GARANCIJA ZA PROIZVOD U TRAJANJU OD 15 GODINA
POTKONSTRUKCIJA
Kompanija Armstrong garantuje da na njenom dole opisanom sistemu potkonstrukcije („Proizvodi“) neće biti grešaka
u dizajnu, materijalu i izradi ako ga kupac ili bilo koje treće lice propisno ugrade i koriste u normalnim uslovima
(„Garancija“)
Proizvodi obuhvaćeni ovom Garancijom:
Prelude 24 XL², Prelude 24 TLX, Prelude Sixty², Prelude 15 XL², Prelude 15 TL, Bandraster, Prelude 35 XL², System
Z (skriveni i poluskriveni), Silhouette 15 XL² 6mm, Silhouette 15 XL² 3mm, Interlude 15 XL², svi proizvodi iz
asortimana Axiom, 24mm Corrosive Resistant Grid, Clean Room Grid, H profil, Clamping Rail DP12, Spring T, L
profil, C profil, Bandraster profili.
Pokrivenost
Garancija pokriva sve nedostatke na Proizvodima, pod normalnim uslovima korišćenja, koji proisteknu iz greške u
dizajnu, materijalu ili izradi („Greška obuhvaćena garancijom“), u skladu sa uslovima utvrđenim u donjim stavkama A
do E. Garantni period za Proizvode je petnaest (15) godina od datuma ugradnje.
Ograničenja i izuzeci
Kompanija Armstrong neće biti odgovorna ni za kakve Greške obuhvaćene garancijom koje proisteknu iz:
A. Nepropisnog skladištenja. Proizvodi se moraju čuvati u zatvorenom, suvom i čistom prostoru zaštićenom od
spoljašnjih uticaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće, kišu, sneg ili druge izvore vlage;
B. Nepravilne ugradnje ili nepoštovanja svih važećih specifikacija i objavljenih preporuka kompanije Armstrong
u vezi sa ugradnjom ili popravkom, zamenom, podešavanjem ili izmenom Proizvoda;
C. Zloupotrebe ili nemara, abnormalne, nepropisne i pogrešne primene ili izmene Proizvoda, uključujući njihovo
izlaganje nedozvoljenom opterećenju ili prisustvu stajaće vode, kao što su zatvoreni bazeni, ili bilo kakva
spoljašnja sredina;
D. Izlaganja neadekvatnim uslovima, uključujući prekomernu vlažnost (u odnosu na objavljene kriterijume
performansi za date komponente), hemijska isparenja, vibracije, ultraljubičastu svetlost, vlagu, temperature
izvan opsega od 0 ºC do + 30 ºC, gubitka boje kao rezultata starenja ili boravku i ugradnji u okruženjima
opisanim u ovom stavu.
E. Uobičajenog habanja.
Reklamacija u pogledu Greške obuhvaćene garancijom („Reklamacija“) mora se dostaviti u pisanom ili elektronskom
obliku u roku od trideset (30) dana od nastanka Greške obuhvaćene garancijom. Reklamacija mora da sadrži opis
Proizvoda, referentni broj narudžbine, sve podatke o defektu, datum kupovine i razloge iz kojih kupac kompaniju
Armstrong smatra odgovornom za troškove popravke i/ili zamene.
Ako kompanija Armstrong prihvati odgovornost za Grešku obuhvaćenu garancijom, ona će o sopstvenom trošku i po
svom nahođenju popraviti ili zameniti oštećene Proizvode potkonstrukcijom iste klase i tipa ili, ako takav zamenski
proizvod nije dostupan, dostaviti alternativni proizvod po svom izboru, koji materijalno vrši istu funkciju.
Nijedan zamenski proizvod neće imati novi garantni period u trajanju od petnaest (15) godina, već će za njega važiti
samo preostali garantni period za zamenjeni Proizvod.
Osim ako nije drugačije navedeno, ova Garancija je jedina garancija kompanije Armstrong u vezi sa Proizvodom, a
sve druge izjave, uslovi, garancije i odredbe, bilo eksplicitne ili obuhvaćene zakonom, uredbama ili na drugi način, u
pogledu kvaliteta, podesnosti za trgovinu ili za određenu svrhu su isključene.
Obeštećenje u obliku popravke ili zamene Proizvoda je jedino obeštećenje za Grešku obuhvaćenu garancijom i
kompanija Armstrong ne prihvata odgovornost ni za kakav gubitak profita, korišćenja, proizvodnje, ugovora ili za bilo
kakav finansijski ili ekonomski gubitak, ili za bilo kakvu posrednu ili posledičnu štetu.
www.armstrong-plafoni.rs
Download

garancija za proizvod u trajanju od 15 godina