Klávesnica TM40 v.1.25 s dotykovým displejom pre ústredne EVO a MG/SP
Dňa 4.3.2013 bola firmou PARADOX zverejnená slovenská verzia firmvéru pre klávesnicu TM40 s dotykovým
displejom:


TM40_EVO_V_1_25_009_SLO_VRA_V_1_25_000.puf
TM40_MGSP_V_1_25_008_SLO_VRA_V_1_25_003.puf
Doterajšie vlastnosti:

Mimoriadne ľahká intuitívna obsluha.
Čo je nové:







Prispôsobenie sa požiadavkám normy EN 50131.
Podpora vlastnosti Dohľad nad tamprom GSM/GPRS modulu PCS250:
EVO192 v.2.70 a viac - sekcia [2950], svetlo 7 = ON,
MG/SP, sekcia [700], svetlo 7 = ON
- MG5000: N/A
- MG5050: V4.90 a viac
- SP4000: V5.10 a viac
- SP5500: V4.90 a viac
- SP6000: V4.90 a viac
- SP7000: V4.90 a viac
Zmenšenie ikony režimu Pôdorysy na zlepšenie zobrazenia.
Odstraňuje avizovanú chybu predošlej verzie – nesprávna indikácia prihlásenia bezdrôtovej slučky
(len ústredne EVO). U predchádzajúcich verzií TM40 by aj pri korektnom prihlásení bezdrôtovej slučky
nemuselo dôjsť k správnej indikácii prihlásenia - zobrazenie sériového čísla a potvrdenie bzučiakom.
Verzia 1.25 túto záležitosť rieši.
Odstraňuje avizovanú chybu predošlej verzie – neodôvodnená hláška Language incompatible!
Error # 000000 pri rozbehu. U predchádzajúcich verzií sa táto hláška občas objavila a na jej odstránenie
bolo nutné dočasne pripojiť TM40 na ústredňu z opačnej rodiny (TM40 z ústredne EVO na chvíľku
pripojiť na MGSP a potom späť na EVO. A naopak...)
Doplnenie ikony pre reset dymových detektorov (Menu/PGM na MG/SP, resp. Menu/Ovládanie výstupov
u EVO).
Drobné vylepšenia slovenčiny
Ako urobiť upgrade TM40:
Upgrade TM40 sa robí veľmi jednoducho. Zo stránky stiahneme súbor „TM40 SD karta“, rozzipujeme ho
a položky






Flash
photo
plans
TM40
TM40_EVO_V_1_25_009_SLO_VRA_V_1_25_000.puf
TM40_MGSP_V_1_25_008_SLO_VRA_V_1_25_003.puf
nahráme na mikro SD kartu (1 GB, formát FAT). SD kartu s týmto obsahom vložíme do klávesnice. Klávesnicu
potom rozbehneme TM40 spolu s príslušnou ústredňou.
Na akékoľvek otázky Vám radi odpovieme na čísle 055/6432908, prípadne 0905252650.
Košice, 11.4.2013
Ing. Igor Lukáč
Download

Klávesnica TM40 v.1.25 s dotykovým displejom pre