Питања из српског језика и књижевности на матурском испиту
1. Како су подијељени гласови у српском језику?
2. Самогласници
3. Сонанти
4. Сугласници
5. Палатализација
6. Сибиларизација
7. Губљење сугласника
8. Непостојано А
9. Јотовање
10. Једначење сугласника по звучности
11. Врсте ријечи у српском језику
12. Афикси
13. Суплетивизам
14. Компарација придјева
15. Типови творбе ријечи у српском језику
16. Сложенице
17. Полусложенице
18. Лексикологија
19. Народна поезија
20. Народне епске пјесме
21. Народне лирске пјесме
22. Народне епско – лирске пјесме
23. Романтизам у српској књижевности
24. Реализам у српској књижевности
25. Симболизам
26. Милош Црњански – „ Суматра“ ;
27. Доситеј Обрадовић
28. Шарл Бодлер – „Албатрос“
29. „Антологија новије српске лирике“ – Богдан Поповић
30. Модерна у Европи
31. Милан Ракић –„Долап“
32. Алекса Шантић – „Претпразничко вече“
33. Јован Дучић – „Јабланови“
34. Петар Кочић – „ Јазавац пред судом“
35. Петар Кочић – „Мрачајски прото“
36. Суматраизам
37. Десанка Максимовић – „Тражим помиловање“
38. Драма апсурда
39. Самјуел Бекет – „Чекајући Годоа“
40. Иво Андрић – „Проклета авлија“
41. П.П.Његош –„Горски вијенац“
42. Ђовани Бокачо – „Декамерон“
43. Субјекат
44. Предикат
45. Временске реченице
46. Мјесне реченице
47. Допусне реченице
48. Јефимија – „Похвала кнезу Лазару“
49. Извођење – деривација
50. Комбинована творба
51. Модерна психолошка лирска драма (Чехов)
52. Роман ( развој, врсте)
53. Меша Селимовић- „Дервиш и смрт“
54. Меша Селимовић – „Тврђава“
55. Иво Андрић –„На Дрини ћуприја“
56. Акценатски систем српског језика
57. Радоје Домановић – „Данга“ ; „Вођа“
58. Именице
59. Глаголи
60. Приједлози
61. Падежни систем
62. Бројеви
63. Придјеви
64. Кратка прича (Борхес, Маринковић)
65. Употреба великог слова
66. Сеоска реалистичка приповијетка
67. Српска реалистичка психолошка приповијетка
68. Иво Андрић- „Ex ponto“
69. Вук С. Караџић
70. Српска средњовјековна књижевност
71. Бранко Ћопић – „Башта сљезове боје“
72. Роман – есеј (В. Десница – Прољећа Ивана Галеба)
73. Роман тока свијести
74. „Bildungs“ роман – ( „Лелејска гора“ )
75. Функционални стилови
76. Јован Јовановић Змај – „Ђулићи“ ; „Ђулићи увеоци“
77. Бранко Радичевић – „Ђачки растанак“
78. Милован Глишић – „Глава шећера“
79. Лаза Лазаревић –„Ветар“
80. Књижевна критика
81. Теорија књижевности
82. Историја књижевности
83. Милутин Бојић – „Плава гробница“
84. Борисав Станковић – „Нечиста крв“
85. Синонимија
86. Антонимија
87. Хагиографије
88. Апокрифи
89. Д. Алигијери – „Божанствена комедија“
90. Непромјенљиве врсте ријечи
Download

Питања из српског језика и књижевности на матурском испиту 1