Šumska jagoda - sorta Regina, kontejnerske sadnice
Stalnorađajuća, samooplodna, sadnja: mart - novembar, gustina sadnje 4
kom/m² (40 x 30 cm)
berba: maj-novembar, veoma ukusna, krupni plodovi (1,5 gr), visoki prinosi, veoma
otporna
na bolesti i štetočine, preporuka sadnje iznad 500 m nadmorske visine i na površinama
do 10 ari.
Kontejnerske sadnice
Rodna grana
Zasad u punom rodu
Plodovi u punoj zrelosti
Plodovi za sveže tržište
Zamrznuti plodovi
Kooperacija u proizvodnji kultivisane šumske jagode
Ako želite dodatni izvor prihoda a zainteresovani ste za zajedničku
proizvodnju i plasman šumske jagode mi Vam možemo pomoći.
Dajemo kompletnu podršku u organizovanju proizvodnje:
obuku, sadni materijal, folije za zemljište i prekrivanje zasada, sisteme za
navodnjavanje, zaštitna sredstva, ambalažu za pakovanje, savetodavnu službu,
zagarantovan otkup po ugovoru o kooperaciji i sigurnu naplatu.
Proizvođač može izabrati jedan od dva načina saradnje u kooperativi:
1. Ukoliko sadnice pla’ća 100% pri preuzimanju, cena sadnice je 0,30 €€/kom
2. Ukoliko sadnice plaća plodom šumske jagode, cena je 0,40 €€/kom
uz obavezno novčano učešće od 25% (0,10 €€/kom) a ostalih 80%
(0,30 €/kom) u plodu šumske jagode.
Folije za zemljište i natkrivanje zasada, sistemi za navodnjavanje, zaštitna
sredstva i prehrana u oba slučaja se plaćaju pri preuzimanju.
Ulaganja u zasnivanje zasada šumske jagode na površina od 5 ari:
1.Sadnice šumske jagode
2.000 kom
2. Sistem za navodnjavanje
3. Folije za zemljište i natkrivanje
4. Sredstva za zaštitu, prehrana i veštačko đubrivo do berbe
600 €
80 €
90 €
80 €
Ukupno: 850 €
U kooperativi startno ulaganje je 350 €, a ostatak od 600 € se plaća plodom
šumske jagode po ugovoru o kooperaciji.
Projektovani prinos i prihod za tri godine proizvodnje
Prva godina 300 gr/biljci, sa minimalnom cenom od 3 €/kg, prihod 1.800 €
Druga godina 600 gr/biljci, sa minimalnom cenom od 3 €/kg, prihod 3.600 €
Treća godina 300 gr/biljci, sa minimalnom cenom od 3 €/kg, prihod 1.800 €
U oba slučaja, ranom prolećnom sadnjom i optimalnim uslovima gajenja
celokupna investicija se vraća tokom prve godine proizvodnje sa profitom.
Tehnologija proizvodnje šumske jagode
Najpovoljniji prirodni uslovi za gajenje šumske jagode su brdskoplaninska
područja preko 500 m n.v., odnosno tamo gde se mogu pronaći
predstavnici divlje šumske jagode. Lokacija parcele treba da bude u blizini ku’će
i po mogućnosti u blagoj senci sa dostupnom vodom za zalivanje. Zemljište
treba da bude blago kiselo (5-6,5 PH), plodno, rastresito, propusno a kao pred
usev najbolje su livada i detelina. Na izabranoj lokaciji (5 ari) rasturiti 2-3
traktorske prikolice dobro pregorelog goveđeg ili ovčijeg stajnjaka i odmah
poorati. Zemljište usitniti (izfrezirati) i pred zadnje freziranje rasturiti 25 kg
veštačkog đubriva Yara Mila complex 12:11:18 i površinu preprskati sa
rastvorom od 25 L vode, 100 ml Talstara (insekticid) i 50 gr Trifendera (protiv
zemljišnih bolesti). Izfrezirati zadnji put i nakon toga formirati gredice i postaviti
creva kap po kap i folije za zemljište, ručno ili mašinski zavisno od mogućnosti.
Gredice se formiraju u razmaku kao što je prikazano na slici.
Poprečni presek gredice: 4 kom/m2
Ukoliko na foliji ne postoje gotovi otvori za sadnice potrebno ih je napraviti
uz pomoć komada zaoštrene plastične cevi prečnika 70 mm u rasporedu kao što
je prikazano na slici. Sadnice se stavljaju u rukom napravljenu rupu u umereno
vlažnom zemljištu i zatrpavaju se do iste visine na kojoj je i bila. Veoma je važno
da se ne zatrpa duboko, odnosno da vrat korena ostane izvan zemlje. Nakon
sadnje svaku sadnicu zaliti pojedinačno sa 0,2 L prehrane (20 gr prehrane
11:44:11 u 10L vode). Nakon toga zemljište dobro zaliti sistemom kap po kap.
Postupak startnog zalivanja sa prehranom ponoviti nakon 7 dana.
Ishrana šumske jagode se vrši zalivanjem i folijarnim prskanjem.
Zalivanjem se vrši sistemom kap po kap, svaki put koncentracijom od 0,1%,
naizmenično vodotopivim đubrivima 20:20:20 i 10:10:40 (2 kg prehrane na 2000
L vode na 5 ari). Folijarna prehrana se obavlja 1-2 puta sedmično sa
koncentracijom 0,6%, vodotopivim đubrivima 20:20:20+organski Kalcijum (150
gr prehrane na 25 L vode za 5 ari) uz obavezan dodatak 0,1% Trifendera (25 gr na
25 L vode za 5 ari) preventivno protiv svih bolesti. Prskanja obavljati u
popodnevnim časovima 1-2 sata pre zalaska sunca ili najkasnije 3-4 sata pre
kiše tokom dana. Zalivanje i prehranjivanje se obavlja u ranim jutarnjim ili kasnim
večernjim satima bez preterivanja i normi zalivanja.
Zaštita i nega šumske jagode
Najbolji način zaštite je preventiva i to za zemljište: površinu od 5 ari u toku
godine 2-3 puta zaliti kroz sistem kap po kap rastvorom od 200 gr Trifendera i 100
ml Talstara sa oko 2000 L vode. Ukoliko se pojave miševi, krtice ili crvi u zemljištu
ili se pojavi uvenuće sadnica navedeni postupak odmah ponoviti. Ukoliko se
uvenu’će sadnica nastavi istim rastvorom sadnice zaliti direktno za biljku sa 0,2 L
rastvora po biljci, da se ukvasi sredina bokora i rastvor slije za vrat korena.
Protiv nadzemnih insekata po potrebi koristiti organski insekticid Kingbo u
koncentraciji 0,4% (100 ml u 25 L vode za 5 ari). Postupak po potrebi ponavljati
svakih 5 dana.
U slučaju pojave pegavost lista i truleži plodova i cveta koristiti Trifender u
koncentraciji od 0,3% (75 gr u 25 L vode za 5 ari). Postupak po potrebi ponavljati
svakih 5 dana. Prilikom prskanja dobro ukvasiti lice i naličje lista i sredinu
bokora. Veoma je važno redovno (jednom mesečno) odstranjivati stari i oštećen
list da se izbegne prenošenje bolesti, biljke oslobode nepotrebne mase,
podstakne bolje provetravanje, bokorenje i oprašivanje za ve’ći prinos.
Održavanje staza između gredica se najbolje izvodi zastiranjem bukovom
piljevinom ili slamom slojem debljine 3-5 cm ili pažljivim prskanjem iznikle trave
herbicidom Agram u koncentraciji 0,6% (150 ml u 25 L vode za 5 ari).
Ubiranje i skladištenje šumske jagode
Berba dobro zrelih i kvalitetnih plodova se obavlja svakih 3-5 dana, u
plastične gajbe od malina u maksimalno 1 kg po gajbi. Tokom berbe vrši se
klasiranje plodova i to na prvu i drugu klasu koje se posebno beru, lede i pakuju.
I klasa -
celi, čisti, dobro obojeni plodovi, bez primesa (repeljak, trava, list,...)
II klasa - zeleni (ne ujednačeno obojeni), prezreli, deformisani, oštećeni,
grudvasti (blok) i sa stranim mirisom.
Napomena: Sasušeni, buđavi i prljavi plodovi se ne otkupljuju.
Plodove odmah po ubiranju sa gajbom staviti u zamrzivač koji je
namenjen isključivo za duboko zamrzavanje šumske jagode. Nakon 24 sata
zamrznute plodove pažljivo izručiti u kutiju sa plastičnom kesom, napuniti do
vrha i skladištiti u zamrzivaču do isporuke. Konačno klasiranje se vrši prilikom
predaje na otkupnom mestu (hladnjači).
Pravilnim i redovnim branjem, brzim procesom zamrzavanja i pravilnim
skladištenjem čuva se kvalitet i pove”ćava cena proizvoda što je u interesu svih.
Download

ulaganja u proizvodnju i sortiment