NES cloud
■
■
■
Objedinjena telefonija
Objedinjene komunikacije
Žična i bežična mrežna infrastruktura
NEScom je prvi servis provajder u Srbiji koji pruža usluge objedinjenih
komunikacija (UC) “iz oblaka".
NES cloud usluge su najnaprednije telekomunikacione usluge kod nas, koje poslovnim
korisnicima omogućavaju da unaprede komunikaciju sa kolegama i klijentima. Pored
toga, omogućavaju i značajno smanjenje i kontrolu ukupnih investicionih i operativnih
troškova telefoniranja i drugih komunikacija kao i troškove, izazove i rizike izgradnje i
održavanja sopstvene mrežne infrastrukture. NEScom omogućava kompanijama, institucijama i ustanovama u Srbiji da - bez ili sa minimalnim inicijalnim troškovima, samo
uz mesečnu naknadu za korišćenje i održavanje usluga - uđu u svet objedinjenih komunikacija i tako uhvate korak sa zapadnim kompanijama, koje ultimativno koriste ove
tehnologije i uz njih ostvaruju značajne konkurentske prednosti. Na taj način domaće
kompanije mogu da se uključe u globalna tržišta kapitala, ideja, znanja i radne snage
koja ne poznaju granice i nameću drugačije kompanijske i ICT strategije.
NES hosted voice
Portabilnost uređaja i broja telefona bilo
gde, autokofiguracija, manji troškovi telefoniranja, brojne telefonske osobine kao na
kućnoj telefonskoj centrali, najviši kvalitet
glasa, pouzdane i zaštićene veze.
NES free WiFi business calls
Mobilnost, potpuno integrisana smartphone
aplikacija, pristup kontaktima, call swipe,
prosleđivanje poziva, konsultacije, grupni
konferencijski poziv.
NES hosted UC
One Number Service, audio i video konferencije, izbor statusa dostupnosti i podrazumevanog uređaja, liste poziva, lični i kompanijski imenici, pristup preko web-a ili
Outlook-a.
NES mobile UC
UC za smartphone ili tablet koji radi i u 3G
mreži
NES web collaboration
Kontrola udaljenog desktopa, deljenje dokumenata, instant poruke, video, razmena
fajlova, potpuna zaštita sesije.
NES hosted WiFi
Najbrža raspoloživa bežična mreža, profesionalna primena, više grupa korisnika sa
različitim pravima pristupa i brzinama, laka
prekonfiguracija; potpuna kontrola, upravljivost i zaštita od upada.
Uštede i pogodnosti
■ dostupnost korisnika iz bilo koje telekomunikacione mreže drugih operatera na fiksnom javnom telefonskom
broju;
■ besplatni razgovori unutar sopstvene
grupe (firme);
NES cloud usluge se mogu koristiti kao osnovne telefonske usluge koje u potpunosti
ispunjavaju sve potrebe malih firmi, ili kao dodatak i nadogradnja na postojeće telefonske i druge komunikacione usluge koje firme već poseduju, što je karakteristično za
srednje i velike firme. I jedni i drugi mogu da počnu da koriste usluge objedinjenih
komunikacija u onoj meri i dinamikom kojom žele, i sa resursima kojima raspolažu.
Stepenasto i polagano uključivanje u svet objedinjenih komunikacija ostavlja firmama
slobodu da uz minimalno ulaganje same procene isplativost i tako se odluče za sveobuhvatnu primenu, u obliku koji najbolje odgovara njihovom profilu i potrebama.
NES cloud se koristi svuda gde postoji broadband internet, u privatnoj meži ili na javnom internetu. Telefon iz firme (SIP ili DECT SIP) možete poneti kući ili na put i povezati
ga na internet (npr. direktno na ADSL) i bez ikakvog dodatnog podešavanja koristiti i to
sa istim brojem telefona kao da ste u firmi.
■ najpovoljniji razgovori ka drugim pretplatnicima u NEScom mreži;
■ bolja dostupnost i brži odgovor na
pozive spolja (pozivi se ne gube već se
prosleđuju korišćenjem UC-a);
■ sadržajnija komunikacija sa kolegama,
sadašnjim i potencijalnim klijentima;
■ značajne uštede cene poziva ka inostranstvu;
■ sprečavanje nepotrebnih i nekontrolisanih troškova roaminga;
■ manji IT troškovi.
Korišćenje i prednosti
Za korišćenje NES cloud usluga potreban je broadband internet i
kvalitetna žična ili WiFi bežična mrežna infrastruktura. Poželjno
je da postoji mogućnost prioritizacije govornog saobraćaja i
neophodna je dobra antivirusna zaštita.
Usluge se koriste preko svih uređaja - PC računara , smartphoova i tableta (podržani su iOS, Android… ), SIP / SIP DECT telefona, kao i DECT ili analognih telefona, uz upotrebu gateway-a.
NEScom usluge objedinjenih komunikacija NES hosted UC i NES
mobile UC se mogu koristiti sa svim digitalnim telefonskim sistemima / softswitch-evima drugih proizvođača, koji se povezuju sa
NES cloud-om preko SIP-a ili primarnog/baznog ISDN pristupa.
Korisnik bez problema može da nastavi da koristi postojeće telefonske veze i numeraciju koju ima od Telekoma ili od drugih
operatera.
NES hosted UC se koristi preko web-a, integrisano sa groupware
-om (MS outlook, IBM Lotus Notes/Sametime idr…), sa drugim
poslovnim aplikacijama CRM, ERP… (za SAP, Oracle, SalesForce
postoje gotova rešenja) ili sa socijalnim mrežama.
Naručivanje, ugovaranje, otkazivanje
■ NEScom obezbeđuje brzo i jednostavno naručivanje, evaluaciju tehničkih mogućnosti i uključenje usluge.
■ Evaluacija tehničkih mogućnosti se obavlja uz davanje
stručne preporuke ukoliko je potrebno unepređenje konektivnosti, performansi mreže ili zaštite.
■ Omogućen je probni period od mesec dana, tokom kojeg se
korisnik upoznaje sa uslugama i isputuje funkionalnost i
kvalitet. Ukoliko korisnik iz bilo kog razloga nije zadovoljan
uslugom ili postoje tehničke nemogućnosti za njeno nesmetano korišćenje, ugovor se raskida ili suspenduje do uspostavljanja tehničkih uslova.
■ Ukoliko mreža korisnika ne ispunjava tehničke zahteve,
NEScom može da izgradi ili iznajmi kompletnu žičnu i
bežičnu računarku mrežnu infrastrukturu najvišeg kvaliteta.
■ Najkraći rok na koji se ugovara usluga je samo tri meseca.
■ Usluge su nezavisne i mogu se poručivati licenca po licenca,
odnosno korisnik po korisnik.
Puna integracija koja donosi najviše mogućnosti i kojom se
ostvaruju najveće uštede omogućena je ako se usluge objedinje- Za NEScom mobile usluge preporučuje se korišćenje NEScom
nih komunikacija koriste sa uslugama objedinjene telefonije NES hosted WiFi-a, koji obezbeđuje kvalitetnu bežičnu mrežu za ove i
druge servise i aplikacije. NES hosted WiFi je upravljiva, pouzhosted voice i NES free WiFi business calls.
dana, zaštićena bežična mreža, koja omogućava korišćenje priUsluga NES web collaboration se koristi nezavisno od drugih
vatnih uređaja za poslovne svrhe (kocept BYOD—Bring Your
usluga ili u paketu, integrisano sa NES hosted voice i NES hosted
Own Device), zatim M2M rešenja, Building Security idr. Mreža
UC uslugama. Koristi se na PC-u ili smartphone-u.
koristi isključivo “.n” access point-e, koji omogućavaju protok
NES free WiFi calls se koristi preko privatne WiFi mreže ili na
višestruko veći i od 4G mobilnih mreža.
javnom hotspotu, a NES hosted UC se može koristiti i preko 3G
Ukoliko koristite smartphone ili tablet, sa uslugom NES
mreže.
free WiFi business calls, svoj kompanijski broj telefona (NES One
Number) nosite sa sobom. Aplikacija je uvek aktivna i čim ste u
nekom hotspotu, možete i da telefonirate i da primate pozive
kao da ste u kancelariji, bez ikakvog podešavanja i bilo kakvih
dodatnih troškova - gde god da se nalazite u svetu.
Ako ste sumnjičavi ka korišćenju postojećih naprednih
internet servisa i telekomunikacionih mreža za vođenje poverljivih poslovnih razgovora ili razmenu tajnih kompanijskih podataka sa Vašim udaljenim kancelarijama i kolegama na terenu i
putu - obratite pažnju na NES web collaboration uslugu koja
omogućava da u online sesiji, do čak 100 učesnika, držite prezentaciju ili vodite interaktivni sastanak bez ikakve mogućnosti
da vaša web sesija bude prisluškivana ili snimana od bilo koga,
čak i od strane NEScoma koji tu uslugu pruža.
NEScom, Beograd, Bulevar Despota Stefana 15
Za više informacija pozovite nas na 011 2258 888 i posetite naš sajt:
www.nescom.rs
© 2012 NEScom, Sva prava su rezervisana. Dostupnost i tehničke specifikacije se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.
Obaveza da se obezbede određene karakteristike se utvrđuje ugovorom.
Download

NES cloud - NES Communications