Нови Логос
Драге колегинице и колеге,
Још једна година је пред нама. Желимо да вам представимо Каталог уџбеника
српског језика издавачке куће „Нови Логос“ из Београда за школску 2010/11.
годину.
Будући да је уџбеник важан део квалитетног наставно-образовног процеса,
на припреми издања „Новог Логоса“ радили су пажњиво одабрани ауторски
тимови, у сарадњи са највећим ауторитетима из сваке области.
Срећни смо што можемо да вас обавестимо да смо добили трајна одобрења
Министарства просвете за коришћење у настави уџбеника из српског језика за
седми и осми разред . Уџбеничке комплете за пети и шести разред предали смо
Министарству просвете на одобрење.
Уџбенички комплет за српски језик садржи: читанку Уметност речи са
звучном читанком, граматику Дар речи и Радну свеску. Уџбеници су припремљени
у складу са прописаним Планом и програмом Републике Србије. Аутори су
водили рачуна да уџбеници буду разумљиви и примерени узрасту ученика.
Посебна пажња посвећена је избору текстова, функционалних илустрација
и фотографија, изради различитих врста задатака које смислено прате и
допуњавају лекције у читанци и граматици, што доприноси њиховом бољем
разумевању. Уз уџбенички комплет ученици добијају и звучну читанку.
У креативном процесу учења ученици развијају љубав према српском језику и
књижевности, стичу знања о себи и другима, негују културу говора. Подстакнути
књижевним текстовима и задацима, уче да критички размишљају и закључују и
тако богате речник и стичу трајна и употребљива знања.
Са жељом да настава српског језика и књижевности буде креативна и
савремена припремили смо Приручник за наставнике са ЦД-ом и пропратним
материјалом. Он садржи глобалне, оперативне наставне планове и детаљне
припреме за час. Обавештавамо вас да смо покренули Методичку библиотеку
у којој је објављена прва књига Мали речник књижевних термина. Циљ нам је
да унапредимо наставу српског језика и књижевности, да вам олакшамо рад и
допринесемо успешним резултатима.
Отворени смо за сарадњу са вама на предстојећим семинарима и
радионицама „Новог Логоса“.
Издавачка кућа „Нови Логос“, на основу решења Министарства Просвете
РС, добила је Лиценцу за издавање уџбеника за основну и средњу школу.
Са задовољством радимо, пишемо и учимо са вама.
С поштовањем,
Наташа Станковић-Шошо,
предметна уредница за српски језик
Поштоване наставнице и наставници,
Ако желите исто што и ми, верујете да се многе ствари могу
побољшати и имате идеје како да то постигнемо, јавите нам се и
постаните део нашег тима.
Желим да сарађујем са издавачком кућом Нови Логос
на неки од следећих начина*:
„ као аутор, коаутор;
„ на изради дневних припрема за часове;
„ као рецензент;
„ на процени квалитета урађених материјала;
„ као предавач на семинарима;
„ да водим радионице;
„ да својим колегама представљам уџбенике;
„ као сарадник на продаји за своју школу или регион;
„ да учествујем у анкетама;
„ да дам свој оригинални предлог за сарадњу, а све са жељом да
креирамо што бољи уџбеник!
*Можете означити једну или више могућности.
Молимо вас да попуните и следеће податке:
Име и презиме: __________________________________________________
Школа у којој радите: __________________________________________
Предмет који предајете: _______________________________________
Контакт адреса: _________________________________________________
Контакт телефон, фиксни и мобилни: _______________________
Имејл: _____________________________________________________________
Молимо вас да нам уз попуњену пријаву приложите своју кратку
биографију.
НАШ ЦИЉ – ЗАДОВОЉАН НАСТАВНИК, УЧЕНИК И РОДИТЕЉ
У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ
НОВИ ЛОГОС ВАМ ПРЕДСТАВЉА:
• савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним
материјалима и ЦД-овима који ће обогатити и олакшати
ваш рад,
• квалитетне приручнике за наставнике са дневним
припремама и ЦД-овима.
НОВИ ЛОГОС ВАМ ПРУЖА:
• квалитетан методолошки приступ настави,
• нове идеје,
• додатна средства за лакшу презентацију градива.
НОВИ ЛОГОС ОМОГУЋАВА УЧЕНИЦИМА:
• креативан процес учења,
• илустроване примере из свакодневног живота који ће им
приближити градиво
• лако стицање трајних и употребљивих знања.
НОВИ ЛОГОС САРАЂУЈЕ СА ВАМА:
• слушајући ваше савете и потребе,
• чинећи наставу квалитетнијом, успешнијом и
занимљивијом.
САДРЖАЈ:
Српски језик 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Српски језик 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Српски језик 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Српски језик 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Приручник за наставнике . . . . . . . . . . . . . . .34
Мали речник књижевних термина . . . . . .36
Звучна читанка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
1
Српски језик 5
Читанку за пети разред Уметност
речи чине: увод, преглед садржаја,
шест поглавља, индекс појмова и
решења.
Аутори:
мр Наташа Станковић-Шошо,
др Бошко Сувајџић
Уредник:
мр Наташа Станковић-Шошо
Рецензенти:
проф. др Михајло Пантић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
доц. др Бранка Јакшић-Провчи,
Филозофски факултет Универзитета у
Новом Саду
Драгана Николин-Коларић, професор
српског језика у ОШ „Раде Кончар“ у
Земуну
ЧУДОТВОРНИ СВЕТ
Драги петаци,
За књижевност се каже да је уметност речи која својим
многоструким, чудесним везама може да пробуди лепоту
и радост читања. Пустите нека вас ова књига поведе на
јединствено путовање светом књижевности. Трагом речи
откривајте њене дарове и доживите чаролију читања. Ваш
свет ће уз ову књигу постајати богатији.
Аутори
5
Илустрација
На одговарајући, креативан
начин (цртежом, фотографијом
или уметничком репродукцијом)
илустрација прати књижевни
текст.
2
У читанци се налазе обавезни,
допунски, научнопопуларни и
информативни текстови који
су у потпуности у складу са
Наставним планом и програмом
за пети разред, као и текстови из
факултативног корпуса по избору
аутора.
10
мр Наташа Станковић-Шошо, др Бошко Сувајџић
Књижевни текстови су повезани у
поглавља књижевноисторијским,
тематско-мотивским и жанровским
приступом. Читанку чине следећа
поглавља: Чудотворни свет, Четири
годишња доба, Ма шта ми рече!, У давна
времена, Ђачко доба и Код куће је најлепше.
Уџбеник је илустрован на одговарајући,
креативан начин (цртежом, фотографијом
или уметничком репродукцијом).
Књижевне текстове у читанци Уметност
речи прате: мото, уводна мотивација,
објашњења непознатих речи дата на
маргини текста, методичка апаратура и
кључне речи.
Методичку апаратуру чине: Разговор о
књижевном делу, Мали ђачки подсетник,
Учимо нешто ново, Из ризнице речи, Дар
речи, Примењујемо научено, Стваралачки
задатак, Занимљивост и Белешка
о аутору.
Мото
У сваком поглављу чекају те
значајни песници и писци.
Они ће те надахнутим речима
уводити у свет усмене и писане
књижевности. Њихове мисли
су мото књижевног текста уз
који се налазе.
Уводна мотивација
Налази се испред текста.
Осмишљенa је да те уведе
у свет књижевног дела,
подстакне те да га прочиташ и
помогне ти да га разумеш.
Речник
Објашњења непознатих
речи налазе се на маргинама
књижевног текста у којем се
оне појављују.
Назив поглавља
Књижевни текстови повезани су
у поглавља књижевно-историјским, тематскомотивским и жанровским
приступом. Свако поглавље има
своју препознатљиву боју.
. . .
„Посебну вредност читанке Уметност речи Наташе Станковић-Шошо
и Бошка Сувајџића представља начин на који се наведени појмови
објашњавају. Описно-аналитичким путем, уз указивање на смисао
које конкретни књижевнотеоријски појам испољава у одређеном
књижевном тексту, ученици се инструктивно подстичу на
препознавање, усвајање и разумевање предвиђеног градива.“
Проф. др Михајло Пантић
3
Српски језик 5
Разговор о књижевном делу
прати књижевне текстове и
олакшава ученицима њихово
разумевање и тумачење.
Питања и задаци су логички
повезани са садржајем и јасно
формулисани. Они имају
различите функције (увођење
у нове садржаје, повезивање,
примењивање, утврђивање,
провера знања...), диференцирани
су по сложености и примерени
Разговор о
књижевном делу
Дoживљај књижевног дела
Кад стигнеш до овог поља, од
тебе се очекује да изразиш
свој доживљај прочитаног
књижевног текста.
Тумачење књижевног дела
Одговарајући на питања и
задатке постављене у овом
пољу, поступно ћеш тумачити
књижевни текст. Лепота и
богатство речи су у томе што
их свако може разумети на
јединствен и непоновљив
начин. Проучавајући теме,
мотиве, песничке слике,
стилске фигуре, форме
приповедања, идеје и поруке,
увиђаћеш многе значајне
елементе књижевног дела.
СТВАРАЛАЧКИ ЗАДАTAK
РАЗГОВОР О КЊИЖЕВНОМ ДЕЛУ
Доживљај
књижевног
дела
1. Пренеси се у уметнички свет
песме. Опиши како си замислио/-ла
ливаду. Како на тебе делује таква слика
природе?
2. Шта је необично у опису ливаде?
Како су описани људи (косачи)? С чиме
се они пореде? Из чије перспективе
људи личе на дивове?
3. По чему те све ова песма подсећа
на бајку? На која те је размишљања о
животу, људима и човековом односу
према природи подстакла?
Тумачење
књижевног
дела
1. Запази и подвуци речи помоћу
којих је природа (ливада, трава, цвеће,
инсекти) добила људски изглед и
особине. Посебно обрати пажњу на
глаголе. Којом је стилском фигуром
песникиња удахнула душу природи и
учинила је сличном људима?
2. Пронађи што више епитета у песми
и објасни њихову стилску функцију. Шта
је све песникиња помоћу њих дочарала у песми? Којом се врстом речи то
постиже?
3. Кога би могла да представља
девојка златног округлог ока и трепавица белих? Откриј ко се крије у ликовима лепих витеза па лих. Како су
представљени косачи у песми? С чим
се пореде? На који начин зрикавци и
зелен-коњици изражавају своју тугу?
4. Обрати пажњу на глаголска времена у песми. На који се начин смењују
прошло, садашње и будуће време? Шта
се на тај начин постиже?
Примењујемо научено
Добро осмишљена питања
помажу ти да научен
књижевнотеоријски појам
примениш у тумачењу
књижевног текста.
4
Када кренеш у природу, понеси
фотоапарат и фотографиши што више
занимљивих детаља. Те фотографије
ти касније могу помоћи и као инспирација за писање састава или песама
о природи.
Откривај свет помоћу својих чула.
Запажај и бележи значајне појединости (простор, боје, светлост, покрете) помоћу којих можеш сликовито
да опишеш свет који те окружује у
школској свесци.
ЗАНИМЉИВОСТ
„Детелина – као и код других народа,
тако се и код нашег народа детелина са
четири листа сматра да доноси срећу:
с помоћу ње може се отворити свака
брава; може се наћи новаца; нарочито
ако је нађена пре Ђурђевдана, имаће се
среће у лову, имаће се среће уопште.
(...) Ко би нашао четворолисну детелину
на Ивањдан, разумео би животињски
језик.“
(Веселин Чајкановић, Речник
српских народних веровања о
биљкама, одломак)
Маслачак (Leontodon taraxacum
L.), попино гумно, попина
милосавка, жућеница, мљечњак
од грознице. Плод овог цветка
лоптица од паперја, која се ветром лако
развеје, па се тако ова биљка расејала
до снежних граница.“
(Павле Софрић Нишевљанин,
Главније биље у народном веровању
код Срба, одломак)
БЕЛЕШКА О АУТОРУ
УЧИМО НЕШТО НОВО
Запажаш да поједине речи настају имитирањем (опонашањем) звукова из
природе. Тако петао кукуриче, мачка мјауче, вода жубори, лишће шушти, а
точкови шкрипе. Такве речи зову се ономатопејске речи и стилски су веома
изражајне. Када се оне употребе у књижевном делу, настаје стилска фигура
која се зове ономатопеја.
Ономатопеја је стилска фигура којом се подражавају (имитирањем, опонашањем)
гласови и звуци из природе. На пример: „Зрикавци тужно зричу.“
ПРИМЕЊУЈЕМО НАУЧЕНО
Учимо нешто ново
Објашњења важних
књижевнотеоријских појмова
које треба да научиш у петом
разреду налазе се у овом пољу.
различитим нивоима знања,
способностима и вештинама
ученика. Објашњења важних
књижевнотеоријских појмова
које ученици усвајају у петом
разреду налазе се у пољу Учимо
нешто ново. Добро осмишљена
питања помажу ученицима да
научен књижевнотеоријски појам
примене у тумачењу књижевног
дела.
1. Пронађи и подвуци ономатопејске
речи у песми Покошена ливада. На који
начин оне доприносе сликовитости
песме и дочаравању атмосфере? Шта је
све у уметничком свету песме помоћу
тих речи оживело?
2. Обнови ономатопеју у Радној
свесци на стр. 15.
Десанка Максимовић (1898–1993), једна од најзначајнијих
српских песникиња. Рођена је 16. маја 1898. године у Рабровици
(код Ваљева). Школу је похађала у Бранковини и у Ваљеву.
Студирала је на Филозофском факултету у Београду упоредну
књижевност, општу историју и историју уметности. Радила је
као професор у гимназији у Обреновцу, у учитељској школи
у Дубровнику и у гимназијама у Београду. Постала је 1959.
године члан Српске академије наука и уметности. Писала
је поезију, лирску прозу, приповетке, романе и путописе,
бајке за децу. Њене познатије збирке су: Зелени витез (1930),
Гозба на ливади (1932), Песник и завичај (1946), Заробљеник
снова (1959), Говори тихо (1962), Тражим помиловање (1964),
Немам више времена (1973), Ничија земља (1979). Књиге за
децу: Златни лептир, Ветрова успаванка, Буба-Мара, Ако је
веровати мојој баки и друге.
КЉУЧНЕ РЕЧИ
ономатопеја, персонификација, епитет, лирска песма
78
Занимљивост
Овде можеш да прочиташ
занимљивости из
књижевности, историје,
митологије, научних и
популарних текстова, као
и часописа за младе.
79
Белешка о аутору
У овом пољу сазнаћеш
нешто више о аутору
чије текстове читаш и
тумачиш. Фотографија
ти помаже да га
препознаш и запамтиш.
Кључне речи
Налазе се испод
књижевног текста.
Стваралачки задатак
Ово је поље у којем можеш
самостално, маштовито и оригинално
да ствараш онако како осећаш,
желиш и умеш. На креативан начин
одговори на питања у Радној свесци.
Не заборави да у књижевности
нема погрешних одговора – сваки
је вероватан и могућ. Књижевни
текст је отворен према разноликим
могућностима тумачења. Важно је да
задатак буде лично твој.
мр Наташа Станковић-Шошо, др Бошко Сувајџић
Стваралачки задатак чине истраживачки
налози којима се подстиче креативност
ученика, мотивише рад на тексту и повезује
знање српског језика и књижевности.
У сегменту Занимљивост налазе се одломци из
научнопопуларних и информативних текстова
за децу и младе. Уз књижевни текст постоји
и сажета биографија о аутору са његовом
фотографијом. Кључне речи су на крају сваке
лекције.
РОДОВИ И ВРСТЕ НАРОДНЕ (УСМЕНЕ) КЊИЖЕВНОСТИ
Лирске врсте:
• обредне песме:
додолске / коледарске / божићне /
богојављенске /
ђурђевске / краљичке / ивањске /
спасовске
• митолошке песме
• обичајне песме:
здравице
тужбалице
сватовске песме
• посленичке песме
• љубавне песме
• породичне
песме:
успаванке
• религиозно-моралистичке
песме
• шаљиве песме
КЊИЖЕВНИ РОД:
ЕПСКА ПОЕЗИЈА
(ЕПИКА)
ПРИПОВЕТКЕ:
• епске песме
средњих времена:
г) песме о хајдуцима
д) песме о ускоцима
Епске врсте у
прози:
• приче о
животињама
• басне
• бајке
• новеле
• легендарне приче/приповетке
• шаљиве приче/
приповетке
• анегдоте
Епско-лирске врсте: баладе и романсе
ПРЕДАЊА:
• митолошка
(демонолошка)
предања
(о натприродним
бићима и силама)
А
• етиолошка и есхатолошка предања
(о пореклу појава у
природи и друштву; о
настанку света, небеских тела, животиња,
биљака и човека; о
последњем времену)
КЊИЖЕВНИ РОД:
ЛИРИКА
КЊИЖЕВНИ РОД:
ЕПИКА
Епске врсте у стиху:
• еп (епопеја)
• спев
Краће фолклорне форме:
• загонетке • пословице • питалице
• изреке • брзалице • пословична поређења
• бројанице • благослови • заклетве • клетве
• епске врсте у
прози:
• басна
• бајка
• новела
• приповетка
• роман
• кратка прича
• приповест
• анегдота
• цртица
• житије
КЊИЖЕВНИ РОД:
ДРАМА
Епско-лирске
врсте:
• балада
• поема
• романса
Књижевно научне
врсте:
• биографија
• аутобиографија
• дневник
• путопис
• мемоари
Л
Б1
П
А2
И
Б2
О
Аз
Р
Б3
Е
А4
С
Б4
З
А5
К
Б5
И
А6
А
Б6
Ј
Б7
А
А1 – Обредне лирске народне песме које се певају за време празника Лазарева
субота (недељу дана пре Ускрса). Певају их (уз игру, у колу) младе
девојке, лепо обучене и украшене.
А2 – Обредне лирске песме које славе летњу дугодневицу. Примивши неке
одлике хришћанства, певале су се за Ивањдан (дан Јована Крститеља, 7.
јул).
А3 – Гласовно подударање речи на крају стихова.
А4 – Летње обредне песме које се певају око летње дугодневице, на Спасовдан
(четрдесет дана после Ускрса).
А5 – Зимске обредне песме које су се певале сваке године од 22. децембра до 7.
јануара. На пример: Војевао бели виде, коледо!
А6 – Синоним за реч непознат аутор.
РОДОВИ И ВРСТЕ АУТОРСКЕ (ПИСАНЕ) КЊИЖЕВНОСТИ
Лирске врсте:
• описна (дескриптивна) песма
• родољубива
(патриотска) песма
• мисаона (рефлексивна) песма
• љубавна песма
• социјална песма
• химна
• успаванка
• шаљива песма
• песма у прози
• елегија
• дитирамб
• ода
Б
А1
А
• културно-историјска предања
(биографије јунака,
приповедање
о историјским
догађајима, настанку места и митови о
свецима и херојима)
• епске песме новијих времена:
ђ) песме о ослобођењу Србије
е) песме о ослобођењу Црне Горе
На крају сваког поглавља налази се
систематизација обрађеног градива дата
у облику табеле, креативне слагалице,
укрштенице и разноврсних задатака
(мозгалица, квиз знања и преслишанка).
У овој креативној слагалици дата су почетна слова књижевнотеоријских
појмова о којима си учио/-ла у поглављу Четири годишња доба. Попуни
креативну слагалицу одговарајући на постављене захтеве.
КЊИЖЕВНИ РОДОВИ У ПРОЗИ
Епске врсте у стиху:
• епске песме старијих времена:
а) песме о Немањићима и Мрњавчевићима
б) песме о косовским јунацима
в) песме о Бранковићима и Црнојевићима
Осим о значењима појединих речи, ученици у
пољу Из ризнице речи откривају и нешто више
о њима и богате свој речник новим речима.
КРЕАТИВНА СЛАГАЛИЦА I
Мали ђачки подсетник
КЊИЖЕВНИ РОД:
ЛИРСКА ПОЕЗИЈА
(ЛИРИКА)
Мали ђачки подсетник омогућује ученицима
да обнове књижевнотеоријске појмове које су у
претходном периоду научили.
Креативна
слагалица, мозгалица,
преслишанка омогућују
ти да на занимљив
начин обновиш своје
знање.
Б
Б1 – Препознај стилску фигуру у наведеном стиху: „Ливада крај реке спава.“
Б2 – Препознај стилску фигуру у наведеном стиху: „Зрикавци тужно зричу.“
Б3 – Препознај стилску фигуру у подвученим примерима:
„Краве ти се истелиле,
Све волове витороге;
Кобиле се иждребиле,
Све коњице путоноге;
Овце ти се изјагњиле,
Све овчице свилоруне.“
Б4 – Наслов описне песме Војислава Илића.
Б5 – Главна замисао која се поставља и разрађује у делу.
Б6 – Главни лик у књижевном делу.
Б7 – Писац оригиналног књижевног, уметничког или научног дела. Он своје
дело потписује именом и презименом.
Драмске врсте:
• трагедија
• комедија
• драма у ужем
смислу
Драмске
подврсте:
• једночинка
• драма за децу
• радио драма
• историјска драма
Остале форме
драме:
• сценарио
• синопсис
177
94
5 . Више о приручницима за Српски језик
можете сазнати на странама 34-35.
5
Српски језик 5
Аутор:
Јелена Срдић
Уредник:
мр Наташа Станковић-Шошо
Рецензенти:
проф. др Милан Стакић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
доц. др Бранка Јакшић-Провчи,
Филозофски факултет Универзитета
у Новом Саду
мр Олга Сабо, Институт за српски језик
САНУ у Београду
Сања Рајчевић, професор српског језика
у ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеву
Назив поглавља
Oбележава веће
тематске целине у
уџбенику.
Просте и сложене реченице
У Граматици је у потпуности
обрађено градиво предвиђено
Наставним планом и програмом за
пети разред основног образовања
и васпитања. Свако поглавље,
као и свака лекција, написани су
јасно и прегледно, уз примере,
дефиниције и задатке, табеле и
графиконе. Пажљиво одабраним
питањима ученик се води кроз
лекцију и пружа му се могућност
да и сам дође до одређених
закључака.
ПОДСЕТИ СЕ
Проста реченица
1. Заокружи слова испред простих непроширених реченица:
a)
б)
в)
г)
Време лети.
Жена је стала крај прозора.
Слушам птичје речи.
Пролази воз!
2. У следећим реченицама субјекте подвуци једном, а предикате двема
линијама:
Илустрација
Свака лекција је
илустрована на
одговарајући, креативан
начин (цртежом,
фотографијом
или уметничком
репродукцијом).
a)
б)
в)
г)
Лабудови полетеше високо.
Он је виолиниста.
Моја мама ради у школи.
Долази аутобус!
3. Допуни:
Реченице које поред субјекта и предиката имају још неке реченичне
чланове (прилошке одредбе, објекат, атрибут...) називају се ______________
______________________ реченице.
4. Напиши реченицу према следећем моделу:
Субјекат – глаголски предикат – глаголска одредба
____________________________________________________________________
5. У следећој реченици заокружи субјекатски скуп, а подвуци предикатски
скуп:
Непоколебљиви дечак спуштао се храбро.
102
103
Подсети се...
У овој лекцији
обновићеш градиво
које си научио/-ла у
претходним разредима.
6
Наслов лекције
Oбележава веће делове
тематских целина у
уџбенику.
Јелена Срдић
У одељку Подсети се ученик повезује
градиво претходних разреда са
актуелним градивом.
У уџбенику се налазе и разне питалице,
загонетке, вицеви, помицаљке. Посебно
се води рачуна о писмености ученика.
Лекције прате фукнкционалне
илустрације, које их својом
живописношћу обогаћују. У рубрици
Да ли знаш ученици сазнају разне
занимљивости, које су повезане са
градивом, савременим практичним
примерима, као и примерима из
књижевних дела.
Поглавља Правопис и Изговор садрже
разноврсне примере и вежбања. На крају
сваке лекције налазе се кључне речи.
Систематизацијом градива Научили смо
завршава се свако поглавље.
Правопис
Правопис
Тачка и запета (;)
Уместо тачке и запете чешће се користе запета или тачка.
Да ли знаш?
Овде ћеш читати о
разним занимљивостима.
ДА ЛИ ЗНАШ?
Прочитај следећи одломак и обрати пажњу на истакнути интерпункцијски знак:
„Разне птице прилагодиле су се одређеним природним стаништима изгубивши притом способност летења. Међу њима су нојеви, казуари и емуи који
имају дуге и снажне ноге прилагођене трчању ; пингвини користе крила као
пераја ; киви има закржљала крила и живи у јазбини.“
Писање правописних знакова у давним временима било је сасвим
другачије. Стари Грци дуго су писали не одвајајући речи, док су за
Римљане знаци интерпункције стављани искључиво због потреба дисања.
То су била места где треба удахнути, односно издахнути ваздух. Правила
интерпункције развијала су се кроз векове, а било је и покушаја да се
сасвим укину.
Задатак/задаци
Овде се налазе задаци
који помажу да усвојиш
ново градиво и повежеш
га са постојећим.
(Зашто?, енциклопедија за децу, група аутора)
Истакнути интерпункцијски знак зове се тачка и запета. Тачка и запета
се обично користи у већим целинама / одломцима који су састављени од
међусобно повезаних делова.
Он се користи када набрајамо међусобно повезане реченице или скупове
речи. У наведеном примеру тачком и запетом одвојене су реченице у којима
се говори о птицама које су изгубиле способност летења.
Подвуци у претходном одломку реченице
које су одвојене тачком и запетом.
Да се набрајају само речи, било би
обичније писати запете:
Међу њима су нојеви, казуари, емуи,
пингвини и киви.
Тачка и запета се више употребљава у
стручним и књижевним текстовима, а мање у свакодневном писању.
Задатак:
1. а) Заокружи интерпункцијски знак уместо кога би могла да се употреби
тачка и запета:
Најпознатији припадници снежне фауне су: бели медвед, поларна лисица,
алпски зец, алпска кокошка. На самом леду живе и неки инсекти попут скокуна и ледене буве.
б) Почетно слово речи иза тачке и запете је:
а) мало
б) велико
Заокружи слово испред тачног одговора.
Уради задатке (1 и 2) у Радној свесци на странама 138 и 139.
Кључне речи
Налазе се на крају
сваке лекције.
КЉУЧНЕ РЕЧИ
тачка и запета
„Ту, пред мојим очима се, у ствари, појављивао срушен, разорен, потопљен
град, с разбијеним крововима, порушеним храмовима, разваљеним сводовима; мало даље, остаци великог водовода; овде узвишење неког акропоља с
лебдећим облицима партенона; тамо, остаци кеја, као да је некад нека античка
лука штитила трговачке бродове; мало даље још пусте широке улице.“
(Жил Верн, Двадесет хиљада миља под морем)
154
155
Оловка
У овом пољу налазе се
задаци који те воде кроз
лекцију и помажу ти да
научиш ново градиво.
. . .
„Примери на којима се изучава језички проблем сродни су дечјем узрасту,
тако да их лако могу упамтити и применити у свакодневном животу.“
Проф. др Милан Стакић
„Уџбеник омогућава да ученик прати сопствени напредак у савладавању
садржаја и стечена знања примењује у свакодневној комуникацији. Језик
којим је уџбеник написан је јасан и лако разумљив.“
Мр Олга Сабо
7
Српски језик 5
Аутори:
мр Наташа Станковић-Шошо, др Бошко
Сувајџић и Јелена Срдић
Уредник:
мр Наташа Станковић-Шошо
Рецензенти:
проф. др Михајло Пантић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
проф. др Милан Стакић, Филолошки факултет
Универзитета у Београду
доц. др Бранка Јакшић-Провчи, Филозофски
факултет Универзитета у Новом Саду
мр Олга Сабо, Институт за српски језик САНУ
у Београду
Соња Чабрић, професор српског језика у ОШ
„Јован Ристић“ у Београду
Драгана Николин-Коларић, професор српског
језика у ОШ „Раде Кончар“ у Земуну
Задаци за
проверу
знања
Стилске фигуре
„Под брдом, са којег с времена на време захуче тамни борови, спава
смирена ливада. По гдегде, из ниске траве, беласа се неки овећи белутак.“
(2)
1. Препознај стилску фигуру у подвученим стиховима из лирске песме
Кад мати меси медењаке Бранка В. Радичевића и заокружи слово испред
тачног одговора:
5. Заокружи слова испред две тачне реченице:
„И вече је као од фила.
Отвара мати прозор у шир.
Одједном букне цели свемир
Као најслађа ванила.“
а) Епитет је реч која стоји испред или иза именице и означава неку њену
битну, сликовиту и значајну особину.
б) Епитет је најчешће прилог, а може бити и везник.
в) Епитети су најчешће придеви, али епитет може бити и речца.
(1)
г) Придеви, прилози и именице могу да буду епитети.
(1)
б) Улога епитета у лирској песми Зимско јутро јесте да:
• сликовито дочара зимски пејзаж;
• представи начин живота људи у граду;
• побуди у читаоцу радозналост за даље приказивање догађаја;
• опише зимско јутро на селу.
______________________________
јела
вита
очи
сиротиња
раја
б) Значење поређења:
• Имао је неприлике.
• Непромишљено се понаша.
• Лети с неразумевањем.
(1)
(1)
ПОРУКА ЗА ТЕБЕ
(1)
1–4 – Подсети се стилских фигура.
5–7 – Добро познајеш градиво.
7–8 – Врло добро познајеш стилске фигуре.
9–10 – Одлично примењујеш своје знање.
17
8
девојка
лепота
Лети као мува ______________________________________________ . (1)
3. У подвученим стиховима из песме Покошена ливада Десанке Максимовић
употребљена је једна стилска фигура. Напиши на линијама њен назив:
„Јутрос дођоше неки
дивови као храшће
у домовину трава.“
чарне
7. а) У народном говору честа су устаљена поређења. Допуни одговарајућим
речима шаљиво народно поређење и подвуци њено значење:
(1)
Подвуци два тачна одговора.
(1)
6. У народној поезији често се употребљавају стални епитети. Препознај
и повежи сталне епитете из леве колоне са одговарајућим речима из
десне:
2. а) Подвуци епитете у наведеној строфи из песме Зимско јутро Војислава
Илића:
„Јутро је. Оштар мраз спалио зелено лисје,
А танак и бео снег покрио поља и равни,
И сниски, тршчани кров. У даљи губе се брези
И круже видокруг тавни.“
Ова збирка задатака првенствено
има за циљ да ученици,
самостално или са својим
наставницима, проверавају,
4. Подвуци персонификацију једном линијом, а ономатопеју двема линијама
у наведеном одломку из Бајке о цветовима и дуги Стевана Раичковића:
(провера знања)
а) епитет б) поређење в) ономатопеја г) персонификација
Радна свеска за српски језик
у потпуности прати захтеве
Наставног плана и програма
за пети разред основне школе.
Равноправно су заступљене
области граматике, културе
језичког изражавања и тумачења
књижевног дела.
18
Број тачних одговора: ______
мр Наташа Станковић-Шошо, др Бошко Сувајџић и Јелена Срдић
увежбавају и обнављају усвојено знање
из књижевности и граматике српског
језика предвиђено Наставним планом
и програмом за пети разред основног
образовања и васпитања.
На крају Радне свеске налазе се и
Завршни тестови из српског језика и
књижевности са самовредновањем
(Порука за тебе), помоћу којих ученици
систематизују градиво усвојено у петом
разреду.
Поред тога, ученици усавршавају своју
језичку културу и писменост, уче се
да правилно говоре, тј. да се правилно
изражавају, да пишу писмене саставе,
препричају кратку причу или динамичку
сцену из књижевног дела.
Од ученика се очекује да разврставају,
класификују појмове, да подвлаче или
заокружују тачне одговоре, да попуњавају
празна места у реченицама или у табелама
и сл.
Завршни тест из српског језика I
1. Подвуци све непроменљиве речи:
Ленка, Бета и ја смо кренуле ка школи, али нас је уплашио један велики
црни пас. „Хеј, дођи овамо!“, зачух дубок мушки глас. „Не брините, није
опасан!“
(1)
2. Попуни табелу:
Она није имала дете, али је за сву децу света измислила плишаног меду
1903. године.
врста речи
служба у реченици падеж, број, род
она
дете
плишаног
(3 – сваки водораван ред 1 бод)
3. Напиши компаративе следећих придева:
добар – _______, леп – _________, строг – _________, јасан – ________
(2 – сваки тачан одговор 0,5)
4. Одреди врсту и подврсту подвучених заменица:
свако – ___________________________
себи – ____________________________
их – ______________________________
ништа – ___________________________
(2 – сваки тачан одговор 0,5)
5. Напиши задате облике глагола:
а) 3. л. мн. презента СЕДЕТИ: _____________________
б) радни глаголски придев, м. р. јд. ПЕВАТИ: _____________________
в) 2. л. мн. футура I СТИЋИ: ________________/ ___________________
г) 2. л. јд. перфекта СТАЈАТИ: ___________(2 – сваки тачан одговор 0,5)
6. Допуни реченицу:
Глаголи се према трајању радње деле на __________________________ и
___________________ (0,5), а према прелазности радње на _______________,
___________________ и _______________________ (0,5).
7. Подвуци све бројеве у тексту и разврстај их:
Ми смо са Машом скупили четири сандука јабука. Први сандук је био
утоварен у камион, а други и трећи су њих четворо оставили за себе.
а) главни број: ___________________________
б) редни бројеви: ____________________________
в) збирни бројеви: ____________________________ (1 – два тачна 0,5)
8. Линијама повежи реченице у којима су подвучени одређени реченични
чланови са њиховим називима:
а) Ронилац се спустио до морског дна.
б) Кошаркаши су се грчевито борили за
победу.
в) Отишла је до Ане, наше комшинице.
г) Инсистирају на ефикасности.
д) Немам сестру.
ђ) Милан је рукометаш.
е) У кућу је ушао странац.
ж) Она редовно иде на балет.
прилошка одредба за начин
прилошка одредба за место
глаголски предикат
апозиција
субјекат
именски предикат
неправи објекат
прави објекат
(3,5 – сваки тачан одговор 0,5)
9. Заокружи слово испред сложене реченице:
а) Певај, уживај, ослободи се! в) Не смемо више да чекамо.
б) Зажмури!
г) Она је била наша наставница.
(1)
10. Уочи неправилности и препиши правилно писаним словима следећу
реченицу:
„Долазишли ти?“, упита Маја. „Доћићу, али на ништа не рачунајте!“
________________________________________________________________
______________________________________________________________
(1)
ПОРУКА ЗА ТЕБЕ
15,5–17,5: Одлично познајеш градиво!
13, 5–15: Врло добро познајеш градиво!
11,5–13: Добро ти иде.
9,5–11: Умеш ти то боље!
Мање од 9,5: Пробуди се!
Број бодова: ___________________
(1)
154
155
. . .
„Радни налози и други задаци постављени су на више нивоа реализације,
те су подстицајни у мери индивидуалних способности уџбеника. Задаци
су формулисани да мотивишу ученике на самообразовање и примену у
свакодневним приликама.“
Доц. др Бранка Јакшић-Провчи
9
Српски језик 6
Аутори:
мр Наташа Станковић-Шошо, др Бошко
Сувајџић
Уредник:
мр Наташа Станковић-Шошо
Рецензенти:
проф. др Љиљана Бајић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
проф. др Михајло Пантић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
доц. др Бранка Јакшић-Провчи,
Филозофски факултет Универзитета у
Новом Саду
Соња Чабрић, професор српског језика у
ОШ „Јован Ристић“ у Београду
И ЈОШ ДАЉЕ ИЗА КРАЈА
– ДО БЕСКРАЈА
Назив поглавља
Књижевни текстови повезани
су у поглавља књижевно-историјским, тематскомотивским и жанровским
приступом. Свако поглавље
има своју препознатљиву
Читанка Уметност речи садржи
прописане књижевноуметничке
текстове као и текстове по избору
аутора. У потпуности обрађује
наставне садржаје прописане
Наставним планом и програмом
за шести разред.
„Моје песме нису песме, него писма сваком од вас. Оне
нису у овим речима које читате, него у вама, а речи се
употребљавају само као кључеви, да се откључају врата иза
којих нека поезија, већ доживљена, већ завршена, већ много
пута речена, чека затворена да је неко ослободи.“
Мирослав Антић
Мирослав Антић
Плава звезда
боју.
Песник Мирослав Антић написао је више књига за децу и младе (Плави
чуперак, Шашава књига, Гарави сокак...). Записао је да своје песме упућује
читаоцу као писма. Настојећи да њихов свет читалац препозна у себи, он је
откључавао врата иза којих је поезија чекала да буде ослобођена.
Иза шума, иза гора, иза река, иза мора,
жбуња, трава,
– опет ноћас тебе чека чудна нека звезда плава,
звезда права.
Илустрација
На одговарајући,
креативан начин (цртежом,
фотографијом или
уметничком репродукцијом)
илустрација прати књижевни
текст.
Чак и ако не верујеш,
пробај тога да се сетиш.
Кад зажмуриш и кад заспиш, ти покушај да је чујеш,
да одлетиш,
да је стигнеш и ухватиш и сачуваш кад се вратиш.
Али пази:
ако није сасвим плава, сасвим права,
мора лепше да се спава, да се сања до свитања,
мора даље да се лута,
– тристо пута,
петсто пута,
мора друга да се нађе... трећа... пета...
мора у сну да се зађе на крај света
и још даље иза краја – до бескраја.
57
56
Уводна мотивација
Налази се испред текста.
Осмишљенa је да те уведе
у свет књижевног дела,
подстакне те да га прочиташ и
помогне ти да га разумеш.
10
мр Наташа Станковић-Шошо, др Бошко Сувајџић
Читанка је подељена на седам поглавља:
Разиграни дани, И још даље иза краја – до
бескраја, Код куће је најбоље, Прва љубав,
На пољу божура, На вилином игралишту,
Наслеђе.
Уводна мотивација, која се налази испред
текста, помаже ученицима и подстиче их
да дубље доживе уметнички текст како би
разумели радњу и наслутили атмосферу
дела.
Свако поглавље именовано је поетским
насловом које асоцира тематску окосницу
као принцип организације уметничке
грађе. Методичко-дидактичка апаратура
везана за књижевноуметничке и друге
текстове има јасну и прегледну структуру.
Непознате речи дате су и објашњене
на маргини текста тако да не ометају
рецепцију дела.
КОД КУЋЕ ЈЕ НАЈБОЉЕ
Мото
У сваком поглављу
чекају те значајни
песници и писци. Они ће
те надахнутим речима
уводити у свет усмене
и писане књижевности.
Њихове мисли су мото
књижевног текста уз који
се налазе.
„Тијо ноћи,
Моје сунце спава.“
Јован Јовановић Змај
Успаванке
(избор)
Успаванке су веома старе лирске песме које су се певале деци да би лакше
заспала. Наши преци веровали су да је спавање нека врста привремене смрти
јер тада душа закратко напушта тело и враћа се тек онда када се дете пробуди.
Деци су од рођења певане успаванке које су их штитиле у сну од опасних сила.
У неким успаванкама говори се о чудотворном рођењу детета уз помоћ биљака,
животиња и натприродних бића. Најчешће се у овим песмама описује колевка
у којој дете спава и предвиђа се његова будућност (син ће постати младожења
и ратник, достојан цареве кћери). И данас се деца често успављују песмом и
причом. Као и остале народне лирске песме, и успаванке можеш пронаћи у
књизи Српске народне пјесме I Вука Стефановића Караџића.
Нинај, нинај, злато моје!
Чуј, ђе ми те санак зове;
Сан те љуби, и говори:
„Ушикај се, драго моје.“
нинај – реч
која се пева
при љуљушкању
детета
ђе – где
ушикати
–успавати
***
Мајка Јова у ружи родила
ружица га на лист дочекала,
бела вила у свилу повила,
а пчелица медом задојила,
ластавица крилом покривала,
нек је румен кô ружа румена,
нек је бијел кô бијела вила,
нек је радин кô пчела малена,
нек је хитар као ластавица.
задојити –
нахранити
румен – црвен
бијел – бео
радин – вредан
хитар – брз,
окретан
Речник
Објашњења непознатих
речи налазе се на
маргинама књижевног
текста у којем се оне
појављују.
***
116
117
. . .
„Оно што, међутим, даје посебну вредност читанци Уметност речи
је њена потпуна посвећеност активирању пажње ученика. Налози су
методички добро осмишљени, јасни, конкретни, занимљиви, подстицајни
и активирају ученике. Учење престаје да буде обавеза, оно постаје лична
потреба, радост сазнавања и препознавања. Читање постаје дружење са
светом, откривање, занимљиво путовање светом речи.“
Соња Чабрић
11
Српски језик 6
Методичку апаратуру чине:
Разговор о књижевном делу,
Учимо нешто ново, Мали ђачки
подсетник, Примењујемо научено,
Стваралачки задатак, Белешка
о аутору... На крају сваког текста
налазе се кључни појмови.
РазговоР о књижевном делу
Тумачење
књижевног
дела
Учимо нешто ново
Објашњења важних
књижевнотеоријских
појмова које треба да
научиш у шестом разреду
налазе се у овом пољу.
1. Шта о Аски сазнајеш на почетку
приповетке? Како она доживљава свет
који је окружује? По чему се разликује
од својих вршњакиња? Шта покреће
њене поступке? Опиши Аску.
2. Шта је о уметности и игри мислила Аја? Када је променила мишљење?
Зашто је то учинила?
3. Упореди у каквом су односу природа и Аскина расположења. Каква се
атмосфера дочарава описом пропланка
у шуми?
4. Запази како је Аскина борба за
живот сликовито представљена у причи. Шта покреће развој догађаја у овој
приповеци? Прати како је приповедач
приказао сусрет Аске са вуком. Протумачи због чега је Аска почела да игра.
Стваралачки задатак
оспособљава ученике да креативно
представе усвојено знање, умење
и различите вештине. Белешка
о аутору – кратка биографија
стваралаца са фотографијом.
Примењујемо научено
Анализирај начин на који је приказан
ток Аскине игре пред вуком. Прати
како се Аскина игра мења. Спреми
се да објасниш чиме је та промена
проузрокована. Када је коначно Аска
опчинила вука? Како је то постигла?
Пратећи поступке и размишљање вука,
закључи каква је моћ уметности.
5. Објасни како су ловци пронашли
и спасли Аску. Издвој завршни део
приповетке. Установи какве је последице имао сусрет Аске и вука на даљи
Аскин живот.
6. Размисли о идејама изреченим
у приповеци. Наведи реченице којима
су оне изражене. Припреми се да протумачиш шта си из приповетке „Аска
и вук“ научио/-ла.
1. Пажљиво читај Андрићеву приповетку „Аска и вук“. Током читања
уочавај и на маргинама текста бележи
и издвајај приповедне целине. Сваком
делу приповетке дај посебан наслов.
Које важне податке приповедач казује
на почетку? Означи садржај главног
дела приповетке. Подсети се из колико
се делова (епизода које се надовезују
једна на другу) састоји ова прича.
2. Вук у важним тренуцима размишља о својој жртви. Подвуци реченице које представљају његов унутрашњи
монолог (разговор са самим собом).
Које вукове особине при том долазе
до изражаја?
стваралачки задаtak
Сачини план текста у Радној свесци
на странама ----- и усмено препричај
приповетку „Аска и вук“ поштујући
редослед догађаја и истичући
карактеристике ликова (Аске, вука,
Аје).
белешка о аутору
Иво Андрић (1892–1975)најзначајнији српски
књижевник 20. века. Основну школу и гимназију
завршио је у Вишеграду и Сарајеву, а студије историје
и књижевности у Грацу. Као дипломата службовао је
од 1921. до 1941. године у представништвима у Риму,
Букурешту, Грацу, Паризу и Берлину. У његовим делима
преплићу се историја, мит, легенда и модернистичка
поетика. Добио је Нобелову награду за књижевност
1961. године за роман На Дрини ћуприја. Објавио је
збирке песама Ex ponto и Немири, збирке приповедака
Пут Алије Ђерзелеза, Приповетке, Нове приповетке,
Панорама, Лица. Најпознатији романи: На Дрини
ћуприја (1945), Травничка хроника (1945), Госпођица
(1945), Проклета авлија (1954).
Учимо нешто ново
Када се размишљање јунака представи у тексту у облику управног говора,
такав облик излагања назива се унутрашњи монолог. На пример: „Идући тако
месечарски, не гледајући где стаје и не дајући себи више рачуна о правцу у ком
иде, вук је једнако понављао сам у себи: ’Крв и месо овог шиљежета никад
ми не гину. Могу да га рашчеречим у сваком тренутку, кад ми се прохте.
Него, да се нагледам чуда. Да видим још овај покрет, па још овај...’“
Писац користи унутрашњи монолог да би приказао оно о чему ликови
размишљају и како се осећају.
мали ђачки подсетник
Нарација је приповедање о јунацима, догађајима и њиховим доживљајима.
Догађаји имају у епици свој развојни и временски план који чини радњу
приче.
У приповеци „Аска и вук“ Иве Андрића догађаји се смењују поступно, по
логичном редоследу збивања. Такво казивање, у којем се догађаји приказују
по реду, онако како су се одвијали, назива се хронолошко приповедање.
кључне речи
приповетка, унутрашњи монолог, нарација, хронолошко приповедање
41
Мали ђачки подсетник
Овде се налазе
књижевнотеоријски појмови
које си учио/-ла. Можеш да
се подсетиш и обновиш оно
што си заборавио/-ла.
12
У пољу Примењујемо научено
добро осмишљена питања
помажу ученицима да научен
књижевнотеоријски појам
употребе у тумачењу књижевног
дела.
42
Белешка о аутору
У овом пољу сазнаћеш
нешто више о аутору
чије текстове читаш и
тумачиш. Фотографија
ти помаже да га
препознаш и запамтиш.
Кључне речи
Налазе се испод
књижевног текста.
мр Наташа Станковић-Шошо, др Бошко Сувајџић
Ризница речи – подстиче ученике
да богате свој речник усвајајући нове
појмове. Занимљивост – наводе се
текстови из секундарне литературе.
Читанка се завршава Регистром појмова,
који ученицима омогућује да се лакше
снађу и да пронађу појмове које желе.
Читанка је богато графички и ликовно
опремљена.
На крају сваке целине налази се
систематизација обрађеног градива
у виду лексикона, књижевне
укрштенице, табеле, креативне
слагалице.
КРЕАТИВНА СЛАГАЛИЦА I
Књижевна укрштеница
1. Напиши назив стиха или објашњење за врсту стиха према броју слогова као што је започето:
1
1. кратки стихови
2. дуги стихови
• четверац (стих од четири слога)
„Братац сеји“
1. 2. 3. 4.
(народна песма)
• деветерац (стих од девет слогова)
„На висоравни, где је сјало“
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
(Стеван Раичковић, Лето на висоравни)
• петерац (стих од ________ слогова)
„Бисерна брада“
1. 2. 3. 4. 5.
(народна песма)
• _____________ (стих од десет слогова)
„Косу реже, коса опет расте“
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
(народна песма Највећа је жалост за братом)
14
• шестерац (стих од _______ слогова)
,,У овога дома “
1. 2.3. 4. 5. 6.
(народна песма Домаћину)
• _____________ (стих од једанаест слогова)
„У мени цвиле душе милиона“
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.
(Алекса Шантић, Моја отаџбина)
23
• седмерац (стих од ________ слогова)
„Речни се плићак зрачи“
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
(Јован Дучић, Поље)
• _____________ (стих од дванаест слогова)
„Виторог се месец заплео у грању“
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.8. 9.10.11.12.
(Јован Дучић, Село)
• осмерац (стих од __________ слогова)
„Иванско цвеће, петровско“
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
(народна песма)
7
5
К
10
11
13
15
К
16
17
18
20
21
22
24
25
27
28
31
33
6
9
19
29
26
30
32
34
Водоравно
1. Предмет који је дјед Раде назвао „чудесна справа“. 3. Строфа која се састоји
од четири стиха. 4. Гласовно подударање речи на крају стихова или полустихова.
7. Синоним (реч истог или сличног значења) за реч незналица. 9. Један везник.
11. Мушко име. 12. Подругљив говор у којем се мисли супротно од онога што се
говори. 13. Хипокористик имена Александра. 14. Упитна заменица. 15. Поређење по
супротности. 18. Лична заменица 3. лица једнине мушког рода. 19. Шта је Перси био
Нушићев професор математике? 20. Драмска врста у којој се на различите начине
приказују комични јунаци који својим говором, поступцима, неприлагођеношћу
ситуацији и односом према другим ликовима изазивају смех. 21. Опис физичког
изгледа лика. 22. Лична заменица за 1. лице једнине. 23. Предмет о којем се говори
у књижевном делу. 27. Опис природе. 28. Стилска фигура којом се на сликовит
начин истиче значајна особина бића, предмета или радње. 31. Склоп догађаја који
проистичу један из другог у књижевном делу. 32. Женско име. 33. Презиме писца
приповедака „Дечак и пас“ и „Вереници“. 35. Стилска фигура којом се осећања,
представе, мисли и песничке слике ређају поступно, по јачини.
• ___________ (стих од тринаест слогова)
„Заборавио сам јутрос песму једну ја“
1. 2. 3. 4.5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12.13.
(Владислав Петковић Дис, Можда спава)
„Земља тврда, а небо високо.“
„Тако преспава јесен и зиму
Тиха, загледана у даљину.“
(Милован Данојлић, Шљива)
„Све је утонуло у тишину вечну.
Ни шума, ни гласа; само једнолико
Избија часовник ког не чује нико.“
(Јован Дучић, Село)
Усправно
1. Главни лик у роману Хајдук Станко Јанка Веселиновића. 2. Показна заменица.
3. Један прилог. 4. Синоним за оквир. 5. Женско име. 8. Јужно воће. 10. Женско име.
11. Седмо слово азбуке. 12. Женско име. 13. Тринаесто слово азбуке. 16. Антоним
од речи гладан. 17. Скраћеница од то јест. 20. Упитно-односна заменица. 24. Име
Аскине мајке. 25. Номинатив множине именице дете. 26. Главна јунакиња једне
Андрићеве приповетке. 28. Женско име. 29. Један везник. 30. Показна заменица.
2. ________________ је строфа која има четири стиха. „Под прозором мојим
Једна бреза бела
Блиста се у сребру
Свог снежног одела.“
(Сергеј Јесењин, Бреза)
4
12
• Моностих је најмањи облик строфе састављен од једног стиха.
1. ________________ је строфа која има три стиха.
3
8
А
2. Напиши како се називају строфе према броју стихова као што је започето:
• Дистих је строфа која има ____________ стиха.
2
85
115
6 . Више о приручницима за Српски језик
можете сазнати на странама 34-35.
13
Српски језик 6
Аутор:
Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана
Ћећез-Иљукић
Уредник:
мр Наташа Станковић-Шошо
Рецензенти:
проф. др Милан Стакић, Филолошки факултет
Универзитета у Београду
доц. др Александар Милановић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
мр Олга Сабо, Институт за српски језик САНУ
у Београду
Јелена Милутиновић, професор српског језика
у ОШ „Милош Црњански“ у Београду
Граматика за шести разред
садржи следећа поглавља: Творба
речи, Гласови, Гласовне промене,
Придевске заменице, Глаголски
облици, Реченица, Ортоепија,
Правопис, Језичка култура. У
уџбенику је обрађено градиво
предвиђено Наставним планом
и програмом за шести разред
основног образовања и васпитања.
У уводном делу, углавном свих
лекција, налазе се питања
Гласовне промене
Гласовне промене
Да ли знаш?
Овде ћеш читати о
разним занимљивостима.
ДА ЛИ ЗНАШ?
Говорници српскога језика често сонант Ј називају „јотом”. Има ли то значење именице „јота” у српском језику икакве везе са значењем те именице
у изразу ни за једну јоту? Речници српскога језика везују значење именице „јота” у наведеном изразу за десето слово у старом грчком писму.
Као мали, ситан знак у грчком алфабету, то слово је касније, у пренесеном смислу, почело у свакодневном говору да означава нешто веома
мало, неку ситницу. Тако када се чује да неко не жели да одступи од свог
убеђења ни за јоту, то значи да он то не жели да учини нимало, ни најмање, ни у којој мери.
ДА ЛИ ЗНАШ?
Јотовање је гласовна промена којом су се зубни сугласници З, С, Д и Т,
надзубни сугласници Л и Н, задњонепчани сугласници К, Г и Х и уснени
сугласници Б, П, М и В, када су се налазили испред сонанта Ј, замењивали предњонепчаним сугласницима Ж, Ш, Ђ, Ћ, Љ, Њ, Ч и сугласничким групама БЉ, ПЉ, МЉ, ВЉ.
Када неко са великом упорношћу
тренира неки спорт, свира неки
инструмент, чита књиге, игра компјутерске игрице, за њега се
каже да је загриЖен за то што
ради. Међутим, јабука коју
неко загризе није загрижена,
већ загриЗена.
загриЖен
навијач
загриЗена јабука
Задаци:
Јотовање се вршило и приликом промене облика речи и приликом
грађења изведених речи.
З, С, Д, Т, Л, Н
Ј
зубни и надзубни
сугласници
Б, П, М, В
предњонепчани
сугласници
Ј
уснени сугласници
К, Г, Х
задњонепчани
сугласници
Ж, Ш, Ђ, Ћ, Љ, Њ
БЉ, ПЉ, МЉ, ВЉ
уснени сугласник + Љ
Ј
1. Подвуци:
a) именицу у чијем инструменталу једнине запажаш јотовање:
град, глад, глас, гром, гној;
b) придев у чијем компаративу долази до јотовања:
здрав, пегав, плав, рђав, жилав.
2. Заокружи глагол у чијем се презенту врши јотовање:
цртати, пливати, спавати, плесати, радити, ходати
Ч, Ж, Ш
предњонепчани
сугласници
56
57
Задатак/задаци
Овде се налазе задаци који
помажу да усвојиш ново градиво
и повежеш га са постојећим.
14
Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић
помоћу којих се ученици подсећају градива
које су научили у ранијим разредима како би
актуелним градивом продубили знање. Кроз
пажљиво одабране примере, задатке, објашњења,
табеле, као и дефиниције, ученицима се пружа
могућност да сами дођу до одређених закључака.
На крају сваке области налази се Научили смо,
где је систематизовано и повезано градиво.
Свака лекција је илустрована на одговарајући
креативан начин (функционалном илустрацијом,
цртежом и фотографијом). У рубрици Да
ли знаш налазе се занимљивости у вези са
градивом. У пољу Запамти и ово објашњени су
важнији језички појмови. На крају сваке лекције
издвојене су кључне речи. Посебна пажња
се посвећује писмености, усменом и писаном
изражавању ученика, кроз правопис, ортоепију
и језичку културу. Одређена поглавља су писана
аутентично и као таква су потпуно нова у
уџбенику српског језика за основну школу. У
задацима, који се налазе на крају сваке лекције,
ученици треба да уоче, заокруже, подвуку,
објасне и повежу тачне одговоре, као и да
правилно изговоре и прочитају одређени текст.
Глаголски облици
Глаголски облици
Потенцијал
Напиши облике потенцијала глагола играти:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Пажљиво прочитај следеће реченице:
a) Волела бих да учествујем у наградној игри.
b) Ми бисмо радо вама поклонили ову слику.
c) Ако бисте могли да претрчите ову стазу за десет минута, био бих задовољан.
d) Ти би радо отишао до њих.
Коју радњу означава подвучени глаголски облик – остварену или неостварену? ___________ Хоће ли се она остварити? ____________ Облици волела
бих, бисмо поклонили, бисте могли, био бих, би отишао су облици потенцијала.
Потенцијал (могући начин) је глаголски облик којим се исказује
неостварена радња, стање или збивање, тј. она која означава жељу,
намеру или услов.
Потенцијал се гради од аориста помоћног глагола бити (3. л. мн. гласи
би) и радног глаголског придева:
Потенцијал је лични глаголски облик, јер разликује лица.
Потенцијал је сложени глаголски облик, јер у његов састав улази
помоћни глагол.
РАДНИ
ГЛАГОЛСКИ
ПРИДЕВ
ПОТЕНЦИЈАЛ
1. (ја) бих
мислио
1. (ја) бих мислио
Правилно је:
Неправилно је:
2. (ти) би
мислио
2. (ти) би мислио
Волела бих да постанем балерина. √
3. (он) би
мислио
3. (он) би мислио
1. (ми) бисмо
мислили
1. (ми) бисмо мислили
2. (ви) бисте
мислили
2. (ви) бисте мислили
3. (они) би
мислили
3. (они) би мислили
Волела би да постанем балерина.
Ти бих сигурно залутао.
Он бих поверовао.
Ја би хтела да идем кући. /
Ја бих тела...
АОРИСТ ПОМОЋНОГ
ГЛАГОЛА БИТИ
Правилно је
У овом пољу наћи ћеш
правописна правила.
ПРАВИЛНО ЈЕ
•
1. л. јд. потенцијала се гради од аориста помоћног глагола бити који
гласи бих и радног глаголског придева. Изговарај и пиши глас х:
Ти би сигурно залутао. √
Он би поверовао. √
Ја бих хтела да идем кући. √
•
1. л. мн. потенцијала гласи бисмо + радни глаголски придев, а
2. л. мн. потенцијала гласи бисте + радни глаголски придев.
Правилно је:
Неправилно је:
Ми бисмо заиграли.√
Ви бисте купили ову хаљину? √
Ми би заиграли.
Ви би купили ову хаљину?
108
109
Оловка
У овом пољу налазе се
задаци који те воде кроз
лекцију и помажу ти да
научиш ново градиво.
. . .
„У оваквом типу приручника јасно долази до изражаја маштовитост
аутора у смишљању питања која ученицима неће бити досадна. Такође,
битно је изнивелисати питања тако да на поједина могу одговарати
сви, дакле и они са довољном оценом из Српског језика, а на поједина
само они који заслужују највишу оцену.“
Доц. др Александар Милановић
15
Српски језик 6
Аутори:
мр Наташа Станковић-Шошо, др Бошко
Сувајџић, Слађана Савовић, Драгана
Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић
Уредник:
мр Наташа Станковић-Шошо
Рецензенти:
проф. др Љиљана Бајић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
проф. др Михајло Пантић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
проф. др Милан Стакић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
мр Олга Сабо, Институт за српски језик
САНУ у Београду
Драгана Николин-Коларић, професор
српског језика у ОШ „Раде Кончар“ у
Земуну
Илустрација
Прати задатке на
одговарајући начин
Порука за тебе
Помаже ученицима да
вреднују своје знање
16
мр Наташа Станковић-Шошо, др Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић
Радна свеска за шести разред првенствено
има циљ да ученици, самостално или са својим
наставницима, проверавају, увежбавају и
обнављају усвојено знање из књижевности и
граматике српског језика предвиђено Наставним
планом и програмом за шести разред основног
образовања и васпитања.
Први део Радне свеске посвећен је
тумачењу књижевног дела, хронолошком и
ретроспективном излагању, стваралачком
препричавању књижевних текстова из
факултативног корпуса. Поред тога, они
усавршавају своју језичку културу и писменост,
уче да се правилно изражавају.
У другом делу Радне свеске увежбавају се знања
из граматике. Задаци су добро осмишљени и
решавају се на различите начине, што их чини
веома занимљивим. Ученици треба да разврстају
појмове, да подвуку или заокруже тачне одговоре,
да попуне празна места у реченицама или у
табелама и сл. На крају Радне свеске налазе се и
Завршни тестови са самовредновањем (Порука за
тебе) путем којих ученици систематизују градиво
усвојено у шестом разреду.
Креативна слагалица
На занимљив и креативан
начин ученици обнављају
знање из књижевности.
. . .
„Поглавље у којем се систематизује народна епска песма „Марко
Краљевић укида свадбарину“ има занимљиве и веома креативне,
духовите и оригиналне задатке. Решавајући их ученици ће схватити
и заволети народну књижевност.“
Драгана Николин-Коларић
17
Српски језик 7
Аутор
др Оливера Радуловић
НО
Е
БР
О
ОД
Уредник
мр Наташа Станковић-Шошо
Рецензенти
проф. др Љиљана ПешиканЉуштановић, Филозофски факултет,
Униврзитет у Новом Саду
проф. др Михајло Пантић, Филолошки
факултет, Универзитет у Београду
Мирјана Станић, професор српског
језика у ОШ „Душко Радовић“, Нови Сад
Ауторка читанке је реномирана
универзитетска професорка
методике наставе књижевности
и српског језика која је градиво
јасно представила и ђацима
учинила разумљивим.
У кратком водичу кроз уџбеник
представљамо вам предност и
квалитет концепта наше читанке.
Павле Угринов
Stara porodihna kuÌa
Спољни изглед
Са улице су се видела три мала прозора, два један крај другог, скоро на
средини зида, и један по страни, ближе улазним вратима, сваки састављен
из два дела: доњег, већег, који се отвара, и горњег, мањег, који је углавном
био затворен, или се ретко отварао, и то само ради ветрења.
Прозори су били ниски, будући да ни читаво прочеље куће није било
одвише високо, тако да се кроз њих могло видети све што се у кући збива,
мада нејасно и искривљено, због окана која су била старинска, можда чак
и ручно ваљана, пуна неравнина и чворова. Но уколико би неко одиста и
завирио унутра, више би видео своју сопствену искривљену и заврнуту
слику у окну него оно што се збива у соби, а преко дана се у њој ништа није
збивало.
Дрвенарија прозора била је премазана мрком бојом, док је читав
спољни зид куће био окречен, дакле бео, изузев „сокла“, истуреног доњег
дела зида при земљи, који је такође био обојен мрком, тако да се спољни
изглед куће у боји слагао.
Изнад зида куће, са улице, као и из дворишта, дизао се китњаст забат
– са благо извијеним линијама и једном великом полукружном у врху,
са два таванска отвора и иницијалима предела – који је читавом својом
декоративношћу скоро у потпуности заклањао висок и искошен кров,
покривен дебелим и густим садевом трске, по којој се ширила тамнозелена
маховина.
Са десне стране прочеља, у продужетку крова, на кућу се наслањала
коса настрешница, која је била, у ствари, кров једног уског отвореног
ходника, бочног, дуж читаве унутрашње стране куће, ходника званог
„ганг“, на чијем су се почетку, с улице, налазила дрвена врата, са извијеном
(кованом) гвозденом кваком.
Почев од грубо тесаног багремовог стуба крај улазних врата, благо
се подизао лук велике улазне колске капије, која се на половини отварала,
делећи је на два извијена крила, обојена истом оном мрком бојом којом и
сва остала дрвенарија куће.
Наслов
књижевног дела
написан је словима
у боји поглавља.
Пеђа Милосављевић, Дубровник
Назив поглавља
Књижевне текстове
повезују тематика, жанр,
књижевни јунаци, идеје
или неке друге особености.
18
83
Илустрација
Свако поглавље отвара
илустрација која му тематски
одговара.
Др Оливера Радуловић
На самом почетку аутор ученике
следећим речима уводи у Читанку:
„Читање је чудесно путовање. Водиће
вас у пределе у којима до сада нисте
боравили. Књига је и времеплов који ће
вас вратити у прошлост, да сазнате како
се некада живело; она ће вас одвести
и у будућност, да наслутите шта може
постићи човек у својим прегнућима.
Књига је, изнад свега, уметничко дело,
попут слике или музике.
Me¬u svoÀima
1. Неколико пута прочитај песму. Увежбај
изражајно читање. Обрати пажњу на то које ћеш
речи нарочито нагласити. Њих је песник издвојио
и стилски истакао. На примеру песме Међу
својима потврдићеш и обновити усвојено знање
о емоционалности и субјективности песничког
језика. Пронађи стих у ком Дис говори о својим
Међу својима је једна од најбољих и најпотреснијих Дисових
песама написаних у изгнанству. Искрено и непосредно је опевана
породична нежност, топлина и чежња за домом. Лирски субјект
је несрећан што је далеко од Србије и што је одвојен од својих
најмилијих за које слути да их више никада неће видети. Владислав
Петковић Дис је због предосећања своје смрти, изражене у
поетским наговештајима, назван трагичним јунаком модерне
српске поезије.
Разговор о
уметничком делу
Питања и задаци
мотивишу
ученике за рад на
тексту и воде их
кроз тумачење
књижевног дела.
У срцу настаје живот Међу својима
Разговор о уметничком делу
Владислав Петковић Дис
осећањима. Он их изражава на једноставан и
ефектан начин.
2. Објасни песничку слику: У мом срцу поноћ.
Каквим осећањима је она обојена? На чему се
заснива? Приметићеш да лирски субјект цео свет
смешта у своје срце. Шта поноћ изражава у песми?
Каква је веза међу упоређеним појмовима?
Учимо нешто ново
МЕТАФОРА је стилска фигура која се заснива на преносу значења са једне речи на другу. Можемо је
одредити и као скраћено поређење из ког је изостављен познатији предмет који поредимо.
Упореди метафору са поређењем. Каква је веза између појмова које песник повезује? Шта се
постиже изостављањем поредбене речи као („слично“) при метафоричном изражавању? Да ли се
овим наглашава подразумевани предмет или појам са којим се пореди? Метафора се заснива на
заједничкој особини два предмета или појма. Дисова метафора поноћ у срцу повезује осећања туге и
безизлаза са поноћним амбијентом. Њоме се постиже сликовитост и непосредност (једноставност,
природност) изражавања. Читалац добија утисак да је цео свет у песниковом срцу. За њега је свитање
сусрет са најдражим особама, а поноћ трајно одвајање од њих. Атмосфера је у песми пуна страха,
неизвесности и зле слутње. Своје сложено емотивно стање песник изражава метафором.
У мом срцу поноћ. У њој каткад тиња
Мис’о да још живиш, мој пределе млади.
Моја лепа звезда, мајка и робиња,
Боже! Шта ли данас у Србији ради?
Код вас је пролеће. Дошле су вам ласте.
Оживеле воде, ђурђевак и руже.
И мирише земља која стално расте
У гроб и тишину, мој далеки друже.
Стваралачки задаци
Напиши састав на тему: Недостајали су ми ближњи.
Потруди се да у саставу постигнеш сликовитост
изражавања употребом метафоре.
Ослушни песму и закључи како она звучи. Дис је
познат по музикалности својих стихова.
Једно твоје вече. Идеш кући споро
Улицама страха, и душа ти јеца.
Твоје гладне очи, моја дивна зоро,
Храни љубав мајке: „Нека живе деца.“
Улазиш у собу. Сузе те већ гуше.
А два наша цвета из четири рата
У твоме су крилу, образе ти суше:
„Мама, зашто плачеш? Је л’ писао тата?“
Учимо нешто ново
У овом пољу налазе
се објашњења важних
књижевнотеоријских
појмова.
Ako te neko pita...
Какво је значење биља?
Стваралачки
задаци
Од ученика се очекује
да на креативан
начин одговоре на
постављене захтеве.
ЂУРЂЕВАК – бере се уочи Ђурђевдана
да би била цветна година. Од њега се
плету венци и стављају на врата и кровове
кућа. Симболизује раст и напредак.
Понављамо и усвајамо теоријске појмове
У велике патње невино питање
Дуби дубљу рану: плач ти тресе груди...
Напољу је видно, као пред свитање.
К’о да ће се дићи гробови и људи.
Скупила си сузе у косе детиње.
Све вас гледам сада крај гозбе сироте.
Лице ти се ведри: то душа светиње
Љуби твоје чело, мој сјајни животе.
Жеља ми је била да одабрани књижевни
текстови подстакну ваше дружење
са књигом. Читајући текстове у овој
читанци, схватићете због чега је
језик дрво живота. Нека вас кроз свет
књижевног дела води љубав према
књижевности!“
тињати – слабо,
без пламена горети
јецати – плакати
18
КОНТРАСТ је стилска фигура којом се
врши поређење по супротности. Пронађи
стилска средства којима се наговештава трајни
растанак најдражих. Буђење природе у пролеће
супротстављено је вечерњем амбијенту који
појачава осећање усамљености жене и деце. Какав
се ефекат постиже поређењем по супротности?
Својим речима упореди контраст и метафору.
Објасни шта песму чини још потреснијом.
Пронађи стих у ком су најинтензивније изражена
осећања. Објасни стих: То душа светиње љуби
твоје чело, мој сјајни животе.
19
Уводна мотивација
осмишљена је да
ученике уведе у
свет књижевног
дела и подстакне
њихова читалачка
интересовања.
Илустрација
Репродукција,
фотографија и
цртеж у вези су са
темом књижевног
текста.
Понављамо и
примењујемо
теоријске појмове
Овај део даје кратак
преглед основних
књижевнотеоријских
појмова.
19
Српски језик 7
Читанку чини седам поглавља
и Појмовник. Свако поглавље
препознатљиво је по одређеној
боји и обухвата текстове који су
прописани планом и програмом
за седми разред основне школе.
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Из корпуса факултативних
текстова наставници могу
одабрати онај који ће обрађивати
на часу.
Назив поглавља
Књижевне текстове по
поглављима повезују тематика,
жанр, књижевни јунаци, идеје
или неке друге особености.
Илустровани су репродукцијама,
фотографијама и креативним
цртежима.
U srcu nastaje život Zvezda u čijim je grudima nešto kucalo
Razgovor o umetničkom delu
1. Pažljivo pročitaj priču Grozdane Olujić. Obrati pažnju
na uvodni deo. Šta je povod svađi među zvezdama?
Zašto najnežnije i najblistavije zvezdane lepotice silaze na
zemlju? Slobodno komentariši tekst. Iznesi svoje utiske
o delu.
2. Uporedi roman Mali princ sa Zvezdom u čijim je
grudima nešto kucalo. Kakve sličnosti zapažaš? Kako pisci
posmatraju život? Gde se događa radnja upoređenih
tekstova? U koje vreme? Kakve događaje pripovedaju naratori? Kakav je odnos pripovedača prema događajima?
3. Obrati pažnju na motiv zvezde. Šta zvezda simbolizuje? Izloži ukratko ispripovedane događaje u priči.
Poznato ti je da se uzajamno povezani događaji u jednu
celinu književnog dela nazivaju fabula.
4. Na koju te epsku vrstu podseća Zvezda u čijim je grudima nešto kucalo? Objasni zašto. Ko su glavni junaci priče?
Šta je povezalo zvezdu-lepoticu sa frulašem. Kakvo se
čudo dogodilo Zvezdi? Kao što je mali princ čuvao ružu
u srcu, tako je i Zvezda doživela čudesni preobražaj –
dobila je ljudsko srce. Objasni kako se to dogodilo. Kako
Понављамо и
усвајамо
теоријске појмове
Овај део даје кратак
преглед основних
књижевнотеоријских
појмова.
se Majka odnosi prema radoznaloj i umetnosti naklonjenoj Zvezdi? Šta je zagrejalo njene obraze i raskravilo
zaleđene grudi? Pročitaj pažljivo priču po drugi put.
Obrati pažnju na to koji oblici kazivanja preovladavaju?
5. Kakav je stil Grozdane Olujić? Čime se postiže
poetičnost priče? Koja stilska sredstva doprinose
slikovitosti ove moderne bajke? Čime se postiže živost
i neposrednost kazivanja? Na koga te podsećaju zvezde
sklone avanturama? Naučili smo da se smisao na-rodnih
bajki zasniva na prenеsеnom značenju. Kao i u Malom
princu, koji se završava letom glavnog junaka na njegovu
princu
planetu, i ovde je reč o uzletu, odlaskom među zvezde.
Prevedi označene metafore. Šta se dogodilo čobaninu?
Objasni značenje sintagme padanje zvezde. Kakav smisao
pridaje ovoj pojavi naš narod? Zaključi o čemu pripoveda
Grozdana Olujić. Čime se prevazilazi prolaznost i smrt?
Kakva je sudbina lepote u svetu?
6. Uporedi narodne bajke koje ste tumačili sa
umetničkom bajkom. Šta zapažaš? Nabroj sličnosti i uoči
razlike. Kako na tebe deluju bajke?
Ponavljamo i usvajamo teorijske pojmove
BAJKA označava duže epsko delo u prozi koje
govori o čudesnim događajima na simboličan način.
Vuk Karadžić bajke naziva gatkama ili ženskim
pripovetkama jer govore o događajima koji nisu
mogući u stvarnosti. Bajke su se pripovedale da
zabave slušaoce. Počinju i završavaju se opštim
mestima. Vreme koje opisuju je zatvoreno u priču
– neodređeno prošlo, a prostor je udaljen. Junaci
bajke su ljudi koji u priči pokazuju svoje izuzetne
sposobnosti i velikim trudom zaslužuju sreću na
završetku. Nemaju imena i određeni su pozivom
kojim se bave ili visokim poreklom (čobanin, carev
sin, princeza). Glavni lik u bajci ide u potragu za
srećom. Pomažu mu natprirodna bića koja ga ne
plaše. Junak bajke uz velike napore, zahvaljujući
pomagačima, postiže željeno. Očekivan srećan kraj
odlaže se nizom epizoda. Bajka ne poznaje smrt i
uvek se srećno završava. Jezik bajke je simboličan,
kao i junakova sudbina.
AUTORSKA BAJKA je nastala u doba razvijene
pisane književnosti. Reč je o proznoj vrsti koja pripoveda čudesne događaje, čiji nam je autor poznat.
Obrati pažnju na čudesnu priču Grozdane Olujić
Zvezda u čijim je grudima nešto kucalo. Uporedi je
sa nekom bajkom koju si skoro čitao/-la. Postoji li
veza ove autorske bajke sa stvarnošću? Obrazloži
odgovor odlomcima iz teksta!
Iz riznice reči
Beleška o piscu
Zvezde – nebeska tela koja se dovode u vezu sa sudbinom
ljudi. Postojalo je verovanje da utiču na sve važne događaje
u istoriji čovečanstva. Na nebu se odražava površina zemlje, pa su i nazivi sazvežđa u vezi sa predmetima i pojavama
koje se sreću na zemlji (Mali medved, Velika kola). Smatra
se da ima onoliko zvezda, koliko i ljudi. Rođenjem čoveka
pali se jedna zvezda. Padanje zvezde simbolizuje čovekov
nestanak. Verovalo se da zvezde imaju ljudsku prirodu,
kao i svojstvo rađanja, spavanja, govora. Naši preci su bili
uvereni da će se čoveku ispuniti želja kada ugleda zvezdu
padalicu. Predanja čuvaju verovanje da se duše umrlih pretvaraju u zvezde i odlaze na nebo. Zvezda je u hrišćanstvu
simbol božanske naklonosti. Spasiteljeva zvezda je dovela
mudrace sa istoka u Vitlejem, gde se Isus rodio, da mu se
poklone.
Mesec – prema narodnim verovanjima Mesec je znak
smrti. Simbolizuje noć i carstvo tame, za razliku od Sunca,
koje je gospodar svetlosti. Folklorne predstave vezuju
Mesec i Sunce rodbinskim odnosima. Pomračenje Meseca
objašnjavalo se velikom kataklizmom u svemiru – verovalo
se i da ga je progutao vuk. Sloveni su se krili od mesečeve
svetlosti ubeđeni da je štetna. Pojava nekih bolesti
dovođena je u vezu s mesečevim uticajem. Duše umrlih,
prema verovanju, odlaze na Mesec.
Frula – simbolizuje pastirski život. Izmislio ju je Pan, Bog
šuma i pećina, zaštitnik prirode. Predstavljan je na slikama
kao polučovek-poluživotinja. Motiv svirača na fruli javlja se
u mnogim bajkama.
Grozdana Olujić (1934) piše
romane, pripovetke i autorske
bajke. Njeno delo je spoj
čudesnog i realnog. Objavila
je romane Izlet u nebo, Glasam
za ljubav, Ne budi zaspale
pse. Poznata je njena zbirka
pripovedaka Afrička ljubičica.
Značajne su i zbirke Sedefne ruže i druge bajke,
Nebeska reka i Kamen koji je leteo i druge bajke.
Grozdana Olujić se svojim čudesnim pričama bori
za lepotu, dobrotu i plemenitost sveta, putujući
u svet mašte i sna. Zapažen je i njen roman-bajka
Zvezdane lutalice.
Ako te neko pita...
Zašto je izbio Trojanski rat?
Jedna priča iz drevne Grčke govori o svađi među
boginjama oko toga koja je najlepša. Najupornije
u nadmetanju su bile Hera, majka svih bogova i
zaštitnica braka, Atena, boginja mudrosti i rata,
i Afrodita, boginja lepote. Pozvale su trojanskog
kraljevića Parisa da dodeli krunu najlepšoj. Pošto
su bile veoma sujetne, svaka je, krišom od one
druge, pokušala da podmiti sudiju. Hera je Parisu
ponudila – bračnu sreću, Atena – ratničku slavu,
a Afrodita – najlepšu ženu sveta, lepu Helenu!
Budući da je Paris izabrao Afroditin dar, a lepa
Helena je bila udata žena, došlo je do njene
otmice. To je bio povod Trojanskom ratu koji
je trajao punih deset godina, jer je gnevni muž
bio niko drugi do grčki kralj Menelaj, koji je sa
svojim bratom Agamemnonom poveo vojsku na
Troju da bi oslobodio svoju ženu.
26
Ако те неко пита...
Овде можете прочитати
занимљивости из
света књижевности,
историје…
20
27
Из ризнице речи
Овај део доноси
објашњења о значењу
речи, њиховом пореклу и
вези са неким обичајима.
Белешка о писцу
У овом пољу сазнаћете
нешто више о аутору
чије ћете текстове
тумачити.
Др Оливера Радуловић
Сваки књижевни текст прате визуелно
истакнути делови којима се указује на
оно што је важно у наставној јединици.
То су: Речник и Уводна мотивација.
Ученицима се пружа могућност да
књижевни текст тумаче на различите
начине.
У томе им помажу разноврсне методичке
апаратуре: Разговор о уметничком делу,
Стваралачки задаци, Ако те неко пита,
Понављамо и усвајамо теоријске појмове,
Из ризнице речи, Учимо нешто ново,
Примењујемо научено и Белешке о писцу.
Пажљиво одабраним задацима ученици
се подстичу на размишљање, дискусију и
закључивање.
У срцу настаје живот Бисерне очи
Разговор о уметничком делу
Сима Пандуровић
Biserne ohi
1. Пажљиво прочитај песму Бисерне очи неколико
пута. Обрати пажњу на значења објашњених
речи. Добро размисли, па одговори, како песник
користи речи? Шта запажаш?
2. Књижевно дело можемо одредити као уметност
речи. Песнички језик се разликује од свакодневног
говора јер речи добијају нова значења да би
истакла песникова осећања и размишљања. Лепоту
песме Бисерне очи треба откривати постепено,
трагати за њом као за бисером у шкољки. Зашто
се у песми понавља мотив бисерне очи? Шта
се постиже понављањем? Пронађи песничке
слике које наглашавају расположење лирског
субјекта. Која стилска средства користи лирски
субјект да дочара дејство бисерног погледа?
Зашто је лирски субјект меланхоличан (тужан)?
Мотиви из природе служе песнику да изрази
своја осећања. Пронађи их у тексту. Објасни да
Као дух јесени у шум лишћа свела,
К’о туга у живот наших жеља тајних,
У моју се душу нечујно уплела,
На плими уздаха немих и бескрајних,
Сугестија тиха са висина ледних,
Дубином страсти свих срдаца верних
И тамне ноћи – сугестија једних
Очију бисерних.
Њихов сјај је био плав, мутан и чедан,
Сјај морем скривене, скупоцене шкољке;
Он је дав’о дубок незнан израз један
Чежње наших снова и минуле бољке;
Он је скрив’о благо успомена чедних,
Нежност жутих ружа и кринова смерних.
Нада мном и сада сија туга једних
Очију бисерних.
И онда, кад звезда моје судбе зађе
За малу хумку трошних земних жеља,
Последњи, општи удес кад нас снађе
И нестане наших патња и весеља,
Нада мном ће, као чар усана медних,
К’о лелујав, меки сјај висина сферних,
Лебдети и тада сетан осмех једних
Очију бисерних.
бисеран – који је од бисера
уплести – увући
плима – подизање нивоа
мора; преносно: настајање,
нарастање нечега
сугестија – утицај на вољу
других
чедан – онај који је без
порока, смеран
скупоцен – драгоцен
бољка – болест; бол, патња
крин – назив за украсну
биљку с великим цветовима
који могу бити беле и жуте
боје; љиљан
трошан – који се лако
троши, осипа; дотрајао
удес – немио догађај,
несрећа
сфера – небески свод
сетан – тужан, потиштен
28
Из ризнице речи
БИСЕР – у неким културама је симбол жене и
везује се за воду. Редак је, чист и драгоцен, јер се
крије у шкољци. Симболизује скривену лепоту
за којом се трага. Бисер се ствара око зрна
песка или другог чврстог ткива које повреди
шкољку. Постоји легенда да бисер сија зато што
настаје од бљеска муње или од капи росе која
пада у шкољку. Грчка богиња лепоте и љубави,
Афродита, рађа се из шкољке као бисер. На
Истоку бисер симболизује племенитост и зато
украшава круну краљева.
КРИН – симболизује неостварену љубав. Доводи
се у везу са Месецом и сновима. Као симбол
невиности сматра се Богородичиним цветом.
Разговор о
уметничком делу
Питања и задаци
мотивишу ђаке за
рад на тексту и воде
их кроз тумачење
књижевног дела.
ли су расположења лирског субјекта у складу
са атмосфером позне јесени. Пронађи у песми
поређења која конкретизују његова осећања.
Какве су бисерне очи? Шта сазнајемо о њиховом
погледу? Подвуци епитете који нам дочаравају
њихов поглед.
3. Песма Бисерне очи говори о непролазним
осећањима. Песника инспирише лепота коју не
може досећи, и чежња за бисерним очима које су
далеко у леденим висинама и сновима. Лирски
субјект чезне за погледом који је далек као бисер
у шкољци и за непролазним осећањима која
побеђују смрт. Пронађи у песми метафору која на
сличан начин означава смрт. Можеш ли наслутити
зашто је поглед очију бисеран, плав, хладан и
чедан, а зашто мек, лелујав, чежњив и снен? Где је
драга лирског јунака песме?
Примењујемо научено
Примењујемо
научено
Конструктивна
питања воде ученике
ка решавању
проблема и усвајању
нових појмова.
У песми Небо Стевана Раичковића
упознали сте појам симбола. Примени
научено на примеру песме Бисерне очи. У
откривању симболичних значења може
да ти помогне игра асоцијација. Пођимо
од мотива бисерне очи који је истакнут
насловом. Обрати пажњу на објашњење
речи бисер на маргини текста. Објасни
на шта те све бисер подсећа. Које
особине поседује? Пронађи бисерни
накит и дотакни га. Каква је твоја
реакција на додир бисера? Шта запажаш
гледајући га? Објасни како замишљаш
бисерне очи. Провери своја запажања у
Речнику симбола.
29
Боја
поглавља
Свако
поглавље
обележено је
одређеном
бојом.
Речник
Непознате
речи
објашњене
су на
маргинама.
7 . Више о приручницима за Српски језик
можете сазнати на странама 34-35
21
Српски језик 7
Аутори
Бојан Памучар, Владимир Милојевић
Уредник
мр Наташа Станковић-Шошо,
Филолошки факултет, Универзитет у
Београду
Рецензенти
доц. др Гордана Штасни, Филозофски
факултет, Униврзитет у Новом Саду
др Ђорђе Оташевић, виши научни
сарадник Института за српски језик
САНУ
Верица Арула, професор српског језика у
ОШ „Бранислав Нушић“, Београд
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Уџбеник граматике све наставне
јединице из језика обрађује на
веома маштовит и занимљив
начин.
У кратком водичу кроз уџбеник
представљамо вам предност
и квалитет концепта наше
граматике.
Назив поглавља
обележава веће
тематске целине у
уџбенику.
в
, :
. в в
. , в
: 
. 
в ,
в ­ . . €в , . в, в
в .  в
. € в в
. 
, в „в
“ ‚
.
ƒ
в в , …
­
­ в в
. €
­ вв ,
в в в.

, ƒ в , . в­ в †в ƒ­ в в . ‚
­ , в. : , в, в, , , .
‡
­в в †в
­ в. ­ , в
. , …
.
 ­ , ­
в
­ . в в
; , , ,
, в
, .
„ˆв в ­ вв !“, .
­, в в , . ­ в
в в . ‚
в
ƒ в . €в
в в
в
, , :
„
 в-
ƒ .“
8
9
Илустрација
помаже ученицима да разумеју
значење наставне јединице
или области.
22
Уводна мотивација
је текст којим се обликује и
усмерава интересовање ученика
за нову наставну јединицу.
Бојан Памучар, Владимир Милојевић
занимљива вежбања, задаци и примери који
их воде до синтезе свих кључних појмова
обрађених у лекцији.
Тематске целине у Граматици обрађене су у
једанест поглавља. Текст је јасан и разумљив и
илустрован је репродукцијама, фотографијама
и цртежима високог квалитета.
У сваком поглављу примењене су следеће
методичке апаратуре: Уради сам, Табеле,
Важно је знати и Ако те неко пита.
Ученицима је омогућено да нове појмове
из граматике, правописа и језичке културе
усвајају кроз забаву и игру, уз савестан и
одговоран рад.
На крају сваке веће целине дата је
систематизација градива, често са посебним
ликовним решењем које би ученику требало
да помогне да лакше усвоји и примени стечено
знање.
У томе им помажу: уводни текстови који их
мотивационом причом постепено уводе у
свет граматичких појмова и правила, бројна
Prosti i sloæeni glagolski oblici
 ­  .
( € ), в в .  в  €‚
(ƒ„, …, †): в.
ПРОСТИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ:
инфинитив
глаголски придев радни
глаголски придев трпни
глаголски прилог садашњи
глаголски прилог прошли
презент
аорист
имперфекат
императив
футур I
СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ:
перфекат
плусквамперфекат
футур I
футур II
потенцијал
3. в .
в
(1. )
_______________

(1. )
_______________

(1. )
________________
в
(в ): в
в
(1. )
______________________
(1. )
______________________
(1. )
:
________________
______________________
в
(2. )
______________
 I
(1. )
________________
 II
(1. )
________________
:
_________________
в
: в,
в, в
в
:
_______________
__________________
__________________
1. 1 в, 2 :
ПЕРФЕКАТ / ..... /
ФУТУР II / .... /
АОРИСТ / .... /
Табеле
доприносе
прегледнијем
и лакшем
усвајању
градива.
Ostale gramatihke osobine glagola
ФУТУР I / .... /
ИМПЕРАТИВ /.... /
ИМПЕРФЕКАТ / ..... /
(, , , , в
/ )
в
2. в , в :
ПЕРФЕКАТ, ФУТУР I, ФУТУР II, ИМПЕРФЕКАТ, ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ
ПРОШЛИ, ИНФИНИТИВ, ПОТЕНЦИЈАЛ
Назив
поглавља
, :
в, . . в в .
в : „, “.
в . в в в
.  . в
: „
в в .“
в в .  в в
. 
в в в в.
 , в, . в в
, в в в .
 – . – . – .
36
37
Уради сам
Симбол задатка који
ученик треба да уради.
Истакнута
објашњења нових
појмова из граматике
23
Српски језик 7
Аутори
др Оливера Радуловић, Бојан Памучар,
Владимир Милојевић
О
ЕН
Р
ОБ
Уредник
мр Наташа Станковић-Шошо
ОД
Рецензенти
проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић,
Филозофски факултет, Униврзитет у Новом
Саду
проф. др Михајло Пантић, Филолошки
факултет, Универзитет у Београду
доц. др Гордана Штасни, Филозофски
факултет, Униврзитет у Новом Саду
в У кратком водичу кроз уџбеник
представљамо вам предност и
квалитет концепта наше радне
свеске.
Mala princeza
Мала принцеза, чије су косе имале боју месечеве светлости, чији
је поглед био модар, и чији је глас имао мирис жутих ружа – мала
принцеза је уморна од живота и она је тужна.
Она је на својим широким мраморним терацама над морем, поред
огромних ваза у којима су мирно умирале њезине кризантеме, плакала
крадомице у дуге мутне вечери. Нејасна носталгија и неизвесна туга
умарале су њену крв и њено тело, који су били исти као тело и крв у
љиљана.
И у топле ноћи, када је ваздух пун златне звездане прашине, и
док на мрачним зидовима спавају мирни паунови, и кад сви цветови
отварају своја срца, отварало се и срце мале принцезе. Зато су те ноћи
биле тако пуне туге и топлоте.
А кад је умрла, нечујно и спокојно, као што су поумирале њезине
кризантеме, дуго су са катедрале певала стара звона. Гласови тих звона
били су мирни и свечани као гласови давно помрлих свештеника.
Стваралачки
задаци
Ученици на
креативан начин
треба да одговоре на
постављене захтеве.
др Ђорђе Оташевић, виши научни
сарадник Института за српски језик
САНУ
Мирјана Станић, професор српског
језика у ОШ „Душко Радовић“, Нови Сад
Верица Арула, професор српског језика у
ОШ „Бранислав Нушић“, Београд
Прочитај Малу принцезу Јована Дучића и одговори на следећа питања:
1. Наведи називе песама овог великог српског песника које сте тумачили на часовима
српског језика. _________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Подсети се Малог принца Антоана де Сент Егзиперија. Упореди овај роман са наведеном
песмом у прози Јована Дучића.
а) Какве сличности запажаш? __________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
б) По чему се разликују наведена дела? ___________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___
3. Повежи Малу принцезу Јована Дучића са бајком Гроздане Олујић Звезда у чијим грудима
је нешто куцало. Уочи и наведи елементе бајке у упоређеним текстовима._________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
†ivot Leonarda da
VinhiÀa, slikara i
vaÀara firentinskog
одломак
Примио се Леонардо да за Франческа Ђоконда изради портрет
његове жене Мона Лизе и, мада је радио четири године, није успео да
га заврши; ово дело се данас налази код француског краља Франсоа
у Фонтенблоу; онај ко жели да види у којој мери уметност може
подражавати природу лако ће то разумети на овој слици; овде су
израђене и најмање појединости које се могу насликати само великом
вештином. Очи имају сјај и влажност живих бића, а окружене су
црвенкасто-модром бојом и трепавицама, што се може извести само
крајњом тананошћу. И обрве су израђене слично, и као да длаке
расту из меса, негде гушће, а негде ређе, распоређене према порама
коже, тако да изгледају не може бити природније. Нос са оним лепим
ружичастим и нежним отворима изгледа као у живог човека. Мало
отворена уста, која се својим крајевима и црвенилом спајају са бојом
лица, остављају утисак истинитог меса и крви а не боје. У удубљењу
на врату пажљиви посматрач ће приметити куцање жиле куцавице;
и заиста се може рећи да је ова слика насликана тако да ће пред
њом задрхтати и узмаћи сваки одважни уметник или било ко други.
Леонардо је прибегао и овом начину рада; како је Мона Лиза била
врло лепа, он ју је за време сликања окруживао разним свирачима,
певачима и лакрдијашима који су је увесељавали да би се избегао
онај меланхолични израз, обично неизбежан на портретима; на
Леонардовој слици је осмех толико пријатан да изгледа пре божански
него људски, и због тога је портрет ове жене сматран изванредном
творевином, јер она ни у животу није изгледала друкчије.
10
11
Мотивациони
књижевни текстови
представљају материјал
за вежбе
24
Наслов
књижевног дела
написан је словима
у боји поглавља.
Др Оливера Радуловић, Бојан Памучар, Владимир Милојевић
Сви програмом предвиђени теоријски и
функционални појмови обухваћени су у Радној
свесци, те она у потпуности одговара градиву
обрађеном у Граматици и Читанци.
совања: спорт, музика, уметност, мода и култура.
Области из књижевности и српског језика и
језичке културе равноправно су заступљене и
пажљиво повезане вежбама и задацима.
На крају сваке наставне области у Радној свесци
налази се одељак Теразије језика, у којем кроз
занимљиву игру ученици могу креативно и
слободно да примене своје знање.
Задаци за учење и обнављање сачињени су тако
да ученике воде до самосталног закључивања и
формирања теоријског мишљења.
Теме вежбања су из области ученичких интере-
Sugestivni opis
Тиме се код ученика развија поступност у
запажању, усвајању, повезивању и примени
стеченог знања.
У Радној свесци понуђени су, између осталог,
и одломак из романа „Срце од мастила“ К. Функе
и текст „Руски хрт“ М. Павића.
Назив вежбе
Teõnihki opis
Сугестивни опис представља изражавање
сопствених утисака о томе како нешто изгледа.
Обрати пажњу на Вазаријев опис слике Мона Лиза,
коју је насликао Леонардо да Винчи. Пажљиво
проучи један од најчувенијих портрета у историји
сликарства. Опиши га својим речима користећи
сликовито изражавање.
Упутство за
вежбање
У техничком опису дају се детаљне, тачне и објективне
информације о томе како нешто изгледа. Уочи детаље на слици
и опиши објективно изглед зграде Народног позоришта у
Београду.
Леонардо да Винчи, Мона Лиза
Фотографија
која илуструје
задатак
Народно позориште у Београду
12
13
Радни простор који ученици
користе за изражавање
сопствених утисака.
25
Српски језик 8
Читанка Уметност речи састоји
се из шест поглавља повезаних
тематским, мотивским и
жанровским принципом: Мислити
на неког, То је већ љубав, Певач
прича, Ко то тамо игра?, Можда
спава са очима изван сваког зла,
Србија је велика тајна, Трагом
речи.
Аутор:
мр Наташа Станковић-Шошо
Уредник:
мр Наташа Станковић-Шошо
НО
Е
БР
О
ОД
Рецензенти:
проф. др Михајло Пантић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
доц. др Бранка Јакшић-Провчи,
Филозофски факултет Универзитета у
Новом Саду
Драгана Николин-Коларић, професор
српског језика у ОШ „Раде Кончар“ у
Земуну
Сваки текст у читанци има мото,
уводну мотивацију, објашњење
непознатих речи и кључне
Мото
У сваком поглављу чекају те значајни
песници и писци. Њихове мисли су мото
књижевног текста уз који се налазе.
МИСЛИТИ НА НЕКОГ,
ТО ЈЕ ВЕЋ ЉУБАВ
ЦД
Поједини књижевни
текстови су снимљени
у звучној читанци.
„Око је први у љубави поклисар.“
(народна пословица)
Народна песма
Српска дјевојка
„Према кодексу културе и традицијом омеђених схватања, у лирским
народним песмама пева се о одређеном типу лепоте. Патријархалне норме
српског села успостављају каноне, а њих потврђују формуле укључене у опис
девојке или младића. На одређен начин приказани су лице, стас, држање и
понашање идеалне девојке, која је црнокоса, црноока, бела и румена, висока
и танка, стасита, смерна, чедна и кротка. (...) Важност духовне димензије
лепоте, али и идеалан физички изглед, који намеће колективни систем
вредности, предочавају се посредством догађаја. Поред сведене лирске
приче веома су честа средства обликовања – монолог и дијалог.“
(Снежана Самарџија, Увод у усмену књижевност, одломак)
Илустрација
Прати књижевни
текст.
У Милице дуге трепавице,
Прекриле јој румен’ јагодице,
Јагодице и бијело лице;
Ја је гледах три године дана,
Не могох јој очи сагледати,
Црне очи, ни бијело лице,
Већ сакупих коло ђевојака,
И у колу Милицу ђевојку,
Не бих ли јој очи сагледао.
Када коло на трави играше,
Бјеше ведро, пак се наоблачи,
По облаку зас’јеваше муње,
Све ђевојке к небу погледаше,
Ал’ не гледа Милица ђевојка,
Већ преда се у зелену траву.
Ђевојке јој тихо говорише:
„Ој Милице, наша другарице!
Ил’ си луда, ил’ одвише мудра,
Те све гледаш у зелену траву,
А не гледаш с нама у облаке,
Ђе се муње вију по облаку?“
Ал’ говори Милица ђевојка:
„Нит’ сам луда, нит’ одвише мудра,
Нит’ сам вила, да збијам облаке,
Већ ђевојка, да гледам преда се.“
10
26
поклисар –
гласник
бијело – бело
ђевојка – девојка
бјеше – беше
ђе – где
вијати – јурити
за неким, јурити
једно друго;
витлати
збијати – шалити
се
Извор: Вук Стефановић Караџић,
Српске народне пјесме I,
Просвета, 1968, стр. 386–387.
11
Уводна мотивација
Осмишљенa је да те уведе у свет књижевног дела,
мотивише да га прочиташ и помогне ти да га разумеш.
мр Наташа Станковић-Шошо
речи. Непознате речи су јасно истакнуте
и објашњене на истој страни где се уводе.
Поједини текстови имају звучни запис дат у
електронској форми. Оваква интерактивна
употреба дидактичког материјала развија
унутрашњу мотивацију и оспособљава
ученике да дубље доживе свет уметничког
дела. Текст који се налази у звучној читанци
означен је графички. Илустрације одговарају
садржају текстова и доприносе његовом бољем
разумевању.
Методичку апаратуру чине: Разговор о
РАЗГОВОР О КЊИЖЕВНОМ ДЕЛУ
књижевном делу (садржи сегменте: доживљај
књижевног дела и тумачење књижевног дела),
Дар речи – ученици се подстичу да изражајно
казују текст, драматизују га или рецитују
стихове, Учимо нешто ново – издвојени су
и дефинисани књижевнотеоријски појмови
до којих се током тумачења књижевног дела
примерима и задацима раније поступно дошло,
Примењујемо научено – добро осмишљена
питања помажу ученицима да научен
књижевнотеоријски појам употребе у тумачењу
књижевног дела.
Занимљивост
Овде можеш да прочиташ
занимљивости из
књижевности, историје,
митологије, научних и
популарних текстова, као
и часописа за младе.
ЗАНИМЉИВОСТ
Доживљај
књижевног
дела
1. Како си доживео/-ла народну
приповетку „Немушти језик“? Који
поступак те је изненадио и зачудио?
Образложи због чега. Шта мислиш, како
се чобанин споразумео са змијом и пре
но што је стекао немушти језик? У чему
је моћ и снага немуштог језика?
2. Како човек може да учи од животиња? На који начин животиње могу да
помогну човеку када је у невољи? Наведи примере из свакодневног живота.
3. Шта мислиш, како је жена имала право да тражи од чобанина да
ризикује живот да би задовољио њену
радозналост? Зашто ју је чобанин
казнио? На који начин је то учинио? Шта
мислиш о таквом његовом поступку?
Како си га доживео/-ла? Припреми се
да завршни догађај тумачиш на часу.
часу
4. Шта мислиш, зашто се физичко
кажњавање у народној приповеци „Немушти језик“ подразумева? Чиме се
оправдава пребијање трудне жене?
Како је на тебе деловао такав завршетак
приче? Какве је све мисли и осећања
код тебе побудила ова народна приповетка?
Тумачење
књижевног
дела
1. Пронађи и коментариши фантастичне мотиве у приповеци. Како се
змија понаша према чобанину? Какав
има однос чобанин према њој? Где се
налази дворац змијског цара? Какав
дар стиче чобанин? На који начин му
змијски цар предаје моћ познавања
немуштог језика? Због чега ликови
немају имена?
2. Наведи реалистична места у
тексту. Шта све препознајеш као животну реалност? Како су представљени
догађаји у приповеци?
3. Окарактериши чобанинов лик на
основу његових поступака. Запази чије
савете он слуша и уважава. Закључи до
чега га је познавање немуштог језика
довело. Истакни његове врлине и
прокоментариши мане. Протумачи
лик жене у приповеци. Наведи њене
позитивне и негативне особине.
4. Запази како почиње и како се завршава народна приповетка „Немушти
језик“. Одреди композиционе целине
(увод, заплет, кулминацију,
кулминацију перипетију,
перипетију
расплет). На чему се гради заплет?
Који догађај представља врхунац
(кулминацију) у развоју радње? Шта
доводи до преокрета (перипетије)?
Запажај на који начин се разрешава
конфликт у приповеци.
5. Народна приповетка „Немушти
језик“ састоји се из два дела. Уочи на
који начин епизоде утичу на њен сижејни склоп. У ком тренутку је она могла
да се заврши и да има срећан крај као у
бајци? Уочи епизоду у којој се одступа
од уобичајеног завршетка бајке.
6. Уочи облике изражавања (форме
казивања) којима се служи народни
приповедач. Шта даје живост приповедању? Којим се глаголским облицима
приповедач најчешће служи? Какав
се ефекат постиже употребом тих
глаголских облика?
7. Објасни наслов народне приповетке доводећи га у везу с порукама
дела.
„Мушко насиље над женама је присутно у свим култура
тура
ту ма и кроз све векове. Без обзира на то шта је жена урадила
она не може бити крива за насиље које
ко
је преживела. Одговорност и кривица
су насилникови. Жене обично траже
кривицу у себи јер друштво и држава
(кроз породицу,
цу образовање и соција
цу,
ци ција
лизацију
ци ) легитимизују
цију
зу мушко насиље
зују
над женама и производе идеологију
ги по
гију
којој је жртва крива. Због тога жене
често не могу да препознају
зна
знају
насиље које
ко трпе. (...) Пре све
жно да жена именује
ну насиље
нује
(премлаћивање, силовање у
тално злостављање, инцест,
уцењивање на послу...
слу итд.)
слу...
је свако насиље злочин. Именовањем
насиља које трпи жена том насиљу
почиње да се супротставља.“
(одломак из часописа „Реч“,
бр. 76/22, год. 2008, стр. 179)
ИЗ РИЗНИЦЕ РЕЧИ
СТВАРАЛАЧКИ ЗАДАTAK
У Радној свесци на стр. 18 прочитај народну приповетку „Усуд“ и одговори
на постављена питања.
„НЕМУШТИ ЈЕЗИК је, по веровању, тајанствени говор свих живих бића,
природних појава, замишљених бића, ређе и ствари. (...) До веровања у постојање
немуштог говора дошло је под утицајем природних појава и човечјег споразумевања
помоћу говора. Све што се креће и од себе даје шум, звук или глас – живо је и,
аналогно говору живог човека, говори својим немуштим, човеку несхватљивим
говором. Према веровању,
веровању сва жива бића, било да говоре било да дају глас и
шум од себе, имају душу. Према томе, немушти говор припада прастаром
народном веровању о душама, анимизму.“
анимизму
(одломак из „Српског митолошког речника“, стр. 212)
Из ризнице речи
Осим значења појединих
речи, моћи ћеш да сазнаш
и нешто више о њима.
МАЛИ ЂАЧКИ ПОДСЕТНИК
Народна (усмена) бајка је потекла од непознатих даровитих појединаца у
прошлости. Вук Стефановић Караџић је бајке назвао женским приповеткама
„у којима се приповиједају којекаква чудеса што не може бити“.
Основне одлике бајке:
– радња није везана за одређено време и простор;
– уобичајен стереотипан (истоветан) почетак (Био једном један цар...) и
завршетак (И живели су срећно до краја живота);
– фантастични мотиви – ликови су натприродна и чудесна бића (виле,
вештице, дивови, змајеви, аждаје), могу да се трансформишу,
трансформишу као и простор
у којем бораве;
– срећан крај (јунак или јунакиња ступају у брак, долазе на престо).
Мали ђачки подсетник
Овде се можеш подсетити
књижевно-теоријских
појмова.
КЉУЧНЕ РЕЧИ
народна приповетка, народна бајка, мотиви, лик, композиција
100
101
Разговор о књижевном делу
Доживљај књижевног дела
Од тебе се очекује да изразиш свој
доживљај прочитаног књижевног
текста.
Тумачење књижевног дела
Одговарајући на постављена питања
и задатке у овом пољу, поступно ћеш
тумачити књижевни текст.
Кључне речи
Налазе се на крају
сваке лекције.
. . .
„Ово је један савремен уџбеник чији су текстови графички и ликовно
адекватно опремљени. Ауторка је уложила велики труд да све текстове
учини занимљивим, а пре свега едукативним. Велики труд се исплатио,
јер је ово уџбеник који подржава интересовања ученика.
Драгана Николин-Коларић
27
Српски језик 8
Функционално примењени
књижевнотеоријски појмови из
претходних разреда у одељку
Мали ђачки подсетник подстичу
ученике на трансфер стечених
знања или их само подсећају на
градиво које су учили.
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Мали ђачки
подсетник
Помаже
ученицима да на
прегледан начин
систематизују
знање.
Мали ђачки подсетник
ЛИРИКА
Лирика је један од три књижевна рода. У почетку је била везана за
музику. Назив је добила према музичком инструменту лири уз чију је
пратњу певана.
Особине лирске песме:
песме: субјективност (изношење личних осећања,
размишљања, расположења), емоционалност (осећајност), сажетост,
сликовитост, музикалност, изражајност и ритмичност.
Лирика се дели на: лирску народну и лирску ауторску поезију.
ЛИРСКА НАРОДНА ПЕСМА
Вук Стефановић Караџић је лирске народне песме назвао женским
песмама јер их певају жене, момци и девојке у дуету ради разговора. Настале
су у колективу и преносили су их усмено даровити појединци (народни
певачи). Вук Стефановић Караџић је поделио народне лирске песме на
двадесет врста (према намени, месту и времену извођења песме). Узимајући
као критеријум, пре свега, намену песме, каснији истраживачи су Вукову
поделу свели на:
• обредне песме: додолске („Опет кад игра додола“), коледарске
(„Пјесма домаћину од боље руке“), божићне („Грану сунце иза брда“),
ђурђевске („Ђурђево цвеће најлепше“), краљичке („Домаћину“),
ивањске („Иванско цвеће, петровско“);
• обичајне песме: здравице,
здравице тужбалице и сватовске (свадбене)
песме („Кад се испроси девојка“, „Кад долазе сватови с дјевојком“,
„Опет тада“, „Наук девојци“);
• посленичке песме („Наджњева се момак и девојка“, „Жетву жела
лепота девојка“, „Кујунџија и хитропреља“);
• породичне песме („Највећа је жалост за братом“, „Играло је девет
брата“, „Двије сеје брата не имале“);
• успаванке („Нинај, нинај, злато моје!“, „Мајка Јова у ружи родила“,
„Санак иде низ улицу“, „Спавај, чедо, родила те мајка“);
• верске песме: митолошке („Вила зида град“) и хришћанске;
• љубавне песме („Љубавни растанак“, „Српска дјевојка“, „Ој девојко,
селен велен“, „Ој девојко, душо моја“, „Буди мајка свог Ивана сина“,
„Штоно ми се Травник замаглио“).
62
28
У читанци Уметност речи сви
текстови су функционално,
логички повезани и успоставља
се јасан континуитет у њиховом
излагању и тумачењу.
ЛИРСКА АУТОРСКА ПЕСМА
За разлику од народне песме која настаје у колективу, ауторску песму
ствара песник који је и потписује. Израз је субјективног света лирског
субјекта.
Лирске песме се по теми и врсти осећања деле на:
• љубавне песме („Очију твојих да није“ Васка Попе, „Опомена“ и
„Стрепња“ Десанке Максимовић, „Љубавна песма“ Рајнерa Марије
Рилкеа, „Кажи ми, кажи“ и „Месечина“ Јована Јовановића Змаја,
„Шашава песма“, „Прва љубав“ и „Плави чуперак“ Мирослава Антића,
„Волео сам вас“ Александра Сергејевича Пушкина, „Градинар“
Рабиндранта Тагоре);
• родољубиве песме („Домовина“ Душана Васиљева, „Моја отаџбина“
Алексе Шантића, „Наслеђе“, „Симонида“ Милана Ракића, „Отаџбина“
Ђуре Јакшића, „Србија“ Оскара Давича);
• химне („Боже правде“, „Светосавска химна“);
• мисаоне (рефлексивне) песме („Плава звезда“ Мирослава Антића,
„Чудесни свитац“ Добрице Ерића, „Небо“ Стевана Раичковића, „Светли
гробови“ Јована Јовановића Змаја);
• дитирамб („Ала је леп овај свет“ Јована Јовановића Змаја, „Хвала
сунцу, земљи, трави“ Стевана Раичковића);
• описне (дескриптивне) песме („Зимско јутро“ Војислава Илића, „Лето
на висоравни“ Стевана Раичковића, „Поље“, „Подне“ и „Село“ Јована
Дучића, „Бреза“ Сергеја Јесењина, „Шљива“ Милована Данојлића);
• породичне песме („Кад мати меси медењаке“ и „Кад отац бије“
Бранка В. Радичевића, „Међу својима“ Владислава Петковића Диса,
„Тијо ноћи“ Јована Јовановића Змаја, „Ветар“ Ивана В. Лалића);
• песме с елегичним осећањима („Покошена ливада“ и „Крвава бајка“
Десанке Максимовић, „Плава гробница“ Милутина Бојића, „Бисерне
очи“ Симе Пандуровића, „Међу својима“ Владислава Петковића
Диса);
• социјалне песме („О класје моје“ Алексе Шантића).
Лирске песме према облику песме деле се на:
• песме у прози („Сунце“ Јована Дучића, „Светогорски дани и ноћи“
Миодрага Павловића);
• песме писане слободним стихом („Птица“ Мирослава Антића,
„Очију твојих да није“ Васка Попе);
• песме писане везаним стихом („Подне“ Јована Дучића, „Међу
својима“ Владислава Петковића Диса).
63
мр Наташа Станковић-Шошо
На крају сваке тематске целине следи
систематизација појмовне мапе,
односно кључних појмова и њихових
међусобних односа, питања и задатака
за самопроцену савладаности садржаја.
Ученицима се нуде графички прикази,
укрштенице, креативне слагалице као
систематизација знања датог поглавља.
КРЕАТИВНА СЛАГАЛИЦА I
136
Број нових кључних појмова у оквиру
једне функционалне целине у уџбенику
примерен је узрасту ученика. На такав
начин се ученику омогућава да прати
сопствени напредак у савладавању
садржаја и развоју знања, подстиче се
мотивација за учење.
Понављање је мајка знања – говорили су Стари Латини. Верујући у то,
осмислила сам дванаест креативних слагалица којима ћеш обновити своје
знање о драми.
137
Одговором на
питање открива
се део креативне
слагалице.
8 . Више о приручницима за Српски језик
можете сазнати на странама 34-35.
29
Српски језик 8
Аутор:
Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић,
Слађана Савовић, Светлана Вулић
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
Уредник:
мр Наташа Станковић-Шошо
Рецензенти:
проф. др Рајна Драгићевић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
доц. др Бранка Јакшић-Провчи,
Филозофски факултет Универзитета у
Новом Саду
Јасмина Јелисавчић, професор српског
језика у ОШ „Лаза Костић“ у Београду
Граматика за осми разред
основне школе састоји се из
следећих поглавља: Историја
српског књижевног језика;
Синтакса; Зависне реченице;
Основне функције и значења
глаголских облика; Творба
речи; Значење речи; Акценат;
Ортоепија; Правопис; Језичка
култура.
Научили смо
У овом поглављу је
систематизовано
градиво које учиш у
основној школи.
Подсети се...
У овој лекцији
обновићеш градиво
које си научио/-ла у
претходним разредима.
30
Наслов лекције
Oбележава веће делове
тематских целина у
уџбенику.
Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић
Уџбеник има разрађену и доследно спроведену
методичку апаратуру. Поглавља обично
почињу тестом којим се проверава колико
је ученик савладао градиво из дате области
у ранијим разредима.
У одељку Подсети се ученику се помаже
да повеже градиво претходних разреда са
актуелним градивом. Већина поглавља се
завршава рубриком Научили смо, у којој
се резимирају најважнији подаци. Уџбеник
садржи чак и неколико укрштеница. Цео текст
обилује табелама и илустрацијама које су
функционалне, занимљиве, понекад духовите
и, свакако, корисне.
У оквиру поглавља Да ли знаш? ученицима се
на занимљив начин приближава ново градиво.
У поглављу Запамти и ово заинтересованим
ученицима пружају се додатне информације
у вези са обрађеном темом. У задацима, који
се налазе на крају сваке лекције, ученици
утврђују градиво обрађено на часу тако што
уочавају, заокружују, подвлаче, објашњавају,
повезују тачне одговоре и тако што правилно
изговарају и ишчитавају одређени текст.
Илустрација
Свака лекција је
илустрована на
одговарајући, креативан
начин (цртежом,
фотографијом
или уметничком
репродукцијом).
Запамти и ово
Објашњења важних
језичких појмова о којима
учиш у осмом разреду
налазе се у овом пољу.
Кључне речи
Налазе се на крају
сваке лекције.
Оловка
У овом пољу налазе се
задаци који те воде кроз
лекцију и помажу ти да
научиш ново градиво.
. . .
„Граматика за осми разред основне школе Светлане Вулић, Слађане
Савовић, Јелене Срдић и Драгане Ћећез-Иљукић представља модеран,
занимљив, оригиналан уџбеник, који ће користити и ученицима
и наставницима у савладавању плана и програма за осми разред
основне школе.“
Проф. др Рајна Драгићевић
31
Српски језик 8
Аутори:
мр Наташа Станковић-Шошо, Слађана
Савовић, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена
Срдић, Светлана Вулић
Уредник:
мр Наташа Станковић-Шошо
О
ЕН
Р
ОБ
ОД
именом, н.п. Војводић, Кнежевић, Властелиновић, Писаровић, Барјактаровић,
Протић, Поповић, Ђаковић, Лончаревић, Коларевић, Терзијић, Кујунџијић,
Свирчевић, Вођевић, Слијепчевић, Овчаревић, Станаревић, Врачарић, Попадијић
итд. По овоме и Марко, син краља Вукашина, није се звао Вукашиновић, него
Краљевић, cf. подријетло, придјевак, надимак.
Вук Стефановић Караџић
Српски рјечник
(избор)
ПРЕЗИМЕ, n. der zuname, cognomen. У Црној Гори и у Херцеговини народ
наш има своја презимена којима се породице позивају од кољена на кољено
као и у осталој Европи; у Србији пак тога обичаја до нашега времена није
било, него се сваки позивао по своме оцу додавши очиноме крштеном имену
овић или евић, код имена која се свршују на је и о само вић, а код онијех који
се свршују на а само ић, н. п. Милановић, Милошевић, Милојевић, Ранковић,
Милетић (и то је значило: син Милованов, Милошев, Милојев, Ранков, Милетин);
ако ли је коме отац умро прије матере он се је позивао по матери додавши
материноме крштеном имену мјесто а ић, н.п. Ружић, Смиљанић, Перуничић,
Станић, Недић, Вишњић, Бојанић (и то је значило: син Ружин, Смиљанин итд.).
Тако и кад су се који из Херцеговине или из Црне Горе саселили у Србију,
они су почевши се звати по овоме доњоземском обичају презимена своја
мало по мало поизостављали, гдјекоји и позаборављали, а гдјекојима ако се
и спомињало старо презиме највише су их као поруге ради њиме називали.
(...) Сад се тек од године 1804. почело и у Србији, особито код знатнијих људи,
да се не пишу по очиноме крштеном имену, него или као што су слушали
да су им се стари звали или онако како им се отац звао и писао. И у царству
Аустријскоме, у данашњему војводству, наши су се људи до скора звали и
писали по очиноме или по материноме крштеноме имену као и у Србији,
докле им земаљске старјешине, особито видећи да у једној кући и у једној
породици има и по неколико различнијех презимена, нијесу то забраниле,
те су она имена којима се ко по оцу или по матери звао остала у напредак
презимена. (...) У народу нашему има презимена која се не свршују на ић и
која нису постала од очинијех или материнијех крштенијех имена, него је
неко од оне породице најприје онако прозван, н.п. Кулиза, Бесара, Шакабент,
Млатишума, Маленица, Паликућа, Рукавина, Мамула, Сочивица, Копривица,
Ватрица, Халавања, Вурдеља, Памучина, Комадина, Џода, Жежељ, Штуле, Витас, Бједов, Зец, Сламуша, Омчикус итд. У Србији и овако очино презиме често
се на сину окрене на ић (да би се показало да је он син онога). (...) И овако су
јамачно постала у народу нашему сва презимена која нијесу од крштенијех
имена, н.п. Шереметовић, Гаговић, Зимонић, Чарапић, Цукић итд. Од овијех
презимена ваља разликовати она која су постала од каке службе или од какога особитога посла по чему су оца или матер звали више него крштенијем
Рецензенти:
проф. др Рајна Драгићевић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
проф. др Михајло Пантић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
доц. др Бранка Јакшић-Провчи,
Филозофски факултет Универзитета
у Новом Саду
Соња Чабрић, професор српског језика
у ОШ „Раде Драинац“ у Београду
Драгана Николин-Коларић, професор
српског језика у ОШ „Раде Кончар“
у Земуну
1. Упиши у породично стабло имена и презимена својих родитеља, рођака
и предака.
КРИЛАТА СВИРАЛА
Називи предака:
отац
деда
прадеда
баба
прабаба
чукундеда
чукунбаба
наврндеда
наврнбаба
курђел
аскурђел
курђуп
курлебало
курђела
аскурђела
курђупа
курлебала
сукурдов
сукурдова
сурдепач
сурдепача
парђупан
парђупана
ожмикур
ожмикура
курајбер
курајбера
сајкатав
бели орао
60
сајкатава
бела пчела
61
Крилата свирала
Задатак којим
ученик на креативан
начин пише своје
породично стабло.
32
мајка
мр Наташа Станковић-Шошо, Слађана Савовић, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Светлана Вулић
Радна свеска 8 представља збирку задатака
који прате наставне садржаје изложене у
читанци Уметност речи и граматици Дар речи.
Питања и задаци у Радној свесци усклађени су
са градивом и намењени његовом практичном
савладавању и увежбавању.
Задаци у Радној свесци 8 формулисани су на
различите начине, што их чини занимљивим
и мотивишућим. Од ученика се тражи да
заокружују тачан одговор, допуњавају празна
17. Која је гласовна промена извршена у речима: претчас, ћевабџија и
отцепити?
_____________________________
(1)
18. Напиши облике другог лица једнине императива следећих
глагола:
сашити _______________,
гајити ________________,
прелетати _____________.
19. Одреди врсту следећих придева:
а) поуздан _____________,
б) вршачки ____________,
в) златни ______________,
г) горњи _______________,
д) јутрошњи ____________.
(1)
(1)
места у реченици, попуњавају табеле, повезују
појмове из две колоне по задатом критеријуму,
одговарају пуном реченицом, подвлаче или
заокружују задате речи. Захтеви су прецизно
формулисани и нису двосмислени.
На крају Радне свеске налазе се Завршни
тестови са самовредновањем помоћу којих
се систематизује градиво усвојено у основној
школи.
25. Који је облик казивања (форма приповедања) заступљен у следећем
одломку из приповетке „Чиновникова смрт“ Антона Павловича Чехова:
„Неће да говори! – помисли Червјаков, пребледевши. – Дакле, љути се...
Не, то не може тако остати... Објаснићу му.“
То је: _____________________________
(1)
26. Заокружи слово испред реченице чији је садржај тачан:
а) Речи дар и сом имају само узлазне акценте.
б) Правилно су акцентоване речи: мапа, густ, заћи и писар.
в) Реч тишина има дугоузлазни акценат на другом слогу.
г) У речи пољубити акцентован је трећи слог.
(1)
20. Заокружи слово испред реченице у којој реч сунце има пренесено
значење:
а) Стајао сам и гледао како сунце залази.
б) Нисам знао да је сунце јутрос рано изашло.
в) Нисам знао колико си сунце.
(1)
27. Напиши од колико се предикатских реченица састоји следећа
комуникативна реченица из „Опсаде цркве Светог Спаса“ Горана Петровића:
„Толико те дуго учим да гледаш кроз време, а ти тако, баш би у њему хтео
да страћиш живот!“
Број предикатских реченица је: ___________
(1)
21. Одреди падеж и функцију подвучене синтагме у следећој
реченици:
Јутрос је отпутовао због великог невремена аутобусом, а не авионом.
28. У следећој реченици подвуци облик перфекта који се може заменити
плусквамперфектом а да значење остане исто:
Док смо стигли тамо, сви су већ отишли.
(1)
падеж: ______________
функција: ________________
(1)
22. Напиши синоним за реч исцељење: __________________________
________________________________________________________ (1)
23. У следећој реченици подвуци синтагме:
Устао је из кожне фотеље, извадио марамицу из унутрашњег џепа
и веома пажљиво обрисао горње листове на које је падала светлост.
(1)
Завршни тест у
складу са образовним
стандардима.
24. Одреди стилску фигуру у следећим стиховима из народне песме
„Почетак буне против дахија“:
„Кад устане кука и мотика
Биће Турком по Медији мука.“ ____________________
(1)
29. У следећем низу речи заокружи реч која нема силазни акценат:
крак, ствар, траг, река, цвет, свет, мрак.
(1)
30. Наведи врсту риме која је заступљена у песми „Ратар“ Вељка
Петровића:
„Жуљаве руке одмара на плугу.
Дубоко дише, и као да дремље.
А ветар, ћухом пробуђене земље
Надојен, тресе седу влас му дугу.“ _________________________ (1)
156
157
. . .
„Уџбеник обезбеђује хоризонталну и вертикалну повезаност садржаја
сродних наставних подручја и стручних научних области заступљених
предметом Српски језик и књижевност. Задаци су формулисани да
мотивишу ученике на самообразовање и примену у свакодневним
приликама. Код њих развијају вештине и стратегије решавања
проблема путем налога са различитим функцијама.“
Доц. др Бранка Јакшић-Провчи
33
Приручници
за наставнике
Српског језика
У настави српског језика и књижевности припрема за наставу има
специфичан карактер услед сложености наставних садржаја, начина и облика
стицања знања и развијања разноврсних способности ученика за рад.
Приручници су писани у намери да подстакну стваралачку, истраживачку и
проблемску наставу српског језика и књижевности. Ауторке су примениле своје
дугогодишње наставно искуство и понудиле различите облике рада, моделе
учења и предлоге који ће помоћи професорима српског језика и књижевности у
планирању наставе и припремању часова.
Приручник чине следећа поглавља:
• извод из Наставног плана и програма за дати разред;
• извод из Образовних стандарда квалитета наставе српског језика;
• годишњи (оријентациони) распоред наставног градива;
• оквирни план рада у додатној настави;
• оквирни план рада допунске наставе;
• методичке припреме за обраду наставних јединица;
• контролне вежбе, тестови и креативне слагалице, полугодишњи и
завршни тестови;
• предлози тема за школске писмене задатке;
• психолошка радионица.
Приручник је дат и у електронском виду (нарезан је и на ЦД-у) и на њему
сваки професор може да допуњава и креира припреме за часове према својим
потребама и очекивањима и обликује их тако да му то олакшава припремање за
часове и представља подсетник за успешан рад.
Осим наведеног, на ЦД-у се налазе и примери power point презентација
наставних јединица из српског језика и књижевности, огледне припреме и
пригодан текст за Дан светог Саве.
34
Приручник за наставнике Српског језика
за 5. разред са ЦД-ом
Аутори: мр Наташа Станковић-Шошо, др Бошко
Сувајџић, Драгана Николин-Коларић, Соња
Чабрић, Наташа Полић, Ирена Јосиповић
Уредник: мр Наташа Станковић-Шошо
Приручник за наставнике Српског језика
за 6. разред са ЦД-ом
Аутори: мр Наташа Станковић-Шошо, др Бошко
Сувајџић, Драгана Николин-Коларић, Соња
Чабрић, Наташа Полић, Ирена Јосиповић
Уредник: мр Наташа Станковић-Шошо
Приручник за наставнике Српског језика
за 7. разред са ЦД-ом
Аутори: др Оливера Радуловић, Бојан Памучар,
Владимир Милојевић
Уредник: мр Наташа Станковић-Шошо
Приручник за наставнике Српског језика
за 8. разред са ЦД-ом
Аутори: мр Наташа Станковић-Шошо, Драгана
Ћећез-Иљукић, Слађана Савовић, Јелена Срдић,
Светлана Вулић, Соња Чабрић, Ирена Јосиповић
Уредник: мр Наташа Станковић-Шошо
35
Мали речник
књижевних термина
О
Аутор:
мр Наташа Станковић-Шошо
ЕН
Р
ОБ
ОД
Уредник:
Лидија Станојевић
Рецензенти:
проф. др Нада Милошевић-Ђорђевић,
Филолошки факултет Универзитета у
Београду, дописни члан САНУ
проф. др Михајло Пантић, Филолошки
факултет Универзитета у Београду
доц. др Бранка Јакшић-Провчи,
Филозофски факултет Универзитета у
Новом Саду
Јасмина Јелисавчић, професор српског
језика у ОШ „Лаза Костић“ у Београду
Мали речник књижевних термина
за основну школу објављен је
као прва књига Методичке
библиотеке издавачке куће
„Нови Логос“ из Београда. У
речнику се налазе објашњења
свих књижевнотеоријских
појмова прописаних програмом,
класификованих по разредима,
од петог до осмог.
АЛИТЕРАЦИЈА
Зашто се употребљава алитерација?
Алитерација је стилска фигура која се састоји у узастопном понављању истог сугласника или сугласничке групе у више речи у стиху
или реченици. Често се у песми алитерација и асонанца (понављање
истих самогласника) јављају заједно.
Алитерација се као фигура понављања јавља у пословицама,
народној и ауторској поезији.
Aлитерацијом се постиже:
– повезивање значења речи у којима се налазе поновљени
сугласници (снове снивам, снујем снове);
– ономатопејски ефекат (цврчи цврчак) и
– еуфонија (звучна изражајност стиха).
Пример:
„Пучина плава
Спава.
Прохладни пада мрак.
Врх хриди црне
Трне
Задњи румени зрак.“
(Алекса Шантић, „Вече на Шкољу“)
Креативна слагалица:
1.
2.
4.
3.
1. Запази и подвуци сугласнике који се понављају у брзалици:
„Четири чавчића на чунчићу чучећи цијучу“. Изброј и
напиши колико се сваки сугласник понавља.
2. Одреди функцију алитерације у брзалици: „Свака сврака
скака на два крака“.
3. Подвуци сугласнике који се понављају у стиху „И цврчи,
цврчи цврчак на чвору црне смрче“. Какав звучни ефекат настаје
понављањем одређених сугласничких група?
4. Наведи свој пример за алитерацију.
12
13
36
. . .
„Не само као искусни практичар, вишегодишњи наставник српског језика
у основној школи, доказан у раду са узрастом коме је ова књига пре свега
намењена, и као родитељ, већ и као стручњак за науку о књижевности, методику
наставе и педагогију, Наташа Станковић-Шошо успела је да пронађе сигуран пут
који води ка откривању и употреби књижевнотеоријских појмова, предвиђених
програмом рада у старијим разредима основне школе. Мали речник књижевних
термина је велика књига која нам потврђује да „није знање знати, већ је знање
знати дати“.
Доц. др Зона Мркаљ
. . .
мр Наташа Станковић-Шошо
Готово сваки књижевни термин објашњен је
језиком приступачним ученицима.
Поред описне дефиниције термина који
се уводи, обавезно следи и одговарајући
пример из књижевног текста, а потом
се проблематизују значајни садржаји и
разоткривају извесне недоумице, нпр. ко је
казивач а ко приповедач; какав све приповедач
може бити; у чему је разлика између фабуле и
сижеа; зашто је ћирилица писмо којим се треба
поносити итд.
I
КРЕАТИВНА СЛАГАЛИЦА
1. Како се назива?
Другу значајну целину књиге представљају
Креативне слагалице. Ученици, решавајући
задатке из књижевности, склапају слагалицу
одговарајућег портрета знаменитог писца
(у петом разреду: Иво Андрић, Јован Дучић,
Јован Јовановић Змај, Вук Стефановић
Караџић; у шестом разреду: Алекса Шантић,
Петар Кочић, Данило Киш, Бранислав Нушић;
у седмом разреду: Доситеј Обрадовић, Јован
Стерија Поповић, Десанка Максимовић; у
осмом разреду: Симо Матавуљ, Ђура Јакшић,
Васко Попа, Петар Петровић Његош).
„Свака жеља за сазнањем је добра. Ње се не треба никад плашити. Ако не
нађемо оно што тражимо, може се десити да нађемо другу, нову корисну
ствар на коју нисмо раније помишљали.“ ________________________________
2. Како се зове стилска фигура у
подвученим стиховима?
Стих од десет слогова са цезуром
после четвртог слога.
На пример:
„Боже мили, /
чуда великога“
1. 2. 3. 4. пауза 5.6. 7. 8. 9.10.
„И вече је као од фила.
Отвара мати прозор у шир.
Одједном букне цели свемир
као најслађа ванила.“
(народна песма)
(Бранко В. Радичевић,
„Кад мати меси медењаке)
(стр. 53)
(стр. 177)
3. Одреди врсту обредне народне
лирске песме:
4. Како се назива?
Епска књижевна врста средњег обима
у којој се приповеда о неком догађају
са више ликова, али је приповедачева
пажња усредсређена на једног или два
јунака.
„Иванско цвеће, петровско,
Зеленим пољем цветало;
Иван је цвећа набрао,
Мајци у крило метао,
А мајка с крила на земљу.“
На пример: „Прва бразда“ Милована
Глишића, „Чича Јордан“ Стевана
Сремца, „Деца“ Иве Андрића.
(стр. 182)
(стр. 100)
5. Препознај књижевни род на основу
наведених одлика:
6. Одреди врсту лирске народне песме
на основу наведених стихова:
Књижевно дело намењено сценском
извођењу у позоришту.
Сукоб ликова покреће драмску радњу и
развија напетост.
У дидаскалијама се налазе важна упутства
о изгледу сцене, покретима и изразима
ликова, месту и времену у којем се радња
одвија.
Најзначајније књижевне врсте су: трагедија, комедија и драма у ужем смислу.
(стр. 67)
„Град градила б’јела вила
Ни на небо ни на земљу,
Но на грану од облака;
На град гради троје врата:
Једна врата сва од злата,
Друга врата од бисера,
Трећа врата од шкерлета.“
(стр. 144)
233
232
Mali recnik3.indd 233
3/12/2010 7:52:30 PM
. . .
„Инвентивно повезујући најразличитије области, од мита и обреда до историје
и књижевности, ауторка је успела не само да укаже на континуитет свеукупног
развоја цивилизације, већ и на међузависност свих домена културе. Примена
сваког књижевнотеоријског појма, што је иначе и најдрагоценији део овог
речника, илуструје се у оквиру појединачних дела усмене и писане књижевности,
зависно од његове жанровске условљености.“
Проф. др Нада Милошевић-Ђорђевић
37
Звучна читанка
Поједини књижевни текстови из
Читанке Уметност речи снимљени су
у звучној читанци. Они у потпуности
одговарају текстовима из читанке и имају
музичку подлогу.
Захваљујући квалитетној интерпретацији
професионалних глумаца и ученицима
је омогућено да текст књижевног дела
доживе на другачији начин и тумаче
са разноврсних становишта. Осим
књижевних текстова у звучној читанци
се налазе говорне и акценатске вежбе
које у потпуности одговарају садржају
лекција из граматике Дар речи.
Народна песма „Вила зида град“
Народна приповетка „Еро с онога свијета“
Народна песма „Свети Саво“
Бранислав Нушић: „Кирија“ (одломак)
Јован Дучић: „Поље“
Војислав Илић: „Зимско јутро“
Душан Радовић: „Капетан Џон Пиплфокс“ (одломак)
Десанка Максимовић: „Покошена ливада“
Љубиша Ђокић: „Биберче“ (одломак)
Мира Алечковић: „Војводина“
Данило Киш: „Дечак и пас“ (одломак)
Вида Огњеновић: „Путовање у путопис“ (одломак)
Бранко Радичевић: „Ђачки растанак“ (одломак)
Бранислав Нушић: „Хајдуци“ (одломак)
Бранко В. Радичевић: „Кад мати меси медењаке“
Мирослав Антић: „Шашава песма“
Душан Васиљев: „Домовина“
Добрица Ерић: „Вашар у Тополи“
Граматика: Говорне вежбе
Народна књижевност (избор)
Бранислав Нушић: „Аутобиографија“ (одломак)
Мирослав Антић: „Плава звезда“
Слободан Селенић: „Очеви и оци“ (одломак)
Алекса Шантић: „Моја отаџбина“
Вељко Петровић: „Ратар“
Светозар Ћоровић: „Богојављенска ноћ“
Војислав Илић: „Свети Сава“
Милан Ракић: „Наслеђе“
Стеван Раичковић: „Похвала“
Петар Кочић: „Јазавац пред судом“ (одломак)
Алекса Шантић: „О класје моје“
Јован Дучић: „Село“
Иво Андрић: „Аска и вук“
Ђура Јакшић: „Вече“
Сергеј Јесењин: „Бреза“
Коста Трифковић: „Избирачица“ (одломак)
Десанка Максимовић: „О пореклу“
Добрица Ерић: „Чудесни свитац“
Граматика: Говорне вежбе
38
. . .
„Графичка и ликовна опремљеност уџбеника одговара садржају текстова и доприноси његовом бољем
разумевању. Посебну вредност уџбеника чини комбинација писаног и визуелног садржаја, јер се тиме подиже
занимљивост и лакша проходност кроз садржај, и читаоцу младог узраста омогућава да пријемчивије овлада
знањима о значајним делима националне и европске књижевне традиције, а да при том она на њега оставе
одговарајући утисак.“
Проф. др Михајло Пантић
Народна песма „Љубавни растанак“
Иван В. Лалић: „Ветар“
Десанка Максимовић: „Стрепња“
Владислав Петковић Дис: „Међу својима“
Јован Стерија Поповић: „Покондирена тиква“
Јован Дучић: „Подне“
Свети Сава: „Писмо игуману Спиридону“
Народна прича: „Свети Сава и ђаво“
Љубомир Симовић: „Бој на Косову“
Васко Попа: „Манасија“
Милан Ракић: „Симонида“
Милутин Бојић: „Плава гробница“
Ана Франк: „Дневник“
Иво Андрић: „Прича о кмету Симану“
Стеван Раичковић: „Небо“
Антон Павлович Чехов: „Чиновникова смрт“
Антоан де Сент Егзипери: „Мали принц“
Граматика: Акценатске вежбе
Усмена књижевност „Српска дјевојка“
Јован Јовановић Змај: „Ђулићи“
Васко Попа: „Очију твојих да није“
Милош Црњански: „Сеобе“
Михајло Пантић: „Слободне школске активности“
Десанка Максимовић: „Опомена“
Петар Кочић: „Кроз мећаву“
Петар Петровић Његош: „Горски вијенац“
Рајнер Марија Рилке: „Љубавна песма“
Иво Андрић: „Мост на Жепи“
Ђура Јакшић: „Отаџбина“
Матија Бећковић: „Прича о светом Сави“
Добрица Ћосић: „Деобе“
Оскар Давичо: „Србија“
Бранислав Нушић: „Сумњиво лице“
Десанка Максимовић: „Срећа“
Граматика: Акценатске вежбе
Граматика: Говорне вежбе
39
Поштовани,
• Уз наручене уџбенике за цео разред наставник добија
бесплатни уџбеник и приручник за наставнике са дневним
припремама и на ЦД-у.
• Свим наставницима који се определе за Логосове уџбенике
спремили смо и предметни поклон који има за циљ да на
креативан начин олакша рад у настави.
• Очекује вас посебан поклон уколико се определите за серију
српског језика од 5. до 8. разреда!
Нашем продајном тиму биће драго да вам пружи све детаље у
вези са наручивањем уџбеника и условима породаје.
Школе остварују 15% попуста за сваку наруџбину.
Трошкови доставе урачунати су у цену.
Сигуран пут до знања!
КОНТАКТИ НОВОГ ЛОГОСА
Издавачка кућа НОВИ ЛОГОС
Цара Душана 48, 11 000 Београд
Телефон: 011/ 2636 520, 2635 015,
Факс: 011/2620 365
of�[email protected], [email protected]
www.logos-edu.rs
ПРОМОЦИЈЕ И СЕМИНАРИ ШКОЛСКИХ ИЗДАЊА
Александра Борисављевић
[email protected]
060/800 1105
Јелена Рајковић
[email protected]
060/800 1114
ПРОДАЈА И НАРУЏБИНЕ ШКОЛСКИХ ИЗДАЊА
Јованка Савчић
[email protected]
060/145 9067
40
Нови Логос
Драге колегинице и колеге,
Још једна година је пред нама. Желимо да вам представимо Каталог уџбеника
српског језика издавачке куће „Нови Логос“ из Београда за школску 2010/11.
годину.
Будући да је уџбеник важан део квалитетног наставно-образовног процеса,
на припреми издања „Новог Логоса“ радили су пажњиво одабрани ауторски
тимови, у сарадњи са највећим ауторитетима из сваке области.
Срећни смо што можемо да вас обавестимо да смо добили трајна одобрења
Министарства просвете за коришћење у настави уџбеника из српског језика за
седми и осми разред . Уџбеничке комплете за пети и шести разред предали смо
Министарству просвете на одобрење.
Уџбенички комплет за српски језик садржи: читанку Уметност речи са
звучном читанком, граматику Дар речи и Радну свеску. Уџбеници су припремљени
у складу са прописаним Планом и програмом Републике Србије. Аутори су
водили рачуна да уџбеници буду разумљиви и примерени узрасту ученика.
Посебна пажња посвећена је избору текстова, функционалних илустрација
и фотографија, изради различитих врста задатака које смислено прате и
допуњавају лекције у читанци и граматици, што доприноси њиховом бољем
разумевању. Уз уџбенички комплет ученици добијају и звучну читанку.
У креативном процесу учења ученици развијају љубав према српском језику и
књижевности, стичу знања о себи и другима, негују културу говора. Подстакнути
књижевним текстовима и задацима, уче да критички размишљају и закључују и
тако богате речник и стичу трајна и употребљива знања.
Са жељом да настава српског језика и књижевности буде креативна и
савремена припремили смо Приручник за наставнике са ЦД-ом и пропратним
материјалом. Он садржи глобалне, оперативне наставне планове и детаљне
припреме за час. Обавештавамо вас да смо покренули Методичку библиотеку
у којој је објављена прва књига Мали речник књижевних термина. Циљ нам је
да унапредимо наставу српског језика и књижевности, да вам олакшамо рад и
допринесемо успешним резултатима.
Отворени смо за сарадњу са вама на предстојећим семинарима и
радионицама „Новог Логоса“.
Издавачка кућа „Нови Логос“, на основу решења Министарства Просвете
РС, добила је Лиценцу за издавање уџбеника за основну и средњу школу.
Са задовољством радимо, пишемо и учимо са вама.
С поштовањем,
Наташа Станковић-Шошо,
предметна уредница за српски језик
Поштоване наставнице и наставници,
Ако желите исто што и ми, верујете да се многе ствари могу
побољшати и имате идеје како да то постигнемо, јавите нам се и
постаните део нашег тима.
Желим да сарађујем са издавачком кућом Нови Логос
на неки од следећих начина*:
„ као аутор, коаутор;
„ на изради дневних припрема за часове;
„ као рецензент;
„ на процени квалитета урађених материјала;
„ као предавач на семинарима;
„ да водим радионице;
„ да својим колегама представљам уџбенике;
„ као сарадник на продаји за своју школу или регион;
„ да учествујем у анкетама;
„ да дам свој оригинални предлог за сарадњу, а све са жељом да
креирамо што бољи уџбеник!
*Можете означити једну или више могућности.
Молимо вас да попуните и следеће податке:
Име и презиме: __________________________________________________
Школа у којој радите: __________________________________________
Предмет који предајете: _______________________________________
Контакт адреса: _________________________________________________
Контакт телефон, фиксни и мобилни: _______________________
Имејл: _____________________________________________________________
Молимо вас да нам уз попуњену пријаву приложите своју кратку
биографију.
Download

садржај