leto 2009.
Objekti u Srbiji
Carstvo gipsa
na Ušću
8/12
Intervju
Ružica i Jovan Sarić
arhitektonski par
14/15
Upravna zgrada
Knauf
Montaža
podignutog poda
16/18
Knauf
vam predstavlja
Nivel d.o.o.
Podgorica
20/21
Vi pitate
Knauf odgovara
Sistemska oprema
kupatila
23
Sport
Antonija Nađ,
kajak
10
4/7
SADRŽAJ
Carstvo gipsa na Ušću
Svi smo verovali u Krstićev poduhvat, i nisam se uopšte začudio kada je
objekat preživeo svih šest lansiranih projektila, Dušan Milenković
4_7
Intervju - arhitektonski par Jovan i Ružica Sarić
Za nas je najveća nagrada dobar objekat koji smo ispratili od početka do kraja i izveli prema
sopstvenim uverenjima iza kojih čvrsto stojimo, Ružica Sarić
8-12
Montaža podignugot poda – F18
Monolitni F18 Knauf Integral GIFA floor montiran je u Knauf upravnoj zgradi u Zemun
Polju u kombinaciji sa raster podignutim podignutim podom 600x600.
14 _ 15
Partneri – Nivel d.o.o. Podgorica
Danas je Knauf kod nas na prvom mestu, bezbroj puta je potvrđen profesionalizam! Knaufove ljude doživljavamo kao sastavni dio našeg kolektiva, uvek su tu
za saradnju, savetovanje i obilazak terena, Vladimir Bato Ðurović
16-18
Vi pitate – Knauf odgovara
Sve za keramičare iz programa Baumarkt, Knauf podvučeno crvenim
20-21
Objekat Marmorit
Primena Krečno-cementnog maltera UP210 na stambenom objektu u Zaječaru.
22
Sport – Antonija Nađ, kajak
Moja najveća želja je da 2012. godine branim boje nase zastave, i sve ću dati
od sebe da ostvarim svoje ciljeve i da kući donesem najsjajniju medalju!
Antonija Nađ
23
Knauf posluje na novoj adresi!
Adresa glasi: PRIVREDNA ZONA, GORNJI ZEMUN, ZONA 4
SRB-11080 ZEMUN
Nakon trinaestogodišnjeg prisustva na tržištu Srbije i Crne Gore uspeli
smo da sjedinimo naše aktivnosti i da ih obavljamo sa istog mesta.
Zajedno smo jači. I proizvodno i komercijalno i tehnički i marketinški.
Pored subjektivnog osećaja i ocene naših partnera u Crnoj Gori i Srbiji
za ovo nam je bio potreban i eksterni dokaz. U tu svrhu smo naše
poslovanje podvrgli proveri i kod eminentne institucije Quality Ausria,
koja nas je ocenila u skladu sa najnovijim kriterijumima u poslovanju
ISO 9001:2008.
Ponosno izjavljujemo da su preduzeća Knauf d.o.o. Beograd,
Knauf d.o.o. Podgorica i
Knauf Zemun d.o.o.
vlasnici sertifikata da svoje poslovanje sprovode u skladu sa svim
najsavremenijim uslovima i zahtevima poslovanja na tržištu.
Svi naši radni procesi se sprovode u skladu sa usaglašenim
procedurama, a cilj našeg poslovanja ostaje neprestano poboljšanje u
radu. Naš rad svakodnevno ocenjujemo interno, ali nam je najbitnije
merenje zadovoljstva naših kupaca koji još bliže od nas osećaju eho
tržišta na zajednički nastup na istom. Rezultati poslovanja u drugom
kvartalu 2009. godine daju nam za pravo da smo na pravom putu.
U drugoj polovini 2009. godine želimo da tržištu priđemo još bliže.
Prvenstveno sa novim proizvodima koje ćemo izneti na tržište i sa
novim konceptom logistike u opskrbljivanju tržišta našim proizvodima.
Za nas neće biti odmora. Vama želimo da do sledećeg susreta u
septembru nađete malo odmora za predah.
Iskreno Vaš,
Direktor
Dipl.ing. M. Ivanović
2_3
objekti u Srbiji
Carstvo gipsa na Ušću
Uzdržali smo se da vas ne zaspemo brojkama koje nedvosmisleno govore o
veličini i glamuroznosti TC Ušće. Sigurni smo da su makar Beograđani
prošetali šoping molom barem jedanput uživajući u mnogobrojnim
uslugama koje pruža ovaj multifunkcionalni centar.
Podstaknuti raznim uznemiravajućim informacijama koje su se vrtele po medijima, poželeli smo da vas podsetimo na stare vrednosti, objavljujući deo intervjua koji je vodila Mare Janakova sa arhitektom Dušanom Milenkovićem,
projektantom prvobitnog Ušća. Intervju je objavljen u časopisu kluba beogradskih arhitekata ARHITEKTURA 83.
Objekat
TC Ušće
Ukupna površina
130.000 m2
Namena
multifunkcionalni tržni centar
Lokacija
Novi Beograd
Projekat
Kojim svojim karakteristikama se
objekat na Ušću bitno odvojio od svega
do tada sagrađenog u Beogradu?
U vreme kada je zgrada građena, 1963.
zaista je bilo mnogo osobenosti koje su
plenile pažnju. Najpre, sa svoja 23
sprata predstavljala je tada najviši
soliter u gradu. A strujale su i glasine da
se ceo poduhvat realizuje isključivo od
partijske članarine! Drugu važnu
činjenicu, koja je meni do danas ostala
impozantna, predstavlja sam način
fundiranja i statička koncepcija objekta,
čiji je tvorac bio inženjer Milan Krstić.
Rešenje predstavlja jedinstveni primer
peščanog jastuka u čeličnom oklopu, sa
manometrom koji registruje i najmanje
odstupanje od sleganja masivne ploče u
odnosu na četiri baterije šipova koji se
ne sležu, a uvedeni su zbog horizontalnih
sila. Svi smo verovali u Krstićev poduhvat, i nisam se uopšte začudio kada je
objekat preživeo svih šest lansiranih
projektila. Srećan sam što je “Ušće”
preživelo bombardovanje i još uvek stoji
na nogama. Projektom je, zapravo, bila
planirana još jedna zgrada, tzv. plenumska sala, krajnje futurističkog oblika nalik na lebdeći tanjir. Od nje se
odustalo sa objašnjenjem investitora da
su njena funkcija i postojanje ugroženi
izgradnjom obližnjeg Sava centra.
Međutim, ovakav tip zgrade izgleda da
nije mogao biti lako zaboravljen, pa se u
tadašnjim visokim državnim krugovima
počela provlačiti ideja o gradnji ovog
velikog kružnog objekta u koji bi se
smestila Savezna skupština. Iako smo
izradili idejne planove, ova zamisao
nikada nije bila realizovana.
Chapman Taylor
Investitor
MPC Properties
Izvođači sistema suve gradnje
HDI
1.900 m2
W112 (GKB, GKBI)
90 m2
W113 (GKF)
D112
3.700 m2
W611 (GKB)
1.530 m2
W623 (GKB)
10.300 m2
Oblaganje vitopernih
stubova
300 m2
TRI d.o.o.
Isporučilac materijala: Kalcer d.o.o.
W145 DIVA 2.000 m2 H 11.90m
GEMAX d.o.o.
W112 (GKB, GKF) 900 m2
W623 (GKB) 3.100 m2
W113 (GKF) 550 m2
D112 (GKB, GKBI) 3.700 m2
4_5
objekti u Srbiji
Još jednom smo dokazali da smo
lideri kada je najteže! Kada treba da
se ostvari požarna otpornost od 180
minuta i za to potvrdi domaćim
atestom, kada treba da se izvede
vitoperna površ od gips-kartonske
ploče identično na svakom stubu u
kolonadi, kada treba da se premosti
visina od 12 m u kompleksu multipleks bioskopa, koja će zadovoljiti
najviže standarde zvučne zaštite:
tada smo najjači, i tada nema alternative za Knauf sisteme suve gradnje.
objekti u Srbiji
Turm „Usce“ im serbischen Belgrad hat
eine bewegte Geschichte. Anfang der
1960er-Jahre wurde er als Parteigebäude erbaut. Im Laufe der Jahre
wechselte der Turm, das höchste
Gebäude der Stadt, mehrfach seine
Eigentümer und damit auch seine
Funktion. 1999 wurde er in der
Natoagression bombardiert. 2003
begann die Rekonstruktion. Im Laufe
dieses Jahres soll das Komplex als einer
der modernsten auf dem Balkan eröffnet
werden.
Usce is an object with long and of
somewhat turmoil history. It was
concieved as modern and functional
party object, at the beginning of sixties.
Ever since, it changed functionalities and
owners, ending its political life in NATO
aggression back in 1999. After the
throrough reconstruction, a new
shopping mall is addition to the Usce
center functionality.
W145 DIVA
Knauf pregradni zid W145 DIVA
ukupne
debljine
35cm,
ima
dvostruku metalnu potkonstrukciju sa
obostranom trostrukom oblogom od
gipskartonskih
ploča.
Takvom
konstrukcijom omogućeno je savladavanje visine od 12m i požarna
otpornost od 180 min.
Tehnički opis:
Pregradni zid sa dvostrukom metalnom potkonstrukcijom sa obostranom trostrukom oblogom od
gipskartonskih ploča i to redom,
spolja-unutra: 1x požarnootporna
GKF 12.5mm, 1x masivna GKF
25mm,
1x
standardna
GKB
12.5mm.
Potkonstrukcija
je
od
UW
100/40/0.6 i MW 100/50/0.6 mm
zvučnozaštitnih profila. Razmak
između spoljašnje i unutrašnje
potkonstrukcije
je
50mm.
Konstrukcija je ukrućena trakama od
GKF ploče u svemu prema
tehničkom listu W14. Ispuna spojeva
vrši se Knauf Uniflott-om sa
upotrebom
bandaž
trake
od
staklenih vlakana. Izolacija je
dvoslojna,
postavljena
između
vertikalnih profila i to Knauf Rock SK
4+5, gustine 40 kg/m3 i Knauf Rock
TF 10, gustine 100kg/m3.
Sve ostale informacije
preuzmite iz tehničkog lista
W14 Zvučnozaštitni pregradni zid
6_ 7
intervju
Četvrt veka
kontinuiranog uspeha
Arhitektonski par: Jovan Sarić i Ružica Sarić
GW: Delite li vi poslove na muške
i ženske kod kuće? A na poslu?
R.Sarić: Sve radimo zajedno. Ne
može se reći da poslove delimo na
muške i ženske niti na one na poslu
od onih kod kuće. Mi smo potpuno
posvećeni arhitekturi. Naši već veliki
sinovi, dvadesetogodišnjaci, odrasli
su
u
ambijentu
biroa,
uz
arhitektonske
crteže,
časopise,
makete i svakodnevne priče o
arhitekturi.
Suština
koju
oni
sagledavaju je svakako posvećenost
i celodnevni rad.
Izgubili smo osećaj čija je ideja jer ona nastaje u razmeni
mišljenja. Danas imamo sigurno više od 150 izvedenih
enterijera, stanova i lokala, stambenih i poslovnih
objekata.
J.Sarić: S toga i nema jasnih
podela. Ako se među sobom ne
razlikujemo mnogo jer radimo u
kontinuitetu od 84. godine, kada
smo diplomirali, i zajednički gradili
ukus i senzibilitet stvarajući i
putujući, sigurno je da se u svom
pristupu radu i u posvećenosti ne
razlikujemo ni od drugih arhitekata,
pa tako i arhitektonskih parova.
GW: Kako nastaje ideja koja se
potom transformiše u arhitektonsko delo?
R.Sarić: Izgubili smo osećaj čija je
ideja jer ona nastaje u razmeni
mišljenja. Danas imamo sigurno
više od 150 izvedenih enterijera,
stanova i lokala, stambenih i
poslovnih objekata.
Još na
fakultetu
smo
počeli
da
projektujemo i izvodimo enterijere.
Shvatili smo da samo sa izvedenim
Porodična kuća, Malog Radojice 19a, Beograd, 2002-2003
Priznanje za arhitekturu i dizajn na XXVI Salonu arhitekture
intervju
projektima i dobrim realizacijama,
možemo
da
izađemo
pred
investitora i na tim temeljima
gradimo pravi i dugoročan odnos.
J.Sarić: Kod investitora mora da se
stekne
poverenje
jasnom
i
argumentovanom
pričom.
Da
bismo postigli kontinuitet kvalitetnih
projekata, uvek radimo one poslove
za koje smo sigurni da ćemo ih
ispratiti od početka do kraja. Fizička
prisutnost na gradilištu i stalna
interakcija s investitorom ključ su za
uspeh dobre realizacije.
GW: Koliko su investitori spremni
da prihvate savremen građevinske
sisteme i materijale?
J.Sarić: Konkretan primer vam je
Knauf. Uvek nastojim da investitore
navedem da maksimalno koriste
Knauf sisteme suve gradnje, jer to
daje fantastičnu prednost, i brzinu i
kvalitet i uštedu na kvadraturi
prostora. Nama su još 86. gipsane
ploče Knin Gipsa omogućile da
ostvarimo neke mladalačke hrabre
ideje u uređenju enterijera. To nam
je bila odskočna daska za dalji rad.
Napomenuću da smo još 2001.
izveli Knauf samoizlivajući estrih na
stambenom objektu u Podgorci.
R.Sarić: Mi radimo sistemski Knauf.
Kod nas se na gradilištu zna da
nema improvizacije i naša reč se
poštuje. Ali mi pred izvođača
izlazimo sa razrađenim detaljem
bez koga takođe nema brze i
kvalitetne realizacije. Trudimo se da
postignemo jednostavnost kako u
projektovanju tako i u izvođenju a
to je i najteže postići, jer je ona
suština dobrog dizajna i dobrog
projekta. A sve prednosti su na
strani gipsa.
Mi
radimo
sistemski
Knauf. Kod nas se na
gradilištu zna da nema
improvizacije i naša reč
se poštuje.
GW:
Jednoporodično
i
višeporodično stanovanje. Koje
su sličnosti a koje razlike u radu
sa kijentima?
R.Sarić: Kada je u pitanju privatna
kuća, investitor lakše prihvata
sugestije u vezi materijala, detalja,
funkcija, tehnoloških rešenja, jer
gradi za sebe prostor u kome će
živeti, ali i više učestvuje u
projektovanju i izvođenju jer kao
budući korisnik objektu daje i lični
pečat.
J.Sarić: Kod kolektivnog stanovanja
drugi je tip interesa u pitanju.
Objekat se gradi da bi se prodao.
Potrebna je još veća racionalizacija,
jasne i čiste forme i pažljivo izabrani
materijali koji doprinose lakom
održavanju. Jedan stan u okviru
kolektivnog stanovanja danas je
veoma dinamična jedinica koja se
prilagođava
različtoj
strukturi
porodice i čestoj promeni vlasnika.
S tim u vezi nezamenljivi su Knauf
sistemi suve gradnje kojima se
tražena fleksibilnost sprovodi u
delo, a pritom se poštuje imperativ
gradnje, a to je brzina i kvalitet.
GW: Kakva je razlika graditi u
Crnoj Gori u odnosu na Srbiju?
J.Sarić: U Crnoj Gori se poslednjih
godina
mnogo
gradilo,
svi
proizvođači savremenog materijala
Stambeno-poslovna zgrada, Rozino 1,
Budva 2007-2008
Priznanje u kategoriji arhitektura
na XXXI Salonu arhitekture
i sistema gradnje prisutni su na tom
tržištu kao i u Srbiji. Naš cilj gde god
da radimo, jeste što kvalitetnija
gradnja sa visokim estetskim
vrednostima. Domaći izvođači se
trude da prate evropske standarde.
Mi smo to objedinili i uspešno
ostvarili na primer u stambeno
poslovnom objektu u naselju Rozino
u Budvi. Mcc inženjering na čelu sa
gospodinom Peđom Božovićem
razumeo je potrebe savremenog
života: brzinu, kvalitet, udobnost i
omogućio izgradnju ovog objekta.
Nagrada je usledila i na Salonu
arhitekture.
8_9
Stambeno-poslovna zgrada Rozino 1
intervju
Objekat
Stambeno poslovni objekat
Rozino 1, Budva
Površina
16.405 m2
Namena
Stanovanje sa poslovanjem
Projektni biro
Sardo, Beograd
Projektanti
Ružica i Jovan Sarić
Investitor
MCC-engeneering
Izvođač sistema suve gradnje
Atena Bohor, Budva
Stambeno-poslovna zgrada, Požeška 60, Beograd, 2004-2007
U saradnji sa Goranom Jakovljevićem
Priznanje za arhitekturu i dizajn na Salonu arhitekture
Izvedeni sistemi
W112 (GKB,GKF)
4.015 m2
W621 (GKB)
7.140 m2
D112 (GKB)
1.865 m2
Rekonstrukcija kuće za odmor, Kaluđerovina, Boka Kotorska 2003-2006
Priznanje za arhitekturu na novosadskom Salonu arhitekture
Fünfundzwanzigjährige Arbeitserfahrung,
über 150 realisierte Projekte in Serbien
und Montenegro, zahlreiche Auszeichnungen von dem „Salon der Architektur“,
zeichnen diesen Architektur- und Ehepaar
aus. Jovan und Ruzica Saric verwenden,
bei der realisation ihre Objekte, immer
wieder erprobte Knauf Trockenbausysteme.
25 years of experience, more then 150
completed projects in Serbia, Montenegro,
numerous prizes at Salon of architecture,
have marked this architectural and lifetime
couple. Jovan and Ruzica Saric are
exclusively using Knauf Drywall systems all
through their architectural work.
10 _ 11
intervju
Kod kolektivnog stanovanja drugi je tip interesa u pitanju.
Objekat se gradi da bi se prodao. Potrebna je još veća
racionalizacija, jasne i čiste forme i pažljivo izabrani materijali koji doprinose lakom održavanju.
GW: Godinama u kontinuitetu
dobijate
priznanja
na
Salonu
arhitekture. Koliko je to za vas
podsticaj a koliko je obavezujuće?
R.Sarić: Za nas je najveća nagrada
dobar objekat koji smo ispratili od
početka do kraja i izveli prema
sopstvenim uverenjima iza kojih
čvrsto stojimo. Svakako da su
priznanja podstrek za dalji rad,
usmeravaju i pažnju javnosti na
vas, pa se samim tim očekuje dalji
kvalitet i to nosi sa sobom
odgovornost.
Stambena zgrada, Ulcinjska1,
Podgorica 2001-2004
Posebno priznanje u kategoriji
arhitektura-realizacije
na XXVII Salonu arhitekture
Katalog
vo
Katalog proiz
02/2009.
da
Naručite svoj besplatni primerak ili ga odmah preuzmite sa www.knauf.rs
radovi u toku
Montaža
podignutog poda
F18 Knauf Integral GIFA floor / F181
jednoslojni podignuti pod
GIFAfloor FHB
Podignuti pod danas je standard u projektovanju i opremanju poslovnih objekata. Vazdušni prostor između
međuspratne konstrukcije i površine podignutog poda
koristi se za smeštaj svih termotehničkih, kompjuterskih,
telefonskih i drugih instalacija koje opslužuju jedno radno
mesto. Prilikom upotrebe Knauf Integral GIFA floor/a
može se postaviti bilo koja završna podna obloga.
Izveden podignuti pod
u Knauf upravnoj zgradi
1. ČIŠĆENJE PODLOGE I
PREMAZ ESTRICHGRUND-OM
Na osnovnu podlogu, AB ploču,
prethodno očišćenu od građevinske
prašine,
nanosi
se
sloj
Estrichgrund-a F431, temeljnog
premaza koji vezuje sitnu površinsku
prašinu i čini podlogu spremnom za
dalji rad.
2. IVIČNA IZOLACIONA TRAKA
Prema
projektovanoj
visini
podignutog poda, na sva četiri zida
jedne prostorije, postavlja se ivična
izolaciona traka debljine 2cm kako
bi se izbegla kruta veza poda i zida i
načinio
plivajući
pod,
gde
horizontalna površina radi nezavisno
od vertikalnih.
3. PRIPREMA ČELIČNE NOŽICE
Čelična nožica se prilagođava
traženoj visini odvrtanjem.
Na nju se postavlja dihtung kako bi
se neutralisala udarna buka.
radovi u toku
4. POSTAVLJANJE NOŽICA
Nanosi se oko 15g Knauf Integral
poliuretanskog lepka. Čeličnu nožicu
zalepiti na suvu i čistu podlogu i po
potrebi dodatno nivelisati. Po obodu
prostorije, tj. duž svih ivica poda,
centar nožice je maximalno 7cm
udaljen
od
ivice
elementa
podignutog poda.
5. POSTAVLJANJE PLOČE
Isecanje pera na prvoj ploči do zida,
ručnom ubodnom testerom ili
mašinski. Montaža počinje od onog
kraja prostorije koji je najudaljeniji
od ulaza.
Ploče se postavljaju na smicanje,
odnosno sa pomakom od polovine
ploče.
6. NANOŠENJE LEPKA
Odmah nakon nanošenja Knauf
Systemkleber lepka u žljeb i na pero,
elemente trajno spojiti.
7. POSTAVLJANJE PLOČA /
POZICIONIRANJE NOŽICA
Nožice pozicionirati tačno ispod
spoja
elemenata.
Standardan
osovinski razmak između nožica je
60cm, dok se po obodu rastojanje
smanjuje na 30 cm, zbog težine
konstantnog opterećenja.
8. PODIGNUTI POD FINALIZACIJA
Višak lepka potrebno je ukloniti
špahtlom.
Nakon montaže ne hodati po
GIFAFloor FHB podu oko 8 sati, a
posle 24 sata, podni sistem je
spreman da podnese puno korisno i
pokretno opterećenje.
14 _ 15
Knauf vam predstavlja
Sa čvrste platforme
na platformu više
Nivel d.o.o. Podgorica
„Prvi utovareni kamion mašinskih maltera i lepkova iz
fabrike u Zemunu pošao je za Podgoricu, pravo u
Nivel. Totalno sam sretan! Svaki uspjeh Knauf-a je i
moj uspjeh!“
gospodin Vladimir Bato Ðurović,
vlasnik firme Nivel d.o.o. Podgorica i naš cenjeni sagovornik
boriti se s inflacijom. Šleper po
šleper, lagano smo počeli, otvarale
su se razne mogućnosti, radili smo
hrabro ali sigurno gradeći novu
platformu. Naša najbolja reklama
bio je taj naš rad, operativnost,
uslužnost,
brzina,
preciznost,
isključivo poštovanje klijenata. Eventualne probleme prevazilazili smo
balansirajući odnose, a ne rijetko i
na svoju štetu. Stečeni imidž stvoren
je radom u otežanim uslovima. U
takvom ambijentu radili smo do
1999. na stovarištu u Kruševcu.
II Nivelman i nivelir
I Od zraka do mraka
Više od četvrt veka u sferi
građevinarsva, porodica Ðurović
prešla je put od samostalne zanatske
radnje, preko stovarišta do investicionih akcija
Dvadeset osam godina bavimo se
građevinarstvom, prvih 11 godina
isključivo izvođenjem građevinskih
radova. Ponosimo se našom malom
zanatskom radnjom Ðurović od čega
je sve počelo. Ona nam je dala
znanje i putokaz tj. odrednicu
budućeg razvoja. Teško je biti dobar
preduzetnik i pravičan rukovodilac.
Takav imidž porodične firme
izgrađuje se godinama kroz profesionalan odnos s partnerima i korektan i prijateljski odnos sa svojim
zaposlenima, radnicima, saradnicima i svima u okruženju.
Trudio sam se i trudiću se da doprinesem radu i uspjehu drugih kroz
nesebične donacije i savjete, a sve u
cilju podrške stvaralastvu.
Mnogo mi je drago što smo još od
osnivanja 1987. sarađujući sa
velikim kompanijama kao što su
Kombinat Aluminijum, Telekom i
drugi, neposredno učestvovali u
prometu proizvoda fabrike iz Knina
ugrađujući ga u objekte u Podgorici,
Cetinju, Nikšiću. Tada je bilo 10-tak
zaposlenih, a taj broj se povećavao
srazmjerno obimu tekućeg poslovanja.
Koristeći već stečeno iskustvo, u
teškom periodu inflacije preorjentisali smo se na trgovnu. To je vreme
skoka sa jedne sigurne platforme na
drugu. Godine 1992. prestali smo
da se bavimo izvođenjem i preorjentisali se na trgovinu. Bila je umetnost
Bato Ðurović koji je po struci geodeta
objašnjava kako je firma dobila ime i
koliko je u samom nazivu sadržana
suština njegovog poslovanja i logika
rada svih zaposlenih
Postoje dva instrumenta u geodeziji,
nivelman i nivelir. Njima se meri i
uspostavlja idealna ravan. Isto tako je
i u firmi Nivel. Tokom turbulentnih
godina držali smo jedan nivo u
kvalitetu usluge i poslovanja, nismo
Stambeno-poslovni objekat Budva - Bulevar
Knauf vam predstavlja
ulazili brzopleto u avanture koje bi
dovele u pitanje postojanje firme, već
smo gradili do maksimuma čvrsto
jedan nivo koji nam je bio čvrsta
platforma i baza za sledeći nivo. Ni
jedan od tih segmenata poslovanja
nije zapušten već ih sve držimo pod
kontrolom. I u poslovanju se nastojalo
da se sukcesivno dolazi do nivelacije i
poravnanja. Dobra baza pre svega
odnosi se na ljudstvo, na stalno
zaposlene u firmi. Od ukupno devedeset ljudi, dvadeset pet radi s nama
više od petnaest godina. Naši zaposleni su stekli ozbiljan staž kod nas, a
neki nisu nikad menjali poslodavca.
„Ja sam u ovoj firmi odrastao, pola
života sam u Nivelu“ kaže Veselin
Vujošević.
Bato se ponosi svojim zaposlenima.
Nije mu lako da nekog izdvoji, strepi
da će nekog nepravedno da zaboravi,
pa se opredeljuje za svoje dame, kako
kaže uz osmeh Branka Vlahović, 18
godina knjigovođa u firmi, njena prva
saradnica Tanja Mugoša i Danijela
Ðurović, potom
Željko Krstajić,
komercijalni direktor, Goran Klisić,
prvi čovek za Knauf, Nikola Dušević,
šef armiračkog pogona, i mnogi
drugi. Period kada nas je bilo dvadesetak pamtim kao najlepši u svom
životu, bili smo kao velika porodica.
Da nije njih, sigurno se firma ne bi
mogla tako uspešno razvijati.
III Knauf kao uzor
Gospodin
Ðurović
govori
o
potvrđenom profesionalizmu u saradnji, o sličnostima poslovanja dve
firme i agrumentovanoj sigurnosti
koju mu Knauf pruža kroz davanje
pozitivnog impulsa.
Godina 1999. obeležena je kupovinom placa od 10.000 m2 na novoj
lokaciji, ovde gde su nam danas
stovarište i upravna zgrada i
početkom saradnje sa Knauf-om.
Počeli smo lagano, a danas smo
lideri. Sa Rodoljubom Mijušković iz
Budve i Milutinom Ivanovićem iz
Beograda vrlo smo uspješno
formirali sistem i dogovor, tako da
od 2001. beležimo konstantan rast.
Danas je Knauf kod nas na prvom
mestu jer najbolju saradnju imamo
sa saradnicima Knauf-a, bezbroj
puta je potvrđen profesionalizam,
doživljavamo ih kao sastavni dio
našeg kolektiva, uvek su tu za saradnju, savetovanje i obilazak terena.
Preko Nivel-a Knauf materijal iz
proizvodnih programa Knauf gips,
Knauf Marmorit, Knauf Baumarkt i
Knauf Insulation kupuje još desetak
stovatrišta po primorju i na severu,
ne računajući brojna gradilišta koja
materijal uzimaju direktno.
Sličnost naših firmi je i u načinu
poslovanja. Zadovoljstvo mi je i
sama mogućnost poređenja sa tako
velikom kompanijom, Knauf je
nama nesumnjivo uzor.
Skoro je g-din Satzinger bio u
poslovnoj poseti i argumentovano
odgovarao na mnoga naša pitanja.
Stambeno-poslovni objekat C1, Bar
Mi smo ohrabreni što se tiče našeg
tržišta, u projekciji je mogući mali
pad, a s’obzirom na globalnu krizu
to je zanemarljivo.
IV Kupac voli da ima robu
odma'!
Pravi trgovac profesionalac neguje
odnose s kupcima i stalno osluškuje
njihove želje i potrebe
Uvek smo se rukovodili time da ne
smemo da rasprodamo lager.
Stovarište je stožer svega.
Ideja za novim magacinskim
prostorom javila se kada smo
materijalom opsluživali 18 stovarišta.
Tada smo kupili plac od 35.000 m2 i
napravili novi distributivni centar sa
8.000 m2 površine termoizolacionih
hala za skladištenje robe. Uvek smo
imali ozbiljan lager i veliku vrednost
u robi da bismo u svako doba bili na
usluzi kupcu, što je i osnovno načelo
našeg poslovanja.
16 _ 17
Knauf vam predstavlja
V Investicije same sebe treba
da prate - Nivel Invest
VI Kriza može samo da nas
ojača
Naš sagovornik govori o povratku na
graditejlstvo od pre dvadeset godina,
ali u jednom novom ruhu, kroz
promišljene investicije
U narednom periodu će se razdvojiti
rad od nerada, čojstvo i junaštvo od
nepoštenja i prevara. Krizu vidim kao
upozorenje na globalnom nivou i
pročišćenje od lošeg poslovanja.
U Budvi smo formirali sedište firme
Nivel Invest sa našim partnerom
Stevanom Ðukićem. To je još jedan
skok sa platforme na platformu i
siguran korak ka nečem novom ali
opet u sferi u kojoj smo domaći četvrt
veka. Nivel je brend, a Nivel invest
kao investitor oslanja se na Nivel.
U ranijem periodu posredno smo
učestvovali u izgradnji objekata u
Podgorici, na Cetinju, primorju.
Formiranjem Nivel-Investa u svojstvu
smo investitora. U posjedu smo
prestižnih lokacija u Budvi, Bečićima,
Rafailovićima, Baru gdje privodimo
kraju neophodnu dokumentaciju za
projekte i počinjemo sa izgradnjom
istih.
U investitorske vode ušli smo sa
novom strategijom rukovodeći se
logikom da je potrebno promeniti
način poslovanja pomno prateći
dešavanja na tržištu.
Pet novih lokacija koje su u planu
ostavljam za neki drugi put.
Strategija prodaje jeste da se po
okončanju objekta ide u prodaju, jer
je to najpoštenije i najkorektnija
prodaja i odnos sa kupcima,
izbjegavajući praksu koja podrazumeva prodaju u izgradnji drugih
investitora.
Mi smo iskoristili taj period, preorjentisali smo se na drugi sistem rada,
posvećujemo pažnju mnogo više sebi
i svojim investicijama. Naši kupci su
platežni, ozbiljni i profesionalni. Mi
sada dnevno pratimo potraživanja.
Okolnosti nas obavezuju na pazljivi
izbor klijenata. Izoštrili smo oko, vrlo
smo budni, mnogo posmatramo, sve
anakitički proučavamo, pojedinačno
kupce pratimo kako rade, koliko
redovno plaćaju. Pažljivi smo
naročito kada su u pitanju investicije.
Opet smo stvorili jednu novu
platformu, jednu paralelnu platformu
kojom se koriguje naše poslovanje.
VII Nepromenljiva vrednost su ljudi
Pitali smo Batu Ðurovića šta bi
promenio u građevinarstvu Crne Gore
da ima vlast, a šta su nepromenljive
vrednosti
Uveo bih još oštriju građevinsku
politiku, da bude iscrpniji i urbanizam i građevinarstvo, još visočije
standarde. Jasna i iskristalisana
situacija ispravnom građevinaru ne
može da škodi, naprotiv.
Nepromenljiva vrednost su ljudi. Tako
je bilo i tako će uvek i biti. Šta bih ja
sam mogao uopšte da postignem?!
Ograničio bih i obavezao investitore
pozitivnim normama, kako bi se
izbjegla i minimalna šteta po klijente
ili državu i opšte društvo u cjelini.
Ljudi se više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo,
mada je sasvim sigurno da našu
sreću stvara ono što jesmo, a ne ono
što imamo.
VIII Oslonac i podrška
Moj čvrsti oslonac bila je i ostala
moja supruga Senka i moja djeca
Marina i Ivan. Moj nepresušni izvor
energije i podsticaj za uspjeh.
Mehr als ein Viertel Jahrhundert in der
Bauwesenbransche, Familie Djurovic
machte den Weg von selbstständigen
Handwerkerunternehmen bis zum
Investor von grossen Bauobjekten. Fa.
Nivel gehört zu den Knauf TOP 10
Partner im Montenegro.
Over quarter of a century Djurovic family
had crossed the road from independet
small workshop, through material stock,
all to the investments into large residential and office prrojects. They are among
TOP 10 Knauf partners.
Naš materijal.Vaše ruke.
Vi pitate Knauf odgovara
Sve za keramičare
Pitali ste Knauf:
Izveo sam estrih s podnim grejanjem u svom kupatilu od 10m2.
Kupio sam podne pločice 30x30cm i zidne 15x15cm koje se
postavljaju celom visinom kupatila 2.40m. Imam gipsanu
zidnu oblogu i pregradni zid sa dvostrukom oblogom
vlagootpornim pločama. Još nije izvedena hidroizolacija.
Pomozite mi da najefikasnije završim kupatilo.
Predlažemo sistemsko rešenje
Utrošak materijala
Vlagootporni gipsani pregradni zid i zidnu oblogu potrebno je na mestu
prskajuće vode, oko kade i lavaboa premazati Flaechendicht-om a na mestu
spoja zidova i poda, postaviti Flaechendicht traku i nakon toga još jedanput
premazati Flaechendicht-om Sve ostale površine treba premazati Tiefengrundom kako bi se pokupila građevinska prašina i izjednačila moć upijanja po čitavoj
površini.
Tiefengrund:
70-100 ml/m2
Za lepljenje keramike na estrih s podnim grejanjem koristiti Flexkleber, dok se za
zidove može koristiti Fliesenkleber N. Za ispunu fuga preporučujemo Flexfuge
schnell jer je vodoodbojan i fleksibilan, ne puca, naročito na podu, zbog podnog
grejanja, dok na zidovima može i standardni fugomal za unutrašnju primenu,
Fugenbunt.
Beli ili bezbojni silikon nanosi se oko kade i lavaboa, a po želji se mogu koristiti i
silikoni u željenoj boji. Odstranjivač mrlja koristi se za brzo i lako otklanjanje svim
nečistoća kao što su cement, malter, lepak i silikon bez oštećenja keramičkih
površina.
Ako se koriste porozne pločice, mat ili sa strukturom obavezno pre lepljenja,
pločice premazati Sredstvom za zaštitu gres površina da pločica ne bi povukla
boju fugomala i time narušila izgled cele površine.
Flächendicht:
1.3 kg/m2
Fliesenkleber N, Flexkleber:
vreća od 25 kg pokriva
cca.17m2 za debljinu lepka 4mm
Mase za fugovanje:
0.42 kg/m2 za širinu fuge 4mm
0.5 kg/m2 za širinu fuge od 5mm
Silikon kartuša:
od 310 ml pokriva 12 m
Odstranjivač cementnih mrlja:
1l čisti se 10-15m2
U sledećem broju pričamo o sistemskom rešenju za podnu oblogu mermera i granita.
Knauf antwortet auf Ihre Fragen. Wir helfen
Ihnen Probleme sistematisch zu lösen.
Knauf is replying to your questions. We are
helping you to sistematically resolve various
problems.
Za sva pitanja smo Vam na raspolaganju: [email protected], tel. 063657275
22_ 23
Vi pitate Knauf odgovara
Flächendicht
Hidroizolacioni premaz
(bez bitumena)
Flexkleber
Fleksibilni lepak
za pločice
Tiefengrund
Temeljni premaz
Fliesenkleber N
Lepak za unutrašnju
primenu
Zementschleier - Entferner
Odstranjivač cementnih mrlja
Flächendichtband
Hidroizolaciona traka
Flexfuge schnell
Vodoodbojna-fleksibilna
masa za fugovanje
Fugenbunt
Masa za fugovanje
Celokupan proizvodni program možete naći u našem novom štampanom katalogu.
20 _ 21
materijali
Pregled tehničkih karakteristika
krečno-cementnog maltera UP210
Tip proizvoda
Fabrički pripremljeni krečno-cementni
malter sa aditivima za mašinsko i
ručno
nanošenje
namenjen
prevashodno spoljnoj upotrebi.
Objekat
Stambeni objekat,
Zaječar
Površina
2000 m2
Oblast primene
Namena
Koristi se za malterisanje svih vrsta
zidova od opeke, ćelijastog (gas) betona, betona i prirodnog kamena koji su
izloženi intenzivnim spoljnim uticajima.
Obrada
Obrada se vrši u dva vremenska
koraka. Malter se nanosi mašinski (PFT
G4/G5) i odmah nakon nanošenja
grubo poravnava.
U drugoj fazi posle delimičnog sušenja
(na kraju dana ili sutradan) vrši se
odstranjivanje viška materijala, čime
se dobija ravna i grubo obrađena
površina. Ovako obrađena površina je
pripremljena za dalju obradu.
Utrošak materijala
Sadržaj vreće (40kg) omogućava pokrivanje cca. 3m2 (debljina sloja 1cm).
Lokacija
Naselje Popova plaža, lamela 14
Generalni izvođač
Hajduk d.o.o, Zaječar
Podizvođač
Mikser sistem Zaječar
Izvedeni sistemi
Knauf Marmorit
UP 210
10 t
Fliesenkleber N
Fliesenkleber DIN
Biortit 110
1,2 t
80 t
Napomena
UP 210 izveden je na
stambenom objektu u Zaječaru
Prilikom
upotrebe
temperatura
vazduha, materijala i podloge mora
biti između +5ºC i +25ºC. Minimalna
debljina sloja je 2cm. Za nanošenje
veće debljine sloja od 2.5cm
preporučuje se nanošenje u dva
prolaza-mokro
na
mokro.
Pre
nanošenja materijala na jakoupijajuće
i slaboprijanjajuće podloge je
potrebno izvšiti prethodnu pripremu
podloge.
Rok upotrebe i skladištenje
CLANICA
stanovanje
GRUPE
12 meseci na paletama na suvom u
originalnom pakovanju.
Übersicht technischer Daten von
Kalk-Zement Mörtel UP 210 und seine
Anwendung im Wohnbau in Zaječar.
Technical
overview
of
UP210
chalk-cement plaster and its application
within residential object in Zajecar.
sport
Svim srcem za najsjaniju medalju
Intervju: Antonija Nađ
Najveći uspeh u 2006. godini Antonija je ostvarila
postavši Prvakinja Evrope na 1000 m – mlađi seniori, u
Atini na Olimpijskoj stazi gde se po prvi put slušala naša
himna Bože Pravde. Kao juniorska reprezentativka 18
puta osvojila titulu prvaka države i 35 puta u seniorskoj
konkurenciji zaključno sa 2006. godinom.
GW: Kada si počela da se baviš
veslanjem i kako si došla na
ideju da je to baš pravi izbor?
A.Nađ: Kajak treniram od devete
godine, od kada se i takmičim.
Sada sam u klubu Vojvodina NIS.
Uvek sam se nečim bavila,
istraživala i uživala u različitim
disciplinama, kao i u muzici. Karate,
hor,klavir, folklor, samo su neke od
disciplina. Ipak, tokom vremena
obaveze su se gomilale, a ljubav
prema vodi i veslanju nadjačala su
ostala interesovanja. Danas sam
prvenstveno zaokupljena školom i
kajakom.
GW: Do kada žena može da se
bavi ovim sportom?
A.Nađ: Poznat je podatak da je skoro
jedna četrdesetčetvorogodišnjakinja
učestvovala na olimpijskim igrama, to
je stvarno veliki uspeh. Inače
slobodno mogu da treniram i
takmičim se do svoje 35.
GW: Koliko je koncentracija i
mentalna spremnost važna u
ovom sportu?
A.Nađ: Izuzetna, kao i u svakom
sportu, uostalom. Koncentracija se
uči i vežba na treninzima. Jednom
nedeljno simuliramo takmičenje i
pravimo svojevrsni presek, da
vidimo gde smo u odnosu na druge
takmičare. Takođe je važno shvatiti
da trening služi da se iz dana u dan
napreduje, zato ga ne treba samo
fizički odraditi. Najbitniji je sklad
duha i tela. I sam trening je
svojevrstan stres, jer svakodnevno
pomeram
granice
sopstvenih
mogućnosti, kako uvek podvlači
Aca, moj trener.
GW: Tokom pripremnog perioda
„seliš“ se na more. Kako je voziti
na Dunavu a kako na Jadranu?
A.Nađ: Baza za vodene pripreme su
nam u Kotoru, gde odlazimo zadnje
tri godine. Slana voda je gušća i
uvek
teža
za
savlađivanje
veslanjem. Zimi smo na moru zato
što je toplije i ugodnije za rad u
lepom okruženju, i imamo sve
uslove za nesmetani rad.
ženskoj olimpijskoj disciplini.
Takođe mi je drago evropsko
prvenstvo 2006. god. gde sam prvi
put postala Evropska šampionka na
1000m, koju sam odbranila na
domaćem terenu sledeće godine, u
Beogradu.
Zatim sam u Segedinu 2008. god.
bila vicešampionka Evrope do 23
godine na 1000m kada sam postala
i šampionka svetskog kupa.
Sve medalje koje sam ove godine
osvojila su mi jako drage, jer za
svaku sam srcem veslala, svaki metar
i uložija jako puno truda. Ali ipak bih
izdvojila Evropsku srebrnu medalju
koju sam osvojila medju starijim
seniorkama u Italiji na 1000 m.
GW: Kakvi
budućnost?
su
planovi
za
A.Nađ: Moja najveća želja je da
2012.godine branim boje naše
zastave, i sve ću dati od sebe da
ostvarim svoje ciljeve i da kući
donesem najsjajniju medalju!
GW: Koje ti je takmičenje
najdraže,
a
koja
medalja
najslađa?
A.Nađ: Zlato na 500m u jednosedu i
srebro na 500m u četvorosedu na
svetskom studentskom prvenstvu u
Beogradu, što mi je odskočna daska
za London, jer sam se takmičila u
22_ 23
Knauf d.o.o. Beograd
Privredna zona
Gornji Zemun, zona 4
SRB - 11080 Zemun
Knauf Zemun d.o.o.
Privredna zona
Gornji Zemun, zona 4
SRB - 11080 Zemun
Tipografik plus
Katalog Baumarkt proizvoda
Download

Knauf vam predstavlja Nivel d.o.o. Podgorica Vi pitate Knauf