T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
1
150021
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
OKSİJEN MASKESİ HAZNELİ
Miktar
5000 Adet
1.Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak
2.Tek tek orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak.
3.En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacaktır.
4.Numuneyi gerekirse bölüm kullanacak.
5.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
2
150042
ÜÇ YOLLU MUSLUK İKİ UCU F BİR UCU M (BAS.DAY)
100 Adet
1- Numune üzerinden dağerlendirme yapılacaktır.
3
150101
KORONER ANJIO ENJEKTÖRÜ
6000 Adet
1. Tek tek steril orjinal ambalajda paketlenmiş ve dispozable olacak. Üzerinde son kullanma tarihi olacak. Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır
3. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak.
4. En az 2 adet numune verilecek, sadece katolog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacaktır.
5. En az 10 cc hacimli; luer lock’lu, hazne kısmında 2, piston kısmında 1 adet halkalı olmalı; pistonu
geri çıkmamalı ve piston gövdesi bükülmemeli; 1 cc’lik emniyet frenine sahip olmalı, mikrobubbles’ların enjeksiyonunu
engel olacak rezervuar kısmı bulunmalı, kristal saydamlığında olmalıdır.
6- Manifold bağlandığında sabit kalacak, dönmeyecektir.
4
150106
MEDRAD OTOMATİK ANJİO ENJ.İÇİN DİSP.ENJEKTÖR
250 Adet
1-Hastanemiz anjiografi laboratuarı bölümünde mevcut bulunan pompa enjektör sistemlerine uyumlu olmalıdır.
2-Orijinal ambalajında ve steril, tek kullanımlık olmalıdır.
3-Teslim edilecek ürün üzerinde son kullanma tarihi yazılı ve teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.Kullanım süresi 3 aydan az kalan ürünler için
kullanım süresi 1 yıl olan yeni ürünlerle değişimi firma taahhüt etmelidir.
4-Şırıngalar 150ml kapasitesinde olacaktır.
5-Her steril şırınga paketi içerisinde bir adet şırınga bulunacaktır.
6-Kullanım esnasında şırıngaların tırnak kısmında yıpranma ve kırılma olmaması, kullanımı engellememesi gerekmektedir.
7-Enjektör üzerindeki sistem kullanılarak şırınga içinde kontrast madde olsa bile şırınga çıkarılabilecek ve şırınga kaldığı yerden bir başka işlem için
kullanılabilecektir.Gerekli görülür ise bu özellik mevcut cihaza takılarak test edilecektir.
8-En az 1 numune teslim edilecektir.
9-Şırınganın tırnak kısmı çift dişli olmalıdır.
10-Teklif edilecek ürünün üzerinde veya ambalajında CE belgesi olacaktır.
5
150108
ANJIOMAT 6000 CİHAZI İÇİN PLASTİK DİSP. ENJEKTÖR
400 Adet
1-Hastanemiz anjiografi laboratuarı bölümünde mevcut bulunan pompa enjektör sistemlerine uyumlu olmalıdır.
2-Orijinal ambalajında ve steril, tek kullanımlık olmalıdır.
3-Teslim edilecek ürün üzerinde son kullanma tarihi yazılı ve teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.Kullanım süresi 3 aydan az kalan ürünler için
kullanım süresi 1 yıl olan yeni ürünlerle değişimi firma taahhüt etmelidir.
4-Şırıngalar 150ml kapasitesinde olacaktır.
5-Her steril şırınga paketi içerisinde bir adet şırınga bulunacaktır.
6-Kullanım esnasında şırıngaların tırnak kısmında yıpranma ve kırılma olmaması, kullanımı engellememesi gerekmektedir.
7-Enjektör üzerindeki sistem kullanılarak şırınga içinde kontrast madde olsa bile şırınga çıkarılabilecek ve şırınga kaldığı yerden bir başka işlem için
kullanılabilecektir.Gerekli görülür ise bu özellik mevcut cihaza takılarak test edilecektir.
8-En az 1 numune teslim edilecektir.
9-Şırınganın tırnak kısmı tek dişli olmalıdır.
10-Teklif edilecek ürünün üzerinde veya ambalajında CE belgesi olacaktır.
6
150125
C SKOPİ KILIFI
2000 Adet
1-Ebatları 80*80 cm olmalıdır.
2-Kliniğimizdeki Anjio Tüp başlığına Uygun Olmalıdır.
3-50 Mikron polietilen malzemeden üretilmelidir.
4-Şeffaf olmalıdır.
5-Tüp başlığına tutunabilmesi için bir kenarında lastik bulunmalıdır.
6-Eto veya gama ile steril edilmiş olmalıdır.
7-Medikal özellik taşıyan hammadde ile üretilmiş olmalı ve bu husus ihale dosyasına konulacak evrak ile teyit edilmelidir.
7
150126
RADYASYON KORUYUCU PANEL KILIFI 110X70
1-Ebatları 110x70 olmalıdır.
400 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
7
150126
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
RADYASYON KORUYUCU PANEL KILIFI 110X70
Miktar
400 Adet
2- Kliniğimizdeki koruyucu panele uygun olmalıdır.
3. Şeffaf olmalıdır.
4.Panele tutunabilmesi için ucu lastik olmalı ve lastik sağlamolup panel üzerinde kaymayacak şekilde tasarlanmalıdır.
5.Kılıf eto veya gama ile steril edilmiş olmalıdır, deforme veya açık olan ürünlerin değiştirmeyi taahüt etmelidir.
6.Numune üzerinden değerlendirilecektir.
8
150163
GUIDE WİRE 145-150CM 0.038" J CURVE 3MM
3000 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Genel amaçlı, paslanmaz çelikten yapılı, PTFE veya benzeri madde ile kaplı, fixed core özellikte olacaktır.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
9
150172
GUIDE WİRE EXCHANGE 250-270 CM 0.035" J CURVE 3MM
400 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi
sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Genel amaçlı, Paslanmaz çelikten yapılı, PTFE veya benzeri madde ile kaplı, fixed core özellikte olacaktır.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
10
150182
GUIDE WİRE HYDROPHİLE 0.035" 145-150 CM J UÇLU(TERUMO TİP VEYA BENZERİ)
1000 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. Özel Amaçlı, hidrofilik özellikte Terumo tipi veya benzerlikte, guıde wire hydrophile 0.035”, 145–150 cm, j uçlu (Terumo tipi veya benzeri)
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
11
150183
GUIDE WİRE HYDROPHİLE 0.038" 145-150 CM J UÇLU(TERUMO TİP VEYA BENZERİ)
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. Özel Amaçlı, hidrofilik özellikte Terumo tipi veya benzerlikte, guıde wire hydrophile 0.038”, 145–150 cm, j uçlu (Terumo tipi veya benzeri)
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
12
150191
BACK-UP GUIDE WİRE 0,035" 250-300 CM
250 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4.En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. Genel amaçlı, Paslanmaz çelikten yapılı, PTFE veya benzeri madde ile kaplı, fixed core özellikte olacaktır.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandıralcak.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
13
150192
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
BACK-UP GUIDE WİRE 0,038" 250-270 CM
Miktar
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. Genel amaçlı, Paslanmaz çelikten yapılı, PTFE veya benzeri madde ile kaplı, fixed core özellikte olacaktır.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
14
150281
GUIDING KATATER EKSTRA SUPPORT ( VODA)
400 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yarısı yan delikli yarısı yan deliksiz olacaktır.
15
150301
GUIDING KATATER HİGH TAKE-OFF 3,5 VL 7F SOL
400 Adet
1. Tek tek steril Orjinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
3. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
4. En az bir örnek verilecek, katolog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, uç yan delikli, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek
olacak. Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
16
150371
EL GAMEL KATATER TİP 1 6F 100CM
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak, En az 1000 PSI basınca dayanıklı
olacak, Super tourque özellikte olacaktır.
17
150372
EL GAMEL KATATER TİP 2 6F 100CM
200 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak, En az 1000 PSI basınca dayanıklı
olacak, Super tourque özellikte olacaktır.
18
150373
EL GAMEL KATATER TİP 3 6F 100CM
200 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak, En az 1000 PSI basınca dayanıklı
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
18
150373
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
EL GAMEL KATATER TİP 3 6F 100CM
Miktar
200 Adet
olacak, Super tourque özellikte olacaktır.
19
150391
JUDKINS TEKNİK AL1 6F SOL
100 Adet
1. Tek tek steril orjinal ambalajda paketlenmiş olacak,Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işarei bulunacaktır. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş
ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
3. En az bir örnek verilecek, katolog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak
4. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak , Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
5. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
20
150392
JUDKINS TEKNİK AL2 6F SOL
100 Adet
1. Tek tek steril orjinal ambalajda paketlenmiş olacak,Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işarei bulunacaktır. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş
ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
3. En az bir örnek verilecek, katolog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak
4. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak , Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
5. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
21
150393
JUDKINS TEKNİK AL3 6F SOL
50 Adet
1. Tek tek steril orjinal ambalajda paketlenmiş olacak,Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işarei bulunacaktır. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş
ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
3. En az bir örnek verilecek, katolog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak
4. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak , Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
5. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
22
150401
JUDKINS TEKNİK AR1 6F SAĞ
150 Adet
1. Tek tek steril orjinal ambalajda paketlenmiş olacak,Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işarei bulunacaktır. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş
ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
3. En az bir örnek verilecek, katolog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak
4. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak , Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
5. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
6. Judkıns teknik, AR1, 6F HF sağ
23
150402
JUDKINS TEKNİK AR2 6F SAĞ
150 Adet
1. Tek tek steril orjinal ambalajda paketlenmiş olacak,Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3.En az 1yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak , Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
24
150411
JUDKINS TEKNİK JL VEYA FL 3,5 6F SOL
300 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3.En az 1yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
25
150412
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
JUDKINS TEKNİK JL VEYA FL 4 6F SOL
Miktar
6000 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4..En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
26
150413
JUDKINS TEKNİK JL VEYA FL 4,5 6F SOL
250 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
27
150414
JUDKINS TEKNİK JL VEYA FL 5 6F SOL
400 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3.En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
28
150415
JUDKINS TEKNİK JL VEYA FL 6 6F SOL
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3.En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
29
150421
JUDKINS TEKNİK JR VEYA FR 3,5 6F SAĞ
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
30
150422
JUDKINS TEKNİK JR VEYA FR 4 6F SAĞ
6000 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az 1 numune ve katalog veya broşür verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, incelenme sırasında gerekirse numune
kullanılacaktır.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
30
150422
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
JUDKINS TEKNİK JR VEYA FR 4 6F SAĞ
Miktar
6000 Adet
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
31
150461
SAFEN BY-PASS KATATERİ 6F SOL
200 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3.En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az 1 numune ve katalog veya broşür verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, incelenme sırasında gerekirse numune
kullanılacaktır.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
32
150462
SAFEN BY-PASS KATATERİ 6F SAĞ
150 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
33
150471
MULTIPURPOSE UCU AÇ.YAN DELİKLİ MPA II 6F 100CM
400 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
34
150494
PİGTAİL KATATER YAN DELİKLİ 110 CM 6 F
2000 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire-braided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak özellikte, kuvvetli plastık hafiza (memory) özellikte, en az
1000 psi basınca dayanıklı, süper torqe özellikte olacaktır.
35
150541
BRACHİAL GUIDING KATATER VODA VR 2 6F
10 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan deliksiz olacaktır.
36
150542
BRACHİAL GUIDING KATATER VODA VL 4,5
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
36
150542
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
BRACHİAL GUIDING KATATER VODA VL 4,5
Miktar
100 Adet
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan deliksiz olacaktır.
37
150543
BRACHİAL GUIDING KATATER VODA VL 5 6F
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan deliksiz olacaktır.
38
150559
TROMBUS ASPİRASYON KATATERİ
50 Adet
1-Aspirasyon katateri koroner veya periferik arterlerde bulunan taze ve yumuşak emboli veya trombüsün aspirasyonu için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
2. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
3. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
4. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
5. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
6. 140±10cm boyunda, koroner içi trombus aspirasyonuna uygun, torkabilitesi ve iletebilme özelli ği yüksek olacatır. Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı,
guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
39
150563
GUIDE WİRE STEERABLE STANDART
75 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Torkabilite yüksek, En az 165cm, en çok 190 cm, Çap ı 0.014”, Ucu j curve, distal ucu radyoopak olacak, Gövde PTFE veya benzeri madde ile kaplı olacak.
Steerable guıde wire standart.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
40
150564
GUIDE WİRE STEERABLE FLOPİ
3000 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Torkabilite yüksek, En az 165cm, en çok 195 cm, Çap ı 0.014”, Ucu j curve, distal ucu radyoopak olacak, Gövde PTFE veya benzeri madde ile kaplı olacak.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
41
150565
GUIDE WİRE STEERABLE İNTERMEDIATE
200 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
41
150565
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
GUIDE WİRE STEERABLE İNTERMEDIATE
Miktar
200 Adet
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Torkabilite yüksek, En az 165cm, en çok 190 cm, Çap ı 0.014”, Ucu j curve, distal ucu radyoopak olacak, Gövde PTFE veya benzeri madde ile kaplı olacak.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
42
150566
GUIDE WIRE STEERABLE EXTRA SUPPORT
300 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Torkabilite yüksek, En az 165cm, en çok 190 cm, Çap ı 0.014”, Ucu j curve, distal ucu radyoopak olacak, Gövde PTFE veya benzeri madde ile kaplı olacak.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
43
150567
GUIDE WIRE STEERABLE HİDROFİLİK
400 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. Torkabilite yüksek, En az 185cm, en çok 190 cm, Çap ı 0.014”, Ucu j curve, distal ucu radyoopak olacak, Özel Amaçlı, hidrofilik özellikte Terumo tipi veya
benzerlikte olacak. Steerable guıde wire hidrofilik.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
44
150581
STANDART MONORAİL BALON 1.5 MM, 2 CM
500 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1(bir) yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4.Balon profili düşük olmalıdır, lezyon giriş profili maksimum 0.016 inch olmalı, geçiş profili 0.022 inch’i aşmamalıdır.
5.Balonda çift veya balonun ortasında tek marker olmalıdır.
6.Balon geçiş çapının düşük olabilmesi için kapalı iken yapraklar (fold) şeklinde üzerine kapanmış olmalı, şişirilip indirildiği zaman bu yapıyı tekrar
kazanabilmelidir.
7.Lezyon geçişini kolaylaştırmak için özel kaplama ile kaplanmış olmalıdır. Bu kaplama balonun bütün yüzeyinde olmamalı sadece geçiş yaparken (kapalı iken)
damar cidar ile temas eden yüzeylerde olmalı, şişirildiğinde açığa çıkan balon kısımlarında kaplama olmamalıdır.
8.Nominal basınç ve rated burst basınç aralığı dar olmamalı.
9.Teklif edilen ürün üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.
10. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak
11.Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
45
150585
STANDART MONORAİL BALON 2.0 MM, 2 CM
300 Adet
1.Tek tek steril orjinal ambalajlarda paketlenmiş olacak, dispozaple olacak, üzerinde son kullanım tarihi olacak sterilizasyon tipi ve özelliği paketin üzerinde
belirtilmiş olacak.
2 Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12ay starilizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
balonları kullanım süresi bir yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt edilmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. Semi compliant özellikte rated bust pressure en az 14atm, balon ucu profili (lezyon giriş profili) 0.019'ten yüksek olmamalı, blonun inme süresi hızlı (bir emişte)
olmalı.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak. Firmalar katalog üzerinde bir bir işaretleme
yapacak.
46
150586
STANDART MONORAİL BALON 2.0 MM, 9-12 MM
300 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
46
150586
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
STANDART MONORAİL BALON 2.0 MM, 9-12 MM
Miktar
300 Adet
belirtilmiş olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak
5. Semi compliant özellikte, rated burst pressure en az 14 atm, balon ucu profili (lezyon giriş profili, distal lezyon profili) 0.019” ten yüksek olmamalı, balonun inme
süresi hızlı (bir emişte) olmalı, Standart monorail balon, 2.0mm, 9-12mm
6.Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
47
150591
STANDART MONORAİL BALON 2.5 MM, 2 CM
250 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde
belirtilmiş olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak
5. Semi compliant özellikte, rated burst pressure en az 14 atm, balon ucu profili (lezyon giriş profili, distal lezyon profili) 0.019” ten yüksek olmamalı, balonun inme
süresi hızlı (bir emişte) olmalıdır.Standart monorail balon, 2.5mm, 2cm
6.Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
48
150595
STANDART MONORAİL BALON 2.75 MM 2CM
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde
belirtilmiş olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak
5. Semi compliant özellikte, rated burst pressure en az 14 atm, balon ucu profili (lezyon giriş profili, distal lezyon profili) 0.019” ten yüksek olmamalı, balonun inme
süresi hızlı (bir emişte) olmalı, Standart monorail balon, 2.75mm, 2cm
6.Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
49
150596
STANDART MONORAİL BALON 2.75 MM, 9-12 MM
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde
belirtilmiş olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak
5. Semi compliant özellikte, rated burst pressure en az 14 atm, balon ucu profili (lezyon giriş profili, distal lezyon profili) 0.019” ten yüksek olmamalı, balonun inme
süresi hızlı (bir emişte) olmalı, Standart monorail balon, 2.75mm, 9-12mm
6.Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
50
150601
STANDART MONORAİL BALON 3.0 MM 20 MM
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde
belirtilmiş olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak
5. Semi compliant özellikte, rated burst pressure en az 14 atm, balon ucu profili (lezyon giriş profili, distal lezyon profili) 0.019” ten yüksek olmamalı, balonun inme
süresi hızlı (bir emişte) olmalı, Standart monorail balon, 3,0 mm, 2cm
6.Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
51
150602
STANDART MONORAİL BALON 3.0 MM, 9-12 MM
150 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
51
150602
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
STANDART MONORAİL BALON 3.0 MM, 9-12 MM
Miktar
150 Adet
belirtilmiş olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak
5. Semi compliant özellikte, rated burst pressure en az 14 atm, balon ucu profili (lezyon giriş profili, distal lezyon profili) 0.019” ten yüksek olmamalı, balonun inme
süresi hızlı (bir emişte) olmalı, Standart monorail balon, 3.0mm, 9-12mm
6.Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
52
150606
STANDART MONORAİL BALON 3.25 MM 2 CM
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde
belirtilmiş olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak
5. Semi compliant özellikte, rated burst pressure en az 14 atm, balon ucu profili (lezyon giriş profili, distal lezyon profili) 0.019” ten yüksek olmamalı, balonun inme
süresi hızlı (bir emişte) olmalı, Standart monorail balon, 3.25mm, 2cm
6.Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
53
150609
STANDART MONORAİL BALON 3.5 MM 2 CM
40 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde
belirtilmiş olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak
5. Semi compliant özellikte, rated burst pressure en az 14 atm, balon ucu profili (lezyon giriş profili, distal lezyon profili) 0.019” ten yüksek olmamalı, balonun inme
süresi hızlı (bir emişte) olmalı,
6.Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
54
150610
STANDART MONORAİL BALON 3.5 MM 9-12 MM
30 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde
belirtilmiş olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak
5. Semi compliant özellikte, rated burst pressure en az 14 atm, balon ucu profili (lezyon giriş profili, distal lezyon profili) 0.019” ten yüksek olmamalı, balonun inme
süresi hızlı (bir emişte) olmalı, Standart monorail balon, 3.5mm, 9-12mm
6.Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
55
150614
STANDART MONORAİL BALON 4.0 MM 2 CM
10 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde
belirtilmiş olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak
5. Semi compliant özellikte, rated burst pressure en az 14 atm, balon ucu profili (lezyon giriş profili, distal lezyon profili) 0.019” ten yüksek olmamalı, balonun inme
süresi hızlı (bir emişte) olmalı, Standart monorail balon, 4.0mm, 2cm
6.Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
56
150631
NON-COMLİANT MONORAİL BALON 2.5 MM 8-10 MM
125 Adet
Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
56
150631
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
NON-COMLİANT MONORAİL BALON 2.5 MM 8-10 MM
Miktar
125 Adet
olacak.
1. Non-Compliant PTCA balonu koroner darlıkların tedavisi için kullanılabilmelidir.
2. Balon momoroil ve Non-compliant özelliğinde olmalıdır. Bu özellik malzeme üzerinde veya katologda belirtilmiş olmalıdır
3. Balonun lezyon uç profili en çok 0.017” olmalıdır.
4. Tortuous damar ve dar lezyonlardan geçiş rahatlığı için uç profili tapered ve atraumatic tipte dizayn edilmiş olmalıdır.
5. En az 6 Fr çaplı guiding katater ile kullanılabilmelidir.
6. Balon üzerinde distal ve proksimalini gösteren en az iki adet radioopak marker bulunmalıdır.
7. Balon 0,014” tel ile uyumlu olmalıdır.
8. Balon rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
9. Teslim edilen balonların miatları en az 12 ay olmalı, miatlarına en az 3 ay kalan balonlar için talep edildiğinde en az 12 ay miatlı yeni balonlar ile değiştirileceği
firma tarafından taahhüt edilmelidir.
10. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
57
150634
NON-COMLİANT MONORAİL BALON 3.0 MM 8-10 MM
150 Adet
Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak.
1. Non-Compliant PTCA balonu koroner darlıkların tedavisi için kullanılabilmelidir.
2. Balon momoroil ve Non-compliant özelliğinde olmalıdır. Bu özellik malzeme üzerinde veya katologda belirtilmiş olmalıdır
3. Balonun lezyon uç profili en çok 0.017” olmalıdır.
4. Tortuous damar ve dar lezyonlardan geçiş rahatlığı için uç profili tapered ve atraumatic tipte dizayn edilmiş olmalıdır.
5. En az 6 Fr çaplı guiding katater ile kullanılabilmelidir.
6. Balon üzerinde distal ve proksimalini gösteren en az iki adet radioopak marker bulunmalıdır.
7. Balon 0,014” tel ile uyumlu olmalıdır.
8. Balon rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
9. Teslim edilen balonların miatları en az 12 ay olmalı, miatlarına en az 3 ay kalan balonlar için talep edildiğinde en az 12 ay miatlı yeni balonlar ile değiştirileceği
firma tarafından taahhüt edilmelidir.
10. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
58
150636
NON-COMLİANT MONORAİL BALON 3.5 MM 8-10 MM
50 Adet
Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak.
1. Non-Compliant PTCA balonu koroner darlıkların tedavisi için kullanılabilmelidir.
2. Balon momoroil ve Non-compliant özelliğinde olmalıdır. Bu özellik malzeme üzerinde veya katologda belirtilmiş olmalıdır
3. Balonun lezyon uç profili en çok 0.017” olmalıdır.
4. Tortuous damar ve dar lezyonlardan geçiş rahatlığı için uç profili tapered ve atraumatic tipte dizayn edilmiş olmalıdır.
5. En az 6 Fr çaplı guiding katater ile kullanılabilmelidir.
6. Balon üzerinde distal ve proksimalini gösteren en az iki adet radioopak marker bulunmalıdır.
7. Balon 0,014” tel ile uyumlu olmalıdır.
8. Balon rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
9. Teslim edilen balonların miatları en az 12 ay olmalı, miatlarına en az 3 ay kalan balonlar için talep edildiğinde en az 12 ay miatlı yeni balonlar ile değiştirileceği
firma tarafından taahhüt edilmelidir.
10. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
59
150637
NON-COMLİANT MONORAİL BALON 2.5 MM 2 CM
50 Adet
1. Non-Compliant PTCA balonu koroner darlıkların tedavisi için kullanılabilmelidir.
2. Balon momoroil ve Non-compliant özelliğinde olmalıdır. Bu özellik malzeme üzerinde veya katologda belirtilmiş olmalıdır
3. Balonun lezyon uç profili en çok 0.017 olmalıdır.
4. Tortuous damar ve dar lezyonlardan geçiş rahatlığı için uç profili tapered ve atraumatic tipte dizayn edilmiş olmalıdır.
5. En az 6 Fr çaplı guiding katater ile kullanılabilmelidir.
6. Balon üzerinde distal ve proksimalini gösteren en az iki adet radioopak marker bulunmalıdır.
7. Balon 0,014 tel ile uyumlu olmalıdır.
8. Balon rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
9. Teslim edilen balonların miatları en az 12 ay olmalı, miatlarına en az 3 ay kalan balonlar için talep edildiğinde en az 12 ay miatlı yeni balonlar ile değiştirileceği
firma tarafından taahhüt edilmelidir.
10. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
12.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında
bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
59
150637
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
NON-COMLİANT MONORAİL BALON 2.5 MM 2 CM
Miktar
50 Adet
13.Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde
işaretlenip numaralandırılacak.
14. Balonların uzunluk ölçülerinde +/- 2 mm tolerans tanınacaktır.
15. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde
belirtilmiş olacak.
60
150638
NON-COMLİANT MONORAİL BALON 3.0 MM 2 CM
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket
üzerinde belirtilmiş olacak.
2. Ürünün ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. Non-Compliant PTCA balonu koroner darlıkların tedavisi için kullanılabilmelidir.
4. Balon monoroil ve Non-compliant özelliğinde olmalıdır.
5. Balonun lezyon uç profili en çok 0.017” olmalıdır.
6. Tortuous damar ve dar lezyonlardan geçiş rahatlığı için uç profili tapered ve atraumatic tipte dizayn edilmiş olmalıdır.
7. En az 6 Fr çaplı guiding katater ile kullanılabilmelidir.
8. Balon üzerinde distal ve proksimalini gösteren en az iki adet radioopak marker bulunmalıdır.
9. Balon 0,014” tel ile uyumlu olmalıdır.
10. Balon rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
11. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
12. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm
isterse numuneyi kullanacaktır.
13. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip
numaralandırılacak.
14. Balonların uzunluk ölçülerinde +/- 2 mm tolerans tanınacaktır.
61
150639
NON-COMLİANT MONORAİL BALON 3.5 MM 2 CM
20 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket
üzerinde belirtilmiş olacak.
2. Ürünün ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. Non-Compliant PTCA balonu koroner darlıkların tedavisi için kullanılabilmelidir.
4. Balon monoroil ve Non-compliant özelliğinde olmalıdır.
5. Balonun lezyon uç profili en çok 0.017” olmalıdır.
6. Tortuous damar ve dar lezyonlardan geçiş rahatlığı için uç profili tapered ve atraumatic tipte dizayn edilmiş olmalıdır.
7. En az 6 Fr çaplı guiding katater ile kullanılabilmelidir.
8. Balon üzerinde distal ve proksimalini gösteren en az iki adet radioopak marker bulunmalıdır.
9. Balon 0,014” tel ile uyumlu olmalıdır.
10. Balon rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
11. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
12.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm
isterse numuneyi kullanacaktır.
13.Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip
numaralandırılacak.
14. Balonların uzunluk ölçülerinde +/- 2 mm tolerans tanınacaktır.
62
150670
BALON EKSPANDABLE STENT 2.75 MM ÇAP 17-19 MM UZUNLUK
60 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
63
150673
BALON EKSPANDABLE STENT 2.75 MM ÇAP 20-24 MM UZUNLUK
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
63
150673
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
BALON EKSPANDABLE STENT 2.75 MM ÇAP 20-24 MM UZUNLUK
Miktar
50 Adet
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
64
150675
BALON EKSPANDABLE STENT 2.75 MM ÇAP 25-32 MM UZUNLUK
20 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
65
150681
BALON EKSPANDABLE STENT 2,5 MM ÇAP 8-11 MM UZUNLUK
300 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3.En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
66
150683
BALON EKSPANDABLE STENT 2.5 MM ÇAP 12-15 MM UZUNLUK
160 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
67
150687
BALON EKSPANDABLE STENT 2.5 MM ÇAP 17-19 MM UZUNLUK
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
68
150689
BALON EKSPANDABLE STENT 2.5 MM ÇAP 20-24 MM UZUNLUK
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
68
150689
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
BALON EKSPANDABLE STENT 2.5 MM ÇAP 20-24 MM UZUNLUK
Miktar
100 Adet
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
69
150691
BALON EKSPANDABLE STENT 2.5 MM ÇAP 25-32 MM UZUNLUK
30 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
70
150692
BALON EKSPANDABLE STENT 2.75 MM ÇAP 9-10 MM UZUNLUK
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3.En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
71
150693
BALON EKSPANDABLE STENT 2.75 MM ÇAP 11-13 MM UZUNLUK
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
72
150694
BALON EKSPANDABLE STENT 2.75 MM ÇAP 14-16 MM UZUNLUK
20 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
73
150695
BALON EKSPANDABLE STENT 3.0 MM ÇAP 8-10 MM UZUNLUK
200 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
74
150697
BALON EKSPANDABLE STENT 3.0 MM ÇAP 11-13 MM UZUNLUK
250 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
74
150697
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
BALON EKSPANDABLE STENT 3.0 MM ÇAP 11-13 MM UZUNLUK
Miktar
250 Adet
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
75
150699
BALON EKSPANDABLE STENT 3.0 MM ÇAP 14-16 MM UZUNLUK
200 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
76
150701
BALON EKSPANDABLE STENT 3.0 MM ÇAP 17-19 MM UZUNLUK
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
77
150703
BALON EKSPANDABLE STENT 3.0 MM ÇAP 20-24 MM UZUNLUK
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
78
150705
BALON EKSPANDABLE STENT 3.0 MM ÇAP 25-32 MM UZUNLUK
30 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
79
150711
BALON EKSPANDABLE STENT 3.5 MM ÇAP 8-10 MM UZUNLUK
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
79
150711
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
Miktar
BALON EKSPANDABLE STENT 3.5 MM ÇAP 8-10 MM UZUNLUK
100 Adet
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
80
150713
BALON EKSPANDABLE STENT 3.5 MM ÇAP 11-13 MM UZUNLUK
150 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
81
150715
BALON EKSPANDABLE STENT 3.5 MM ÇAP 14-16 MM UZUNLUK
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
82
150717
BALON EKSPANDABLE STENT 3.5 MM ÇAP 17-19 MM UZUNLUK
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
83
150719
BALON EKSPANDABLE STENT 3.5 MM ÇAP 20-24 MM UZUNLUK
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
84
150721
BALON EKSPANDABLE STENT 3.5 MM ÇAP 25-32 MM UZUNLUK
30 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
85
150726
BALON EKSPANDABLE STENT 4.0 MM ÇAP 8-10 MM UZUNLUK
30 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
85
150726
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
Miktar
BALON EKSPANDABLE STENT 4.0 MM ÇAP 8-10 MM UZUNLUK
30 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
86
150728
BALON EKSPANDABLE STENT 4.0 MM ÇAP 11-13 MM UZUNLUK
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
87
150730
BALON EKSPANDABLE STENT 4.0 MM ÇAP 14-16 MM UZUNLUK
20 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
88
150732
BALON EKSPANDABLE STENT 4.0 MM ÇAP 17-19 MM UZUNLUK
20 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
89
150734
BALON EKSPANDABLE STENT 4.0 MM ÇAP 20-24 MM UZUNLUK
5 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
90
150736
BALON EKSPANDABLE STENT 4.0 MM ÇAP 25-32 MM UZUNLUK
5 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacaktır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
90
150736
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
BALON EKSPANDABLE STENT 4.0 MM ÇAP 25-32 MM UZUNLUK
Miktar
5 Adet
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
5. Stent Cobalt-Chrome malzemeden yapılmış olmalıdır
6. Stent kolayca görülmesini sağlayacak ve lezyon kontrolünü engellemeyecek oranda radyoopak olmalıdır
7. Stentin balonu üzerinde radyoopak çift marker bulunmalı, balonun rated burst pressure asgari 14 atm olmalıdır. Stent yan dal geçişine izin vermelidir.
91
150743
İLAÇ KAPLI STENT (2,25 MM)
100 Adet
1.Stentin yapıldığı materyal ve materyalin özellikleri belirtilmeli ve stent lazer kesim ile elde edilmiş olmalıdır.
2.Stent balon ekspandbl olmalıdır. 3.Stentin iç ve dış yüzeyi parlak ve pürüzsüz olmalıdır.
4.Stent segmental yapıda ve esnek ( Flexible ) olmalı; her bir segment birbirinden bağımsız hareket ederek kılavuz teli (guide wire ) çok iyi takip etmeli ve tortüyöz
damarlardan rahatlıkla geçmelidir ( crossability, torkability ). 5.Stent her noktasından damar çeperine, eşit ve yüksek-yeterli basınç uygulamalıdır.
6.Stentin balon üzerine yüklenmiş profili düşük olmalı, 6F kılavuz kateter ile kullanılabilmelidir.
7.Stent işlem sonrası gerekirse daha büyük çaplı bir balon ile genişletmeye olanak vermelidir.
8.Stent tortüyöz damarlardan geçerken deforme olmamalı, uç kısımları balon yüzeyinden ayrılmamalıdır ve gerekirse kılavuz kateter içine geri alınabilmelidir.
9.Stentin yan dal aralıkları genişletilebilerek, yan dal uygulamalarına olanak vermelidir.
10.Stent balon üzerine uygun şekilde yerleştirilmiş olmalı, lezyona yerleştirme sırasında, kılavuz kateter içine geri çekme sırasında balon üzerinden ayrılmamalıdır.
11.Stentin üzerine yerleştirildiği balon, dayanıklı, sağlam bir materyalden yapılmış olmalı ve balon şişirme basıncı arttıkça, balonun çapı da kontrollü olarak
artmalıdır.
12.Derecelendirilmiş patlama basıncı ( rated burst pressure ) ve ortalama patlama basıncı belirtilmelidir.
13.Stentin iletim sistemi 0.014 kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
14.Stent monorail sistem üzerine monte edilmiş olmalıdır.
15.Stent radial gücü mükemmel olmalı, elastik recoil oranı düşük olmalıdır.
16.Balonun proksimal ve distalinde iki adet radyoopak marker olmalı ve stent bu işaretlerin arasında bulunmalıdır.
17.Stent yerleştirilme sırasında, balonun distal ve proksimal uçları balonun diğer kısımları ile aynı çapa ulaşmalı, fazla şişerek uç kısımlarda diseksiyona sebebiyet
vermemelidir.
18.Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
19.Ambalajlar üzerine sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
20.Stent MRG korumalı olmalıdır.
21.Stent limus salınımlı özelliğe sahip olmalıdır. (Sirolimus everolimus zotarollimus ve biolimus gibi)
22.Stent bütün çaplar için çeşitli uzunluk seçeneklerinde olmalıdır. Stentin çap olarak 2,25 mm ve üzerinde çeşitli seçenekleri olmalıdır.
23.İhaleyi alan firma ihaleye çıkılan çaptaki stentleri, sınırları şartnamede belirtilmiş olan uzunluklardan eşit sayıda teslim etmelidir. Eşit olarak bölünemediği
durumlarda en küçük boyuttan azaltım yapılacaktır.
24.Firma ihale sonrasında stentleri, kliniğin ihtiyacına göre istenen boy ve çaplarda (2.25 mm ve üzeri) değiştireceğini taahhüt etmelidir.
25.Firma, ihale aşamasında ihaleyle alınması planlanan çaptaki stentten en az bir adet numune vermek zorundad ır. Ayrıca firma ihaleye katıldığı stentlerin genel
özelliklerini belirten katalog vermelidir.
26.Şartnamede bulunan ancak verilen katalogta veya ürün etiketinde açıkça belirtilmemiş özellikler varsa, ihaleye katılan firma stentlerin bu özellikleri karşıladığına
dair bilgilendirmeyi içeren yazıyı katologla beraber vermelidir. Eksik bilgilendirme durumunda ihaleye katılan ürün değerlendirme dışında tutulacaktır
27.Verilen numuneler klinikte uygulamalı olarak değerlendirilecektir.
28.Stentlerin depoya teslim tarihinden itibaren son kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır. Teslim sonrası 3 aydan daha kısa son kullanım süresi kalan stentleri, kliniğin
ihtiyacına göre belirlenen ebatlardaki stentlerle değiştirmeyi taahüt etmelidir.
29.İhale sonrası stent değişimi gerektiğinde firma stent değişimini en çok 1(bir) iş günü içinde sağlamalıdır.
30. Stent strat kalınlığı 125 mikrometreden fazla olmamalıdır.
31. Stentin en az 9 aylık sonuçlarında stent içi geç kayıp (late loss) değeri 0,35 mm'nin altında olmalıdır.
32. Stent iletim sisteminin proksimal şaft çapı en fazla 2.0 F, distal şaft çapı en fazla 2.8F olmalıdır.
32.İhtiyaca göre talep edildiğinde, firma stentleri istenilen boy ve ebattaki (aynı markanın aynı özelliklere sahip stentlerle değişim yapacağını taahhüt etmelidir. Stent
değişimi gerektiğinde firma stent değişimini en çok 1 iş günü içinde sağlamalıdır.
92
150745
İLAÇ KAPLI STENT (2,5 MM)
200 Adet
1.Stentin yapıldığı materyal ve materyalin özellikleri belirtilmeli ve stent lazer kesim ile elde edilmiş olmalıdır.
2.Stent balon ekspandbl olmalıdır. 3.Stentin iç ve dış yüzeyi parlak ve pürüzsüz olmalıdır.
4.Stent segmental yapıda ve esnek ( Flexible ) olmalı; her bir segment birbirinden bağımsız hareket ederek kılavuz teli (guide wire ) çok iyi takip etmeli ve tortüyöz
damarlardan rahatlıkla geçmelidir ( crossability, torkability ). 5.Stent her noktasından damar çeperine, eşit ve yüksek-yeterli basınç uygulamalıdır.
6.Stentin balon üzerine yüklenmiş profili düşük olmalı, 6F kılavuz kateter ile kullanılabilmelidir.
7.Stent işlem sonrası gerekirse daha büyük çaplı bir balon ile genişletmeye olanak vermelidir.
8.Stent tortüyöz damarlardan geçerken deforme olmamalı, uç kısımları balon yüzeyinden ayrılmamalıdır ve gerekirse kılavuz kateter içine geri alınabilmelidir.
9.Stentin yan dal aralıkları genişletilebilerek, yan dal uygulamalarına olanak vermelidir.
10.Stent balon üzerine uygun şekilde yerleştirilmiş olmalı, lezyona yerleştirme sırasında, kılavuz kateter içine geri çekme sırasında balon üzerinden ayrılmamalıdır.
11.Stentin üzerine yerleştirildiği balon, dayanıklı, sağlam bir materyalden yapılmış olmalı ve balon şişirme basıncı arttıkça, balonun çapı da kontrollü olarak
artmalıdır.
12.Derecelendirilmiş patlama basıncı ( rated burst pressure ) ve ortalama patlama basıncı belirtilmelidir.
13.Stentin iletim sistemi 0.014 kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
92
150745
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
İLAÇ KAPLI STENT (2,5 MM)
Miktar
200 Adet
14.Stent monorail sistem üzerine monte edilmiş olmalıdır.
15.Stent radial gücü mükemmel olmalı, elastik recoil oranı düşük olmalıdır.
16.Balonun proksimal ve distalinde iki adet radyoopak marker olmalı ve stent bu işaretlerin arasında bulunmalıdır.
17.Stent yerleştirilme sırasında, balonun distal ve proksimal uçları balonun diğer kısımları ile aynı çapa ulaşmalı, fazla şişerek uç kısımlarda diseksiyona sebebiyet
vermemelidir.
18.Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
19.Ambalajlar üzerine sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
20.Stent MRG korumalı olmalıdır.
21.Stent limus salınımlı özelliğe sahip olmalıdır. (Sirolimus everolimus zotarollimus ve biolimus gibi)
22.Stent bütün çaplar için çeşitli uzunluk seçeneklerinde olmalıdır. Stentin çap olarak 2,25 mm ve üzerinde çeşitli seçenekleri olmalıdır.
23.İhaleyi alan firma ihaleye çıkılan çaptaki stentleri, sınırları şartnamede belirtilmiş olan uzunluklardan eşit sayıda teslim etmelidir. Eşit olarak bölünemediği
durumlarda en küçük boyuttan azaltım yapılacaktır.
24.Firma ihale sonrasında stentleri, kliniğin ihtiyacına göre istenen boy ve çaplarda (2.25 mm ve üzeri) değiştireceğini taahhüt etmelidir.
25.Firma, ihale aşamasında ihaleyle alınması planlanan çaptaki stentten en az bir adet numune vermek zorundad ır. Ayrıca firma ihaleye katıldığı stentlerin genel
özelliklerini belirten katalog vermelidir.
26.Şartnamede bulunan ancak verilen katalogta veya ürün etiketinde açıkça belirtilmemiş özellikler varsa, ihaleye katılan firma stentlerin bu özellikleri karşıladığına
dair bilgilendirmeyi içeren yazıyı katologla beraber vermelidir. Eksik bilgilendirme durumunda ihaleye katılan ürün değerlendirme dışında tutulacaktır
27.Verilen numuneler klinikte uygulamalı olarak değerlendirilecektir.
28.Stentlerin depoya teslim tarihinden itibaren son kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır. Teslim sonrası 3 aydan daha kısa son kullanım süresi kalan stentleri, kliniğin
ihtiyacına göre belirlenen ebatlardaki stentlerle değiştirmeyi taahüt etmelidir.
29.İhale sonrası stent değişimi gerektiğinde firma stent değişimini en çok 1(bir) iş günü içinde sağlamalıdır.
30. Stent strat kalınlığı 125 mikrometreden fazla olmamalıdır.
31. Stentin en az 9 aylık sonuçlarında stent içi geç kayıp (late loss) değeri 0,35 mm'nin altında olmalıdır.
32. Stent iletim sisteminin proksimal şaft çapı en fazla 2.0 F, distal şaft çapı en fazla 2.8F olmalıdır.
32.İhtiyaca göre talep edildiğinde, firma stentleri istenilen boy ve ebattaki (aynı markanın aynı özelliklere sahip stentlerle değişim yapacağını taahhüt etmelidir. Stent
değişimi gerektiğinde firma stent değişimini en çok 1 iş günü içinde sağlamalıdır.
93
150747
İLAÇ KAPLI STENT (2,75 MM)
250 Adet
1.Stentin yapıldığı materyal ve materyalin özellikleri belirtilmeli ve stent lazer kesim ile elde edilmiş olmalıdır.
2.Stent balon ekspandbl olmalıdır. 3.Stentin iç ve dış yüzeyi parlak ve pürüzsüz olmalıdır.
4.Stent segmental yapıda ve esnek ( Flexible ) olmalı; her bir segment birbirinden bağımsız hareket ederek kılavuz teli (guide wire ) çok iyi takip etmeli ve tortüyöz
damarlardan rahatlıkla geçmelidir ( crossability, torkability ). 5.Stent her noktasından damar çeperine, eşit ve yüksek-yeterli basınç uygulamalıdır. 6.Stentin balon
üzerine yüklenmiş profili düşük olmalı, 6F kılavuz kateter ile kullanılabilmelidir.
7.Stent işlem sonrası gerekirse daha büyük çaplı bir balon ile genişletmeye olanak vermelidir.
8.Stent tortüyöz damarlardan geçerken deforme olmamalı, uç kısımları balon yüzeyinden ayrılmamalıdır ve gerekirse kılavuz kateter içine geri alınabilmelidir.
9.Stentin yan dal aralıkları genişletilebilerek, yan dal uygulamalarına olanak vermelidir.
10.Stent balon üzerine uygun şekilde yerleştirilmiş olmalı, lezyona yerleştirme sırasında, kılavuz kateter içine geri çekme sırasında balon üzerinden ayrılmamalıdır.
11.Stentin üzerine yerleştirildiği balon, dayanıklı, sağlam bir materyalden yapılmış olmalı ve balon şişirme basıncı arttıkça, balonun çapı da kontrollü olarak
artmalıdır.
12.Derecelendirilmiş patlama basıncı ( rated burst pressure ) ve ortalama patlama basıncı belirtilmelidir.
13.Stentin iletim sistemi 0.014 kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
14.Stent monorail sistem üzerine monte edilmiş olmalıdır.
15.Stent radial gücü mükemmel olmalı, elastik recoil oranı düşük olmalıdır.
16.Balonun proksimal ve distalinde iki adet radyoopak marker olmalı ve stent bu işaretlerin arasında bulunmalıdır.
17.Stent yerleştirilme sırasında, balonun distal ve proksimal uçları balonun diğer kısımları ile aynı çapa ulaşmalı, fazla şişerek uç kısımlarda diseksiyona sebebiyet
vermemelidir.
18.Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
19.Ambalajlar üzerine sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
20.Stent MRG korumalı olmalıdır.
21.Stent limus salınımlı özelliğe sahip olmalıdır. (Sirolimus everolimus zotarollimus ve biolimus gibi)
22.Stent bütün çaplar için çeşitli uzunluk seçeneklerinde olmalıdır. Stentin çap olarak 2,25 mm ve üzerinde çeşitli seçenekleri olmalıdır.
23.İhaleyi alan firma ihaleye çıkılan çaptaki stentleri, sınırları şartnamede belirtilmiş olan uzunluklardan eşit sayıda teslim etmelidir. Eşit olarak bölünemediği
durumlarda en küçük boyuttan azaltım yapılacaktır.
24.Firma ihale sonrasında stentleri, kliniğin ihtiyacına göre istenen boy ve çaplarda (2.25 mm ve üzeri) değiştireceğini taahhüt etmelidir.
25.Firma, ihale aşamasında ihaleyle alınması planlanan çaptaki stentten en az bir adet numune vermek zorundad ır. Ayrıca firma ihaleye katıldığı stentlerin genel
özelliklerini belirten katalog vermelidir.
26.Şartnamede bulunan ancak verilen katalogta veya ürün etiketinde açıkça belirtilmemiş özellikler varsa, ihaleye katılan firma stentlerin bu özellikleri karşıladığına
dair bilgilendirmeyi içeren yazıyı katologla beraber vermelidir. Eksik bilgilendirme durumunda ihaleye katılan ürün değerlendirme dışında tutulacaktır. 27.Verilen
numuneler klinikte uygulamalı olarak değerlendirilecektir.
28.Stentlerin depoya teslim tarihinden itibaren son kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır. Teslim sonrası 3 aydan daha kısa son kullanım süresi kalan stentleri, kliniğin
ihtiyacına göre belirlenen ebatlardaki stentlerle değiştirmeyi taahüt etmelidir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
93
150747
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
İLAÇ KAPLI STENT (2,75 MM)
Miktar
250 Adet
29.İhale sonrası stent değişimi gerektiğinde firma stent değişimini en çok 1(bir) iş günü içinde sağlamalıdır.
30. Stent strat kalınlığı 125 mikrometreden fazla olmamalıdır. 31. Stentin en az 9 aylık sonuçlarında stent içi geç kayıp (late loss) değeri 0,35 mm'nin altında
olmalıdır.
32. Stent iletim sisteminin proksimal şaft çapı en fazla 2.0 F, distal şaft çapı en fazla 2.8F olmalıdır.
32.İhtiyaca göre talep edildiğinde, firma stentleri istenilen boy ve ebattaki (aynı markanın aynı özelliklere sahip stentlerle değişim yapacağını taahhüt etmelidir. Stent
değişimi gerektiğinde firma stent değişimini en çok 1 iş günü içinde sağlamalıdır.
94
150748
İLAÇ KAPLI STENT 3,0 MM
300 Adet
1.Stentin yapıldığı materyal ve materyalin özellikleri belirtilmeli ve stent lazer kesim ile elde edilmiş olmalıdır.
2.Stent balon ekspandbl olmalıdır.
3.Stentin iç ve dış yüzeyi parlak ve pürüzsüz olmalıdır.
4.Stent segmental yapıda ve esnek ( Flexible ) olmalı; her bir segment birbirinden bağımsız hareket ederek kılavuz teli (guide wire ) çok iyi takip etmeli ve tortüyöz
damarlardan rahatlıkla geçmelidir ( crossability, torkability ).
5.Stent her noktasından damar çeperine, eşit ve yüksek-yeterli basınç uygulamalıdır.
6.Stentin balon üzerine yüklenmiş profili düşük olmalı, 6F kılavuz kateter ile kullanılabilmelidir.
7.Stent işlem sonrası gerekirse daha büyük çaplı bir balon ile genişletmeye olanak vermelidir.
8.Stent tortüyöz damarlardan geçerken deforme olmamalı, uç kısımları balon yüzeyinden ayrılmamalıdır ve gerekirse kılavuz kateter içine geri alınabilmelidir.
9.Stentin yan dal aralıkları genişletilebilerek, yan dal uygulamalarına olanak vermelidir.
10.Stent balon üzerine uygun şekilde yerleştirilmiş olmalı, lezyona yerleştirme sırasında, kılavuz kateter içine geri çekme sırasında balon üzerinden ayrılmamalıdır.
11.Stentin üzerine yerleştirildiği balon, dayanıklı, sağlam bir materyalden yapılmış olmalı ve balon şişirme basıncı arttıkça, balonun çapı da kontrollü olarak
artmalıdır.
12.Derecelendirilmiş patlama basıncı ( rated burst pressure ) ve ortalama patlama basıncı belirtilmelidir.
13.Stentin iletim sistemi 0.014 kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
14.Stent monorail sistem üzerine monte edilmiş olmalıdır.
15.Stent radial gücü mükemmel olmalı, elastik recoil oranı düşük olmalıdır.
16.Balonun proksimal ve distalinde iki adet radyoopak marker olmalı ve stent bu işaretlerin arasında bulunmalıdır.
17.Stent yerleştirilme sırasında, balonun distal ve proksimal uçları balonun diğer kısımları ile aynı çapa ulaşmalı, fazla şişerek uç kısımlarda diseksiyona sebebiyet
vermemelidir.
18.Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
19.Ambalajlar üzerine sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
20.Stent MRG korumalı olmalıdır.
21.Stent limus salınımlı özelliğe sahip olmalıdır. (Sirolimus everolimus zotarollimus ve biolimus gibi)
22.Stent bütün çaplar için çeşitli uzunluk seçeneklerinde olmalıdır. Stentin çap olarak 2,25 mm ve üzerinde çeşitli seçenekleri olmalıdır.
23.İhaleyi alan firma ihaleye çıkılan çaptaki stentleri, sınırları şartnamede belirtilmiş olan uzunluklardan eşit sayıda teslim etmelidir. Eşit olarak bölünemediği
durumlarda en küçük boyuttan azaltım yapılacaktır.
24.Firma ihale sonrasında stentleri, kliniğin ihtiyacına göre istenen boy ve çaplarda (2.25 mm ve üzeri) değiştireceğini taahhüt etmelidir.
25.Firma, ihale aşamasında ihaleyle alınması planlanan çaptaki stentten en az bir adet numune vermek zorundad ır. Ayrıca firma ihaleye katıldığı stentlerin genel
özelliklerini belirten katalog vermelidir.
26.Şartnamede bulunan ancak verilen katalogta veya ürün etiketinde açıkça belirtilmemiş özellikler varsa, ihaleye katılan firma stentlerin bu özellikleri karşıladığına
dair bilgilendirmeyi içeren yazıyı katologla beraber vermelidir. Eksik bilgilendirme durumunda ihaleye katılan ürün değerlendirme dışında tutulacaktır
27.Verilen numuneler klinikte uygulamalı olarak değerlendirilecektir.
28.Stentlerin depoya teslim tarihinden itibaren son kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır. Teslim sonrası 3 aydan daha kısa son kullanım süresi kalan stentleri, kliniğin
ihtiyacına göre belirlenen ebatlardaki stentlerle değiştirmeyi taahüt etmelidir.
29.İhale sonrası stent değişimi gerektiğinde firma stent değişimini en çok 1(bir) iş günü içinde sağlamalıdır.
30. Stent strat kalınlığı 125 mikrometreden fazla olmamalıdır.
31. Stentin en az 9 aylık sonuçlarında stent içi geç kayıp (late loss) değeri 0,35 mm'nin altında olmalıdır.
32. Stent iletim sisteminin proksimal şaft çapı en fazla 2.0 F, distal şaft çapı en fazla 2.8F olmalıdır.
32.İhtiyaca göre talep edildiğinde, firma stentleri istenilen boy ve ebattaki (aynı markanın aynı özelliklere sahip stentlerle değişim yapacağını taahhüt etmelidir. Stent
değişimi gerektiğinde firma stent değişimini en çok 1 iş günü içinde sağlamalıdır.
95
150760
INOUE BALON KATATERİ NO:22
2 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.Bölüm talep ederse teslim sonrası firma balonların istenen boyutta değişimini yapmayı garanti etmelidir.
5. İnoue balon katateri mitral kapakta şişirilip geri inmemesi durumunda gerdirildiğinde kendi kendine inerek kapak ve septumdan güvenli bir şekilde geri
çıkartılabilmesi için balon üzerinde en az iki küçük kontrast madde güvenlik deliği bulunmalıdır.
6.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
7.Seti ile birlikte; guide wire, metal tub, dilatör, sprıng stylet, balon kateter, ruler, plastik şırınga içerecektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
95
150760
INOUE BALON KATATERİ NO:22
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
Miktar
2 Adet
96
150761
INOUE BALON KATATERİ NO:24
5 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.Bölüm talep ederse teslim sonrası firma balonların istenen boyutta değişimini yapmayı garanti etmelidir.
5. İnoue balon katateri mitral kapakta şişirilip geri inmemesi durumunda gerdirildiğinde kendi kendine inerek kapak ve septumdan güvenli bir şekilde geri
çıkartılabilmesi için balon üzerinde en az iki küçük kontrast madde güvenlik deliği bulunmalıdır.
6.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
7.Seti ile birlikte; guide wire, metal tub, dilatör, sprıng stylet, balon kateter, ruler, plastik şırınga içerecektir.
97
150764
INOUE BALON KATATERİ NO:30
2 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3.En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.Bölüm talep ederse teslim sonrası firma balonların istenen boyutta değişimini yapmayı garanti etmelidir.
5. İnoue balon katateri mitral kapakta şişirilip geri inmemesi durumunda gerdirildiğinde kendi kendine inerek kapak ve septumdan güvenli bir şekilde geri
çıkartılabilmesi için balon üzerinde en az iki küçük kontrast madde güvenlik deliği bulunmalıdır.
6.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
7.Seti ile birlikte; guide wire, metal tub, dilatör, sprıng stylet, balon kateter, ruler, plastik şırınga içerecektir.
98
150767
TRANSSEPTAL BROCKENBROUGH NEEDLE 70-75CM (ÇELİK)
8 Adet
1. Teklif edilecek Brockenbrough Transseptal Needle, Transseptal girişimlerde (Perkütan
Mitral Valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atriyuma
septumu delerek geçişi (Septostomy) mümkün kılabilmeli, böylece diagnostik veya
tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.
2. Her bir set bir adet needle ve bir adet paslanmaz çelikden yapılmış Stylet’dan oluşmalıdır.
3. Verilecek Needle 71- 75 (yetmişbir-yetmişbeş) cm uzunluk ve 18 (onsekiz) gauge çapında olmalıdır.
4. Her bir needle üzerinde kıvrık ucun yönünü gösteren pointer’a sahip olmalıdır
5. Bir adet numune ve katalog /broşür kontrol amaçlı verilmelidir (Numuneler geri iade
edilecektir). İlave özellikler değerlendirilecektir.
99
150771
BROCKEN BROUGH KATATERİ
20 Adet
1. Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak
2. Tek tek steril Orjinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
3. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş
ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek verilecek, katolog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. 60-65 cm uzunluğunda olacak
6-İçerisinden 0.032 inch guidewire geçebilmelidir.
100
150808
MONOFOİL BALON VALVÜLOPLASTİ KATETER 25 MM
2 Adet
1.Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3.En az 1yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
101
150809
MONOFOİL BALON VALVÜLOPLASTİ KATETER 26 MM
2 Adet
1.Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3.En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
101
150809
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
MONOFOİL BALON VALVÜLOPLASTİ KATETER 26 MM
Miktar
2 Adet
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
102
150812
MYOKARDİYAL BİYOPSİ FORSEPSİ 105 CM(±2) 6-7F LONG SHEAT İLE
30 Adet
1- Tek kullanımlık steril ambalajında olmalıdır.
2- Damar girişi için internal jugular ve femoral seçenekleri olmalıdır.
3- Şaft üzerinde teflon kaplama olmalıdır.
4- Doku örneği alırken daha fazla örnek hacmi için iki çene de açılmalıdır.
5- Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
6-En az 1 yıl sterilizasyon tarihine sahip olacak, ancak firma depoda bulunan teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
7- Long sheat myokardiyal biyopsi forsepsi kullanımına boyut ve yapı olarak uyumlu olmalıdır ve forseps long sheat içersinden zorlanmadan geçebilmelidir.
103
150913
KALICI PACE MAKER VVIR LEAD VE İNTR.SHEAT BİRLİKTE
25 Adet
Demand, rate responsive(hız cevaplı) multiprogramlı, telemetreli, tek odacıklı kalıcı pacemaker
A- Genel hükümler -Garanti ve hizmet
1. Kullanım süreleri teslim tarihinden itibaren en az 1 (BİR) yıl olmalıdır. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş
ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 (bir) yıl olan yeni
ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Firma ihaleden önce herbir alet için teknik el kitab ı ve buroşürleri ilgililere vermelidir.
2. Pacemaker teknoloji hatalarına karşı en az dört yıl için garanti altında olmalıdır. Dört yıllık süre pacemaker’ın hastaya
yerleştirildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
3. Pacemaker üreten yada pazarlayan firmanın Ankara’da bir temsilcisi olmalı ve en az 10 yıl süreyle arızaların giderilmesi,
elektrot ve pacemaker değiştirilmesi gibi işlemler ve yetkili bir teknik personelin gönderilmesini firma garanti etmelidir.
4. Firma pacemaker’ın hastaya takılması sırasında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak için yetkili bir personel
görevlendirmeli ve bu teknik hizmeti kimlerle verecegini bildirmelidir.
5. Firma pacemakerlı hastaların takibinde kullanılmak üzere proğramlayıcıyı hastanenin kullanımına vermelidir.
6. Pacemaker izleme işlemi için gerektiği takdirde yetkili bir firma personeli en fazla 24 saat içinde hizmet vermelidir.
B. Teknik Özellikler: 1. Pacing Mode: VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO olarak proğramlanabilmelidir.
2. Hız: En düşük hız dakikada 50 veya altına, en yüksek hızda dakikada 150 veya üzerine programlanabilmelidir.
3. Hız cevaplı (rate responsive) özellikte olmalıdır. 4. Sensör: Kas aktivitesi (activity), accelerometer,
minute volume ve QT sensorü tek başına yada birlikte kullanılabilir. 5. Pulse Amplitude:
Proğramlanabilmelidir. En az 6.5 V değerine
çıkartılabilmeli, en az da 2 V değerine indirilebilmelidir. 4-6.5 V arası değerler hariç en fazla 1.0 V aralıklarla
ayarlanabilmelidir. 6. Pulse Width: Programlanabilmelidir. En az 0.25 msn’e indirilebilmeli ve en az 1 msn’e
kadar yükseltilmelidir. Bu değerler arası en fazla 0.25 msn’lik genişlikte ayarlanabilmelidir.
7. Sensitivite: Proğramlanabilmelidir. Atriyum için en az 0.6 mv’a indirilmeli ve en az 3 mv’a kadar yükseltilebilmelidir.
Ventrikül için en az 1 mv’a indirilmeli ve en az 7 mv’a kadar yükseltilebilmelidir.
8. Refrakter period: Proğramlanabilmelidir.
9. Polarite: Bipolar olmalı ve gerektiğinde unipolar olarakta programlanabilmelidir.
10. Telemetri: Real time telemetresi olmalıdır. Tüm programlanabilen paremetreler bununla sorgulanabilmeli ve
programlanabilmelidir. Pacing eşiğide otomatik eşik ölçümüyle ölçülebilmelidir. Lead empedans, batarya empedans,
ve voltaj ölçülebilmeli ve tahmini EOL zamanı saptanabilmelidir.
C. Mekanik Özellikler: Ağırlığı 27 gram’ın altında olmalı, dış kaplaması titanium olmalıdır. Keskin kenarlı ve
köşeli olmamalıdır.
Kalıcı Pacemaker Endokardiyal Ventriküler ve Atriyal Lead Şartnamesi
1. Aktif fiksasyonlularda, Atriyal ve ventriküler lead değişimi garanti edilmelidir.
2. Polarite: Bipolar olmalı fakat unipolar olarak da programlanabilmelidir.
3. İnsülasyon metaryeli: Lead gövdesini kaplayan meteryal “silicone rubber” ve ya "poliüretan" olmalıdır.
4. Elektrodun kaplaması: Titanium, platin, iridium veya karbon olmalıdır.
5. Fiksasyon şekli: Fiksasyon pasif olarak sağlanmalı ve fikse olan elemanlar “tine” şeklinde olmalıdır.
Şayet aktif istenirse değişimi garanti edilmelidir.
6. Lead’in fleksibilitesi iyi olmalı ve kolay zedelenmemelidir.
7. Lead’in yönlendirilmesi ve fiksasyonu sağlamak için kullanılan yumuşak ve sert klavuz telleri olmalıdır.
Atriyal lead için klavuz tel önceden J şeklinde hazırlanmış olmalıdır.
8- Lead ve jenaratör aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır. Kalıcı Pacemaker
Endokardiyal Ventriküler Ve Atriyal Lead Yerleştirilmesinde Kullanılacak İntroducer Sheath
1. Kullanılacak lead’le uygun çapta olmalıdır.
2. Klavuz tel ve ignesi bulunmalıdır.
3. Peel away özellikte olmalıdır.
İhaleyi alan firmanın teknik elemanı, hastaya malzemenin takılması, değişimi, revizyonu veya teknik nedenlerle çağrıldığında 1 saat içerisinde ekipmanı ile birlikte
katater laboratuvarında hazır olmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
103
150913
KALICI PACE MAKER VVIR LEAD VE İNTR.SHEAT BİRLİKTE
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
Miktar
25 Adet
104
150915
KALICI PACE MAKER DDDR LEAD VE İNTR.SHEAT BİRLİKTE
100 Adet
A-Genel hükümler -Garanti ve hizmet
1. Kullanım süreleri teslim tarihinden itibaren en az 1 (BİR) yıl olmalıdır. Ancak firma depoda bulunan, teslim
edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1
(bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.Firma ihaleden önce herbir alet için teknik el kitab ı ve
buroşürleri ilgililere vermelidir.
2. Pacemaker teknoloji hatalarına karşı en az dört yıl için garanti altında olmalıdır. Dört yıllık süre pacemaker’ın
hastaya yerleştirildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
3. Pacemaker üreten yada pazarlayan firmanın Ankara’da bir temsilcisi olmalı ve en az 10 yıl süreyle arızaların
giderilmesi, elektrot ve pacemaker değiştirilmesi gibi işlemler ve yetkili bir teknik personelin gönderilmesini firma garanti etmelidir.
4. Firma pacemaker’ın hastaya takılması sırasında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak için yetkili bir
personel görevlendirmeli ve bu teknik hizmeti kimlerle verecegini bildirmelidir.
5. Firma pacemakerlı hastaların takibinde kullanılmak üzere proğramlayıcıyı hastanenin kullanımına vermelidir.
6. Pacemaker izleme işlemi için gerektiği takdirde yetkili bir firma personeli en fazla 24 saat içinde hizmet vermelidir.
B. Teknik Özellikler
1. Pacing Mode: DDDR, DDIR, DDD, DDI, VDD, VVIR, VVI, AAIR, DOO olarak proğramlanabilmelidir.
2. Hız: En düşük hız dakikada 50 veya altına, en yüksek hızda dakikada 150 veya üzerine programlanabilmelidir.
3. Hız cevaplı (rate responsive) özellikte olmalıdır.
4. Sensör: Kas aktivitesi (activity), accelerometer, minute volume ve QT sensorü tek başına yada birlikte kullanılabilir.
5. Pulse amplitüt: Programlanabilmelidir. Atriyum ve ventrikül için en az 2 V’a indirilmeli, en az 6.5 V’a
çıkarılabilmelidir.4 V’a kadar olan değerler için en fazla 1.0 V aralıklarla ayarlanabilmelidir.
6. Pulse Width: Programlanabilmelidir. En az 0.25 msn’e indirilebilmeli ve en az 1 msn’e kadar yükseltilmelidir.
Bu değerler arası en fazla 0.25 msn’lik genişlikte ayarlanabilmelidir.
7. Sensitivite: Proğramlanabilmelidir. Atriyum için en az 0.6 mv’a indirilmeli ve en az 3 mv’a kadar yükseltilebilmelidir.
Ventrikül için en az 1 mv’a indirilmeli ve en az 7 mv’a kadar yükseltilebilmelidir.
8. Polarite: Bipolar olmalı ve gerektiğinde unipolar olarakta programlanabilmelidir.
9. PVARP özelliği bulunmalı ve programlanabilmelidir.
10.Ventriküler refrakter period özelliği değişik değerlere programlanabilmelidir.
11. Telemetri: Real time telemetresi olmalıdır. Tüm programlanabilen paremetreler bununla sorgulanabilmeli ve
programlanabilmelidir. Pacing eşiğide otomatik eşik ölçümüyle ölçülebilmelidir. Lead empedans, batarya empedans, ve voltaj
ölçülebilmeli ve tahmini EOL zamanı saptanabilmelidir.
12.Ventriküler polarite unipolar ve bipolar olarak programlanabilmelidir.
13.AV delay değerleri programlanabilir olmalıdır.
14. Mode Switch özelliği bulunmalıdır.
C. Mekanik Özellikler: Ağırlığı 29 gram’ın altında olmalı, dış kaplaması titanium olmalıdır.
Keskin kenarlı ve köşeli olmamalıdır.
Kalıcı Pacemaker Endokardiyal Ventriküler ve Atriyal Lead Şartnamesi
1. Aktif ve pasif fiksasyonlularda, Atriyal ve ventriküler lead değişimi garanti edilmelidir.
2. Polarite: Bipolar olmalı fakat unipolar olarak da programlanabilmelidir.
3. İnsülasyon metaryeli: Lead gövdesini kaplayan meteryal “silicone rubber” ve ya "poliüretan" olmalıdır.
4. Elektrodun kaplaması: Titanium, platin, iridium veya karbon olmalıdır.
5. Fiksasyon şekli: ventriküler lead için Fiksasyon pasif olarak sağlanmalı ve fikse olan elemanlar “tine”
şeklinde olmalıdır. Şayet aktif istenirse değişimi garanti edilmelidir. atriyal lead aktif fiksasyon özelliğinde
olmalı istenildiği takdirde pasif leadle değişimi garanti edilmelidir. Atriyal lead için klavuz tel önceden J şeklinde hazırlanmış olmalıdır.
6. Leadin fleksibilitesi iyi olmalı ve kolay zedelenmemelidir.
7. Lead’in yönlendirilmesi ve fiksasyonu sağlamak için kullanılan yumuşak ve sert kılavuz telleri olmalıdır .
8. Lead ve jenaratör aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır.
Kalıcı Pacemaker Endokardiyal Ventriküler Ve Atriyal Lead Yerleştirilmesinde Kullanılacak İntroducer Sheath
1. Kullanılacak lead’le uygun çapta olmalıdır. 2. Klavuz tel ve ignesi bulunmalıdır. 3. Peel away özellikte olmalıdır.
İhaleyi alan firmanın teknik elemanı, hastaya malzemenin takılması, değişimi, revizyonu veya teknik nedenlerle çağrıldığında 1 saat içerisinde ekipmanı ile birlikte
katater laboratuvarında hazır olmalıdır.
105
150920
BiVENTRiKÜLER DDD-R ICD CiHAZI VE AKSESUARLARI
Rate Responsive (Hız Cevaplı), Multi Programlı, Telemetreli, Multichamber, heart failure biventriküler ICD Şartnamesidir.
A-Genel hükümler -Garanti ve hizmet
1. Sterilizasyon ve kullanım süreleri hastaneye teslim edildiğinde 10 (on) aydan az olmamalıdır. Ancak firma depoda bulunan,
teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 10 (on) ay olan
yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Firma ihaleden önce herbir alet için teknik el kitab ı ve buroşürleri ilgililere vermelidir.
75 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
105
150920
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
BiVENTRiKÜLER DDD-R ICD CiHAZI VE AKSESUARLARI
Miktar
75 Adet
2. Pacemaker teknoloji hatalarına karşı en az dört yıl için garanti altında olmalıdır. Dört yıllık süre pacemaker’ın hastaya
yerleştirildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
3. Pacemaker üreten ya da pazarlayan firmanın Ankara’da bir temsilcisi olmalı ve en az 10 yıl süreyle arızaların giderilmesi,
elektrot ve pacemaker değiştirilmesi gibi işlemler ve yetkili bir teknik personelin gönderilmesini firma garanti etmelidir.
4. Firma pacemaker’ın hastaya takılması sırasında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak için yetkili bir personel
görevlendirmeli ve bu teknik hizmeti kimlerle vereceğini bildirmelidir.
5. Firma pacemakerlı hastaların takibinde kullanılmak üzere proğramlayıcıyı hastanenin kullanımına vermelidir.
6. Pacemaker izleme işlemi için gerektiği takdirde yetkili bir firma personeli en fazla 24 saat içinde hizmet vermelidir.
B. Teknik özellikler
1. Pacing mod DDDR, DDD, DDIR, DDI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, modlarında programlanabilmelidir.
2. Pace AV delay değerleri programlanabilir olmalı,
3. AV delay değerlerini kalp hızına göre ayarlayan rate adaptive AV özelliği olmalıdır.
4. Çıkış voltajı atriyum, sağ ventrikül ve sol ventrikül için birbirinden bağımsız olarak
Programlanabilmelidir. Bu değer atriyum için en az 1 V’a kadar indirilebilmeli, en az 5 V’a kadar yükseltilmelidir.
Ventrikül için ise bu değer en az 1 V’a kadar indirilebilmeli, en az 6.0 V’a kadar yükseltilebilmelidir.
5. Pulse width değerleri atriyum, sağ ventrikül ve sol ventrikül için birbirinden bağımsız olarak programlanabilmelidir.
Pulsewith değerleri en az 0,50 msn'ye kadar indirilebilmeli, hangi değerler arasında programlanabildiği belirtilmelidir.
6. Atriyal ve ventriküler sensitivite değerleri programlanabilir olmalıdır.
7. Ventriküler pacing için RV, LV, RV+LV seçenekleri olmalıdır.
8. Ventriküler pacing için RV+LV seçildiği zaman önce hangi odacığın pace edileceğinin seçilebilmesi gerekir.
İki odacık arasındaki pace delay ayarlanabilir olmalıdır
9. Post ventriküler atriyal refrakter period özelliği olmalıdır. Bu özellik alet tarafından otomatik olarak ayarlanabilmeli
ya da değişik değerlere programlanabilmelidir.
10. Ventriküler pace’den sonra T dalgalarını görmemesi için programlanabilen ventriküler refrakter peryod
özelliği olmalıdır.
11. Telemetri: Real time
telemetresi olmalıdır. Tüm programlanabilen paremetreler bununla sorgulanabilmeli ve
programlanabilmelidir. Lead empedans, batarya empedans ve voltaj ölçülebilmeli ve tahmini EOL zamanı saptanabilmelidir.
12. Mode Switch özelliği bulunmalıdır. 13. Uygulanabilen en yüksek şok değeri en az 35 Joule olmalıdır.
14. Cihaz ventriküler taşikardiyi, supraventriküler taşikardilerden ayırt edecek yeterli özelliklere sahip olmalıdır
(Onset, stability gibi).
15. Her bir aritmi algılama bölgesi, terapi seçimi ve uygulanacak şok değeri bağımsız olarak programlanabilmelidir.
16. Cihazın aritmi ve tedavi episodlarını EGM (intrakardiyak EKG) olarak kaydetme özelliği olmalıdır.
17. Şok dalga formu bifazik ya da monofazik olmalıdır. 18- Pacemaker olarak rate responsive olmalıdır.
Sensör, Kas aktivitesi (activity), accelerometer, minute volume ve QT sensorü tek başına ya da birlikte kullanılabilir.
19. Cihaz VF indüklemesini “shock on T” veya direkt akım ile sağlayabilmelidir.
20. Cihaz gereğinde mükerrer şok verebilmelidir. 21-Cihazın batarya ömrü 4 yıldan az olmamalıdır.
22. BiventrikülerICD’yi verecek firma lead ve sheat gibi gerekli aksesuarlarıda beraber vermelidir.
23. İntroducer sheath ve lead sayısı ICD sayısından 4 (dört) adet fazla olmalıdır.
24. Cihazın Wireless özelliği olmalıdır.
C. Mekanik Özellikler: CS, LV over the wire pacing elektrodu (lead)
1-IS–1 ya da LV–1
konnektör uyumlu olmalıdır.
2-Pacemaker ile uyumlu olmalıdır.
3-Koroner sinüs elektrodunun içinden 0.014’’ guidewire geçebilmelidir.
4- İstenildiği takdirde
CS lead'i firmanın mevcut CS leadleri arasından farklı uzunlukluk ve özellikte leadler ile
değiştirilebilmelidir.
5-CS Lead’in yerleşimi için gereken; uygun uzunlukta guiding kateterler (en az 3 değişik guiding kateter
eğri seçeneği olmalı, bu guıdıng kataterler işlem esnasında ihtiyaç duyulması halinde lead ile birlikte CS'ye stent uygulmasına imkan sağlayacak şekilde lümene sahip
olmalıdır.) , venogram balon kateterleri elde edilebilmelidir.
6-Lead gövde kalınlığı en fazla 7F olmalıdır.
7-Lead ve jenaratör aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır.
İhaleyi alan firmanın teknik elemanı, hastaya malzemenin takılması, değişimi, revizyonu veya teknik nedenlerle çağrıldığında 1 saat içerisinde ekipmanı ile birlikte
katater laboratuvarında hazır olmalıdır.
106
150932
AUTOMATİK İMPLAMENTABLE CARDİOVERTER DEFİBLATÖR VVIR VE SETİ
400 Adet
Demand, rate responsive(hız cevaplı) multiprogramlı, telemetreli, tek odacıklı automatik implante edilebilir cardioverter defibrilatör (ICD)
A- Genel hükümler-garanti ve hizmet
1. Sterilizasyon ve kullanım süreleri hastaneye teslim edildiğinde 10 (on) aydan az olmamalıdır. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım
tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 10 (on) ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Firma ihaleden önce herbir
alet için teknik el kitabı ve buroşürleri ilgililere vermelidir.
2. Pacemaker teknoloji hatalarına karşı en az dört yıl için garanti altında olmalıdır. Dört yıllık süre pacemaker’ın hastaya yerleştirildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
3. Pacemaker üreten ya da pazarlayan firmanın Ankara’da bir temsilcisi olmalı ve en az 10 yıl süreyle arızaların giderilmesi, elektrot ve pacemaker değiştirilmesi gibi
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
106
150932
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
AUTOMATİK İMPLAMENTABLE CARDİOVERTER DEFİBLATÖR VVIR VE SETİ
Miktar
400 Adet
işlemler ve yetkili bir teknik personelin gönderilmesini firma garanti etmelidir.
4. Firma pacemaker’ın hastaya takılması sırasında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak için yetkili bir personel görevlendirmeli ve bu teknik hizmeti kimlerle
verecegini bildirmelidir.
5. Firma pacemakerlı hastaların takibinde kullanılmak üzere proğramlayıcıyı hastanenin
kullanımına vermelidir.
6. Pacemaker izleme işlemi için gerektiği takdirde yetkili bir firma personeli en fazla 24 saat içinde
hizmet vermelidir.
B- Teknik özellikler
1. Pacing Mode: VVIR, VVI, olarak proğramlanabilmelidir.
2. Ağırlığı 95 gr’dan fazla olmamalıdır,
Kalınlığı 16 mm’den fazla olmamalıdır, Cihazın kaplaması titanyum olmalı ve aktif can özelliği göstermelidir.
3. Cihaz farklı modlarda proğramlanabilmelidir. Yani tamamen kapatılabilmeli (OFF mode) ve hem
ritmi takip edip tedavi uygulama modu (MONİTÖR+TEDAVİ mode) bulunmalıdır.
4. Uygulanabilen en yüksek
şok değeri en az 35 Joule olmalıdır.
5. Cihaz ventriküler taşikardiyi, supraventriküler taşikardilerden ayırt edecek yeterli özelliklere sahip
olmalıdır (Onset, stability gibi).6. Her bir aritmi algılama bölgesi, terapi seçimi ve uygulanacak şok değeri bağımsız
olarak programlanabilmelidir.
7. Cihazın aritmi ve tedavi episodlarını EGM (intrakardiyak EKG) olarak kaydetme özelliği olmalıdır.
8. Şok dalga formu bifazik yada monofazik olmalıdır.
9. Pacemaker olarak rate responsive olmalıdır. Sensör, Kas aktivitesi (activity), accelerometer, minute volume
ve QT sensorü tek başına yada birlikte kullanılabilir.
10. Cihaz VF indüklemesini “shock on T” veya direkt akım ile sağlayabilmelidir.11. Cihaz gereğinde mükerrer şok verebilmelidir.
12. Yılda 4 maksimum şok durumunda ve VVI modunda % 100 pacing halinde ICD’nin ömrü en az 5 (be ş) yıl olmalıdır.
13. Bipolar ventriküler sense/pace lead’i IS–1 konnektör ve defibrilasyon lead DF–1 konnektör ihtiva etmelidir.
14. Tek odacıklı ICD’yi verecek firma lead ve sheat gibi gerekli aksesuarlarıda beraber vermelidir.
15. İntroducer sheath ve lead sayısı ICD sayısından 4 (dört) adet fazla olmalıdır.
16. Elektrodun fiksasyonu pasif olarak sağlanmalı ve fikse olan elemanlar “tine” şeklinde olmalıdır. Şayet aktif
istenirse değişimi garanti edilmelidir.
Lead’in fleksibilitesi iyi olmalı ve kolay zedelenmemelidir. Lead’in yönlendirilmesi ve fiksasyonu sağlamak için
kullanılan yumuşak ve sert klavuz telleri olmalıdır.
17. İntroducer Sheath, kullanılacak lead’le uygun çapta olmalıdır. Klavuz tel ve ignesi bulunmalı, peel
away özellikte olmalıdır. 18-Lead ve jenaratör aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır
19. Telemetri: Real time telemetresi olmalıdır. Tüm programlanabilen paremetreler bununla
sorgulanabilmeli ve programlanabilmelidir. Lead empedans ve voltaj ölçülebilmeli ve tahmini EOL zamanı saptanabilmelidir.
20. Defibrilasyon elektrodu RV ve SVC olmak üzere çift coil’li olmalı ve 9 F introducer sheath’den
geçebilir olmalıdır.
21. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddelere tek tek cevap verilecek ve
katalog üzerinde teknik şartnamedeki maddenin karşılığı işaretlenip numaralandırılacak.
22.İhaleyi alan firmanın teknik elemanı, hastaya malzemenin takılması, değişimi, revizyonu veya teknik nedenlerle çağrıldığında 1 saat içerisinde ekipmanı ile
birlikte katater laboratuvarında hazır olmalıdır.
107
150933
AUTOMATİK İMPLAMENTABLE CARDİOVERTER DEF.ICD(DDDR) VE SETİ
15 Adet
Demand, rate responsive (hız cevaplı) multiprogramlı, telemetreli, çift odacıklı (DDDR) implante edilebilir cardioverter defibrilatör (ICD)
A-Genel hükümler -Garanti ve hizmet
1. Sterilizasyon ve kullanım süreleri hastaneye teslim edildiğinde 10 aydan az olmamalıdır. Ancak firma depoda bulunan,
teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az
8 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Firma ihaleden önce her bir alet için teknik el kitab ı
ve buroşürleri ilgililere vermelidir.
2. Pacemaker teknoloji hatalarına karşı en az dört yıl için garanti altında olmalıdır.
Dört yıllık süre pacemaker’ın hastaya yerleştirildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
3. Pacemaker üreten yada pazarlayan firmanın Ankara’da bir temsilcisi olmalı ve en az 10 yıl süreyle arızaların giderilmesi, elektrot ve pacemaker değiştirilmesi gibi
işlemler ve yetkili bir teknik personelin gönderilmesini firma garanti etmelidir.
4. Firma pacemaker’ın hastaya takılması sırasında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak için yetkili bir personel görevlendirmeli ve bu teknikhizmeti kimlerle
vereceğini bildirmelidir.
5. Pacemaker izleme işlemi için gerektiği takdirde yetkili bir firmapersoneli en fazla 24 saat içinde hizmet vermelidir..
6. Firma pacemakerlı hastaların takibinde kullanılmak üzere programlayıcıyı hastanenin kullanımına vermelidir
B-Teknik Özellikler: 1. Pacing Mode: DDDR, DDD, VVIR, VVI olarak programlanabilmelidir. 2. Ağırlığı 95 gr’dan
fazla olmamalıdır. 3. Kalınlığı 16 mm’den fazla olmamalıdır. 4. Cihazın kaplaması titanyum olmalı ve aktif can
özelliği göstermelidir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
107
150933
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
AUTOMATİK İMPLAMENTABLE CARDİOVERTER DEF.ICD(DDDR) VE SETİ
Miktar
15 Adet
5. Cihaz farklı modlarda programlanabilmelidir. Yani tamamen kapatılabilmeli (OFF mode) ve hem ritmi takip edip
tedavi uygulama modu (MONİTÖR+TEDAVİ mode) bulunmalıdır.
6. Uygulanabilen en yüksek şok değeri en az 35 Joule olmalıdır.
7. Cihaz ventriküler taşikardiyi, supraventriküler taşikardilerden ayırt edecek yeterli özelliklere sahip olmalıdır
(Onset, stability, ventriküler hızın atriyal hızdan büyük olması, gibi).
8. Her bir aritmi algılama bölgesi, terapi seçimi ve uygulanacak şok değeri bağımsız olarak programlanabilmelidir.
9. Cihazın aritmi ve tedavi episodlarını EGM (intrakardiyak EKG) olarak kaydetme özelliği olmalıdır.
10. Şok dalga formu bifazik ya da monofazik olmalıdır. 11. Pacemaker olarak rate responsive olmalıdır.
Sensör, Kas aktivitesi (activity),accelerometer, minute volume ve QT sensorü tek başına ya da birlikte kullanılabilir.
12. Cihaz VF indüklemesini “shock on T” veya direkt akım ile sağlayabilmelidir. 13. Cihaz gereğinde mükerrer şok verebilmelidir.
14. Yılda 4 maksimum şok durumunda ve DDD modunda % 100 pacing halinde ICD’nin ömrü en az 4.5 (dörtbuçuk)
yıl olmalıdır.
15. Bipolar ventriküler sense/pace lead’i IS–1 konnektör ve defibrilasyon lead DF–1 konnektör ihtiva etmelidir.
16. ICD’yi verecek firma lead ve sheat gibi gerekli aksesuarlarıda beraber vermelidir.
17. İntroducer sheath ve lead sayısı ICD sayısından 2 (iki) adet fazla olmalıdır.
18. Şok elektrodun fiksasyonu pasif olarak sağlanmalı ve fikse olan elemanlar “tine” şeklinde olmalıdır. Şayet
aktif istenirse değişimi garanti edilmelidir. Lead’in fleksibilitesi iyi olmalı ve kolay zedelenmemelidir. Lead’in
yönlendirilmesi ve fiksasyonu sağlamak için kullanılan yumuşak ve sert klavuz telleri olmalıdır.
19. İntroducer Sheath, kullanılacak lead’le uygun çapta olmalıdır. Klavuz tel ve iğnesi bulunmalı,
peel away özellikte olmalıdır.
20-Lead ve jenaratör aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır
21. Telemetri: Real time telemetresi olmalıdır. Tüm programlanabilen paremetreler bununla sorgulanabilmeli ve
programlanabilmelidir. Lead empedans ve voltaj ölçülebilmeli ve tahmini EOL zamanı saptanabilmelidir.
22. Defibrilasyon elektrodu RV ve SVC olmak üzere çift coil’li olmalı ve 9 F introducer sheath’den geçebilir olmalıdır.
23.İhaleyi alan firmanın teknik elemanı, hastaya malzemenin takılması, değişimi, revizyonu veya teknik nedenlerle çağrıldığında 1 saat içerisinde ekipmanı ile
birlikte katater laboratuvarında hazır olmalıdır.
108
150941
BİPOLAR GEÇİCİ PACE ELEKTRODU ADULT TİP
150 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. En az 110cm uzunlukta olacak, esnekliği ve yumuşaklığı yeterli olacak. Leadin ucu endokardiyuma zarar vermeyecek, adult tip olacak, numune üzerinden
değerlendirilecek
109
150943
PACE ELEKTRODU GEÇİCİ BİPOLAR PEDİATRİK
10 Adet
1. Tekli steril orjinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde sonkullanma tarihi olacak,
2. Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
3. Ürünün veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacak,
4. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Esnekliği ve yumuşaklığı yeterli olacak. Leadin ucu endokardiyuma zarar vermeyecek,pediatrik tip olacak,
110
150972
QUADRİPOLAR STEERABLE DİAGNOSTİK KAT.+KONNEKTÖR 6F
80 Adet
1. 2-2.5/2-5/2-2.5 mm elektrod aralığına sahip steerable diagnostik kateter, kontrol mekanizması ileri geri veya elle çevrilebilir özellikte olan, değişik curve
seçenekleri olan (hangi curve’ün ne kadar alınacağı ihale sırasında belirlenecek ), konnektörü ile birlikte. (Konnektör ihale miktarının 1/6 sı oranında alınacaktır.)
2. Numune üzerinden değerlendirilecek
3.Teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl sterilizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az
kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
111
150974
QUADRİPOLAR YA DA PENTAPOLAR ELEKTROD KATATER+KONNEKTÖR 6F
100 Adet
1. Sabit uçlu, 2-2.5/2-5/2-2.5 mm elektrod aralığına sahip “Josephson curve”lü elektrofizyoloji kateteri + yeterli uzunlukta konnektörü kateter üzerinde ya da ayrı
olarak verilecek. (Konnektör ihale miktarının 1/6 sı oranında alınacaktır.)
2. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
3. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
4.Şartnamede bulunan ancak verilen katalogta veya ürün etiketinde açıkça belirtilmemiş özellikler varsa,
ihaleye katılan firma kateterlerin bu özellikleri karşıladığına dair bilgilendirmeyi içeren yazıyı katologla beraber vermelidir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
112
150976
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
Miktar
QUADRİPOLAR DEFLECTABL ABL.KAT.+KON. LONG CURVE 7F
75 Adet
1. 2-2.5/2-5/2-2.5 veya 1-7-4 mm. elektrod aralığına sahip, distal elektrodu 4 mm, kontrol mekanizması ileri geri özellikte olan veya ergonomik piston veya elle
çevrilebilir deflectable ablasyon kateteri, konnektörü ile birlikte (konnektör ihale miktarının 1/8'ü oranında alınacaktır.)
2. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
3. Ablasyon kateterlerinin RF jeneratörü firma tarafından temin edilecektir.
4. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
5.Şartnamede bulunan ancak verilen katalogta veya ürün etiketinde açıkça belirtilmemiş özellikler varsa,
ihaleye katılan firma kateterlerin bu özellikleri karşıladığına dair bilgilendirmeyi içeren yazıyı katologla beraber vermelidir.
6. Katater bidirectional olmalıdır.
113
150978
QUADRİPOLAR MULTICURVE ABLASYON KATATERİ 7F+KON
70 Adet
1. 2-2.5/2-5/2-2.5 mm elektrod aralığına sahip, distal elektrodu 4 mm, multicurve ablasyon kateteri, 1/8 oran ında konnektör ile birlikte verilmelidir.
2. Numune üzerinden değerlendirilecek
3. Ablasyon kateterlerinin RF jeneratörü firma tarafından temin edilecektir.
4.Teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az
kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
114
150983
QUADRİPOLAR DEFLECTABL ABL.KAT+KON.STANDART CUR 7F 8 MM
25 Adet
1. 2-2.5/2-5/2-2.5 mm elektrod aralığına sahip, distal elektrodu 8 mm, kontrol mekanizması ileri geri özellikte olan veya ergonomik piston veya elle çevrilebilir
deflectable standart curve ablasyon kateteri, konnektörü ile birlikte (konnektör ihale miktarının 1/8'i oranında alınacaktır.)
2. Ablasyon kateterlerinin RF jeneratörü firma tarafından temin edilecektir.
3.En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5.Şartnamede bulunan ancak verilen katalogta veya ürün etiketinde açıkça belirtilmemiş özellikler varsa,
ihaleye katılan firma stentlerin bu özellikleri karşıladığına dair bilgilendirmeyi içeren yazıyı katologla beraber vermelidir.
6.Şartnamede bulunan ancak verilen katalogta veya ürün etiketinde açıkça belirtilmemiş özellikler varsa,
ihaleye katılan firma kateterlerin bu özellikleri karşıladığına dair bilgilendirmeyi içeren yazıyı katologla beraber vermelidir.
115
150985
ON POLLÜ STEERABLE DİAGNOSTİK KATATER
50 Adet
1. Kateter dekapolar (on pollü) olmalıdır,
2. Gövde çapı maksimum 6 F olmalıdır,
3. Kataterlerin small, medium, large, olmak üzere farklı curve seçenekleri olmalıdır,
4. Katereteri veren firma istenildiğinde bu farklı curve seçenekleri içinde değişiklik yapabilmelidir,
5. Kateterin distal kısmı daha az travmatik olması için özel materyalden yapılmış olmalıdır,
6. Kateterin elektrod konfigürasyonu 2/5/2 veya 2/8/2 mm elektrod aralıklarında olmalıdır,
7. Kateterin uç elektrod uzunluğu en fazla 2 mm olmalıdır,
8. Kateterin uç kısmına kontrollü olarak açı verilebilir özellikte ve Koroner Sinüs'e girebilecek yapıda olmalıdır,
9. Kateterin EPS cihazına bağlanması için alınan kateter sayısının 1/8'i oranında konnektör kablo verilmelidir.
10. Kateter kliniğimizde kullanılan cihazla uygun olmalıdır,
11. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir,
12. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır,
13. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son
kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım
süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir,
14. Bozuk çıkan kateterler firmalar tarafından sağlamları ile değiştirilmelidir.
116
150987
YİRMİ POLLÜ DİAGNOSTİK KAT.6-7F (HALO)+ KON.
1. Kateter yirmi pollü olmalıdır,
2. Gövde çapı maksimum 7 F olmalıdır,
3. Kataterlerin small, medium, large, olmak üzere farklı curve seçenekleri olmalıdır,
4. Katereteri veren firma istenildiğinde bu farklı curve seçenekleri içinde değişiklik yapabilmelidir,
5. Kateterin distal kısmı daha az travmatik olması için özel materyalden yapılmış olmalıdır,
6. Kateterin elektrod konfigürasyonu 2/5/2 veya (20) 2/8/2 mm elektrod aralıklarında olmalıdır,
7. Kateterin uç elektrod uzunluğu en fazla 2 mm olmalıdır,
8. Kateterin uç kısmına kontrollü olarak açı verilebilir özellikte ve Koroner Sinüs'e girebilecek yapıda olmalıdır,
9. Kateterin EPS cihazına bağlanması için alınan kateter sayısının 1/5 'i oranında konnektör kablo verilmelidir.
10. Kateter kliniğimizde kullanılan cihazla uygun olmalıdır,
11. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir,
12. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır,
15 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
116
150987
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
YİRMİ POLLÜ DİAGNOSTİK KAT.6-7F (HALO)+ KON.
Miktar
15 Adet
13. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son
kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım
süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir,
14. Bozuk çıkan kateterler firmalar tarafından sağlamları ile değiştirilmelidir.
117
151011
EPS SOL KALP LONG SHEAT 8 VE YA 9 F (SL 1)
45 Adet
1.8F yada 9F Sol kalp için değişik lokalizasyonlara uygun curve’lü elektrofizyolojik çalışma için “Long Sheatler”
2.En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
3.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
118
151012
EPS SAĞ KALP LONG SHEAT 8 VE YA 9 F (SR 0)
5 Adet
1. 8F yada 9F sağ kalp için değişik lokalizasyonlara uygun curve’lü elektrofizyolojik çalışma için Long Sheatler
2. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
3. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
119
151014
SHEAT, EPS SAĞ KALP LONG SHEAT 8 VE YA 9 F (SR 1)
5 Adet
1. 8F yada 9F sağ kalp için değişik lokalizasyonlara uygun curve’lü elektrofizyolojik çalışma için “Long Sheat”: SR 1
2. Numune üzerinden değerlendirilecek
3.Teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az
kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
120
151015
EPS DEFLECTABLE LONG SHEATH (SOL VEYA SAĞ KALP)
10 Adet
1. Deflectable long sheath small ve medium olarak iki farklı curl seçeneğine sahip olmalıdır.
2. Atravmatik ucu sayesinde transeptal geçiş esnasında travmaya yol açmadan elektrofizyoloji kateterlerinin sol atriumdaki hedef bölgelere yerleşmeleri için aracılık
oluşturmalıdır.
3. Autolock özelliği kompleks vakalarda kateterlerin pozisyonunu kaybetme riskini azaltmalıdır ve kateterlerin stabilizasyonunu sağlamalıdır
4. Introducerın hasta içerisinde kullanılan uzunluğu en az 70 cm, toplam uzunluğu en az 90 cm olmalıdır.
5. Introducerın iç çapı 8.5F olmalıdır.
6. Introducerin bir tarafa 180o bükülme açısı, diğer tarafa 90o bükülme açısı olmak üzere bi-directional defleksiyon özelliği olmalıdır.
7. Introducerın paketinde .032” 180cm süper stiff Guidewire bulunmal ıdır.
8. Introducer transeptal iğne ile kullanılabilmelidir.
9. Introducerın distal Tip kısmında yıkama gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan Side Hole ve X-ray altında daha rahat görülebilmesini sağlayan ring şeklinde
Radyopak Marker olmalıdır.
10. Kateter giriş bölümlerinin dışarıda kalan ucunda bulunan mekanizma hemostaz için silikon valv içermelidir.
11. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
12. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün
son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni
ürün ile değiştirecektir.
13. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında
bölüm isterse numuneyi kullanacak.
121
151021
DİSPERSİVE PATCH ELEKTROD
100 Adet
1-İstemi yapılan patch, hastaların trans-thorasic defibrilasyon/kardiyoversiyonu için kullanılacaktır.
2-Patch girişleri klinikte bulunan defibrilatöre bağlanacak olan adaptör çıkışı ile uyumlu olacaktır ve mevcut kablo ile patch kullanılabilecektir.
3-External patch'in hasta ile temas eden yüzeyi jel emdirilmiş sünger, dış tarafı ise poliüretandan mamül olacaktır.
4-External patch'in yapışkan yüzeyi alerjik olmayan ve yerinden kolay çıkmayan bir yapışkan ile kaplı olacaktır.
5-External patch'in düşük değerler ile defibilasyon/kardiyoversiyon yapılabilmesi için geniş yüzey alanına sahip olmalıdır.
6-External patch'ler steril olarak paketlenmiş olacak ve her pakette 2 adet patch bulunacaktır.
7-External patch'lere bağlı olarak en az 25cm boyutunda yüksek voltaja dayanıklı kablo bulunacak ve kablo ucundaki konnektör defibilatör adaptörüne uygun sokete
sahip olacaktır.
8-External patch'ler gerektiğinde transthorasic pace işlemi için de kullanılabilmelidir.
9-External patch düşük empedanslı olacak ve external defibrilatörü empedans ölçümü yapabilmesi için gerekli elektronik devreye sahip olmalıdır.
122
151051
TORQUER (KLAVUZ TEL ÇEVİRİCİ)
1000 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
122
151051
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
TORQUER (KLAVUZ TEL ÇEVİRİCİ)
Miktar
1000 Adet
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Değişen ölçüdeki kılavuz teller için, telin ucunun kontrollü manipülasyonunu sağlayan kılavuz tel çeviricidir.
123
151061
İNDEFLATÖR
1000 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Görülebilir enjektör haznesi ve pistonu olmalı, piston kilitlenme ve boşaltma mekanizması rahat ve çabuk çalışmalı. En az 15 cc sıvı alabilmeli. En az 20 Atm.
Basınç gösteren manometresi olmalı. Basınca dayanıklı uzatma hattı ve basınca dayanıklı üçlü musluk ile birlikte verilmelidir.
124
151066
PTCA KISA UZATMA
500 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak, Ürün 30 cm uzunlukta ince lümen ve 400 psi'ye kadar bas ınca dayanıklı olmalıdır.
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
125
151071
GUIDE WİRE İNTRADÜCER
3000 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5.PTCA sırasında guide wire ın Y konnektöre kolay girmesi ve manüpüle edilmesi için özel iğne.
126
151082
Y ADAPTÖR 2 YOLLU
1500 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 12 ay olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.Şeffaf ve dayanıkllı plastik materyalden yapılmış, uç kısmı rotating adaptörlü luerlock olmalı, hemostatik valvi kan sızışına engel olacak şekilde dizayn edilmiş,
basınca dayanıklı, asgari 0.113” (2.87 mm veya 8,6 F) iç lümenli, iki yollu olmalıdır.
5. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
127
151141
HASTA KİMLİK BİLEZİĞİ (AMELİYAT)
30000 Adet
1. Hasta bilekliği poypropylene ve termal kağıt özelliğinde, yırtılmayacak yapıda olmalı ve lateks içermemelidir.
2. Hasta bilekliğinde termal baskı teknolojisi kullanılmalıdır.
3. Bilekliğin genişliği 19 mm (±1 mm) ve uzunluğu 290 mm (±10 mm) olmalıdır.
4. Hasta bilekliklerinin 1 rulosunda en az 100 adet bileklik bulunmal ıdır. İstenilen hasta bilekliği miktarını ihtiva eden sayıda rulo teslim edilecektir.
5. Bilekliklerin üzerine kaydedilen hasta bilgileri sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su, vücut ısısı, kan, amonyak, çamaşır suyu gibi malzemelerden
etkilenmemelidir.
6. Rulodan elde edilen hasta bilekliği klipsli olmalı, klips kapatıldıktan sonra bir daha açılmayacak özellikte olmalıdır ve tüm hastalara takılabilmesi için en az 15
(±1) delik bulunmalıdır.
7. Firma hastane idaresinin istemiş olduğu renk ve miktarlarda klips ya da bileklik temin edecektir. ( T.C. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi’nde
belirtilen renklere uygun olacaktır.)
8. Uluslar arası standartlara ve T.C. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberine uygun olmadığı tespit edildiğinde teklif geçersiz sayılacaktır.
9. Hasta güvenliği yönetmeliğine göre alerjisi olan hastalarda kullanılmak üzere hastane idaresinin isteği doğrultusunda her 1000 hasta kimlik bileziği için 50 adet
kırmızı klips ya da kırmızı kimlik bileziği, normal kullanılan klipslerin dışında yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
10. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
128
151146
HASTA FİLESİ (6NUMARA)
1. File boyu GERİLMEDEN ölçülecek, esnekliği yeterli olacak, hasta filesi 6 numara olacak. Verilecek örnek GERİLMEDEN
4000 Metre
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
128
151146
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
HASTA FİLESİ (6NUMARA)
Miktar
4000 Metre
2(iki) metre uzunluğunda olacak ve kutulanmış üründe kutu üzerindeki ebad göz önüne alınmayacak. Değerlendirme boyutu
metre üzerinden yapılacak
2. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
129
151151
STERİL HASTA ÖRTÜSÜ
15000 Adet
1. Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak.
2. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
3. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
4. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
5. En az iki örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
6. 180-210cm eninde, en az 300cm boyunda olacakt ır. Boydan 100-110cm hizasında eninin orta noktasının her iki tarafında 13-15cm çapında (kasık hizası) delik
ihtiva edecektir ve tekli steril ambalajda bulunacaktır.
7. Örtünün sıvı emiciliğinin yeterli miktarda olması gerekir.
130
151153
HASTA ÖRTÜSÜ STERİL PEDİATRİK
250 Adet
1. Setler, non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup, tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.
2. Örtü üretiminde kullanılan malzemeler arkasını göstermeyecek özellikte olmalıdır. Hasta örtülerinde şeffaf ya da yarı şeffaf malzeme kullanılmalıdır. Hammaddeler
medikal amaçlı üretilmiş malzemeler olmalıdır.
3. Örtülerde kullanılan cilde yapıştıracak veya yapıştırma ihtimali olan bantlar non-alerjik ve özellikle bu iş için üretilmiş ürünler olmalıdır.
4. Hasta örtüsü bir defada hastayı kapatabilecek şekilde tek parçadan oluşmalıdır.
5. Hasta örtüsünün operasyon bölgesinde, operasyon sırasında çıkan sıvıları emecek, yüksek emici özelliğinde takviye bulunmalıdır.
6. Örtünün hastanın operasyon bölgesine sabitlenmesi için delikli, elastik özellikte malzemeden üretilmiş bölüm yer almalıdır.
7. Setin içerisindeki önlüklerin kollarında bilekten koltuk altına kadar ve göğüs bölgesinden etek ucuna kadar önlüklerin geçirimsizliğini artıran takviye bulunmalıdır.
8. Örtüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde katlanmış olmalıdır.
131
151171
İNTRADÜCER SHEAT SİSTEM 6 F RADİAL GİRİŞİM İÇİN
3500 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Radial arter girişimleri için özellikli üretilmiştir
132
151174
İNTRADÜCER SHEAT SİSTEM 7 F
8000 Adet
1.Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. En az 11 cm uzunlukta, silikon hemostatik Valvli, en az 15 cm uzunlukta vessel dilatör, 45-50 cm uzunlukta 3 mm J curve’lü guidewire’dan olu şacak-Valv
sheat’in yüzeyinden derin olmayacak ve çift kademeli olacak. Guide wire, vessel dilatör ve sheat arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition) olacak. Sheat
gövdesi kink yapmama özelliği taşıyacak ve cilde tespit için dikiş halkasına sahip olacak
133
151175
İNTRADÜCER SHEAT SİSTEM 8 F
250 Adet
1-Set slikon hemostatik valvli introducer kanülü, vessel dilatatör ve j curve lü guidewire'dan oluşmalıdır.
2- Valv sheat?in yüzeyinden derin olmayacak ve çift kademeli olacak. Guide wire, vessel dilatör ve sheat arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition) olacaktır.
3-Sheat gövdesi kink yapmama özelliği taşıyacak ve cilde tespit için dikiş halkasına sahip olacaktır.
4-Kılavuz telin bir ucu düz, diğer ucu J şeklinde yumuşak ve atravmatik olmalıdır.
5-İntroducer kanülünün (fleksible yan uzatması) şeffaf olmalı ve ucuna yüksek basınca dayanıklı 3 yollu musluk monte edilmiş şekilde olmalıdır.
6-İtroducer kanülü uzunluğu en az 10 cm, çapı 8 F olmalıdır.
7-İntroducer kanülü çapı 0.035 inch klavuz tel ile çalışmaya uygun olmalıdır.
8-Set içeriği kırılmayacak ve katlanmayacak şekilde, sterilize edilmiş, non-toksik ve non-pirojenik olarak, paketlenmiş olmalıdır.
9-Tekli steril paketler halinde olmalı. Ürün veya ambalaj üzerinde Ce işareti olmalıdır.
10-Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olmalıdır. Son kullanma tarihi yaklaşan depodaki ürünler uzun miatlılarla değiştirilecektir.
11-Orjinal paket içerisinde 1 adet numune verilecektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
134
151176
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
İNTRADÜCER SHEAT SİSTEM 9 F PERİFERİK 15 CM VE ALTI ÖRGÜSÜZ HİDROFİLİK
Miktar
100 Adet
1-Set slikon hemostatik valvli introducer kanülü, vessel dilatatör ve j curve lü guidewire'dan oluşmalıdır.
2- Valv sheat?in yüzeyinden derin olmayacak ve çift kademeli olacak. Guide wire, vessel dilatör ve sheat arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition) olacaktır.
3-Sheat gövdesi kink yapmama özelliği taşıyacak ve cilde tespit için dikiş halkasına sahip olacaktır.
4-Kılavuz telin bir ucu düz, diğer ucu J şeklinde yumuşak ve atravmatik olmalıdır.
5-İntroducer kanülünün (fleksible yan uzatması) şeffaf olmalı ve ucuna yüksek basınca dayanıklı 3 yollu musluk monte edilmiş şekilde olmalıdır.
6-İtroducer kanülü uzunluğu en az 10 cm, çapı 9 F olmalıdır.
7-İntroducer kanülü çapı 0.035 inch klavuz tel ile çalışmaya uygun olmalıdır.
8-Set içeriği kırılmayacak ve katlanmayacak şekilde, sterilize edilmiş, non-toksik ve non-pirojenik olarak, paketlenmiş olmalıdır.
9-Tekli steril paketler halinde olmalı. Ürün veya ambalaj üzerinde Ce işareti olmalıdır.
10-Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olmalıdır. Son kullanma tarihi yaklaşan depodaki ürünler uzun miatlılarla değiştirilecektir.
11-Orjinal paket içerisinde 1 adet numune verilecektir.
135
151181
LONG (UZUN) SHEAT 7F
75 Adet
1-Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak,
2-Disposable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterilizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
3-Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır. En az 1 yıl sterilizasyon tarihine sahip olacak, ancak; firma depoda bulunan , teslim edilmi ş
ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4-En az bir örnek verilecek, katalog ve broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5-Sheat en az 23 cm , sheat introdücer sistemin diğer özelliğini taşıyacak.
136
151182
LONG (UZUN) SHEAT 8F
75 Adet
1-Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak,
2-Disposable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterilizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
3-Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır. En az 1 yıl sterilizasyon tarihine sahip olacak, ancak; firma depoda bulunan , teslim edilmi ş
ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4-En az bir örnek verilecek, katalog ve broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5-Sheat en az 23 cm , sheat introdücer sistemin diğer özelliğini taşıyacak.
137
151183
LONG (UZUN) SHEAT 9F
20 Adet
1-Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak,
2-Disposable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterilizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
3-Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır. En az 1 yıl sterilizasyon tarihine sahip olacak, ancak; firma depoda bulunan , teslim edilmi ş
ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4-En az bir örnek verilecek, katalog ve broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5-Sheat en az 23 cm , sheat introdücer sistemin diğer özelliğini taşıyacak.
138
151184
LONG (UZUN) SHEAT 10F
20 Adet
1-Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak,
2-Disposable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterilizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
3-Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır. En az 1 yıl sterilizasyon tarihine sahip olacak, ancak; firma depoda bulunan , teslim edilmi ş
ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4-En az bir örnek verilecek, katalog ve broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5-Sheat en az 21 cm , sheat introdücer sistemin diğer özelliğini taşıyacak.
139
151214
EKG KAĞIDI DÜZ
1000 Adet
1-THERMAL Kağıttan Üretilmiş olmalıdır.
2-210mmx140mm ebatlarında olmalıdır.
3-Z Katlamalı olmalıdır.
4-150 sayfalık paketlerde olmalıdır.
5-Paketler hava ve nem almayacak şekilde shilink ile ambalajlanmalıdır.
6-Paket üzerinde barkot ve numarası bulunmalıdır.
7-Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
141
151241
EKG PALETİ SIVI JELLİ ADULT
1. Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 25 palet örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak.
4. Adult kullanıma uygun olacak. Tüm EKG, HOLTER ve özellikle EFOR Cihazlarında kullanıma uygun olacak.
5. Hastanemiz cihazlarındaki kablolara uyum sağlayacak ve iyi iletken özelliğe sahip olacaktır. (Jeli sıvı olmalıdır)
6. Polietilen köpük sıvı jelli, en az 55 mm çapında olmalıdır.
1100000 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
141
151241
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
EKG PALETİ SIVI JELLİ ADULT
Miktar
1100000 Adet
7. Malzeme özellikle Eforlu EKG çekimlerinde kullanılacağı için terlemelerde bırakmayacak şekilde kuvvetli yapıştırıcılı olmalıdır.
8.Malzemenin değerlendirmesi EFOR Birimi tarafından yapılacaktır.
142
151281
PRESSURE WİRE 0,014 (KORONER DARLIK ÖLÇMEK İÇİN)
350 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5.Firma, ilgili pressure wire ın ölçüm sistemini her kullanışta bölüme getirecek ve ölçümlerin bitiminde ise iade edilecektir. Ölçüm apereyi pressure wire lerin fiyatına
katılamaz.
6. İhaleyi alan firma ölçüm için telefonla çağrıldığında 1 saat içersinde ekipmanı ile birlikte katater laboratuarında ölçüm için hazır bulunmalıdır.
143
151345
İNTRAVASKÜLER GİRİŞİM KANÜLÜ
8000 Adet
1. Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak.
2. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, Dispozable olacak, Üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde
belirtilmiş olacak,
3. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
4. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
5. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
6. Kateter labaratuarında kullanılmak üzere, damar ponksiyonu için kullanılacak, ponksiyon sonrasında uygun çaptaki guidewire'ın (0.038 inch) iğne içerisinden
geçmesini sağlamalıdır.
144
151351
PERİKARDOSENTEZ SETİ
40 Adet
1.Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterilizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak.
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3.En az 1 (bir) yıl sterilizasyon tarihine sahip olacak.Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4.En az 1 örnek verilecek, katalog ve broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5.Perikard sıvısının boşaltılması (Perikard Effüzyon) amacı ile üretilmiş olmalı ve işlem için gerekli olan tüm malzemeler bir ambalaj içerisinde set halinde olmalıdır.
6.Numune üzerinden değerlendirilecektir.
145
151361
UZATMA KONNEKTÖRÜ KORONER ANGİO BASINÇALMA 140-150 CM
12000 Adet
1. Tek tek steril paketler halinde olmalıdır ve paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanım tarihleri yazılı olmalıdır.
2. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
3. Konnektörün gövdesi yumuşak olmalıdır.
4. Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde 1 adet numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.
146
151363
UZATMA KONNEKTÖRÜ 1200PS BAS.DAYANIKLI 45-55 cm
2000 Adet
1. Tek tek steril paketler halinde olmalıdır ve paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanım tarihleri yazılı olmalıdır.
2.En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
3. En az 1200 psi basınca dayanıklı 45-55 cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Konnektörün gövdesi yumuşak olmalıdır.
5. Rotating male adeptörlü olmalıdır.
6-En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
147
151391
KONNEKTÖR Y 1/2-3/8-3/8
1-Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
2- En az bir numune verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
3-Koroner Yoğun Bakımdaki ve kardiyovasküler cerrahide kullanılan hatların bağlantısını yapmaya uygun olmalıdır.
4-Ürün polikarbondan yapılmış olmalıdır.
5-Uçları muhtelif ebatlarda olmalıdır.
6-Konnektörün içi şeffaf görünebilir yapıda olmalıdır.
7-Tek kullanımlık olmalıdır.
50 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
147
151391
KONNEKTÖR Y 1/2-3/8-3/8
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
148
151607
HASTA GÖMLEĞİ (DİSP. NONSTERİL) XXL
Miktar
50 Adet
50000 Adet
1-Non steril tek kullanımlık olmalıdır.
2-SMS kumaştan imal edilmelidir.
3-Örgüsüz iplik kullanılmalıdır.
4-Sıvı geçirgenliği olmayan fakat hava geçirgen olan hammaddeden imal edilmelidir.
5-Kullanım sırasında insan sağlığına zararlı (Alerjİ,Kaşıntı) etkiler göstermemelidir.
6-Önlüklerin 2 iç ve 2 dış kuşakla arkası tam kapanabilir şekilde olmalıdır.
7-Bedeni XXL olmalıdır.
8-Yaka kısmı bilyeli, yaka kapama aparatı ensede cırt cırt olacak şekilde olmalıdır.
9-Kısa kollu olmalıdır.
10-Tekli paketler halinde olmalıdır.
11-TS EN 13795 belgeye sahip olmalıdır.
12-Ürün UBB belgeli olmalıdır.
149
151631
GUIDING KATATER JL VEYA FL 3.5 6F
75 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan deliksiz olacaktır.
150
151632
GUIDING KATATER JL VEYA FL 3.5 7F
10 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6.Yan delikli olacak.
151
151638
GUİDİNG KATATER JL VEYA FL4.0 7F
1250 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6.Yan delikli olacak.
152
151655
GUIDING KATATER JL VEYA FL 6.0 6F
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi
ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi
sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
152
151655
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
GUIDING KATATER JL VEYA FL 6.0 6F
Miktar
5 Adet
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme
özelliği yüksek olacak. Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan deliksiz olacaktır.
153
151661
GUIDING KATATER JR VEYA FR 3.5 6F
15 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan deliksiz olacaktır.
154
151666
GUIDING KATATER JR VEYA FR 4.0 6F
350 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi
ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi
sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme
özelliği yüksek olacak. Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan deliksiz olacaktır.
155
151683
GUIDING KATATER AL1 6F
25 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan deliksiz olacaktır.
156
151684
GUIDING KATATER AL1 7F
25 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6.Yan delikli olacak.
157
151689
GUIDING KATATER AL2 6F
25 Adet
1. Tek tek steril Orjinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son
kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş
ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
3. En az bir örnek verilecek, katolog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak,
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
157
151689
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
GUIDING KATATER AL2 6F
Miktar
25 Adet
Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
4. 100 cm(± 5 cm) boy, uç yan delikli, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE)
veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak. Kateterin kuvvetli
hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
158
151690
GUIDING KATATER AL2 7F
25 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6.Yan delikli olacak.
159
151694
GUIDING KATATER AL3 6F
5 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan deliksiz olacaktır.
160
151695
GUIDING KATATER AL3 7F
5 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6.Yan delikli olacak.
161
151707
GUIDING KATATER AR1 6F
25 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan deliksiz olacaktır.
162
151708
GUIDING KATATER AR1 7F
25 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
162
151708
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
GUIDING KATATER AR1 7F
Miktar
25 Adet
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan delikli olacaktır.
163
151713
GUIDING KATATER AR2 6F
25 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan deliksiz olacaktır.
164
151714
GUIDING KATATER AR2 7F
25 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan delikli olacaktır.
165
151731
GUIDING KATATER HOCKEY STİCK 6F
10 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory ) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6. Yan deliksiz olacaktır.
166
151732
GUIDING KATATER HOCKEY STİCK 7F
10 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4.En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. 100 cm (± 5 cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (PTFE) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak.
Kateterin kuvvetli hafızası (memory) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
6.Yan delikli olacak
167
152225
KATATER, ABLASYON IRRIGATED TİP BIDRECTIANOL LONG
1) Kateter bidirectional veya multi curve olmalıdır.
2) Kateter uzunluğu en az 105 cm olmalıdır.
3) Uç elektrodu 3,5 ya da 4 mm,diğer üç elektrod 2 mm. olmalıdır.
4) Elektrod konfigürasyonu 2/5/2 mm. olmalıdır.
5) Uç elektrodunda termokuplör sensörü bulunmalıdır.
3 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
167
152225
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
KATATER, ABLASYON IRRIGATED TİP BIDRECTIANOL LONG
Miktar
3 Adet
6) Kateter simetrik ve asimetrik curve yapabilmelidir.
7) Kateter kalınlığı 8 F'den küçük olmalıdır.
8) Curve açısı 0 ile en az 90 derece arasında ayarlanabilmelidir.
9) Katetere infüzyon pompası bağlanabilmelidir.
10)Kateterin ucundaki irigasyon deliklerinden serum püskürtülebilmelidir
11) Curve large açı vermelidir.
12) Kateter temin eden firma, ablasyon jeneratörünü bölümün istediği zaman, eğitimli teknisyeni ile birlikte laboratuarda servis vermeye hazır bulundurmalıdır. Buna
dair taahütname verilmelidir. Bu servisi verecek olan il sınırlarında ikamet eden teknisyenin eğitim durumu ve ikametgah-irtibat bilgileri teklifle birlikte
sunulmalıdır. Vaka için eğitimli teknisyenin çağrılması durumunda en geç 1 saat içinde katater labarotuar ında hazır bulunması gerekmektedir.
13)Konnektörler ihale miktarının 1/4'ü oranında alınacaktır.
14)En az bir katalog veya broşür verilecektir.
15)Şartnamede bulunan ancak verilen katalogta veya ürün etiketinde açıkça belirtilmemiş özellikler varsa,
ihaleye katılan firma kateterlerin bu özellikleri karşıladığına dair bilgilendirmeyi içeren yazıyı katologla beraber vermelidir.
168
152230
KATATER, ABLASYON IRRIGATED TİP UNIDRECTIANOL LONG
3 Adet
1. Thermistor veya Thermocouple kontrollü ve açık sistem irrigasyonlu RF ablasyon kateterleri olmalıdır.
2. Tip kısmındaki delikler sayesinde irrigasyon yapılmasına olanak sağlamalıdır.
3. Kateterlerin lateral stabilite desteği olmalıdır
4. Kateterler Quadripolar olmalıdır.
5. Katateterlerin shaft çapı 8 F'in altında olmalıdır.
6. 2-5-2 mm elektrod aralığı olmalıdır.
7. Kateterlerin uzunluğu en az 105cm olmalıdır.
8. Tip elektrod uzunluğu 3,5 veya 4mm olabilir.
9. Kateterin torque ve yönlendirilme yeteneği iyi seviyede olmalıdır.
10. Katater large curve verebilmelidir.
11. Kateter fleksiyon ve defleksiyon yapabilmesi için Uni-directional curve özelliğine sahip olmalıdır.
12. Katetere curve verilmesi esnasında tip kısmının hareketleri akıcı olmalıdır.
13. Handle sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır.
14. Kateter temin eden firma, ablasyon jeneratörünü bölümün istediği zaman, eğitimli teknisyeni
ile birlikte laboratuarda servis vermeye hazır bulundurmalıdır. Buna dair taahütname verilmelidir.
Bu servisi verecek olan
il sınırlarında ikamet eden teknisyenin eğitim durumu ve ikametgah-irtibat bilgileri teklifle birlikte
sunulmalıdır.
Vaka için eğitimli teknisyenin çağrılması durumunda en geç 1 saat içinde katater labarotuar ında
hazır bulunması gerekmektedir.
15. Ablasyon Jeneratörü ile senkronize çalışan, ablasyon anında ve aralarında akış hızını
otomatik ayarlayanirrigasyon pompası ve infüzyon setleri kateteri temin eden firma
tarafından işlem anında çalışır durumda laboratuarda bulundurulmalıdır.
16. Her 4 kateter ile birlikte 1 bağlantı kablosu verilmelidir. İşlem sırasında kateter veya bağlantı
kablosunda herhangi
bir fonksiyon bozukluğu söz konusu olursa firma işlem esnasında katater veya bağlantı kablosunu
değiştireceğini taahüt etmelidir.
17. Kablolar steril olmalıdır
18. Thermocouple ve Termistör sistemini kullanan RF ablasyon jeneratörleri ile kullanılabilir.
19. Kablo en az 150 cm olmalıdır.
20. Thermocouple ve Termistör sistemini kullanan RF ablasyon jeneratörleri ile kullanılabilir.
21.Konnektörler ihale miktarının 1/4'ü oranında alınacaktır.
22.En az bir katalog veya broşür verilecektir.
23.Şartnamede bulunan ancak verilen katalogta veya ürün etiketinde açıkça belirtilmemiş
özellikler varsa,
ihaleye katılan firma kateterlerin bu özellikleri karşıladığına dair bilgilendirmeyi içeren yazıyı
katologla beraber vermelidir.
169
152240
KATATER, CRYO BALON ABLASYON KATATERİ VE SETİ
1. Kateter seti pulmonerven izalosyonu için dokunun dondurularak iletimin sonlandırılmasında kullanılmalıdır.
2. Dondurmalı balon ablasyon kateteri 23mm veya 28 mm çapında olmalıdır.
3. Güvenlik amacıyla iç içe 2 balona sahip olmalıdır ve bu balonlar arasında sıvı sensörü bulunmalıdır.
4. Kataterde güvenlik amacıyla sıvı sensörü, kan sensörü ve basınç sensörü olmalıdır.
5. Kataterde ısıyı ölçmeye yarayan thermocouple sensörü bulunmalıdır.
6. Şaft kalınlığı 10,5Fr., uzunluğu 140 cm olmalıdır.
7. Kateter ucu bidirectional 45 derece yönlendirilebilmelidir.
60 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
169
152240
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
KATATER, CRYO BALON ABLASYON KATATERİ VE SETİ
Miktar
60 Adet
8. Ablasyon yapıldığında kateter ucu dokuya yapışmalı, böylece ablasyon işlemine geçildiğinde yalnız o bölgenin daha düşük sıcaklıklara soğutulması
sağlanabilmelidir.
9. Firma gerekli ekipmanı ve teknik donanımı uygulayacak olan operatörün de uygun gördüğü zaman dilimi içerisinde katater laboratuvarında hazır bulunmalıdır.
10.En az bir katalog veya broşür verilecektir.
11.Şartnamede bulunan ancak verilen katalogta veya ürün etiketinde açıkça belirtilmemiş özellikler varsa, ihaleye katılan firma kateterlerin bu özellikleri
karşıladığına dair bilgilendirmeyi içeren yazıyı katologla beraber vermelidir.
12.Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son
kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi en az 10 ay olan yeni ürün ile değiştirecektir.
170
152330
CARTO MAPPİNG VE THERMOCOOL ABLASYON KATATERİ (İRRİGATED)
60 Adet
1. Katater Carto elektroanatomik mapping cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Katater ucunda bulunan sensörler sayesinde elektroanatomik mapping cihazı ile haberleşip anatomik mapping yapmaya olanak sa ğlamalıdır.
3. Katater üzerinden RF enerji verilebilmelidir.
4. Katater kalınlığı 7-8 F aralığında olmalıdır.
5. Katater uç elektrodu 3,5 veya 4 mm olmalıdır.
6.Kataterin uç elektrodunda thermocouple sensör bulunmalıdır.
7.Katater 4 elektrotlu olmalıdır.
8.Kataterin değişik curve seçenekleri bulunmalıdır.
9.Katater 115 cm ± 5 boyutlarında olmalıdır.
10.Katater üzerindeki noktasal deliklerden sıvı gönderilerek irrigasyonlu ablasyon yapılabilmelidir
11.Konnektörler firma tarafından temin edilecektir. Konnektörler ihale miktarının ¼'ü oranında alınacaktır.
12.Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl sterilizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma
depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım
süresi en az 10 ay olan yeni ürün ile değiştirecektir.
171
152550
VALFLİ İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ
700 Adet
1. Mekanik ventilatöre bağlı hastayı ventilatörden ayırmadan sıvı aerosol tedavi uygulamak için kullanılmalıdır.
2. Hastanede kullanılan ısı nem veren filtrelere, bakteri filtrelerine ve entübasyon tüplerine kolaylıkla takılabilmelidir.
3. Üzerinde valf olmalı kullanılmadığı zaman valf kendiliğinden kapanmalı, kullanım sırasında açılmalıdır.
4. Sıvı ilaç ve aerosol koymaya uygun haznesi olmalıdır.
5. Ürünün hazne giriş kısmında kapağı olmalıdır. Kapak ürüne bağlı kalmalıdır.
6. Kapak kapatıldığında hava ile temas engellenmelidir.
7. Haznenin 2 giriş yeri ile flowmetre bağlantısını sağlayacak 200(±20) cm line olmalı, ventilatörlerin nebulizatör girişlerine uygun olmalıdır.
8. Tek tek paketlenmiş olmalıdır.
9. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
172
152630
VEN VALFİ (İKİLİ)
2300 Adet
1-İki lümenli olmalı, lümenlerin uçlarında valf bulunmalıdır.
2-Farklı sıvıların ayırt edilebilmesi için lümenler üzerinde renk kodu olmalıdır.
3-Valfler kapaksız olmalıdır.
4-Ven için mavi renkle kodlanmış olmalıdır.
5-Biyouyumlu materyallerden yapılmış olmalı, metal parça ve lateks içermemelidir.
6-Valflerin yüzeyi, silinerek dezenfekte edilebilmesi için tam düz olmalı, içteki silikon ile dış plastik arasında seviye farkı ve boşluk olmamalıdır.
7-Hasta üzerinde en az 7 gün kalabilmeli, bu durum ihale dosyasına eklenecek raporlarla belgelenmelidir.
8-Lümenlerin ucundaki valflerin sıvı yolu hacmi 0,085±0,01 ml"den büyük olmamalı, böylece kan ve sıvıların valfin içerisinde birikim yapıp enfeksiyonlara
kaynaklık etmesi engellenmelidir.
9-Valflerin sıvı yolu düz bir kanal şeklinde olmalı, sıvı valfin haznesine dolmamalı, böylece sıvı yolunun temizliği kolay olmalıdır.
10-Lümen ucundaki valfler şeffaf olmalı, içleri görünebilmelidir.
11-Lümenlerin uclarındaki valfler güvenli ve ayrılmaz biçimde lümenlere monte olmalıdır, vidası çevrilerek çıkarılamamalı, kazalara neden olmamalıdır.
12-İntravenöz kanül ucunda kullanılırken hasta konforunu bozmamalı, bu nedenle lümenler ince olmalı, (maksimum 2,5 mm dış çaplı), ürün uzunluğu 6±2 cm"yi
geçmemelidir.
13-Kase şeklinde çukurlu paketlerde olmalı, paket açılırken yere düşme riski taşımamalıdır.
14-Katatere bağlanan ucunda ilk kullanımda çıkarılmak üzere kapak bulunmalı, böylece paketten çıkarma sırasında el valfin ucuna temas etmemellidir.
15-Hortumlar kleplemeye ve kinke karşı direnç sağlayan biyouyumluluğu yüksek poliüretan materyalden üretilmiş olmalıdır.
16-İhale kendisinde kalan firma, toplam miktarın %5i kadar ışıktan korumalı, ven valfi iğnesiz ikili teslim etmelidir.
17-İhale kendisinde kalan firma branül tıkanmalarına karşı toplam miktarın %5i kadar nötral klempli tekli valf teslim edilmelidir.
18-İhale kararı, numune değerlendirilmesinden sonra verilecektir.
19-İhale kendisinde kalan firma tüm hastane hemşirelerine toplu kullanıcı eğitimi verecektir.
173
152690
DEKAPOLAR CS SİTEERABLE KATATERİ
30 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
173
152690
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
DEKAPOLAR CS SİTEERABLE KATATERİ
Miktar
30 Adet
1. Kateter dekapolar (on pollü) olmalıdır,
2. Gövde çapı maksimum 6 F olmalıdır,
3. Kataterlerin farklı curve seçenekleri olmalıdır,
4. Katereteri veren firma istenildiğinde bu farklı curve seçenekleri içinde değişiklik yapabilmelidir,
5. Kateterin distal kısmı daha az travmatik olması için özel materyalden yapılmış olmalıdır,
6. Kateterin elektrod konfigürasyonu 2/5/2 veya 2/8/2 mm elektrod aralıklarında olmalıdır,
7. Kateterin uç elektrod uzunluğu en az 1 mm olmalıdır,
8. Kateterin uç kısmına kontrollü olarak açı verilebilir özellikte ve Koroner Sinüs'e girebilecek yapıda olmalıdır,
9. Kateterin EPS cihazına bağlanması için alınan kateter sayısının yarısı kadar kablo verilmelidir,
10. Kateter kliniğimizde kullanılan cihazla uygun olmalıdır,
11. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir,
12. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır,
13. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak.
Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması
durumunda bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir,
14. Bozuk çıkan kateterler firmalar tarafından sağlamları ile değiştirilmelidir.
15.Konnektör ihale miktarının yarısı kadar verilmelidir.
16.Şartnamede bulunan ancak verilen katalogta veya ürün etiketinde açıkça belirtilmemiş
özellikler varsa, ihaleye katılan firma kateterlerin bu özellikleri karşıladığına
dair bilgilendirmeyi içerenyazıyı katologla beraber vermelidir.
174
152795
SABİTLENEBİLEN İLAÇ SALINIMLI UNİPOLAR KORONER SİNÜS PACİNG ELEKTRODU
5 Adet
1. IS-1 Konnektör uyumlu olmalıdır.
2. Aynı modelin 78-103 cm arasında değişen uzunluklarda temini mümkün olmalıdır.
3. Leadin üzerinde hidrofilik kaplamalı poliüretan itme borusu olmalı ve bu itilince leadin ucundaki loblar açılmalı ve lead vene tutunmalıdır.
4. Leadin ucunda lobların açıldığını gösteren markerlar olmalıdır.
5. İtme borsunun leade tutunması ve leade zarar vermemesi için üzerinde retansiyon kovanı olmalı ve en az 3 adet dikiş yeri bulunmalıdır.
6. Retansiyon kovanını kontrol etmek için retansiyon klipsi olmalıdır.
7. Leadin sabitlenmesi için leadin üzerinde çapa kovanı bulunmalıdır.
8. En az 1 (bir) yıl sterilizasyon tarihine sahip olacak.Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması
durumunda bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
9. Elektrodun vene temasını arttırmak için leadin ucu şekillendirilmiş olmalıdır.
10. 0,014 in -0,018 in giude wire üzerinden geçebilmelidir.
11. Guide wire dışında 0,014 inç – 0,016 inç styletlerle de beraberde kullanılabilmelidir.
12. Leadin ucunda guide wire geri çekildikten sonra kan ın leadin içine dolmasını engelleyen silikon bir
seal olmalıdır ve materyali silicone rubber olmalıdır.
13. Lead gövde kalınlığı 1,7 mm.den (5 French) ,elektrot kalınlığı 1,8 mm.(5.3 French) den az olmalıdır.
14. Steroid salgılı olmalıdır.
15. 7 Fr introducerden geçebilmelidir.
175
152800
DİSPOSİBLE HASTA TERLİĞİ
12000 Adet
1-Kaymaz tabanlı olmalıdır.
2-Havlu yapısında olmalıdır.
3-Tek kullanımlık olmalıdır.
4-Beyaz renkte olmalıdır.
5-Standart beden de olmalıdır.
176
152965
TEK KULLANIMLIK RADYOOPAK SETİ
15000 Adet
1.Koroner anjio-anjiyoplasti işlemlerinde kullanımı için özel üretilmiş olmalıdır.Radyoopak akışkanlığı mükemmel olmalıdır.
2.Kapaklı,bakteri girişini önleyen hava girişi olmalıdır.
3.Set hazneli olacak
4.Setin ucu,luer lock bağlantılı olmalıdır.
5.Setteki Line 140cm _150 cm olmalı kesinlikle kırılma,bükülme,kink yapmamalıdır.
6.En az 5 adet numune verilmelidir.Numuneleri bölüm isterse kullanacak katalog ve broşür üzeriden değerlendirme yapılmayacaktır.
7.Etiketlerin üzerinde Sterilizasyon tipi üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.Etiketler kesinlikle yönetmeliklere uygun Türkçe olarak malzemeler teslim
edilmelidir.
8.Teknik şartnamedeki tüm maddelere firmalar tek tek uygunluğunu cevap yazacaklardır.Teknik şartnameye uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
9.Radyoopak madde koroner enjektörüne çekilirken kollabe olup enjektöre doluşu engellememelidir.
10.TITUBB’na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.
11.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
176
152965
TEK KULLANIMLIK RADYOOPAK SETİ
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
177
153010
POMPA ENJEKTÖRÜ 150 ML (ANJIOMATA UYGUN)
Miktar
15000 Adet
50 Adet
1-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
178
153020
POMPA ENJEKTÖRÜ DIŞ CAM HAZNESİ
10 Adet
1- Numune üzerinden dağerlendirme yapılacaktır.
179
153050
DAİRESEL VEN HARİTALAMA KATATERİ
20 Adet
1-Katater pulmoner venlerin elektriksel iletimini haritalamak için dairesel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2-Kataterin kalınlığı en fazla 3,5 fr olmalıdır.
3-Kataterin uzunluğu en az 165 cm olmalıdır.
4-Değişik loop seçenekleri olmalıdır.
5-Kateter eşit aralıklı 8 elektroda sahip olmalıdır.
6-Elektrodların uzunluğu 1 mm olmalıdır.
7-Elektrod aralığı 15 mm loop için 4 mm, 20 mm loop için 6 mm olmalıdır.
8-En az 1 (bir) yıl sterilizasyon tarihine sahip olacak.Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması
durumunda bunları kullanım süresi 1 (bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
180
153145
ÜÇ BOYUTLU HARİTALAMA YAMASI
10 Adet
1 - Yamalar hastanın vücut yüzeyine yapıştırılarak kalbin 3 boyutlu görüntülemesini yapmak için görüntülenebilir olmalıdır.
2 - Yamaların kullanılacağı sistemde atrial fibrilasyon ablasyonu için özel uygulamalar bulunmalıdır,
3 - Yamalar sayesinde , kalbin 3 boyutlu haritalanması , aktivasyon haritası , voltaj haritalaması ve complex fraksiyone elektrogam haritalaması yapılabilmelidir.
4 - Yamalar sayesinde , sistem aynı anda 12 elektrofizyoloji kateterine kadar , gerçek zamanlı görüntü vermelidir.
5 - Yamalar sayesinde , elekrofizyoloji kateteri floroskopi ile eş zamanlı hareketi gösterebilmeli ve bu sayede radyasyon süresi kısaltılabilmelidir.
6 - Yamalar ile 3 boyutlu anatomik görüntüleme sağlanması için her türlü ve her marka elektrofizyoloji ve ablasyon kateteri kullanılabilir olmalıdır.
181
153155
DİSP.RADİAL GİRİŞİM İÇİN KOLLUK
3000 Adet
Numune üzerinden değerlendirilecektir.
182
190395
KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM STİCK
1 Stipler taze kap iller, venöz,arteri al kanla çalışmalıdır.
2-Neonatal kanla ölçüm yapabilmelidir.(e.d.t.a ve heparinli kanlada bakabilenler tercih edilebilir)
3-10-40 c sıcaklıkta güvenilir ölçüm sağlayabilmelidir.
4 -% 20-60 hemotokrit aralığında güvenilir ölçüm sağlayabilmelidir.
5- Stripler düşük örnek hacmi ile çalışmalıdır.(
6-Striplerin ölçüm aralığı 20-500 mg/dl olmalıdır.
7-Striplerin en az 12 ay kullanım ömrü olmalıdır.
8-Striplerîn dokunabilirlik özelliği tercih nedeni olabilir.
9-Kan örneği az ise ikinci örneği aynı test stribine damlatılması tercih nedenidir.
Bu çubukla calışılacak cihazın özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
1-cihazın modeli en fazla 5 yıllık olmalıdır.
2-cıhazın kullanımı ve kodlaması basit ve pratik olmalıdır.
3-Her15 kutuya bir cihaz verilmelidir.
4-Cihaz bozulduğunda 24 saat içinde değişimi sağlanmalıdır.
5-Firma cihaz bakımlarını(15 günlük bakım)düzenli olarak yapmalıdır.yapılmadığı takdirde anlaşma tek taraflı fes edilebilir.
6-Cihaz enterferans( gösteren maddelerden etkilenmemelidir.
7-Ölçüm sonuçları tutarlı ve klinik bulgularla uyumlu olmalıdır.
8-Cihazın pil ömrü bitmeye yakın alarm verdiğinde beklemeden,pil değişimi firma tarafından yapılmalıdır.
9-Cihaza firma tarafından teknik destek verilmediğinde ve uygunsuz sonuçlar verdiğinde ikinci ucuz teklif tercih nedeni olmalıdır.
10-Teslim edilen şeker çubuklarının birim ambalajında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesine aittir.satılamaz ibaresi olmalıdır veya kaşeleme
yöntemiyle yazılmalıdır.
11-Cihazın şeker ölçüm süresi 30 saniye vey&daha az olmalıdır.
12-Cihaz açık kaldığında otam'atik olarak kapanmalıdır.
13-Ölçüm sırasında cihaz hareket ettirildiğinde ölçüm sonucu değişmemelidir.
14-Cihazın ekranı büyük ve kolay okunabilir olmalıdır.
15-Stripler ıso veya tse kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve ce'ye uygunluğu belgelendirilmelidir.
16-Stripler cihaza kolay yerleştirilmelidir.
120000 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
182
190395
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM STİCK
Miktar
120000 Adet
17-Cihazın hassasiyeti hastanemiz labaratuvar değerleriyle karşılaşıldığında sonuçların tutarlılığı tarafımızdan test edilmeli( +
%15 sapma kabul edilebilir;.
18-Cihaz üst üste 2 kez ve daha fazla sayıda ölçüm yaptığında sonuçları arasında tutarlılık olmalı,(%5 lık sapma kabul edilebilir)
19-Cîhaz yeni jenarasyotf fotometrik ve/veya biosensör teknolojisi yöntemleri ile ölçüm yapabilmelidir.
183
G0103123
A4 MİLİMETRİK KAĞIT KARDIOSIS EFOR CİH İÇİN
400 Paket:1
Kardiyosis Efor Cihazına uyumlu olmalıdır.
184
150161
GUIDE WİRE 145-150CM 0.021" J CURVE 3MM
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi
sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Genel amaçlı, Paslanmaz çelikten yapılı, PTFE veya benzeri madde ile kaplı, fixed core özellikte olacaktır.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak."
185
150171
GUIDE WİRE EXCHANGE 250-270 CM 0.021" J CURVE 3MM
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi
sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Genel amaçlı, Paslanmaz çelikten yapılı, PTFE veya benzeri madde ile kaplı, fixed core özellikte olacaktır.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak."
186
150186
GUIDE WİRE HYDROPHİLE EXCHANGE 0.035" 250-270 CM
50 Adet
1. Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterlizasyon tipi
ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Genel amaçlı, paslanmaz çelikten yapılı, PTFE veya benzeri madde ile kaplı, fixed core özellikte olacak.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
187
150196
GUIDE WIRE J 0.025 150 CM FİXED CORE TEFLON KAPLI
30 Adet
1. Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak, en az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacaktır.
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3.En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, numunenin incelenmesi sırasında bölüm
isterse numuneyi kullanacak.
4.Genel amaçlı, paslanmaz çelikten yapılı, teflon madde ile kaplı, fixed core özellikte olacak
188
150197
GUIDE WIRE 0.032 145-150 CM FİXED CORE TEFLON KAPLI
30 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse
numuneyi kullanacak.
5. Genel amaçlı, paslanmaz çelikten yapılı, teflon madde ile kaplı, fixed core özellikte olacak
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
188
150197
GUIDE WIRE 0.032 145-150 CM FİXED CORE TEFLON KAPLI
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
Miktar
30 Adet
189
150199
GUIDE WIRE J 0.035 145-150 CM FİXED CORE TEFLON KAPLI
50 Adet
1. Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak, en az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacaktır.
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3.En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, numunenin incelenmesi sırasında bölüm
isterse numuneyi kullanacak.
4.Genel amaçlı, paslanmaz çelikten yapılı, teflon madde ile kaplı, fixed core özellikte olacak
190
150202
GUIDE WIRE J EXCHANGE 0,032 250-270 CM FİXED CORE TEFLON KAPLI
10 Adet
1. Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak, en az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacaktır.
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3.En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
4.Genel amaçlı, paslanmaz çelikten yapılı, teflon madde ile kaplı, fixed core özellikte olacak
191
150203
GUIDE WIRE J EXCHANGE 0,035 250-270 CM FİXED CORE TEFLON KAPLI
10 Adet
1. Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak, en az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacaktır.
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3.En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
4.Genel amaçlı, paslanmaz çelikten yapılı, teflon madde ile kaplı, fixed core özellikte olacak
192
150205
GUIDE WIRE 0.021 145-150 CM DÜZ FİXED CORE TEFLON KAPLI
20 Adet
1. Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterlizasyon tipi
ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak, en az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacaktır.
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3.En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, numunenin incelenmesi sırasında bölüm
isterse numuneyi kullanacak.
4.Genel amaçlı, paslanmaz çelikten yapılı, teflon madde ile kaplı, fixed core özellikte olacak
193
150425
JUDKINS TEKNİK JR VEYA FR 4 4F SAĞ
10 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları
kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi
kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak.
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, super tourque özellikte olacak.
194
150428
JUDKINS TEKNİK JR VEYA FR 4 5F SAĞ
10 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları
kullanım süresi 12 ay olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az bir örnek ve katalog veya broşür verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi
kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak.
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, super tourque özellikte olacak.
195
150469
MULTIPURPOSE UCU AÇIK YAN DELİKSİZ 80 CM 5F
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
195
150469
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
MULTIPURPOSE UCU AÇIK YAN DELİKSİZ 80 CM 5F
Miktar
50 Adet
sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi
görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
196
150470
MULTIPURPOSE UCU AÇIK YAN DELİKLİ 65-80 CM 5F HF
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak 4. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında
bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
197
150480
MULTIPURPOSE UCU AÇIK YAN DELİKLİ 100 CM 5F, HF
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
198
150482
MULTIPURPOSE UCU AÇIK YAN DELİKLİ 4F
30 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır. 3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 500 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
199
150485
KATATER PİGTAİL YAN DEL. UCU AÇIK 4F
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 500 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
200
150488
PİGTAİL KATATER 145 DAR.AÇILI YAN DEL.5F 80-90 CM
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
201
150490
PİGTAİL KATATER 145 DAR AÇILI YAN DEL. 5F 100-110 CM
70 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak,
Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
2.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
202
150520
SWAN-GANZ KATATER 5F (KORUYUCU KILIFLI)
30 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
202
150520
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
SWAN-GANZ KATATER 5F (KORUYUCU KILIFLI)
Miktar
30 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
Numune üzerinden değerlendirilecek.
203
150800
MONOFOİL BALON VALVÜLOPLASTİ KATATERİ
25 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak,
Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Monofoil balon valvüloplasti kateteri 8-26 mm (2-5 cm) arasında her ölçüden en az 3 adet olmak üzere teslim edilecek ve işlem esnasında diğer ölçüdeki balonlar
ile değişim yapılabilmesi şartı aranacaktır. Firma bu hususu kabul ettiğine dair belge sunmalıdır.
204
151188
SHEAT SİSTEM İNTRADUCER 4F PEDİATRİK KUL.UYGUN
50 Adet
1. Tekli steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5.Silikon hemostatik Valvli , 3 mm J curve’lü guidewire’dan oluşacak,
6. Valv sheat’in yüzeyinden derin olmayacak ve çift kademeli olacak.
7. Guide wire, vessel dilatör ve sheat arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition) olacak.
8. Sheat gövdesi kink yapmama özelliği taşıyacak ve cilde tespit için dikiş halkasına sahip olacak
205
151191
SHEAT SİSTEM İNTRADÜCER 5 F PEDİATRİK KUL.UYGUN
100 Adet
1. Tekli steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5.Silikon hemostatik Valvli , 3 mm J curve’lü guidewire’dan oluşacak,
6. Valv sheat’in yüzeyinden derin olmayacak ve çift kademeli olacak.
7. Guide wire, vessel dilatör ve sheat arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition) olacak.
8. Sheat gövdesi kink yapmama özelliği taşıyacak ve cilde tespit için dikiş halkasına sahip olacak
9. Setin içinde 1 adet 20 G 4 cm uzunlu ğunda Seldinger iğne, 0,025'' 45 cm Guıde Wire J Uçlu, dilatatör ve 5F 7 cm uzunluğunda Sheat bulunacak.
206
151192
SHEAT SİSTEM İNTRADÜCER 6 F PEDİATRİK KUL.UYGUN
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak,inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Silikon hemostatik Valvli, 3 mm J curve’lü guidewire’dan oluşacak.
6. Valv sheat’in yüzeyinden derin olmayacak ve çift kademeli olacak.
7. Sheat 6F ve Pediatrik boyda (7.5 cm) uzunluğunda olacak, Guide wire, vessel dilatör ve sheat arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition) olacak.
8. Sheat gövdesi kink yapmama özelliği taşıyacak ve cilde tespit için dikiş halkasına sahip olacak.
207
151451
BERMAN FLOW KATATERİ 5F
25 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. Kateter 5 F olmalıdır.
5. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
Numune üzerinden değerlendirilecek
208
151452
BERMAN FLOW KATATERİ 6F
25 Adet
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
208
151452
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
BERMAN FLOW KATATERİ 6F
Miktar
25 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterilizasyon tarihine sahip olacak
4. Kateter 6 F olmalıdır.
5. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
Numune üzerinden değerlendirilecek.
209
151469
KATATER NIH DİAGNOSTİK 4F
30 Adet
1. Tekli steril paketlerde, ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası olmalıdır
2. Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak, en az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
3. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
210
151471
KATATER NIH DİAGNOSTİK 6F
50 Adet
1. Tekli steril paketlerde, ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası olmalıdır
2. Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak, en az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
3. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
4. En az 100 cm (+-15 cm) olacaktır.
211
151487
KATATER COBRA YAN DELİKLİ PEDİATRİK TİP 5F 100 CM
25 Adet
1. Tekli steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacak,
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Toplam belirtilen sayının 1/4'ü 5F 90-100 cm, 1/4' ü 5F 65 cm , 1/2'si 6F 90-100 cm olacak şekilde yan delikli olmalıdır.
212
151488
COBRA KATATER YAN DELİKLİ PEDİATRİK TİP 6F 90-100 CM
25 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak,
Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
2. CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi
sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
213
151491
ROAD RUNNER EXTRA SUPPORT GUİDE-WİRE 180/300
25 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak,
Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi
sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak, numune üzerinden değerlendirilecek.
214
151492
ROAD RUNNER HİDROFİLİK GUİDE-WİRE 0.035" 150/180
20 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. 0.035" olmalı ve 150-180 cm arasında olmalıdır,
5. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak,
numune üzerinden değerlendirilecek.
215
151505
OKLUDER ALETİ PDA
30 Adet
1. Tekli steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak.
4. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
215
151505
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
OKLUDER ALETİ PDA
Miktar
30 Adet
5. PDA’ın transkateter yaklaşım yötemi ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş self expandable bir oklüder olmalıdır.
6. Oklüderin yapısı konik şekilde olmalı ve ampula içinde emniyetli bir şekilde tutulması için aort tarafında bir tutma kenarı olmalıdır.
7. Oklüderin pulmoner arter tarafında kalan kısımı ile aort tarafında kalan kısmı arasında yaklaşık 2 mm’lik fark olmalıdır.
8. Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttırmak için bütün malzemenin içi fiber ile doldurulmuş olmaldır.
9. Duktus sınıflandırmasına uygun olarak minimum çapı 2-12 mm arasında olan PDA’ların kapatılmasında kullanılabilmelidir.
10. Oklüderin uzunluğu, çapa bağlı olarak 8 mm’den fazla olmamalıdır.
11. Kullanımı kolay ve kapatma hızı yüksek olmalıdır.
12. Oklüder bırakılmadan once pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir.
13. Uygulama esnasında sadece bir taşıma sistemi yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla gönderilebilmeli, herhangibir yardımcı
ataşmana gerek duyulmamalıdır.
14. Teklif veren firmalar,zaman içinde kullanımla kullanıcı kliniğin elinde kalan miyadı uygun ölçüdeki oklüderleri, talebe göre uygun ölçüdeki oklüderler ile
değiştireceklerdir.
15. İstenilen oklüder ölçüleri, teslimat sırasında kullanıcı bölümün talebine göre yapılacaktır.
16. Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüderi
temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Teklif veren firma bu hususu taahhüt ettiğini teklifle birlikte belgeleyecektir.
17.Pda Oklüder Aleti; Pda Oklüder Aleti Taşıma Sistemi ve Pda Oklüder Aleti Taşıma Guıde Wıre ile birlikte değerlendirilecektir. Bu kalemler birbirleriyle uyumlu
olmalıdır.
216
151507
ASD OKLÜDER ALETİ
50 Adet
"1. Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak.
2. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
3. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
4. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
5. Femoral girişim yoluyla perkütan transkateter, sekundum tipi intraatrial septal defectlerin kapat ılması için kullanılacak; self-ekspandable özellikte, çift diskli,
nitinol tel mesh ile üretilmiş araç.
6. Hem pediatrik hem de adult hastaların defektlerinin kapatılması için uygun ölçülere sahip olacak. Septal oklüderin ölçüleri, teslimat sırasında, hastanın septal
defekt boyutuna göre, kullanıcı bölümün talebine göre belirlenecektir.
7. Uygulamanın yapılacağı tarih ve saatte firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunmayı ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüderi hastane
deposunda bulunan diğer ölçüdeki cihazlar ile değiştirerek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Teklif veren firma bu hususu taahhüt ettiğini teklifle birlikte
belgeleyecektir.
8. Cihaz’ın bilinen önemli merkezlerde kullanıldığını belgeleyen Literatür bilgisinin olması şartı aranacaktır.
9. Daha evvel kullanılmamış cihazlar için satın almadan daha önce yapılmış demo ve hasta uygulamalarının yapılmış olması şartı aranacaktır.
10. Asd Oklüder Aleti; Asd Oklüder Aleti Taşıma Sistemi ve Asd Oklüder Aleti Taşıma Guıde Wıre ile birlikte değerlendirilecektir. Bu kalemler birbirleriyle uyumlu
olmalıdır.
217
151509
ASD OKLÜDER ALETİ TAŞIMA SİSTEMİ
50 Adet
"1. Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak.
2. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, son kullanma tarihi olacak,
Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
3. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
4. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
5. Teklif veren firmanın sunduğu oklüder ile uyumlu ve işlem sırasında herhangi bir yardımcı malzeme gerektirmeyecek komple bir sistem olacak.
6. Hem pediatrik hem de adult hastaların defektlerinin kapatılması için uygun ölçülere sahip olacak.
7. Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile bütün ölçümler ve işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüdere uygun taşıma
sistemini temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Teklif veren firma bu hususu taahhüt ettiğini teklifle birlikte belgeleyecektir.
8. Cihazın bilinen önemli merkezlerde kullanıldığını belgeleyen Literatür bilgisinin olması şartı aranacaktır.
9. Daha evvel kullanılmamış cihazlar için satın almadan daha önce yapılmış demo ve hasta uygulamalarının yapılmış olması şartı aranacaktır.
10. Asd Oklüder Aleti Taşıma Sistemi; Asd Oklüder Aleti ve Asd Oklüder Aleti Taşıma Guıde Wıre ile birlikte değerlendirilecektir. Bu kalemler birbirleriyle uyumlu
olmalıdır.
11.Ayrıca taşıyıcı sistemin torque kontrollü olması tercih nedenidir."
218
151510
OKLUDER ALETİ PDA TAŞIMA SİSTEMİ
30 Adet
1. Tekli steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Teklif veren firmanın sunduğu oklüder ile uyumlu ve işlem sırasında herhangi bir yardımcı malzeme gerektirmeyecek komple bir sistem olmalıdır.
6. Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile bütün ölçümler ve işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüdere uygun taşıma
sistemini temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Teklif veren firma bu hususu taahhüt ettiğini teklifle birlikte belgeleyecektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
218
151510
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
OKLUDER ALETİ PDA TAŞIMA SİSTEMİ
Miktar
30 Adet
7. Cihaz’ın bilinen önemli merkezlerde kullanıldığını belgeleyen Literatür bilgisinin olması şartı aranacaktır.
8. Daha evvel kullanılmamış cihazlar için satın almadan daha önce yapılmış demo ve hasta uygulamalarının yapılmış olması şartı aranacaktır.
9. Pda Oklüder Aleti Taşıma Sistemi; Pda Oklüder Aleti ve Pda Oklüder Aleti Taşıma Guide Wıre ile birlikte değerlendirilecektir. Bu kalemler birbirleriyle uyumlu
olmalıdır.
10.Taşıyıcı sistemin torque kontrollü olması gereklidir.
219
151511
OKLÜDER ALETİ ASD VE PFO TAŞIMA GUIDE WIRE
50 Adet
1. Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak.
2. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
3. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
4. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
5. Teklif veren firmanın sunduğu oklüder ve taşıma sistemi ile uyumlu olacak.
6. Hem pediatrik hem de adult hastaların defektlerinin kapatılması için uygun ölçülere sahip olacak.
7. Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüdere ve taşıma sistemine uygun guide
wire temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Teklif veren firma bu hususu taahhüt ettiğini teklifle birlikte belgeleyecektir.
8. Asd ve Pfo Taşıma Guıde Wıre, Asd Oklüder Aleti ve Asd Oklüder Aleti Taşıma Sistemi ile birlikte değerlendirilecektir. Bu kalemler birbirleriyle uyumlu
olmalıdır.
220
151512
OKLUDER ALETİ PDA TAŞIMA GUIDE WIRE
30 Adet
1. Tekli steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Pda Oklüder Aleti Taşıma Guıde Wıre; Pda Oklüder Aleti ve Pda Oklüder Aleti Taşıma Sistemi ile birlikte değerlendirilecektir. Bu kalemler birbirleriyle uyumlu
olmalıdır.
6. Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüdere ve taşıma sistemine uygun guide
wire temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Teklif veren firma bu hususu taahhüt ettiğini teklifle birlikte belgeleyecektir.
221
151514
BALON KATATER SİZING
50 Adet
1. Tekli orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. İşlem esnasında, ihtiyaç halinde yüklenici firma uygun size ile değişim yapacağını taahhüt etmelidir.
222
151516
KATATER MARKERLI ANJİOGRAFİ VE ÖLÇÜM KATATERİ 5F
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Kateter, diagnostik anjiografi yanı sıra PDA açıklığının aortagrafik ölçümü ve damar içi darlıklarının boylarının ölçümü amacı ile imal edilmiş olmalıdır.
6. Kateterin uç şekli pigtail olmalıdır. Distal ucunda 10 ve 20 mm aralıklı "en az" 3 adet marker olmalıdır.
7. Çapı 5-7 Fr arasında olmalı ve uzunluğu 90 cm’den kısa olmamalıdır. 0,021-0.035 inch çap ında Guıdewıre ile kullanılmalıdır.
8.Firma istenen ölçülerde malzemeyi getirmeyi taahhüt etmelidir.
223
151521
MULTISNARE SETİ
10 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. CE belgesine sahip olacak, CE amblemini paket üzerinde taşıyacak, yerli üretimde TSE belgesine sahip olacak. CE belgesi depo tesliminde muayene komisyonuna
ibraz edilecek.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Diagnostik ve Girişimsel işlemlerde, damar içinde kalan yabancı cisimleri çıkarmak, zor pozisyonlarda kateter veya guidewire ucu yakalayarak işlemi
kolaylaştırmak vb.için imal edilmiş olmalıdır.
6. Snare Oval olmalı ve çapı kullanıcının isteğine göre 10mm veya 15mm olarak seçilebilmelidir. 7.Snare, Introducerın Distal ucunda pozisyonlandırma kolaylığı için
marker bulunmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
223
151521
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
MULTISNARE SETİ
Miktar
10 Adet
8. Snare şaft uzunluğu 125cm’den kısa olmamalıdır.
9.Çapı kullanıcının isteğine göre 4 ya da 5F olarak seçilebilmelidir.
10. Set içerisinde; Snare, uzun Introducer ve torquer bulunmalıdır.
224
151535
MUSKÜLER VSD OKLÜDER ALETİ
5 Adet
1. Müsküler VSD’nin transjugular veya transfemoral yaklaşım yöntemi ile kapatılması için
nitinolden imal edilmiş self expandable çiftli disk şeklinde olmalıdır.
2. İki disk, kapatılacak VSD’nin ölçüsüne uygun aynı malzemeden mamül bir parça ile
birleştirilmiş olmalıdır.
3. Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttırmak için bütün aletin içi polyester
fiber ile doldurulmuş olmaldıır.
4. Özellikle A-V valve fonksiyonu ile interferansı engelleyecek şekilde dizayn edilmiş
olmalıdır.
5. Çapı 4 mm ile 18 mm. arasındaki müsküler tip VSD’lerin kapatılması için uygun ölçüleri
olmalıdır.
6. Oklüderin uzunluğu 7 mm’den az olmamalıdır.Tutma kenarlarının septuma tutunabilmesi
için çapa göre en fazla 4’er mm fazlalığı olmalıdır.
7. Oklüder bırakılmadan once pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir.
8. Uygulama esnasında sadece bir taşıma sistemi yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla
gönderilebilmesi,herhangibir yardımcı ataşmana gerek duyulmamalıdır.
9. Teklif edilen malzemenin, tam oklüzyon oranının yüksek, rezidü şant oranının düşük
olduğu, uluslararası kabul görmüş merkezlerde yapılan ve yayınlanan klinik çalışmalar ile
kanıtlanmalıdır.Ayrıca en az 5 yıllık izlem sonuçlarına ilişkin olarak yayınlanan klinik
çalışmalar, değerlendirme için verilmelidir.
10. Teklif veren firmalar,zaman içinde kullanımla kullanıcı kliniğin elinde kalan miyadı uygun
ölçüdeki oklüderleri, talebe göre uygun ölçüdeki oklüderler ile değiştireceklerdir.
11.İstenilen oklüder ölçüleri,teslimat sırasında kullanıcı bölümün talebine göre
yapılacaktır.Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak
ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüderi temin ederek işlemin yapılmasına olanak
sağlayacaktır.
12. Teklif edilen malzemeler, CE ve tercihan FDA uluslarası kalite belgelerine sahip olmalıdır.
13. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
14. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
15. Musküler Vsd Oklüder Aleti, Musküler Vsd Oklüder İcin Taşıma Sistemi ve Musküler Vsd Oklüder İcin Taşıma Guıde Wıre ile birlikte değerlendirilecektir.
225
151539
MUSKÜLER VSD OKLÜDER İÇİN TAŞIMA SİSTEMİ
5 Adet
1. Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak.
2. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak,
3. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
4. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
5. Teklif veren firmanın sunduğu oklüder ile uyumlu ve işlem sırasında herhangi bir yardımcı malzeme gerektirmeyecek komple bir sistem olacak.
6. Hem pediatrik hem de adult hastaların defektlerinin kapatılması için uygun ölçülere sahip olacak.
7. Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile bütün ölçümler ve işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüdere uygun taşıma
sistemini temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Teklif veren firma bu hususu taahhüt ettiğini teklifle birlikte belgeleyecektir.
8. Musküler Vsd Oklüder İçin Taşıma Sistemi; Musküler Vsd Oklüder Aleti ve Musküler Vsd Oklüder İçin Taşıma Guıde Wıre ile birlikte değerlendirilecektir. Bu
kalemler birlikte değerlendirilecektir.
226
151541
MUSKÜLER VSD OKLÜDER İÇİN TAŞIMA GUIDE WİRE
5 Adet
1. Numune üzerinden değerlendirilecek, ancak teklif verilecek üründe en az aşağıdaki özellikler aranacak.
2. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
3. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
4. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
5. Teklif veren firmanın sunduğu oklüder ve taşıma sistemi ile uyumlu olacak.
6. Hem pediatrik hem de adult hastaların defektlerinin kapatılması için uygun ölçülere sahip olacak.
7. Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüdere ve taşıma sistemine uygun guide
wire temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Teklif veren firma bu hususu taahhüt ettiğini teklifle birlikte belgeleyecektir.
8.Musküler Vsd Oklüder İçin Taşıma Guıde Wıre; Musküler Vsd Oklüder İçin Taşıma Sistemi ve Musküler Vsd Oklüder Aleti ile birlikte değerlendirilecektir. Bu
kalemler birbirleriyle uyumlu olmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
227
151591
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
KATATER ELEKTRO TRANSÖZFAGEAL ESO GOLD 45 PEDİATRİK
Miktar
50 Adet
1- Transesophageal Pacing Kateteri, transesophageal olarak hastaların uyarılması için kullanılacaktır.
2- Kateterler isteme gore bipolar ya da quadrapolar olacaktır.
3- Kateterler 75 cm kullanılabilir uzunlukta, 7F çapında olacak ve kateterler silikondan üretilmiş olacaktır.
4- Kateterlerin elektrotları zeytin şeklinde (olive shape) ve altın kaplama olacaktır.
5- Kateterin distal ucu (tip) travmatik olmayan silikondan yap ılmış olacaktır.
6- Kateter üstünde manüplasyonu sağlamak için bir stylet lümeni bulunacak ve kateterler ile beraber sert ve yumuşak styletlerde beraberce paketlenmiş olacaktır.
7- Kateter üzernde kateter derinliğini gösteren marker çizgiler bulunacaktır.
8- Kateter konnektör uçları 2 mm pin yapısında olacak ve distal proximal uçlar işaretlenmiş olacaktır.
228
151820
OKSİJEN MASKESİ HAZNELİ (PEDİATRİK)
200 Adet
1.Tek tek orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak.
2. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
3.Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
4. Pediatrik kullanıma uygun olmalıdır.
229
151911
İDRAR TORBASI PEDİATRİK ERKEK İÇİN (YAPIŞTIRMALI)
250 Adet
1. Pediatrik kullanıma uygun, erkek hasta için ve disposable olacak.
2. En az 1 örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak.
3. Numuneyi gerekirse bölüm kullanacak.
4. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
230
151912
İDRAR TORBASI PEDİATRİK KIZ İÇİN (YAPIŞTIRMALI)
250 Adet
1. Pediatrik kullanıma uygun, kız hasta için ve disposable olacak.
2. En az 1 örnek verilecek, sadce katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak.
3. Numuneyi gerekirse bölüm kullanacak.
4. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
231
152001
GİRİŞİM İĞNESİ İNTRAVASKÜLER 18 G
150 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. 18 Gauge Seldinger iğnesi, ince duvar yapılı olmalı ve geniş iç hacim sağlayarak, 0.038 inch tel ile çalışmalıdır.
6. Seldinger iğne cerrahi girişimler için uygun, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır. Bu sayede en optimal güç ve keskinliğe sahip olmalıdır.
7. Seldinger iğnenin hub bölümü şeffaf ve düz olmalı (tırtıklı olmamalı), akım kolaylıkla gözlenebilmelidir.
8. İğnenin boyu 3,5-5 cm olmalıdır
232
152010
GİRİŞİM İĞNESİ İNTRAVASKÜLER 21 G
150 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Seldinger iğnesi, ince duvar yapılı olmalı ve geniş iç hacim sağlayarak, 0.038 inch tel ile çalışmalıdır.
6. 21 Gauge Seldinger iğne cerrahi girişimler için uygun, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır. Bu sayede en optimal güç ve keskinliğe sahip olmalıdır.
7. Seldinger iğnenin hub bölümü şeffaf ve düz olmalı (tırtıklı olmamalı), akım kolaylıkla gözlenebilmelidir.
8. İğnenin boyu 2,5-4 cm aralığında olmalıdır
233
152140
BALON İN BALON KATATERİ (KOA STENT İMPLANTASYON İÇİN)
10 Adet
1.Balon Kateter, 8 mm'den büyük damarlarda balonla açılan stentlerin implantasyonu amacı ile üretilmiş olmalıdır.
2. Balon Kateter balon içinde ikinci bir balon kateter ihtiva etmeli ve içteki balonun çap ı, dıştaki balonun çapının yarı ölçüsünde, boyu ise 1 cm. daha kısa olmalıdır.
3. Balon Kateterin uç kışımı, flexible ve kısa-uca doğru incelen yapıda {Trans Taper tip) olmalıdır.
4 Kullanıcı isteğine göre, dış balon çapı 8.0 mm ile 24.0 mm arasında, balon uzunluğu, 2.5 mm. 3 0 mm. 3.5 mm. 4.0 mm, 4.5 mm. 5.0 mm ve 5.5 mm olarak
seçilebilmelidir. İstenilen balon ölçülerı kullanıcı bölüm tarafından ihale sonrası seçilerek bildirilecektir.
5.Kateter gövdesi polymeric materyalden mamul olmalı ve böylelikle iyi bir pushabilite ve yerleşim performansı sağlanmış olmalıdır
6 Balon Kateterin şaftı triaksiyel yapıda olmalı ve özellikle tortuous anatomide iyi bir pushabilite ve steerabilite sağlanmış olmalıdır. Uç kısmı gövdeye göre fiexible
olmalıdır. Böylelikle balon kateterin sürekli olarak merkezcil hareketi. Optimal Guidewire kontrolü iyi bir trackabilite elde edilmiş olmalıdır.
7 Kullanıcıya daha rahat ve güvenli bir çalışma imkanı, hastanın rahatlığı ve emniyeti için balonun
şişme/inme suresi hızlı olmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
233
152140
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
BALON İN BALON KATATERİ (KOA STENT İMPLANTASYON İÇİN)
Miktar
10 Adet
8. Pozisyonlandırma kolaylığı için balon üzerinde rahatlıkla görülebilir 4 adet marker olmalıdır.
9.İstenilen Balon Kateterlerin ölçüleri, teslimat sırasında kullanıcı bölümün talebine göre yapılacaktır.
10. Teklif edilen malzemeler. CE kalite belgelsine sahip olmalıdır.
11 Kateterler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
13 Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1.5 yıl miadlı olmalıdır.
14 Uygulamanın yapılacağı tarih ve saatte firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunmayı ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki balonu hastane
deposunda bulunan diğer ölçüdeki cihazlar ile değiştirerek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Teklif veren firma bu hususu taahhüt ettiğini teklifle birlikte
belgeleyecektir.
234
152145
KOARTASYON STENTİ (COVERED YADA BARE)
10 Adet
1.Stent Platinium/lridium telden imal edilmiş ve dış yüzeyi ePTFE kaplanmış olmalıdır. Birleşim noktaları 24K altın kullanılarak laser kaynağı ile birleştirilmiş
olmalıdır
2.Stent. Native ve/veya recurrent aort koarktasyonu işlemleri yanısıra anevrizmatik aort koarktasyonlarında
kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.Bu nedenle radyal kuvveti,en sıkı koarktasyonu açabilecek derecede çok yüksek olmalıdır.
3.Stent. hemodinamık değişiklikler, sistolik basınç gradienti sistemik hipertansiyon veya sol ventrikül
fonksiyonundaki değişiklikler sonucu aortta oluşmuş stenozlarda da kullanılabilmelidir.
4.Stent segmental yapıda ve esnek (flexible) olmalı; herbir segment birbirinden bağımsız hareket ederek
kılavuz teli ( guide wire) çok iyi takip etmeli ve tortüyöz damarlardan rahatlıkla geçmelidir
5.Kullanılan platinium/iridium telin kalınlığı 0.013" civarında olmalıdır. Stent hücreleri birbirine yakın olmalı ve bu sayede stent içine strut aralıklarından doku
sarkması engellenmelidir.
6.Stent işlem sonrası eğer gerekirse daha büyük çaplı bir balon ile genişletmeye olanak vermelidir.
7.Stent tortüyöz damarlardan geçerken deforme olmamalı uç kısımları balon yüzeyinden ayrılmamalıdır.
8 Kullanılan balona göre stent.8.0 mm ile 24.0 mm arasında genişletilebilmelidir.
9 Stentin 16, 22. 28. 34. 39 ve 45 mm uzunluk konfigürasyonlar ı bulunmalıdır.
10.Stent yerleştirme sırasında balonun distal ve proximal uçları balonun diğer kısımları ile aynı
çapa ulaşmalı, fazla şişerek uç kısımlarda diseksiyona sebebiyet vermemelidir.
11 İstenilen stent ölçüleri teslimat sırasında kullanıcı bölüm tarafından belirlenecektir.
12.Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
13.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
14.Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 1,5 yıl miadlı olmalıdır.
15 Uygulamanın yapılacağı tarih ve saatte firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunmayı ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki stenti hastane deposunda
bulunan diğer ölçüdeki cihazlar ile değiştirerek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Teklif veren firma bu hususu taahhüt ettiğini teklifle birlikte
belgeleyecektir.
235
151474
KATATER NIH DİAGNOSTİK 5F PED.CURVELİ 80-100 CM
50 Adet
1. Tekli steril paketlerde, ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti ve numarası olmalıdır
2. Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak, en az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
3. En az bir örnek verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, inceleme sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
4. Kateter 5F ve 80 cm (±5) olmalıdır.
236
150162
GUIDE WİRE 145-150CM 0.035" J CURVE 3MM
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 12 ay sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az bir numune ile katalog veya broşür verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Genel amaçlı, paslanmaz çelikten yapılı, PTFE veya benzeri madde ile kaplı, fixed core özellikte olacaktır.
6. Teklif verilecek her ürün için teknik şartnamedeki ilgili tüm maddeler katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılacak.
237
150472
MULTIPURPOSE UCU AÇIK YAN DELİKLİ 80-100 CM 6F HF
100 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi
sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME
2014 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ 239 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ
-
Sira
Mlz.Kodu
237
150472
Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri
MULTIPURPOSE UCU AÇIK YAN DELİKLİ 80-100 CM 6F HF
Miktar
100 Adet
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi
görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
238
150474
MULTIPURPOSE UCU AÇIK YAN DELİKSİZ MPB-1 6F 100CM
150 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, dispozable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3.En az 1 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan, teslim edilmi ş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda
bunları kullanım süresi en az 1 yıl olan yeni ürün ile değiştirecektir.
4. En az 1 numune ve katalog veya broşür verilecek, sadece katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, incelenme sırasında gerekirse numune
kullanılacaktır.
5. Wire braid yapıda olacak, Soft Touch özellikte olacak, Kuvvetli plastik hafıza olacak, Röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak
6. En az 1000 PSI basınca dayanıklı olacak, Super tourque özellikte olacak.
239
150493
PİGTAİL KATAT.110CM AÇIK UÇLU 8-12 YAN DELİK.5F HF
50 Adet
1. Tek tek steril Orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, disposable olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, Sterlizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş
olacak,
2. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
3. En az 1,5 yıl sterlizasyon tarihine sahip olacak
4. En az bir örnek verilecek, katalog veya broşür üzerinde değerlendirme yapılmayacak, Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
5. Wire-braided yapıda, high-flow ve soft touch özellikte olup röntgen ışınında iyi görüntü sağlayacak özellikte, kuvvetli plastık hafiza (memory) özellikte, en az
1000 psi basınca dayanıklı, süper torqe özellikte yan delikli ve 5F olacak.
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU