Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
TESTIRANJE KVALITETA SERVISA
U MOBILNIM MREŽAMA
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
1
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
ZNAČAJ KVALITETA SERVISA (QoS)
• Kriterijum = Zadovoljstvo korisnika mobilnog telefona
• Loš kvalitet mreže narušava reputaciju operatera
– Prekid veze, loš kvalitet komunikacije, duga uspostava veze
• Korisnik će se skraćivati korišćenje kada je kvalitet loš
• Privlačenje pretplatnika:
– Propagandne kampanje na bazi QoS
“kristalno jasno”, “najbolja mreža”,…
• Izvođači radova na mreži:
– Kako obezbediti kvalitet radova izvođača angažovanih po principu
“ključ u ruke” ?
– QoS može imati komercijalni značaj pri pregovorima sa
isporučiocima : QoS = kriterijum za prijem nove mreže
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
2
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
Kako specificirati (QoS)
• Imati uvek na umu iskustvo pretplatnika
– Šta je podsticaj za zadovoljstvo pretplatnika
– Koji su faktori bitni za pretplatnika
(servisi, tehnologijes Video telefonija, Internet, ….)
• Pravilno definisati parametre ocenjivanja
– Napr. učestalost pada veze, kvalitet govora, protok podataka
• Izbor prave metode merenja
– U saglasnosti sa ETSI
• Imati nezavistan i objektivan ugao posmatranja
– Merenje ukupne veze, kako to i korisnik posmatra
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
3
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
Postaviti realne ciljeve
Resultujući budžet kvaliteta
sopstvene mreže
Cena
Mreža
konkurencije
80%
•
•
85%
90%
Ciljni kvalitet
Sopstvene
mreže
95%
Uspešnost poziva
100%
100% perfektna mreža finansijski nedostižna
Veće ulaganje – bolji kvalitet od konkurencije
 BENCHMARK Testovi
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
4
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
KAKO ovaviti Benchmark testiranje
od planiranja do izveštaja
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
5
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
Merni proces
FAZA 1
FAZA 2
FAZA 3
FAZA 4
Priprema i
planiranje
Izvršenje:
Testiranje
Analiza merenja,
izveštaji
Optimizacija mreže,
korekcije
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
6
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
Planiranje kampanje merenja
•
Definisanje ciljeva merne kampanje
– Preciziranje (grad / deo teritorije)
– Definisanje područja merenja (prema važnosti)
– Plan mernih ruta
•
Definisanje mernih parametara prema podacima o
korišćenju mreže korisnika
– Srednja dužina poziva, prosečan
“download”obim
•
Izbor odgovarajuće merne opreme za zadate
potrebe
Faza 1:
Priprema i planiranje
Trebinje 18-20.05.2011
Faza 2:
Drive Test
Faza 3:
Analiza podataka i izveštaji
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
Faza 4:
Optimizacija mreže, korekcije
7
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
Priprema merenja
•
Konfigurisanje programa merenja za kampanju
– Broj poziva, broj ponovnih pokušaja, ….
•
Dizajn jednostavnog GUI radi lakšeg praćenja
- posebno za neiskusne vozače
•
Radi izbegavanja nekompatibilnosti:
isti sistem merenja i GUI za drive testove i
“pešačke” testove
Faza 1:
Priprema i planiranje
Trebinje 18-20.05.2011
Faza 2:
Drive Test
Faza 3:
Analiza podataka i izveštaji
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
Faza 4:
Optimizacija mreže, korekcije
8
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
Testiranje u vožnji “Drive test”
•
•
•
•
•
pre-definisan program merenja i GUI
– Pripremu obavlja stručnjak
–  “drive test” može da obavi priučeno lice
Dnevnik
Svakodnevna provera opreme
Verifikacija rezultata sa malim kašnjenjem
– Mali merni fajlovi
Trenutno preduzimanje mera
– Uočiti probleme trenutno u toku testa
– Trenutno reagovati na uočeni problem
(napr. ponavljanje testa u tom području sa dodatnim ili drugim
testovima)
Faza 1:
Priprema i planiranje
Trebinje 18-20.05.2011
Faza 2:
Drive Test
Faza 3:
Analiza podataka i izveštaji
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
Faza 4:
Optimizacija mreže, korekcije
9
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
“Pešačko” testiranje – unutrašnjost objekata
•
Vremenski zahtevno, potrebno
dobro planiranje
•
Provera samo u nekim tačkama i
na nekoliko spratova
•
Ne treba GPS !
 radi određivanja lokacije se
mogu koristiti spratne podloge
Faza 1:
Priprema i planiranje
Trebinje 18-20.05.2011
Faza 2:
Drive Test
Faza 3:
Analiza podataka i izveštaji
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
Faza 4:
Optimizacija mreže, korekcije
10
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
Testiranje u vozu – specifičnosti
•
Nema spoljne antene
•
Testiranje ako GPS prodire u vagon
•
Utvrditi da li je vagonski ripiter za sve
frekvencije
•
Napajanje po mogućstvu mrežno ili iz
velike baterije
•
Zabeležiti tip vagona
Faza 1:
Priprema i planiranje
Trebinje 18-20.05.2011
Faza 2:
Drive Test
Faza 3:
Analiza podataka i izveštaji
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
Faza 4:
Optimizacija mreže, korekcije
11
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
Značaj ROAMINGA
•
Dodatna korist drive testa korišćenjem
roaming SIM kartice
•
Šta testirati?
– Da li vaša mreža može da “zakači” i
zadrži inbound roamera?
– ‘Preferirana mreža‘
– Granična vrednost za preferiranu mrežu
– GPRS i roaming
•
Korišćenje Ascom-ovog roaming “know how”
Faza 1:
Priprema i planiranje
Trebinje 18-20.05.2011
Faza 2:
Drive Test
Faza 3:
Analiza podataka i izveštaji
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
Faza 4:
Optimizacija mreže, korekcije
12
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
Analiza merenja
•
Kompatibilnost podataka (drive, pešački,
stacionarni testovi)
– Isti alat za izveštavanje za sve podatke
– Smanjenje napora
•
Korišćenje predefisanih analiza i izveštaja
•
Indentifikacija ključnih nalaza i područja za
moguća poboljšanja
•
Korišćenje alata za automatsku pretragu
“problematičnih” područja u merenim podacima
•
Poklapanje “problematičnih područja” sa
geografskim podacima
Faza 1:
Priprema i planiranje
Trebinje 18-20.05.2011
Faza 2:
Drive Test
Faza 3:
Analiza podataka i izveštaji
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
Faza 4:
Optimizacija mreže, korekcije
13
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
Izveštaji za rukovodstvo
•
Izveštaj o rangiranju operatera
– radi poređenja sopstvene sa mrežom konkurencije
•
Prezentacija resultata treba da bude jednostavna i jasna
– razumljivo za netehničko osoblje
•
Izveštaji za različite potrebe
– tehničko rukovodstvo, marketing, menadžment
•
Naglašavanje slabosti i dobrih strana
– pošten izveštaj pruža podlogu za unapređenje mreže
•
Naznačavanje potrebnih aktivnosti
– kao osnova za poboljšanje mreže
Faza 1:
Priprema i planiranje
Trebinje 18-20.05.2011
Faza 2:
Drive Test
Faza 3:
Analiza podataka i izveštaji
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
Faza 4:
Optimizacija mreže, korekcije
14
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
Povratni uticaj na optimizaciju mreže
•
Definisanje kritičnih prodručja
– loše pokrivanje
– interferencija
– definicija suseda
•
Nalaženje razloga za neuspostavljanje
ili pad veze
•
Zašto je kvalitet zvuka nizak?
•
Zašto je protok nizak?
Faza 1:
Priprema i planiranje
Trebinje 18-20.05.2011
Faza 2:
Drive Test
Faza 3:
Analiza podataka i izveštaji
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
Faza 4:
Optimizacija mreže, korekcije
15
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
ASCOM rešenja
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
16
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
ASCOM rešenja
TEMS™ SYMPHONY
SNAŽNA, PROŠIRIVA I FLEKSIBILNA PLATFORMA
JEDINO BENCHMARKING REŠENJE KOJE ĆETE UVEK
TREBATI
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
17
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
TEMS™ SYMPHONY
• Konačno mobilni operateri mogu reći doviđenja skupocenom
dupliranju Benchmark alata za testiranje.
• Sa TEMS Symphony™, za sve benchmark potrebe, uključujući
Drive test, “pešačke” testove i testiranje u unutrašnjosti objekata
može se koristiti jedinstvena snažna hardverska platforma
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
18
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
TEMS™ SYMPHONY
MTP-4 šasija sa platformom za telefone
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
19
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
TEMS™ SYMPHONY
Prednosti Benchmark rešenja “sve u jednom”
• Jedinstvena, svestrana platforma (MTP-4) za benchmarking:
iz vozila, u unutrašnjosti objekata i pešački
• Projektovana za buduće 4G potrebe, sa brzim procesorima i
velikim memorisjkum kapacitetom
• Fleksibilnost: podrška za različite tipove uređaja (uključujući
tradicionalne terminale i modeme)
• Odvojiv GUI omogućava korisniku pregled i analizu podataka
daljinski
• Podrška za postojeće i buduće bežične standarde
• Vodeći na tržištu po kapacitetu uključujući četiri procesora i 12
kanala; proširivost do 16 procesora/24 kanala
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
20
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
TEMS™ SYMPHONY
Šta se može uraditi sa platformom MTP-4
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
21
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
TEMS™ SYMPHONY
Šta se može uraditi sa platformom MTP-4
• Prihvat različitih telefona i drugih uređaja
mobilnog korisnika
• Kontrola preko GUI sa tablet PC-a ili daljinski
• QoS testovi za različite mobilne tehnologije:
GSM, GPRS, EDGE, CDMA2000, EV-DO,
WCDMA, HSPA, WiMAX, i LTE
• “On line” ili naknadna (TEMS™ Discovery)
analiza prikupljenih podataka; čitljivo i za druge
alate za analizu
• Više MTP-4 platformi se može kontrolisati istim
GUI
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
22
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
TEMS™ SYMPHONY
Osobine platforme MTP-4
• Srce platforme se sastoji od 4 nezavisna procesora
opremljena ugrađenim Windows® OS
• Odgovarajuća procesorska snaga za zahtevne
algoritme kao št su:
 Perceptual Objective Listening Quality Analysis
(POLQA) and
 Perceptual Evaluation of Video Quality (PEVQ)
• Sistem simulira aktivnost tipičnog korisnika mobilne
mreže pri korišćenju širokopojasne veze i svih vrsta
servisa u 3G i 4G mrežama bez ograničenja
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
23
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
TEMS™ SYMPHONY
Interfejs moduli (MIF)
Phone MIF: modul za kontrolu test telefona preko USB
interfejsa, audio interfejs, SIM card slot, napajanje i cikliranje
uključivanja telefona
USB 12V MIF: modul sa dva USB interfaces sa cikliranim
napajanjem i jedan izlaz 12VDC za priključenje komercijalnih
USB modema i RF scenera
MiniCard MIF: modul sa Mobile Radio PCIe MiniCard za
mobilnu komunikaciju 2G/3G/4G, SIM card slot, i dve antene za
testiranje govorne komunikacije i prenosa podataka
Jedna MTP-4 šasija može da prihvati do 12 MIF.
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
24
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
TEMS™ SYMPHONY
Različiti kompleti
• Komplet za vozilo
• Prenosni komplet
• Stacionarni komplet
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
25
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
TEMS™ SYMPHONY
Ostale osobine
• Compact and lightweight
• Four powerful CPUs (i7 4GB RAM) on board
• Eight (up to 24) power-cycled USBinterfaces
per MTP-4 unit
• Up to 12 handsets per chassis
• Up to 12 PCIe MiniCard modules per MTP-4
unit Phone platform (up to five phones)
• RF isolated version of phone platform
available
• Test phones with dummy battery and external
antenna interface
• Vehicle kit with quick and easy fixation of
MTP-4 units
• Portable kit with battery for indoor
measurements
• Easily accessible SIM card slots for all test
devices
• Sensitive GPS on board
• Cascading of MTP-4 chassis without external
switch
Trebinje 18-20.05.2011
• Gigabit backbone LAN
• Dedicated communication module
(WLAN/mobile)
• Extended input voltage range: 10 to 28VDC
(continuous, short dips to 6VDC)
• Integrated UPS functionality for use in train or
vehicle
• Connection of two different power supplies is
possible
• Battery swap during operation
• Charge control and alarm of battery
• DC output for auxiliary equipment
• Hardware dongle inside
• Mechanical protection of cables and Interfaces
• Ruggedized (for handling, shock, and vibration)
• Wide temperature range (0 to 60°C)
• Extended temperature range on request (-20°C)
• All interfaces and display on one side
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
26
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
TEMS™ SYMPHONY
Merne funkcionalnosti
• Best algorithms for speech, video, and audio
testing – industrial and ITU Standards
• Video telephony clips feeding directly into the
mobile device
• Video telephony clips on the mobile device screen
captured electronically
• Referenced and non-referenced video algorithms
• Speech MOS values displayed in real-time during
tests
• Compact measurement data files
• Online display of AMR codec status
• Video-quality MOS algorithm on mobile video
applications
• Real speech quality
• In-band audio problem detection with silence, level
jump, echo gaps
• Mobile data tests: HTTP, FTP, UDP, WAP,
SMS/MMS, Ping, and e-mail
• Mobile application protocol stack (MMS, WAP)
Trebinje 18-20.05.2011
• Measurement trigger points precisely defined
per ETSI
• Protocol messages recorded with air interface
Layer 3 data
• Combined test mobile phone and scanner
measurements
• Subscriber view of QoS in uplink and downlink
• Simulation of subscriber behavior
• Live recording and call statistics
• Detailed decoding of engineering data: Layer 3,
RLC/MAC messagesMeasurements over
different air interfaces: GSM, GPRS, EDGE,
WCDMA, CDMA-1X, WiMAX
• Supports current technologies: HSPA+, WiMAX
(4G), CDMA EV-DO
• GPRS/EDGE transmission-specific data: TBF
usage, QoS fulfillment, time used/time wasted
• Detection of unlawful transmitters in the LTE
frequency bands
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
27
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
TEMS™ SYMPHONY 6.0
Najnovije izdanje 6.0
•
Najnovija MTP-4 hardverska platforma
•
Novi LTE
•
PCIe moduli za test kovorne komunikacije i prenosa podataka
•
SRU GSM/WCDMA skener
•
Samsung UMTS telefoni
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
28
Testiranje kvaliteta servisa u mobilnim
mrežama
Hvala na pažnji
Kontakt informacije
Milivoje Ostojić, dipl. Inž.
CRONY doo
Surčinski put 1M
Tel: +381 11 260 77 58
Fax: +381 11 260 77 60
Mob: *381 64 826 44 11
[email protected]
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
29
Download

TESTIRANJE KVALITETA SERVISA U MOBILNIM MREŽAMA