Skriptna Matrica
Majka
Transactional
Analysis (1978)
pp.177.
Redrawn by Rob van Tol,
2011. TA Student
Otac
R
R
R
O
O
O
D
Beleška:
Woollams &
Brown,
Ti
Originalno, Program je
viđen kao dolazeći od
strane roditelja istog
pola , kao Dete koje je
ovde prikazano. Sada je
prepoznato da oba
roditelja mogu biti
prenosioci Programskih
poruka.
Ne osećaj
Ne budi blizak
Ne rodasti
Ne budi
D
Ne pripadaj
Ne čini to
D
Skriptna Matrica
Developed by
Claude Steiner.
Cited in Stewart &
Joines, TA Today
(1987) p.129.
Redrawn by Rob van Tol,
2011. TA Student
Majka
R
Otac
Ti
R
R
O
O
O
D
D
D
Kokreativna
Skriptna
matrica
Summers, G. and Tudor,
K. (2000) Cocreative
Transactional Analysis.
Transactional Analysis
Journal 30:1 pp.23-40
“Naš horizontalni dijagram
ne predstavlja jednakost u
odnosu Roditelj – Dete.To je
namenjeno da predstavi naš
kapacitet ponašanja da
utičemo i da budemo pod
uticajem. Matrica može biti
korišćena da mapira
uzajamni uticaj na bilo
kojem stupnju životnog
razvoja i bude korišćena u
različitim situacijama u
kojima mi možemo biti više
ili manje moćni nego drugi
sa moćnim statusom,
znanjem, finansijskim
resursima, starošću, ili
diskriminaciji baziranoj
klasi, onesposobljenosti,
polu, rasi, seksualnoj
orjentaciji itd..”
Redrawn by Rob van Tol,
2011. TA Student
Budi jak
Budi savršen
R
Budi jak
Udovolji drugima
R
Be Strong
Be Perfect
Vodi leiku brigu poštuj pravila
Budi odsutan od kuće
Pij da se opustiš
O
D
Kolege
Prijatelji= Povezivanje
Budi obazriv sa reputacijom
Ne budi blizak
Ne budi dobro
Ne pripadaj
Ne budi blizak
Ne osećaj
Ne budi Dete
Budi jak
Budi savršen
R
Sublimiraj sebe drugima
Budi tvrdoglav
Budi slab i nemoćan
O
D
Harold
Kuća je jedno daleko nebo
Rad je prvi prioritet
Budi razuman(neemotivan)
Budi samodovoljan
Ne budi blizak
Ne budi važan
Ne budi blizak
Ne osećaj
Ne budi važan
Ne odrasti
Ne budi uspešan
Nemoj postojati
O
D
Žena
Download

Skriptn a Matric a