IMPRESUM
DOKTOR
glasilo Ljekarske/Liječničke komore
Kantona Sarajevo
RIJEČ UREDNIKA
Glavni i odgovorni urednik
Aleksandar Ristić
Urednički kolegij
Prim. dr. Fahrudin Kulenović
Poštovani ljekari i zdravstveni radnici,
pred vama je novi, 29. broj magazina Doktor, koji, što nam je veliko
zadovoljstvo, obiluje Vašim člancima i tekstovima što je znak da
polako, ali sigurno dolazi na mjesto koje mu pripada: da bude Vaše i
naše glasilo, način komunikacije, jedna vrsta PR-a kojeg zaslužujete
u ova sumorna i teška vremena posebno okrutna za „bijele mantile“.
Predsjednik stručnog kolegija
Prof. dr. Faruk Dalagija
Stručni kolegij
Dr. sci. med. Lejla Burnazović-Ristić
Prim. dr. sci. med. Zaim Jatić
Prim. dr. Besim Čalkić
Prim. dr. Harun Bilalović
Redakcija časopisa „Doktor“ potrudila se da i u ovom broju donese
presjek dešavanja medicine sarajevskog kantona, ali i šire. Zbog
toga je mnogo pažnje posvećeno radu KCUS, kao krovne institucije
praktičnog rada ljekarskog esnafa u Kantonu Sarajevo.
Sekretar uredništva
Sanela Pezo
Pokušali smo da budemo prisutni na svim važnim događajima
u protekla tri mjeseca. Tako smo pozdravili otvaranje etaža 6 i 7
Centralnog bloka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na
kojima je smješteno 11 najmodernijih operacionih sala, bili na
istraživačkom sastanku kliničke studije Summit, najveće koja je
ikada održana u ovom dijelu Evrope....
Marketing
Nijaz Druško
Kontakt telefoni
033 219 272
033 219 493
061 209 334
Razgovarali smo sa Doc. dr. Zulejhom Merhemić o aktuelnom
trenutku bh. radiologije, zabilježili posjetu uvaženog profesora
Khwaje Klinici za nefrologiju, bili na Prvoj školi dermoskopije.
Naša najveća pobjeda je činjenica da se iz broja u broj javlja sve
veći broj Vas koji žele da se informacije sa radnih mjesta prenesu
u Doktor, bilo kroz poziv na skup, sastanak, kongres ili čak slanje
nekog rada, članka, zanimljivosti.
E-mail
[email protected]
DTP
Merima Šehić
Želje i nadanja za 2014. godinu su jednostavne. Mnogo zdravlja i još
bolja saradnja sa redakcijom magazina Doktor koja će se truditi da i
dalje bude objektivna, savjesna, profesionalna, Vama na usluzi.
Štampa
Amos Graf d.o.o.
Želimo da nam se javljate kad god budete imali povod, a obzirom na
svakodnevni angažman njega ima skoro svake sedmice.
Adresa
Ljekarska/Liječnička komora Kantona
Sarajevo, Josipa Vancaša br. 11
List izlazi svaka tri mjeseca.
Sretna nova, 2014. godina od koje očekujemo da nam bude sretnija
i veselija.
Glavni i odgovorni urednik
Aleksandar RISTIĆ
sadržaj
14
34
Doktorica-dermatolog iz KCUS
predstavila BiH u Evropskom Parlamentu
Prezentacija dr. Helppikangas
uvrštena u Top-5
24
30
Uloga obitelji danas je značajno drugačija
Alkoholizam roditelja kao riziko-faktor za
psihosocijalni razvoj djece
Udruženje ljekara/liječnika
porodične/obiteljske medicine F BiH
Obilježen svjetski dan HOPB
Doc. dr. Zulejha Merhemić, predsjednica
Udruženja radiologa BiH
Kaskamo za svijetom zbog jezičke barijere
16
Sredinom
decembra u
Sarajevu
Održana
Prva škola
dermoskopije
20
U sklopu saradnje između SKI i Klinike za
hemodijalizu
Profesor Khwaja posjetio Sarajevo i održao
predavanja
25. jubilarno takmičenje u veleslalomu
Ljekarska/Liječnička komora KS organizira
U februaru 2014.
25. jubilarno
takmičenje u
veleslalomu
Tradicionalno takmičenje ljekara BiH u veleslalomu nije održavano jedino u ratnom
periodu, a iz Komore su pozvali sve zainteresirane da se na vrijeme prijave
Prošlogodišnje
takmičenje ljekara u
veleslalomu uveličao
je i Željko Komšić, član
predsjedništva BiH koji
je Aliji Šarkinoviću
(1945. godište)
uručio nagradu kao
najstarijem takmičaru
Ljekarska/Liječnička komora Kantona Sarajevo u februaru 2014.
godine organizirat će jubilarno, 25.
tradicionalno takmičenje ljekara
BiH u disciplini veleslalom.
Kao i u većini dosadašnjih slučajeva, i ovo takmičenje sa među-
2
DECEMBAR | PROSINAC 2013
narodnim učešćem održat će se
na našoj olimpijskoj ljepotici Bjelašnici, no treba istaći da su se bh.
ljekari nekoliko godina nadmetali i
na Jahorini.
Tradicionalno takmičenje ljekara
BiH u veleslalomu nije održavano
jedino u ratnom periodu, a iz Komore su pozvali sve zainteresirane
da se na vrijeme prijave kako bi
osigurali mjesto u startnoj kućici. Kao i do sada, takmičari će biti
podijeljeni u starosne grupe, a
najbrži će dobiti medalje i plakete.
Na kraju oficijelnog dijela, u ciljnoj
kući „Beneton“ uslijedit će svečano
proglašenje pobjednika, a nakon
toga bit će serviran tradicionalni
ručak: grah sa kiselim kupusom.
Prošlogodišnje takmičenje ljekara
u veleslalomu uveličao je i Željko
Komšić, član predsjedništva BiH
koji je Aliji Šarkinoviću (1945. godište) uručio nagradu kao najstarijem takmičaru.
Generalni pokrovitelj manifestacije bio je BERLIN-CHEMIE MENARINI, dok je organizacija pripala DrSKITEN-u, a tehnička organizacija
preduzeću ZOI- 84.
Prvo takmičenje ljekara i zdravstvenih djelatnika održano je na inicijativu pokojnog dr. Srećka Šimića, a
upravo će najstariji takmičar na 25.
trci dobiti bistu ovog doajena sarajevske i bh. medicine.
A.R.
Magazin Doktor - Izborna skupština Ljekarske/Liječničke komore KS
Zbog nemara ljekara i njihovih institucija
Prolongirana
Izborna
skupština
Izborna skupština Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo
nije održana krajem decembra,
kako je to bilo planirano.
Naime, zbog nemara ljekara, odnosno, neodaziva njihovih institucija na poziv, kvorum za donošenje
odluka nije se mogao uspostaviti,
pa je odlučeno da Skupština bude
prolongirana nakon Božićnih i novogodišnjih blagdana.
Pojedine institucije koje su trebale
delegirati svoje predstavnike za Izbornu skupštinu to nisu učinile ni
nakon urgencija.
Očekuje se da to učine u narednih
mjesec dana kako bi se Skupština
što prije održala.
DECEMBAR | PROSINAC 2013
3
Top tema
VELIKI KORAK NAPRIJED
Na dvije etaže KCUS
otvoreno 11
najmodernijih
operacionih sala
Površina isprojektovanog prostora bila je: 5.000 m2,
a izvođač građevinska firma ‘Butmir’ Sarajevo.
Ukupna vrijednost ugovora iznosila je 9.317.010,43 KM
Operacioni blok
Kliničkog centra
smješten je na etaži
6 do prostora
kardiohirurgije.
Sastoji se od četiri
funkcionalne cjeline
U Kliničkom centru Univerziteta u
Sarajevu u decembru 2013. svečano je otvorena 6. i 7. etaža Centralnog medicinskog bloka sačinjena
4
DECEMBAR | PROSINAC 2013
od jedanaest operacionih sala.
Uz prisustvo brojnih zvanica prisutne je pozdravila Selma Mulić ,
glasnogovornica KCUS koja je najavila i petominutni film posvećen
radu i djelovanju KCUS-a. Film je
uradio naš poznati reditelj Ademir
Kenović. Riječima dobrodošlice
prisutne je pozdravio Prof. dr. Damir Aganović, generalni direktor
KCUS-a, koji je kroz prezentaciju
obrazložio sve segmente 6 i 7 etaže, a bilo je i direktno uključenje
putem video-linka, gdje je za cilj
bio prikazati sve mogućnosti modernog funkcioniranja kliničkog
centra.
Generalni direktor govorio je i o izgradnji.
„Projektantska kuća 6. i 7. etaže
bijla je ‘I.D.E..A’ Sarajevo. Površina isprojektovanog prostora bila
je: 5.000 m2, a izvođač građevinska firma ‘Butmir’ Sarajevo. Ukupna vrijednost ugovora iznosila je
Magazin Doktor - Top tema
9.317.010,43 KM. Operacioni blok
Kliničkog centra smješten je na
etaži 6 do prostora kardiohirurgije. Sastoji se od četiri funkcionalne
cjeline“, naglasio je između ostalog
Aganović.
Suad Zeljković, premijer Kantona
Sarajevo, istakao je važnost finansiranja KCUS-a od strane Vlade KS
kao i opredjeljenje da Vlada KS nastavlja raditi kako bi građanima KS,
ujedno i BiH, pružila što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.
„Vlada i ministarstvo zdravstva
Kantona Sarajevo su u proteklih
godinu dana realizirali niz značajnih projekata od kojih bih istakao
dva glavna: dodjela 119 specijalizacija ljekarima, odnosno 119
novih doktora manje na birou za
zapošljavanje i održavanje i unapređenje standarda zdravstvenih
radnika i uslova u kojima rade, što
podrazumijeva analizu postojećeg kadra, izradu i primjenu novih
standarda, usaglašavanje satnice.
U okviru navedenih aktivnosti, a u
skladu sa Zakonom o zdravstvenoj
zaštiti F BiH, usaglašeni su osnivački akti svih zdravstvenih ustanova
kao i njihovi statuti. Ako bismo realizirane projekte iz oblasti zdravstva iznosili u brojkama onda bismo rekli da je u periodu od 2003.
do 2013. godine iz budžeta Vlade
Kantona Sarajevo u Klinički centar
Univerziteta u Sarajevu uloženo
ukupno 32.478.357,00 KM. Iz kreditnih sredstava, konkretno iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj,
za Projekat dovršenja i opremanja
Centralnog medicinskog bloka
KCUS, u šta spada i izgradnja operacionog bloka koji danas svečano
otvaramo, predviđeno je izdvojiti
21.420.145,00 KM, od čega je do
sada realizirano 13.100.218,28 KM,
a do kraja 2014. godine se očekuje realizacija preostalih sredstava“,
naglasio je Zeljković, dodavši:
Nove operacione sale
FOTO: klix.ba
„Unapređenje zdravstvene zaštite
u cilju podizanja kvaliteta života
naših građana je naš generalni cilj i
ovo je još jedan značajan korak na
tom putu. Nastavit ćemo sa modernizacijom naših klinika i uvođenjem svjetskih standarada u zdravstveni sistem Kantona Sarajevo,
ma koliko to bilo teško u uslovima
financijske krize u kojima se naša
država već godinama nalazi.“
Ključnu ulogu u realizaciji svih projekata u KCUS-u zasigurno ima i
Ministarstvo zdravstva F BiH.
„Uistinu smatram da je otvaranje i
puštanje u rad novog operacionog
bloka veliki uspjeh za cjelokupno
bh. zdravstvo iz jednostavnog razloga: što smo otvaranjem ovog
bloka koji svojom infrastrukturom
ispunjava najviše svjetske standarde, zapravo stvorili uvjete da uposlenici Kliničkog centra sve svoje,
nesumnjivo velike, stručne kapacitete u potpunosti stave u službu
pružanja najbolje standardizirane
medicinske usluge građanima Bosne i Hercegovine.
Novi operacioni blok koji po svojim
tehničkim resursima i potencijalu
spada u jedan od najmodernijih u
regionu i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu svrstava među vrhunske referentne institucije tercijarne
PROSTORI PO ETAŽAMA
PROSTORI NA ETAŽI 06
–– 10 + 1 operacionih sala sa pratećim prostorima
–– Soba za oporavak sa 11 ležaja od koji su 8 sa krevetima i tri
prostora za smještaj pacijenata na op pločama
–– prostor intenzivne njege sa 19 kreveta
PROSTORI NA ETAŽI 07
–– ulaz zaposlenog osoblja sa garderobom i kancelarije klinike za
anesteziologiju
DECEMBAR | PROSINAC 2013
5
Top tema
zdravstvene zaštite našeg okruženja, omogućava uposlenicima vrhunske uslove rada i obezbjeđuje,
skoro pa neograničene mogućnosti u pružanju zdravstvenih usluga,
a upravo je to i primarni i krajnji cilj
- bolja zdravstvena usluga za sve
pacijente”, poručio je Prof. dr. Rusmir Mesihović, ministar zdravlja F
BiH.
Nermin Nikšić, premijer vlade F
BiH, kazao je kako mu je ogromna
čast i veliko zadovoljstvo što u ovoj
državi postoje i pozitivne priče
koje treba staviti u prvi plan:
„Klinički centar Univerziteta u Sarajevu svakodnevno ruši rekorde
u medicinskom, edukacijskom i
stručnom smislu. Iako finansijska
situacija u BiH zahtijeva restrikcije i organičenja, KCUS zahvaljujući svom radu, trudu i zalaganju
6
DECEMBAR | PROSINAC 2013
uspjeva svoju snagu usmjeriti prema onom što je najbitnije, a to je
briga za pacijentom. Danas smo se
okupili s ciljem promocije svega
onog dobrog što krasi ovu državu,
a izgradnjom i implementacijom
ključnih projekata Klinički centar
ne samo da postaje vodeća zdravstvena ustanova u BiH, već svojim radom sebe svrstava u ravan
evropskih centara. Otvaranjem 6.
i 7. etaže Centralnog medicinskog
bloka gdje je smješteno 11 operacionih sala, Sarajevo postaje eminentni medicinski centar koji je i
bio godinama prije ovih. Svim ljekarima želim puno sreće, a našim
građanima puno zdravlja, radujem
se promociji svih lijepih događaja
i stvari kojih ova država posjeduje,
a koje mi trebamo da njegujemo i
održavamo“, istakao je Nikšić.
Izvor: Klix.ba
OPERACIONE SALE
U 11 operacionih sala bit će
raspoređene sljedeće klinike:
Sala 1 i 2 - Urologija
Sala 3 i 4 - Abdominalna
Sala 5
- Onkologija
Sala 6
- Torakalna
Sala 7 - Otorinolaringologija (ORL)
Sala 8
- Maksilofacijalna
Sala 9
- Vaskularna
Sala 10
- Ortopedija
Sala 11 - Polivalentna
(Transplantaciona) sala
Magazin Doktor - Top tema
DECEMBAR | PROSINAC 2013
7
Razgovor s povodom
Prof. dr. Sebija Izetbegović,
direktorice Opće bolnice
„Prim. dr. Abdulah Nakaš“
Prioritet
je ozbiljna
reforma
zdravstva
Prof. dr. Sebija Izetbegović
Potrebno je uz pravila zaštite prava pacijenata uvesti i mogućnost zaštite prava
zdravstvenih radnika. Jednostavno bi bilo riješiti skoro sve probleme u zdravstvu
Razgovarao: Aleksandar RISTIĆ
Racionalnom i
kontroliranom
nabavkom uštedjeli
smo mnogo na prometu
apoteke, a ne nedostaju
nam lijekovi. Ponovo
imamo neurohirurge.
Primili smo 19, pa
nakon toga još 12
specijalizanata
8
DECEMBAR | PROSINAC 2013
DOKTOR: Možete li ukratko opisati prve aktivnosti od dolaska
na čelo institucije i kako ste zadovoljni urađenim?
IZETBEGOVIĆ: Prve aktivnosti bile su lično upoznavanje s
uposlenicima, upoznavanje s
funkcioniranjem,opremljenošću,
stacionarnim i ambulantnim akti
vnostima,nabavkama,apotekom.
Bilo je interesantno obići sve prostore. Utvrdila sam da je cijeli prvi
sprat Upravne zgrade van upotrebe i u potpunosti zatrpan smećem,
slomljenim krevetima i sličnim otpadom, a sve to pokriveno žoharima. Priličan nered. Međutim, naišla
sam na ljubazne i vrijedne uposlenike. Rekla bih da su jedva čekali
neku promjenu.
Naravno, bilo je među njima i onih
koji nisu poštovali radno vrijeme,
pa ih pacijenti i kolege ne bi mogli
vidjeti iza 12,00 sati??? Za nepunih
mjesec dana, uz stalne obilaske i
razgovore na sastancima, prepoznali smo glavne probleme i pristupili njihovom rješavanju. Nakon
devet mjeseci mogu, s ponosom,
istaknuti da sam zadovoljna urađenim. Pa, sama činjenica da nema
žohara ogroman je uspjeh. Svi
uposlenici poštuju radno vrijeme.
Svi su ljubazni, međusobno i prema pacijentima. Stvaramo pozitivnu atmosferu. U stalnom smo procesu razvoja.
DOKTOR: Kakva je Vaša vizije
Opće bolnice?
Magazin Doktor - Razgovor s povodom
IZETBEGOVIĆ: Moja vizija je da
Opća bolnica treba postati nastavna baza. Studenti medicinske grupacije ovdje mogu vidjeti mnogo
dobroga, odličnih ljekara, veliki
broj magistara, doktora nauka i diplomiranih medicinskih tehničara
koji mogu studente naučiti medicinskim vještinama. Ovo će biti i
ustanova u kojoj će pacijenti dobiti
brzu i kvalitetnu uslugu.Ustanova
u kojoj će svaki klijent biti primljen
s poštovanjem i ljubazno. Sistematično obnavljamo opremu i kadar.
U stalnom kontaktu sa šefovima
odjela kao i odgovornim sestrama
i tehničarima, sve radimo dogovorom i planski. Uvodimo striktne
protokole u radu s pacijentima.
Uveli smo pravila o kućnom redu
koja se daju pacijentima i pratnji
na uvid pri prijemu u našu bolnicu.
Postoji kućni red i za uposlenike.
Razdvojili smo uniforme za različite nivoe osoblja. Uradili smo puno
akcija, besplatnih pregleda i popularizacije prevencije određenih bolesti u saradnji s Mojom Klinikom
i Ljekarskom komorom Kantona
Sarajevo. Skraćujemo liste čekanja na pojedine procedure. Racionaliziramo prostorne kapacitete,
čime pravimo uštede u plaćanju
grijanja i struje. Racionalnom i
kontroliranom nabavkom uštedjeli
smo mnogo na prometu apoteke, a ne nedostaju nam lijekovi.
Ponovo imamo neurohirurge. Primili smo 19, pa nakon toga još 12
specijalizanata. U 2014. planiramo
još 15 mladih doktora na različite
specijalizacije. Stalno pred sobom
imam spisak uposlenih i njihove
godine staža po kojima planiram
kadrovske potrebe. Otvaramo se
za javno-privatno partnerstvo, širimo djelatnost, educiramo uposlenike. U stalnim smo kontaktima
s kolegama iz regiona i planiramo
u 2014. nekoliko konkretnih edukativnih programa nakon kojih
bismo postali regionalni centar za
određena polja u medicini.
DOKTOR: Kakva je saradnja s resornim ministarstvom zdravlja,
a kakva s Fondom zdravstene
zaštite?
IZETBEGOVIĆ: Zadovoljni smo
saradnjom s Kantonalnim ministarstvom zdravstva i Zavodom
zdravstvenog osiguranja Kantona
Sarajevo. Želimo da izborimo priznavanje nepriznatog kadra koji
smo zatekli, kao i da se ispoštuju
zahtjevi iz Kolektivnog ugovora.
Primarijat se plaća, to smo riješili.
Plaće su redovne.
DOKTOR: Da li i u Općoj bolnici
nedostaje medicinskog kadra s
obzirom na trend odlaska «bijelih mantila» u zemlje Evropske
unije. Ako jeste, na koji način se
možete uhvatiti u koštac s problemom?
IZETBEGOVIĆ: Nemamo trend odlaska „bijelih mantila“, hvala Bogu.
Kao što sam navela, primili smo
19, pa 12 specijalizanata. Planiramo 15 za 2014.godinu. Nedostaje
nam još medicinskih tehničara i
tada ćemo reći da radimo punom
snagom. Neophodno bi bilo uraditi ozbiljnu reformu zdravstva.
Reforma bi značila tačno odrediti
nivoe zdravstvene usluge,šta je
primarna, sekundarna i tercijarna
zdravstvena zaštita pa bi davali
novac onima koji najviše i najbolje
rade. Uveli bi i privatnike u državni
sektor, ali bi razdvojili rad u privatnom i državnom sektoru. Pacijente predviđene za tačno određeni
nivo zdravstvene usluge pravilno
bi uputili gdje odlaze na pregled i
laboratorijske pretrage. Time bi veoma smanjili stres i nervozu pacijenata, uštedjeli vrijeme do dijagnoze, ali i izbjegli troškove dupliranja
usluga kao i rada zdravstvenih
radnika. Dobrom organizacijom
službe omogućili bi pacijentima
da dobiju brzu i kvalitetnu uslugu.
Reformom zdravstva neophodno
je potpuno jasno definirati tzv.
PUT PACIJENTA.
DOKTOR: Da li će se dogoditi integriranje sekundarnog nivoa
zdravstvene zaštite u Opću bolnicu?
IZETBEGOVIĆ: Ne znam, ali mislim
da bi trebalo.
DOKTOR: Svjedoci smo prisustva politike u svim segmentima
društva. Kako se aktuelna politika odnosi prema instituciji na čijem ste čelu, tačnije da li djeluje
suportivno ili ne?
IZETBEGOVIĆ: Kako sam naglasila
ranije, ozbiljna reforma zdravstva
je prioritet. Potrebno je uz pravila zaštite prava pacijenata uvesti
i mogućnost zaštite prava zdravstvenih radnika. Jednostavno bi
bilo riješiti skoro sve probleme u
zdravstvu ranije spomenutim postupkom ozbiljne reforme zdravstva.
DECEMBAR | PROSINAC 2013
9
Summit
PRIVILEGIJA
Nacionalni koordinatori: Prof. dr. Mirko Stanetić i Prof. dr. Bakir Mehić
Naši pulmolozi u mega
kliničkoj studiji
U studijski tim je uključeno više od 30 istraživačkih centara,
a pod koordinacijom tri nacionalna koordinatora Prof. dr. Nedžad Mulabegović,
Prof. dr. Bakir Mehić i Prof. dr. Mirko Stanetić
Bosna i Hercegovina je država sa
relativno malim brojem kliničkih
istraživanja i sa relativno neiskusnim istraživačima u ranim fazama
istraživanja.
Do studije SUMMIT-a u BIH nije
urađena niti jedna MEGA studija
faze II/II
Statistika kliničkih studija u
regionu
10
DECEMBAR | PROSINAC 2013
Magazin Doktor - Summit
Klinička studija SUMMIT je historijski
najveći projekat Sponzora GSK i u
našoj zemlji se sa uspjehom provodi od 2011. godine. U studijski tim
je uključeno više od 30 istraživačkih centara, a pod koordinacijom
tri nacionalna koordinatora Prof. dr.
Nedžad Mulabegović, Prof. dr. Bakir
Mehić i Prof. dr. Mirko Stanetić.
Kako bi se osigurala sveobuhvatna
edukacija svih timova uključenih u
istraživanje organizirani su istraživački sastanci u različitim zemljama EU.
Uvažavajući činjenicu da je BIH
jedna od uspješnijih zemalja u
ovom mega projektu, jedan takav Dr. Roxane Robini i Dr. Helena Bohunicki
istraživački sastanak je upriličen
29. novembra 2013. u Hotelu „Bristol“ u Sarajevu. Sastanak je održan
u organizaciji PAREXEL International koji i provodi istraživanje na
terenu, a moderator istog je bila
regionalna menadžerica Parexela
Dr. Helena Bohunicki iz Zagreba.
Agenda ovog vrlo uspješnog sastanka je uključivala prezentacije
sva tri nacionalna koordinatora o
trenutnim smjernicama i tretmanu
Hronične Opstruktivne Bolesti Pluća,
te status studije u našoj zemlji (Doc.
dr. Maida Rakanović-Todić). Također,
istraživači su edukovani od strane
Medicinskog direktora iz Pariza (Dr. Cjelodnevna edukacija
Roxane Robini), Dr. sci med. Lejle Burnazović-Ristić i Dr. Edine Hasanagić
za sve nove/stare studijske procedure, te elektronske sisteme koji se
aktivno koriste u studiji.
Kuriozum ovog sastanka su bile i
tri vrlo inspirativne prezentacije
do sada vrlo uspješnih istraživača
Prof. dr. Besima Prnjavorca, Dr. Nataše Tanasković i Dr. Kristine Galić
koji su nakon istih bili moderatori
diskusije sastanka. Sastanak je sa
uspjehom zaključen svečanom
večerom u restoranu Druga Kuća.
PRIPREMILA:
Dr. sci med. Lejla Burnazović-Ristić Druženje u restoranu
DECEMBAR | PROSINAC 2013
11
12
DECEMBAR | PROSINAC 2013
Kompanija Bayer
Inicijativa za unaprijeđenje
sigurnosti lijekova u BiH
Ljudi se razlikuju po svojim biološkim reakcijama na lijekove. To je razlog zbog kojeg se sve nuspojave
ne mogu otkriti tokom kliničkog
razvoja, čak ni od strane najopsežnijih kliničkih ispitivanja. Prikupljanje nuspojava, koliko god one
bile rijetke u konačnom smislu, iz
izvora širom svijeta je od iznimne
važnosti za kontinuiranu sigurnost
pacijenata i lijekova (farmakovigilanca). Prema definiciji Svjetske
zdravstvene organizacije, Farmakovigilanca je naučna disciplina
koja obuhvata aktivnosti vezane
za otkrivanje, razumijevanje, procjenu i prevenciju neželjenih dejstava lijekova, kao i drugih problema vezanih za njihovu primjenu.
Osnovni cilj je razvoj svijesti zdravstvenih radnika o značaju praćenja
bezbjednosti lijekova i ukazivanje
na činjenicu da je aktivno učešće u
tom procesu njihova moralna, profesionalna, ali i zakonska dužnost.
Farmakovigilanca je potreba i
obaveza svake zemlje, u BiH ona
je regulisana Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima i
Pravilnikom o načinu prikupljanja
i praćenja neželjenih djelovanja
lijekova i medicinskih sredstava
(materiovigilanca). Sjedište i glavni
ured za farmakovigilancu se nalazi
u Mostaru, ali je broj prikupljenih
prijava mali. Sistem spontanog
prijavljivanja ne pruža dovoljno informacija o bezbjednosti primjene
lijekova i medicinskih sredstava u
BiH, iako su zdravstveni radnici kao
i nosilac dozvole za stavljanje lijeka
u promet dužni izvještavati Agenciju o svakoj sumnji na neželjeno
djelovanje lijeka. Mi kao kompanija Bayer d.o.o. polažemo mnogo na
opštu sigurnost lijekova i pacijenata koji su nam na prvom mjestu i
upravo smo u Ljekarsko-Liječničkoj komori vidjeli potencijalnog
partnera za jačanje tog sistema.
Kako bismo zajedničkim snagama
unaprijedili sigurnost propisivanja
lijekova možemo poduzeti aktivnosti u svrhu promoviranja istih,
npr. u zemljama u okruženju je razvijen sistem bodovanja, gdje se
za svako prijavljeno neželjeno dejstvo dobije određeni broj bodova
koji ljekarima mogu pomoći kod
obnove ljekarske licence. Ovaj način predstavlja određenu vrstu motivacije za ljekare da vode računa o
ovoj komponenti u propisivanju
lijekova. Pored sistema bodovanja našim zdravstvenim radnicima
možemo omogućiti kontinuirano
informisanje o značaju njihovog
učešća u sistemu spontanog prijavljivanja, takođe predlažemo da
ljekraska komora bude pokretač
ankete o upoznatosti zdravstvenih
radnika o neophodnosti prijavljivanja i praćenja neželjenih efekata, a mi kao Bayer vam stojimo na
raspolaganju kao podrška.
Pozivamo organe vlasti, zdravsteve
radnike, kao i druge farmaceutske
kuće da se pridruže ovoj inicijativi jačanja Farmakovigilance u BiH
kako bi radili na jačanju sigurnosti
propisivanja lijekova pa samim tim
i na sigurnosti pacijenata.
PRIPREMILA:
Dr. Dženetina Odžak
Medicinski Direktor
Bayer d.o.o. Sarajevo
DECEMBAR | PROSINAC 2013
13
Derma
Doktorica-dermatolog iz KCUS predstavila BiH u Evropskom Parlamentu
Prezentacija
dr. Helppikangas
uvrštena
u Top-5
Doktorica iz Sarajeva bila predstavnik
Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na
eminentnom skupu u Briselu
Dr. Hana Helppikangas
Ručak rasprava
(Lunch debate) koja
je organizirana u
Evropskom parlamentu
istakla je društveni
i ekonomski značaj u
borbi protiv raka kože
kao profesionalne
bolesti
Evropski parlament je bio domaćin
predsjednicima „Euromelanoma“
širom Evrope kao i Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju (EADV), te Asocijacije evropske lige za rak (ECL).
Cilj je bio da se podigne svijest
evropskih parlamentaraca o potrebi za unapređenjem prevencije
raka kože, te da se rak kože tretira
kao profesionalno oboljenje, s obzirom na povećanu incidencu tumora kože u svijetu.
Predstavnik iz Kliničkog centra
Univerziteta u Sarajevu ali i Bosne
14
DECEMBAR | PROSINAC 2013
i Hercegovine u borbi protiv raka
kože, bila je dr. Hana Helppikangas.
Dr. Helppikangas je na workshopu
predstavila Euromelanoma BiH
koja je uvrštena među 5 najboljih.
Ručak rasprava (Lunch debate)
koja je organizirana u Evropskom
parlamentu istakla je društveni i
ekonomski značaj u borbi protiv
raka kože kao profesionalne bolesti, te mogućnosti da se istraže načini sa kojih se to može sagledati
iz perspektive politike. U diskusiju
su bili uključeni ugledni članovi
Evropskog parlamenta, predstavnici Evropske komisije, sindikata i
nacionalne grupe za podršku. Prikazao se sve veći broj istraživanja
učestalosti izlaganju UV zračenja
na otvorenom radnika do rapidnog povećanja učestalosti raka
kože u Evropi.
Tokom dana, također Euromelanoma predstavnici zemalja Evrope su
obavili besplatan skrining u Evropskom parlamentu u svrhu podizanja svijesti o različitim vrstama
raka kože, primarne i sekundarne
prevencije, te opcijama i načinima
na koje evropski političari mogu
da preduzmu mjere da preokrenu
sve veću učestalost bolesti u Evropi. Svi ovi dogadjaji o podizanju
svijesti o raku kože su podržani od
strane sljedećih članova Evropskog
parlamenta: Hans Gert Petering
(EPP, Njemačka), Christel Schaldemose (S & D, Danska), Alojz Peterle
(EPP, Slovenija), Kriton Arsenis (S &
D, Grčka), Piter Liese (EPP, Njemačka), Mišel Rivasi ( | ALE, Francuska),
Hannu Takkula (ALDE, Finska),
Čarls Tanok (ECR, UK) i Eleni Theocharous (EPP, Kipar).
Razgovaralo se i o - budućoj strategiji EU o bezbjednosti i zdravlju
na radu 2014.-2020. postojećoj Direktivi EU u vezi optičkog zračenja;
te 2003. Evropski raspored profesionalnih bolesti.
Iako nije članica zemalja EU, Bosna i Hercegovina je imala svog
predstavnika. Za istu zdravstvenu
politiku nastaviti ćemo da radimo
i dalje kao i unaprijeđenju zdravlja
stanovništva te usvajanja strategi-
Magazin Doktor - Derma
je prevencije, rane detekcije i liječenja kožnih karcinoma, osobito
melanoma.
Euromelanoma kampanja je javno
zdravstvena kampanja prevencije
i rane detekcije kao i liječenja kožnih karcinoma,osobito melanoma,
koja se odvija u KCUS od 2011. godine u maju, kada je BiH zvanično
postala dio ove Evropske asocijacije. u 2011.g.na Dermatološkoj
klinici KCUS besplatno je pregledano za 5 dana 790 pacijenata,
2012.g.1200 a 2013.g. kampanja se
proširila na cijelu BiH gdje je pregledano preko 5000 pacijenata u
30 javnih i privatnih zdravstvenih
ustanova kao i u 4 glavna klinička centra (Sarajevo, Banja Luka,
Mostar i Tuzla) Ove godine u Dermatološkoj klinici KCUS bilo je besplatno pregledano (bez knjižica i
najava) 1475 pacijenta. Statistički
podaci uneseni su u jedinstvenu
bazu podataka u Briselu. Nakon
uradjene i obradjene statistike
objavit ćemo zvanične podatke o
postocima i riziko faktorima našeg
stanovništva o nastanku kožnog
karcinoma.
Melanom je najmaligniji karcinom u humanoj patologiji jer ako
se ne dijagnosticira u ranom stadiju jako brzo i agresivno se širi
tj.karakterizira ga izrazita sklonost
ranom limfogenom i hematogenom metastaziranju.
PRIPREMILA:
Hana Helppikangas, MD
Dermatology Department Clinical Center University of Sarajevo,
B&H
Bord Member Internacional Dermoscopy society
Initiator and organizer Euromelanoma B&H
Coordinator and national representative Eurodermoscopy for
B&H
Vice president society for prevention and fight against skin cancer, Melanoma in B&H
President of 1st Euro-Asian Melanoma Congress in B&H
Euromelanoma
kampanja je javno
zdravstvena
kampanja prevencije
i rane detekcije kao
i liječenja kožnih
karcinoma,osobito
melanoma, koja se
odvija u KCUS od
2011. godine u maju
EADV member
DECEMBAR | PROSINAC 2013
15
Derma
Sredinom decembra u Sarajevu
Održana
Prva škola
dermoskopije
Predavači i gosti bili su istaknuti stručnjaci iz ove
oblasti, odnosno eksperti iz polja dermatološke
onkologije, a prije svega dermoskopije
Prva škola dermoskopije sa internacionalnim učešćem je održana
14. decembra 2013. godine u hotelu „Holiday“. Predavači i gosti bili su
istaknuti stručnjaci iz ove oblasti,
odnosno eksperti iz polja dermatološke onkologije, a prije svega
dermoskopije. Predsjednica OO
i predsjednica UD u BiH, te vicepredsjednica BUD-a, Doc.dr. Irdina
Drljević dala je svoj puni doprinos
Školi uzimajuću učešće o predstavljanju melanocitnih lezija, te predavanja o ranom otkrivanju melanoma, lezijama na licu, njihovom
liječenju i predavanje o upotrebi
Odlična predavanja
16
DECEMBAR | PROSINAC 2013
Doc.dr. Irdina Drljević
topikalnog imunosupresiva imiquimoda u dermatološkoj onkologiji.
Škola je imala izvanredan odziv sa
učešćem dermatloga iz cijele BiH,
uključujući po prvi put zainteresirane
doktore porodične medicine, ali i
plastične kirurge, te sve one koji se
bave liječenjem kožnih tumora.
Škola
je
ocijenjena
kao
odlična i vrlo uspješna, izrazito
interaktivnog karaktera. Naime,
polaznici su prošli prededukacijski
i postedukacijski test, a rezultati
će biti proslijeđeni svima radi
samoevaluacije.
Sljedeće godine planira se održati Druga škola dermoskopije sa
intern. učešćem, a cilj je da svake
godine Škola ima druge ciljne
grupe polaznika. Predsjednica
Drljević istakla je potrebu instaliranja prve teledermoskopske mreže
u BiH, kako bi se telemedicinom
olakšalo prakticiranje dermoskopije u svim mjestima BiH, te moglo
vrlo brzo dobiti drugo mišljenje,
čime bi se uveliko pomoglo našim
pacijentima i olakšao rad kolegama.
Pripremila: Doc.dr. Irdina Drljević
Magazin Doktor - Medicinski fakultet
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Novi
magistrI
i doktori
nauka
U i ovom broju magazina „Doktor“
donosimo pregled novih magistara i doktora nauka:
- Mr. sc. dr. Maida Šiširak je javno
odbranila doktorsku disertaciju na
temu:
„Citokini i metaloproteinaze kao
potencijalni biomarkeri u procjeni
težine i ishoda humane bruceloze“
Mr. sci. dr Zaim Jatić javno je
odbranio doktorsku disertaciju na
temu:
«Stavovi, praksa i znanje o
kontinuiranoj medicinskoj
edukaciji institucija zdravstva
i ljekara primarne zdravstvene
zaštite»
- Dr. Jasmina Begić je javno odbranila magistarski rad na temu:
«Efikasnosti polarizirane svjetlosti
(480-3400 nm) u terapiji acne
vulgaris kod adolescenata“
- Dr. Munira Hasanbegović je
javno odbranila magistarski rad na
temu:
«Bakteriološke karakteristike
i najčešći riziko faktori
urinarne infekcije prije i poslije
endouroloških procedura»
- Dr. Melika Bukvić je javno odbranila magistarski rad na temu:
„Vrijednost kompjuterizirane tomografije i magnetne rezonance
mozga u dijagnozi akutnih ishemijskih cerebrovaskularnih lezija u
komparaciji sa kliničkim nalazom»
- Dr. Berina Hasanefendić je javno odbranila magistarski rad na
temu:
„Dijagnostički značaj prisustva
atipičnih stanica, reaktivnih limfocita u krvi pacijenata oboljelih
od infektivne mononukleoze
uzrokovane epstein barr virusom i
citomegalo virusom“
- Dr. Melika Đozić - Melunović je
javno odbranila magistarski rad na
temu:
„Evaluacija nutricionog statusa
djece sa cerebralnom paralizom“.
- Dr. Alma Kandić javno je odbranila magistarski rad na temu:
„Učestalost infekcija grlića materice humanim papiloma virusima
(HPV) i chlamydiom trachomatis
kao dodatnog faktora u nastanku
cervikalnih intraepitelnih neoplazija (CIN)“
- Dr. Fahrudin Mašnić javno je
odbranio magistarski rad na temu:
«Uticaj online hemodijafiltracije
na malnutriciju, inflamaciju
i eritropoetinski odgovor u
pacijenata na hemodijalizi»
- Dipl. ing. med. rad. Adnan Šehić je javno odbranio magistarski
rad na temu:
«Komparacija kvaliteta prikaza
kanalnog sistema urotrakta između gadolinijum pojačane t1 uravnotežene i t2 uravnotežene mr
urografije kod djece»
- Dr. Meliha Čengić-Hadžović
javno odbranila magistarski rad
pod naslovom:
«Analiza inicijalne kliničke slike
citohemijskog i bakteriološkog
nalaza likvora kao mogućih
prediktivnih faktora u dijagnozi
bolničkog i vanbolničkog
bakterijskog akutnog meningitisa»
- Dr. Ranka Filipović javno je odbranila magistarski rad na temu:
«Komparacija efekata
remifentanila i fentanyla na
hemodinamske promjene u toku
opšte anestezije»
- Dr. Bedrudin Banjanović javno
odbranio magistarski rad na temu:
«Uticaj aortokoronarnog bajpasa
na koronarni protok».
DECEMBAR | PROSINAC 2013
17
CRYO-SAVE
Četiri godine rada vodeće evropske i svjetske
porodične banke matičnih ćelija u BiH
Cryo-Save
postavlja
evropske
i svjetske
standarde
Azra Habibija
Skoro 4000 pohranjenih uzoraka,
besplatno pohranjivanje za 43 porodice, 20 otvorenih-reaktiviranih
škola, četiri informativna biltena,
besplatan priručnik“Trudnoća i
porođaj“ za sve trudnice u BiH,
tri kongresa o matičnim ćelijama,
samo su neki od rezultata rada
Cryo-Save-a u BiH.
Za matične ćelije iz pupčane
vrpce kažu da su dar prirode,
koje su njihove najvažnije karakteristike, koliko oboljenja liječe?
Matične ćelije iz pupčane vrpce
imaju zapanjujuću sposobnost ne
samo da proizvode same sebe već
i da stvaraju nova tkiva prilikom
svoje diobe i razvoja. One su jako
mlade, stare tek devet mjeseci koliko traje trudnoća, svježe, jer su
zaštićene majčinom matericom od
mnogih virusa i infekcija sa kojima
smo suočeni u spoljašnjem okru-
18
DECEMBAR | PROSINAC 2013
Skoro 4000 pohranjenih uzoraka, besplatno
pohranjivanje za 43 porodice, 20 otvorenihreaktiviranih škola, četiri informativna biltena,
besplatan priručnik“Trudnoća i porođaj“
ženju. One su perfektno, 100%, podudarne novorođenčetu od kojeg
su uzete, velika je vjerovatnoća da
odgovaraju užim srodnicima: braći,
sestrama i roditeljima. Jedina prilika za prikupljanje matičnih ćelija
iz pupčane vrpce je neposredno
nakon porođaja, a uzimanje uzoraka matičnih ćelija iz krvi i tkiva
pupčane vrpce za majku i za novorođenče je potpuno bezopasno i
bezbolno. Matične ćelije su potencijalni lijek koji majka rađa zajedno
sa djetetom za preko 70 oboljenja,
dok se 4.300 kliničkih istraživanja
provodi za neka od najtežih oboljenja poput multipla skleroze, cerebralne paralize, dijabetesa tipa 1,
karcinoma i sl. Naučnici za matične
ćelije kažu da su najveće dostignuće savremene medicine, te lijek
budućnosti.
Cryo-Save prva banka koja je
2009. godine roditeljima u Bosni
i Hercegovini omogućila da pohrane matične ćelije iz pupčane
vrpce svoje djece, koliko je javnost tada bila upoznata o značaju pohranjivanja matičnih ćelija?
Naša javnost je tada jako malo
znala o pohranjivanju i važnosti
matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčane vrpce, međutim danas je teško
pronaći buduće roditelje koji nisu
čuli za pohranjivanje matičnih ćelija, ponajviše zahvaljujući zdravstvenim ustanovama, doktorima,
medijima i roditeljima koji su već
uspješno pohranili matične ćelije
svoje djece za njihovu sigurniju
budućnost, ali i sigurnost čitave
porodice. Za četiri godine koliko je
Cryo-Save prisutan u BiH, 4000 porodica je pohranilo matične ćelije
iz pupčane vrpce.
Cryo-Save kao vodeća banka je
također, znatno doprinjela razvijanju svijesti naše javnosti?
Magazin Doktor - CRYO-SAVE
Laboratorija sa uzorcima
Cryo-Save kao prva banka u našoj
zemlji imala je veliki zadatak, koji je
uspješno odradila i kroz razne projekte doprinjela razvijanju svijesti
kako stručne, tako i opšte javnosti.
Značajni projekti koji su realizovani
u našoj zemlji su priručnik “TRUDNOĆA I POROĐAJ- Psihofizička priprema trudnice za porođaj i majčinstvo” koji potpuno besplatno
dostupan svim trudnicama u Bosni
i Hercegovini, “Matične ćelije i regenerativna medicina”besplatni
informativni bilten o matičnim ćelijama i regenerativnoj medicini,
liječenjima, istraživanjima i najnovijim dešavanjima u ovoj oblasti,
“FAMILY-PLUS prijatelj škola za
trudnice” gdje smo pomogli 20
škola reaktiviranjem postojećih ili
osnivanje novih škola za trudnice
u BiH, „Međunarodni kongres o regenerativnoj medicini i matičnim
ćelijama” namijenjen stručnoj javnosti. Naš najznačajniji projekat je
“Program besplatnog porodičnog
čuvanja matičnih ćelija“. Cryo-Save je jedina banka matičnih ćelija
koja ima ovakav program, koncipiran tako da pomogne porodicama
koje očekuju prinovu, a u užem
srodstvu imaju člana porodice kojem je dijagnostifikovano oboljenje koje se može liječiti matičnim
ćelijama. Do decembra 2013. 43
porodice su dobile potpuno besplatno pohranjivanje matičnih
ćelija.
Cryo-Save u Top
10 banaka svijeta
Trenutno u svijetu posluje 485
banaka matičnih ćelija iz 97
zemalja, a Cryo-Save je jedina
banka iz Evrope koja se nalazi u
Top 10 banaka svijeta. Također,
Cryo-Save je i najveća banka
u Evropi, sa preko 250.000 pohranjenih uzoraka. Svi uzorci
su pohranjeni po najsavremenijim standardima i tehnologiji i kao takvi prihvatljivi su u
svim klinikama i centrima za
liječenje širom svijeta. Kako se
brzo razvijalo tržište pokazuje
podatak da su 2006. godine u
svijetu aktivno poslovale samo
23 banke matičnih ćelija.
Pripremila: Azra HABIBIJA
DECEMBAR | PROSINAC 2013
19
KCUS
U sklopu saradnje između SKI i Klinike za hemodijalizu
Prof. dr. Halima Resić, šef Klinike za hemodijalizu KCUS
Profesor Khwaja
posjetio Sarajevo
i održao
predavanja
Prof. Khwaja radi kao
nefrolog konsultant u
„Sheffield Kidney Institute“
i počasni je viši predavač
na Univerzitetu u Šefildu,
UK
“Sister Renal Center
(SRC)” je program koji
cilja na poboljšanje
saradnje između
nefroloških centara
širom svijeta. Misija
programa je napredak
u prakticiranju
nefrologije u svijetu
20
DECEMBAR | PROSINAC 2013
U sklopu saradnje između “The
Sheffield Kidney Institute (SKI)“ i
Klinike za hemodijalizu Kliničkog
Centra Univerziteta u Sarajevu, a
pod okriljem ISN („International
Society of Nephrology“), u posjetu
Klinici za hemodijalizu KCUS od 11.
do 13. novembra 2013. godine bio
je Prof. dr. Arif Khwaja.
Prof. Khwaja radi kao nefrolog konsultant u „Sheffield Kidney Insti-
Magazin Doktor - KCUS
Poznati institut u Sheffieldu
tute“ i počasni je viši predavač na
Univerzitetu u Šefildu, UK.
Posjeta profesora Khwaje je u
sklopu međunarodnog programa
ISN-a, u okviru kojeg su Klinika za
hemodijalizu KCU Sarajevo i „The
Sheffield Kidney Institute“ postali
„Sestrinski renalni centri“ („Sister
Renal Centers“-level C).
“Sister Renal Center (SRC)” je program koji cilja na poboljšanje saradnje između nefroloških centara
širom svijeta. Misija programa je
napredak u prakticiranju nefrologije u svijetu, a specijalno u zemljama u razvoju, povezivanjem
nefroloških jedinica sa centrima izvrsnosti i pružajući različite načine
podrške i vođenja.
Cilj programa SRC u Sarajevu je:
•
Pomoći Sarajevu
•
Postati centar izvrsnosti sa aktivnim dijaliznim i transplantacionim programom
•
Podrška drugim centrima u
Bosni i Hercegovini i Balkanu
•
Formiranje
profesionalnog
prijateljstva i učenje jednih od
drugih
Dana 12.11. održana je i radionica
u saradnji sa Institutom za naučnoistraživački rad i razvoj KCU Sarajevo, pod naslovom:“ Oboljenje
bubrega – šta treba znati“.
Na početku radionice pozdravne
riječi su uputili direktor Kliničkog
Centra Univerziteta u Sarajevu,
Prof. dr. Damir Aganović, direktor
NIR-a, Prof. dr. Zoran Hadžiahmetović i šef Klinike za hemodijalizu
KCUS, Prof. dr. Halima Resić.
Prof. dr. Khwaja održao je predavanja na temu evaluacije funkcije
bubrega, pristupima dijagnostici i
terapiji bubrežnih bolesti i interaktivnim diskusija raznih nefroloških
slučajeva. U toku radionice predavanja su imali i Prof.dr. Zelija Velija-Ašimi na temu:“ Diabetes Detection“, te dr.Selma Ajanović (“Case
report - is diagnosis mistery“).
Narednog dana u Domu zdravlja
„Vrazova“, Prof. Khwaja održao je
predavanje pod nazivom: “eGFR
and impact on CKD“. Radionica,
kao i ukupna posjeta Prof. Khwaje Klinici za hemodijalizu KCUS su
bili izuzetno uspješni, a saradnja sa
„Sheffield Kidney Institute“ će se
dalje nastaviti u sklopu programa
„Sister Renal Center“.
Izvor: www.lkksa.ba
DECEMBAR | PROSINAC 2013
21
KCUS
Na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju
Urađena
minimalno
invazivna
procedura
Riječ je o liječenju
infektivnog
nekrotizirajućeg
pankreatitisa - PCD/VARD
U skladu sa svjetskim standardima
i u cilju pružanja što kvalitetnije usluge po prvi put je na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju KCUS
urađena minimalno invazivna procedura u liječenju infektivnog nekrotizirajućeg pankreatitisa - PCD/
VARD (Video asistirani retroperitonealni debridman).
U svakodnevnoj hirurškoj statistici susrećemo se i sa oboljenjima
pankreasa. Nekrotizirajući pankreatitis je devastirajuća bolest i
predstavlja veliki izazov za hirurga.
Multidisciplinarni tim su činili
slijedeći ljekari: Klinika za opštu
i abdominalnu hirurgiju: Prim.
mr. sci. dr. Jusuf Šabanović; Dr.
22
DECEMBAR | PROSINAC 2013
Adis Kandić; Dr. Samir Muhović;
Klinika za radiologiju: Prim. dr.
Edin Herceglija; Dr. Aladin Čarovac.
Minimalno invazivne procedure
koje su danas dostupne u liječenju
ove bolesti su slijedeće:
Kateter drenaža:
Perkutana kateter drenaža pod
kontrolom CT-a - PCD. Endoskopska transluminalna drenaža - ETD.
Minimalno invazivna
nekrektomija:
Retroperitonealna perkutana nekrektomija - MIRPN; Video asistirani retroperitonealni debridman
- VARD, Laparoskopska transgastična nekrektomija - LTN, Endoskop-
Magazin Doktor - KCUS
ska transluminalna nekrektomija
- ETN.
Prednosti ove metode su: manje
invazivna operativna metoda za
pacijenta, reducirani mortalitet i
morbiditet, manji hirurški stres,
smanjeni troškovi liječenja. Izvodi se korak po korak (step-up
approach) kao multidisciplinarni
pristup pacijentu hirurga, interventnih radiologa i gastroenterologa.
Postupak liječenja počinje intervencijom radiologa. Perkutana
slikom navođena (CT) kateter drenaža - PCD: Dostupna u većini bolnica. Tehnički izvodljiva u >95%
pacijenata sa infektivnim nekrotizirajućim pankreatitisom.
Dren može poslužiti hirurgu kao
vodilja za minimalno invazivnu
nekrektomiju. Video asistirani retroperitonealni debridman - VARD
(Jednostavna procedura (dren je
vodilja). Ako je neophodno, može
se ponavljati više puta. Obično se
izvodi samo jednom. VARD procedurom je teže dosegnuti do nekroza u desnom dijelu pankreasa i nekroza u procesus uncinatusu.
Multicentar studija:
639 pacijenata sa nekrotizirajućim pankreatitisom. 2004-2008.
21 bolnica u Danskoj. Mortalitet
15%. Konzervativni menadžment
u 62% slučajeva sa 7% mortaliteta.
Kateter drenaža jedini tretman kod
35% pacijenata. Multivarijabilna
analiza je pokazala da odgođena
intervencija smanjuje mortalitet.
Nova sistematska analiza 2013.
Osam studija, 324 pacijenta sa infektivnim nekrotizirajućim pankreatitisom uz inicijalni konzervativni
tretman/PCD.
Tretman samo sa antibioticima/
PCD kod 64%. Mortalitet: 12%.
Četiri studije: 121 pacijent operisan otvorenom metodom; 215 pacijenata VARD metodom.
Multiorganska disfunkcija 49% /
21%. Mortalitet: 30% / 17%. Evidence - based menadžment nekrotizirajućeg pankreatitisa: stepup approach
1. korak: perkutana kateter drenaža - PCD ( uspješnost 3550%).
2. korak: minimalno invazivna hirurgija VARD.
Zlatni standard u liječenju nekrotizirajućeg pankreatitisa: Inicijalno
perkutana (retroperitonealna) slikom navigirajuća drenaža ili transmuralna endoskopska kateter
drenaža. Ako je potrebno, hirurška
(VARD) ili endoskoska nekrektomija. IPA/APA evidence-based guidelines for the management of acute
pancreatitis 2012.
Objavljene studije:
Panter trial, Penguing trial, Tension
trial, Dutch study group trial,
www.surgery.ucsf.edu,
www.ncbi.nlm.nih.gov,
www.nejm.org,
www.pancreatitis.nl.
Izvor: KCUS
PANTER studija: 88 pacijenata sa
klinički evidentiranom infektivnom
(peri-) pankreasnom nekrozom. Intervencije: step-up approach (drenaža, debridman). Upoređivanje:
otvorena nakrektomija. Rezultat:
krajnji uticaj na mortalitet i morbiditet.
Rezultati:
–– PCD je izvedena kod 98% pacijenata.
–– PCD je bila jedina intervencija kod 35% pacijenata.
Step-up approach smanjuje incidencu novih multiorganskih
disfunkcija sa 40% na 12%.
DECEMBAR | PROSINAC 2013
23
Razgovor: Prof. dr. Zulejha Merhemić-Gavrankapetanović
Doc. dr. Zulejha Merhemić,
predsjednica Udruženja radiologa BiH
Kaskamo za
svijetom
zbog jezičke
barijere
Doc. dr. Zulejha Merhemić
Možemo se približiti svjetskim standardima,
jer se sa napisanim radom ili prezentacijom možemo pojaviti
na nekom svjetskom kongresu,
ali je nepoznavanje jezika veliki problem
RAZGOVARAO: Aleksandar RISTIĆ
Doc. dr. Zulejha Merhemić,
predsjednica Udruženja radiologa
BiH, jedan je od naših najboljih
stručnjaka. Neće biti neskromno
ako se kaže da je dr. Merhemić
priznata i u svijetu, a za naš
magazin govorila je, između
ostalog, i o aktuelnom trenutku bh.
radiologije.
Dr. Merhemić ističe kako je radiologiji dala mnogo, ali je i dobila...
„Veliki je ovo trud i bez njega nema
ništa. Rat sam provela u Beču u
kojem sam se etablirala kao stručnjak. Ne treba posebno govoriti
koliko je teško biti stranac u drugoj
zemlji, a posebno kada dolaziš sa
brdovitog Balkana. Iako su Austrijanci bili spremni da nas prihvate i
pomognu nam, nije bilo lako probiti se do vrha. Neke stvari nam
ipak nisu bile ‘dozvoljene’. To je
tako i to sam prihvatila.
DOKTOR: Kažite nam nešto o vašem inostranom angažmanu obzirom da Vas često pozivaju kao
predavača?
MERHEMIĆ: Već tri godine držim
predavanja na skoro svim većim
kongresima. Posebno se to odnosi
24
DECEMBAR | PROSINAC 2013
na 2013. u kojoj sam bila na svim
skupovima radiologa Evrope i svijeta. Uz predavanja, imala sam i
prezentacije, ali i sastanke sa kolegama iz svih zemalja koji su također prisustvovali. Bila sam jedina
sa prostora regiona na Evropskom
kongresu radiologa, te neuro-radiologa, na školama i radionicama
u Evropi i regionu. Posebno sam
ponosna na činjenicu da predajem
specijalistički ispit u Evropskoj školi neurologije. No, koliko god da su
to ugodne aktivnosti i moram priznati da sam se poprilično umorila.
Pred kraj godine je naše Udruženje
radiloga BiH, zajedno sa kolegama
iz regiona, organiziralo Školu magnetne rezonance u Sarajevu.
DOKTOR: Spominjete Udruženje
radiologa BiH. Kako funkcionira
i da li su u njemu zastupljeni ljekari iz oba bh. entiteta?
Magazin Doktor - Razgovor: Prof. dr. Zulejha Merhemić - Gavrankapetanović
Merry Christmas & Happy New Year
MERHEMIĆ: To je Udruženje na nivou cijele BiH i svi su preko njega
uključeni u Evropsko udruženje.
Članstvo nosi određene beneficije,
popuste, odlaske na edukacije....
DOKTOR: Koju funkciju obavljate u Evropskom i svjetskom udruženju?
MERHEMIĆ: Obzirom da sam neuroradiolog, nalazim se u naučnom komitetu neuroradiologa za
svjetski kongres koji će se 2014.
godine održati u Istanbulu. Radiologija je ogromna oblast i teško
je pronaći stručnjaka koji poznaje
svaku granu. Zbog toga postoje
subspecijalizacije. Neko je stručan
za abdomen, neko za reproduktivne organe....
DOKTOR: Kakva je perspektiva
radiologe kod nas ako se uzme
u obzir činjenica na stalni odliv
kadra, odnosno stalni deficit?
MERHEMIĆ: Zahvaljujući strašnom
razvoju tehnologije razvila se i radiologija. To je sjajno za dijagnostiku i pacijente. Istim tempom kojim
su se razvijale ostale tehnološke
stvari: telefoni, mobiteli, računari,
razvijala se i radiologija.
DOKTOR: Koliko BiH kaska za
svjetskim napretkom?
MERHEMIĆ: S jedne strane, velika
je stvar kada se vlastitim radom
može izaći na jedan američki ili
svjetski kongres. To znači da se možemo približiti svjetskim standardima, ali je jezička barijera ogroman problem. Tek će je premostiti
generacije koje dolaze. Danas postoji mnogo stručnjaka, radiologa,
koji zbog nepoznavanja jezika ne
mogu biti priznati u Evropi i svijetu.
Radiološka oprema
u BiH
DOKTOR: Šta je sa radiološkom
opremom u BiH?
„Imamo mali broj radiologa, a nemamo dovoljno opreme. Ona je
jako skupa. Ne proizvodi se u BiH,
niti igdje u regionu. Postoji samo
nekoliko kompanija na svijetu
koje proizvode radiološku opremu i svaki aparat je milionske vrijednosti. Naša zemlja je u tranziciji
i uvijek je problem sa finansijama,
tako da nema dovoljno aparata.
U ovom momentu postoji 30 magnetnih rezonansi u BiH, u Sarajevu svega tri, u državnim medicinskim ustanovama i dva privatna.
To nije dovoljno i prema toj broju smo na posljednjem mjestu u
Evropi“, kaže dr. Merhemić.
DECEMBAR | PROSINAC 2013
25
Sjećanje na članove komore
26
DECEMBAR | PROSINAC 2013
Magazin Doktor - Sjećanje na članove komore
In Memoriam
U 2013. godini Ljekarska/Liječnička komora ostala je bez
svojih članova:
Prof. dr. Antun Lovrinčević, Prim. mr. sci. dr. Mirsad Ibišević,
Prim. dr. Belkisa Hamzagić, Prof. dr. Hiba Bašić-Čabaravdić,
Doc. dr. Zrinka Vidović, Prim. dr. sci. Jasminka Hadžialić, Prim.
dr. sci. Senadin Ljubović, Dr. Fatima Ramović,
Mr. sci. dr. Amira Hasanagić, Prim. dr. Tahir Kapić,
Prim. dr. sci. med. Dragan Huml, Prim. dr Vera Nastić-Grgić,
Prim. dr. Hilda Ćosić, Prim. dr. Ahmed Mirojević,
Prim. dr. Dudija Dilberović, Prof. dr. Boro Đukanović i
Prof. dr. Ismet Bratović.
DECEMBAR | PROSINAC 2013
27
Neurologija
U skladu sa evropskim standardima
Oformljene
Katedre za
psihijatriju i
neurologiju
Na čelu Katedre za psihijatriju je
Prof. dr. Abdulah Kučukalić, dok je mjesto šefa
Katedre za neurologiju pripalo Prof. dr. Enri Suljić
I dok je profesor
Kučukalić bio
na čelu Katedre
za neurologiju,
psihijatriju i
medicinsku psihologiju,
profesorica Suljić
imat će težak zadatak
da etablira mladu
katedru kao jednu od
vodećih
Katedra za neurologiju, psihijatriju
i medicinsku psihologiju doživjela
je svoju reformu. Sljedeći evropske
i svjetske tokove, BiH je također
„razdvojila“ pomenute medicinske oblasti, pa su tako oformljenje
nove katedre: za psihijatriju i neurologiju.
28
DECEMBAR | PROSINAC 2013
Na čelu Katedre za psihijatriju je
Prof. dr. Abdulah Kučukalić, dok je
mjesto šefa Katedre za neurologiju
pripalo Prof. dr. Enri Suljić. Nema
sumnje da će na ovaj način generacije koje dolaze imati mnogo
kvalitetnija i preciznija saznanja o
psihijatriji i neurologiji.
I dok je profesor Kučukalić bio na
čelu Katedre za neurologiju, psihijatriju i medicinsku psihologiju,
te mu ovakva zadaća nije strana,
profesorica Suljić imat će težak
zadatak da etablira ovu mladu
katedru kao jednu od vodećih, ne
samo u Sarajevu, nego i regionu.
Obzirom na njen kvalitet, profesionalno iskustvo i dosadašnji angažman na Klinici za neurologiju,
nema sumnje da će studenti imati
Prof. dr. Enra Suljić
FOTO: Oslobođenje
profesora koji će jasno postaviti
ciljeve i čija će letvica „biti visoka“.
No, oni koji je dosegnu „sutra“ će
biti spremni da se uhvate u koštac
sa teškim neurološkim deficitima,
te da pacijentima pomognu na što
bolji način.
Ova mlada katedra težit će stručnom usavršavanju stručnog i naučnog podmlatka u eminentnim
centrima u inostranstvu, te će pokušati organizirati i učestvovati u
programima kontinuirane edukacije u neurologiji, u sklopu kojih će
često biti domaćin inostranim predavačima velike stručne i naučne
reputacije.
A.R.
Magazin Doktor - Neurologija
Održan simpozijum na temu
Detalj s promocije
FOTO: www.kcus.ba
„Novosti u
neUrOlogiji“
Klinika za neurologiju KCUS-a djeluje u skladu sa svjetskim trendovima i
dostignućima u razvoju neurološke nauke i struke
U organizaciji Klinike za neurologiju
i Instituta za naučnoistraživački rad
i razvoj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održan je Simpozij na
temu: „Novosti u neurologiji“. U sali
Instituta za NIRR prisutnima je riječi
dobrodošlice uputio Prof. dr. Zoran
Hadžiahmetović, direktor NIRR-a, te
jedan od organizatora skupa. Klinika za neurologiju KCUS-a djeluje
u skladu sa svjetskim trendovima i
dostignućima u razvoju neurološke
nauke i struke.
Sarajevski neurolozi intenzivno su
uključeni u procese kontinuirane
edukacije, aktivno sudjelujući na
svjetskim i evropskim kongresima,
simpozijima, edukacijskim treninzima, razmjenjujući iskustva i nova
saznanja i znanja. Upravo, na ovoj
Klinici osnovana je i prva Jedinica za liječenje moždanog udara u
F BiH koja omogućuje moderno
zbrinjavanje bolesnika s moždanim udarom, kao i primjenu tromboličke terapije kod ishemijskog
moždanog udara, što je podržano
visokosofisticiranom dijagnostičkom tehnologijom i dobro educiranim kadrovima. Za primjer služi
Laboratorij za neurovaskularnu dijagnostiku koji je tehnički i stručno
opremljen i obezbjeđuje potpunu
dijagnostiku neurovaskularnih bolesti, a ujedno je i centar za obrazovanje ljekara iz neurosonologije.
I odjel za epilepsiju, također, je savremeno opremljen i sistemski provodi dijagnostiku epilepsija video-
monitoriranjem. Na ovoj Klinici su u
toku šest naučnih projekata, koji se
provode uz primjenu provjerenih
metodoloških principa i tehnika, uz
poštivanje bioetičkih načela“, istakao je prof.dr. Hadžiahmetović.
Na Simpoziju je održana promocija
monografije „Transkranijalna Doppler sonografija - TCD - stetoskop
za mozak“, autora Doc. dr. Jasminke Đelilović- Vranić, šefa Klinike za
neurologiju KCUS-a.
Monografija je izašla u izdanju Instituta za naučnoistraživački rad i
razvoj.
IZVOR:
www.kcus.ba
DECEMBAR | PROSINAC 2013
29
Radionica
Uloga obitelji danas je značajno drugačija
Alkoholizam
roditelja
kao rizikofaktor za
psihosocijalni
razvoj djece
Lejla Ramić
prof. specijalista medicinske
psihologije
Predsjednica Udruženja
Klubova liječenih
alkoholičara FBiH
Odgovorno roditeljstvo se stalno uči, mijenja,
dopunjava i prilagođava periodima odrastanja djece
Da li obitelj u kojoj
je problem ovisnost
o alkoholu prisutan
može da odgovori
na ovako visoko
postavljene zahtjeve?
Uloga obitelji kao izvorne ljudske
zajednice, danas je bitno drugačija, teže funkcionira i češće zakazuje u svojim zadaćama. Problem se
usložnjava kada je u obitelji jedan
član ovisnik o alkoholu. Klinička
iskustva u tretmanu ovisnika o alkoholu, kao i posthospitalno praćenje kroz klub liječenih alkoholičara, ukazuju na značajne probleme odrastanja te djece, koja često i
vrlo rano počinju eksperimentirati
s alkoholom i/ili drugim psihoaktivnim supstancama uz primjetno
značajan poremećaj ponašanja. U
skladu s tim su i podaci istraživanja (Leavitt 1995.; Oetting.Donner-
30
DECEMBAR | PROSINAC 2013
meyer 1998.) koji govore o uticaju
negativnog roditeljskog modela
na ovisničko ponašanje djece .
Naime roditelji koji konzumiraju
alkohol, iako najčešće deklarativno
djeci zabranjuju slično ponašanje,
predstavljaju loš odgojni model.
Jedan od značajnih zaštitnih faktora koji smanjuje mogućnost eksperimentiranja i zloupotrebe alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci su
roditelji. Odgovorno roditeljstvo
se stalno uči, mijenja, dopunjava i
prilagođava periodima odrastanja
djece. Da li obitelj u kojoj je problem ovisnost o alkoholu prisutan
može da odgovori na ovako visoko
postavljene zahtjeve? Imati oca i/ili
majku ovisnika veliki je izazov po
dječiji razvoj, bezbrižnost i uspjeh
u životu. Još od malena djeca se
često moraju susresti s nizom neugodnih, zbunjujućih i vrlo traumatičnih situacija.Nedostaje im
potreban mir i adekvatna objaš-
njenja odraslih koja im pomažu da
razumiju ovaj svijet i zato im dugo
treba da odrastu, steknu povjerenje u ljude, nauče sređeno rješavati probleme i toplo se odnositi prema vlastitoj djeci i partneru. Često
se zbog mnogobrojnih problema
ovisnika o alkoholu zaboravlja na
djecu da su i ona itekako svjesna
alkoholizma roditelja i da to ostavlja teške posljedice po njihov rast i
razvoj.
Pogledajmo iz perspektive djeteta kako i šta ono doživljava:
Dijete zbunjuju promjene u ličnosti i ponašanju roditelja. Dijete gubi samopouzdanje i ne zna
šta treba činiti i kako se ponašati.
Izostaje stalna redovitost i stabilnost u obiteljskim navikama
(objed,spavanje, kućni red i sl.) koji
su sastavni dio dječije sigurnosti.
Ono tek razvija navike i treba im
Magazin Doktor - Radionica
Psihoedukacija članova kluba liječenih alkoholičara i njihovih porodica
stabilna svakodnevnica, stabilan
roditelj i slika svijeta.
Morat će naglo sazreti i uozbiljiti
se. Morat će braniti majku kada je
otac tuče,brinuti za mlađu braću i
sestre,snaći se za hranu, slušati o
novčanim teškoćama. Svijet koji će
mu prezentirati njegovi roditelji bit
će „pokvaren, zao i bezosjećajan“, a
s takvim stavom je teško sarađivati,
postavljati ciljeve, uočavati šanse i
postizati uspjehe.
Zaboravit će potrebu za zabavom
i radošću, da bude maženo i voljeno. „Zamrznut“ će emocije. Naučit
će se brinuti za druge i njihove potrebe. Kćeri će preuzeti taj model
brige, pa će se možda i same udati
za alkoholičara.Njima ljubav predstavlja brigu, a ne i uzajamnost i
uživanje.
Dugo će imati osjećaj krivnje. Što je
dijete mlađe, to više misli egocen-
trično i događaje spaja s sobom,
kao da ih je ono uslovilo. Tako će se
bezrazložno osjećati krivim što se
roditelji svađaju, što je roditelj alkoholičar loše volje, ako ga ne sluša kada satima priča jedno te isto i
sl. A kada odraste, zbog jakog osjećaja krivnje dozvolit će da ga drugi
maltretiraju i tiraniziraju.
Identifikacija s polnom ulogom
bitno je narušena. Djevočice će,
zbog identifikacije s majkom, češće reagirati depresijom i pretjeranom odgovornošću.Osim oca neće
imati ni dobar model majke, jer su
one obično preopterečene, stroge, nastoje djecu podčiniti ocu da
bi održale prividan mir u kući i sl.
Ako je majka alkoholičarka, djevojčica će dobiti malo prilika da nauči
bogastvo i ljepotu ženskih uloga
u obitelji i društvu.Dječaci će često u školi biti agresivni, jer će od
pijanog oca vidjeti da je to model
rješavanja problema.Iza agresivno-
sti često se kriju noćna proganjanja, prijetnje, batine.Odbacivanje
od oca negativno će se odraziti na
učenje muške uloge (biće to ogoljena slika muškarca, koji potčinjava druge radi svojih potreba).
Naučit će da je roditelju piće važnije od njega. Sramotit će se pred
prijateljima jer neće imati novac
Dijete zbunjuju
promjene u
ličnosti i
ponašanju
roditelja.
Dijete gubi
samopouzdanje i
ne zna šta treba
činiti i kako se
ponašati
DECEMBAR | PROSINAC 2013
31
Radionica
koji je njegov roditelj potrošio za
piće. To jako utiče na dječije samopoštovanje. Zbog problema u
obitelji neka djeca će nastojati da
ih niko ne primjećuje, iako će istrovremeno jako čeznuti za nečijom
pažnjom.Drugi će nastojati preživjeti potiskivanjem svojih osjećaja,
pasivno-agresivnim ponašanjem.
Imat će poteškoća u davanju i primanju ljubavi i rješavanju konflikata.
Osjećat će se odbačeno i nevoljeno. Alkoholizam roditelja dijete će
odvraćati od njegovih razvojnih
aktivnosti, potrebnih da se razviju
u cjelovitu ličnost. Puno će njegovih misli biti posvećeno tome,
teško će razumjeti postupke, mučit će ga neugodne emocije i sve
će mu to oduzimati energiju koju
bi normalno trošilo na vedru igru,
druženje, rad i sl. Nedostajat će mu
i puno obiteljskih trenutaka ispunjenih radošću, dugih razgovora,
zajedničkih aktivnosti i zabave,
kroz koje djeca uče o svijetu, stiču
povjerenje u svoje sposobnosti i
ljude, uče kako rješavati probleme
i konflikte, snaći se u životu. Sve je
to neizmjerno bogastvo koje će im
trebati u budućnosti. Ako odu bez
toga u svijet odraslih, osjećat će se
ranjeni, nezavršeni, teško će moći
sabrati i oblikovati ono što im se
događa, da bi mogli pravilnije postupati.
Suočavajući se sa navedenim problemima i uvažavajući naše dugogodišnje iskustvo da djeca liječenih alkoholičara uz adekvatnu podršku mogu biti uspješna, osmislili
smo Projekat, kako bi intenzivirali
rad sa obiteljima u Klubu liječenih
alkoholičara. Zapaženo je da djeca
i pored toga što žive u atmosferi
koja nije podržavajuća i stimulirajuća u onoj mjeri kakva bi trebala
biti, postižu uspjeh u školskom
učenju, muzici , sportu, i sl., ulažu-
32
DECEMBAR | PROSINAC 2013
ći mnogo veći trud i napor. Njihov
razvojni put može biti uspješan, ali
je nešto duži i teži.
Projekat pod naslovom „Prevencija
rizičnog ponašanja u obiteljima liječenih alkoholičara“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, omogućio
je organiziranje psihoedukacije i
treninga po tipu radionica za članove obitelji liječenih alkoholičara.
Ove aktivnosti usmjerene su na
podršku oporavku obitelji nakon
uspostavljanja apstinencije od
alkohola(obrasce obiteljskih odnosa, uloge, pravila, granice, te načine nošenja sa problemima kako
unutar nje same tako i izvan). Radionice su omogućile partnerima da
procjene kako i koliko učestvuju
u kućnim poslovima, brizi o djeci,
obiteljskim finansijama, međusobnoj komunikaciji, naklonostima,
uvažavanju i emotivnoj podršci, uz
opšti osjećaj sreće i zadovoljstva u
braku. Stečena iskustva ohrabrila
su nas da nastavimo rad na osavremenjavanju programa i projekata, kako bi osigurali kontinuiranu
finansijsku podršku aktivnostima
klubova liječenih alkoholičara, a
obiteljima pomogli da uz apstinenciju pruže djeci sigurnije okruženje za nesmetan rast i razvoj.
PRIPREMILA:
Lejla Ramić prof.
Specijalista medicinske
psihologije
Zapaženo je da djeca i pored toga što žive u
atmosferi koja nije podržavajuća i stimulirajuća u
onoj mjeri kakva bi trebala biti, postižu uspjeh u
školskom učenju, muzici , sportu...
Magazin
Magazin
Doktor
Doktor
- Radionica
- Forum
U Sarajevu od 18. do 22. avgusta „3. EURO-AZIJSKI FORUM 2014“
Organizacijom Foruma daje se podrška projektu „Sarajevo 2014“, kojim se obilježava 100 godina od
početka Prvog svjetskog rata, 30 godina od XIV Zimskih olimpijskih igara, 20 godina Sarajevo film festivala...
Tradicionalna
i zapadna
medicina u službi
čovječanstva
PLENARNE SESIJE
Učesnici Foruma 20123. godine
--------
Udruženje za rane u Bosni i Hercegovini , u saradnji sa Ljekarskom/
Liječničkom komorom Kantona
Sarajevo i komorom Magistara
Farmacije KS je organizator „3. EuroAzijskog Foruma 2014“ koji će
se održati pod pokroviteljstvom
„European Wound management
Association (EWMA)“.
Organizacijom Foruma daje se
podrška projektu „Sarajevo 2014“,
kojim se obilježava 100 godina od
početka Prvog svjetskog rata, 30
godina od XIV Zimskih olimpijskih
igara, 20 godina Sarajevo film festivala, kao i otvaranje sarajevske
vjećnice uz koncert bečke filharmonije.
Forum je jedinstven naučni skup
sa temom tradicionale i zapadne
medicine u prevenciji i tretmanu hroničnih rana i komorbidi-
tetnih oboljenja sa atraktivnim
temama, aktivnim učešćem domaćih i stranih predavača, okruglim stolovima, radionicama.
Forum će biti prilika za sve učesnike da uspostave saradnju, razmjene iskustava o savremenim
naučnim i kliničkim iskustvima, da
preveniraju riziko-faktore (stres,
duhan, gojaznost, ‘sjedeći način zivota’), prepoznaju prve simptome
vaskularnih bolesti i nauče o savremenim metodama liječenja pacijenata sa hroničnim ranama.
Također, svim učesnicima i posjetiteljima nudi se mogućnost da prezentiraju tradicionalne metode u
prevenciji i liječenju hroničnih bolesti kao i da upoznaju terapeute iz
različitih dijelova svijeta koji tretiraju pacijente na različite načine,
sa jednim ciljem: Prevenirati bolest
i pomoći oboljelom.
----
Konvencija o ljudskim pravima
Olimpijski tim: život sa ranom
Korporativna filantropija
Tradicionalna kineska medicina
Stop Pressure Ulcers Dan
Cijeloživotno učenje (LLL): Akademija
za zdravstvena i socijalna zanimanja
Coast Benefit: Sve mogućnosti
ambulantnog tretmana
E- učenje
Ratne rane
TCM Medicinsko bilje
HRONIČNE RANE
----------------------
Liječenje hroničnih rana kroz vijekove
TCM i WM (Tradicionalna kineska
medicina i zapadna medicina
Dijagnostika rana
Dođite i otkrijte kako to može biti
jednostavno
Ulcus cruris
Dijabetično stopalo
Dekubitusi
Limfedema
Opekotine
Atipične rane
Treća životna dob
Bol
Antibiotska terapija
Komunikacija
Nove terapijske mogucnosti
Hronicne rane u dermatologiji
Kompresivna terapija
Prehrana
Uticaj razlicitih kultura na bolesti
krvozilnog sistema
Zdravi stilovi života
Energija| svuda
oko 2013
nas 33
DECEMBAR
PROSINAC
Dom zdravlja
Detalj sa pregleda
FOTOSI NA STRANICI:www.judzks.ba
Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine F BiH
Obilježen
svjetski dan HOPB
Organizirani su besplatni spirometrijski pregledi
za građane Kantona Sarajevo sa podjelom informativnog materijala o HOPB,
te edukacija za pacijente: otkrivanje i liječenje HOPB
Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine F BiH
(podružnica Kanton Sarajevo) zajedno sa JU Dom zdravlja Kantona
Sarajevo je 20. novembra 2013.
godine organizirala obilježavanje
svjetskog dana HOPB-a.
Tom prilkom su organizirani besplatni spirometrijski pregledi za
građane Kantona Sarajevo sa podjelom informativnog materijala
o HOPB, te edukacija za pacijente:
otkrivanje i liječenje HOPB.
Tokom spirometrije je pregledano
24, a na predavanju je bilo prisutno 14 građana. Svim prisutnim je
podjeljen pisani materijal o značaju HOPB.
34
DECEMBAR | PROSINAC 2013
U ime Udruženja i JU DZ Kantona
Sarajevo ove aktivnosti su na volenterskoj osnovi obavili: Mr. sci.
prim. dr. Zaim Jatić, Dr. Nataša Trifunović i dipl. med. sestra Advija
Čustović.
Zahvaljujući Armanu Šarkiću, portparolu JU DZ KS, mediji su bili informirani i prisutni na ovim aktivnostima.
Kako je kazao Zaim Jatić, ljekar porodične medicine, cilj je da se ovakvim akcijama podigne svijest građana o ovom oboljenju. Simptomi
su otežano disanje i nedostatak
daha, a najčešće obolijevaju osobe
koje konzumiraju cigarete duže od
20 godina.
„Riječ je o teškom, progresivnom
oboljenju koje često izaziva invaliditet, a ukoliko se ne liječi, može
biti smrtonosno. Bolest se u ranom
stadiju može otkriti spirometrijom,
a danas imamo više od 50 posto
pušača koji se ne liječe. Po otkrivanju bolesti pacijent treba prestati
pušiti i što je moguće više izbjegavati lokacije gdje je zrak zagađen“,
kazao je Jatić u izjavi za medije.
IZVOR:
www.judzks.ba
Magazin Doktor - Dom zdravlja
Posjeta predstavnika URDAS-a
Bolji uslovi
za osobe iz
autističnog
spektra
Predstavnici Udruženja roditelja
djece i osoba u autističnom spektru (URDAS) posjetili su u utorak,
10. decembra 2013. godine prostorije menadžmenta JU Dom
zdravlja Kantona Sarajevo, gdje su
se sastali sa generalnom direktoricom, Prim. dr. Dženanom Tanović.
Tom prilikom predstavnici spome-
Potpisan sporazum
Menadžment JU Dom zdravlja
Kantona Sarajevo predvođen generalnom direktoricom Prim. dr.
Dženanom Tanović 9. decembra
2013. godine ugostio Prof. dr. Ejupa Ganića i Lejlu Abdurahmanović,
pravnog savjetnika i koordinatora
za osoblje pri Sarajevo School of
Science and Technology.
nutog udruženja upoznali su menadžment JU Dom zdravlja KS sa
svim poteškoćama na koje nailaze
djeca i odrasli iz autističnog spektra. Rezultat sastanka je dogovor u
sklopu kojeg će spomenute osobe
imati prednost pri naručivanju kod
ljekara, naročito kod doktora stomatologije.
Kako bi saradnja na tom nivou bila
još više unaprijeđena, dogovoreno
je i održavanje stručne radionice
u JU Dom zdravlja KS, a sve u cilju
kvalitetnijeg pristupa zdravstvenih
profesionalaca osobama iz autističnog spektra.
IZVOR:
www.judzks.ba
Dogovorena
saradnja
između
JU Dom
zdravlja
KSi SSST
Razlog posjete je, između ostalog, bilo potpisivanje sporazuma o saradnji između JU Dom
zdravlja KS i Sarajevo School of Science and Technology.
U sklopu saradnje predviđeno je
da u budućnosti studenti Sarajevo
School of Science and Technology
mogu obavljati praktičnu nastavu
u JU Dom zdravlja KS.
Saradnja će se odvijati i u obrnutom smjeru, a to znači da će visokoobrazovani kadar JU DZ Sarajevo, tačnije magistri i doktori nauka,
imati priliku da se nađu u ulozi predavača u ovoj prestižnoj obrazovnoj ustanovi.
IZVOR:
www.judzks.ba
DECEMBAR | PROSINAC 2013
35
Kanton Sarajevo
Zaključak federalnog ministarstva okoliša i turizma
Ništa od
gradnje
medicinske
spalionice
na Stupu!
36
DECEMBAR | PROSINAC 2013
Magazin Doktor - Kanton Sarajevo
Zahtjev za izgradnju spalionice u samom početku nije bio kompletan i
samim tim odmah je mogao biti odbačen kao nepotpun, zbog čega je
nepotrebno utrošeno, kako kaže Krvavac, mnogo energije
Investitor nije priložio
dokumentaciju koja bi
svjedočila o tome da
je prostornim planom
tog dijela grada
predviđeno građenje
spalionice
Ministarstvo prostornog uređenja
i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
zaprimilo je zaključak federalnog
Ministarstva okoliša i turizma o
odbacivanju zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za izgradnju
postrojenja za eko-termički otpad
(spalionica) u općini Ilidža, investitora Grizelj iz Sarajeva.
Ovo je u razgovoru za Agenciju
Fena kazala pomoćnica ministra za
zaštitu okoliša Kantona Sarajevo
Zijada Krvavac, dodajući da je zahtjev za izgradnju odbačen kao nepotpun jer investitor nije priložio
dokumentaciju koja bi svjedočila o
tome da je prostornim planom tog
dijela grada predviđeno građenje
spalionice.
Krvavac je naglasila da se ovakvim
zaključkom Federalnog ministarstva pokazalo tačnim da su se slijedili zahtjevi Kantonalnog ministarstva vezani za rješavanje tog predmeta. Da se to ranije učinilo ne bi
se ni došlo do situacije u kojoj je
javnost bila uznemirena.
Zahtjev za izgradnju spalionice u
samom početku nije bio kompletan i samim tim odmah je mogao
biti odbačen kao nepotpun, zbog
čega je nepotrebno utrošeno, kako
kaže Krvavac, mnogo energije.
no je vođen upravni postupak i
određene radnje su provedene, a
za njima uopće nije bilo potrebe“,
naglasila je.
Dodaje da je bilo nepotrebno i razmatrati izgradnju ovakvog objekta
u poslovno-stambenoj zoni gusto naseljenoj uz bezbroj drugih
objekata jer bi ta djelatnost štetno
uticala na zdravlje ljudi i okoliš u
cjelini.
Izrazila je zadovoljstvo što je Federalno ministarstvo okoliša, iako
sa zakašnjenjem, shvatilo da su
napravljene određene greške u
postupku i da je u konačnici ovaj
zahtjev i odbačen.
Podsjećanja radi, Ministarstvo
prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u septembru je uputilo poziv Federalnom
ministarstvu okoliša i turizma da
obustavi vođenje postupka na izdavanju okolinske dozvole za izgradnju spalionice animalnog, medicinskog i kompozitnog otpada
u Sarajevu u naselju Stup, budući
da ne postoje nikakve zakonske
pretpostavke da se na toj lokaciji realizira namjeravana gradnja.
Naime, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole prema Zakonu o zaštiti okoliša Federacije BiH smatra
se kompletnim ukoliko potencijalni investitor priloži izvod iz planskog akta područja, kojim se može
dokazati da je planirana gradnja
u skladu s namjenom utvrđenom
važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
Budući da je, na snazi Regulacioni
plan Stari Stup, odnosno izmjene
i dopune plana, Federalno ministarstvo okoliša i turizma moglo je
nedvosmisleno utvrditi, da se na
predmetnoj lokaciji ne može obavljati tražena djelatnost.
Krvavac zaključuje na kraju da nije
moguće minimizirati uticaj spalionica na okoliš, a posebno ako se
koristi tehnologija koja ne zadovoljava zahtjeve naboljih raspoloživih tehnika.
IZVOR:
Radiosarajevo.ba
Šta spada u medicinski otpad?
U medicinski infektivni otpad spadaju i plastične
šprice i drugi polimeri, a Federalni plan predviđa
da se spaljivanje može vršiti u samo ovlaštenim
postrojenjima koja provode kontinuirano mjerenje
štetnih plinova dioksina i furana. Nigdje u studiji nije
predviđeno da će ovo postrojenje imati kontinuirani
monitoring emisije dioksina i furana.
„U ovom slučaju vrlo neracional-
DECEMBAR | PROSINAC 2013
37
Region
SKANDAL U HRVATSKOJ
Ugašen
časopis
Science
koji je
lažirao
radove!
U radu, koji je novinar Sciencea slao na osnovi
manjkavih i izmišljenih laboratorijskih rezutata,
zaključak je bio da određene molekule iz nekih
vrsta lišaja mogu liječiti rak
Medu njima bilo je i
nekoliko časopisa iz
bivše Jugoslavije, iz
Hrvatske, BIH, Srbije i
Makedonije. Uz jednu
časnu iznimku iz BIH, svi
su časopisi naše regije
prihvatili objaviti tako
manjkav rad
Posljednjih nekoliko sedmica svijet
nauke i izdavaštva trese skandal otkriven zahvaljujući istraživačkom novinarstvu. Novinar časopisa Science
poslao je na adrese više od 300 časopisa s otvorenim pristupom lažiran
znanstveni rad s očitim greškama koje
je, kako kaže, morao otkriti svaki recezent s osnovnim znanjem kemije i prezentacije rezultata.
Mnogi takvi časopisi objavljuju tekstove vrlo brzo: pritom znanstvenicima naplaćuju obradu tih tekstova, ali
obećavaju i recenzije - glavni način
kontrole kvalitete u znanosti. Časopis
riječke tvrtke InTech naplaćivao je 400
eura, a Journal of Plant Biology Research iz BIH 150 eura za objavu rada.
38
DECEMBAR | PROSINAC 2013
U radu, koji je novinar Sciencea slao
na osnovi manjkavih i izmišljenih laboratorijskih rezutata, zaključak je bio
da određene molekule iz nekih vrsta
lišaja mogu liječiti rak. “Eksperimenti
su bili toliko beznadno manjkavi da su
rezulati bez značenja,” kaže se u tekstu
u Scienceu.
Iako je rad bio beznadno i očito loš,
većina časopisa prihvatila je objaviti
ga bez većih promjena ili popravaka
loše znanosti. Komentari urednika i
recezenata, kada su i postojali, bili su
uglavnom o stilu prezentacije i gramatici, a ne o kvaliteti znanstvenog rada
i progreškama u istraživanju, metodama i rezultatima.
Medu njima bilo je i nekoliko časopisa
iz bivše Jugoslavije, iz Hrvatske, BIH,
Srbije i Makedonije. Uz jednu časnu
iznimku iz BIH, svi su časopisi naše
regije prihvatili objaviti tako manjkav
rad.
Zašto su dobre recenzije, snažna uredništva i odbacivanje loših radova važni?
Znanost bi trebala biti samokorektivna - i jedan od glavnih mehanizama
pomoću kojega se održava kvaliteta
znanstvenog rada jest recenzija. Tekstovi u recenziranim znanstvenim
i stručnim časopisima još uvijek su
glavni način komunikacije novih rezultata unutar znanstvene zajednice,
ali i javnosti. I u većini slučajeva znanstveni rad, a i njegovo objavljivanje, se
kod nas financira javnim novcem.
Nažalost, uredništva Journal of Plant
Biology Research izdavača International Network for Applied Sciences and
Technology iz BIH, te Acta Facultatis
Medicae Naisensis kojega izdaje medicinski fakutet Sveučilista u Nišu u
Srbiji, nisu mi odgovorili na upite, što
možda govori i o nivou njihove transparentnosti i snalaženju u ovoj situaciji.
InTech-ov International Journal of
Integrative Medicine
Uprava InTech d.o.o. je ukinula je časopis International Journal of Integrative
Medicine 4. listopada ove godine, dan
nakon što je novinarski tekst objavljen
u Scienceu.
Magazin Doktor - Region
“The International Journal of Integrative Medicine je projekt začet s idejom
da se pruže visoko kvalitetni znanstveni članci otvorenog pristupa rastućoj
publici aktivnih ljudi u tom specifičnom
području,” kažu mi iz njihove uprave.
Ali, kažu, “kao kod svih naših znanstvenih časopisa, glavni znanstveni
urednici i urednički odbor djelovali su
izvan tvrtke InTech d.o.o. “
“Časopis je posjedovao ‘double blind
peer-review’ sustav što se tiče samog
recenziranja te u ovom slučaju, nažalost, taj sustav i rad recenzenata, odabranih od strane glavnih znanstvenih
urednika, pokazao se manjkav, nedostatan i površan.”
“InTech priznaje veliku grešku svojih
vanjskih suradnika koji su imali (sada
je to jasno) preveliku samostalnost u
radu na bazi profesionalnog povjerenja ... Zbog toga, odlučili smo obustaviti izdavanje časopisa i tim činom
zaštititi međunarodnu znanstvenu zajednicu i sve naše suradnike. Autorima
će naplaćene naknade za objavljivanje
članaka biti u potpunosti refundirane.”
Makedonija: Macedonian Journal
of Medical Sciences
Urednik ovoga časopisa, prof. dr. Mirko Spiroski s fakulteta medicine u
Skoplju, kaže da su i sa ovim radom
“postupili uobičajeno”. Ukupno su izabrali čak deset recenzenata, ali nakon
odsustva odgovora, nedostupnosti i
odustajanja recenzenata, ali i pod pritiskom autora rada, odlučili su objaviti
rad sa samo jednom recenzijom koja
je bila pozitivna.
Možda valja istaknuti točno što je ta
jedna recenzija rekla o radu: “Odličan
rad! Jako zanimljiva ideja... Može biti
proboj u liječenju...” (!)
To je, izgleda, kvaliteta kontrole radova
u mnogim znanstvenim časopisima, pa
i onih koji tvrde da su pronašli lijek za
rak, kao što je to ovaj rad učinio.
“Meni je veoma neugodno što smo
doneli pozitivnu odluku, ali nas časopis nije specijalizovan već tretira medicinu u širem smislu, a čitav redakcijski
odbor, pa i recenzenti nisu specijalizirani za ovo područje,” kaže Spiroski.
“Naš časopis od ukupno 425 primljenih rukopisa za protekle 5 godine,
odbacio je 151 rukopisa ili 35.5 posto. Utjecaj jednog rukopisa na cijeli
postupak nije značajan za naš proces
recenziranja. Mi ćemo i dalje poboljšavati proces recenziranja s nadom da
postignemo još veći kvalitet.”
Spiroskom se ne sviđa način na koji
je znanstveni novinar razoktrio nedostatke recenzija.
“Što se tiče etičkog aspekta oko pripreme i postupaka citiranog rada, postoje mnogi neetički aspekti ... kvalitet
objavljenih radova zavisan je od više
faktora, ne samo od procesa recenziranja, već u najvećoj meri od etičkih
postupka autora. U ovom slučaju autor je ne-etičkim postupkom testirao
samo jedan dio kompleksnog procesa
objavljivanja znanstvenih radova što
klasificira taj rad u red neetičkih radova i prema uobičajenoj praksi mogao
bi biti povučen iz štampe (retracted). “
Časna iznimka iz regije: Bosnian
Journal of Basic Medical Sciences
Ovo je jedini od pet časopisa iz naše
regije kojemu nije promaklo uočiti nedostatke rada, koji ukazuje na važnost
uloge uredništava prije samih recenzija.
Procesuiranje pristiglih radova prolazi
kroz više faza uredničkog procesa, kažu
urednici toga časopisa prof. dr. Bakir
Mehić i dr. sci. med. Amina Valjevac.
U prvoj fazi glavni urednik s svojim
suradnicima pregleda radove u smislu
provjere postojanja svih neophodnih
dijelova manuskripta, evaluacije sažetka, metodologije te eventualnih
etičkih primjedbi za navedenu metodologiju, procjenjivanja valjanosti
odabranih statističkih metoda, načina
prezentiranja rezultata te starost citiranih referenci. Tek nakon te faze određuju se recenzenti i slijedi anonimno
slanje rada prema recenzentu.
“Da bi spriječili i umanjili mogućnosti
pristrasnosti recenzenata, odabir recenzenta je uvijek isključivo van regionalnog prostora sa kojeg rad dolazi.”
“Nakon pozitivne recenzije rad prolazi
fazu tehničkog uređivanja gdje se vrši
provjera citiranih referenci.”
Ali pronalaženje recenzenta koji su
voljni da recenziraju rad bez ikakve
financijske nadoknade je “vrlo zahtjevan i mukotrpan posao”.
“Stoga je prva faza evaluacije radova
najkritičnija, odnosno vrlo je bitno
procijeniti koji radovi zadovoljavaju
kriterije da bi uopće bili poslani recenzentu na pregled. U ovoj fazi i najveći
broj radova ne zadovolji kriterije i nikada ne bude poslan na recenziju.”
Novinarski tekst u Scienceu ukazao je i
na to da čak i kada su znanstveni problemi otkriveni u recenzijama - što se
desilo samo u 36 slučajeva od ukupno
304 časopisa kojima je rad bio poslanda ih neki urednici ipak odluče objaviti. Tako je njih 16 ipak odlučilo rad
objaviti unatoč suprotnim preporukama recenzenata.
To se u BJBMS ne bi desilo, kaže urednik.
“Smatramo da je odluka recenzenta
finalna, te se nije dogodilo da smo primili negativnu recenziju, a rad ipak bio
objavljen. Imali smo slučajeva da je
rad prošao recenziju, ali je uredništvo
u nekoj od idućih faza uočilo greške i
onda je takav rad bio odbijen.”
“U velikoj šumi novih časopisa koji se
pojavljuju i registriraju skoro pa svakodnevno i čiji motivi prvenstveno
nisu podizanje kvalitete znanstvenoistraživačkog rada već materijalne
prirode smatramo da je nepristrasnost
uređivačkog tima kao i odabir recenzenata ključan moment u održanju
kvalitete časopisa,” kaže Mehić.
Ali održavanje i podizanje kvalitete
časopisa vrlo je zahtjevan posao koji
traži veliki entuzijazam, posvećenost
i nepristrasnost svih članova uređivačkog odbora.
“Nepostojeća financijska podrška
nadležnih institucija kao što su ministarstva obrazovanja dodatno otežava
posao jer povećanje vidljivosti časopisa, kvalitetno tehničko uređivanje
i sprječavanje objavljivanja plagijata
zahtijeva financijska sredstva i pretplatu na software koji služe u te svrhe.”
Tekst u cijelosti preuzet
iz Jutarnjeg lista
DECEMBAR | PROSINAC 2013
39
Aktuelnosti iz BiH
Prvi na našim prostorima
Dom zdravlja u Bijeljini
Otvoren centar
za hipertenziju i
prevenciju infarkta
i moždanog udara
Predsjednik Udruženja HISPA centara u Srbiji Nebojša Tasić i Zlatko Maksimović, direktor
bijeljinskog Doma zdravlja, ozvaničili su početak rada ovog centra u Bijeljini
Centar za hipertenziju i prevenciju infarkta i šloga (HISPA) otvoren
je 16. decembra 2013. u Domu
zdravlja u Bijeljini i prvi je ovakve
vrste u Republici Srpskoj i BiH.
Predsjednik Udruženja HISPA centara u Srbiji Nebojša Tasić i Zlatko
Maksimović, direktor bijeljinskog
Doma zdravlja, ozvaničili su početak rada ovog centra u Bijeljini.
„Centar će se baviti primarnom
prevencijom maligne hipertenzije, šloga i infarkta, a cilj njegovog
osnivanja je smanjenje morbiditeta i mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti putem programa prevencije ovih oboljenja“, naglasio je
Maksimović novinarima.
40
DECEMBAR | PROSINAC 2013
Dodao je da je program baziran na
dugogodišnjem praćenju bolesnika i formiranju jedinstvenog kompjuterskog registra bolesnika sa
povišenim kardiovaskularnim rizikom. Centar je otvoren zahvaljujući
donatorskim sredstvima HISPA-e.
Nebojša Tasić, načelnik Centra za
hipertenziju Instituta za kardiovaskularne bolesti na Dedinju, rekao
je da su uslovi za rad ovakvog centra u Domu zdravlja veoma dobri,
te istakao da je značaj centra tim
veći ako se zna da najveći broj ljudi
u svijetu umire od ovih bolesti.
„Ideja HISPA centra je da se izdvoji i
identifikuje svojevrsna trijaža onih
bolesnika koji imaju veliku verovatnoću da dobiju infarkt ili šlog,
kao i onih koji imaju malignu, rezistentnu i neregulisanu hipertenziju“, naglasio je Tasić, nastavivši:
„Neophodno je raditi na očuvanju
zdravlja i liječenju ljudi dok još nemaju teške posljedice i nisu doživjeli šlog ili infarkt, što postižemo
specifičnim Hispa programom.
Doktor Tasić je pred otvaranje Centra u Bijeljini održao kratko predavanje ljekarima Doma zdravlja Bijeljina o programu HISPA liječenja.
U Srbiji danas postoji 13 HISPA
centara.
IZVOR: Nezavisne novine
Magazin Doktor - Aktuelnosti iz BiH
Austrijska međunarodna nevladina organizacija „Hope ‘87“
RMC „Dr. Safet Mujić“
RMC „Dr. Safet Mujić“
u Mostaru
dobio opremu za
terapiju bola
Radi se o donaciji u sklopu nastavka projekta ‘Sveobuhvatni menadžment bola u BiH’
Austrijska međunarodna nevladina organizacija „Hope ‘87“ (Hundreds of Original Project for Employment) donirala je juče 17. decembra 2013. RMC-u „Dr. Safet Mujić“ u Mostaru medicinsku opremu
za terapiju bola.
Kako prenosi „Studio88.ba“, doniran
je neinvazivni monitor za mjerenje
vitalnih funkcija pacijenta, terapeutski laser za terapiju bola i TENS
- uređaj za transkutanu električnu
nervnu stimulaciju. Projektna asistentica u organizaciji „Hope ‘87“ s
predstavništvom u Sarajevu, Ivana
Vujasin, naglasila je kako ta organizacija od 1993. godine implementira zdravstvene programe u svrhu
rehabilitacije svih žrtava rata u BiH.
„Radi se o donaciji u sklopu nastavka projekta ‘Sveobuhvatni menadžment bola u BiH’, kojom se nastoji
podići kvalitet usluga iz terapije
bola za sve pacijente sa bolovima u
BiH, prvenstveno žrtve rata i mina“,
kazala je Vujasin. Dodala je kako je
u prvoj fazi ovog projekta (2008 2010. godine) donirana oprema
za početak rada na polju terapije
bola, te da su uspješni rezultati
iskazali potrebu za nastavkom projekta i dopremanjem jedinica za
terapiju bola u 2013./2014. godini.
„U sklopu ovog projekta nije samo
uspostavljanje odjeljenja za terapiju bola, nego i edukacija kadra
iz ove oblasti, tako da ćemo u drugoj polovini januara imati prvi u
nizu seminara pod nazivom “Novi
principi terapije bola” za medicinski kadar iz RMC-a ‘Dr. Safet Mujić’, kako bi se mogli upoznati sa
novim principima iz terapije bola
i samim tim omogućiti dostojanstven život svim pacijentima
sa bolovima“, kazala je Vujasin.
Finansijsku podršku ovoj donaciji
pružila je organizacija JICA (Japan International Cooperation
Agency), a institucionalnu potporu projektu pružilo je Ministarstvo zdravstva FBiH i Ministarstvo
zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, prenio je „Studio88“.
IZVOR:
ekapija
DECEMBAR | PROSINAC 2013
41
Info
Experti upozoravaju učesnike Mundijala
Čuvajte se
“Denga
groznice“
Simon Hay sa Univerziteta Oxford savjetuje da se u aprilu
i maju provedu mjere kako bi se smanjio broj komaraca koji prenose
virus ove groznice i to posebno oko stadiona
Odrasle komarce
trebaju uništavati
korištenjem insekticida
koji se učinkovito
raspršavaju, a pojavu
novih krčenjem mjesta
na kojima polažu jaja,
kao što je naprimjer
voda koja se nakuplja u
smeću
Vodeći svjetski infektolozi upozorili su vlasti Brazila da se moraju
agresivnije angažovati u istrebljivanju denga groznice uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu, koje se u
toj zemlji održava sljedeće godine.
Rizik od ovog virusa koji prenose
komarci bit će najveći u gradovima
na sjeveroistoku, Fortaleza, Natal i
Salvador, objasnio je Simon Hay sa
Univerziteta Oxford. U drugim gradovima ove latinoameričke zemlje
sezona denge groznice će svoj
vrhunac dostići prije SP-a, koje se
održava od 12. juna do 13. jula.
„Nažalost, u toku ovih mjeseci na
sjeveroistoku će rizik od obolijevanja ostati visok“, tvrdi Hay u žurnalu Nature.
On savjetuje da se u aprilu i maju
provedu mjere kako bi se smanjio
broj komaraca koji prenose virus
ove groznice i to posebno oko stadiona.
Odrasle komarce trebaju uništavati korištenjem insekticida koji se
učinkovito raspršavaju, a pojavu
novih krčenjem mjesta na kojima
polažu jaja, kao što je naprimjer
voda koja se nakuplja u smeću.
42
DECEMBAR | PROSINAC 2013
Virus denga groznice dovodi do
bolesti slične gripi za koju može
biti potrebna hospitalizacija. Ponekad dođe do komplikacija i smrtnih ishoda, a još uvijek ne postoji
vakcina protiv ove vrste groznice.
Svi koji dolaze u područja u kojima
je denga groznica prisutna trebaju
na kožu i odjeću nanositi odgovarajuće repelente, nositi odjeću koja
prekriva ruke i noge, posebno rano
ujutro i kasno popodne, te birati
zaštićene prostore sa zatvorenim
prozorima i vratima, kao i one klimatizirane.
Brazil je 20. novembra objavio da
je ove godine najmanje 573 ljudi
preminulo od ove groznice. Prošle
godine bila su 292 smrtna slučaja, a pretprošle 472. Najteže je u
jugoistočnoj regiji Minas Gerais, a
slijede savezna država Sao Paulo
te Ceara na sjeveroistoku i Rio de
Janeiro.
Čak 6.566 slučajeva teškog oboljenja prijavljeno je ove godine, a iz
Svjetske zdravstvene organizacije
(WHO) su objavili da se virus širi i
da je trenutno u opasnosti 40 posto svjetskog stanovništva.
Izvor: Danas.hr
Magazin Doktor - Info
U naučnom magazinu “PLOS One” objavljeno
Otkriven gen
koji uzrokuje
srčani udar!
Američki istraživači tvrde da genetska promjena uzrokuje visoki tlak, nivo
holestelora, dijabetes, što u konačnici može dovesti do smrtnog ishoda
U naučnom magazinu PLOS One
objavljeno je da je grupa naučnika iz Sjedinjenih Američkih Država
(SAD) otkrila genetsku mutaciju
koja uzrokuje probleme s krvožilnim sistemom, pa čak i preranu
smrt.
Američki istraživači sa Univerziteta Duke tvrde da takva genetska
promjena uzrokuje visoki krvi tlak,
visoki nivo holestelora, dijabetes,
što u konačnici može dovesti do
smrtnog ishoda.
Rezultati istraživanja, koje je trajalo sedam godina, pokazali su
da mnogi članovi nekih porodica
umru prerano zbog gena odgovornog za srčani udar.
“Pronađena genetska greška vrlo
je rijetka i možda sama neće dovesti do objašnjenja kako nastaju
druge koronarne bolesti, međutim
razumijevanje njezine molekularne prirode nudi nam vrlo značajna
znanja. Istraživači bi mogli primijeniti ova saznanja pri istraživanju o
tome zašto i kako se mijenja metabolizam i kako te promjene dovode do bolesti”, navodi tim istraživača.
Inače, osobe s tim sindromom imaju visoki krvni tlak, visoku količinu
lipida u krvi, dijabetes i imaju veći
rizik od srčanih bolesti.
IZVOR:
Klix.ba
DECEMBAR | PROSINAC 2013
43
Info
Prema novim istraživanjima
Ljudi u vegetativnom
stanju prepoznaju
svoje bližnje
Mnogo godina se vjerovalo da pacijenti u vegetativnom stanju nisu svjesni
svoje okoline. Posljednjih godina MRI snimci otkrili su da neki ljudi mogu izvesti
kompleksne kognitivne zadatke
U studiji se navodi
kako ljudi u
vegetativnom stanju
mogu emotivno
reagovati na
fotografije ljudi koje
poznaju.
na različite poticaje okruženja u
ovisnosti od emocionalne važnosti za njih. To nije opća stvar, već
lična i autobiografska“, rekao je dr.
Haggai Sharon s Univerziteta Tel
Aviv koji je vodio ovo istraživanje.
U studiji se navodi kako ljudi u
vegetativnom stanju mogu emotivno reagovati na fotografije ljudi
koje poznaju.
Mnogo godina se vjerovalo da
pacijenti u vegetativnom stanju
nisu svjesni svoje okoline. No, posljednjih godina snimci magnetne
rezonance otkrili su moždanu aktivnost i da neki ljudi mogu izvesti
kompleksne kognitivne zadatke
na naredbu kao što je zamišljanje
fizičke aktivnosti poput igranja tenisa. U jednom od slučaja pacijent
je čak bio u stanju da odgovori s
„da“ i „ne“.
„Pokazali smo da pacijenti u vegetativnom stanju reaguju drugačije
No, ovi slučajevi su rijetki i ne otkrivaju da li pacijenti imaju lično
Nivo svjesnosti pacijenata koji su u
vegetativnom stanju i dalje je misterija. No, naučnici su uradili novu
studiju u kojoj tvrde kako pacijenti
„zaključani u svom tijelu“ mogu razumjeti sve u okruženju.
44
DECEMBAR | PROSINAC 2013
emotivno iskustvo kada su u vegetativnom stanju. Kako bi istražili
ovo polje, ljekari su radili sa pacijentima koji su u ovakvom stanju
jedan ili više od tri mjeseca. Pacijentima su pokazivane fotografije
ljudi koje znaju lično i snimali su
im moždanu aktivnost. Dio mozga
koji služi za facijalno prepoznavanje se aktivirao. Kada su prikazane slike članova porodice i bliskih
prijatelja aktiviralo se i područje mozga za emocije i sjećanje.
Ipak, naučnici ne mogu biti sigurni da li su pacijenti svjesni svojih
emocija ili reaguje spontano.
Rezultati studije objavljeni su u
žurnalu Plos One.
IZVOR:
klix.ba
Magazin Doktor - Info
Sezona je virusa i oboljenja....
Opšte mjere
zаštite
od gripe
Dа broj zаrаženih ne bi rаstаo preporukа je izolаcijа i njegа oboljelih kod kuće do
oporаvkа tj. nаjmаnje 24 sаtа od prestаnkа povišene temperаture; održаvаnje
higijene disаjnih putevа i higijene ruku...
Opšte mjere zаštite od gripe imаju
zа cilj sprečаvаnje nаstаnkа infekcije i jаčаnje opšte otpornosti
orgаnizmа i podrаzumjevаju:
•
izbjegаvаnje kontаktа sа
oboljelimа i osobаmа sumnjivim nа oboljenje;
•
što češće prаnje ruku tekućom
vodom i sаpunom, posebno
vodeći rаčunа o higijeni ruku
pri dodirivаnju očiju, nosа i
ustа;
•
često provjetrаvаnje prostorijа
i duži borаvаk nа svježem
vаzduhu;
•
izbjegаvаti borаvаk u
zаtvorenim prostorijаmа u kojima se nаlаzi veliki broj ljudi
(hronični bolesnici, stаriji od
65 godinа, trudnice, djecа);
•
otpornost orgаnizmа
povećаvаju ishrаnа bogаtа
vitаminimа (konzumirаnje
svježeg voćа i povrćа), topli nаpici (čаjevi i supe) i
umjerenа fizičkа аktivnost.
Dа broj zаrаženih ne bi rаstаo
preporukа je izolаcijа i njegа
oboljelih kod kuće do oporаvkа
tj. nаjmаnje 24 sаtа od prestаnkа
povišene temperаture; održаvаnje
higijene disаjnih putevа i higijene ruku; pokrivаnje nosа i ustа
kаdа se kiše i kаšlje, redovno
provjetrаvаnje prostorijа.
Zа liječenje nekomplikovаne
gripe vаžno je mirovаnje, prаvilnа
ishrаnа, primjenа vitаminske
terаpije,
unošenje
dovoljne
količine tečnosti, toplih nаpitаkа...
Po potrebi trebа uzimаti lijekove
protiv temperаture, kаšljа i kаpi
zа nos. Grip se kаo blаgа ili srednje teškа bolest liječi od strаne
izаbrаnog porodičnog ljekаrа, po
mogućnosti u kućnim uslovimа, а
teži oblici i komplikаcije zаhtjevаju
liječenje u bolnici. U slučаju težih
formi bolesti po procjeni ljekаrа
uključuju se аntivirusni lekovi, а
u slučаju dodаtnih komplikаcijа
(upаlа plućа, sinusа i uhа), i
аntibiotici.
Nаjefikаsnijа specifičnа mjerа prevencije gripа je vаkcinаcijа. Svjetskа
zdrаvstvenа orgаnizаcijа (WHO) zа
svаku sezonu preporučuje vаkcinu
kojа sаdrži аktuelne sojeve virusа
gripа registrovаnih u cirkulаciji.
Izvor: B92.net
DECEMBAR | PROSINAC 2013
45
Nobelova nagrada
Poznati laureati
Nobelovu nagradu
za medicinu dobili
Nijemac i dva Amerikanca
Laskavo priznanje dobili
su za rad na proučavanju
prenosnih staničnih
sistema, saopštio je
Odbor za dodjelu
Nobelove nagrade
Schekman je otkrio
niz gena koji su
nužni za vezikularni
transportni sistem,
Tothman je otkrio
kako vezikuli prodiru
u stanicu, a Südhof
signale za transport
Ovogodišnji dobitnici Nobelove
nagrade za medicinu postali su Nijemac Thomas Südhof i dva Amerikanca: James Rothman i Randy
Schekman.
Laskavo priznanje dobili su za rad na
proučavanju prenosnih staničnih sistema, saopštio je Odbor za dodjelu
Nobelove nagrade. Nagrada im je na
svečanosti uručena u decembru, a
vrijedna je 920.000 dolara.
Südhof je svoja istraživanja provodio na elitnom američkom Univerzitetu Stanford. Sa pomenutim
46
DECEMBAR | PROSINAC 2013
kolegama otkrio je značajne transportne mehanizme u stanici čiji su
defekti temelj za razvoj dijabetesa,
tetanusa i mnogih drugih bolesti.
Südhof otkrio koji signali vezikulima nalažu da tvari koje transportiraju oslobađaju u pravo vrijeme i
na pravom mjestu.
U stanicama se tvari često pakiraju
u malenim mjehurićima (vezikule)
i tako dalje transportiraju.
Nijemac Südhof rođen je 1955.
u Göttingenu, studirao je na tamošnjem Univerzitetu, te kasnije
u Aachenu. Nakon toga je otišao
u Teksasu, a 2008. stigao je na
Standford.
»Bez ovih sjajno preciznih organizacija, u stanici bi nastao potpuni
haos», napisao je Odbor za dodjelu
Nobelove nagrade.
»Defekt u transportnom sistemu
vezikula primijećen je u nizu bolesti», kazao je Juleen Zierath, predsjednik Odobra. Ovaj transportni
sistem je važan za nervni sistem,
hormonski, kao i bolesti imunološkog sistema.
Schekman je otkrio niz gena koji
su nužni za vezikularni transportni
sistem. Tothman je otkrio kako vezikuli prodiru u pravu stanicu da bi
tamo «istovarili svoj teret», dok je
Schekman je rođen 1948. a od
1976. istraživao je na kalifornijskom
Berkelyu. Rothman je rođen 1950. i
od 2008. radi na sveučilištu Yale.
Prošle godine Nobelovu nagradu
za medicinu dobili su Britananac
John. B. Gordon i Japanac Shinya
Yamanaka, naučnici koji se bave
proučavanjem matičnih stanica.
IZVOR:
www.lkksa.ba
Magazin Doktor - Pregled medicinskih kongresa
Kalendar događanja
od decembra 2013
do aprila 2014!
Za više informacija pogledati na
http://www.eurolink-tours.co.uk/medical-congresses
AAAAI 2014 - American Academy of Allergy,
Asthma & Immunology: 2014 AAAAI Annual Meeting
Allergology Medical Congress
Location:
Milan, Italy Medical Congress
Date:
19 - 22 September 2013
ISC 2014 - International Stroke Conference
Cardiology Medical Congress
Location:
San Diego, CA, United States Medical Congress
Date:
11 - 14 February 2014
ACC 2014 - American College of Cardiology
Annual Meeting: 63rd Annual Scientific Session & Expo
Cardiology Medical Congress
Location:
Washington, United States Medical Congress
Date:
28 - 31 March 2014
EBMT 2014 - The 40th Annual Meeting of the
European Group for Blood and Marrow Transplantation
Hematology Medical Congress
Location:
Milano, Italy Medical Congress
Date:
30 March - 02 April 2014
EASL 2014 - 49th Annual Meeting of the European Association for the Study of Liver
Infectious Diseases Medical Congress
Location:
London, United Kingdom Medical Congress
Date:
09 - 13 April 2014
AAN 2014 - 66th Annual Meeting of the American Academy of Neurology
Neurology Medical Congress
Location:
Philadelphia, United States Medical Congress
Date:
26 April - 03 May 2014
DECEMBAR | PROSINAC 2013
47
Pregled medicinskih kongresa
ASCO 2014 - American Society of Clinical Oncology Annual Meeting
Oncology Medical Congress
Location:
Chicago, Illinois, United States Medical Congress
Date:
30 May - 03 June 2014
OC 2014 - World Ophthalmology Congress
Ophthalmology Medical Congress
Location:
Tokyo, Japan Medical Congress
Date:
02 - 06 April 2014
ASCRS 2014 - Annual Symposium and Congress of the.
American Society of Cataract and Refractive Surgery
Ophthalmology Medical Congress
Location:
Boston, United States Medical Congress
Date:
25 - 29 April 2014
IOF-ESCEO-WCO 2014 - World Congress on
Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases
Orthopaedics Medical Congress
Location:
Seville, Spain Medical Congress
Date:
02 - 05 April 2014
CoPedia 2014 - World Congress on Controversies in Pediatrics
Pediatrics Medical Congress
Location:
Prague, Czech Republic Medical Congress
Date:
24 - 27 April 2014
EPA 2014 - 22nd European Congress of Psychiatric
Psychiatry Medical Congress
Location:
Munich, Germany Medical Congress
Date:
01 - 04 March 2014
EAU 2014 - 29th Annual EAU Congress
Urology Medical Congress
Location:
Sweden, Stockholm Medical Congress
Date:
11 - 15 April 2014
AUA 2014 - American Urological Association Annual Meeting
Urology Medical Congress
Location:
Orlanda, Florida, United States Medical Congress
Date:
17 - 21 May 2014
48
DECEMBAR | PROSINAC 2013
UPUTE AUTORIMA
Magazin DOKTOR za objavljivanje uzima u obzir prikladne članke iz oblasti biomedicine i javnog zdravstva. U
magazinu se objavljuju stručni i pregledni članci, prikazi slučaja, prikazi knjiga, kongresna saopćenja i izvještaji sa
naučnih i stručnih skupova.
Rukopise slati na email adresu: [email protected]
Upute za pripremu rukopisa
Rukopisi se dostavljaju na jezicima u BiH, a u dijelovima rukopisa trebaju biti:
■ Naslovna strana sa punim nazivom rada, imenima i prezimenima autora i ustanova kojima pripadaju, ime i email
adresa autora odgovornog za korespondenciju, sažetak do 250 riječi.
■ Tekst rada koji je praćen grafičkim i tabelarnim prikazima, slikama i korištenom literaturom, može sadržavati
maksimalno do 4 stranice kucanog teksta, fonta Times NewRoman, 12 veličina fonta, 1,15 proreda i marginom
ne manjom od 2,5cm.
UPUTE ZA
OGLAŠAVANJE
Uputa za oglašavanje lijekova
Prilikom oglašavanja lijekova nije neophodno priložiti cjelokupni sažetak opisa svojstava i odobrenu uputu već je dovoljno
na vidljivom mjestu navesti slijedeće: “Sastavni dio ovog promotivnog materijala predstavlja cjelokupni odobreni sažetak
opisa svojstava lijeka te cjelokupnu odobrenu uputu, sukladno članku Pravilnika o načinu oglašavanja i obavještavanja o
lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima.”
Popusti za godišnje pakete oglašavanja: Za seriju oglasa (u svakom izdanju jedan oglas A4 formata) odobravamo
popust od 15%.
Popusti za više oglasa u jednom izdanju: Za više oglasa u jednom izdanju odobravamo za svaki dodatni oglas popust od 6%.
Generalno pokroviteljstvo izdanja: Uključuje sponzorirani članak s oglasom u boji, određen broj primjeraka
sponzoriranog izdanja – prema dogovoru.
Profil čitatelja: „Doktor“ se šalje poštom na adrese Ljekarske komore KS, ostalih Komora, KCUS, domovima zdravlja,
Akademiji nauka BiH, ravnateljstvima, službama bolnica, poliklinikama, rehabilitacijskim ustanovama, stručnim i
sveučilišnim bibliotekama, ministarstvima, farmaceutskim kompanijama, udruženjima,
kao i relevantnim institucijama u svim republikama bivše SFRJ.
Za bilo koje pitanje i sve dodatne informacije,
kontaktirajte nas na brojeve telefona:
■ 061 209334
■ 061 374444
ili e-mail adrese:
- [email protected]
- [email protected]
Download

Doktor Decembar 2013 - Ljekarska Komora Kantona Sarajevo