinu odraslih,
ritmičko truckanje uspavljuje, ali ćete
• Treba pažljivo izabrati destinaciju i
aranžman za koji mislite da će biti najadekvatniji za vas i vašu bebu.
• Dobro isplanirati put i gde ćete praviti
pauze.
• Napravite plan šta ćete i kako upakovati u kofere.
• Posebno treba spakovati stvari poput
lekova za bebu, predmete bez kojih vaš
omiljeni ne može, brojeve telefona koji
su od posebne važnosti i slično.
• Odmor treba isplanirati tako da ritam
vašeg deteta ne poremetite, ili da ga
poremetite minimalno.
• Na kraju, odmor treba isplanirati tako da
i vama bude odmor.
Šta vam je potrebno
od dokumenata za
decu ukoliko putujete u
inostranstvo
Ukoliko dete putuje sa jednim roditeljem,
obavezna je saglasnost drugog roditelja.
Ukoliko maloletna deca putuju bez pratnje
roditelja, obavezna je saglasnost oba roditelja overena u opštini. Ukoliko putuje sa
jednim roditeljem, obavezna je saglasnost
drugog roditelja. Saglasnost treba raditi
u dva primerka, jedan za ambasadu i
jedan za našu granicu. Za maloletnu decu
razvedenih roditelja potrebna je fotokopija
sudskog rešenja o starateljstvu nad detetom. Na put je potrebno poneti potvrdu
lekara ukoliko dete boluje od neke hronične bolesti ili alergije, putničko zdravstveno
osiguranje, zdravstvenu knjižicu, pasoš.
INFO
B
Briga o budućnosti naše dece
riga o najmlađima i štednja za
njihovu bolju budućnost prioritet
su svakog roditelja. Od velikog je
značaja na vreme razmišljati o budućnosti naše dece, o njihovom školovanju
i odrastanju. Alpha Bank u
svojoj ponudi ima specijalno
kreirane štedne proizvode koji će vam olakšati
ovaj nimalo jednostavan
zadatak.
U pitanju su Alpha bebin prvi
štedni račun, za decu uzrasta
do 7 godina i Alpha dečji štedni
račun, za decu uzrasta do 18 godina.
Otvaranjem bilo kog od dva pomenuta
računa za vaše dete, istovremeno ćete
biti u prilici da ostvarite brojne pogodnosti kojima Banka želi da podrži vaše
namere da svom detetu
obezbedite sigurniju i
izvesniju budućnost.
Naime, svi korisnici bebi
ili dečje štednje u Alpha
Bank postaju privilegovani članovi ABC Kluba
što im obezbeđuje brojne
popuste kod partnera Banke,
a koji se odnose na sledeće segmente:
zdravstvo, obrazovanje, sport, zabava,
kao i maloprodaja dečje opreme, odeće
i obuće. Spisak svih partnera sa kojima
Alpha Bank sarađuje možete pronaći
na internet prezentaciji Banke:
www.alphabankserbia.com
Sve dodatne informacije o uslovima
korišćenja bebi i dečje štednje u Alpha
Bank, možete dobiti posetom bilo koje
Alpha Bank poslovnice, kao i pozivanjem korisničkog centra na broj:
0800 250 250.
Lampe za uspavljivanje dece
A
NSMANN nežne igračke dizajnirane u raznim šarenim dezenima su idealna
pomoć za uspavljivanje namenjena bebama i maloj deci. Pritiskom na specijalno dugme aktivira se uspavanka i/ili noćno svetlo sa automatskim gašenjem.
Materijali koji se koriste su EN71 testirani i sertifikovani za sigurnost.
Preporučujemo (na slici): meka punjena igračka sa 3 melodije, LED tehnologija - ne
oslobađa toplotu. Odlična za uspavljivanje - sa automatskom funkcijom gašenja sa 3
različita svetla. Pregrada za baterije nedostupna deci.
Posetite nas u novom izložbenom i maloprodajnom prostor
u centru grada od 1. jula. Bulevar Despota Stefana 7
www.altenergetika.com
Beograd
•KOSOVSKA, Kosovska 4, Tel: 011/3239746,
r. dan. 8.00-21.00, sub. 9.00-16.00,
•SVETI MARKO, Resavska 2, Tel: 011/3236546,
r. dan. 8.00-20.30, sub. 8.00-18.00
•ŽARKOVO, Spasovdanska 4a (u DZ Žarkovo)
Tel: 011/2511583, r. dan. 7.00-19.30, sub.
8.00-16.00
•KONJARNIK, Olge Alkalaj 2, Tel: 011/3478932,
r. dan. 08.00-21.00, sub. 08.00-15.00
•BANOVO BRDO, Blagoja Parovića 102 g
Tel: 011/3540733, r. dan. 07.30-20.00, sub.
08.00-15.00
Novi Beograd
•NOVI BEOGRAD, Mihaila Pupina 145,
Tel: 011/3130606, r. dan. 7.00-20.00, sub.
8.00-15.00
•YUBC, Bulevar Mihaila Pupina 10b ,
Tel: 011/3131816, r. dan. 08.00-20.30, sub.
09.00-16.00
•BLOK 62, (u hipermarketu IDEA), Nehruova 56b,
Tel: 011/2282177 r. dan. i sub. 7.30-21.00, ned.
08.00-15.00
•BLOK 44, Nehruova 51, Tel: 011/3185944;
011/3178-179, r. dan. 7.30-19.00, sub. 7.3014.30, ned. 7.00-13.00
Novi Sad
•STARI GRAD 1, Stražilovska 19a , T.021/520240,
r. dan. 07.30-21.00, sub. 08.00-15.00
•STARI GRAD 2, Hajduk Veljkova 8,
Tel: 021/6616043, r. dan. 07.00-20.00, sub.
08.00-15.00
•NS-NOVO NASELJE, Mileve Marić, Tel: 021/499040, r. dan. 7.30-20, sub. 8.00-17.00
•NS- DZ LIMAN 4, Balzakova 2, Tel: 021/466-493,
r. dan. 7.00-21.00, sub. 8.00-19
•NS LIMAN 3, Bulevar Cara Lazara 57,
Tel: 021/6360-729, r. dan. 7.30-22.00 , sub.
7.30-21.00, ned. 7.30-18.00
Sremska Mitrovica
•Apoteka SREMSKA MITROVICA, (IDEA), naselje
Marko Perčin, Tel: 022/641636, r. dan. i sub.
7.30-20.30, ned. 08.00-15.00
Subotica
•KORZO, Korzo 1, Tel: 024/524439,
r. dan. 8.00-20.00, sub. 8.00-15.00
•CENTAR, Trg Žrtava fašizma 5, Tel: 024/539134,
r. dan. 8.00-20.00, sub. 8.00-15.00
•RODIĆ, Segedinski put bb, Tel: 024/645672,
r. dan. i sub. 8.00-21.00, ned. 9.00-16.00
•BOLNICA, Izvorska 1, Tel: 024/553707, r. dan.
7.00-20.00, sub. 8.00-15.00
•PIJACA, Somborski put 77, Tel: 024/562528,
poned. 8.00-13.00 r. dan., osim ponedeljka 7.0015.00 , sub. i ned. 8.00-15.00
Bačka Topola
•Apoteka BAČKA TOPOLA, Glavna 21a, Tel:
024/711166, r. dan. 7.00-20.00, sub. 7.00-14.00
Bajmok
•Apoteka BAJMOK, Put JNA, Tel: 024/762028,
r. dan. 7.00-15.30, sub. 8-13, ned. 8.00-12.00
Jagodina
•JAGODINA IDEA, Radmila Đorđevića 1,
Tel: 035/250969, r. dan. i sub. 8.00-20.30, ned.
8.00-15.00
•JAGODINA DIS, Filipa Stankovića bb,
Tel: 035/8820335, r. dan. 08.00-20.00, sub.
8.00-15.00
Pančevo
•Apoteka PANČEVO (DIS), Miloša Obrenovića 12,
Tel: 013/335061, r. dan. i sub. 08.00-20.00, ned.
08.00-15.00
www.apotekapharmacity.rs
www.apotekapharmacity.com - ON-LINE SHOP
30
|
BEBIN IZBOR
Lazarevac
•Apoteka LAZAREVAC (DIS),
Dimitrija Tucovića bb, Tel: 011/8111503,
r. dan. i sub. 08.00-20.00
Kragujevac
•Apoteka KRAGUJEVAC, (DIS), Josifa Šnersona
bb, Tel: 034/353973, r. dan. i sub. 08.00-21.00,
ned. 09.00-16.00
Smederevo
•Apoteka SMEDEREVO, (DIS), Šalnački put bb,
Tel: 026/618807, r. dan. i sub. 08.00-20.00, ned.
09.00-16.00
Kruševac
•Apoteka KRUŠEVAC, (DIS), kneza Miloša bb
Tel: 037/449501, r. dan. i sub. 08.00-21.00, ned.
09.00-16.00
Požarevac
•Apoteka POŽAREVAC, Bože Dimitrijevića 26
Tel: 012/531961, r. dan. 07.30-20.30, sub.
8.00-15.00
Kanjiža
•Apoteka KANJIŽA, Trg pijačni 21a,
Tel: 024/877019, r. dan. 7.00- 19.00, sub. i ned.
7.00-14.00
Bački Petrovac
•Apoteka BAČKI PETROVAC, Narodne revolucije
13, Tel: 021/782-039, r. dan. 8.00-21.00 i sub.
8.00-19.00
Temerin
•TEMERIN DZ, Narodnog Fronta 117 (U okviru
DZ-a), Tel: 021/851-050, r. dan. 7.00-20.30h i
sub. 8.00-19.00
•TEMERIN CENTAR, Novosadska 383,
Tel: 021/851- 060, r. dan. 8.00-21.00
sub. 8.00-20.00 i ned. 8.00-13.00
Facebook/ ZU APOTEKA PHARMACITY
NOVO
Mamma Donna
antistrijet krema
A
ntistrijet krema pruža maksimalnu
„udobnost” koži i pomaže da se
održi njena ženstvenost. Njeni
sastojci pospešuju elestičnost, neguju i održavaju potrebnu vlažnost kože,
sprečavajući nastanak strija. Krema je
dermatološki i mikrobiološki testirana, bez
mirisa, antialergijska. Aktivni sastojci su:
ulje pirinča i ulje pšeničnih klica. Lagana je
za upotrebu: kremu naneti ujutru i uveče
kružnim pokretima na područja koja treba
tretirati, kao što su stomak, kukovi, butine.
Masirati dok koža potpuno ne upije
kremu. Pakovana je u tubi od 200ml, te
je zgodna da je ponesete na odmor ili bilo
gde da krenete. Antistrijet kremu potražite u CHICCO i ENCI MENCI radnjama,
kao i bolje snabdevenim apotekama.
Chicco digitalni grejač za flašice
P
otpuno novi digitalni grejač za flašice
osmišljen je i napravljen da vam ponudi
najbolji način za pripremanje toplog
obroka za vašu bebu. Ovo je zaista jedini
aparat koji vam dozvoljava da podesite željeni program unapred, kako bi obrok bio spreman posle vaših slatkih trenutaka sa vašom
bebom, bilo da je to igra ili kupanje. Pored
toga, njegov elegantan dizajn čini da imate
lep pribor u vašoj kuhinji. Ima automatsko
gašenje, audio i video signal, jasan digitalni
displej koji tačno pokazuje preostalo vreme
grejanja. Ako se spremate za odmor, grejač
je jedna od neophodnih stvarčica koju morate poneti, kako biste brzo pripremili obrok
i imali više vremena za uživanje. CHICCO
digitalni grejač potražite u svim CHICCO i
ENCI MENCI radnjama.
Chicco Step up porodica
Step up porodicu čine artikli kao što su flašice, grejači, sterilizatori
C
hicco je napravio novu liniju flašica,
koje potpuno menjaju način hranjenja. STEP UP flašica je jedina koja
zna kako beba raste. To je flašica koja
prati bebin rast i razvija se sa njom. Njene
tri cucle su napravljene da se prilagode
razvoju bebinih usta, koja se menjaju iz
meseca u mesec, ali i da prate način na
koji beba jede. Pošto bebe napreduju
poSTEPeno, sada je uz njih STEP UP.
Porodicu STEP UP proizvoda prate i
drugi artikli kao što su grejači i sterilizatori.
Tehnologija, inovativan dizajn i sigurnost
su osnovni elementi nove linije grejača iz
porodice STEP UP. Nova linija je napravljena da podrži sve CHICCO flašice, svih
oblika i veličina, ali i ostale slične.
Chicco grejači su najbolji partner roditeljima kod pripremanja obroka za dete.
Jednostavni za upotrebu, brzi i sigurni,
garantuju perfektan rezultat kod brzog
pripremanja obroka.
Za kućnu sterilizaciju u ponudi je ste-
Chicco - uvek uz dete | www.chicco.rs
32
|
BEBIN IZBOR
rilizator za 7 flašica (67289.2). Sterilizator
ima providan poklopac, kako bi mogao
da se prati proces sterilizacije. Strilizator
je modernih linija, potpuno beo. Veoma
je lak za upotrebu, zahvaljujući samo jednom dugmetu za pokretanje sterilizacije.
Praktičan je, kompaktan i funkcionalan.
Vreme strilizacije je samo 15 min.
CHICCO linija STEP UP, samo za vas u
svim CHICCO radnjama.
KNJIGE I FILMOVI
Pripremila: Irena Spasović
Superfantastični traktor
Knjižice iz serije životinjica u vozilima prilagođene su uzrastu do 3
godine i imaju po nekoliko stranica koje su urađene od čvrstog kartona, koji se ne može izgrebati, pocepati niti izgužvati. Specifičnost
je u njihovom obliku, koji prati siluetu crteža, čime se postiže efekat
knjige koja je ujedno i igračka. Kratke priče o zabavnim dogodovštinama životinjica možete pročitati svojim mališanima dok oni uživaju
u zanimljivim ilustracijama.
Mono i Manjana
Prilagođene su
uzrastu do 3 godine
www.monoimanjana.rs
Tatu i Patu u vrtiću
Kada sjajni dečaci iz Čudesije, Tatu i Patu, krenu na nezaboravan
provod u akvapark „Vodice” i umesto tamo greškom odu u drugi
park pod imenom „Bubice”, počinje vesela avantura u jednom sasvim običnom vrtiću.
ProPolisPlus BOOKS
Autori serije „Tatu i Patu”:
Aino Havukainen & Sami Toivonen
www.propolisbooks.com
Dobri saveti (Edicija šta sve Ana zna)
Ova serija slikovnica namenjena je najmlađim čitaocima (za uzrast 4-7
godina) i ono što je privlačno za decu tog uzrasta su strane koje se
preklapaju i crteži iza, koji slikovnicu pretvaraju u interesantnu igračku,
a listajući stranice dete će steći prva saznanja o važnim pravilima
ponašanja. Dobri saveti su Anini saveti mlađem bratu Vladi kog želi
da nauči zašto nije dobro dugo sedeti ispred ekrana, zašto je važno
deliti s drugima i biti pristojan, zašto deca treba da spavaju duže od
odraslih i još mnogo toga vezano za pravilno odrastanje dece.
Kreativni centar
Autor: Simeon Marinković
Ilustrator: Dušan Pavlić
Ojačan povez, ćirilica, pun kolor
www.kreativnicentar.rs
Serijal Zen pouke
(Zlatko žudi za sladoledom, Gore-dole, Neću takav poklon)
Zen pouke su klasične filozofske priče u formi basni, prelepo
ilustrovane i prilagođene deci. U pouci Neću takav poklon, Medved
Grizonja je besan, gazi po cveću, gunđa i žali se. Susreće učitelja
Vladu Vombata, punog ljubavi i saosećanja, koji odbija da prihvati
Grizelov bes koji na kraju iščezava. Knjiga pokazuje kako izbegavati
tuđi bes da bi ste sačuvali sopstveni mir i sreću.
Medologija - vesele priče o medama
Čitajući ovu knjigu i posmatrajući veoma realistične crteže,
deca ranog školskog uzrasta, pa i stariji, saznaće dosta toga što
nisu mogli ni da pretpostave o ovim divnim životinjama, od belog
polarnog, preko američkog grizlija, pa do šumskog medveda
na području naše zemlje. Klince možemo da obradujemo ovom
poučnom i prelepo ilustrovanom enciklopedijom o medvedima
i verujemo da će se dugo čuvati na policama i služiti kad god
želimo da nađemo odgovore na neka pitanja o medvedima.
Ledeno doba 4: pomeranje kontinenata 3D
Meni, Sid i Dijego upuštaju se u najveću avanturu do sada, nakon
što Skret, kao i uvek jureći svoj žir, izazove razdvajanje kontinenata.
Plutajući na ledenom bregu, odvojeni od ostatka krda, njih trojica
pokušavaju da se preko mora vrate kući. U ovom nastavku, upoznaćemo i nove, zanimljive junake i susreti se sa novim izazovima
– morska stvorenja, nepoznati novi svet, gusari, a Skreta očekuju
avanture u kakvima se nijedna praistorijska veverica nije našla.
U bioskopima od 5. jula. Sinhronizovano(3D) i sa titlom.
34
|
BEBIN IZBOR
Beli put
Autor: Piter Vitfild
Ilustrator: Nensi Bevington
Tvrdi povez, ćirilica
Evro Giunti
Autor: Miša Đurković
Ilustracije: Radivoj Bogičević
Tvrd Povez
Mega Com Film
Režija: Steve Martino
Mike Thurmeier
Download

SLATKO, A ZDRAVO