EDITION: INTERNATIONALISATION OF THE UNIVERSITY OF SARAJEVO - PART IV
E-newsletter
UNIVERZITET U SARAJEVU
SLUŽBA ZA MEÐUNARODNU SARADNJU
INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE | UNIVERSITY OF SARAJEVO
MART | MARCH 2012
Počeo drugi training modul o temi
„Istraživanje tržišta”
U okviru projekta Studentsko
preduzetništvo, kojeg realizira Centar za
istraživanja i studije GEA, a podržava
Američka agencija za međunarodni razvoj
(USAID), u toku je edukativni program Imam
ideju.
Imam ideju je program koji kroz seriju
praktičnih radionica i vrijedne novčane
nagrade iz nagradnog fonda od 36.000
američkih dolara pruža šansu studentima da
njihove ideje zažive u praksi.
U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu je 27.
marta počeo drugi training modul o temi The Second Training Module on Topic:
„Istraživanje tržišta”, koji će trajati do 30. "Market Research" Started
marta 2012. godine.
Within the Student Entrepreneurship
Nakon odslušane četrnaestodnevne nastave, project, conducted by the GEA Center for
koja će se realizirati kroz četiri modula, svi Research and Studies, and supported by the
polaznici će dobiti certifikat o učešću, a U.S. Agency for International Development
studentski timovi ili pojedinci će biti u prilici (USAID), the I have an idea educational
da kandidiraju svoje poslovne planove za program is ongoing.
finansiranje. Devet najboljih poslovnih
planova (u svakom gradu po tri) bit će I have an idea is the program which through a
nagrađeno sa po 4.000 dolara, a prijatelji series of practical workshops and with
projekta osigurali su vrijedne dodatne valuable cash prize from the awards fund of
nagrade.
36,000 dollars gives a chance to students to
practically achieve their ideas.
qualify their business plans for funding. Nine
of the best business plans (three from each
town) will be awarded with 4000 USD, while
friends of the project have secured valuable
additional prizes.
The project is supported by m: tel company,
ASA Group and Hypo Alpe Adria Bank.
More information available on the website:
www.imamideju.ba.
In the UNSA Rectorate, on 27 March the
second training module on topic: "Market
Research" started which will last until 30
March 2012.
After taking classes in duration of fortnight
which will be implemented through four
modules, all participants will receive a
certificate of participation, while student
teams or individuals will be in opportunity to
POSJETA SAVJETNIKA ZA EVROPSKE PROGRAME
FONDACIJE KRALJA BAUDOUINA
THE VISIT OF THE ADVISER FOR EUROPEAN
PROGRAMS AT THE KING BAUDOUIN FOUNDATION
U ponedjeljak 26. marta 2012. godine dr. Stefan
Schaefers, savjetnik za evropske programe Fondacije
„Kralj Baudouin“ sa sjedištem u Briselu (Belgija), u sklopu
svoje posjete zemljama Zapadnog Balkana posjetio je
Rektorat Univerziteta u Sarajevu gdje ga je primio rektor
prof. dr. Faruk Čaklovica, te stručni saradnici za
međunarodnu saradnju gđa. Jasna Bošnjović i g. Adnan
Rahimić. Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u
Sarajevu je korisnik granta Fondacije „Kralj Baudouin“ za
promociju mobilnosti između zemalja Zapadnog Balkana i
Evropske unije, odnosno za promociju mobilnosti
studenata, nastavnika i saradnika između Univerziteta u
Sarajevu i partnerskih univerziteta u zemljama članicama
Evropske unije.
Na sastanku su vođeni razgovori o dosadašnjim
uspjesima, posebno se osvrnuvši na povećanu mobilnost
studenata, nastavnika i saradnika, kao i nastavku projekta,
s obzirom da se Univerzitet u Sarajevu nalazi u trećoj i
posljednoj godini korištenja granta Fondacije Kralja
Baudouina.
Kroz projekt Fondacije i uz predviđeni budžet za
promotivne aktivnosti, Univerzitet u Sarajevu je uspješno
organizovao prvi i drugi sajam stipendija, kreirao dosta
vodiča za mobilnost, uputa za prijavljivanje, kao i izrada
promotivnog materijala Univerziteta u Sarajevu za strane
studente. Zahvaljujući Fondaciji, Univerzitet u Sarajevu je
uspješno prezentirao projekte mobilnosti kroz organizaciju
Info dana na kojem su više informacija o razmjeni,
potrebnoj dokumentaciji i finansijama dobili studenti,
nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevo, ali i ostalih
privatnih univerziteta na području Kantona Sarajevo.
On Monday, 26th of March 2012, Dr. Stefan Schaefers,
Adviser for European programs at the "King Baudouin"
Foundation from Brussels (Belgium), visited the
University of Sarajevo, as a part of his visits to the
Western Balkan’s countries, where Prof. Dr Faruk
Čaklovica, the Rector, together with Jasna Bošnjović and
Adnan Rahimić, international relations officers, received
him. The University of Sarajevo's International
Cooperation Office is a beneficiary of the "King
Baudouin" Foundation's grant for promoting mobility
among the Western Balkans countries and the European
Union, for promoting the mobility of students, teachers
and personnel among the University of Sarajevo and its
partner universities in the EU member countries
respectively.
At the meeting, discussions were led about the success
of the implementation of the project, as well as project’s
continuation, since the University of Sarajevo uses the
third year’s and last grant of the budget.
Through the Foundation's project, and the estimated
budget for promotional activities, the University in
Sarajevo successfully organized the First and the
Second scholarships fair, created many guides for
mobility, directions to how to apply for scholarships, as
well as promotional material of the University of Sarajevo
for exchange students. Thanks to the 'King Baudouin'
Foundation's project, the University of Sarajevo has
successfully presented mobility projects through the
Info Day organization, events at which University of
Sarajevo's students teachers and associates received
more information about the exchange, needed
documentation and finances, but other private
universities in Sarajevo Canton area as well.
Beyond Forum Alpbach
Sarajevo World Cafe 2012
U četvrtak, 28. 03. 2012. godine je u Sarajevu
održana prva u nizu tematskih diskusija u
okviru projekta „Beyond Forum Alpbach –
Sarajevo World Cafe 2012“. Organizator
projekta su Inicijativna grupa Alpbach
Sarajevo i Studentski parlament Univerziteta
u Sarajevu. Učesnicima, između ostalih i
članovi Službe za međunarodnu saradnju je
predstavljen inovativan i zanimljiv koncept
rada, tzv. World Café kojim se, u zamjenu za
klasična predavanja, studentima omogućava
da budu aktivni učesnici diskusije na drugačiji
način. Projekat je okupio univerzitetske
profesore, domaće i strane eksperte,
političare i studente u okviru tematskih sesija
o aktuelnim pitanjima iz raznih sfera nauke,
tehnologije, umjetnosti i kulture, te o drugim
pitanjima od značaja za Bosnu i Hercegovinu.
Učesnici su imali priliku da uz šoljicu kahve u
opuštenoj atmosferi razgovaraju sa
vrhunskim stručnjacima iz oblasti brandinga i
podijele svoja razmišljanja o brandiranju
države, strategijama njene promocije te
izgradnji njenog imidža.
Učesnici prve sesije su:
• prof. dr. Nenad Brkić, profesor Ekonomskog
fakulteta u Sarajevu,
• gospodin Valentin Inzko, austrijski diplomat
i visoki predstavnik u BiH,
• gospodin Goran Milić, direktor programa Al
Jazeera Balkans i
• gospodin Dragan Močević, generalni
direktor Prime Communications, Banja Luka
/ Sarajevo.
On Thursday, 28th of March 2012, Initiative
Group Alpbach from Sarajevo, together with
Student Parliament of the University of
Sarajevo organized „Beyond Forum Alpbach
– Sarajevo World Cafe 2012“. International
Relations Officers of the University of
Sarajevo also participated in the session. This
is new and interesting way of lecturing,
called World Cafe, where students are more
active, instead of clasical lectures. This
project gathered university professors, home
and foreign experts, politicians and students
which discussed different questions of
sciences, technologies, art and culture, and
other questions that are important for
Bosnia and Herzegovina. With a cup of
coffee, participants discussed branding and
strategies of promotion of Bosnia and
Herzegovina and its image.
Participants in this first sessions were:
• prof. dr. Nenad Brkić, professor at the
School of Economics and Business Sarajevo,
•Mr. Valentin Inzko, High Representative of
EU in B&H,
• Mr. Goran Milić, chief executive of the
program Al Jazeera Balkans and
• Mr. Dragan Močević, chief executive of the
Prime Communications, Banja Luka /
Sarajevo.
ZIMSKA UNIVERZIJADA
BOSNE I HERCEGOVINE
The “Winter Universiade of Bosnia and Herzegovina”
U sklopu „Univerzitetskog zimskog dana
Univerziteta u Sarajevu” u petak 16. marta
2 0 1 2 . go d i n e o d r ža n a j e „ Z i m s ka
univerzijada Bosne i Hercegovine 2012.“ u
kojoj su učešće uzeli nastavnici, saradnici i
studenti svih javnih univerziteta u Bosni i
Hercegovini.
U okviru Univerzijade na olimpijskim
planinama Bjelašnici i Igmanu održana su
takmičenja u dvije discipline – u veleslalomu
i skijaškom trčanju na 5 kilometara.
Nakon završetka takmičenja u obje skijaške
discipline upriličena je svečana ceremonija
proglašenja pobjednika i dodjele prigodnih
priznanja za obje skijaške discipline prema
kategorijama takmičara.
„Zimsku univerzijadu Bosne i Hercegovine
2012.“ Organizovali su Univerzitet u
Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Univerziteta u Sarajevu i Studentski
parlament Univerziteta u Sarajevu, a veliku
pomoć i podršku za organizaciju takmičenja
pružili su KJP ZOI'84, JU Studentski centar
Sarajevo i Olimpijski komitet Bosne i
Hercegovine.
Ova sportska manifestacija je pružila priliku
za upoznavanje, uspostavljanje saradnje i
razmjenu iskustava, kao i za zajedničko
druženje predstavnika akademske zajednice
Bosne i Hercegovine na olimpijskim
planinama Bjelašnici i Igmanu, koje su u
novoj skijaškoj i turističkoj sezoni dobile
potpuno novi izgled i nove sadržaje.
The “Winter Universiade of Bosnia and
Herzegovina” was held on 16/3/2012 at the
Bjelasnica and Igman Olympic Mountains,
within the “University of Sarajevo's Winter
Day”. Many students and members of academic
and non academic staff took participation in this
event.
Within the Universiade, the competition in two
disciplines shall be held - slalom and cross
country skiing at 5 kilometers - and both
competition in categories of student and
employees/staff (academic and other staff).
After the finishing of races in both disciplines, an
official ceremony and certificate awarding for
competitors in both ski categories was held.
This event's main organizers are the University
of Sarajevo, UNSA Faculty of Sport and Physical
Education, the UNSA Students' Parliament,
while the great assistance was provided by the
KJP ZOI'84, Students' Center Sarajevo and
Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina.
This sport manifestation was a unique
opportunity for all of us in terms of competition
and non-competition enjoy in the Olympic
Mountains Igman and Bjelasnica's beauties,
which have got a brand new look and new
content this ski and tourist season.
KONKURSI ZA STIPENDIJE
CALL FOR SCHOLARSHIPS
U okviru programa Erasmus Mundus 2 studenti sva tri ciklusa studija,
kao i studenti predbolonjskog sistema studija, te nastavnici i saradnici
Univerziteta u Sarajevu mogli su podnijeti prijavu za stipendije za mobilnost na
partnerskim univerzitetima za akademsku 2012/2013. godinu. Termini za
dostavljanje prijava za stipendije JoinEU-SEE i EUROWEB su završeni 31.01.,
odnosno 01.02.2012. godine, dok je konkurs za ERAWEB otvoren:
ERAWEB: 01. februar do 10. aprila 2012. godine
Within the framework of Erasmus Mundus 2 program,
students of all three study cycles, as well as anteBologna students, and teachers and associates of the University
of Sarajevo were able to apply for mobility scholarships for at
the partner universities in the 2012/2013 academic year.
Deadlines for scholarships JoinEU-SEE and EUROWEB are over,
while call for ERAWEB is open:
ERAWEB: February 1st until April 10th, 2012
Advatage will be given to the students and members of staff
Prednost za prijavu na projekat ERAWEB imaju studenti, nastavnici i saradnici that are related with medicine studies.
medicinskih nauka. Određeni broj stipendija namijenjen je i studentima drugih A certain number of scholarships is intended for the students of
bh. univerziteta koji nisu direktni partneri u projektima.
other B&H universities that are not direct partners in the
project.
Web: www.erasmus-westernbalkans.eu
Partnerski EU univerziteti / Partner universities from EU:
1. Holandski institut za zdravstvene studije u Roterdamu, Holandija /
Erasmus University Medical Center Rotterdam, Netherlands
(coordinator)
2. Univerzitet za zdravstvene nauke i medicinsku informatiku, Hal, Austrija
/ University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology,
Austria
3. Univerzitet Ludwig-Maximilian, Minhen, Njemačka / LudwigMaximilians-University Munich, Germany
4. Katolički univerzitet svetog srca, Milano, Italija / Universita Cattolica
del Sacro Cuore, Italy
5. Univerzitet u Torinu, Italija / University of Turin, Italy
Svim studentima u Bosni i Hercegovini
dostupna je jedinstvena baza podataka
stipendija za Zapadni Balkan –
Scholarships for Western Balkans:
www.s4wb.eu
S4WB nudi širok spektar stipendija za
studente i istraživače Zapadnog
Balkana, te im pruža mogućnost
informiranja o finansijskoj pomoći za
d o d i p l o m s ke , p o s t d i p l o m s ke i
doktorske studije. Baza podataka nudi
informacije o stipendijama iz 17 oblasti
studija u 33 države širom Evrope.
Edukacija je ključna za doprinos
integraciji u Evropsku uniju. Stoga ova
baza podataka daje studentima
Zapadnog Balkana jednostavan pristup
detaljnim informacijama o
mogućnostima studiranja u inozemstvu,
kao i osnovne informacije o finansijskoj
pomoći. S4WB će omogućiti studentima
Zapadnog Balkana da steknu nova
iskustva u drugačijem kulturnom
okruženju i da ta iskustva primijene po
povratku u svoju domovinu.
Ova web stranica je razvijena od SPARKa, a finansirala ju je belgijska Fondacija
kralja Baudouina (KBF) s ciljem
promoviranja studentske mobilnosti na
Zapadnom Balkanu.
All students in Bosnia and Herzegovina are offered with unique database of scholarships
for Western Balkans at:
www.s4wb.eu
S4WB offers wide range of scholarships for students and researchers from Western
Balkans, and it gives an opportunity to receive information about financial support for
bachelor, master and doctoral studies. This database offers scholarship information of 17
study fields in 33 states across the Europe.
Education is important for contribution for integration to EU. That is way this database
offers simple approach to detailed information about possibilities of studying abroad,
and also information about financial support. S4WB will provide for the students of the
Western Balkan to gain new experiences in different cultural environment and to apply
those experiences after their return to home country.
This website is created by SPARK, and financed by Belgium Foundation King Baudouin
among to promote student mobility in the Western Balkans.
UNIVERZITET U SARAJEVU
UNIVERSITY OF SARAJEVO
University of Sarajevo is the lead university in Bosnia and
Herzegovina and one of the leading universities in the region. This is
the first university in Bosnia and Herzegovina, originally established
in 1543 by Ottoman Turks, with the modern university being reestablished in 1943.
It offers study and research opportunities in 23 faculties and
academies and 3 associate members, as well as associate
institutions. Today, having 40,000 enrolled students, it ranks among
the largest universities in the world in terms of enrolment. Since the
university opened its doors, 160,000 students received bachelor's
degrees, 4,100 received master's degrees and 2,473 doctorate
degrees in 44 different fields.
The University of Sarajevo enjoys partnerships with over 100
universities in Europe, the USA, Canada, and the Middle East.
The main objective of all the university's current activities is to raise
the quality of studies, to create a contemporary university of
European origins, which will be a respectable representative of
Bosnia-Herzegovina on international level and a promoter of the
traditional, historical, cultural, scientific and artistic values of the
South-eastern Europe.
This e-newsletter is created with
the support of King Baudouin
Foundation Rue Brederodestraat 21
B-1000 Brussels, Belgium
WHO IS IRO TEAM?
Jasna Bošnjovic
International Relations Officer
(Mobility coordinator)
e-mail: [email protected]
Adnan Rahimic
International Relations Officer
(Mobility coordinator)
e-mail: [email protected]
Ljiljana Šulentic
International Relations Officer
e-mail: [email protected]
Neal Pušina
International Relations Officer
e-mail: [email protected]
HOW TO FIND US?
International Relations Office
University of Sarajevo
Address: Obala Kulina Bana 7/III, 71 000 Sarajevo, B&H
Phone: + 387 33 565 116 (Mobility),
Phone: + 387 33 565 118,
Phone: + 387 33 668 454
Fax: + 387 33 565 116
Working hours: Monday - Friday:8:00 - 16:00 hrs
Web: www.unsa.ba (IRO)
Facebook: www.facebook.com/iro.unsa
Design, Typesetting & Layout: Adnan Rahimić
Vijesti/News: Dijana Smajlović
Lektor bosanskog jezika: Tarik Ćušić
Proofreading for English: Mirza Čerkez
Slike/Photos: Edim Kuna, Adnan Rahimić, internet
Download

e-newsletter march 2012 - JoinEU-SEE