Agencija za pruzanje usluga u sportu
Maksima Gorkog 19/4
Beograd, Srbija
Telefon : +381.63.803.43.53.
E-Mail : [email protected]
Internet : http://www.sportplusagencija.com
Bilten 1 / Dečaci 1998.
XI NRT - Terme Čatež
. MEĐUNARODNI
N R T *TERME ČATEŽ – 2014*
27. – 29.12.2014. – BEOGRAD
 DČ – 1998. 


HALA SPORTOVA – Novi Beograd ( Pariske komuna 20. )
PINKI – Zemun ( Gradski park 2. )


UČESNICI
01. MRK CRVENA ZVEZDA – Beograd
02. RK RUKOBEL – Beograd
03. RK PARTIZAN – Beograd
04. RK SINĐELIĆ – Beograd
05. RK NOVI BEOGRAD – Beograd
06. RK METALOPLASTIKA – Šabac
07. RK SMEDEREVO – Smederevo
08. RK ARILJE – Arilje
09. RK DUBRAVA I – Zagreb (HRV)
10. RK DUBRAVA II – Zagreb (HRV)
11. GRK VARAŽDIN 1930 – Varaždin (HRV)

TRAJANJE IGRE
12. RK
13. RD
14. RD
15. RD
16. RD
17. RD
18. HC
19. HC
20. HC
21. RK
22. RK
GORENJE – Velenje (SLO)
RIBNICA RIKO – Ribnica (SLO)
ŠKOFIJICA – Sviš (SLO)
SLOVAN – Ljubljana (SLO)
DRAVA – Ptuj (SLO)
GROSUPLJE – Grosuplje (SLO)
VALENCE A – Valence (FRA)
VALENCE B – Valence (FRA)
VALENCE C – Valence (FRA)
METALURG – Skoplje (MAK)
MLADOST – Resen (MAK)
I i II stepen ( 2 x 15 min + 5 min pauza sa TA )
finale ( 2 x 20 min + 5 min pauza sa TA )


Sport+ agencija za ostale sportske aktivnosti ● maksima gorkog 19 ● 11040 Beograd ● Srbija
tel: +381 63 803 43 53 ● ziro racun 160-308608-20 ● e-mail [email protected] ● PIB:105730284

SISTEM TAKMIČENJA
I stepen – 7 grupa
Ekipe se razvrstavaju po grupama. Žrebom se određuju grupe i takmičarski brojevi.
U okviru grupa konačan plasman se određuje po ''bod sistemu''. U slučaju istog broja
bodova plasman određuje međusobni rezultat, gol razlika, broj datih golova, itd.
A
B
1. Smederevo
2. Rukobel
3. Valence C
4. Grosuplje
1. C. Zvezda
2. Dubrava II
3. Škofijica
1. Sinđelić
2. Gorenje
3. Metalurg
C
1.A
2.A
3.A
4.A
1.B
2.B
3.B
1.C
2.C
3.C
D
1. Valence A
2. Partizan
3. Drava
E
F
1. Dubrava I
2. Valence B
3. N. Beograd
1. M-plastika
2. Slovan
3. Varaždin
1. Mladost
2. Arilje
3. Ribnica
G
1.F
2.F
3.F
1.G
2.G
3.G
P L A S M A N
1.D
2.D
3.D
1.E
2.E
3.E
II stepen – za plasman
Na osnovu ostvarenog plasmana u prvom stepenu, ekipe dalje igraju za konačan
plasman po ''kup sistemu''. U slučaju da se utakmica u regularnom vremenu završi bez
pobednika, izvode se naizmenično po 3 sedmerca, i dalje po jedan sedmerac, dok se ne
dobije pobednik utakmice.
Pobednici grupa (7), kao i najbolja drugo plasirana ekipa (koeficijent uspešnosti), igraju
za plasman od 1 – 8 mesta: 1A–2X (U1), 1B–1G (U2), 1C–1F (U3), 1D–1E (U4). Drugo
plasirane ekipe (6) igraju za plasman od 9 – 14 mesta (grupe M i N). Treće plasirane
ekipe (7) i četvrto plasirana ekipa iz grupe A igraju za plasman od 15 – 22 mesta: 3A–
3G, 3B–3F, 3C–3E , 3D–4A.
Plasman 1. – 8.
Pobednik 1A-2X igra sa pobednikom 1D-1E (U5), a pobednik 1B-1G igra sa
pobednikom 1C-1F (U6). Pobednici utakmica U5 i U6 igraju za 1 i 2 mesto, a poraženi
U5 i U6 za 3 i 4 mesto.
Poraženi 1A-2X igra sa poraženim 1D-1E (U7), a poraženi 1B-1G igra sa poraženim 1C1F (U8). Pobednici utakmica U7 i U8 igraju za 5 i 6 mesto, a poraženi U7 i U8 za 7 i 8
mesto.
Plasman 9. – 14.
Preostale drugo plasirane ekipe (6) prvo igraju tri utakmice (primer: 2A-2F, 2B-2E i 2C2D). Pobednici ovih utakmica formiraju grupu M (1-3) za plasman od 9 do 11 mesta, a
poraženi formiraju grupu N (1-3) za plasman od 12 doi 14 mesta. U okviru grupa M i N
tri ekipe igraju međusobno po bod sistemu za plasman.
Sport+ agencija za ostale sportske aktivnosti ● maksima gorkog 19 ● 11040 Beograd ● Srbija
tel: +381 63 803 43 53 ● ziro racun 160-308608-20 ● e-mail [email protected] ● PIB:105730284
Plasman 15. – 22.
Treće plasirane ekipe iz grupa i četvrta ekipa iz grupe A (4.A) prvo igraju 3A-3G (U12),
3B-3F (U13), 3C-3E (U14), 3G-4A (U15).
Pobednici U12-U15 i U13-U14 igraju za plasman od 15-18 mesta. Pobednici ove dve
utakmice, na osnovu uspešnosti, zauzimaju 15 i 16 mesto, a poraženi 17 i 18 mesto.
Poraženi U12-U15 i U13-U14 igraju za plasman od 19-22 mesta. Pobednici ove dve
utakmice, na osnovu uspešnosti, zauzimaju 19 i 20 mesto, a poraženi 21 i 22 mesto.
KONAČAN PLASMAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
SATNICA
S U B O T A – 27.12.14.
*
P I N K I*
DČ '98 – 22 utk x 35 min
08.30
A2–A4
RUKOBEL – GROSUPLJE
:
09.05
B1–B3
CRVENA ZVEZDA – ŠKOFIJICA
:
09.40
C1–C2
SINĐELIĆ – GORENJE
:
10.15
D2–D3
PARTIZAN – DRAVA
:
10.50
A3–A1
VALENCE C – SMEDEREVO
:
11.25
E1–E2
DUBRAVA I – VALENCE B
:
12.00
F1–F2
METALOPLASTIKA – SLOVAN
:
12.35
G3–G1
RIBNICA RIKO – MLADOST
:
13.10
A1–A4
SMEDEREVO – GROSUPLJE
:
13.45
B1–B2
CRVENA ZVEZDA – DUBRAVA II
:
14.20
C3–C1
METALURG – SINĐELIĆ
:
14.55
D1–D2
VALENCE A – PARTIZAN
:
Sport+ agencija za ostale sportske aktivnosti ● maksima gorkog 19 ● 11040 Beograd ● Srbija
tel: +381 63 803 43 53 ● ziro racun 160-308608-20 ● e-mail [email protected] ● PIB:105730284
15.30
E2–E3
VALENCE B – NOVI BEOGRAD
:
16.05
F3–F1
VARAŽDIN 1930 – METALOPLASTIKA
:
16.40
G2–G3
ARILJE – RIBNICA RIKO
:
17.15
A2–A3
RUKOBEL – VALENCE C
:
17.50
B3–B2
ŠKOFIJICA – DUBRAVA II
:
18.25
C2–C3
GORENJE – METALURG
:
19.00
D3–D1
DRAVA – VALENCE A
:
19.35
E3–E1
NOVI BEOGRAD – DUBRAVA I
:
20.10
F2–F3
SLOVAN – VARAŽDIN 1930
:
20.45
G1–G2
MLADOST – ARILJE
:
N E D E LJ A – 28.12.14.
*PINKI*
DČ '98 – 4 utk x 35 min
08.30
3.B - 3.F / U13
-
:
09.05
3.C - 3.E / U14
-
:
09.40
A3–A4
VALENCE C – GROSUPLJE
:
10.15
A1–A2
SMEDEREVO – RUKOBEL
:
DČ '00 – 2 utk x 30 min
10.50
A3–A1
VARAŽDIN 1930 – GORENJE
:
11.20
A2–A4
PALANKA – LOKA 2
:
DČ '98 – 3 utk x 35 min
11.50
2.A - 2.F / U9
-
:
12.25
3.A - 3.G / U12
-
:
13.00
3.D - 4.A / U15
-
:
DČ '00 – 12 utk x 30 min
13.45
1.A - 1.H / U1
-
:
14.15
1.B - 1.G / U2
-
:
14.45
1.C - 1.F / U3
-
:
15.15
1.D - 1.E / U4
-
:
15.45
2.A - 2.H / U9
-
:
16.15
2.A - 2.G / U10
-
:
Sport+ agencija za ostale sportske aktivnosti ● maksima gorkog 19 ● 11040 Beograd ● Srbija
tel: +381 63 803 43 53 ● ziro racun 160-308608-20 ● e-mail [email protected] ● PIB:105730284
16.45
2.C - 2.F / U11
-
:
17.15
2.D - 2.E / U12
-
:
17.45
Pob U1 - U4 / U5
-
:
18.15
Pob U2 - U3 / U6
-
:
18.45
Por U1 - U4 / U7
-
:
19.15
Por U2 - U3 / U8
-
:
*HALA SPORTOVA*
DČ '98 – 14 utk x 35 min
08.30
2.B – 2.E / U10
-
:
09.05
2.C – 2.D / U11
-
:
09.40
1.B – 1.G / U2
-
:
10.15
1.C – 1.F / U3
-
:
10.50
1.D – 1.E / U4
-
:
11.25
1.A – 2.X / U1
-
:
12.00
M1–M2
-
:
12.35
N1–N2
-
:
13.10
Pob U2 - U3 / U6
-
:
13.45
Pob U1 - U4 / U5
-
:
14.20
M3–M1
-
:
14.55
N3–N1
-
:
15.40
Por U1 - U4 / U7
-
:
16.15
Por U2 - U3 / U8
-
:
DČ '00 – 8 utk x 30 min
16.50
Pob U9 - U12 /
U13
-
:
17.20
Pob U10-U11 /
U14
-
:
17.50
Por U9 – U12 /
U15
-
:
18.20
Por U10-U11 /
U16
-
:
18.50
3.A – 3.H
-
:
19.20
3.B – 3.G
-
:
19.50
3.C – 3.F
-
:
20.20
3.D – 3.E
-
:
Sport+ agencija za ostale sportske aktivnosti ● maksima gorkog 19 ● 11040 Beograd ● Srbija
tel: +381 63 803 43 53 ● ziro racun 160-308608-20 ● e-mail [email protected] ● PIB:105730284
P O N E D E LJ A K – 29.12.14.
*HALA SPORTOVA*
DČ '98 – 6 utk x 35 min + 1 utk x 45 min
08.00
08.35
09.10
09.45
10.20
13.45
18.00
Pob U12 – U15
N2–N3
M2–M3
Por U7 – U8
Pob U7 – U8
Por U5 – U6
Pob U5 – U6
-
15/16
12/14
9 /11
7/8
5/6
3/4
1/2
:
:
:
:
:
:
:
21/22
19/20
17/18
:
:
:
5/6
7/8
9 /10
11/12
13/14
15/16
17/20
17/20
21/24
21/24
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
*PINKI*
DČ '98 – 3 utk x 35 min
08.00
08.35
09.10
09.45
10.15
10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
Por U13 – U14
Por U12 – U15
Pob U13 – U14
Pob U 7 – U 8
Por U 7 – U 8
Pob U13 – U14
Por U13 – U14
Pob U15 – U16
Por U15 – U16
Pob U17 – U20
Pob U18 – U19
Por U17 – U20
Por U18 – U19
DČ '00 – 10 utk x 30 min
-
Sport+ agencija za ostale sportske aktivnosti ● maksima gorkog 19 ● 11040 Beograd ● Srbija
tel: +381 63 803 43 53 ● ziro racun 160-308608-20 ● e-mail [email protected] ● PIB:105730284
Download

 DČ – 1998. 