Šta nam sve treba uz Vaše mišljenje?
Obavezno nam dostavite Vaše lične i kontakt podatke:
• Ime i prezime / Naziv kompanije
• Kontakt adresa ili e-mail adresa
Ukoliko e-mail adresa sa koje ste nam prosledili
Vaše mišljenje nije registrovana u sistemu banke,
radi Vaše bezbednosti, prosledićemo Vam odgovor
poštom na Vašu kontakt adresu registrovanu u
sistemu banke.
Za sve Vas koji želite da nam
skrenete pažnju, slobodno uđite, tu
smo za Vas!
Posetite nas u najbližoj filijali:
Obratite nam se usmeno ili pismeno na
obrascu banke „Otvorena OTP vrata“
Informacija o proizvodu / usluzi banke:
Prilikom dostavljanja Vašeg mišljenja o konkretnom
proizvodu ili usluzi banke, radi lakšeg i efikasnijeg
istraživanja, dostavite nam konkretne detalje i/ili se
pozovite na broj računa.
Pozovite nas:
0700/480400
+381 21 4800 400
+381 21 4800 032 (fax)
Ako ste ovlašćeno lice ili zastupnik našeg klijenta:
• Overena punomoć
Pišite nam:
Bul. oslobođenja 80
21000 Novi Sad
sa naznakom
„Za tim Otvorena OTP vrata“
Vaše mišljenje, našeg klijenta po čijem ste računu
ovlašćeni možete nam dostaviti isključivo vezano za
predmetni račun.
U svim ostalim slučajevima Vaše mišljenje u ime
našeg klijenta možete nam dostaviti isključivo uz
overenu punomoć.
Ukoliko želite da ostanete anonimni:
Anonimna mišljenja ćemo takođe uzeti u
razmatranje, s tim što u nedostatku kontakt
podataka nećemo biti u mogućnosti da dostavimo
povratnu informaciju ili odgovor.
Na kraju, ukoliko ne budemo u mogućnosti da Vam
izađemo u susret i rešimo sve Vaše nedoumice na
način na koji ste očekivali, uvek možete da se
obratite Narodnoj banci Srbije poštom na adresu:
Narodna banka Srbije, Centar za zaštitu i edukaciju
korisnika finansijskih usluga, Poštanski fah 712 ili
elektronski na adresu [email protected]
Dopisujte se sa nama:
[email protected]
Istražujte sa nama:
www.otpbanka.rs/Otvorena_OTP_vrata.php
Upravljajte sami:
E-banking servis OTP direkt
Lajkujte, šerujte, družite se sa nama:
www.facebook.com/otpbanka.rs
Želimo
osmeh
na Vašem
licu
Unapredimo
poslovanje
zajedno
Očekujemo
Vaše
mišljenje
www.otpbanka.rs/Otvorena_OTP_vrata.php
Dobrodošli,
naša OTP vrata
su Vam širom
otvorena!
Kada nam uputite Vaše mišljenje
usmeno
Slušamo Vas pažljivo i reagujemo
odmah
• OTP banka tretira svako Vaše mišljenje pažljivo,
shvata ozbiljno i nastoji da ga reši odmah.
• U želji i nastojanju da zadržimo osmeh na Vašim
licima, a samim tim i uzajamno poverenje koje smo
stekli tokom zajedničkog poslovanja i poverenje koje
ćemo graditi u budućem poslovanju, Vaše mišljenje i
zapažanja o kvalitetu naših proizvoda i usluga nam
je od izuzetne važnosti, kako bismo se na osnovu
istog stalno prilagođavali Vašim potrebama i
konstantno povećavali zadovoljstvo u budućoj
saradnji.
• Ako smatrate da smo nešto dobro osmislili ili da
možemo da unapredimo i dopunimo našu ponudu,
Vaše mišljenje je uvek dobrodošlo jer samo na
osnovu Vaših komentara možemo da identifikujemo
šta treba da preduzmemo u cilju zadovoljenja Vaših
potreba.
Zato vas pozivamo da nam se
javljate, pišete i šaljete Vaše
mišljenje kad god smatrate da je
potrebno da nam skrenete pažnju –
slobodno, naša vrata su Vam uvek
širom otvorena!
• Naši zaposleni u mreži filijala i u Info centru će se
u skladu sa principima poslovnog ponašanja i
komunikacije potruditi da Vam na što efikasniji
način pruže jasan, precizan i Vama razumljiv
odgovor, poštujući Vaše vreme.
• Prilikom dostavljanja Vašeg mišljenja telefonskim
putem, od našeg zaposlenog ćete dobiti referentni
broj pod kojim je zaveden Vaš komentar u našem
sistemu, na koji ćete se moći pozvati ukoliko Vam
budu bile potrebne dodatne informacije.
• Sve telefonske pozive snimamo i snimke čuvamo.
• Vaše usmene prigovore rešavamo u proseku do 2
radna dana od dana prijema prigovora.
POSVEĆUJEMO PUNU PAŽNJU SVIM VAŠIM
ZAPAŽANJIMA
Ukoliko niste zadovoljni odgovorom,
ne odustajte, prosledite nam Vaše
mišljenje pisanim putem
Detaljno analiziramo sva Vaša
zapažanja i tražimo najbolja rešenja
za Vas
• Ukoliko ne budete zadovoljni odgovorom i uvidite
da naši zaposleni u filijali ili Info centru ne mogu da
Vam pruže neophodne informacije, Vaše mišljenje
nam obavezno prosledite pisanim putem. Rado
ćemo se potruditi da detaljno razmotrimo sve Vaše
nedoumice, predloge i primedbe i pristupimo
rešavanju istih.
• Odgovor ćete pisanim putem dobiti u najkraćem
mogućem roku.
• Ukoliko nam tokom našeg istraživanja u vezi Vaših
komentara od Vas budu bile potrebne dodatne
informacije, kontaktiraćemo Vas da nam ih dostavite
kako bismo zajedničkim snagama došli do konačnog
rešenja.
• Pisanim putem ćemo Vam poslati potvrdu o
prijemu Vašeg mišljenja.
• Sve Vaše dopise odlažemo, evidentiramo u
sistemu banke i čuvamo ne kraće od 5 godina.
• Vaše pisane prigovore rešavamo u proseku 7-10
dana od dana prijema prigovora, poštujući zakonski
rok za rešavanje i slanje odgovora (u skladu sa
Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga).
VAŠE ZADOVOLJSTVO NAM JE NA PRVOM
MESTU
Sadržaj obaveštenja:
_____________________
Mesto i datum
_____________________
Potpis klijenta
OTVORENA OTP VRATA ZA SVE
Ovim putem podnosim OTP banci Srbija a.d. Novi
Sad sledeće (obeležiti/markirati):
ZAHTEV/MOLBA
SUGESTIJA/PREDLOG
PRIGOVOR
POHVALA
Podaci o podnosiocu obaveštenja:
Ime i prezime / Naziv firme
(za klijente preduzetnike i pravna lica)
________________________________________________
________________________________________________
Kontakt telefon:
________________________________________________
Kontakt adresa:
________________________________________________
Elektronska adresa (e-mail)*:
________________________________________________
* Ukoliko navedete svoju elektronsku adresu, odgovor će Vam biti
dostavljen elektronskim putem
Podaci o proizvodu/usluzi banke na koji/koju se
obaveštenje odnosi:
Naziv proizvoda/usluge:
(obeležiti/markirati)
KREDITI
TEKUĆI RAČUNI
DOMAĆI PLATNI
PROMET
ELEKTRONSKO
BANKARSTVO
ŠTEDNJA
DEVIZNI POSLOVI
PLATNE KARTICE
OSTALO
Broj računa / partije:
________________________________________________
Broj kartice:
________________________________________________
Download

OVDE - OTP Banka