BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
VLADA TUZLANSKOG KANTONA
CV OBRAZAC RUKOVODEĆIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA UPRAVE I UPRAVNIM
ORGANIZACIJAMA TUZLANSKOG KANTONA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH I UPRAVNIH
ODBORA, UPRAVA JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNIH USTANOVA I DRUGIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ
NADLEŽNOSTI KANTONA
OPŠTI PODACI
Ime i prezime
EDINA ŠEHOVIĆ
Dan, mjesec i godina
rođenja
21.04.1967. godine
Mjesto rođenja /
Mjesto prebivališta
Tuzla / Živinice
Nacionalnost
Musliman-Bošnjak
Naziv institucije
JU Prva osnovna škola Živinice
Pozicija/funkcija/radno mjesto
Direktor škole
Period od kojeg obnaša funkciju
avgust 2012. godine
OBRAZOVANJE/PROFIL
POSTDIPLOMSKI
STUDIJ/
MAGISTERIJ
FAKULTET
Naziv stečene kvalifikacije
Godina kada je stečena kvalifikacija
Naziv institucije na kojoj je stečena
kvalifikacija
1.
Nastavnik matematike i fizike
2.
Profesor matematike i informatike
1.
1990. godine
2.
2013. godine
1.
Pedagoška akademija Tuzla
2.
Edukacijski fakultet Travnik
Naziv stečene kvalifikacije
Godina kada je stečena kvalifikacija
Naziv institucije na kojoj je stečena
kvalifikacija
DOKTORAT
Naziv stečene kvalifikacije
Godina kada je stečena kvalifikacija
Naziv institucije na kojoj je stečena
kvalifikacija
1
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
VLADA TUZLANSKOG KANTONA
PRETHODNO
ZAPOSLENJE
PRETHODNO
ZAPOSLENJE
TRENUTNO
ZAPOSLENJE
RADNO ISKUSTVO
Period zaposlenja
avgust 2012. -
Naziv poslodavca
JU Prva osnovna škola Živinice
Funkcija/radno mjesto
Direktor škole
Period zaposlenja
septembar 1994. – avgust 2012.
Naziv poslodavca
JU Prva osnovna škola Živinice
Funkcija/radno mjesto
Nastavnik matematike i fizike
Period zaposlenja
septembar 1990. – avgust 1994.
Naziv poslodavca
JU OŠ „Dubrave“
Funkcija/radno mjesto
Nastavnik matematike i fizike
ČLANSTVO U STRANCI/PARTIJI I ČLANSTVO U ORGANIMA STRANKE/PARTIJE
ČLANSTVO U ORGANIMA STRANKE/PARTIJE
Naziv stranke/partije u kojoj je obavljana funkcija
u organima stranke/partije
Naziv funkcije u organima stranke/partije
Period obavljanja funkcije u organima
stranke/partije
ČLANSTVO U STRANCI/PARTIJI
Naziv stranke/partije u kojem je ostvareno
članstvo
Socijaldemokratska partija BiH
Period članstva u stranci/partiji
1984. godina
VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Certifikati za članove Nadzornih odbora i Uprava privrednih društava
Posjedovanje
Certifikata
o
završenom
usavršavanju predsjednika i članova Nadzornih
odbora i Uprava privrednih društava sa udjelom
državnog kapitala

Da

Ne
2
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
VLADA TUZLANSKOG KANTONA
POZNAVANJE STRANIH JEZIKA(označiti)
Engleski jezik
Njemački jezik
Drugi jezik: upisati
X
X

POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU (označiti )
MS Word
MS Excel
MS Powerpoint
MS Access
Internet
Ostalo: upisati
X
X
X
X
X

OSTALE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE RELEVANTNE ZA OBNAŠANJE TRENUTNE FUNKCIJE (edukacije, javna
priznanja, naučno-istraživački rad i sl.)
3
Download

Edina Šehović