Agencija za pruzanje usluga u sportu
Maksima Gorkog 19/4
Beograd, Srbija
Telefon : +381.63.803.43.53.
E-Mail : [email protected]
Internet : http://www.sportplusagencija.com
Bilten 1
XI NRT - Terme Čatež
27. – 29.12.2014. – BEOGRAD
 DČ – 2002. 

 S C VRAČAR ( Sjenička 1. )
S D RADNIČKI ( Vojvode Šupljikca 31. )
HALA SPORTOVA – Novi Beograd ( Pariske komune 20. )


UČESNICI
01. MRK CRVENA ZVEZDA – Beograd
02. RK RUKOBEL – Beograd
03. RK NOVI BEOGRAD – Beograd
04. RK SK - BG – Beograd
05. RK SMEDEREVO – Smederevo
06. RK ŠAMOT 65 – Aranđelovac

TRAJANJE IGRE

SISTEM TAKMIČENJA
07. RK
08. RD
09. RK
10. RD
11. RK
12. RK
PALANKA – Smederevska Palanka
RIBNICA RIKO – Ribnica (SLO)
RUDAR – Trbovlje (SLO)
CELJE PIV. LAŠKO – Celje (SLO)
MLADOST – Resen (MAK)
RUDAR – Pljevlja (C G)
sve utakmice ( 2 x 12 min + 5 min pauza sa TA )
Sport+ agencija za ostale sportske aktivnosti ● maksima gorkog 19 ● 11040 Beograd ● Srbija
tel: +381 63 803 43 53 ● ziro racun 160-308608-20 ● e-mail [email protected] ● PIB:105730284
I stepen – 4 grupe
Ekipe se razvrstavaju po grupama. Ţrebom se određuju grupe i takmičarski brojevi.
U okviru grupa konačan plasman se određuje po ''bod sistemu''. U slučaju istog broja
bodova plasman određuje međusobni rezultat, gol razlika, broj datih golova, itd.
A
B
C
1. Crvena Zvezda 1. Rukobel
1. Novi Beograd
2. Rudar (T)
2. Celje Piv. Laško 2. Smederevo
3. Palanka
3. Šamot 65
3. Rudar (P)
PLASMAN
1.A RUDAR (T)
1.B CELJE PL
1.C NBGD
2.A PALANKA
2.B ŠAMOT 65
2.C SMEDEREVO
3.A C. ZVEZDA
3.B RUKOBEL
3.C RUDAR (P)
D
1. Sk - Bg
2. Ribnica Riko
3. Mladost
1.DRIBNICA RIKO
2.D MLADOST
3.D SK-BG
II stepen – za plasman
Na osnovu ostvarenog plasmana u prvom stepenu, ekipe dalje igraju za konačan
plasman po ''kup sistemu''. U slučaju da se utakmica u regularnom vremenu završi bez
pobednika, izvode se naizmenično po 3 sedmerca, i dalje po jedan sedmerac, dok se ne
dobije pobednik utakmice.
Pobednici grupa igraju za plasman od 1 - 4 mesta 1A–1D (U1), 1B–1C (U2), drugo
plasirane ekipe igraju za plasman od 5 - 8 mesta 2A–2D (U3), 2B–2C (U4), treće
plasirane ekipe igraju za plasman od 9 - 12 mesta 3A–3D (U5), 3B–3C (U6).
Pobednici utakmica U1-U2 igraju za 1 i 2, poraţeni utakmica U1-U2 igraju za 3 i 4
mesto.
Pobednici utakmica U3-U4 igraju za 5 i 6, poraţeni utakmica U3-U4 igraju za 7 i 8
mesto.
Pobednici utakmica U5-U6 igraju za 9 i 10, poraţeni utakmica U5-U6 igraju za 11 i 12
mesto.
KONAČAN PLASMAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RIBNICA-RIKO
NOVI BEOGRAD
CELJE P. L.
RUDAR (T)
PALANKA
ŠAMOT 65
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SMEDEREVO
MLADOST
RUKOBEL
SK-BG
CRVENA ZVEZDA
RUDAR (P)
Sport+ agencija za ostale sportske aktivnosti ● maksima gorkog 19 ● 11040 Beograd ● Srbija
tel: +381 63 803 43 53 ● ziro racun 160-308608-20 ● e-mail [email protected] ● PIB:105730284
SATNICA
S U B O T A – 27.12.14.
* SC VRAČAR *
DČ '02 – 8 utk x 30 min
10.00
A1–A2
C. ZVEZDA – RUDAR (T)
09:13
10.30
B1–B2
RUKOBEL – CELJE P L
3:15
11.00
C1–C2
NOVI BEOGRAD – SMEDEREVO
16:9
11.30
D1–D2
SK-BG – RIBNICA RIKO
16:21
13.35
A3–A1
PALANKA – C. ZVEZDA
11:6
14.05
B3–B1
ŠAMOT 65 – RUKOBEL
10:9
14.35
C3–C1
RUDAR (P) – NOVI BEOGRAD
8:13
15.05
D3–D1
MLADOST – SK-BG
10:9
N E D E LJ A – 28.12.14.
* SC VRAČAR * DČ '02 – 10 utk x 30 min
09.00
D2–D3
RIBNICA RIKO – MLADOST
18:13
09.30
B2–B3
CELJE P L – ŠAMOT 65
14:6
11,00
C2–C3
SMEDEREVO – RUDAR (P)
12:5
11.30
A2–A3
RUDAR (T) – PALANKA
8:7
13.00
1.A – 1.D / U1
RUDAR (T) - RIBNICA RIKO
9:12
13.30
1.B – 1.C / U2
CELJE PL - NOVI BEOGRAD
7:9
14.00
2.A – 2.D / U3
PALANKA-MLADOST
13:8
14.30
2.B – 2.C / U4
ŠAMOT 65-SMEDEREVO
8:6
15.00
3.A – 3.D / U5
C.ZVEZDA - SK-BG
8:12
15.30
3.B – 3.C / U6
RUKOBEL - RUDAR (P)
10:7
Sport+ agencija za ostale sportske aktivnosti ● maksima gorkog 19 ● 11040 Beograd ● Srbija
tel: +381 63 803 43 53 ● ziro racun 160-308608-20 ● e-mail [email protected] ● PIB:105730284
P O N E D E LJ A K – 29.12.14.
* RADNIČKI *
10.15
10.45
11.15
11.45
Por U5 – U6
Pob U5 – U6
Por U3 – U4
Pob U3 – U4
DČ '02 – 4 utk x 30 min
CRVENA ZVEVDA - RUDAR (P)
SK-BG - RUKOBEL
MLADOST - SMEDEREVO
PALANKA - ŠAMOT 65
11/12
9 /10
7/8
5/6
10:16
10:11
0:5
5:0
* HALA SPORTOVA * DČ '02 – 2 utk x 30 min
11.30
15.00
Por U2 – U1
Pob U2 – U1
CELJE P L-RUDAR (T)
NOVI BEOGRAD-RIBNICA RIKO
3/4
1/2
8:6
7:8
Sport+ agencija za ostale sportske aktivnosti ● maksima gorkog 19 ● 11040 Beograd ● Srbija
tel: +381 63 803 43 53 ● ziro racun 160-308608-20 ● e-mail [email protected] ● PIB:105730284
Download

 DČ – 2002. 