RUKOMETNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
PROPOZICIJE
OMLADINSKIH TAKMIČENJA RS BIH
:
PROPOZICIJE OMLADINSKIH TAKMIČENJA RS BiH ZA 2012-13. GOD.
I Takmičenje
Član 1
. Ovim Propozicijama se određuje završni (finalni) oblik takmičenja prvenstva BiH za ženske i
muške ekipe mlađih kategorija u organizaciji Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu RS BiH ).
Propozicijama se određuje poredak, obaveze, dužnosti i prava koja slijede iz takmičenja.
Član 2.
Odluku o učesnicima prvenstva BiH na temelju održanih entitetskih (regionalnih, kantonalnih
takmičenja, donosi IO RS BiH a na prijedlog Komesara takmičenja. Pravo učesca imaju sve
ekipe registrovane u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine, Rukometnom savezu
Republike Srpske i Rukometnom savezu Herceg Bosne, a koje su to pravo stekle kroz plasman
u entitetskom (regionalnom, kantonalnom) prvenstvu. .
Član 3.
Prema starosnim kategorijama prvenstvo se provodi za ženske i za muške ekipe, i to:
Kategorija
1994. i mlađi,
1996. i mlađi,
1998 i mlađi
2000 i mlađi
Trajanje igre
2 x 30 min
2 x 25 min
2 x 20 min
2 x 15 min
Član 4.
Završno takmičenje mlađih kategorija, finalni dio, odvija se kao turnirsko takmičenja
Član 5.
Odluku o formiranju grupa u završnom prvenstvu BiH donosi Komesar takmičenja, koja je
sastavni dio ovih Propozicija, a po završetku takmičenja u konstitutivnim savezima, tako što bi,
na osnovu plasmana po konstitutivnim savezima učestvovala po tri kluba
Član 6.
Takmičenje u grupama se provodi po jednostrukom bod sistemu. Klub za pobjedu dobija tri (3)
boda, za neriješen rezultat jedan (1) bod, a za poraz nula (0) bodova.
Član 7
Konačan poredak Klubova određuje se poslije završenog prvenstva u grupama. Ako dva ili
više klubova osvoje isti broj bodova u grupi, poredak se određuje na slijedeći način:
- bolje mjesto zauzima klub koji je ostvario bolji međusobni rezultat, a poredak na tabeli se
određuje na osnovu osvojenih bodova na tako utvrđenoj mini tabeli,
- ako je broj bodova isti, bolje plasiran je klub koji ima bolju razliku datih i primljenih golova na
tako utvrđenoj mini tabeli,
- ako je razlika datih i primljenih golova ista, bolje je plasiran klub koji je postigao više golova,
- ako su klubovi postigli isti broj golova, bolje je plasiran klub koji je postigao više golova iz igre
(bez sedmeraca).
-ako se ni na ovakav način ne može odrediti poredak klubova u grupama isto će se obaviti
žrebanjem.
Član 8.
Ako se utakmica finalnog dijela (utakmice za poredak) završi u regularnom toku neriješenim
rezultatom, nakon pauze od 5 minuta, igra se produžetak u trajanju od 2x5 minuta, sa
promjenom
strana i odmorom od 1 minuta.
Ako se i nakon produžetaka ne dobije pobjednik izvode se sedmerci.
• Prije nego se počnu izvoditi sedmerci svaki klub će imenovati po 5 (pet) igrača -ica, koji su po
završenoj utakmici, odnosno nakon produžetaka, imali pravo nastupa, na način da sudijama
uruče spisak sa brojevima igrača koji će izvoditi sedmerce. Svaki od ovih igrača-ica treba da
izvede po jedan sedmerac naizmjenično sa protivničkim igračima. Klubovima je ostavljeno na
volju da odrede redosljed izvođenja sedmeraca.
• Golmani se mogu slobodno odabrati iz spiska igrača-ica i mijenjati u skladu sa Pravilima igre.
Golmani također mogu izvoditi sedmerce, ali i igrači-ice za izvođenje sedmeraca mogu igrati
kao golmani (braniti).
• Sudije biraju stranu i gol na kojem će se izvoditi sedmerci. Klub koji dobije žrijeb, može birati
da li da prvi izvodi sedmerac ili da to prepusti drugom klubu.
• Nakon prvog kruga izvođenja sedmeraca, pobjednik je klub koji je postigao više golova. U
slučaju neriješenog rezultata, nakon prvog kruga izvođenja sedmeraca, nastavlja se
naizmjenično izvođenjem po jednog sedmerca do konačnog pobjednika. Igrači-ce drugog kruga
mogu se mijenjati u skladu sa Pravilima igre.
Član 9.
U finalnom dijelu takmičenja, ekipe će žrijebom biti podijeljene u dvije grupe sa po četiri ekipe
Nosioci grupa su finalisti iz prošle godine, a ako se jedna od ekipa nije plasirala za završni
turnir, drugi nosilac je ekipa domaćina, a ako se nisu plasirale ni jedna od ekipa finalne
utakmice iz prošle godine, žrijebaju se sve ekipe po grupama. Po okončanju takmičenja po
grupama konačan plasman se određuje na sljedeći način:
1. Pobjednici grupa igraju za prvaka Bosne i Hercegovine,
2. Drugo plasirane ekipe u grupama za treće i četvrto mjesto,
3. Treće plasirane ekipe u grupama za peto i šesto mjesto,
4. Četvero plasirane ekipe za sedmo i osmo mjesto.
Konačan plasman ekipa na finalnom turniru će se objaviti u završnom biltenu.
II. Komesar takmičenja
. Član 10.
Obaveze Komesara takmičenja: -neposredno rukovodi finalnim dijelom takmičenja na osnovu
ovih Propozicija i drugih pravilnika RS BIH
-određuje jednog kontrolora kao rukovodioca (podkomesara) TK od tri člana, posebno, za
svako takmičenje,
-delegira službena lica za finalna takmičenja
-registruje utakmice na osnovu izvještaja rukovodioca finalnog turnira
-odlučuje o svim pitanjima u vezi sa takmičenjem
-odlučuje o svim kaznama
-zaprima i rješava eventualne žalbe
-pokreće i rješava disciplinske prekršaje
-izdaje završni Bilten i isti dostavlja svim učesnicima finalnog takmičenja, RS BIH i objavljuje na
web stranici Saveza,
-radi i druge poslove i zadatke vezane za takmičenje.
Član 11.
Komesar takmičenja je obavezan prisustvovati svim završnim takmičenjima (turnirima) ili
ovlastiti svog zamjenika koji će ga zamijeniti, sa svim pravima i obavezama Komesara.
III. TROŠKOVI TAKMIČENJA I SLUŽBENA LICA
Član 12.
Ekipe ne plaćaju kotizaciju ili bilo koju taksu prema RS BiH. Ekipa organizator i domaćin
finalnog turnira je dužna snositi troškove odigravanja utakmica: zakup dvorane i medicinskog
osoblja i drugih izdataka vezanih za organizaciju utakmice. Utakmice finalnih takmičenja će
suditi najbolje mlade sudije sa Prvih liga i sudije sa B i C liste Premijer lige koje su se dokazale
u tekućoj takmičarskoj sezoni.
Član 13.
Struktura troškova na finalnim turnirima su sledeći:
- takse za suđenje:
a) za utakmice koje se igraju 2x30 min taksa iznosi 3x 25,00KM (sudije i delegat), za
2x25min taksa je 3x20, ostale utakmice taksa iznosi 3x 15,00KM
b) taksa za zapisničara i mjerioca vremena iznosi po 5,00KM
- putni troškovi se obračunavaju prema troškovniku kojeg će odrediti komesar o čemu će
komesar voditi računa radi mogućnosti zajedničkog prevoza.
Član 14
Sve ekipe sudionici finalnih takmičenja snose troškove službenih lica podjednako, ukoliko
organizator nije ponudio da sam snosi te troškove. Komesar takmičenja je obavezan da napravi
specifikaciju troškova i istu predoči službenim licima i ekipama kako bi ekipe izmirile svoje
obaveze prije početka takmičenja.
IV. ORGANIZACIJA TAKMIČENJA
Član 15.
Finalni turnir se igra kod ekipe koja je putem javnog konkursa dobila
domaćinstvo. Domaćin finalnog turnira je obavezan osigurati slijedeće:
1. Pehare za ekipe koje osvoje prvo, drugo i treće mjesto,
2. Medalje za tri prvoplasirane ekipe (zlatne,srebrene i bronzane - po 20 kom)
3. Organizator može osigurati i druge nagrade i priznanja za pojedine ekipe i pojedince,
4. Smještaj i ishranu za službene osobe i Komesara takmičenja,
5. Dvoranu za nesmetano odigravanje turnira,
6. Kao i sve drugo za korektno odvijanje turnira.
Komesar takmičenja će predložiti da domaćin finalnog turnira bude ekipa koja je ponudila
najbolje uslove za organizaciju turnira po raspisanom Konkursu.
Član 16.
Klub, domaćin utakmice, obavezan je prije početka odigravanja utakmice, osigurati dvije (2)
ispravne lopte za igranje utakmice, službenog Ijekara, redare i brisače parketa, prisustvo
policije, obrasce Zapisnika za utakmice, i ostalo što predviđaju Propozicije liga takmičenja na
teritoriji RS BiH.
Član 17
. Utakmice finalnog turnira igraju se po Međunarodnim pravilima rukometne igre i
odredbama drugih propisa RS BiH. Na jednoj utakmici ekipa može prijaviti 14 (četrnaest) igrača
i 4 (četiri) si. lica.
Član 18.
Termini odigravanja utakmica u pojedinim kategorijama će biti usklađeni sa Kalendarom
takmičenja RS BiH i eventualno sa đačkim ekskurzijama.
Član 19.
Igrači-ce su obavezni nastupiti u jednoobraznoj sportskoj opremi (golmani u drugoj boji, različitoj
od protivničkih igrača i golmana), a prednost ima prvoimenovana ekipa u rasporedu takmičenja
što će regulisati delegat utakmice.
Član 20.
Pravo nastupa imaju samo ispravno registrovani i Ijekarski pregledani igrači-ce sa ovjerenim
ljekarskim pregledomne starijim od šest mjeseci
Član 21
. Prije početka utakmice službeni predstavnik ekipe daje delegatu, na uvid, članske knjižice
svih igrača-ca i službenih lica koji se upisuju u zapisnik. Niko bez članske knjižice ne može
nastupiti na utakmici.
Član 22
Klub organizator takmičenja mora na vrijeme osigurati dežurnog Ijekara ili zdravstvenog
tehničara sa potrebnim priborom za pružanje prve pomoći. Delegat je obavezan u zapisnik
upisati osnovne podatke o zdravstvenoj osobi
Utakmice se ne mogu igrati bez zdravstvene osobe.
Član 23
. Na svakoj utakmici je obavezno prisustvo policije kroz cijeli tok susreta.
Član 24
Klub organizator takmičenja je odgovoran za red i sigurnost u sportskom objektu. On mora na
usmeni zahtjev neke od ekipa ili službenih lica pružiti sigurnost od dolaska u mjesto igranja pa
do odlaska iz mjesta igranja. Ako klub ne ispuni odredbe iz ovoga člana kazniće se novčanom
kaznom u iznosu od 50,00 do 200,00KM.
Član 25
. Klub, organizator takmičenja, je odgovoran za ispade gledalaca i bacanje raznih predmeta u
igralište, što se smatra slabo osiguranom utakmicom, pa učinjenu radnju delegat mora opisati u
izvještaju uz zapisnik.
Odgovoran klub za učinjenu radnju iz ovoga člana, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od
50,00 do 250,00KM.
Član 26.
Ulazak gledalaca na teren nije dopušten za što je odgovoran klub domaćin takmičenja. Ukoliko
dođe do nereda u kojem učestvuju i gledaoci, delegat to mora opisati u izvještaju uz zapisnik, a
odgovorni klub će biti novčano kažnjen u iznosu od 50,00 do 250,00KM.
Član 27
Delegat je obavezan odmah poslije utakmice zatražiti pisanu izjavu od diskvailfikovanog lica
(igrač-ca ili si.lice) koji su obavezni to učiniti u roku 15 min. Igrači-ce diskvalifikovani radi trećeg
isključenja na 2 min ne podliježu ovoj obavezi. Ako diskvalifikovani odbije da napiše izjavu klub
će biti novčano kažnjen u iznosu od 25,00KM po jednom licu, a odluka o sankcijama će biti
donijeta na osnovu izjave službenih lica. Ako su službena lica podnijela prijavu protiv
diskvalifikovanoga lica, isto je automatski suspendovano,najmanje jednu utakmicu ne
nastupanja.
Član 28
. Za diskvalifikovana si. lica na klupi za rezervne igrače klub će biti novčano kažnjen sa
50,00KM, a igrač-ca sa 20,00KM.
Ako je uz diskvalifikaciju podnešena i pisana prijava, novčana kazna za si. lica iznosi
100,00KM, a za igrača-cu 40,00KM.
Član 29.
Klub čija si. osoba na klupi bude isključena na 2 min biće novčano kažnjen iznosom od
30,00KM.
Član 30.
Klub čija službena osoba na klupi bude opomenuta biće novčano kažnjen iznosom
od 10,00KM.
Član 31
. Klub-ekipa, koja se prijavi za odigravanje prvenstva pa odustane, odnosno ne dođe na finalni
turnir, kazniće se iznosom od 300,00 KM u cilju smanjenja troškova drugim ekipama zbog ne
učestvovanja ekipe koja odustane.
Član 32.
Sve novčane kazne moraju se uplatiti prije početka naredne utakmice na račun RS BiH ili
direktno delegatu utakmice koji će za primljeni iznos izdati priznanicu i isti iznos lično uplatiti na
račun RS BiH.
Član 33
Sve kazne iz ovih propozicija se udvostručuju u odnosu na prethodno izrečenu kaznu.
Član 34
Ako klub ne izmiri svoje novčane obaveze po ovim Propozicijama, neće se
dozvoliti odigravanje naredne utakmice, odnosno nastavak takmičenja.
Član 35
. Odigrana utakmica se registruje postignutim
rezultatom na osnovu: -zapisnika utakmice,
-pisanih izjava si. lica u izvještaju uz zapisnik,
-eventualno naknadnih pisanih izvještaja,
-video zapisa, po potrebi.
Član 36
Zapisnik mora biti završen i potpisan odmah nakon utakmice. Klub čiji pripadnik svojom voljom
ne potpiše zapisnik, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50,00KM.
Član 37
Ako iz nekog razloga, originalni zapisnik pisan tokom utakmice bude uništen, odmah nakon
utakmice piše se novi zapisnik.
Klub čiji je pripadnik odgovoran za nestanak zapisnika, kazniće se novčanom kaznom od
100,00KM.
Član 38
. Lica koja daju izjave u zapisnik, moraju to činiti na uljudan i dokazima potkrijepljen način i
to samo o uslovima i situacijama igranja utakmice.
Komesar takmičenja će na osnovu pisanih izjava poduzeti potrebne mjere.
Član 39
Na odigranu utakmicu, Klub ima pravo podnijeti žalbu u roku od 15 minuta, a prije zaključivanja
zapisnika sa utakmice uz navođenje razloga i situacija radi čega se ulaže žalba. Taksa za
uloženu žalbu iznosi 50,00KM i uplaćuje se odmah.
Član 40.
Komesar takmičenja ima pravo i obavezu poništiti utakmicu i na koju nije uložena žalba, ako se
dogodilo nešto što je u očitoj suprotnosti s Pravilima igre, Pravilnicima RS BiH i ovim
Propozicijama, a od odlučujućeg je značaja za konačan ishod utakmice.
Član 41
Komesar takmičenja je dužan odluku o žalbi donijeti prije nastavka prvenstva. Nezadovoljna
strana ima pravo žalbe . Komesar takmičenja je dužan odluku o žalbi donijeti prije nastavka
prvenstva. Nezadovoljna strana ima pravo žalbe Takmičarskoj komisiji RS BiH uz uplatu takse
od 50,00KM.
Član 42
. Žalba radi igrališta, sprava i nepravilnosti uređaja i registracija čiji nedostaci su poznati prije
utakmice, moraju se najaviti prije početka utakmice, inače se neće uzeti u postupak.
Član 43
Utakmica na koju je uložena žalba registrovaće se po završetku propisanog postupka.
Član 44
Ako se igra ponovljena utakmica, troškove snosi klub čijom krivicom je došlo do nove
utakmice.
Ako je utakmica prekinuta radi više sile onda svaka ekipa snosi svoje troškove.
Član 45
Komesar takmičenja će u provođenju disciplinskog postupka primijeniti Disciplinski pravilnik RS
BiH i odredbe ovih Propozicija.
Član 46
Sve što nije precizirano ovim Propozicijama, određeno je drugim propisima RS BiH.
Član 47
Odredbe Propozicija tumači Komesar takmičenja.
ADRESA ZA SLANJE POŠTE
RUKOMETNI SAVEZ RS
Braće Pantića 4
78000 BANJALUKA
FAX: 051 223-161, Tel.051 223-160
Mob: 065 511 611, e-mail [email protected]
Download

rukometni savez bosne i hercegovine propozicije omladinskih