SHIMGE
SHIMGE PUMP INDUSTRY
st
MARKET SHARE Kompanija SHIMGE zauzima vodeće mesto u podeli celokupnog Kineskog tržišta.
Cirkulaciona Pumpa
Cirkulaciona Pumpa
Cirkulaciona Pumpa
XPS APS XPH
45/65/90W za sisteme centralnog grejanja automatska pumpa sa tajmerom i kontrolom temperature
VP
MP
VP
XPS 25‐6
03 XPS 256
4690,00 5628,00
APH 25‐6¹
XPS 32‐6
03 XPS 326
4866,00 5839,20
MP
03 APS 25613
12723,00 15267,60
XPH 20‐6¹
03 XPH 20613
APS 25‐6
03 APS 256
12860,00 15432,00
XPH 25‐6
03 XPH 25613
APS 32‐6
03 APS 326
13343,00 16011,60
¹ mesingano telo
VP
MP
7649,00
9178,80
12313,00 14775,60
¹ razmak između priključaka 130mm
H
XPS XX-6
P
[KPa]
H
[m]
50
5
40
4
XPH XX-6,5,4
[m]
7
3
6
2
5
CP2
P
[KPa]
H
[m]
50
5
40
4
30
3
20
2
10
1
0
0
XPH XX-6
XPH XX-5
4
30
3
20
2
10
1
XPH XX-4
CP1
3
1
AUTO
PP2
2
S3
S2
PP1
1
S1
0
0
0
0.0
0.0
0.5
1.0
0.2
1.5
2.0
0.4
2.5
0.6
3.0
0.8
3.5
1.0
Q[m³/h]
4.0
1.2
Q[L/s]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Q
PP
CP
S
AUTO
3.5
[m3]
0.0
0.0
0.5
1.0
0.2
1.5
0.4
2.0
2.5
0.6
3.0
0.8
3.5
Q[m³/h]
4.0
1.0
1.2
Q[L/s]
Sklop statora
Kućište motora
Transformatorski čelik, koji garantuju jaku pokretačku snagu pumpe
Tretman površine je urađen fosforizacijom, elektroforezom a potom bojen tako da izgleda lepo i praktično
Zaštitni rukavac statora
Gumene zaptivke
Tehnika "ogledalo" koja se koristi na unutrašnjem zidu je patentirana i proglašena nacionalnim pronalaskom.
Koristi se fina EPDM guma koja ima visoku otpornost na paljenje i visoku izdržljivost
Aksijalni ležaj
Radijalni ležajevi
Korišćenjem grafita, obezbeđeno je ravnomerno podmazivanje, nizak kojeficijent trenja i otpornost na razaranje.
Obezbeđuju rad uz minimalnu buku, imaju visoku otpornost na habanje i dug radni vek
Valoviti poklopac
Ekspanzioni rukavac rotora
Obezbeđuje čvrst spoj na visokim temperaturama i ne korodira
Obezbeđuje čvrsto prijanjanje uz rotor, rad sa niskom bukom, imaju visoku otpornost i dug radni vek trajanja
Rotor
Poklopac pumpe
U pumpe se ugrađuje rotor od PES, PP, ili SS inženjerske plastike, u zavisnosti od radnih uslova
Poklopac od nerđajućeg čelika za dug radni vek
17.1.2015
Download

SHIMGE - portal