QSL karta
[331.] Koju velicinu QSL karte priporucuje IARU?
a) 10 x 15 cm.
b) 9 x 15 cm.
c) 9 x 14 cm.
d) 10 x 14 cm.
[332.] Koji je njacesci nacin slanja QSL karata?
a) Sa avionskom postom.
b) Preko QSL biroa.
c) Sa obicnom postom.
d) QSL karte obicno ne saljemo.
[333.] Sta je potrebno uciniti, pre slanja QSL karata u QSL
biro?
a) Sve karte zamotamo u papir, tako da se ne ostete.
b) Karte slozimo po DXCC drzavama i omotamo ih papirnom
trakom.
c) Na svaku kartu moramo nalepiti postansku marku.
d) QSL karte se obièno ne salju preko biroa.
[334.] Koji od navedenih podataka mora biti zapisan na QSL
karti?
a) Opis stanice.
b) Pozivni znak korespondenta.
c) Podatci o vremenu.
d) Primljen RS(T) raport.
[335.] Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL
karti?
a) Opis antene.
b) Primljen RS(T) raport.
c) Kratka vremenska prognoza.
d) Podatak o vrsti emisije.
[336.] Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL
karti?
a) Upotrebljeni frekventni opseg.
b) Podatak o upotrebljenoj stanici.
c) Podatci o smetnjama.
d) Primljen RS(T) raport.
[337.] Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL
karti?
a) Opis antene.
b) Poslat RS(T) raport.
c) Kratka vremenska prognoza.
d) Broj potvrdjenih drzava po DXCC.
[338.] Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL
karti?
a) Primlje RS(T) raport.
b) Podatci o smetnjama.
c) Podatak o upotrebljenoj stanici.
d) Dan, mesec i godina odrzane veze.
[339.] Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL
karti?
a) Opis antene.
b) Kratka vremenska prognoza.
c) Vreme pocetka veze.
d) Broj uspostavljenih veza u toku godine.
[340.] Koji od podataka nije potrebno upisati na QSL kartu?
a) Poslat RS ili RST raport.
b) Primljen RS ili RST raport.
c) Svoj pozivni znak.
d) Podatak o frekventnom opsegu.
[341.] Da li je kaznjivo ako radioamater ne posaljea QSL
kartu?
a) Da.
b) Da, samo za operatore A i B klase.
c) Ne, ali je lepo, da karte posaljemo svima od kajih smo QSL
karte primili.
d) Ne, slanje karata nije preporuèljivo, jer se time oopterecuje
postanski promet.
[342.] Da li moramo na QSL kartu napisati QTH lokator kraja,
iz kojeg je veza uspostavljena?
a) Da.
b) Da, to moraju pisati samo operatori C klase.
c) Nije obavezno, ali je pozeljno, jer neki radioamateri skupljaju
razlicite QTH lokatore i taj podatak im je potreban.
d) Ne, jer to nikoga ne interesuje.
Download

QSL kartica