Ostalo smeće
kao npr.
Folije za prekrivanje,
cerade za prekrivanje
Pepeo
Papir od kruha sa puterom
Jednokratni pribor
Ostaci farbe, sasušeni
Upaljači
Markeri
Fotografije
Sijalice
Gume
Higijenski artikli (ulošci,
tamponi, maramice,
štapići za uši,
blaznice)
Kasete
ubar
Keramika
Ostaci svijeća
Vješalice
Prostirke od slame malih
životinja
Hemijske olovke
Ostaci lakova, sasušeni
Koža
Stare krpe
Lotos maramice
Flasteri
Porcelan
Krpe za čišćenje, spužve
za čišćenje
Pjenaste materije
Svilene čarape
Ostaci hrane
Igračke
Vrećice usisivača
Stiropor (od
ploča za plafon)
Ostaci tapeta
Ostaci tepiha
Videotrake
WC-četke, wc-daske
Pelene
Četkice za zube
Opušci cigareta
Ambalaže
kao npr.
Aluminijski omoti
Kese
Folije za uvijanje
Konzerve od farbi, kante
od farbi... (prazne)
Kartoni od pića
Čaše od jogurta
Konzerve
Krunski čepovi
Posude od margarina
Kartoni od mlijeka, kese
od mlijeka
Kartoni od soka
Čaše od slatkog vrhnja
Folije od čokolada
Navojni zatvarači
Flaše od šampona
Sprejevi (prazni)
Omoti od slatkiša
Omoti od zamrznutih
proizvoda
Kese
Tube
Vakumska pakovanja
Zatvarači
Između ostalog druga prazna
ambalaža označena sa zelenom tačkom osim papira i
stakla
Molimo vas vodite računa
o sljedećim uputstvima:
Sakupljanje žutih vreća preuzima 2010. godine opet ASH
(„Asocijacija sporta na
snijegu na univerzitetima“).
Izdavanje žutih vreća ostaje u
nadležnosti firme Remondis.
Žute vreće možete dobiti na
mjestima za izdavanje žutih
vreća koja su nevedena
na kartama za odvoz smeća.
Za sva pitanja o žutim
vrećama možete se obratiti
na sljedeći besplatni telefon:
Tel. 0800 / 122 32 55
Staklo
Papir/Karton
kao npr.
Staklo:
Jednokratne boce
Jednokratne čaše
Bijelo staklo u bijeli
kontejner za staklo
Smeđe staklo u smeđi
kontejner za staklo
Zeleno staklo i eventualno.
plavo kao i staklo neke
druge boje u zeleni kontejner za staklo
Pažnja!!
Ne bazati staklo od prozora,
olovni kristal, ogledala
i keramiku!
Vrijeme bacanja:
radnim danom od 7-20 časova!
Papir / karton:
Koverte pisama
Knjige
Štampane stvari
Kartoni od jaja
Sklopive kutije
Kartoni (rastavljeni)
Katalozi
Kese od brašna i šećera
Pak-papir
Papirne kese
Prospekti
Papierni omoti sa
zelenom tačkom
(neobloženi)
Kartoni sredstava za
pranje
Valoviti kartoni
Ilustrovani časopisi,
novine
ASH: 0 23 81 / 17 82 82
Problematičan
otpad
kao npr.
Staro ulje (obavezne takse)
Baterije
Hemikalije
Farbe
Lakovi
Floroscentne cijevi
Lijekovi
Sredstva za čišćenje
Sprejevi
(ostaci nisu ispražnjeni)
Termometri
(sa živom)
Predaja u reciklažno
dvorište ili za privatna
domaćinstva u mobilni
okoliš (ne bacati staro ulje)
Termini za sakupljanje i
mjesta za sakupljanje
otpada Pogledaj kalendar
za odvoz otpada
Elektro-otpadak
(-škart)
mali i veliki uređaji na
električni ili elektronski pogon ne smiju se odlagati
u kućno smeće, nego se
moraju odvojiti, npr. u
reciklažno dvorište ili u
okviru odvoza
glomaznog otpada.
Download

ASH: 0 23 81 / 17 82 82