&j08)2
“Biz çocuğu, çocukluk yılları için eğitmiyoruz,
yeryüzündeki tüm varoluş süreci için eğitiyoruz.”
Rudolf Steiner
&j08)2
Waldorf Pedagojisi’ne ilgi İstanbul’da 2000 yılından itibaren Buğday
Dergisi’nde tanıtıcı makalelerin yayınlanması sonrası 2004 ve 2005
yıllarında Alternatif Eğitim Derneği üyeleriyle Waldorf Pedagojisi
hakkında toplantılar düzenleyerek başladı. 2006’da Diyarbakır’da “0-6
yaş Alternatif Eğitim” sempozyumunda Tarhan Onur genel hatlarıyla
Waldorf Pedagojisi’ni sundu. 2007 yılında Pınar Hacaloğlu İzmir’de
Waldorf Pedagojisi’nden esinlenen bir yuva açtı. Ancak anne-baba
bilgilendirme çalışmaları yetersiz olduğundan ve Waldorf eğitmeni
olmadığından bu girişim kısa sürdü.
Çocuklarımızın bedensel, ruhsal, zihinsel yaratıcı yeteneklerini
geliştirebilecek biçimde bağımsız ve barışçıl yetişmeleri gerektiği
görüşünde olan anne-babalar ile yaşamın ilk yedi yılının önemini
kavramış, ezberci ve baskıcı eğitim sistemini onaylamayan eğitmenler
bir araya gelerek Ekim 2008’de “Waldorf Girişimi İstanbul”u kurduk.
Bu pedagojinin tohumlarını atmak ve ilgilenenleri bilgilendirmek
üzere, 2009 yılının Mart ayı sonunda, Almanya’dan gelen iki Waldorf
Pedagogu, Peter Lang ile Marie-Luise Sparka’nın desteği ve Eyalet
Çalıştayı LAG, Hamburg’un yardımlarıyla 200 kişinin katıldığı “Waldorf
Pedagojisi - Çocuk Yuvası ve Okulda Çağdaş Eğitim Sempozyumu”nu
gerçekleştirdik. Almanya’dan gelen yedi Waldorf doçenti Waldorf
Pedagojisi’ni farklı yanlarıyla anlattılar ve çeşitli atölye çalışmaları
yaptık. Bu büyük ilgi, Waldorf Pedagojisi’nin derinlemesine
öğrenilmesini sağlamamız gerektiğini gösterdi.
Mayıs 2009’da 60 kişinin katılımıyla yaptığımız bir toplantıda
anne-babaları bilgilendirmemiz ve eğitmenleri eğitmemiz gerektiğini
anladık. Çeşitli kentlerde ve bağlamlarda süren çabalarımızın daha
somut ve verimli olabilmesi amacıyla, gönüllü dostlarımızla, 18
Haziran 2009 tarihinde kar amacı gütmeyen Eğitim Sanatı Dostları
Derneği’ni kurduk.
Eğitim Sanatı Dostları Derneği olarak o zamandan beri Waldorf
Pedagoji’sinin Türkiye’de tanınması, eğitmenlerin yetiştirilmesi,
Waldorf Okullarının Türkiye’ye kazandırılması ve anne-babaların
bilgilendirilmesi konusunda yoğun olarak çalışmaktayız.
Derneğimizin üç ana projesinden ilki, ülkemizde Waldorf Pedagojisi
Eğitmeni olmadığı için, öncelikle iki yıllık bir Waldorf Pedagojisi
Eğitmen Eğitimi Semineri başlatmak oldu. Pedagojik danışmanımız
Anne-Kathrin Hantel ile Almanya koordinatörümüz Murat Özmen’in
destekleriyle 2009 Ekim ayında 26 katılımcı ile başlayan
seminerlerimiz, her ay bir hafta sonu ve her yıl beşer günlük iki blok
olmak üzere, Almanya’dan gelen doçentler ile ana dersler,
metodik-didaktik ve sanat dersleri şeklinde sürdü.
2011 yılının Temmuz ayında, toplam
600 saatlik seminer sonunda bir
kutlama ile katılım belgelerini dağıttık.
Waldorf Pedagojisi’nin temellerini atan Rudolf Steiner’in eğitime ve
yaşama bütüncül yaklaşımı çerçevesinde çalıştığı diğer alanlarla ilgili
olarak da Ayşe Melodi ve Burcu Ayata ile Waldorf Mimarisi
Konferansı, Martin Kliewer ile Şifalı Pedagoji Konferansı’nı
gerçekleştirdik.
Öğrenilenlerin pekişmesi amacıyla, 2011 - 2014 arası her yıl çeşitli
Waldorf Pedagojisi konularında en az dört kez Derinleşme
Seminerleri ve atölye çalışmaları düzenledik. Waldorf Mimarisi, Şifalı
Pedagoji, Antroposofi Tıbbı, Bebek Yapımı, Euritmi, Kille çalışma,
Keçe çalışması vbg.
&j08)2
Waldorf Pedagojisi Eğitmen Eğitimi Semineri’ni bitirenlerden
on iki kişi, 2014 yılının Mart ayına kadar yurtdışında çeşitli
ülkelerde, Waldorf Yuvalarında en az iki haftalık staj yaptılar.
Yedi kişi de kendilerinin seçtikleri konular üzerinde tez
hazırlayarak teslim ettiler. Bitirme kurulu toplantımız
sonucunda beş kişi bitirme belgelerini aldılar.
İkinci projemiz, 2009 yılı içinde Seminere paralel olarak Waldorf
Pedagojisi’nin uygulanmasına yönelik bir oyun grubu oluşturmaktı ve
üç hafta süren çocuk oyun grubunu kurduk. Ama süreç içinde,
çocuklar için oyun grubu oluşturulmasından önce, anne-babaların
bilgilendirilme seminerlerine ihtiyacı olduğunu gördük. Bu amaçla,
2010 yılında çeşitli kentlerde her iki ayda bir doçentimiz Nurtaç
Perazzo ile anne-baba bilgilendirme seminerleri düzenledik. Bu tür
bilgilendirme seminerlerini talep üzerine çeşitli şehir ve semtlerde
düzenlemeye devam edeceğiz. Bu seminerler ile ilgili sosyal
medyada, mailler vasıtasıyla ve web sayfamızda duyurular
yapılacaktır.
Bu arada bazı şehirlerde anne ve babalar, Waldorf Pedagojisi’nden
esinlenen Oyun Grupları ve Çocuk Yuvaları kurmak için ilk adımlarını
attılar. 2011 yılında, İstanbul’da Nisan adıyla Waldorf Pedagojisi’nden
esinlenen bir oyun grubu kuruldu. Şeffaflaşma ve yasallaşma süreci
devam ediyor. Sadece Dernek olarak resmileşti ve şu an 14 çocuk var.
Yine aynı yıl Bodrum’da İmece adıyla Waldorf Pedagojisi’nden
esinlenen bir oyun grubu kuruldu. Şeffaflaşma ve yasallaşma süreci
devam ediyor. Sadece Dernek olarak resmileşti ve 18 çocuk var.
Ayrıca 2013 yılında İstanbul’da bir Oyun Grubu girişimi beş ay sonra
yazın kapandı. Küçükkuyu’da oluşan bir Oyun Grubu da dört ay sonra
dağıldı. Bodrum’daki bir Oyun Grubu ise halen sürmektedir.
Öte yandan Alanya’da 2010 yılından beri yuva ve okul girişimleri
başlamıştır. Şu sıra bir pilot proje olarak ÖHEP Koleji’nde (Özel
Hamdullah Emin Paşa Okulları) bir ana sınıfı ile birinci sınıf, Alman
eğitim danışmanları Peter Klingemann ile 2013 sonbaharında
çalışmalarına başlamıştır.
Böylece şu anda Türkiye’de Waldorf Pedagaojisi uygulamalarını
gerçekleştirmek üzere kurulmuş dört dernek bulunmaktadır. Bu
sonbaharda ülke toplantısı yaparak, sorunlarımızı konuşacak ve
birlikte çalışma ilkelerimizi oluşturacağız.
Kurulacak yuvalar için mentorluk çalışmaları dernek tarafından da
hemen başlatıldı ve Derneğimizce mentor olarak atanan Ulla
Middelkamp 2012 yılından itibaren her yıl en az iki kez gelerek oyun
grubu ve yuva oluşumlarını gözlemlemekte ve danışmanlık
yapmaktadır.
Ayrıca
Derinleşme
Seminerlerimize
gelen
doçentlerimizden zamanı olanlarla birlikte çeşitli anne-baba
bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. İstanbul, Heybeliada, Bursa,
İzmir, Bodrum anne-baba bilinçlendirme toplantıları yaptık ve
çalışmalar devam ediyor.
&j08)2
Üçüncü projemiz, maalesef oldukça kısıtlı sayıda Türkçe kaynak
bulunduğundan, Waldorf Pedagojisi ile ilgili başvurulabilecek
kaynakları üretmekti. Bu eksikliği gidererek bir kütüphane
oluşturmayı hedefledik. Derneğimiz, tarih sırasıyla şu kitapları
basarak, hem üyelerimize hem de talep edenlere bilgi aktarmaya
devam etmektedir. Geniş bir kütüphane kurmak için Almanca,
İngilizce ve Türkçe kitapları edinmeye başladık. Waldorf Pedagojisi
hakkında kitapları çevirmeye ve yayınlamaya devam edeceğiz.
Tarhan Onur’un Almanca’dan çevirdiği kaynaklar:
Mart 2009 -
“Tinbilim Açısından Çocuk Eğitimi” Rudolf Steiner
“Daha Yüksek Kavrayışın Basamakları” Rudolf Steiner
“İnsanın On İki Duyusu” Rudolf Steiner
“Çocukluğunu Yaşama Hakkı – Bir İnsan Hakkı” serisinden basılan
kitapçıklar:
Mart 2009 -
“Çocukluk Tehlikede 1” Peter Lang, Susanne Pühler
“Bedenin ve Ruhun Gıdaları 9” Michael Kassner
“Çocuklara Zaman Tanıyın 10” Peter Lang
Kasım 2012 - “Çocukların Neye İhtiyacı Var?” Broşürü
Birgül Taştan Meriç ile İpek Thevenon, Peter Lang’ın
metinleri ve Charlotte Fischer‘in fotoğrafları ile hazırladılar.
Ocak 2013 -
“İyi Bir Çocuk Eğitimi 3” Peter Lang, Susanne Pühler
“Davranış Bozukluğu mu Yoksa Davranış
Özgünlüğü mü? 8” Kitapçıkları
Ocak 2013 -
“Çocukluk-Eğitim-Sağlık, 3-9 Yaş Grubu İçin Waldorf
Pedagojisi’nin Ana Hatları” Rainer Patzlaff Wolfgang Saßmannshausen
Gerçekleştirdiğimiz Waldorf Pedagojisi Eğitmen Eğitimi Semineri’nin
notları toparlanarak, aşama aşama yayına hazırlanmaktadır. Kitap olarak
ilki 2014 yazında olmak üzere 2015 yılında tamamı basılacaktır. Öte
yandan, Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü
ile işbirliği içinde üç kitapçık daha Türkçeye çevrilmiştir ve bu yaz basılacaktır.
Ayrıca Peter Lang ile Marie-Luise Compani’den “Günümüzde Waldorf
Çocuk Yuvaları” adlı kitap, şu sıra üyelerimizden Ayşen Sert tarafından
Türkçeye çevrilmektedir.
“Çocukluk-Eğitim-Sağlık, 3-9 Yaş Grubu İçin Waldorf Pedagojisi’nin
Ana Hatları, Bölüm II - Eğitim Hedefleri, Eğitim Alanları, Eğitim
Koşulları” adlı kitap için çeviri izni alınmıştır ve şu sıra üzerinde
çalışılmaktadır.
Bazı konuklarımızla çeşitli radyo programlarına katıldık. “Dernek
Başkanımız Tarhan Onur’un birlikte katıldığı ve ayın zamanda çeviri
de yaptığı radyo konuşmaları:
13 Ekim 2008
Fırtına Kuşu Programı: Peter Lang
14 Mayıs 2012
Fırtına Kuşu Programı: Micaela Sauber
28 Mayıs 2012
Fırtına Kuşu Programı: Raul Guerreriro
4 Haziran 2012
Fırtına Kuşu Programı: Raul Guerreriro
22 Kasım 2012
Fırtına Kuşu Programı: Reinhard Coppenrath
1 Mart 2013
Buğday’la Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programı: Tarhan Onur
2 Mayıs 2014
Buğday’la Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programı: Roberto
Pellacini
2011 yılında dernek adımız ve logomuzu Patent altına aldık. 2012
Aralık ayında derneğimizin ikinci Genel Kurulunu yaptık. Katılan
üyelerimiz yeni Yönetim Kurulu’nu seçti. Yeni Yönetim Kurulu’na
Tarhan Onur (Dernek Başkanı), Pınar Anıl Hacaloğlu (Başkan Yrd.),
Birgül Taştan Meriç (Sayman), Derya Şimşek (Sekreter) ve S. Çiler
Kocadağ (Üye) seçildiler.
Metodik-Didaktik doçentimiz ve ödevler sorumlumuz Nurtaç Perazzo,
2012 yılında Karlsruhe'de yapılan "Vertreter Versammlung der
Waldorfkindergärten Deutschland" - Almanya Waldorf Çocuk Yuvaları
Temsilcileri Toplantısı’nda ve 2013 yılında Hannover'da yapılan
"Internationale Treffen der Waldorfkindergärten- Pfingsttagung in
Hannover 2013" - Uluslararası Waldorf Çocuk Yuvaları Pantkot
Toplantısı’nda derneğimizi temsil etmiş ve çalışmalarımızı
anlatmıştır.
21 Şubat 2013 tarihinde derneğimizi temsilen Goetheanum, Dornach
toplantısına Tarhan Onur katıldı. Orada Türkiye’deki Waldorf
oluşumlarının tanınması için yol haritası kabul edilmiştir.
&j08)2
Türkiye’deki Waldorf Oluşumlarının Tanınması İçin Yol Haritası
21 Şubat 2013 tarihinde Dornach’da, aşağıdaki kurumları temsil eden
katılımcılar tarafından kararlaştırılmıştır:
Pedagoji Bölümü, Goetheanum, Dornach, İsviçre
Haager Kreis (Haag Çevresi), Dornach, İsviçre
IASWECE (Uluslararası Waldorf Çocuk Yuvaları Birliği), Stockholm, İsveç
FREUNDE (Rudolf Steiner’in Eğitim Sanatı Dostları), Berlin, Almanya
ESDD (Eğitim Sanatı Dostları Derneği, Türkiye Waldorf Derneği),
İstanbul, Türkiye
1- Marka hakkı verilmemişse ya da henüz verilmediği sürece, bir çocuk
yuvasının ya da bir okulun taşıyıcı organizasyonu, Türkiye’de isminde
ya da başlık olarak kullandığı ibarenin ikinci satırında Waldorf veya
Rudolf Steiner sözcüğünü kullanamaz.
2- Amaç paragrafında ise taşıyıcının amacı neyse tanımlanabilir (Waldorf
Pedagojisi’ni desteklemek, Waldorf Pedagojisi’nden esinlenen... vbg.)
3- Her lisans verilişinden önce, hem Türkiye’deki inisiyatif tarafından
hem de lisans veren tarafından daima ESDD Derneği ile istişarede
bulunulacaktır.
4- ESDD, başka bir karara kadar Waldorf Pedagojisi alanında
Türkiye’deki tüm inisiyatiflerin çatı organizasyonu olarak görülmektedir.
5- Marka hakkına ilişkin başvurular prensip olarak önce ESDD nezdinde
(ulusal lisans) yapılacaktır. ESDD her başvurudan Haager
Kreis’i/Bağımsız Waldorf Okulları Birliği’ni (BUND) veya IASWECE’yi
haberdar edecektir. Veya başvurana, doğrudan temasa geçmeyi tavsiye
edebilir. Buna karşın, uluslar arası organizasyonlar da önceden
Türkiye’deki inisiyatiflerden başvuru almışlarsa, ESDD’yi bu konuda
bilgilendireceklerdir.
6- Marka hakkı başvurusunun ön koşulları şunlardır:
• Oluşumun veya kurumun en az üç yıldır başarıyla var olması
• Eğitilmiş yuva eğitmeni/okul öğretmenlerinin birlikte çalışıyor olması
• Bir Waldorf kurumunda olması gereken ve üzerinde uluslar arası
uzlaşılmış karakteristiklere uyuluyor olması (Uluslar arası konferansın ölçütleri)
• Kurum içinde, eğitmen ve öğretmenlerin pedagojik bağımsızlığını ve
kar amacı gütmeyen oluşumun varlığını statüsünde garanti edecek bir
kamu yararı güden taşıyıcı kurumun mevcudiyeti
• Ülke içinde sıkı işbirliği yapıyor olmak
7- Son kesin tanınma, kurumun Haager Kreis veya IASWECE tarafından
görevlendirilmiş bilirkişilerce ziyaret edilmesinden (gerekiyorsa çok
kere) sonra beyan edilebilecektir ve yazılı olarak yapılacaktır; aynı
zamanda süresi, sürdürülmesi ve lisansın elinden alınmasına ilişkin
ölçütler de burada düzenlenecektir.
2012 Kasım ayında II. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienalin’e
katılarak, Reinhard Coppenrath ve Hasret Özata ile Galata Salt’da
yaklaşık elli kişiye Waldorf Pedagojisi sunumu ve atölye çalışması
yaptık.
2013 yılı Ekim ayında derneğimiz vasıtasıyla, Alanus Üniversitesi’nden
Prof. Jost Schieren ve Doçent Emanuela Assenza ile Boğaziçi
Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle
iki günlük bir Waldorf Pedagojisi Semineri düzenledik. Boğaziçi
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin
yoğun ilgisi ile yapılan seminerin, üniversite müfredatına Waldorf
Pedagojisi’nin girmesine önayak olmasını ve yeni işbirliklerine kapı
açmasını umut ediyoruz.
Bu yıl Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Euritmist Roberto Pellacini
ile birlikte 10 hafta sonu süren Euritmi seminerleri gerçekleştirdik. 21
Haziran’da ise büyük bir coşkuyla gösterimizi yaptık. Türkiye’de ilk
defa yapılan bu gösterinin, ilerideki Euritmi gösterilerine esin kaynağı
olmasını diliyoruz.
22 Mayıs 2014’de IPA Oyun Konferansı’na katılarak Waldorf
Pedagojisi’nde oyunun önemini anlatan Waldorf eğitmeni ve dernek
üyemiz Şafak Topkaya ile birlikte bir Masa Tiyatrosu sunumunu
İngilizce olarak gerçekleştirdik.
8 Haziran 2014 tarihinde, III. Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne iki
sunum ile katıldık. Bu kez Waldorf eğitmenimiz Şafak Topkaya Masa
Tiyatrosunu Türkçe olarak sundu. Daha sonra Euritmi Semineri
Doçentimiz Roberto Pellacini Waldorf Pedagojisi’nde Euritmi’nin yeri
konusunu pratik örneklerle sundu.
Bu yıl katıldığımız Bienal sunumlarımız, üyelerimizden Sinem Arslan
tarafından gönüllü olarak fotoğraf ve video kayıtları yapılarak
belgelenmiştir.
Üyelerimizin talebi üzerine, Waldorf Pedagojisi’ne yönelik okuma
grupları oluşturduk ve halen sürdürülmektedir.
Dernek Başkanımız Tarhan Onur, doçentimiz Nurtaç Perazzo ve
mentorumuz Ulla Middelkamp birlikte Ekim 2014 de Viyana’da
yapılacak olan IASWECE Early Childhood Trainers Colloquium’a
katılacaklar ve derneğimizle ülkemizi temsil edeceklerdir.
Hiçbir ücret almadan yıllar boyunca gelerek bize bilgilerini armağan
eden doçentlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmadan bu günkü
yerimizde olamazdık.
Derneğimize katkıda bulunan destekçilerimize teşekkür ediyoruz…
IASWECE (International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood
Education) - Uluslararası Steiner/Waldorf Erken Çocukluk Eğitimi Birliği
Landesarbeitsgemeinschaft Hamburg Waldorf Okulları Eyalet Çalıştayı (LAG, Hamburg)
Landesarbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein Eyalet Çalıştayı
Arbeitsgemeinschaft der Waldorfkindergärten Berlin/Brandenburg Berlin/Brandenburg Waldorf Çocuk Yuvaları Çalışma Grubu
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. Rudolf Steiner’in Eğitim Sanatı Dostları Derneği
Goetheanum, Pædagogische Sektion, Dornach Goetheanum, Pedagoji Bölümü, Dornach
Seminar für Waldorfpædagogik Hamburg Waldorf Pedagoji Semineri, Hamburg
Internationale Vereinigung der Waldorfkindergarten e.V. Uluslararası Waldorf Çocuk Yuvaları Birliği
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV)
Orhan Onur Dış Ticaret Anonim Şirketi
Baroque Tours & Travel
Alman Büyükelçiliği Çocuk Yuvası Yöneticisi Renate Schlosser Zengin
Yaptığımız çalışmaları www.egitimsanatidostlari.org web sayfamızda bulabilirsiniz.
Facebook linkimiz: www.facebook.com/groups/135514276465392
Derneğimizin planlanan yeni seminer ve atölye çalışmaları ile mentorluk çalışmalarının
finansmanı için üyelerimizin bağışlarını bekliyoruz. Teşekkür ederiz.
ESDD - Haziran 2014
Download

Bülten (Türkçe) - Eğitim Sanatı Dostları Derneği