REZIME KNJIGE U JEDNOJ REĈENICI
Iskljuĉite egoizam, iskorenite ljubomoru, gledajte napred ispred sebe, ne bacajte energiju boĉno već je ulaţite
ispred sebe, šaljite svima pozitivne misli, oprostite svima i
tako oslobodite sebe, ispunite porodiĉnu obavezu na vreme
i stvorite vašu porodicu sa 5 ĉlanova (tako vratite dug
odgajanja dece), dopisujte sudbinu uz pomoć ţelja svesti
bez uticaja karaktera, poštujte znakove pored ţivotnog
puta, ne koristite preĉice svesti, budite sa osmehom na licu
(unutrašnji osmeh), ne menjajte druge već menjajte sebe,
ne menjajte partnera već menjajte krevet, menjajte misli i
pristup seksu, uvezite tantriĉki seks u vaše spavaće sobe i
veţbajte, istraţujte, crtajte i uţivajte na obostrano zadovoljstvo, maštajte i verujte u vaš ţivotni put koji je nacrtala
vaša podsvest i tako ćete biti uspešni, radosni i srećni.
PORUKA PISCA
Knjiga je napisana u stilu kreativnog pisanja. Knjiga je
napisana iz podsvesti pisca. Pisac je oduvek bio otvoren za nova znanja i u svoje fascikle podsvesti je ubacao sve knjige koje
je ĉitao. Zato ću navesti one glavne koje su ostavile utisak na
moju svest i podsvest. Prve dve knjige koje sam proĉitao 1985.
godine i koje su ostavile utisak na mene su:
„KAMA SUTRA” I „MOĆ PODSVESTI”.
Neke knjige sam dao na ĉitanje i onda sam morao da kupim nove sa istim nazivom u kasnijim izdanjima.
Pisac je Vuk Beogradović i ne potcenjujem druge, ne potcenjujem nikoga i svakome dajem pravo da me nauĉi nešto iz
bilo koje oblasti ţivota.
Mnogi će potceniti mene i vas dragi ĉitaoĉe, ali to je njihov problem, a ne naš.
Pisca interesuju sve teme, sve oblasti i svi uglovi posmatranja. Pisac ne odbacuje stalna ponavljanja i obnavljanja,
utvrdjivanja istih ĉinjenica.
Moj zadatak je da podvuĉem crtu, ustanovim istinu i trenutnu situaciju u svim oblastima ţivota, da preduzmem baš ono
što treba, a to je ispunjenje mojih ţelja koje sam poslao u obliku misli svojoj pojedinaĉnoj podsvesti i kolektivnoj podsvesti.
Odvojite svoje misli od svog karaktera, izmenite svoju reakciju
i dobićete novu akciju koja nije vezana za vaš karakter, nauĉite
i veţbajte tantrikĉi seks.
ŢIVELI!
Kada proĉitate, razumete i primenite knjigu moţete pevati stihove pesama:
„Stanite dani, stanite noći, stanite godine.
Hoću da ţivim, da srcu svome ispunim ţelje
sve.“
„Zaustavite Dunav i skazaljke stare.
To je pesma moja i pesma moje drage.“
STIHOVI PESAMA
Pisac koristi i navodi u sve ĉetiri knjige stihove pesama
koje pevaju pevaĉi koje moţete ĉuti na programu televizijskih
stanica, radio stanica, sa CD–a itd.
Postoji jedna knjiga koja se zove VELIKO MU.
Poglavlja u knjizi su napisali ĉlanovi grupe 33, odnosno:
„33 najsmelijih, najblistavijih i najpreduzimljivijih ljudi u
svetu biznisa. Tako je stvorena knjiga, koja poziva na
promene, koja će vas nagovoriti da i vi budete preduzmljivi.”
Knjigu je priredio Set Godin, a nije naznaĉeno koje je
poglavlje ko napisao. Kada otvorite knjigu nilazite na reĉenice:
„Sada ste deo jednog pokreta. To je pokret ljudi koji
ne stoje u mestu, koji ţele stvarne promene, koji ţele da
stvore nešto izuzetno.”
Rukovodeći se ovim naĉinom, pisac knjige SVE ŠTO
TREBA DA ZNATE O SEKSU je anoniman i ne ţeli da naglasi ko je napisao reĉi, odnosno stihove navedenih pesama u
knjigama i ko je pevaĉ. Ukoliko vam se svidjaju, sami ih potraţite u prodavnicama CD-a, na lokalnim stanicama koje ih svakodnevno puštaju.
One stihove koji vam se dopadnu zapamtite i potraţite da
ĉujete celu pesmu ili da proĉitate stihove bez pevanja, ako vam
se narodna muzika ne dopada. Moţete ih koristiti kao 5. izvor
energije, a to je pesma. Moţete ih koristiti kada se udvarate,
kada dajete ritam svom radu itd.
Knjiga SAMO SEKS SPASAVA SRBIJU poĉinje stihovima pesama koje pevaju pevaĉi:
Indira Radić, zatim Jašar Ahmedovski i dalje bez pravilnog reda:
Miroslav Ilić, Milanĉe Radisavljević, Ćira, Svetlana Ceca
Raţnjatović, Sneţana Djurišić, Selma Bajramović, Tanja Savić,
Neda Ukraden, Era Ojdanić, Mitar Mirić, Dragan Kojić–Keba,
Bora Drljaĉa, Srećko Šušić, Sinan Sakić, Anica, Nino, Ilda
Šaulić, Bora Djordjević, Suzana Jovanović, Slavica Ćukteraš i
Ognjen Amidţić, Šeki Turković, Lepa Brena, Lepa Lukić,
Gordana Stojićević, Hanka Paldum, Marinko Rokvić, Nikola
Rokvić, Nada Topĉagić, Ana Bekuta, Viki Miljković, Dragana
Mirković, Saša Matić, Rada Manojlović, Seka Aleksić, Aca
Lukas, Zvonko Bogdan, Zdravko Ĉolić, Raša Pavlović, Šaban
Šaulić itd.
Pevaĉe koje nisam prepoznao prepoznaćete ih vi. Sve
pesme koje vam se svidjaju moţete ĉuti sa radio stanica ili
nabaviti CD.
Ukoliko vam se pesme svidjaju moţete nabaviti i CD.
Pisci stihova pesama su pisali iz nesvesnog, iz podsvesti i
to je takodje kreativno pisanje. Oni rade neki svakodnevni posao i onda uzmu olovku i pišu pesmu.
Pisci stihova pesama i pevaĉi tih stihova pesama su ljudi
dobre volje i zato ţelim da ih što više citiram. Ţelim da ih
besplatno reklamiram za njihovo dobro i dobro Srbije.
LITERATURA
1. Vatsjajana: Kama sutra. – Beograd : Serbon, 2003,
183.
2. Dţozef Marfi: Moć podsvesti. – Beograd : Akvarijus,
1989, 271.
3. Dţon Mamford: Ekstaza kroz tantru. – Beograd :
Ezoteria, 1997, 156.
4. Mantak Ĉi: Multi-orgazmiĉka ţena. – Beograd :
Ezoteria, 2007, 339.
5. Mantak Ĉi i Manevan Ĉia: Multi-orgazmiĉki par. –
Beograd : Ezoteria, 2004, 210.
6. Mantak Ĉhi i Maneewan Chia: Uţivajte u seksu. –
Beograd : Horus, 1989, 203.
7. Mantak Chia i Michael Win: Taoistiĉne tajne o ljubavi. –
Beograd : Horus, 1990, 191.
8. Dona Kaufman: Veliki zli vuk. – Beograd : Moć knjige,
2007, 406.
9. Omraam Mikhael Aivanhov: Zlatna pravila za
svakodnevni ţivot. – Beograd : Glosarijum, 1988, 148.
10. Rika Zarai: Tajni kod vaše liĉnosti. – Beograd : Kip
Ne&bo, 1998, 258.
11. M. Scott Peck: Put kojim se redje ide. – Zemun : JRJ
Zemun, 1995, 311.
12. Og Mandino: Najveća misterija na svetu. – Beograd : IP
Mono&Manana press, 1997, 151.
13. Grupa 33 priredio Set Godin: Veliko mu. – Beograd :
Mono I Manjana, 2006, 135.
14. Robert Sharpe i David Lewis: Faktor uspjeha. – Zagreb:
Prosvjeta Draganić, 1990, 311.
15. Dejl Karnegi: Vodja u vama. – Beograd : Narodna
knjiga Marso, 1994, 286.
16. Dale Carnegie: Kako savladati govorno umijeće ili kako
steći samopouzdanje. – Zagreb : Biblioteka popularne
psihologije, 1982, 208.
17. Lu Padţet: Orgazam sa velikim O. – Beograd : Moć
knjige, 2004, 240.
18. Lu Padţet: Budite i vi velika ljubavnica. – Beograd :
Moć knjige, 2003, 224.
19. Lu Padţet: Pruţite joj potpuno zadovoljstvo. – Beograd:
Moć knjige, 2005, 227.
20. Trejsi Koks: Vreli seks. – Beograd : Laguna, 2007, 240.
21. Lujza Hej: Moć je u vama. – Beograd : Narodna knjiga
Alfa, 1997. 210.
SADRŢAJ
Ţelja pisca
Izvori znanja o seksu
Ljubavne veze
Muško ţenska hemija
Muškarci
Izvori energije
Spavanje
Hrana
Ljubav
Ĉetvrti izvor energije
Peti izvor energije-muzika
Seks
Misli i seks
Predigra
Nivoi seksa
Poze u seksu
Situacija u svetu
Situacija u Srbiji
Put prema Evropskoj uniji
Problemi društva u Srbiji
Molitva
Formula za uspeh
Tranzicija
Planski ţivot
Car Dušan
Situacija na selu u Srbiji
Religija
Formula za uspeh
Ĉovek
Nova filozofija ţivota
Moć karaktera
Stihovi pesama
Literatura
7
19
35
45
51
76
81
101
131
135
151
165
175
201
205
215
227
247
483
489
499
517
521
541
549
563
607
617
623
629
645
677
681
BELEŠKE
_______________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Cela knjiga je proĉitana:
Prvi put
__________201_ godine.
Drugi put __________
Treći put __________
Ĉetvrti put __________
Peti put
__________
Moţete pratiti vaše napredovanje i sazrevanje.
ZAVOD ZA
INTELEKTUALNU SVOJINU
BEOGRAD
SAMO SEKS
SPASAVA SRBIJU
PRVI I DRUGI DEO
A-242/2011
Šaljimo ţelje u obliku misli pojedinaĉnoj
podsvesti i kolektivnoj podsvesti i one će nacrtati
put do vaših i naših ţelja.
Postanite uspešni i na teţoj i na lepšoj strani
ţivota.
AKTIVIRAJTE I POVEĆAJTE
MOĆ
PODSVESTI
M O Ć LJ U B A V I
MOĆ SEKSA
MOĆ ORGAZMA
M O Ć P O Z I T I V N O G M I Š LJ E NJ A
M O Ć K NJ I G E
M E NJ A J T E S E, A O S T A N I T E I S T I
Pratite svoj ţivotni put i poštujte znakove pored
puta i bićete uspešni, radosni i srećni.
Download

REZIME KNJIGE U JEDNOJ REĈENICI Iskljuĉite egoizam