Karboksiterapija
piše: dr Svetlana Djurišić, dermatološka ordinacija DERMATIM, Beograd
Karboksiterapija je medicinska procedura tokom koje se u kožu ili potkožno tkivo
ubrizgava sterilan medicinski gas - ugljen dioksid. Ugljen dioksid je gas koji se prirodno
oslobadja iz našeg organizma tokom procesa disanja i kao takav ne može izazvati
alergijske ili bilo kakve druge neželjene reakcije. Naprimer, tokom laparoskopije koriste
se stotinama puta veće doze ovog gasa bez ikakvih posledica na organizam.
Karboksiterapija se na razlicitim programima vrlo uspešno primenjuje za redukciju strija,
stimulaciju kolagena i elastina a samim tim i za zatezanje tkiva, posvetljenje i umanjenje
podočnjaka, kao i redukaciju lokalizovanih masnih naslaga i celulita.
Do tridesete godine snabdevanje naše kože kiseonikom opada za 25% a do 40. za 50%
na račun adekvatnog snabdevanja unutrašnjih organa kiseonikom. U nedostatku
kiseonika ćelije kože se teže obnavljaju i imaju smanjenu funkciju stvaranja kolagena i
elastina, što vodi gubitku tonusa naše kože.
Da li je kaboksiterapija nova procedura?
Ova procedura koristi se još od 1930. godine u francuskim banjama kada se u bazene
ubrizgavao ugljen dioksid kako bi se pojačala cirkulacija i ubrzalo zarastanje venskih rana
kod pacijenata. Dvadeset godina kasnije, 1950.godine, počinje primena karboksiterapije
u kardiologiji ubrizgavanjem gasa direktno u potkožno tkivo kod osoba koje imaju
problematičnu cirkulaciju i povećane masnoće u krvi. Daljom primenom primećeno je da
je koža tretiranih pacijenata značajno boljeg kvaliteta na mestima gde je gas aplikovan.
Tako 1993. godine karboksiterapija postaje jedna od osnovnih procedura u estetskoj
medicini.
Kakav je princip tretmana karboksiterapijom?
Ubrizgavanjem ugljen dioksida u zonu ispod kože razvija se kisela sredina koja je signal
našem organizmu da tkivu u tretiranoj regiji obezbedi kiseonik i nataloži prirodne faktore
rasta ( vascular endothelial growth factors ). Tokom sedam dana od tretmana na
mestima aplikacije postoji povećana prirodna distribucija kiseonika, stvara se potpuno
nova mikrocirkulacija, pojačava limfna drenaža i na taj način prirodnim putem postiže
obnavljanje ćelija kože.
Kako izgleda tretman karboksiterapije?
Prilikom tretmana, pomoću posebnog aparata ubrizgava se tačno odredjena količina
sterilnog gasa najtanjim iglama u kožu ili u masno tkivo, zavisno od željenog rezultata.
Pacijent u toku tretmana može osećati blagi pritisak tokom 2 do 4 minute a tretirano
polje postaje blago crveno zbog iznenada nataloženog kiseonika. Već nakon 5 minuta od
kraja tretmana aplikovan CO2 naš organizam u potpunosti zameni kiseonikom. Odmah
nakon procedure pacijenti se mogu vratiti uobičajenim aktivnostima i nikakav oporavak
nije potreban.
Koliko tretmana karboksiterapijom je potrebno?
Zavisno od željenih rezultata i tretiranih regija obično je potrebno 4 do 6 tretmana
karboksiterapije i oni se mogu sprovoditi jednom u 7 do 10 dana. Tretman
karboksiterapijom je kumulativan - svaki sledeći tretman povećava rezultat predhodnog.
Za koje se tretmane karboksiterapija preporučuje?
Tamni podočnjaci
Tamni podočnjaci koji su posledica oslabljene cirkulacije ili genetske predispozicije.
Prilikom tretmana karboksiterapijom sa poboljšanjem cirkulacije smanjuje se mrka boja a
kod genetski predisponiranih osoba prisustvo kiseonika omogućava izbeljivanje tretirane
regije. Efekte karboksiterapije je potrebno održavati jedan do dva puta godišnje.
Uklanjanje celulita
Celulit je najčešće uzrokovan neadekvatnom limfnom drenažom i slabijom cirkulacijom u
tkivima odredjenih regija. Karboksiterapija rešava oba problema a sa dubljom
aplikacijom CO2 tope se masne ćelije i oblikuje telo.
Uklanjanje strija
Strije nastaju kidanjem elastičnih vlakana kože. Prilikom tretmana, ubrizgavanjem gasa
se stimuliše obnavljanje ćelija i stvaranje novog kolgena i elastina, kojima se popunjava
strijama popucala koža.
Karboksiterapija se može kombinovati i sa hemijskim pilinzima, mezoterapijom, Vela
Shape aparatom ili laserima.
Download

Karboxiterapija je medicinska procedura tokom koje se u