Metal tavanlar
OWAtecta®
OWAtecta®
Metal ve neden?
Metal tavanlar farklıdır. Yüzeylerinin yoğunluğu ve
tasarımlarının estetik sınırlamaları, mimarlara ve
inşaatçılara, birçok yapı projesi için belirli yaratıcı seçenekler ve çözümler sunar. OWAtecta® metal tavanları
programında, toz boyalı galvanize sac çelik ve alüminyum yapısında olan çok çeşitli plakalarımız vardır.
OWAtecta® ile planlama
Çok çeşitli tavan oluşumları
OWAtecta® tüm döşeme durumları için çözümler
sağlamak amacıyla tasarlanmış bir tavan sistemidir.
Çok çeşitli oluşum tasarımlarıyla, yalnızca yeni yapı
projelerine uymakla kalmaz, aynı zamanda, yenileme
ve düzenleme çalışmaları çerçevesinde de güvenle
kullanılabilir.
Metal plakalar, kaplamalar üzerinde genel bir tasarım
modeline denk gelen farklı yüzey perforasyonları sayesinde oldukça iyi akustik sağlar.
OWAtecta® ile Yangın dayanımı
Zaman kazanır- yangına karşı dirençle
Plakalar birkaç farklı yolla monte edilebilir: lay in, clip in,
hook-on ve bandraster hook-on. Gerekli bütün taşıyıcı
profiller ve bileşenler OWAconstruct® programını sayesinde sağlanabilir. Örneğin: askılar, ana taşıyıcı profiller,
enine kesitler, köşebentler ve kenar takozları vb.
Delik çapları
Akustik geometrisi
OWAtecta® tavan plakaları geniş deliklerden en ince
mikro perforasyonlara kadar çok çeşitli yüzey perforasyon modelleriyle birlikte kullanılabilir. Bu özellikler,
yenileme sürelerinin optimizasyonlarını alanların akustik
ve tasarım gereksinimlerine uygun olacak şekilde
kolaylaştırır.
OWAtecta® perfora
Sese hakim olan akustik tavanlar
OWAtecta®- perfora metal tavan plakaları Fraunhofer
Enstitüsü Yapı Fiziği (Stuttgart) bölümü ile işbirliği içinde
geliştirildi ve mikro perforasyonlu metal tavan olarak
patentlendi. Bu çelik plakaların optimum akustik özelliği
her m2 için 40000 küçük deliktir ve bu, ses enerjisinin
azaltılmasını ve ses yutma ve ses yansıtma arasında
dengeli bir ilişki oluşturulmasını sağlar.
İlginç bir görsel etki: Mikro perforasyonlar, tavandan
normal bir uzaklıktan, görsel olarak fark edilebilir
nitelikte değildir. Bu nedenle tavan düz perforasyonsuz
tek parça yüzeyli bir tavan görüntüsüne sahiptir. Aynı
zamanda, tavan yüzeyinin yalnızca %0.64'ü açık olduğu
için, ışık yansıtması değeri perforasyonsuz bir yüzeyinkine benzerdir.
OWAcoustic®- plakaları ve tavan yapılarıyla birlikte
taşıyıcı sistemlerimiz, F90’a kadar Yangın dayanımı
sağlar. OWAtecta® tavanları aynı zamanda, F 30 barriere Metal, F 30 Solo Metal F 30 tecral sistemleri gibi
bağımsız, kendi içinde Yangın dayanımı üniteleri olan
sistemler olarak da mevcuttur.
OWAtecta® ile temiz alanlar
ABD standardıyla uyumlu temiz odalar
Temiz odalar için yapı malzemeleri, hava taşınan
taneciklerin minimum emisyonu olarak ifade edilen
hava saflığı için belirli gereksinimlere tabidir. Yüksek
seviyedeki ABD standartlarına uyum göstermekteyiz.
OWAtecta®-Sistemleri 10. sınıftaki ABD Federal
standardı 209E’nin gereksinimlerini karşılıyor olarak
sınıflandırılmıştır. Bu aynı zamanda Avrupa standardı
ISO 14 644-1 (sınıf 4) ve Alman standardı VDI 2083’e de
(sınıf 2) uygundur.
OWAtecta® ile soğutma
Yukarıdan gelen hafif soğutma
Klima sistemleri çalışma alanlarındaki refahı ve yetenekleri arttırır. Teknik soğutma bileşenleri üreticileri ile
işbirliği içinde olarak alana gürültüsüz olarak yerleşen
hafif soğukluk için OWAtecta®-Soğutma tavanlarını
geliştirdik. Broşür 340’a bakın.
www.owa.de
T 1.0
Perforasyonlar
Perfora
L1511
L0701
0,7 mm Delik çapı
% 1 açık alan
1,5 mm Delik çapı
% 11 açık alan
5,0
5,0
5,66
0,5 mm Delik çapı
%0,64 açık alan
2,83
0.7
5,0
0,5
L1820
1,8 mm Delik çapı
%20 açık alan
L1522
L2508
3,5
2,0
2,0
4,0
1,8
3,5
5,5
1,5
11,0
L2516
L2535 (diagonal)
2,5 mm Delik çapı
% 16 açık alan
5,3
2,65
2,5 mm Delik çapı
%35 açık alan
5,5
5,5
T 1.0
2,5
2,65
5,3
1,5
2,5 mm Delik çapı
%8 açık alan
11,0
1,5 mm Delik çapı
%22 açık alan
5,66
5,5
5,0
4,0
2,83
OWAtecta®
2,5
www.owa.de
2,5
Perforasyonlar
L324
L312 (diagonal)
L312
3,0 mm Delik çapı
%12 açık alan
3,0 mm Delik çapı
%24 açık alan
5,15
5,15
7,5
10,3
3,0 mm Delik çapı
12 %r açık alan
OWAtecta®
5,15
3,0
5,15
10,3
L411
L3528
L324 (diagonal)
3,0 mm Delik çapı
%24 açık alan
3,0
3,0
4,0 mm Delik çapı
%11 açık alan
7,5
5,8
3,0
15,0
3,5 mm Delik çapı
%28 açık alan
7,5
7,5
5,8
3,0
7,5
3,5
7,5
3,0
4,0
15,0
L422
L1423
4,0 mm Delik çapı
%22 açık alan
14,0
7,5
5,66
14 mm Delik çapı
%23 açık alan
7,5
4,0
26,0
www.owa.de
T 2.0
Perforasyonlar
OWAtecta®
Qg8842
Qg4425
4 x 4 mm, %25
açık alan
freier
Querschnitt
Qg101062
8 x 8 mm, %42
açık alan
4,0
10 x 10 mm, %62
açık alan
8,0
10,0
8,0
13,0
12,2
8.0
10,0
4,0
8,0
13,0
12,2
Lg25342
Lg120203
120/2 mm açık alan = 3%
120
t1=37
2.0
25,0
3,0
25/3 mm açık alan 42%
Değişken açık alan =1460/f2
tl=5,0
9O
O
t2=Schritt
Teknik Veriler
Malzeme
galvanize sac çelik
Yapı Malzemesi Sınıfı
A1, A2-s1,d0, A2-s2,d0 - TS EN 13501-1
Kalınlık
0,5’ten 1,0 mm’ye kadar (perforasyona göre)
Renk
toz boyalı beyaz
(kullanıma göre)
Işık yansıtma
60’dan 90’a kadar (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Ses Azaltımı*
12 dB’den 44 dB’e kadar
Ses yutma
aw ‘dan = 0,50 / NRC = 0,50
aw ‘ya = 0,95 / NRC = 0,95 (perforasyonlu)
Yangın dayanımı*
F 90’dan (DIN 4102)
* Sisteme, tavana ve diğer ölçülere bağlıdır.
T 2.0
www.owa.de
OWAtecta® perfora
OWAtecta®
Büyütülmüş görüntü
Teknik Veriler
Malzeme
galvanize sac çelik
Yapı Malzemesi Sınıfı
A1 - TS EN 13501-1
Kalınlık
0,5 mm
Renk
benzer RAL 9010
Işık yansıtma
Yaklaşık 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Ses Azaltımı*
15 dB’den 44 dB’e kadar
Ses yutma
aw = 0,35 / NRC = 0,50
Yangın dayanımı*
F 90’a kadar (DIN 4102)
* Sisteme, tavana ve diğer ölçülere bağlıdır.
www.owa.de
T 3.0
OWAtecta® perfora
Çok küçük deliklerden yararlanarak bir plakanın ses
yutma performansını attırma fikri Çin'de oluştu. Fikrin
hayata geçirilmesi bir Alman/Çin ortaklığı tarafından
Fraunhofer Enstitüsü Yapı Fiziği bölümünde yürütülen bir
program sayesinde gerçekleşti. Sonuç: mikro ince delikli
OWAtecta® perfora- tavanlar.
Optik etki
Perforasyonlu metal tavan perforasyonsuz tavanla aynı
estetik etkiye sahiptir. Tavan yüksekliğine normal bir
uzaklıktan mikro perforasyonları görmek oldukça zordur.
Yüksek ışık yansıtma
Perforasyonlu bir yüzeye sahip olduğu halde, tavanın
ışık yansıtma performansı düz kapalı bir tavan yüzeyinin
ışık yansıtma performansından farklılık göstermez.
Sebep: yüzeyin yalnızca %0,64’ü açıktır ve bu da
%99’unun yansıtıcı bir yüzey olarak kalmasını sağlar.
Akustik ilke
Ses, çapı 0,5mm’den küçük milyonlarca küçük delikten
geçerken hava ile deliklerin çeperleri arasında sürtünme
kuvveti oluşturur ve ses enerjisini azaltır. Yankılanma
süresi ölçümleri optimum ses yutma değerlerine
erişildiğini gösterir.
Ses yutma
Ses yutma değerinin nispeten düşük olmasına rağmen,
alanda optimum yankılanma süresine ulaşılmıştır. Düşük
ve orta frekanslardaki yüksek ses yutmanın pozitif etkileri nedeniyle, yüksek frekansta ses yutma olmamasının
fark edilebilecek etkileri çok azdır.
Bir test:
Bu test 10 x 7 x 3 m ölçülerine sahip olan bir sınıfta
gerçekleştirildi. İlk önce, düz bir tavan plakası monte edilerek, sınıfın içinde öğrenciler varken ve yokken
yankılanma süreleri ayrı ayrı ölçüldü.
Test sonucu:
İki eğri göstermektedir ki, elde edilen değerler, gerekli optimum yankılanma sürelerinin üstündedir. Daha
sonra tavan plakası sökülmüştür ve alandaki koşullarda
herhangi bir değişiklik yapılmadan her metrekaresinde
40000 küçük delik olan bir OWAtecta® perfora tavanı
monte edilmiştir.
Test sonucu:
Bu durumda, her iki eğri de, iki durumda da sınıfta kaç
tane öğrenci olup olmadığına bakılmaksızın optimum
akustik koşulları temsil eden gerekli yankılanma süresi
alanı sınırlarındadır.
2,0
Reverberasyon süresi
OWAtecta®
1,5
1,0
0,5
0,0
Frekans f [Hz]
Plain:
Perfora:
öğrenciler yokken
öğrenciler varken
öğrenciler yokken
öğrenciler varken
Gereken
reverberasyon süresi
Sistem çizimi, mikro perforasyonlu ses yutucu
Askı yüksekliği (mm)
1.0
0.8
Mikro perforasyonlu ses yutucu
Panel kalınlığı t = 0.50 mm
0.6
tavan boșluğu
0.4
ses yalıtıcı yüzey
0.2
çap
d = 0.45 mm
delikler
arasındaki
uzaklık
b = 5.00 mm
tavan boșluğuH= Değişken
açık yüzey = Yaklaşık 0.64 %
0.0
EN 20 354’e göre ses yutma
0,37
0,65
0,66
0,41
0,35
0,17
0,50
0,61
0,67
0,38
0,47
0,37
0,16
0,45
Test Sertifikası için 358 numaralı broşüre bakın.
T 3.0
www.owa.de
Sistemler
OWAtecta®
z. B. Dessin L324
Sistem S 31/S 32 – Clip in plaka
Sistem S 31/S 32 L – Clip in –Lineer plakalar
Sistem S 36 L – Stock-Lineer plakalar
Sistem S 33 – 24 mm ızgara için lay-in plakalar
Sistem S 45 – 15 mm ızgara için Lay in plakalar
Sistem S 36 – Koridor Sistemi
Sistem S 39 – Z profilli Hook-on Lineer plakalar
Sistem S 42 – Baffles
Sistem S 48 – Bandraster (C-Section)
Sistem S 50 – Kilit noktalı Bandraster
Sistem S 55 – panel (darbelere dayanıklı)
Sistem S 60 – Manyetik duvar panelleri
www.owa.de
T 4.0
Sistem S 31/S 32
OWAtecta®
S31 Clips sistemi
Gizli, sökülebilir
S32 Clips sistemi
Gizli, sarkmalı
Teknik Veriler
Ürün grubu:
OWAtecta®
Boyutlar:
600 x 600 mm
625 x 625 mm
600 x 1200 mm
300 x 1200 mm
400 x 1800 mm
Talep edildiğinde farkli ebatlarda üretilebilir.
Kalınlık:
Galvanize çelik yaklaşık 0.5 mm
Alüminyum yaklaşık 0.6 mm (sadece Sistem S31)
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Swing down klipsi
(sadece S 32 ile)
10 Kenar takozu klipsi
11 F-Köşebenti
12 Doğrudan sabitleme askısı
13 Plaka genişliği
14 Plaka uzunluğu
15 Metal plaka
Askı
Ana taşıyıcı
Birleştirme parçası
Ekleme parçası
Güvenlik klipsi
Clip in Profili
Ekleme parçası
Duvar ankrajı
Yapı Malzemesi Sınıfı:
Kullanıma göre
A1
A2-s1,d0
A2-s2,d0
- TS EN 13501-1
Kenarlar:
Uzun kenarlar 01
Kısa kenarlar 01
Taşıma sistemi:
Bütün metal kısımlar galvanize yapıda ve beyaz
renktedir.
Minimum taşıyıcı derinliği:
Asma montajı yaklaşık 200 mm
Doğrudan sabitleme yaklaşık 64 - 135 mm
Yangın dayanımı:
talep edildiğinde
19.5
59.5
27.4
30.7
S 31 Enine kesit:
Sarkmalı plakalar:
Lineer plakalar kısa kenardan sarkar.
19.5
59.5
27.4
30.7
S 32 Enine kesit:
Doğrudan sabitleme:
Daha fazla bilgi için lütfen Broşür no: 331’e bakın.
T 4.0
www.owa.de
Sistem S 33/S 45
OWAtecta®
S 33 Görünür, sökülebilir = 24 mm ızgara
S 45 Görünür, sökülebilir = 15 mm ızgara
Teknik Veriler
Ürün grubu:
OWAtecta®
Boyutlar:
600 x 600 mm
625 x 625 mm
Sadece kenar K 07
600 x 1200 mm
Talep edildiğinde farkli ebatlarda
üretilebilir.
1
2
3
4
Kalınlık:
Galvanize çelik yaklaşık 0.5 mm
Alüminyum yaklaşık 0.6 mm
Yapı Malzemesi Sınıfı:
Kullanıma göre
A1
A2-s1,d0
A2-s2,d0
- TS EN 13501-1
5
6
7
8
Askı
Ana T-Profil
Tali T-Profil
Tali T-Profil
Duvar kanalı
Kenar takozu klipsi
Kenar takozu klipsi
Modül uzaklığı
Kesit:
Kenarlar:
S 33
K 03
K 07
K 04
Enine kesit:
S 45
K 03
K 16
Taşıma sistemi:
Bütün metal kısımlar galvanize yapıda ve
beyaz renktedir.
Kesit boyutları:
S 33
S 45
Minimum taşıyıcı derinliği:
Asma montaj yaklaşık 200 mm
Doğrudan sabitleme yaklaşık 64- 135 mm
Yangın dayanımı:
talep edildiğinde
Nr. 46 G,
Nr. 47 G
Nr. 45 G
Nr. 46/15 G,
Nr. 47/15 G
Nr. 45/15 G
Daha fazla bilgi için lütfen Broşür No. 333’e bakın.
www.owa.de
T 5.0
Sistem S 36
OWAtecta®
Koridor - Yapı
Teknik Veriler
Ürün grubu:
OWAtecta®
S 36 Success
Boyutlar:
Genişlikler: 247’den 600 mm’ye kadar
Uzunluklar: 600’den 3300 mm’ye kadar
1200 x 1200 mm’ye kadar.
Kullanıma göre.
Kalınlık:
Yaklaşık 0.5 – 0.7 mm Statik gereksinime
bağlıdır.
Yapı Malzemesi Sınıfı:
Kullanıma göre
A1
A2-s1,d0
A2-s2,d0
- TS EN 13501-1
S 36 Swing
Kenarlar:
Uzun kenarlar: K 10
Kısa kenarlar: K 32
S 36 Progress
K 03
K 02
K 11s
Taşıma sistemi:
Bütün metal kısımlar galvanize yapıda ve beyaz renktedir.
Minimum taşıyıcı derinliği:
200 – 250 mm (tavan türüne bağlıdır)
Plaka çıkarma kolaylığı için 300 mm
1
2
3
4
5
6
T 5.0
Taşıyıcı açı
Askı
Clip-in profil
Açı dirsekleri
G-Profil
Birincil profil
7
8
9
10
11
Güvenlik klipsi
Z-Profil
Duvar ankrajı
Z-Askı klipsi
Metal-Lineer plaka
Yangın dayanımı:
talep edildiğinde
www.owa.de
Sistem S 39
OWAtecta®
Z-Profilli Hook-on lineer paneller
Teknik Veriler
Ürün grubu:
OWAtecta®
Boyutlar:
Genişlikler: 247 mm’den 600 mm’ye kadar
Uzunluklar: 600 mm’den 3300 mm’ye kadar
1200 x 1200 mm’ye kadar
Kalınlık:
Yaklaşık 0.5 – 0.7 mm
Statik gereksinime bağlıdır.
Yapı Malzemesi Sınıfı:
Kullanıma göre
A1
A2-s1,d0
A2-s2,d0
- TS EN 13501-1
1
2
3
4
5
6
Kenarlar:
Uzun kenarlar: K 10
Askı
Birincil profil
Ekleme parçası
Duvar ankrajı
Çapraz ekleme parçası
Güvenlik klipsi
7
8
9
10
11
Z-Profil
Kenar takozu klipsi
Duvar kanalı
Metal-Lineer plaka
Bağlantı şeridi
Kısa kenarlar: K 11
Taşıma sistemi:
Bütün metal kısımlar galvanize
yapıda ve beyaz renktedir.
Kesit:
Minimum taşıyıcı derinliği:
200 – 250 mm (tavan türüne bağlıdır.)
Plaka çıkarma kolaylığı için 300 mm
Yangın dayanımı:
talep edildiğinde
Enine kesit:
www.owa.de
T 6.0
Sistem S 48
OWAtecta®
Bandraster (C-Profil)
Teknik Veriler
Ürün grubu:
OWAtecta®
Boyutlar:
Genişlikler: 247 mm’den 600 mm’ye kadar
Uzunluklar: 600 mm’den 3300 mm’ye kadar
1200 x 1200 mm’ye kadar
Kalınlık:
Yaklaşık 0.5 – 0.7 mm
Statik gereksinime bağlıdır.
Yapı Malzemesi Sınıfı:
Kullanıma göre.
A1
A2-s1,d0
A2-s2,d0
- TS EN 13501-1
1
2
3
4
5
6
Kesit:
Askı
7 Güvenlik klipsi
Birincil profil
8 Duvar kanalı
Ekleme parçası
9 Kenar takozu klipsi
Duvar ankrajı
10 Metal-Lineer plaka
Bandraster profil 100 mm 11 Aralık bandı
Askı
Kenarlar:
Uzun kenarlar: K 10
Kısa kenarlar: K 13
Taşıma sistemi:
Bütün metal kısımlar galvanize yapıda
ve beyaz renktedir.
Minimum taşıyıcı derinliği:
200 – 250 mm (tavan türüne bağlıdır.)
Plaka çıkarma kolaylığı için 300 mm
Enine kesit:
T 6.0
Yangın dayanımı:
talep edildiğinde
www.owa.de
Sistem S 55
OWAtecta®
Sports panel – Darbelere dayanıklı
Teknik Veriler
Ürün grubu:
OWAtecta®
Dimensions
Genişlikler: Modül 100
Modül 150
Modül 200
Uzunluklar: 600 mm’ye kadar
Kalınlık:
Yaklaşık 0.6 mm
Yapı Malzemesi Sınıfı:
A1
- TS EN 13501-1
Kenarlar:
Uzun kenarlar: K 10
1
2
3
4
5
Kısa kenarlar: açık
Taşıma sistemi:
Bütün metal kısımlar galvanize
yapıda ve beyaz renktedir.
Askı
Panel taşıyıcı rayı
Taşıyıcı ray ekleme parçası
Panel
İzolasyon (Gereken şekilde)
Kesit:
Minimum taşıyıcı derinliği:
200 – 250 mm (tavan türüne bağlıdır)
Plaka çıkarma kolaylığı için 300 mm
Enine kesit:
www.owa.de
T 7.0
Sistem S 60
OWAtecta®
Manyetik duvar panelleri
Teknik Veriler
Ürün grubu:
OWAtecta®
Boyutlar:
400 x 1500 mm
Talep edildiğinde daha büyük boyutlarda
üretilir.
Kalınlık:
Metal Plaka yaklaşık 0.6 mm sac çelik
Taşyünü tavan plakası yaklaşık 15 mm
Yapı Malzemesi Sınıfı:
Metal plaka A1
Taşyünü tavan plakası A2-s2,d0
- TS EN 13501-1
Kenarlar:
Uzun kenarlar: E 10
Kısa kenarlar: açık
Taşıma sistemi:
Bütün metal kısımlar galvanize yapıda ve
beyaz renktedir.
Minimum taşıyıcı derinliği:
Duvar yüzeyinden yaklaşık 50 mm
1
2
3
4
5
Alt duvar açısı No. 60/02 T
Yan duvar açısı No. 60/05 T
Üst duvar açısı No. 60/04 T
Doldurucu band
OWAtecta® Manyetik duvar paneli
Perforasyonlar:
L 2516 kumaşlı
L 312 diyagonal kumaşlı
Ø 2.5 mm
Ø 3.0 mm
Açık alan %16 Açık alan %12
Enine kesit:
Ses yutma katsayısı:
L 2516 kumaşlı ve OWAcoustic® plakalarla
aw = 0.70
L 312 kumaşlı ve OWAcoustic® plakalarla
aw = 0.75
Mükemmel bir montaj için en az 3 elemanın monte
edilmesi gerekmektedir.
T 7.0
www.owa.de
Download

Metal tavanlar