ProfesionalBN
Bijeljina / RS / Bosna i Hrecegovina
Tel. +387 65 603191
Skype: Ehhoskype
email: [email protected]
www.profesionalbn.com
Cjenovnik opreme za PROTIVPOŽARNU zaštitu
Januar 2015.
Robu šaljemo pouzecem brzom poštom Euro-express
Isporuka je 3 - 4 radna dana po prijemu narudžbe.
Garancija na opremu je godinu dana.
Model
GLOBAL FIRE adresibilne centale za signalizaciju pozara
Analogno-adresabilna požarna centrala sa jednom petljom
Cijena u KM
JUNIOR 1LOOP
920.00
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD
displej sa 4 reda po 40 karaktera, 16 LED indikatora za požarne zone,
sa napojnim modulom. Meni na srpskom jeziku. Mogućnost
programiranja putem računara. Plastično kućište. EN54 sertifikat
Analogno-adresabilna požarna centrala sa dve petlje
JUNIOR 2LOOP
1110.00
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD
displej sa 4 reda po 40 karaktera, 16 LED indikatora za požarne zone,
sa napojnim modulom. Meni na srpskom jeziku. Mogućnost
programiranja putem računara. Plastično kućište. EN54 sertifikat
Analogno-adresabilna požarna centrala sa 2 petlje, mogućnost
J-NET-SC002
2150.00
umrežavanja
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene u
petlji, LCD displej sa 4 reda po 40 karaktera, 2 relejna izlaza za požar i
jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja
putem IR daljinskog upravljača. Programiranje putem računara ili PS2
tastature. Meni na srpskom jeziku. Mogućnost umrežavanja sa drugim
J-NET centralama. EN54 sertifikat
Analogno-adresabilna požarna centrala sa 3 petlje, mogućnost
J-NET-SC003
2527.00
umrežavanja
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene u
petlji, LCD displej sa 4 reda po 40 karaktera, 2 relejna izlaza za požar i
jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja
putem IR daljinskog upravljača. Programiranje putem računara ili PS2
tastature. Meni na srpskom jeziku. Mogućnost umrežavanja sa drugim
J-NET centralama. EN54 sertifikat
Analogno-adresabilna požarna centrala sa 4 petlje, mogućnost
J-NET-SC004
3480.00
umrežavanja
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene u
petlji, LCD displej sa 4 reda po 40 karaktera, 2 relejna izlaza za požar i
jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja
putem IR daljinskog upravljača. Programiranje putem računara ili PS2
tastature. Meni na srpskom jeziku. Mogućnost umrežavanja sa drugim
J-NET centralama. EN54 sertifikat
Analogno-adresabilna požarna centrala sa 6 petlji, mogućnost
J-NET-SC006
4560.00
umrežavanja
Proširiva do 13 petlji u sopstvenom kućištu. Do 125 adresabilnih
elemenata u petlji i do 32 adresabilne sirene u petlji, LCD displej sa 4
reda po 40 karaktera, 2 relejna izlaza za požar i jedan za grešku, 384
programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog
upravljača. Programiranje putem računara ili PS2 tastature. Meni na
srpskom jeziku. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.
EN54 sertifikat
Strana 1
GLOBAL FIRE adresibilne centale za signalizaciju pozara
Model
Analogno-adresabilna požarna centrala sa 9 petlji, mogućnost
Cijena u KM
J-NET-SC009
umrežavanja
6100.00
Proširiva do 13 petlji u sopstvenom kućištu. Do 125 adresabilnih
elemenata u petlji i do 32 adresabilne sirene u petlji, LCD displej sa 4
reda po 40 karaktera, 2 relejna izlaza za požar i jedan za grešku, 384
programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog
upravljača. Programiranje putem računara ili PS2 tastature. Meni na
srpskom jeziku. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.
EN54 sertifikat
Analogno-adresabilna požarna centrala sa 12 petlji, mogućnost
J-NET-SC012
umrežavanja
7600.00
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji i do 32 adresabilne sirene u
petlji, LCD displej sa 4 reda po 40 karaktera, 2 relejna izlaza za požar i
jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja
putem IR daljinskog upravljača. Programiranje putem računara ili PS2
tastature. Meni na srpskom jeziku. Mogućnost umrežavanja sa drugim
J-NET centralama. EN54 sertifikat
Paralelni tablo za kontrolu i upravljanje adresabilnih požarnih
JUNIOR-MINI-REP
centrala
730.00
Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifri. Do 4
MINI-REP panela se mogu priključiti na jednu adresabilnu centralu.
Povezivanje na centralu putem RS-485, optike ili TCP/IP konvertora
Paralelni tablo za J-NET centrale sa mogućnošću dodavanja do 3
J-NET-REP
petlje
1372.00
Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifri.
Povezivanje na centralu putem RS-485, optike ili TCP/IP konvertora.
Mogućnost dodavanja 3 petlje u kućište J-NET-REP
GLOBAL FIRE konvencionalne centale za signalizaciju pozara
Konvencionalna požarna centrala sa 2 zone
ORION 2
270.00
U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i
napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku.
Maksimalan broj detektora po zoni 32
Konvencionalna požarna centrala sa 4 zone
ORION 4
290.00
U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i
napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku.
Maksimalan broj detektora po zoni 32
Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona
ORION 8
350.00
U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i
napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku.
Maksimalan broj detektora po zoni 32
Paralelni tablo za ORION konvencionalne centrale
ORION REP
250.00
Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifri. Do 4
ORION-REP panela se mogu priključiti na jednu centralu. Povezivanje
na centralu putem RS-232, RS-485, optike ili TCP/IP konvertora
Global Fire moduli za prosirenje
Modul sa jednom petljom za J-NET centrale
J-NET-SP-001-SA
Instalacija u samoj centrali ili u nezavisnom kućištu
865.00
Modul sa dve petlje za J-NET centrale
J-NET-SP-002-SA
Instalacija u samoj centrali ili u nezavisnom kućištu
1198.00
Modul sa tri petlje za J-NET centrale
J-NET-SP-003-SA
Instalacija u samoj centrali ili u nezavisnom kućištu
1516.00
Strana 2
Global Fire moduli za komunikaciju
RS-232 interfejs
ORION-INT-RS232
Za povezivanje ORION centrale i ORION REP panela. Po jedan na svakoj
85.00
strani
RS-485/RS-232
interfejs
za
povezivanje
J-NET
adresabilnih
J-NET-ADV-COMS-485
centrala
i računara
262.00
Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za
monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu.
Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali
TCP/IP interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i
J-NET-ADV-COMS-TCP/IP
računara
763.00
Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za
monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu.
Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali
Fiber-optički interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i
J-NET-ADV-COMS-FO
računara
507.00
Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za
monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu.
Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali
RS-485 interfejs za vezu centrala i paralelnih tabloa
J-NET-INT-485
Interfejs za umrežavanje J-NET centrala, kao i za vezu izmedju
164.00
adresabilnih centrala i paralelnih tabloa. Na svakoj strani po jedan
TCP/IP interfejs za vezu centrala i paralelnih tabloa
J-NET-INT-TCP/IP
773.00
Interfejs za umrežavanje J-NET centrala, kao i za vezu izmedju
adresabilnih centrala i paralelnih tabloa. Na svakoj strani po jedan
Fiber-optički interfejs za vezu centrala i paralelnih tabloa
J-NET-INT-FO
Interfejs za umrežavanje J-NET centrala, kao i za vezu izmedju
510.00
adresabilnih centrala i paralelnih tabloa. Na svakoj strani po jedan
Analogno - adresibilni detektori i rucni javljaci
Adresabilni optički detektor dima
NB-358-S-L
GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem
53.00
Adresabilni termo-diferencijalni detektor toplote
NB-358-H-L
GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem
55.00
Adresabilni optičko-termički detektor
NB-358-SH-L
GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem
82.00
Baza sa izolatorom
NB-760
Podnožje detektora sa izolatorom petlje za adresabilne detektore
45.00
Podnožje detektora za OG montažu
DEEP BASE
9.00
Strana 3
Analogno - adresibilni detektori i rucni javljaci
Adresabilni ručni javljač požara
MCPA-LP-FLAP
GFE protocol, dvobjna LED, plastični poklopac, crveni, plastični, sa
66.00
podnožjem
Adresabilni ručni javljač požara sa izolatorom petlje
GFE-MCPA-ISO
GFE protokol, dvobojna LED, plastični poklopac, crveni, plastični, sa
75.00
podnožjem, sa izolatorom petlje
Adresabilni ručni javljač požara u IP zaštiti
MCPA-STI-IP67
GFE protokol, dvobojna LED, plastični poklopac, crveni, sa podnožjem,
260.00
IP67 zaštita
Adresibilni moduli i sirene
Adresabilni modul za optičke i termičke detektore
MAM-WHITE
Za instalaciju konvencionalnih detektora u adresabilni sistem. Ručno
22.00
podešavanje adrese
Adresabilni modul za ručne javljače i inpute
MAM-RED
35.00
Za instalaciju konvencionalnih ručnih javljača u adresabilni sistem.
Ručno podešavanje adrese
Adresibilni moduli i sirene
Model
Adresabilni modul za sirene i outpute
Cijena u KM
MAM-YELLOW
35.00
Za instalaciju konvencionalnih sirena u adresabilni sistem. Ručno
podešavanje adrese
Adresabilni modul za povezivanje konvencionalnih sirena
LSC-ISO
78.00
Zahteva eksterno napajanje 24VDC i obezbeđuje napajanje sireni do 1A
Adresabilni modul sa automatskim dodeljivanjem adrese
SAM
Za instalaciju konvencionalnih detektora ili ručnih javljača u
20.00
adresabilni sistem
Izolator petlje
GFE-AD-ISO
57.00
Zaštita petlje od kratkog spoja
Adresabilni ulazni modul
INPUT
50.00
Za nadziranje kontakta eksternog sistema koji se povezuje na
adresabilnu centralu. Napajanje preko petlje
Adresabilni ulazno/Izlazni modul
I/O
60.00
Jedan nadzirani ulaz i jedan izlazni relej. Napajanje preko petlje ili
eksterno 24VDC
Adresabilni ulazno/izlazni modul sa 3 ulaza i 3 izlaza
3I/O
Tri nadzirana ulaza i tri izlazna releja. Izlazni releji zahtevaju eksterno
napajanje 24VDC. Zauzima 3 adrese na petlji
Strana 4
115.00
Adresibilni moduli i sirene
Model
Adresabilni modul za povezivanje konvencionalnih centrala na
Cijena u KM
CCPI
petlju
340.00
8 NO ulaza i 3 predefinisana NO izlaza: Reset, Silence i Evacuate.
Omogućuje povezivanje konvecionalnih centrala do 8 zona na
adresabilni sistem. Zauzima 8 adresa na petlji. Za aktivaciju izlaza
neophodno eksterno napajanje 24VDC
Zone monitoring unit - Adresabilni modul za nadzor
ZMU
konvencionalnih zona
87.00
Mogućnost priključenja više konvencionalnih elemenata na adresabilnu
petlju. Zauzima jednu adresu na petlji. 3 LED za signalizaciju stanja:
ispravan rad, alarm i greška. Napajanje sa petlje ili eksterno 24VDC
Adresabilni modul za nadzor 4 konvencionalne zone
QUAD ZMU
Mogućnost priključenja 4 konvencionalne zone na adresabilnu petlju.
192.00
Status svake zone se prati pomoću odgovarajućih LED. Zahteva
eksterno napajanje 24VDC
Adresabilna sirena
VULCAN-A
Maksimalno do 32 sirene po petlji. Crvena, 88dB, 7mA u aktivnom
64.00
stanju. Potenciometar za podešavanje jačine zvuka
Konvencionalni detektori, rucni javljaci i sirene
Konvencionalni optički detektor dima
NB338-2-LED
33.00
Dvožični detektor sa podnožjem, Wizmart
Konvencionalni termički detektor toplote
NB323-2-LED
Dvožični termo-diferencijalni detektor sa podnožjem, Wizmart
33.00
Konvencionalni optičko-termički detektor
NB338-2H-LED
48.00
Dvožični multikriterijumski detektor sa podnožjem, Wizmart
Konvencionalni ručni javljač požara
MCPC-LP-FLAP / NB525
Dvobjna LED, plastični poklopac, crveni, plastični, sa podnožjem
30.00
Konvencionalni ručni javljač požara
WS-900
Dvobjna LED, plastični poklopac, crveni, plastični, sa podnožjem
30.00
Konvencionalni ručni javljač požara u IP zaštiti
MCPC-STI-IP67
251.00
Dvobjna LED, plastični poklopac, crveni, sa podnožjem
Konvencionalna sirena
VULCAN-C
Crvena, 84dB, 7mA u aktivnom stanju. Potenciometar za podešavanje
49.00
jačine zvuka
Unutrašnja sirena sa lampom
WS-200R
37.00
Radni napon 24V
Konvencionalna sirena sa blicerom
NB-530-SL
Crvena, 84dB, 12/24VDC
45.00
Strana 5
Model
Konvencionalni detektori, rucni javljaci i sirene
Konvencionalna sirena sa blicerom
Cijena u KM
WS-511
Crvena, 84dB, 12/24VDC
55.00
Konvencionalni optički detektor dima, 4-žični
NB338-4-12
Napajanje 12VDC, sa podnožjem
68.00
Konvencionalni optičko-termički detektor dima, 4-žični
EA318-4H-AR
Napajanje 12VDC, auto-reset funkcija, sa podnožjem
70.00
CO detektor na 24VDC
NB-983-CO-24
61.00
Ugrađena sirena 70dB. 4-žični, beznaponski relejni kontakti
CO detektor na 12VDC
NB-983-CO-12
Ugrađena sirena 70dB. 4-žični, beznaponski relejni kontakti
61.00
Metan detektor (zemni gas) na 24VDC
NB-983-NG-24
60.00
Ugrađena sirena 70dB. 4-žični, beznaponski relejni kontakti
Metan detektor (zemni gas) na 12VDC
NB-983-NG-12
60.00
Ugrađena sirena 70dB. 4-žični, beznaponski relejni kontakti
Propan detektor na 24VDC
NB-983-LP-24
62.00
Ugrađena sirena 70dB. 4-žični, beznaponski relejni kontakti
Propan detektor na 12VDC
NB-983-LP-12
62.00
Ugrađena sirena 70dB. 4-žični, beznaponski relejni kontakti
Stand-alone optički detektor dima sa reset tasterom
NB-739
60.00
Ugradjena sirena 85dB. Sa baterijom 9VDC. Taster za test i taster za
reset
Stand-alone CO (ugljen-monoksid) detektor sa relejnim izlazom
NB-930-DR
67.00
Ugradjena sirena 85dB. Zahteva napajanje 12-24VDC. Taster za reset.
Relejni izlaz
Stand-alone CO (ugljen-monoksid) detektor sa relejnim izlazom
NB-930-ABR
67.00
Ugradjena sirena 85dB. Napajanje 220VAC ili 3x1.5V AAA baterije koje
idu uz detektor. Taster za reset. Relejni izlaz
Stand-alone metan detektor (zemni gas) sa relejnim izlazom
NB-920-N-R
80.00
Ugradjena sirena 85dB. Zahteva napajanje 220VAC. Taster za reset.
Relejni izlaz
Stand-alone propan detektor sa relejnim izlazom
NB-920-L-R
Ugradjena sirena 85dB. Zahteva napajanje 220VAC. Taster za reset.
Relejni izlaz
Strana 6
80.00
Konvencionalni detektori, rucni javljaci i sirene
Model
Spoljna sirena sa blicerom, antisabotažno zaštićena, dvostruko
Cijena u KM
Fire24
160.00
kućište, servisni mod
pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja,
zaštita od kratkog spoja, automatsko testiranje svih parametara uz
indikaciju neipravnosti, tajmer, indikacija praznog akumulatora, 24VDC
Dodatna oprema
Paralelni indikator
REM-IND
13.00
Modul sa 8 relejnih izlaza za ORION požarnu centralu
GFE-MPX-REL-8
64.00
Omogućuje indikaciju alarmnog stanja svih 8 zona konvencionalne
centrale. LED indikacija stanja svakog relejnog izlaza. Jedan izlaz je
moguće programirati sa kašnjenjem
Dodatna oprema
Model
Interni štampač za J-NET centrale
Cijena u KM
J-NET-IP
560.00
Termalni 40-kolonski interni štampač omogućuje štampanje svih
događaja vezanih za požarnu centralu. Instalacija u kućištu centrale.
Neophodna instalacija J-NET-QUART čipa u samu centralu
J-NET-QUART
Mikroprocesorski čip za J-NET adresabilne centrale
100.00
Neophodan prilikom povezivanja centrale i Odyssey softvera, ili pri
instalaciji internog štampača
GFE-BCM-10
Modul za pomoćno napajanje 10A
160.00
Zahteva metalnu kutiju, napajanje 28VDC, punjenje akumulatora do
45Ah
Modul za pomoćno napajanje 2.4A
GFE-BCM-3
210.00
U metalnoj kutiji i sa trafoom, punjenje akumulatora do 14Ah
ODYSSEY
Softver za monitoring i nadzor J-NET požarnih sistema
3412.00
Potpuna kontrola i monitoring požarnih centrala putem računara.
Grafički interfejs. Do 64 J-NET centrale je moguće umrežiti u jedan
sistem.
IR daljinski upravljač
REMOTE
Za kontrolu J-NET požarnih centrala
120.00
Komora za uzorkovanje vazduha iz ventilacionih kanala
DUCT HOUSING - UG4
Isporučuje se sa jednom cevi dužine 0,6m. Bez detektora.
270.00
www.profesionalbn.com
Strana 7
Download

ProfesionalBN