ADRIATIC BASKETBALL ASSOCIATION
PROPOZICIJE NATJECANJA
natjecateljska sezona 2014/15
SADRŽAJ
I.
TEMELJNE ODREDBE ............................................................................... 1
II.
FUNKCIONIRANJE LIGE ........................................................................... 2
III.
SUSTAV NATJECANJA .............................................................................. 4
IV.
PRAVO IGRANJA U EUROLIGI, EUROCUPU I ABA LIGI U SEZONI 2015/16 .. 5
V.
KALENDAR, DANI I VRIJEME ODIGRAVANJA UTAKMICA ............................ 7
VI.
REGISTRACIJA KLUBOVA ......................................................................... 8
VII.
REGISTRACIJA EKIPA .............................................................................. 8
VIII. TEHNIČKI NORMATIVI............................................................................. 9
IX.
UTAKMICE ............................................................................................ 12
X.
DRESOVI I REKLAME ............................................................................. 13
XI.
OSTALE OBVEZE KLUBOVA .................................................................... 15
XII.
SUDAČKI ODJEL ABA LIGE ..................................................................... 17
XIII.
ULAZAK U DVORANU ............................................................................. 19
XIV.
DOPING KONTROLA .............................................................................. 20
XV.
KAZNE I ŽALBE...................................................................................... 20
XVI.
ADMINISTRATIVNE KAZNE .................................................................... 28
XVII. FINANCIJSKE OBVEZE ........................................................................... 28
XVIII. ZAVRŠNE ODREDBE............................................................................... 29
Na Skupštini ABA-SIDRO d.o.o održanoj 01.07.2014. u Ljubljani i Skupštini klubova ABA lige
održanoj u 19.09.2014. u Zadru usvojene su
PROPOZICIJE NATJECANJA
ABA lige
natjecateljska sezona 2014/15
I.
TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
1.1.
Adriatic Basketball Association (ABA) je punopravni član Europskog udruženja košarkaških
liga (ULEB), priznata od FIBA Europe i član Skupštine ECA (Euroleague Commercial Assets
SA) i član Boarda te organizacije koja je isključiva institucija za vođenje natjecanja
Eurolige i Eurocupa.
1.1.1. Za rukovođenje ABA-e u cijelosti je odgovoran predsjednik i Board ABA-e koje je
imenovala Skupština osnivača ABA-e na neodređeno vrijeme.
1.1.2. Za predsjednika ABA-e odlukom Skupštine osnivača na neodređeno vrijeme
imenovan je gospodin Radovan Lorbek.
1.1.3. Predsjednik ABA-e imenuje i razrješuje predsjednika sudačke komisije.
1.2.
ABA liga je natjecanje košarkaških klubova iz BiH, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske,
Mađarske, Makedonije, Slovenije i Srbije a osnovano je odlukom osnivača Jadranskog
košarkaškog udruženja (ABA), zbog potreba i interesa vrhunske košarke i klubova s
područja tih država.
1.3.
U cilju osiguranja što boljih komercijalnih i marketinških rezultata iz kojih će se financirati
troškovi lige, osnivači ABA-e su registrirali poduzeće s ograničenom odgovornošću (ABASIDRO d.o.o.) sa sjedištem u Ljubljani s tim da je poduzeće vlasnik TV i dijela marketing
prava (definiranih u članku 4. ovih propozicija) ABA lige, kao i svih drugih intelektualnih i
materijalnih prava.
1.4.
Natjecanje u ABA ligi se organizira u skladu sa sustavom i strukturom natjecanja
usvojenom na Skupštini ABA-SIDRO d.o.o.
1.5.
Načela i osnovne elemente sistema natjecanja u ABA ligi te uvjete sudjelovanja u
natjecanju ABA lige utvrđuje Skupština ABA-SIDRO d.o.o.
1.6.
Sistem natjecanja mora se donijeti najmanje jednu (1) godinu prije početka primjene tog
sistema.
1.7.
Za rukovođenje poduzećem u cijelosti je odgovoran direktor koji je odlukom Skupštine
ABA-Sidro d.o.o. imenovan na neodređeno vrijeme, a u organizacijskim i tehničkim
poslovima pomagati će mu po njemu određene potrebne osobe.
Poduzeće ABA – SIDRO d.o.o. djeluje u skladu sa društvenim ugovorom i pravnim
sistemom Slovenije.
1.7.1. Za direktora ABA – SIDRO d.o.o. odlukom skupštine ABA-Sidra d.o.o. na
neodređeno vrijeme imenovan je gospodin Roman Lisac.
1.8.
Organizaciju i provođenje natjecanja u ABA ligi provodi direktor lige sa sjedištem u
Zagrebu koji je odlukom Skupštine ABA-Sidro d.o.o. imenovan na neodređeno vrijeme.
Propozicije ABA liga 14-15
1
1.9.
Vodeći natjecanje direktor ABA lige, a na osnovu odluke Boarda ABA lige primjenjivati će
Propozicije i druge akte ABA lige i ABA-Sidra d.o.o., košarkaška pravila te druge važeće akte
ECA (Eurolige, Eurocupa) i FIBA-e, a u organizacijskim i tehničkim poslovima pomagati će
mu tehnički tajnik koje imenuje direktor lige i komesar za određivanje sudaca kojeg za
svaku sezonu imenuje Board ABA-e.
Za sve druge slučajeve koji nisu regulirani ovim Propozicijama i pravilnicima primjenjivati
će se logično drugi važeći akti ECA-e i FIBA-e.
1.9.1. Za direktora ABA lige odlukom skupštine osnivača ABA-e na neodređeno vrijeme
imenovan je gospodin Josip Bilić.
1.10. Board ABA-e donosi Pravilnik o radu sudačkog odjela ABA lige, Pravilnik o hotelskim i
putnim troškovima klubova ABA lige, Pravilnik o honorarima, putnim i hotelskim
troškovima za službene osobe utakmica u sezoni 2014/15 kao i ostale potrebne Pravilnike,
a isti se nalazi na portalu lige (www.abaliga.com).
1.11. Sve odluke, obavijesti, izvješća. žalbe, te pismeni podnesci smatraju se uredno poslanim
te uredno zaprimljenim i uručenim dostavom na broj telefaxa ili na E-mail adresu koju
pojedini klub ili direktor lige označi kao broj ili adresu za komuniciranje.
Članak 2.
2.1.
U natjecateljskoj sezoni 2014/15 u natjecanju ABA lige sudjelovati će 14 klubova i to:
a) iz BIH:
1. KK «Igokea»
b) iz Crne Gore:
1. KK «Budućnost VOLI»
c) iz Hrvatske:
1. KK «Cedevita»
2. KK «Cibona»
3. KK «Zadar»
d) iz Slovenije:
1.
2.
1.
2.
3.
4.
e) iz Srbije:
f) iz Mađarske:
KK
KK
KK
KK
KK
KK
«Union Olimpija»
«Krka»
«Partizan NIS»
«Crvena zvezda Beograd Telecom»
«Mega Vizura»
«Metalac Farmqakom»
1. KK «Szolnoki Olaj»
g) iz Makedonije: 1. KK «MZT Skopje Aerodrom»
h) iz Bugarske:
2.2.
II.
1. PBC «Levski»
Utakmice ABA lige igraju u skladu sa Službenim pravilima košarkaške igre Međunarodne
košarkaške federacije FIBA-e i ECA-e.
FUNKCIONIRANJE LIGE
Članak 3. Prava klubova
3.1.
Poduzeće ABA-SIDRO d.o.o. će iz realiziranih TV i marketing prava klubovima ABA lige
podmiriti sljedeće troškove:
Propozicije ABA liga 14-15
2

troškove hotelskog smještaja i prehrane u hotelima sa minimalno 4 zvjezdice
i/ili u najboljem hotelu za 18 osoba (6/2 i 6/1 soba) u gradu u kojem se igraju
utakmice

troškove putovanja, smještaja i honorara službenih osoba utakmica

troškove funkcioniranja ureda u Ljubljani i Zagrebu

troškove instaliranja programa BSV za vođenje kompjutorske statistike na
utakmicama ABA lige kako bi se iste mogle pratiti (play by play) na portalu lige
(www.abaliga.com)

troškove instaliranja programa Synergy kojim će korisnici (klubovi) stavljati
utakmice na server i po potrebi ih uzimati sa servera. ABA-Sidro d.o.o. će prije
početka lige organizirati za klubove seminar na kojem će se predstavnici
klubova osposobiti za korištenje Synergy programa

troškove revizije revizijske kuće DELOITTE na način da će Board ABA lige
odrediti klubove u kojima će revizorska kuća obaviti reviziju poslovanja u skladu
sa pravilnicima Eurolige i Eurocupa.
Članak 4. Obaveze klubova
4.1.
prihvatiti i poštivati Propozicije ABA lige, kao i pravilnike ABA-e, ABA-Sidra d.o.o, ECA
(Eurolige, Eurocupa) i FIBA-e.
4.2.
organizator utakmice je obavezan da osigura uvjete za funkcioniranje Instant
Replaya
4.3.
omogućiti prijenose utakmica samo televizijskim kućama sa kojima poduzeće ABA-SIDRO
d.o.o. kao vlasnik TV prava ima potpisane ugovore odnosno po uputama ABA-Sidro d.o.o.
4.4.
imati LED panoe ukupne dužine najmanje 42/1 m s tim da firma ABA-SIDRO d.o.o. ima
pravo oglašavanja sponzora lige na 1/3 oglašivačkog prostora ili 33% vremena
namijenjenog oglašavanju.
4.5.
znak lige aplicirati na dresove igrača (gornji dio i donji dio dresa)
4.6.
igrati utakmice sa loptama ADIDAS koja je službena lopta lige u sezoni 2014/15.
4.7.
sponzorima lige osigurati za sve utakmice kluba određeni broj gratis VIP i običnih ulaznica
prema spisku koji će direktor ABA-SIDRA d.o.o. dostaviti svim klubovima
4.8.
svim službenim osobama lige i poduzeća ABA-SIDRO d.o.o (predsjednik ABA-e, direktori
ABA lige i poduzeća ABA-SIDRO d.o.o, suci, delegati i kontrolori) omogućiti slobodan ulaz
na utakmicama lige shodno iskaznicama koje će izdati ABA-SIDRO d.o.o. i liga.
4.9.
Prava i obaveze klubova u igranju Play Offa odrediti će Board ABA lige.
4.10. Na parketu dvorane reklame mogu biti samo u krugovima (središnji krug i krugovi
slobodnih bacanja) s tim da u središnjem krugu može biti jedna reklama, a u krugovima
slobodnih bacanja mogu biti različite reklame.
4.11. Da za potrebe promocije lige omoguće treneru i igračima potrebna snimanja.
4.12. Posebna obveza svih članova ABA lige (klubovi, službene osobe klubova i službene osobe
utakmica, te igrači) je promocija natjecanja, pozitivan stav u javnim nastupima,
otvorenost prema medijima i visoka sportska kultura – poštovanje prema protivnicima i
partnerima u natjecanju.
Propozicije ABA liga 14-15
3
4.13. Igrači, treneri, pomoćni treneri, predstavnici i službene osobe klubova, te službene osobe
(suci, delegati i kontrolori) ne mogu javno davati izjave o suđenju i/ili komentirati suđenje
utakmice.
4.14. Svim klubovima ABA lige se zabranjuje organizirano vođenje navijača na gostujuće
utakmice.
4.15. U svim dvoranama na vidnom mjestu mora biti istaknuta zastava ABA lige koju će
klubovima dostaviti poduzeće ABA-SIDRO d.o.o najkasnije do početka lige.
4.16. Po uputama koje će dobiti od ABA-Sidro d.o.o:

naštampati logo ABA lige na ulaznice (godišnje i svakog pojedinog kola)

na svojoj Internet stranici istaknuti logo ABA lige i to na naslovnoj stranici na vidljivom
mjestu

na svojoj Internet stranici upotrebljavati samo službeno ime ABA lige (ne
upotrebljavati jadranska ili regionalna liga) i aktuelni službeni logo ABA lige

tijekom press konferencije na sponzorski pano staviti logo ABA lige, a na stolu i u
prostoru gdje se održava press konferencija na vidljivom mjestu staviti stolnu zastavicu
ABA lige. Stolne zastavice će klubovima dostaviti poduzeće ABA-Sidro d.o.o. najkasnije
do početka lige.
4.17. Svim klubovima zabranjuje se bilo koji kontakt sa službenim osobama utakmica (pozivi na
ručkove, večere itd.) kao i davanje poklona.
4.18. Manageri (agenti) igrača i trenera ne mogu biti članovi kluba, ne mogu
obnašati niti jednu funkciju u klubu i ne mogu imati dionice kluba izravno,
neizravno ili preko povezanih osoba.
U protivnom odlukom Boarda ABA lige klub može izgubiti status člana ABA lige
4.19. Klub član ABA lige izričito treba izjaviti da direktno ili indirektno:
a) nema nikakvo vlasništvo u drugom klubu
b) nije član drugog kluba
c) nije uključen u bilo kakvom svojstvu u upravljanju, administriranju ili
sportskoj aktivnosti drugog kluba
d) nema nikakvu snagu u upravljačkim, administrativnim ili sportskim
aktivnostima drugog kluba
Klub prihvaća i izjavljuje da ni jedna osoba uključena u upravljačkim
(management), administrativnim ili sportskim aktivnostima kluba u isto
vrijeme direktno ili indirektno ne obavlja iste aktivnosti u drugom klubu koji
sudjeluje u ABA ligi.
Klub prihvaća da u protivnom Board ABA-e može isključiti takav klub iz ABA
lige (ECA Bylaws/Appendix 2/A License Contract/Article 11)
III.
SUSTAV NATJECANJA
Članak 5.
5.1.
U natjecateljskoj sezoni 2014/15 u ABA ligi igrati će 14 klubova, a natjecanje će biti
organizirano u dva (2) dijela.
Propozicije ABA liga 14-15
4
a)
5.2.
Prvi dio natjecanja: Regularna sezona
U prvom dijelu natjecanja u ABA lige 14 klubova će igrati 26 kola po dvostrukom bod
sustavu i načelu gost-domaćin za poredak od 1.-14. mjesta.
b)
Drugi dio natjecanja: Play Off
5.3.
Na osnovu rezultata i plasmana klubova u regularnom dijelu ABA lige (nakon odigranih 26
kola) igrati će se Play Off.
5.4.
U polufinalu Play Offa sudjelovati će četiri (4) kluba i to klubovi koji su se u regularnom
dijelu ABA lige plasirali od 1. do 4. mjesta.
Utakmice se igraju među parovima:
1. iz regularnog dijela – 4. iz regularnog dijela
2. iz regularnog dijela – 3. iz regularnog dijela
5.5.
Utakmice polufinala se igraju na tri (3) pobjede po sustavu: domaćin (2 utakmice)-gost (2
utakmice)-domaćin(1 utakmica) (2-2-1) s tim da su domaćini prvih utakmica klubovi koji
su se plasirali na 1. i 2. mjesto u regularnom dijelu lige.
5.6.
U finalu Play Offa sudjelovati će dva (2) kluba i to klubovi koji su bili bolji u polufinalu Play
Offa po sustavu domaćin (2 utakmice)-gost (2 utakmice)-domaćin(1 utakmica) (2-2-1) s
tim da je domaćin prve utakmice klub koji je ostvario bolji plasman u regularnom dijelu
lige.
5.7.
Pobjednik finalne utakmice proglasiti će se prvakom ABA lige, te će mu se uručiti stalni i
prijelazni pehar, a igračima, trenerima i službenim osobama kluba (ukupno 18 osoba)
uručiti će se zlatni prsteni.
5.8.
Konačni poredak klubova u natjecanju ABA lige u sezoni 2014/15 određuje se
na način da iza finalista Play Offa slijede ostali klubovi na osnovu plasmana iz
regularne sezone.
5.9.
Protokol završne svečanosti i ceremonijala finalne utakmice utvrđuje direktor lige i direktor
ABA-Sidro d.o.o.
IV.
PRAVO IGRANJA U EUROLIGI, EUROCUPU I ABA LIGI U SEZONI
2015/16
Članak 6. Pravo igranja u Euroligi
6.1.
Pravo igranja u natjecanju Eurolige u sezoni 2015/16 ostvarit će dva (2) kluba i
to finalisti Play Offa u sezoni 2014/15.
6.2.
Pravo igranja u Euroligi u sezoni 2015/16 mogu ostvariti klubovi ABA lige koji
ispunjavaju mimimalne uvjete po pravilima Eurolige.
Članak 7. Pravo igranja u Eurocupu
7.1.
Pravo igranja u natjecanju Eurocupa u sezoni 2015/16 ostvariti će četiri (4)
kluba ABA lige na osnovu konačnog plasmana u ligi sezone 2014/15.
7.2.
Pravo igranja u Eurocupu u sezoni 2015/16 mogu ostvariti klubovi ABA lige koji
ispunjavaju standarde i kriterije propisane od ECA-e
Propozicije ABA liga 14-15
5
Članak 8.
Klubovi koji ostvare pravo igranja u natjecanju Eurolige i Eurocupa u sezoni
2015/16 obavezni su da odluku o igranju ili ne igranju Eurolige ili Eurocupa
najprije dostave Uredu za natjecanje ABA lige u Zagrebu
Članak 9. Pravo igranja u ABA ligi
9.1.
U natjecateljskoj sezoni 2015/16 u ABA ligi sudjelovati će 14 klubova.
9.2.
a)
b)
c)
d)
9.3.
iz
iz
iz
iz
Bosne i Hercegovine: jedan (1) klub
Hrvatske: tri (3) kluba
Slovenije: dva (2) kluba
Srbije: tri (3) kluba
Pravo igranja u natjecanju ABA lige u sezoni 2015/16 klubovi će ostvariti temeljem
plasmana u nacionalnim ligama sezone 2014/15.
9.3.1. U natjecanju ABA lige od sezone 2015/16 ne mogu igrati više od dva
(2) kluba iz jednog grada, a odluku donosi Board ABA lige na osnovu
tradicije, broja gledatelja u prošloj sezoni i ostvarenih marketing prava.
9.3.2. Klub u tom slučaju može utakmice u ABA ligi igrati u drugom gradu na
osnovu odluke Boarda ABA lige.
9.3.3. Klub ABA lige koji u sezoni 2014/15 ostvari pravo igranja u natjecanju
Eurolige ostvariti će i pravo igranja u ABA ligi u sezoni 2015/16 bez
obzira na plasman u nacionalnoj ligi sezone 2014/15.
9.4.
Na osnovu rejtinga federacija BIH, Hrvatske, Srbije i Slovenije odrediti će se
još jedan (1) klub koji će u sezoni 2015/16 igrati u ABA ligi, a rejting federacija
odrediti će se na sljedeći način:
9.4.1. Sve pobjede klubova u regularnoj sezoni ABA lige 2014/15 za gore navedene
federacije se zbrajaju i dijele s brojem klubova federacije u toj sezoni.
9.4.2. Federacija koja na osnovu rejtinga bude prva dobiti će pravo da u sezoni 2015/16
ima jedan (1) klub više nego što je istaknuto u članku 9.2 To pravo će klub
ostvariti na osnovu plasmana u nacionalnoj ligi sezone 2014/15, a preko
pozivnice uz plaćanje iznosa po odluci Boarda ABA lige.
9.5.
Dva (2) mjesta u natjecanju ABA lige u sezoni 2015/16 odlukom Boarda ABA lige dobiti će
klubovi federacija Crne Gore i Makedonije i to:
a) KK „Budućnost VOLI“
b) KK „MZT Skopje Aerodrom“
9.6.
Dva (2) mjesta u sezoni 2015/16 u natjecanju ABA lige u sezoni 2015/16 dobiti će klubovi
iz federacija Bugarske i Mađarske i to uz plaćanje pozivnice prema ugovoru i odluci Boarda
ABA lige:
a)
PBC „Levski“
b)
KK „Szolnoki Olaj“
9.6.2. U slučaju da jedan ili više klubova ABA lige odustane od natjecanja ABA lige u
narednom prvenstvu odluku o popuni tog mjesta donosi Board ABA lige.
Propozicije ABA liga 14-15
6
9.7.
U odluci Boarda ABA-e propisat će se uvjeti koje klubovi moraju ispuniti kako bi ostvarili
pravo igranja u ABA ligi u sezoni 2015/16, odnose se na:




financijska stabilnost kluba
organizacijska stabilnost
interes tržišta (TV prijenosi)
rejting federacija u nastupima klubova u ABA ligi s tim da igranje u ABA ligi ne može
ostvariti klub koji je u natjecanju nacionalne lige bio plasiran ispod petog mjesta.
9.8.
U cilju zaštite kvalitetnog natjecanja klub koji u sezoni 2014/15 u natjecanju ABA ligi
zauzme posljednje mjesto neće moći igrati u natjecanju ABA ligi u sezoni 2015/16.
9.9.
U natjecanju ABA lige u sezoni 2015/16 niti jedna federacija ne može imati više od četiri
(4) kluba odnosno ne može imati manje od jednog (1) kluba.
V.
KALENDAR, DANI I VRIJEME ODIGRAVANJA UTAKMICA
Članak 10.
Kalendar
10.1. Kalendar natjecanja usvaja Skupština ABA – SIDRO D.O.O.
10.2. Odredbe članka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10. su usvojene na Skupštini ABA – Sidro d.o.o. i
obavezne su za sve klubove ABA lige.
Članak 11.
Datumi odigravanja utakmica
11.1. Utakmice ABA lige igraju se prema utvrđenom rasporedu i Kalendaru natjecanja, s tim da
direktor lige može odrediti i drugi termin igranja utakmica ako je to u interesu lige.
11.2. Utakmice ABA lige igraju se prema utvrđenom rasporedu i kalendaru natjecanja i to:
petkom, subotom, nedjeljom i ponedjeljkom.
11.3. Direktor lige može, ukoliko smatra da je u interesu regularnosti natjecanja odlučiti da se
sve ili pojedine utakmice jednog kola igraju istog dana s početkom u isto vrijeme.
11.4. Klubovi koji u istoj sezoni u istom tjednu igraju i utakmice Eurolige imaju pravo tražiti da
utakmice ABA lige igraju nedjeljom ili ponedjeljkom samo u slučaju kada u istom tjednu
utakmice Eurolige i ABA lige igraju četvrtkom ili petkom kao gosti:
11.5. Zbog opravdanog razloga, kao što je vremenska nepogoda, viša sila (potres, poplava,
požar i sl.), nestanak električne energije, poremećaj u javnom prometu, utakmica se može
odgoditi i odigrati u sljedeća 24 sata.
11.6. Ukoliko se utakmica radi opravdanih razloga ne može odigrati u roku od 24 sata od
predviđenog termina početka utakmice, utakmica će se odgoditi. Odluku o novom terminu
utakmice donosi direktor lige, a utakmica se mora odigrati prije kraja prvog, odnosno
drugog dijela natjecanja regularne sezone.
11.7. Ukoliko se utakmica ne odigra zbog opravdanog nedolaska gostujuće ekipe troškove
organizacije utakmice, te dolaska sudaca i delegata snositi će gostujuća ekipa.
11.8. Odluku o novom terminu utakmice donosi direktor lige, a utakmica se mora odigrati prije
posljednjeg kola prvog, odnosno drugog dijela natjecanja regularne sezone.
11.9. Započeta a prekinuta utakmica zbog opravdanog razloga, nastavlja se tako što se u
nastavku utakmice uzimaju u obzir vrijeme i rezultat u prekidu utakmice.
Propozicije ABA liga 14-15
7
11.10. Troškove produženog boravka i/ili troškove dolaska na nastavak utakmice, kao i hotelske
troškove gostujućeg kluba (za 18 osoba) zbog nastavka odigravanja prekinute utakmice
snosi klub domaćin.
VI.
REGISTRACIJA KLUBOVA
Članak 12.
12.1. Pravo na nastup u ABA ligi u sezoni 2014/15 ostvariti će samo klubovi koji
ostvare temeljem plasmana u nacionalnim ligama iz prethodne sezone,
odredbama članaka 9.2 Propozicija natjecanja i/ili odlukom Boarda ABA lige
pozivnice, uz uvjet da su platili sve financijske obveze prema ABA-Sidru d.o.o.
2013/14 ili prethodnih sezona.
to pravo
odnosno
o dodjeli
iz sezone
12.2. Registracija, tj. pravo igranja u ABA ligi klubovi će ostvariti dostavljanjem Obrasca za
registraciju (Obrazac br. 9) Uredu za natjecanje ABA lige.
12.3. Direktor ABA lige odobrava registraciju kluba nakon što se provjeri da li su ispunjeni i
ostali uvjeti iz Propozicija.
12.4. Za sve probleme koji se mogu javiti oko registracije klubova i dvorana posebnu odluku
donosi Board ABA-e.
VII.
REGISTRACIJA EKIPA
Članak 13.
Dokumentacija i rokovi
13.1. Klubovi moraju dostaviti dokumentaciju za licenciranje svoje ekipe za natjecanje i to:

Listu registriranih igrača za sezonu 2014/15 (Obrazac 1)

Izjavu svakog igrača o prihvaćanju pravilnika ABA lige, te pravila o doping
kontroli (Obrazac 11)
13.2. Potrebni obrasci će biti dostavljeni svakom klubu, a klub je dužan ispunjene i potpisane
obrasce vratiti u Ured za natjecanje do datuma koji odredi direktor lige.
13.3. Listu registriranih igrača (Obrazac 1) za sezonu 2014/15 prije dostavljanja Uredu za
natjecanje u Zagrebu treba ovjeriti nacionalna košarkaška federacija.
13.4. Klubovi tijekom sezone mogu registrirati najviše 20 igrača.
13.5. Klubovi mogu dopuniti Listu registriranih igrača koji se na listi nalaze
najkasnije do 05.03.2015. godine do 24,00h.
Za vrijeme natjecanja u prvom dijelu ABA lige promjene na Listi registriranih
igrača je moguće dostaviti do 14:00 sati dva dana prije datuma utakmice
predviđene Kalendarom natjecanja, a najkasnije do 05.03.2015.
13.6. Tijekom iste sezone igrač kluba ABA lige može prijeći u drugi klub ABA lige
(horizontalni prijelaz) samo u periodu od 21.-23.12.2014.
13.7. Igrači koji su za klub ABA lige bili licencirali i igrali poslije 23.12.2014. godine
ne mogu ni pod kojim uvjetima ostvariti prijelaz u drugi klub ABA lige i biti
licencirani za isti u nastavku natjecanja ABA lige.
Propozicije ABA liga 14-15
8
13.8. U natjecanju klubova ABA lige mogu igrati igrači bez ograničenja što se nacionalnosti tiče.
U slučaju da nacionalne federacije zbog važećih pravilnika u svojoj državi ospore ovjeriti
spisak registriranih igrača ABA lige npr. viška stranih igrača, klubovi ABA lige su dužni listu
registriranih igrača dostaviti (Obrazac 1) Uredu za natjecanje u Zagrebu na ovjeru uz uvjet
da dostave kopiju pasoša i izlazno pismo.
13.9. Igraču neće biti dozvoljeno igrati istovremeno za dva različita kluba iako su iz različitih
natjecanja.
13.10. Iznimke su mladi igrači rođeni 1994. i mlađi koji imaju ugovore sa klubom ABA
lige, a pravilnicima u nacionalnim natjecanjima omogućeno im je da
privremeno igraju za druge klubove u svojoj zemlji (dvojna registracija,
ustupanje i sl.).
13.11. U zapisnik utakmice mora biti upisano najmanje 10 igrača odnosno najviše 12 igrača koji
moraju biti prisutni i sposobni za igru.
13.12. Ukoliko na utakmicama ABA lige nastupi igrač koji nije registriran (Obrazac br. 1), klub
gubi utakmicu i biti će kažnjen shodno odredbama pravilnika i Propozicija natjecanja ABA
lige, te pravilima ULEB-a i FIBA-e.
13.13. Službeni predstavnik kluba dužan je 30 minuta prije početka utakmice predati delegatu
utakmice Listu registriranih igrača ovjerenu od strane direktora lige (Obrazac br. 1) , te
Popis igrača za tu utakmicu (obrazac br. 2), te priložiti pasoše ili lične karte svih igrača
radi provjere identiteta.
13.14. Liječnički pregled igrača obvezan je prije početka natjecanja, što se potvrđuje ovjerom
liječnika na obrascu br. 1.
VIII. TEHNIČKI NORMATIVI
Članak 14.
Opća pravila
14.1. Dvorane u kojima se odigravaju utakmice moraju biti natkriveni i zatvoreni prostori i
moraju zadovoljavati minimalne tehničke i sigurnosne uvjete iz sljedećih članaka.
14.2. Za sve što nije obuhvaćeno člancima od 14. do 23. ovih Propozicija primjenjivat će se
Službena košarkaška pravila, Eurolige, Eurocupa, FIBA-e i ABA-e.
Članak 15.
Igralište
15.1. Pod mora biti drven i zadovoljavati sljedeće uvjete: elastičnost, ujednačenost, mora biti
lakiran, ne smije biti klizav i mora imati akustičnu mekoću.
15.2. Igralište mora biti dimenzija i označeno na način koji je odobrila ECA i FIBA.
15.3. Granične crte igrališta moraju biti najmanje 2 metra udaljene od gledatelja, reklama ili bilo
kakve prepreke. Prostori ograničenja i središnji krug moraju biti u kontrastnoj boji u
odnosu na drveni pod.
15.4. Oko igrališta mora biti vanjska granična crta širine najmanje 2 metra, koja mora biti iste
boje kao i prostori ograničenja.
15.5. U reketu igrališta nacrtati zabranjeni prostor prema dostavljenoj shemi.
Članak 16.
Ploče i nosači ploča
16.1. Sve ploče moraju biti od vrste koju je odobrila FIBA.
Propozicije ABA liga 14-15
9
Moraju biti prozirne, u jednom komadu i od sigurnosnog stakla, dimenzije 180 cm
vodoravno i 105 cm okomito.
Na pločama mora biti istaknuta naljepnica sa logom lige.
Donji rub ploče mora biti 290 cm udaljen od poda.
Crte nacrtane na ploči moraju biti bijele.
16.2. U dvorani moraju postojati dvije rezervne ploče, za slučaj loma, a na jednoj od njih mora
biti pravilno montiran obruč.
Klub mora imati potrebna tehnička sredstva i ljudski kadar za zamjenu ploče u najkraćem
mogućem vremenu.
16.3. Svaka tabla mora biti opremljena LED lampama koje obrubljuju unutrašnjost
sve četiri strane ruba table kako bi označavale istek vremena. LED lampe
moraju biti postavljene na unutarnjim rubovima table, moraju svijetliti sa
stražnje strane stakla table i moraju biti jarke crvene boje.
Crvene LED lampe postavljene na svaku tablu moraju biti sinkronizirane sa
glavnim satom na način da se upale, i ostanu jarko svijetliti kada istekne svaka
četvrtina ili produžetak. Crvene LED lampe se ne smiju upaliti kada istekne
period od 24 sekunde.
Navedene lampe se moraju postaviti na način da bude osigurana sigurnost
igrača i sudaca.
Članak 17.
Koševi i mrežice
17.1. Klubovi ABA lige su obvezni za utakmice isključivo koristiti podne hidraulične košarkaške
konstrukcije.
17.2. Obruči moraju biti zglobni, te moraju biti od vrste koju je odobrila FIBA. Moraju biti
učvršćeni tako da se snaga preko obruča ne prenosi izravno na ploču.
17.3. Obruči moraju biti crvene boje.
17.4. Dvorana mora imati najmanje 2 rezervna obruča u slučaju loma.
17.5. Klubovi moraju imati opremu potrebnu za mjerenje visine obruča, a obruči shodno
Pravilima igre moraju biti postavljeni na visinu od 305 cm.
17.6. Mrežice moraju biti bijele i proizvedene na način da na trenutak zadrže loptu koja prolazi
kroz koš. Moraju biti dugačke najmanje 40, a najviše 45 cm.
17.7. Moraju postojati dvije rezervne mrežice.
Članak 18.
Klupe za ekipe
18.1. Na istoj strani gdje se nalazi zapisnički stol mora se nalaziti i označeni prostor za klupe.
18.2. Za sve utakmice prvoimenovana momčad u programu (domaćin) ima pravo birati
momčadsku klupu i koš.
18.3. Klupa za rezervne igrače gostujuće ekipe kao i zapisnički stol moraju biti zaštićeni od
svakog kontakta sa gledalištem.
18.4. Sa svake strane zapisničkog stola moraju se nalaziti po dvije stolice za izmjenu igrača.
Propozicije ABA liga 14-15
10
Članak 19.
Elektronska oprema
19.1. Dvorana mora imati dva velika usklađena semafora sa lako uočljivim satom s padajućim
brojevima i vrlo glasnim zvučnim signalom za kraj četvrtina ili produžetaka.
19.2. Po odobrenju direktora lige utakmice se iznimno mogu igrati i u dvoranama koje imaju
jedan semafor, ali on mora biti jasno vidljiv sa svih mjesta u dvorani.
19.3. Dvorana mora imati dva automatska uređaja za primjenu pravila napada od 24 sekunde.
Uređaj za mjerenje 24 sekunde mora biti neovisan od glavnog sata za igru, a kada se
uređaj oglasi glavni sat za igru se ne zaustavlja.
19.4. Uz gore navedeno klub mora osigurati pomoćne uređaje i to:
a) pomoćni elektronski semafor za mjerenje vremena i rezultata
b) štopericu za mjerenje 24 sekunde i minute odmora
c) uređaj (gong) za objavljivanje posljednjih 10 sekundi napada
d) svjetlomjer za mjerenje osvjetljenja u dvorani
e) termometar za mjerenje temperature u dvorani
f) opremu potrebnu za mjerenje visine obruča
Članak 20.
Osvjetljenje
20.1. Igralište mora biti osvjetljeno s najmanje 1700 luksa jednakomjerno po cijeloj površini
igrališta, mjereno jedan metar iznad poda.
Članak 21.
Temperatura
21.1. Temperatura igrališta ne smije biti ispod 16°C niti iznad 25°C i mora biti jednolična što je
više moguće.
Ako temperatura nije najmanje 16°C kada se u dvorani nalazi publika utakmica se bez
odobrenja gostujuće ekipe neće odigrati, a domaća ekipa gubi utakmicu.
Članak 22.
Svlačionica
22.1. Dvorana mora imati najmanje po jednu svlačionicu za svaku od ekipa i za suce, koje
moraju biti zaključane i čuvane jer domaćin utakmice je odgovoran za predmete
ostavljene u svlačionicama.
22.2. Svlačionice za ekipe moraju imati klupe za najmanje 15 osoba i stol za bandažiranje.
22.3. U svlačionicama za suce i gostujuću ekipu domaćin utakmice je obvezan osigurati za
treninge i utakmice negaziranu vodu.
Članak 23.
Dvorana
23.1. Dvorana mora imati najmanje 2000 sjedećih mjesta.
23.2. U dvoranama sva mjesta u gledalištu moraju biti numerirana i svi gledatelji moraju sjediti
na svojim mjestima.
23.3. U gledalištu dvorana svi prolazi (stepenice) moraju biti slobodni kako bi moguća
intervencija redara i policije bila efikasnija.
Propozicije ABA liga 14-15
11
Članak 24.
Registracija dvorane
24.1. Za registraciju dvorane je zadužen direktor lige ili po njemu zadužena osoba.
IX.
UTAKMICE
Članak 25.
Pravila igre
25.1. U svim utakmicama primjenjuju se Službena košarkaška pravila FIBA-e.
Članak 26.
Službena lopta
26.1. Utakmice ABA lige u sezoni 2014/15 igrati će se loptama ADIDAS, a svaki klub
će do 01.09.2014. dobiti gratis 30 lopti.
26.2. Domaćin utakmice dužan je 30 minuta prije početka utakmice staviti na raspolaganje
gostujućoj ekipi 4 ispravne lopte, a prvom sucu uručiti loptu s kojom će se igrati utakmica.
Članak 27.
Osobe na klupi
27.1. Jedine osobe koje smiju doći na igralište i sjediti na klupi svake momčadi su igrači, treneri
i ostale službene osobe koji se nalaze na Popisu igrača za utakmicu (Obrazac 2).
27.2. Gore naznačene osobe tijekom utakmice moraju biti prikladno odjevene (košulja, hlače i
sako, ali bez jeansa), s tim da liječnik i fizioterapeut ekipe mogu biti u sportskoj opremi).
Članak 28.
Potpisivanje zapisnika utakmice
28.1. Kapetani momčadi i/ili njihovi zamjenici smiju potpisati zapisnik utakmice samo u slučaju
žalbe i to na posebno označenom mjestu u zapisniku utakmice.
Članak 29.
Početak utakmice, trajanje poluvremena i time-outa
29.1. Početkom utakmice smatra se trenutak kada su suci i delegat ušli u dvoranu i službeno
uključili sat za mjerenje vremena.
29.2. Pri predstavljanju igrača i ostalih službenih osoba na početku utakmice svi igrači moraju
biti jednoobrazno odjeveni (svi u trenirkama, svi bez trenirki i sl.).
29.3. 20 minuta prije početka utakmice prvi sudac provjerava da li je domaćin udovoljio
odredbama Košarkaških pravila i ovih propozicija, da li se na igralištu nalaze pomoćni suci,
te da li su svi uređaji u ispravnom stanju.
29.4. Ukoliko suci ustanove neispravnost na uređajima prije početka utakmice delegat i suci
ostavit će domaćinu najviše 30 minuta da uređaj dovedu u ispravno stanje. Ako se kvar ne
otkloni, utakmica se odgađa za 24 sata.
29.5. Utakmica se može odigrati i uz pomoćne uređaje, ako se klubovi usuglase.
29.6. Odluku o odgađanju utakmice za 24 sata donosi direktor lige uz konzultaciju sa delegatom i
prvim sucem utakmice. U tom slučaju domaćin snosi sve troškove zbog odgađanja
utakmice.
29.7. Ako se neki od uređaja na stolu pokvari za vrijeme utakmice, utakmica će se nastaviti uz
pomoćne uređaje.
29.8. Šest (6) minuta prije početka utakmice prvi sudac zviždaljkom poziva igrače koji se
zagrijavaju da izađu sa igrališta.
Propozicije ABA liga 14-15
12
29.9. Spiker predstavlja gledateljima kapetana, zatim ostale igrače prema brojevima na
dresovima, a igrači se postrojavaju na igralištu iza crte za slobodna bacanja. Prvo se
predstavljaju igrači i trener gostujuće ekipe, a zatim igrači i trener domaće ekipe.
29.10. Po završetku predstavljanja igrači i treneri se međusobno pozdravljaju i odlaze prema
svojim klupama.
29.11. Pola minute prije početka utakmice mjeritelj vremena vraća sat za mjerenje vremena u
početni položaj, a igrači prvih petorki izlaze na teren radi početka utakmice.
29.12. Utakmice se igraju sa 4 perioda od po 10 minuta. Utakmica počinje
podbacivanjem lopte, a ekipa koja osvoji loptu imati će posjed lopte na početku
4. perioda igre. Protivnička ekipa će biti u posjedu lopte na početku 2. i 3.
perioda igre. Na početku produžetka utakmice lopta se opet podbacuje.
29.13. Odmor u poluvremenu utakmice je obvezno 15 minuta.
29.14. Svaka ekipa u tijeku utakmice ima pravo korištenja 5 time outa i to 2 u prvom
poluvremenu (1 time out od 60 sekundi i 1 time out od 30 sekundi) i 3 u
drugom poluvremenu (2 time outa od 60 sekundi i 1 time out od 30 sekundi), s
tim da time oute može iskoristiti bilo kada u prvom odnosno u drugom
poluvremenu. Izuzetak je da u zadnje dvije minute 4. perioda svaka ekipa
može koristiti maksimum 2 time outa i to 1 time out od 60 sekundi i 1 time out
od 30 sekundi.
29.15. U produžetku utakmice svaka ekipa ima pravo korištenja jednog (1) time outa.
29.16. Trajanje time outa je obvezno jednu minutu.
29.17. Momčadi ne mogu iznositi nikakve razloge za neodržavanje utakmice ili odgodu početka
utakmice kad suci zatraže da počnu utakmicu. Odbijanje sučevog naloga za početak
utakmice smatrati će se nedolaskom na utakmicu.
29.18. Svi klubovi moraju dozvoliti kamerama TV kuća snimanje time outa (audio i
video) domaće i gostujuće ekipe.
X.
DRESOVI I REKLAME
Članak 30.
Opća pravila
30.1. Svi igrači jedne momčadi moraju imati iste dresove.
30.2. Zabranjeno je koristiti bilo koju vrstu opreme, odjeće (podmajice i sl.) ili dodatka osim po
preporuci liječnika. Preporuku liječnika treba uručiti opunomoćeniku prije početka
utakmice.
30.3. Ukoliko igrači po preporuci liječnika nose podmajice, biciklističke hlače, trake za ruku ili
bilo koji dodatak službenom dresu ti dodaci moraju biti iste boje kao i dres, te moraju biti
iste vrste za sve igrače koji ih koriste. Na dodacima dresu se ne smije nalaziti reklama.
30.4. Ekipa domaćina obvezna je nastupiti u dresovima svjetle boje, a gostujuća ekipa u
dresovima tamne boje.
30.5. Na dresovima za igranje mogu biti utisnuti sljedeći brojevi:
a) 0
b) 00
c) od 1-99
Propozicije ABA liga 14-15
13
Članak 31.
Posebne oznake
31.1. Posebne oznake na dresovima moraju biti u skladu sa pravilima ABA lige i ECA-e:
31.2. Prednji dio majice
a) Broj igrača mora biti vidljiv i visok najmanje 10 cm i nalaziti se na sredini.
b) U iznimnom slučaju, ako se broj ne može nalaziti u sredini mora biti smješten u
gornjem desnom dijelu.
c) Niti jedna vidljiva oznaka se ne može nalaziti unutar 5 cm od broja igrača.
d) Prostor za reklamu na dresu može biti najviše dimenzija 30 cm dužine x 16
cm širine i može imati najviše dvije reklame koje se mogu nalaziti u dva
reda. U sezoni 2014/15 biti će dozvoljena i treća reklama na dresu, a
dimenzije reklame odredit će do početka sezone direktor ABA-Sidro d.o.o.
e) Logotip ABA lige se mora nalaziti u gornjem lijevom dijelu i imati površinu od 20 cm2,
a nikakva druga oznaka se ne može nalaziti uz logotip lige, osim logotipa nacionalnog
prvenstva.
f) Poduzeće ABA-SIDRO d.o.o. će logotip ABA lige za dresove dostaviti svim
klubovima najkasnije do 15.09.2013. godine.
g) Znak kluba može biti umetnut u gornji desni dio i ne može imati površinu veću od 12
cm2.
h) Znak ili logotip proizvođača opreme može biti umetnut u gornji desni dio majice, ali
ne može imati površinu veću od 12 cm2.
31.3. Stražnji dio majice
a) U sredini se mora nalaziti vidljiv broj igrača visok najmanje 18 cm. Niti jedna vidljiva
oznaka se ne može nalaziti unutar 5 cm od broja igrača.
b) Iznad broja se treba nalaziti prezime igrača u jednom redu teksta visine najviše 6 cm,
a između prezimena i broja se može nalaziti reklama maksimalno 6 cm i dužine 25
cm.
c) Ispod broja igrača može se nalaziti tekst visine 8 cm koji može sadržavati: ime kluba,
ime sponzora ili ime grada.
31.4. Donji dio dresa (kratke hlače)
a) Na hlačama se može nalaziti logotip proizvođača opreme površine od najviše 12 cm2
b) Broj igrača mora biti na lijevoj strani hlača u visini od 10 cm.
c) Logotip ABA lige površine od 20 cm2 mora biti na lijevoj strani hlača, a poduzeće
ABA-SIDRO d.o.o. će logotip ABA lige dostaviti svim klubovima.
d) Na prednjem desnom dijelu hlača može se nalaziti reklama jednog sponzora ukupne
površine do 100 cm2.
31.5. Čarape
Igrači mogu imati čarape samo crne ili bijele boje, s tim da obje čarape moraju biti
iste boje, a na čarapama ne smije biti nikakva reklama osim logotipa proizvođača, koji
ne može biti veći od 12 cm2.
31.6. Tenisice
Svi igrači jedne ekipe mogu imati tenisice po želji s tim da je reklama dozvoljena
samo od proizvođača sportske opreme (npr. Adidas, Nike, Reebok itd.).
Propozicije ABA liga 14-15
14
XI.
OSTALE OBVEZE KLUBOVA
Članak 32.
Treninzi
32.1. Klub domaćin mora omogućiti gostujućoj ekipi trening u trajanju od 90 minuta u dvorani u
kojoj se odigrava utakmica dan prije odigravanja utakmice i to u vremenu od najviše sat
razlike od vremena početka utakmice.
32.2. Na dan utakmice domaćin je dužan osigurati trening gostujućoj ekipi u trajanju od 60
minuta.
Članak 33.
Snimka utakmice
33.1. Domaća ekipa je obavezna video kazetu (VHS sistem) ili DVD sa snimkom nakon odigrane
utakmice staviti na server putem Synergy programa.
33.2. Ako utakmicu prenosi nacionalna ili komercijalna televizija obveza domaće ekipe je da isti
snimak stavi na server.
33.3. Kopiju snimke domaćin utakmice je na traženje direktora lige obvezan dostaviti u ured za
natjecanje u roku od 5 dana po odigranoj utakmici.
Članak 34.
Razglas
34.1. Razglas unutar dvorane se može koristiti samo za informiranje publike o događajima na
igralištu za vrijeme utakmice i ne može se koristiti za davanje podrške domaćoj ekipi ili
poticanje nasilja.
34.2. Razglas se može koristiti posebnom odlukom direktora lige i ABA-SIDRA d.o.o. i za
posebnu scenografiju utakmica, o čemu će klubovi biti na vrijeme pismeno obaviješteni.
Članak 35.
Informativne obveze klubova
35.1. Gostujući klub mora klubu domaćinu, koji će to proslijediti lokalnim sredstvima javnog
priopćavanja dati sve podatke u vezi s planom puta i boravka momčadi u gradu, te
vremena treninga i podatak hoće li isti biti otvoreni ili zatvoreni za javnost.
35.2. Svi klubovi moraju imati službenu web stranicu s informacijama o klubu odnosno ekipi.
35.3. Svi klubovi moraju osigurati što bolju suradnju sa Media poolom lige.
Članak 36.
Press konferencije
36.1. U svrhu što bolje prezentacije lige u medijima klubovi su obvezni dan prije odigravanja
utakmice organizirati press konferenciju.
36.2. Po završetku utakmice, u roku od 10 minuta glavni trener i po jedan igrač svake ekipe, a
koje će odrediti novinari prije završetka utakmice, su obvezni prisustvovati organiziranoj
press konferenciji.
36.3. Na press konferencijama na stolu mora biti istaknuta zastavica ABA lige, a na panou iza
stola biti istaknut logo ABA lige prema uputstvima koje će klubovi dobiti od direktora ABASIDRA d.o.o.
Članak 37.
Obaveze domaćeg kluba
37.1. Klub domaćin ima obavezu da gostujućem klubu osigura besplatne prijevoze i to:
Propozicije ABA liga 14-15
15
a) prijevoz Ap-hotel-Ap,
b) prijevoz na treninge i utakmicu.
37.2. Klub domaćin mora osigurati dežurnog liječnika u dvorani.
37.3. Klubovi organizatori domaćih utakmica u obvezi su da poduzmu sve mjere u organizaciji
utakmica u cilju zaštite fizičkog integriteta učesnika.
37.4. Klubovi organizatori domaćih utakmica su obvezni da protivničkom klubu organiziraju
siguran dolazak, boravak i odlazak iz grada, a sucima i delegatu siguran odlazak iz grada.
37.5. Klubovi organizatori domaćih utakmica su obvezni osigurati minimalne sigurnosne i
zaštitne mjere u dvorani i to:
a) igralište mora biti odvojeno od svih dijelova gledališta vrstom pregrade i to takve da
ne postoji rizik ozljede za igrača
b) mora biti postavljen zaštitni tunel koji se mora razvući barem do ruba igrališta
c) dvorana mora imati glasni razglas
d) osigurati da svi gledatelji u dvorani budu na svojim mjestima, s tim da prolazi moraju
biti slobodni radi moguće intervencije redarskih i policijskih snaga
e) Službeni ulaz u dvoranu mogu koristiti i u njima se nalaziti samo službene osobe
utakmica (igrači, treneri, suci, delegati i kontrolori).
f) ugovoriti usluge zaštitarskih firmi radi osiguranja posebne zaštite gostujuće klupe
g) poštivati sve propisane mjere u vezi sigurnosti utakmica dobivenih od direktora lige
37.6. Ako je utakmica zbog ponašanja gledatelja prekinuta, a na inzistiranje prvog suca se
dvorana mora djelomično ili u cijelosti isprazniti klub organizator domaće utakmice je
obvezan to obaviti u najkraćem roku.
37.7. Svaki domaći klub ima obvezu odrediti predstavnika kluba čija je odgovornost:
a) praćenje sudaca od ulaza u dvoranu do svlačionica i od svlačionica do igrališta prije
početka utakmice, za vrijeme poluvremena i na kraju utakmice, te u drugim
okolnostima kada je to potrebno, u skladu s uputama dobivenim od sudaca i delegata
b) održavanje veze između dvije momčadi i obavještavanje koje svlačionice treba
koristiti
c) za vrijeme utakmice službeni predstavnik domaćeg kluba mora sjediti na klupi za
rezervne igrače i za organizaciju utakmice odgovoran je delegatu utakmice
d) službeni predstavnik kluba koji sjedi na klupi za rezervne igrače ne može biti
predsjednik kluba, direktor kluba ili sportski direktor kluba
e) praćenje trenera i po jednog igrača gostujuće i domaće ekipe do prostorije za press
konferenciju.
37.8. Domaćin iz osnova organizacije utakmice snosi punu odgovornost za sve prekršaje i
incidente koji se u dvorani dogode prije, za vrijeme i nakon utakmice.
37.9. Za incidente koje učine gostujući navijači suodgovoran je i gostujući klub.
37.10. Po završetku utakmice domaći klub je obvezan putem E-maila ili telefaxa
dostaviti Rezultat utakmice (Obrazac 3) direktoru lige na fax. br. +385 1 36 88
961 ili +385 1 36 88 951 ili E-mail [email protected]
Propozicije ABA liga 14-15
16
Članak 38.
Službena statistika
38.1. Na svim utakmicama mora se voditi kompjutorska statistika – program Fullcourt. Sve
utakmice se mogu pratiti play by play na portalu ABA lige www.abaliga.com
38.2. Domaćin utakmice je dužan osigurati kompjuter za vođenje statistike u dvorani uz parket,
kao i pristup Internetu tijekom cijele utakmice.
38.3. Domaćin utakmice određuje statističare utakmice i dogovoran je za njihov rad.
38.4. Statistika se vodi za svaku ekipu posebno s tim da se po jedan primjerak kompjutorske
statistike uručuje svakoj ekipi nakon druge i četvrte četvrtine utakmice, te nakon
eventualnih produžetaka.
38.5. Kompjutorska statistika uručuje se i delegatu utakmice.
38.6. Domaćin utakmice je obavezan podijeliti statistiku predstavnicima medija nakon druge i
četvrte četvrtine utakmice, te nakon eventualnih produžetaka.
XII.
SUDAČKI ODJEL ABA LIGE
Članak 39.
Sudački odjel ABA lige sačinjavaju:
a) komesar za određivanje sudaca
b) sudačka komisija
c) suci i delegati
Predsjednik ABA-e u cilju osiguranja što boljeg i kvalitetnijeg suđenja na utakmicama ABA lige
imenuje i razrješuje predsjednika sudačke komisije.
Članak 40.
Komesar za određivanje sudaca
40.1. Prava i obveze komesara za određivanje sudaca biti će određene Pravilnikom o radu koji
usvaja Board ABA-e.
Članak 41.
Sudačka komisija
41.1. Prava i obveze predsjednika i članova sudačke komisije biti će određene Pravilnikom o
radu koji usvaja Board ABA-e.
Članak 42.
Suci utakmice
42.1. U sudačko tijelo utakmice se ubrajaju tri suca, delegat, kontrolor i tri pomoćna suca za
stolom.
42.2. Dužnost sudaca obavljaju osobe sa rang liste sudaca ABA lige iz prethodne sezone i spiska
koji predlažu njihovi nacionalni savezi, njihove profesionalne lige (ako su
organizirane u državi iz koje dolaze klubovi) i/ili se nalaze na spiskovima ECA-e i
FIBA-e, a potvrđuje Board ABA-e.
42.3. Svi suci imaju obvezu da na utakmice dolaze u odijelu i kravati.
42.4. Suci su obvezni doći na utakmicu 1 sat prije početka utakmice, a pomoćni suci 30 minuta
prije početka utakmice.
Propozicije ABA liga 14-15
17
42.5. Suci utakmice ne smiju o navodima u izvješću obavještavati javnost.
42.6. Niti jedan sudac utakmice uključujući i pomoćne suce ne može dok se nalazi u dvorani niti
izravno niti neizravno nositi reklame osim ako nisu odobrene od Boarda ABA-e.
42.7. O disciplinskoj odgovornosti sudaca i pomoćnih sudaca odlučuje direktor lige.
42.8. Klubovi prije početka sezone ne mogu tražiti izuzeće sudaca s utvrđenog popisa u toku
lige.
42.9. Klubovi mogu na polovici i na kraju sezone 2014/15 pismeno izraziti svoje
nezadovoljstvo suđenjem utakmica u ligi i tražiti izuzeće suca (sudaca).
Ako više od 6 klubova pismeno zatraži izuzeće nekog suca ili sudaca nakon
polusezone direktor lige i predsjednik sudačke komisije će istoga ili iste brisati
sa liste sudaca do kraja sezone. Ukoliko više od 6 klubova pismeno zatraži
izuzeće nekog suca ili sudaca na kraju sezone, direktor lige i predsjednik
sudačke komisije će istoga ili iste brisati sa liste sudaca za iduću sezonu.
42.10. Svaki klub ima mogućnost da u roku od 48 sati po odigranoj utakmici pismeno (Obrazac
br. 5) zatraži od direktora lige pregled snimke utakmice. Direktor lige će zahtjev proslijediti
predsjedniku sudačke komisije, a isti je obvezan da u roku od pet (5) dana klubu i
direktoru lige pismeno dostavi odgovor i odluku.
42.11. Prvi sudac odlučuje o privremenom prekidu utakmice u slučaju da gledatelji bacanjem
tvrdih, zapaljivih i eksplozivnih predmeta ugrožavaju sudionike utakmice i/ili same
gledatelje.
42.12. Prvi sudac odlučuje i o definitivnom prekidu utakmice.
42.13. Nakon završetka utakmice suci i pomoćni suci mogu napustiti igralište tek po odobrenju
delegata.
42.14. Sucima utakmice se strogo zabranjuje bilo koji kontakt sa klubovima (odlazak na ručkove,
večere i sl.) kao i uzimanje darova od istih.
Članak 43.
Delegati
43.1. Delegat je odgovoran za rad pomoćnih sudaca za zapisničkim stolom.
43.2. Delegat provjerava iskaznice pomoćnih sudaca, kao i Listu registriranih igrača (Obrazac 1)
i Popis igrača za utakmicu (Obrazac 2), te identitet svakog igrača preko pasoša ili druge
važeće isprave (lična karta).
43.3. Delegat je obvezan na zahtjev gostujuće ekipe provjeriti temperaturu na igralištu i ako
temperatura nije najmanje 16°C utakmica se bez odobrenja gostujuće ekipe neće odigrati.
43.4. Delegat je obvezan izvješće o utakmici (obrazac br. 4) dostaviti direktoru lige u roku od 24
sata i to putem faxa, E-maila ili pošte.
43.5. Uz izvješće o utakmici delegat je obvezan direktoru lige dostaviti zapisnik, popis igrača,
zbirnu statistiku i izjave prekršitelja ukoliko se dogode na utakmici.
43.6. Na zahtjev direktora lige suci i delegati su obvezni dostaviti dopunsko izvješće (Obrazac
br. 6).
43.7. Delegat i suci utakmice u slučaju prijave protiv izvršitelja prekršaja moraju isto dostaviti
direktoru lige (Obrazac br. 7) u roku od 12 sati.
43.8. Direktor lige nakon prijedloga nacionalnih saveza i/ili profesionalnih liga (ako su
organizirane u državi iz koje dolaze klubovi) sačinjava listu delegata za utakmice ABA lige i
delegira ih za pojedine utakmice, a listu potvrđuje Board ABA-e.
Propozicije ABA liga 14-15
18
43.9. Delegati imaju obvezu da na utakmicu dolaze u odijelu i kravati.
43.10. Delegati su obvezni doći na utakmicu 1 sat prije početka utakmice.
43.11. Delegati ne smiju o navodima u izvješću obavještavati javnost.
43.12. O disciplinskog odgovornosti delegata odlučuje direktor lige.
43.13. Ako netko od delegiranih sudaca ne dođe na utakmicu delegat određuje zamjenu među
prisutnim sucima sa usvojenog popisa sudaca za ABA ligu.
43.14. Utakmicu mogu suditi i dva suca sa popisa ABA lige u slučaju da delegat nije u mogućnosti
odrediti trećeg suca.
43.15. Ako ne postoji uvjet za ispunjavanje prethodnog stavka, delegat je dužan hitno izvjestiti
direktora lige.
43.16. Odluku o novom terminu odigravanja utakmice donijeti će direktor lige.
43.17. Troškove nastale na ovaj način isplatit će ABA-SIDRO d.o.o, a iza isti iznos teretiti će
suca(e) koji nisu došli na utakmicu.
Članak 44.
Kontrolori suđenja
44.1. U želji da suđenje utakmica u ABA ligi bude što kvalitetnije kontrolu suđenja obavljat će
kontrolori, a prava i obaveze kontrolora biti će određene Pravilnikom koji usvaja Board
ABA-e.
44.2. Domaća ekipa je obvezna da snimak utakmice, u prvom redu snimak utakmice na osnovu
prijenosa nacionalne ili komercijalne televizije odmah poslije utakmice uruči kontroloru
suđenja.
Članak 45.
Pomoćni suci
45.1. Pomoćne suce za utakmice ABA lige određuje nacionalna udruga košarkaških sudaca.
45.2. Suci sami ili na prijedlog delegata smjenjuju pomoćnog suca ako utvrde da isti čini
pogreške te time utječe na regularnost utakmice.
Članak 46.
Honorari sudaca, delegata, kontrolora i pomoćnih sudaca
46.1. Honorare za suce, delegate i kontrolore te njihove putne troškove isplaćivati će se preko
tvrtke ABA-SIDRO d.o.o.
46.2. Honorare za pomoćne suce i statističare isplaćivati će klubovi-domaćini utakmice u
iznosima koji su definirani za utakmice nacionalnog prvenstva.
XIII. ULAZAK U DVORANU
Članak 47.
Ograničenje za gledatelje
47.1. Zabranjen je ulaz u dvoranu svim gledateljima koji žele ući s alkoholnim pićima, oružjem,
predmetima koji mogu biti korišteni kao oružje kao npr. petarde, baklje i slični pirotehnički
predmeti.
47.2. Također je zabranjen ulaz u dvoranu gledateljima koji su pod utjecajem alkohola,
omamljujućih sredstava, stimulansa i sličnih tvari.
Propozicije ABA liga 14-15
19
47.3. Zabranjeno je gledateljima u dvorani koristiti navijačke rekvizite koji stvaraju veliku buku
(npr. „vuvuzele“, sirene i slične rekvizite).
Članak 48.
Zabrana simbola
48.1. Zabranjeno je u dvorani unošenje ili isticanje zastava, simbola, amblema ili tekstova koji
izravno ili neizravno potiču nasilje.
48.2. Obveza je kluba organizatora utakmice da ih odmah ukloni.
XIV. DOPING KONTROLA
Članak 49.
Opća pravila
49.1. Svi igrači su dužni da se na traženje službenih osoba ABA lige, FIBA-e i/ili ULEB-a
podvrgnu kontroli u skladu s pravilima FIBA-e i ULEB-a.
49.2. Igrače koji su se obvezni podvrći doping kontroli koju organizira vodstvo ABA lige
određuju treneri protivničkih ekipa i to najviše do 2 igrača svake ekipe.
49.3. U slučaju da je igrač pozitivan na doping kontroli u nekom drugom natjecanju (Euroliga,
Eurocup, ChallengeCup i nacionalna prvenstva) direktor ABA lige je obvezan da usvoji
izrečene kazne u tim natjecanjima (nakon provedenog postupka) pod uvjetom da je
postupak kontrole dopinga pravilno proveden u laboratoriju akreditiranom od strane ULEBa, FIBA-e i ABA-e te da se tvar na koju je igrač pozitivan nalazi na listi zabranjenih tvari i
metoda izdanoj od Eurolige i FIBA-e.
49.4. Tako izrečena kazna prenijeti će se i za utakmice u natjecanju ABA lige.
XV.
KAZNE I ŽALBE
Članak 50.
Ovlasti direktora lige (prvostupanjski organ)
50.1. Direktor lige, kao prvostupanjski organ ima ovlasti za kažnjavanje sudaca, delegata,
klubova, igrača, trenera i ostalih službenih osoba klubova koji se na utakmici ponašaju
neprimjereno sportskom duhu te prekrše propozicije ABA lige.
50.2. U slučaju da kažnjene osobe ili klubovi ulože žalbu na odluke direktora lige kao
prvostupanjskog organa izrečena kazna igranja i/ili obnašanja dužnosti i/ili za klubove
neigranja utakmica primjenjuje se danom donošenja odluke, a kažnjene osobe i/ili klubovi
su ovom odlukom suspendirani do donošenja konačne i pravomoćne odluke.
50.3. Direktor lige treba donijeti odluku najkasnije u roku od 7 dana od dana primitka
prekršajne prijave.
50.4. Direktor lige kao prvostupanjski organ donosi odluke i zbog podnijetih žalbi na regularnost
utakmica u natjecanju ABA lige.
50.5. Direktor lige kao prvostupanjski organ donosi odluku na izjavljenu žalbu na utakmicu u
roku od 7 dana.
Članak 51.
Žalba na utakmicu
51.1. Žalba na regularnost utakmice najavljuje se u zapisnik utakmice uz potpis kapetana ekipe
i/ili njegovog zamjenika, u skladu sa Službenim pravilima košarkaške igre.
Propozicije ABA liga 14-15
20
51.2. Najavljena žalba se u pismenom obliku unosi u izvješće (Obrazac 8) i uručuje delegatu
utakmice najkasnije 20 minuta po završetku utakmice. Po primitku žalbe suci i delegat
utakmice daju svoje mišljenje i pismene izjave o navodima iznesenim u žalbi. Delegat
utakmice je dužan žalbu s prikupljenim izjavama putem telefaxa ili E-maila odmah
dostaviti direktoru lige.
51.3. Za svaku žalbu žalitelj uplaćuje taksu od 500 EUR prvi radni dan po odigranoj utakmici do
12
sati
na
račun
firme
ABA-SIDRO
d.o.o.
02085-0012841710,
IBAN:
SI 56020850012841710, SWIFT code : LJBASI2X).
Članak 52.
52.1. Žalba koja nije najavljena potpisom kapetana i/ili njegovog zamjenika, koja nije na vrijeme
uručena delegatu utakmice, te žalba za koju nije uplaćena taksa u vrijednosti od 500 EUR,
neće se uzimati u razmatranje, odnosno smatrati će se da nije niti podnijeta.
52.2. Za utvrđivanje točnog datuma kada je uplaćena taksa u vrijednosti od 500 EUR priznaje se
jedino žig banke, kao i plaćanje elektronskim putem.
Članak 53.
53.1. Direktor lige kao prvostupanjski organ donosi odluku na izjavljenu žalbu u roku od 7 dana.
53.2. Direktor lige može žalbu usvojiti ili odbiti.
53.3. Kada žalbu odbije utakmica se registrira postignutim rezultatom.
53.4. Kada žalbu usvoji utakmica će se poništiti te odrediti termin odigravanja nove utakmice, a
žalitelju se vraća uplaćena taksa u vrijednosti od 500 EUR.
Članak 54.
Ovlasti predsjednika ABA-e (drugostupanjski organ)
54.1. Na odluku direktora lige dozvoljena je žalba koja se podnosi drugostupanjskom organu i to
Predsjedniku ABA-e (gosp. Radovan Lorbek) u roku od 24 sata od dana primitka odluke.
Članak 55.
55.1. Uz žalbu se plaća taksa u iznosu od 300 EUR račun firme ABA-SIDRO d.o.o. 020850012841710, IBAN: SI 56020850012841710, SWIFT code : LJBASI2X).
55.2. Žalba koja drugostupanjskom organu tj. predsjedniku ABA-e nije upućena u roku od 24
sata, te žalba za koju nije uplaćena taksa u iznosu od 300 EUR neće se uzimati u
razmatranje, odnosno smatrat će se da nije niti podnijeta.
55.3. Odluku u drugom stupnju Predsjednik ABA-e donosi u roku od tri dana od primitka žalbe.
55.4. Kada se žalba uvaži, žalitelju se vraća uplaćena taksa iz članaka 51. i 55. ovih Propozicija.
Članak 56.
56.1. Ukoliko žalba na utakmicu bude usvojena od strane direktora lige ili predsjednika ABA-e i
rezultat utakmice poništen, prilikom odigravanja ponovljene utakmice klubovi dijele
prihode i rashode na jednake dijelove, a troškove službenih osoba snosi ABA-SIDRO d.o.o.
56.2. Odluka predsjednika ABA-e je konačna i obvezuje sve stranke u sporu.
Propozicije ABA liga 14-15
21
Članak 57.
Poseban postupak
57.1. Za utakmice Play Offa ABA lige iznimno se mijenja uobičajeni postupak samo s obzirom na
žalbe na rezultat utakmice ili kazne za isključene igrače, trenere ili službene osobe.
57.2. Za gore navedene utakmice, konačnu odluku (bez prava na drugostupanjski postupak)
donosi direktor lige.
57.3. Direktor lige temelji svoju odluku na izvješću delegata i sudaca na utakmici. Izvješće se
bez pristupa javnosti predaje direktoru lige u roku od trideset (30) minuta po završetku
utakmice.
57.4. Direktor lige mora donijeti odluku najkasnije šest (6) sati nakon završetka utakmice.
57.5. Žalitelj je obvezan da uz žalbu delegatu utakmice priloži ili uplati depozit u iznosu od 500 EUR.
57.6. U slučaju usvajanja žalbe uplaćeni depozit u iznosu od 500 EUR vraća se žalitelju.
57.7. Ako se utakmica poništi, odigrat će se nova sljedećeg dana.
Članak 58.
Disciplinske kazne
58.1. Kazne za prekršaje predviđene ovim Propozicijama izriče direktor lige i to za:
Članak 59.
Prijetnje
59.1. Prema sucima, delegatu, direktoru lige ili službenim osobama za zapisničkim stolom:
novčana kazna od 1.000 EUR.
59.2. Prema protivnicima: novčana kazna od 2.000 EUR.
59.3. Ponavljanje prekršaja po članku 59.1 i/ili 59.2 u istoj natjecateljskoj sezoni: novčana kazna
se udvostručuje.
59.4. Direktor lige pridržava pravo da osobu koja je počinila prekršaj u slučaju ponavljanja istog
prekršaja kazni novčano i zabranom igranja odnosno obnašanja dužnosti na 1-6 utakmica.
59.5. U slučaju da izrečena kazna u članku 59.4 nije izdržana u cijelosti u jednoj natjecateljskoj
sezoni prenijet će se na sljedeću natjecateljsku sezonu bez obzira na mogućnost da gore
naznačene osobe promijene klub.
Članak 60.
Nasilje
60.1.1.Prema sucima, delegatu, predsjedniku ABA-e, direktoru poduzeća ABA-Sidro
d.o.o., direktoru lige ili službenim osobama utakmica
60.1.2.Prema protivnicima za vrijeme igre
60.1.3.Prema protivnicima izvan igre
Direktor lige kod izricanja kazne primjenjivat će kazne predviđene pravilnicima ECA
(Eurolige, Eurocupa) i FIBA-e.
60.2. Ponavljanje prekršaja po članku 60.1 u istoj natjecateljskoj sezoni: novčana kazna se
udvostručuje.
Članak 61.
Odustajanje od natjecanja, nedolazak na utakmicu, napuštanje igrališta
61.1. Ako klub u tijeku natjecanja odbije igrati ili nastaviti igrati određuje se kazna:
a) Prvi prekršaj: utakmica se predaje protivnicima, s rezultatom 20:0, a klub koji je
počinio prekršaj dobiva nula (0) bodova.
Propozicije ABA liga 14-15
22
Nadalje, klub će platiti novčanu kaznu od 5.000 EUR.
b) Drugi prekršaj: klub će biti diskvalificiran iz ostatka natjecanja. Klub će također biti
kažnjen da u sljedećoj sezoni ne može igrati u natjecanju ABA lige.
Nadalje, klub će platiti novčanu kaznu od 10.000 EUR.
61.2. Ekipa kluba koji u prvom dijelu natjecanja samovoljno napusti igralište prije kraja
utakmice, a ne vrati se na poziv prvog suca, isključiti će se iz natjecanja i u narednoj
sezoni neće moći igrati u natjecanju ABA lige.
61.3. Ako je isključena ekipa odigrala manje od polovice utakmica, svi rezultati koje je postigla
se poništavaju.
61.4. Ako je isključena ekipa odigrala polovicu i više od polovice utakmica, te utakmice se
registriraju postignutim rezultatima, dok se preostale utakmice do kraja natjecanja
registriraju rezultatom 20:0 u korist druge ekipe, a isključena ekipa ne dobiva bod za te
utakmice.
61.5. U slučaju da se utakmica zbog nepoštivanja članka 21. ne odigra domaćoj ekipi određuje
se kazna:
a) Prvi prekršaj: utakmica se predaje gostujućoj ekipi s rezultatom 20:0, a domaći
klub dobiva nula (0) bodova, te mora platiti kaznu od 2.000 EUR.
b) Drugi prekršaj: domaći klub će biti diskvalificiran iz ostatka natjecanja, te platiti
kaznu od 10.000 EUR.
61.6. Klub čija momčad na utakmicama u Final Fouru iz neopravdanog razloga ne nastupi na
utakmici, klub čija momčad skrivi prekid ili klub čija momčad samovoljno napusti igralište i
ne vrati se na teren na poziv prvog suca gubi utakmicu Final Foura a klub će se kazniti i
novčanom kaznom u iznosu od 10.000 EUR.
Članak 62.
Nedovoljan broj igrača momčadi na igralištu
62.1. Ako je broj igrača jedne ekipe na igralištu manji od dva (2) igra se prekida, a ta ekipa gubi
utakmicu, dok protivnička ekipa dobiva utakmicu rezultatom koji je postignut do tog
trenutka. U slučaju da protivnička ekipa nije u vodstvu ista dobiva utakmicu rezultatom
2:0 s tim da ekipa koja na taj način gubi utakmicu dobiva jedan (1) bod za odigranu
utakmicu.
Članak 63.
Igrači koji nisu licencirani ili nemaju pravo igranja
63.1. U slučaju da za neki klub nastupi igrač koji nema pravo igranja u regularnoj sezoni
natjecanja ABA lige za dotični klub se određuje sljedeća kazna:
a) Prvi prekršaj: Utakmica se registrira s rezultatom 20:0 za protivnički klub, a klub koji
je prekršio propis dobiva nula (0) bodova.
Nadalje, klub koji je počinio prekršaj platit će kaznu od 10.000 EUR.
b) Drugi prekršaj: klub će biti diskvalificiran iz ostatka natjecanja i biti kažnjed na u
sljedećoj sezoni ne može igrati u natjecanju ABA lige.
Nadalje, klub koji je počinio prekršaj platit će kaznu od 20.000 EUR.
63.2. U slučaju da za neki klub nastupi igrač koji nema pravo igranja na utakmicama Final Foura
ABA lige gubi utakmicu Final Foura a klub će se kazniti i novčanom kaznom u iznosu od
10.000 EUR.
Propozicije ABA liga 14-15
23
Članak 64.
Nesportsko ponašanje gledatelja
Za nesportsko ponašanje gledatelja prema protivničkom klubu (igračima, trenerima, osobama u
pratnji kluba, gledateljima itd.) i/ili službenim osobama (delegatu, sucima, direktoru ligei
osobama za zapisničkim stolom) za vrijeme utakmica koje se igraju u dvorani domaćeg kluba
istom će se odrediti sljedeće kazne:
64.1. Bacanje bezopasnih predmeta: novčana kazna od 500 EUR.
64.2. Bacanje tvrdih predmeta koji mogu prouzročiti ozljede(upaljači, novac itd): novčana kazna
od 1.000 EUR.
64.3. Bacanje tvrdih predmeta koji mogu prouzročiti ozljede opasne po život (kamen. šilo,
stolica itd.): novčana kazna od 5.000 EUR.
64.4. Ponovljeni slučaj na istoj utakmici
udvostručuje.
u članku od 64.1 do 64.3: novčana kazna se
64.5. Ako sporni događaj prouzroči prekid utakmice: novčana kazna od 3.000 EUR.
64.6. Ako sporni događaj prouzroči prekid utakmice bez mogućnosti nastavka: novčana kazna
od 10.000 EUR. Prekid košarkaške utakmice reguliran je pravilima Eurolige, Eurokupa i
FIBA-e.
64.7. Ako sporni događaj na utakmici prouzroči ozljedu igrača ili ostalih službenih osoba utakmice,
te ih onesposobi ih za igru ili obavljanje dužnosti: novčana kazna od 10.000 EUR.
64.8. Ulazak i ometanje neovlaštenih osoba u igralište
a) prije početka utakmice: novčana kazna od 500 EUR
b) tijekom utakmice: novčana kazna 3.000 EUR
64.9. Ponovljeni slučaj u ligi od 64.5 do 64.8: kazna se udvostručuje.
64.10. Gore navedene kazne vrijede i za gostujući klub u slučaju nesportskog ponašanja njegovih
navijača.
Članak 65.
Nesportsko ponašanje managera kluba
65.1. Prijetnje, zastrašivanje ili nesportsko ponašanje prema protivnicima (igračima, trenerima,
osobama u pratnji kluba, gledateljima itd.), službenim osobama (delegatu, sucima,
predsjedniku ABA-e, direktorima ABA-Sidro i ABA lige, te službenim osobama za
zapisničkim stolom): novčana kazna od 2.000 EUR.
65.2. Ponovljeni slučaj u ligi: novčana kazna se udvostručuje.
Članak 66.
Nesportsko ponašanje igrača, trenera i službenih osoba
66.1. Za svaku dosuđenu tehničku pogrešku:
a) za igrača: novčana kazna od 100 EUR
b) za trenera: novčana kazna od 200 EUR
c) za službenu osobu na klupi: novčana kazna od 300 EUR
66.2. U ponovljenim slučajevima iz članka 66.1 na istoj utakmici novčana kazna će se
udvostručiti.
66.3. Za svaku dosuđenu isključujuću pogrešku:
a) za igrača: novčana kazna od 200 EUR
Propozicije ABA liga 14-15
24
b) za trenera: novčana kazna od 400 EUR
c) za službenu osobu na klupi: novčana kazna od 600 EUR
66.4. Za podnijetu prijavu protiv igrača, trenera ili službenih osoba: novčana kazna od 500 EUR i
kazna neigranja ili obavljanja dužnosti od jedne (1) utakmice.
66.5. Igrač koji odbije pristupiti doping kontroli kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 EUR, te
vremenskom kaznom zabrane igranja od jedne godine.
66.6. Igrač kojemu se doping kontrolom utvrdi da je uzimao nedopuštena sredstva kaznit će se
novčanom kaznom od 10.000 EUR te vremenskom zabranom igranja od jedne godine.
66.7. Ako trener, igrač ili bilo koja službena osoba nakon isključenja ne napusti dvoranu kaznit
će se novčanom kaznom od 1.000 EUR.
Članak 67.
Loša organizacija utakmice:
67.1. Zbog napada na igrače, trenere, osobe u pratnji kluba, službene osobe (delegati, suci,
kontrolori, predsjednik ABA-e, direktor poduzeća ABA-Sidro d.o.o., direktor lige) prije, za
vrijeme ili nakon utakmice, u dvorani ili neposredno pokraj dvorane: novčana kazna od
12.000 EUR.
67.2. Svaki ozbiljniji slučaj loše organizacije utakmice: novčana kazna od 1.000 EUR.
67.3. Ako dvorana nije dovoljno zagrijana (najmanje 16°C), a protivnička ekipa pristane na
odigravanje utakmice: novčana kazna domaćem klubu od 2.000 EUR.
67.4. Zbog neorganiziranja treninga za gostujući klub kaznit će se domaći klub novčanom
kaznom od 2.000 EUR.
67.5. Zbog neorganiziranja press konferencije po završetku utakmice kaznit će se domaći klub
novčanom kaznom od 1.000 EUR.
67.6. Zbog nedolaska određenih igrača na organiziranu press konferenciju po završetku
utakmice: novčana kazna od 200 EUR po osobi.
67.7. Zbog nedolaska glavnog trenera na organiziranu press konferenciju po završetku
utakmice: novčana kazna od 500 EUR.
67.8. Zbog neprikladnog odijevanja trenera i službenih predstavnika kluba: novčana kazna od
200 EUR po osobi.
67.9. Zbog neodazivanja igrača i trenera na poziv iz medija ureda ABA lige: novčana kazna od
500 EUR po osobi.
67.10. U ponovljenim slučajevima članka 67.1 do 67.9. na utakmicama u ligi kazne se
udvostručuju.
67.11. Zbog nedozvoljavanja snimanja time outa na utakmicama ABA lige (audio i
video) kazniti će se klub u iznosu od 1.000 EUR bez obzira radi li se o domaćoj
ili gostujućoj ekipi.
Članak 68.
Manjkavost tehničkih uređaja za zapisničkim stolom i opreme za
utakmicu
Nepridržavanje tehničkih normativa
68.1. Ako pomoćna oprema za utakmicu nije na raspolaganju, nije u skladu s pravilima ili je
pokvarena (ako i kada se treba upotrijebiti)
Propozicije ABA liga 14-15
25
a) prvi prekršaj:
b) drugi prekršaj:
c) treći prekršaj:
Članak 69.
novčana kazna od 500 EUR
novčana kazna od 1.000 EUR
novčana kazna od 2.000 EUR
Izjave koje štete sponzorima lige
69.1. Za neodgovorne izjave igrača o ligi (izjave o suđenju i slično), a koje nanose štetu
sponzorima lige ili imageu lige: novčana kazna od 2.000 EUR.
69.2. Za neodgovorne izjave trenera i ostalih predstavnika klubova o ligi (izjave o suđenju i
slično), a koje nanose štetu sponzorima lige ili imageu lige: novčana kazna od 6.000 EUR
69.3. Ponovljeni slučaj u ligi: novčana kazna se udvostručuje, a može se izreći i kazna zabrane
igranja ili obnašanja dužnosti na utakmici od 1-6 utakmica.
Članak 70.
Nepoštivanje obaveza iz osnova marketing prava
Ako klub ne poštuje odredbe članka 4.3. ovih Propozicija:
70.1. Prvi prekršaj: novčana kazna od 10.000 EUR
70.2. Drugi prekršaj: kazna se svaki udvostručuje
70.3. Treći prekršaj: klub će biti diskvalificiran iz daljnjeg natjecanja u ABA ligi.
Članak 71.
Nepoštivanje obaveza iz osnova TV prava
Ako klub ne poštuje odredbe članka 4.2. ovih Propozicija
71.1. Prvi prekršaj: novčana kazna od 10.000 EUR
71.2. Drugi prekršaj: kazna se udvostručuje
71.3. Treći prekršaj: klub će biti diskvalificiran iz daljnjeg natjecanja u ABA ligi.
Članak 72.
Nepoštivanje obaveza iz osnova članka 4. Propozicija
Ako klub ne poštuje odredbe članka 4.4 i 4.5 Propozicija:
72.1. Prvi prekršaj: novčana kazna od 1.000 EUR
72.2. Drugi prekršaj: kazna se svaki put udvostručuje.
Članak 73.
Nepoštivanje obaveza iz osnova članka 8. Propozicija
Ako klub ne poštuje odredbe članka 8. Propozicija kazniti će se novčanom kaznom od 10.000 EUR
i/ili odlukom Boarda ABA lige izgubiti status člana ABA lige.
Članak 74.
Nepoštivanje iz osnova članaka 33. i 38. Propozicija
Ako klub ne poštuje odredbe članka 33. Propozicija:
74.1. Prvi prekršaj: novčana kazna od 2.000 EUR
74.2. Drugi prekršaj: novčana kazna se svaki put udvostručuje
Ako klub ne poštuje odredbe čl. 38. Propozicija
74.3. Prvi prekršaj: novčana kazna u iznosu od 500 EUR
74.4. Drugi prekršaj: novčana kazna se udvostručuje
Propozicije ABA liga 14-15
26
Članak 75.
Nesavjesno obnašanje dužnosti sudaca i delegata
75.1. Nesavjesno i neuredno obnašanje dužnosti, nesportsko ponašanje sudaca, neuredno i
netočno provođenje odluka direktora lige kaznit će se zabranom obnašanja dužnosti na 26 utakmica u tempu delegiranja.
75.2. Nepropisno odijevanje sudaca i delegata (dolazak na utakmicu bez odijela i kravate) kaznit
će se zabranom obnašanja dužnosti na 2 utakmice u tempu delegiranja.
75.3. Neopravdan nedolazak službenih osoba na utakmicu kaznit će se brisanjem s popisa lista
službenih osoba do kraja natjecateljske sezone.
75.4. Konzumiranje alkohola službenih osoba na dan utakmice kaznit će se zabranom obnašanja
dužnosti na 10 utakmica u tempu delegiranja.
75.5. Neodgovorno komentiranje događaja na utakmici koje nanosi štetu popularnosti lige
kaznit će se zabranom obnašanje dužnosti na 3 utakmice u tempu delegiranja.
Članak 76.
Nepoštivanje članka 4.16 Propozicija
Ako suci ne poštuju odredbe čl. 4.16 Propozicija:
76.1. Prvi prekršaj: zabrana obnašanja dužnosti na 5 utakmica u tempu delegiranja
76.2. Drugi prekršaj: prekršaj: brisanje sa liste sudaca za tu sezonu.
Ako klubovi ne poštuju odredbe čl. 4.16 Propozicija
76.3. Prvi prekršaj: novčana kazna od 2.000 EUR
76.4. Drugi prekršaj: kazna se svaki put udvostručuje.
Članak 77.
Sastav ekipe
Ako klub na početku utakmice nastupi s manje od deset (10) igrača:
77.1. Prvi prekršaj: novčana kazna od 3.000 EUR.
77.2. Sljedeći prekršaji: novčana kazna se udvostručuje.
Članak 78.
Sviranje na glazbenim instrumentima tijekom utakmice
78.1. Sviranje na glazbenim instrumentima tijekom utakmice dozvoljeno je samo iza granične
linije igrališta nasuprot zapisničkom stolu i klupama za ekipe.
78.2. Puštanje glazbe putem razglasa (elektronski) dozvoljeno je samo kad je lopta mrtva i sat
zaustavljen.
a) Prvi prekršaj:
b) Sljedeći prekršaji:
novčana kazna od 500 EUR
novčana kazna će se svaki put udvostručiti.
78.3. Zabranjeno je korištenje mikrofona za ohrabrivanje klubova ili poticanje gledatelja.
a) Prvi prekršaj:
b) Sljedeći prekršaji:
Članak 79.
novčana kazna od 1.000 EUR
novčana kazna će se svaki put udvostručiti.
Pravo na prigovor
79.1. U slučaju prekršaja za koje se može izreći novčana kazna veća od 5.000 EUR direktor lige
(kao prvostupanjski organ) obavještava stranke u sporu o početku disciplinskog postupka.
Stranka u sporu može izreći prigovor u roku od 48 sati od primitka obavijesti o početku
disciplinskog postupka.
Propozicije ABA liga 14-15
27
Članak 80.
Žalbe na novčane kazne direktora lige
80.1. Na odluku direktora lige koja se sastoji od novčane kazne veće od 10.000 EUR dozvoljena
je žalba koja se podnosi drugostupanjskom organu i to Predsjedniku ABA-e (gosp.
Radovan Lorbek) u roku od 24 sata od dana primitka odluke.
Članak 81.
81.1. Uz žalbu se plaća taksa u iznosu od 300 EUR račun firme ABA-SIDRO d.o.o. 020850012841710, IBAN: SI 56020850012841710, SWIFT code : LJBASI2X).
81.2. Žalba koja drugostupanjskom organu tj. predsjedniku ABA-e nije upućena u roku od 24
sata, te žalba za koju nije uplaćena taksa u iznosu od 300 EUR neće se uzimati u
razmatranje, odnosno smatrat će se da nije niti podnijeta.
81.3. Odluku u drugom stupnju Predsjednik ABA-e donosi u roku od tri dana od primitka žalbe.
81.4. Kada se žalba uvaži, žalitelju se vraća uplaćena taksa iz članaka 80.1. ovih Propozicija.
Članak 82.
Odluka predsjednika ABA-e je konačna i obvezuje sve stranke u sporu.
XVI. ADMINISTRATIVNE KAZNE
Članak 83.
Opće odredbe
Direktor lige može izreći administrativne kazne klubu ako ne postupa u skladu s
administrativnim odredbama ovih Propozicija.
Članak 84.
Posebni slučajevi
Novčane kazne od 500,00 EUR mogu biti izrečene u slučaju da klub:
84.1. u zadanom roku ne pošalje rezultat utakmice (faxom, telexom ili telefonom) ako to nije
bio u mogućnosti poslati elektronski.
84.2. ne dostavi dokumente (npr. za registraciju igrača, promjenu datuma utakmice itd.) u
određenom roku
84.3. dostavi netočne ili nepotpune podatke
84.4. U ponovljenim slučajevima kazna se udvostručuje.
Članak 85.
Žalbe na administrativne kazne
Na administrativne kazne nema prava žalbe.
XVII. FINANCIJSKE OBVEZE
Članak 86.
Financijske obveze klubova
86.1. Klubovi plaćaju troškove organizacije domaćih utakmica kao i honorare pomoćnih sudaca i
statističara.
Propozicije ABA liga 14-15
28
86.2. Novčane kazne izrečene od strane direktora lige klubovi su dužni uplatiti na bankovni
račun poduzeća ABA-SIDRO d.o.o.
86.3. U slučaju podnesenih žalbi klubovi su dužni uplatiti taksu na bankovni račun poduzeća
ABA-SIDRO d.o.o.
86.4. U slučaju odbijanja uplate kazne direktor lige donosi odluku o suspenziji kluba.
XVIII.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 87.
87.1. Za sve nepredviđene slučajeve koji nisu predviđeni Propozicijama ABA lige direktor lige će
odrediti sankcije u skladu sa pravilnicima ECA (Eurolige, Eurocupa) i FIBA-e.
87.2. Tumačenje ovih Propozicija daje Skupština ABA-Sidro d.o.o., a isto je obavezujuće za
sve klubove i organe lige i poduzeća.
87.3. Ove Propozicije natjecanja stupaju na snagu danom donošenja, a započinju s primjenom u
natjecateljskoj sezoni 2014/15.
U Zadru, dana 19.09.2014.
Direktor
Josip Bilić
Propozicije ABA liga 14-15
29
Download

PROPOZICIJE NATJECANJA