www.profesionalbn.com
POVEZIVANJE PP SENZORA NA PARADOX CENTRALE
Protiv-požarni senzori se mogu spajati samo na SP6000 i SP7000 centrale.
Ovo nije moguće na centralama SP4000, SP5500 i SP65 !!!
PP senzore imamo za 2 i 4 žično povezivanje.
Dvožično povezivanje:
Kontakt 2 sa senzora ide na AUX+
Kontakt 5 sa senzora ide na Z1 (isključivo na Zonu 1)
Paralelno tim kontaktima ide 1K otpornik
Može se vezati maksimalno 5 senzora
U programiranju, u sekciji 706 - treba uključiti opciju 3
Za reset u slučaju PP alarma, pritisnuti CLEAR i ENTER i držati 3 sec
Kod povezivanja 4 žičnih PP senzora, potrebno je koristiti relej sa NO kontaktima.
Za 4-žičnu instalaciju, treba isprogramirati Activation Event, da bi se dimni detektori mogli resetovati pritiskom
na [CLEAR]+ [ENTER] u trajanju 3 sekunde. Pogledati Event Group # 6 u uputstvu za programiranje.
Kad se zona programira kao Požarna, zona postaje normalno otvorena (NO) i zahtjeva korištenje EOL otpornika.
Ako dođe do zatvaranja zone tj. ako se PP senzor aktivira, bez obzira da li je sistem naoružan ili ne, centrala će
generisati alarm. Ako dođe do kakvog problema na požarnoj zoni, pokazaće se Fire Loop Trouble na šifratoru
(pogledati kodove grešaka u Instalaterskom uputstvu) i Centrala će poslati Fire Loop Trouble izvještaj
Nadzornom centru, ako je programirano, u sekciji [866].
Preporučujemo sljedeće senzore proizvođača Wizmart :
-
NB338-4H-AR 4-žični, dual optički – temperaturni (57C), auto reset, 12V
NB338-4-12 4-žični, optički detektor dima, 12V
NB983-LP 4-žični, propan butan detektor, 12V
NB983-CO 4-žični, ugljen monoksid detektor, 12V
NB983-NG 4-žični, detektor zemnog gasa, 12V
Download

povezivanje pp senzora na paradox centrale