ALARMNI
PROTUPROVALNI
SISTEMI
AE Sigurnost d.o.o. Zenica – Agencija za zaštitu imovine i ljudi
2
Bežične tastature i daljinski upravljači
K37
K32RF
REM3
MG5000: Centrala sa
priopredajnikom za 2-32 bežične zone
REM2
REM1
Žičane tastature
K32LCD
K32LCD:
K32:
K35:
K10V:
K10H:
K636:
32-zonska LCD tastatura
32-zonska tastatura
32-zonska LED tastatura
10-zonska LED tastatura (okomita)
10-zonska LED tastatura (vodoravna)
10-zonska LED tastatura (1 particija)
Moduli proširenja
MG5050: Centrala sa
priopredajnikom za 5-32 bežične zone
ZX8SP:
ZX8:
PGM4:
8-zonski modul proširenja
8-zonski modul proširenja
Modul za dodavanje 4 PGM-a
PCS200 GPRS/GSM
Komunikacijski modul
Bežični uređaji
- Dojave preko GPRS-a sa Paradox IP
Dojavnim centrom (IPR512)
- Upload/Download za WinLoad software
preko GPRS-a
- Dojava preko GSM
- Slanje i primanje SMS poruka
- Direktna veza na panel preko
4pinskog porta
IP100
Internet modul
RPT1
ZWPGM
SD38
- Dojave preko GPRS-a sa Paradox IP
Dojavnim centrom (IPR512)
- Slanje e-mail
- Kontrola i nadgledanje preko web
browsera
- Direktna veza na panel preko
4pinskog porta
VDMP3
Telefonski moduli
- Slanje glasovnih poruka (5 telefonskih
brojeva)
- Kontrola i nadgledanje preko telefona
- Montaža na centralu ili na PCS modul
DCT10
DCTXP2
DCT2
SR150
Dodaci:
PMC5:
307USB:
WinLoad:
APR3-HUB2:
Memorijski ključ
Interface za direktno povezivanje
Instalaterski Software
2-portni izolator petlje i sabirnice
PMD85
PMD75
PMD15
3
Magellan dvosmjerni bežični sigurnosni sistemi
Magellan linija dvosmjernih bežičnih sigurnosnih sistema pruža vam kombinaciju sigurnosti, ugodnost bežične
veze, jednostavnu instalaciju i atraktivne korisničke funkcije. Magellan linija ima podršku za StayD što osigurava povedanu
razinu sigurnosti, kao i podršku za glasovni modul (VDMP3) te TCP/IP modul (IP100).
Zahvaljujudi lakoj programabilnosti na terenu, Magellan linija omogudava instalaterima da unaprijede sistem brzo i
jednostavno na licu mjesta. A kao dodatno pojednostavljivanje programiranja, svaka centrala može biti podešena preko
korisničkih izbornika, kojima je jednostavno upravljati.
Zahvaljujudi ovim karakteristikama Magellan MG5000 i MG5050 su idealan izbor za bežičnu zaštitu stambenih i manjih
poslovnih objekata, koji zahtjevaju do 32 zone.
MG6250 / 64 zonska GPRS/GSM centrala sa primopredajnikom
• Komunicira preko quad-band GPRS/GSM modula sa dvije SIM kartice
(GPRS14)
• 2 particije
• 64 zone
• Istovremeno prijavljivanje preko GPRS, GSM, SMS, glasa i telefonske
linije
• Ugrađen primopredajnik (433 MHz ili 868 MHz)
• Ugrađeno glasovno i XXXXXXXXX (do 10 telefonskih brojeva)
• Dvosmjerna komunikacija (preko GSM-a ili telefonske linije)
• 16 korisnika i 16 daljinskih upravljača
• 8 bežičnih PGM-ova (2 ulaza/izlaza mogu biti povezana žicom)
• Pamti 256 događaja
• Podržava 4 SR150 bežične sirene
• Podržava 4 K32RF/K37 bežične tastature; prikazuje prve 32 zone
• Podržava 4 RPT1 bežična primopredajnika
• Podržava 16 REM2/REM3 dvosmjernih daljinskih upravljača
• Ugrađena 90 dB sirena
• Udaljena nadogradnja sistema preko GPRS-a
• Udaljeni pristup sistemu preko GSM-a (glasovno potpomognut)
• Porodični centar za poruke
• Sat sa alarmom
4
• Dodatak zaa MG6250, omogudava dojavu putem
GPRS/GSM/SMS
• Podržava 2 standardne GSM SIM kartice
• Jednostavna instalacija, spaja se direktno na centralu
• Kompatibilan sa MG6250
• 7,5 Vdc na 1A max
• Kabel od 1,8 metara
5
MG5000 / Magellan centrala sa primopredajnikom za 32 bežične
zone
• StayD način rada
• Ugrađen primopredajnik (433 MHz ili 868 MHz)
• 32 zone (svaka može biti bežična) i 2 particije
• 32 korisnika i 32 daljinska upravljača (jedan po korisniku)
• 4-žično komunikacijsko sučelje (podržava do 15 tastatura)
• 2 žičana ulaza za zone na ploči (4 sa ATZ)
• Podržava REM3, 8 K32RF/K37 bežičnih tastatura,
4 SR150 bežične sirene i 2 RPT1 bežična primopredajnika
• Podržava dojavu preko PCS, IP i VDMP3 modula
• Podržava 16 PGM-ova (bilo koji može biti bežičan), 2 PGM-a na ploči
• Nadogradnja sistema preko 307USB sučelja
• Programiranje preko izbornika za instaliranje i održavanje
• Višestruki telefonski brojevi: 3 za nadzorni centar, 5 za osobnu uporabu i 1
za dojavu pagerom
• Tipka za reset programa (vrada na tvorničke postavke i ponovno ga
pokrede)
• Funkcija detekcije RF smetnji
• Direktna veza na 9,6 Kbps s WinLoad programom
• Pamti 256 događaja
• Metalno kudište dimenzija 20 cm x 25,5 cm x 7,6 cm
MG5050 / Magellan centrala sa primopredajnikom
za 32 bežične zone
Iste karakteristike kao i MG5000 plus:
• 5 žičanih ulaza za zone na ploči (10 sa ATZ)
• 4 PGM izlaza, pozitivno i negativno okidanje (PGM4)
• Metalno kudište dimenzija 28 cm x 28 cm x 7,6 cm
iParadox / Aplikacija za nadzor alarmnog sistema
BabyWare / PC software
WinLoad / WinLoad program
InField / PC software za nadogradnju
6
Zajedničke karakteristike za sve
Magellan bežične module tastatura
• StayD način rada
• Pregled statusa zona i sistema u realnom vremenu
• Ugrađeni primopredajnik (433 MHz ili 868 MHz)
• Nadogradnja sistema preko 307USB sučelja i WinLoad programa
• Potpuna funkcionalnost: može se koristiti za programiranje centrala
• 8 tipki za akciju
• 3 tipke za aktiviranje alarm panike
• Dvoparticijske tastature
K37 / 32 zonska bežična LCD tastatura
• Prikaz stanja sistema i zona u realnom vremenu
• Predei nirane poruke koje vam pomažu u radu sa sistemom
• Nakon 20 sekundi neaktivnosti prelazi u “sleep mode” zbog uštede baterije
ali i dalje ostaje sinhronizirana sa centralom te se po potrebi automatski
ponovno aktivira
• Prikaz statusa 32 zone u dvije particije
• Prikaz StayD statusa
• Prikaz statusa za svaku particiju (Arm, Sleep, Stay i Disarmed)
• Prikaz grešaka, premoštenih zona i alarma iz memorije
• Podesivo pozadinsko osvjetljenje
• Napajanje preko 2 AA baterije
• Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju: 40 m
• 6Vdc adapter nije uključen ali se može koristiti kao alternativni izvor
napajanja
• Kompatibilna sa MG5000, MG5050 i MG6250, također kompatibilna i sa
Spectra SP (ne i SP4000) kada se koristi RTX3
• Pogledati zajedničke karakteristike za sve bežične module tastatura
K32RF / 32 zonska bežična LED tastatura
• 32 zonski LED ekran
• Odvojene LED lampice za Arm, Sleep, Stay i Of za svaku particiju
• Podesivo pozadinsko osvjetljenje
• Posjeduje 3.7 Vdc Li-Ion punjivu bateriju
• Zahtjeva 6Vdc naponski adapter (PA6 nije uključen)
• Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju: 40 m
• Kompatibilna sa MG5000, MG5050 i MG6250,
također kompatibilna i sa Spectra SP (ne i SP4000)
• Pogledati zajedničke karakteristike za sve bežične module tastatura
PA6 / 6 Vdc naponski adapter
• Za K32RF
• 6 Vdc na 350mA max
• Kabel od 1,8 metara
7
Žičani moduli tastatura
K32LCD / 32 znakovna žičana LCD tastatura
K32 / 32 zonska žičana LED tastatura
K35 / 32 zonska žičana LCD tastatura
K636 / 10 zonska žičana LED tastatura
K10V / 10 zonska žičana LED tastatura (vertikalna)
K10H / 10 zonska žičana LED tastatura (horizontalna)
Bežični detektori pokreta
Zajedničke karakteristike za sve Magellan bežične detektore pokreta
• Patentirana “Auto Pulse Signal Processing” obrada signala
• Automatska kompezacija temperature
• “Alive” funkcija (LED prikazuje detekciju pokreta kada je PIR u štednom
režimu, a pri tome ne ugrožava vijek trajanja baterije)
• Štedni način rada od 3 minute nakon dvije detekcije u roku od pet minuta
• Ugrađeni primopredajnik (433 MHz ili 868 MHz)
• LED lampica za detekciju i praznu bateriju
• Anti-sabotažni prekidač
Gsense GS250 / Detektor pokreta po više osi
• Akcelerometar po više osi
• Iznimno tanki dizajn
• Dvostruki anti-sabotažni prekidač za uklanjanje ili otvaranje uređaja
• Prilagodljiva osjetljivost:
- Normalna: pokret 1-3 sekunde
- Niska: pokret 5-8 sekundi
• LED prikaz stanja (pokret, tamper, prijava na sistem)
• Nadzor stanja baterije i RF smetnji
• Energy Save Mode (produljuje životni vijek baterija)
• Na štideni objekt se kači pomodu obostrane trake ili vijaka
• Domet: približno 100 m sa LOS (Line of Sight)
• Dimenzije: 7,5 x 2,7 x 0,64 cm
8
PMD1P / Analogni PIR sa jednom ledom
(ne reaguje na kudne ljubimce lakše od 18 kg)
• Senzor sa dvostrukim elementom
• Neosjetljiv na životinje lakše od 18 kg
• 11 m x 11 m i do 15 m za centralne zrake pod vidnim uglom od
88,5° stepeni
• Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju:
- 35 m s MG-6130 / MG-6160 / MG6250
- 70 m s MG5000 / MG5050 / RTX3
• Napajanje: 3 AA baterije
• Kada je potrebna manja razina osjetljivosti, npr. kada kudni
ljubimci konstantno borave u zaštidenom prostoru, razmotrite
upotrebu PMD75 senzora
• Pogledati zajedničke karakteristike za sve bežične detektore
pokreta
PMD75 / Digitalni PIR sa visokim performansama
i dvostrukom ledom (ne reaguje na kudne ljubimce do 40 kg)
• Digitalni detektor pokreta
• Dvostruka optika (2 dualna suprotna senzorska elementa)
• Neosjetljiv na životinje do 40 kg
• Dvostruka digitalna detekcija
• Algoritam za digitalno podešavanje osjetljivosti na smetnje
• Jednostruko ili dvostruko procesiranje
• 11 m x 11 m pod vidnim kutom od 90° stupnjeva
• Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju:
- 35 m s MG-6130 / MG-6160 / MG6250
- 70 m s MG5000 / MG5050 / RTX3
• Napajanje: 3 AA baterije
• Pogledati zajedničke karakteristike za sve bežične detektore pokreta
PMD85 / Vanjski digitalni PIR sa visokim performansama i
dvostrukom ledom (ne reaguje na kudne ljubimce do 40kg)
Iste karakteristike kao i PMD75 plus:
• Specijalni vodootporni dizajn
• PMD85 serija dolazi sa jednom od 3 lede: ledom za kudne ljubimce
ili sa ledama za horizontalno i vertikalno širenje zaštitnog polja
• Kudište otporno na udarce i temperaturne promjene
• Radi od -35°C do +50°C
• Kudište obrubljeno umetnutim gumenim izolatorom
• Lede otporne na UV zrake
• Optički sistem dvostrukog i ltriranja
• Metalno kudište povadava zaštitu od EMI i RFI signala
• Višestruko podešavanje razina osjetljivosti
9
Bežična sirena
SR150 / Bežična sirena s ugrađenom bljeskalicom
• Ugrađen primopredajnik (433MHz ili 868MHz)
• 100 db bežična sirena s ugrađenom bljeskalicom
• Otporna na vremenske uvjete, kudište od PC/ABS plastike sa UV
zaštitom
• Silikonski premaz pločice PCB (-20˚C do 50˚C)
• Baterijsko napajanje
• Brzi odaziv na alarm (4 sec)
• 8-satni prikaz alarma (bljeskalica radi svake 4 sekunde)
• Prisutnost sirene nadzirana od strane centrale
• Prisutnost centrale nadzirana od strane sirene
(sirena i bljeskalica se aktiviraju 5 minuta nakon gubitka komunikacije sa
centralom)
• Trostruka anti-sabotažna žaštita (skidanje vijka, skidanje poklopca,
skidanje sa zida)
• Mogude je dodijeliti do 4 sirene na centralu
• Nadogradnja putem 307USB sučelja
• Siren Test Mode
• 4 LED lampice za prikaz jačine signala i statusa
• Bljeskalica u 4 boje (crvena, plava, narančasta i prozirna)
• Napajanje sa 3 1,5V “D” baterije (uključene),
mogude napajanje i preko 8-16 Vac / 9-20 Vdc napajača
• Dimenzije: 24 cm x 6 cm x 18 cm
• Kompatibilna sa MG5000, MG5050, MG6130, MG6160 i MG6250
te sa SP5500, SP6000 i SP7000, kada se koristi RTX3
Bežični magnetni konakti
DCT10 / 2 zonski magnetni kontakt velikog dometa
• Dvozonska mogudnost gdje je svaka zona nezavisna i ima svoj
serijski broj:
Zona 1 - Jedan od dva visokoosjetljiva čitača (magnet uključen)
(N.O./N.C.)
Zona 2 - univerzalni primopredajni ulaz (N.O./N.C.)
• Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju:
- 35 m s MG-6130 / MG-6160 / MG6250
- 70 m s MG5000 / MG5050 sa RTX3
• LED lampica prazne baterije i slanja signala
• Napajanje: 4,5 Vdc (3 AAA baterije)
• Radi na frekvencijama 433MHz ili 868MHz
• Anti-sabotažni prekidač
• Dimenzije: 12,4 cm x 4,5 cm x 3,3 cm
DCTXP2 / 2 zonski bežični magnetni kontakt
• Dvozonska mogudnost gdje je svaka zona nezavisna i ima svoj
serijski broj
Zona 1 - Jedan od dva visokoosjetljiva čitača (magnet uključen)
Zona 2 - univerzalni primopredajni ulaz (N.O./N.C.)
• Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju:
- 30 m s MG-6130 / MG-6160 / MG6250
- 60 m s MG5000 / MG5050 sa RTX3
• LED lampica prazne baterije i slanja signala
• Napajanje: 3 Vdc (2 AAA baterije)
• Radi na frekvencijama 433MHz ili 868MHz
• Anti-sabotažni prekidač
• Dimenzije: 11 cm x 3,2 cm x 2,5 cm
• Dostupan u bijeloj i smeđoj boji
10
DCT2 / Ultra mali magnetni kontakt
• Jedan magnetni kontakt visoke osjetljivosti (magnet
uključe
• Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju:
- 20 m s MG-6130 / MG-6160 / MG6250
- 40 m s MG5000 / MG5050 sa RTX3
• Napajanje: jedna 3v litijska baterija (DL2450)
• Radi na frekvencijama 433MHz ili 868MHz
• Anti-sabotažni prekidač
• Dimenzije: 4, 4 cm x 3,0 cm x 1,9 cm
Daljinski upravljači
REM3 / Magellan dvosmjerni daljinski upravljač sa osvjetljenim tipkama
• Dva korisnička načina rada:
- Keypad način: Zahtijeva unos šifre
- Remote način: Aktiviranje i gašenje preko jedne tipke
• Podržava StayD
• Koni gurirajte koje particije REM3 uključuje/isključuje
• Ugrađen primopredajnik (433MHz ili 868MHz)
• Pruža audio/vizualni prikaz izvršenih akcija
• Pritiskom na statusnu tipku u bilo koje vrijeme dobiva se status sistema
• Prikazuje Arm, Sleep, Stay i Of status particija 1 i 2
• Dijagnostički prikaz: postavite REM3 na poziciju odašiljača
LED lampice particije 1 prikazuju jačinu signala
LED lampice particije 2 prikazuju jačinu šuma
• Tipkama uključite/isključite do 6 PGM-ova ili aktivirajte panik alarm
• Kompaktno, vodootporno kudište
• Dimenzije: 8 cm x 3,4 cm x 1,5 cm
• Kompatibilan sa EVO, MG5000, MG5050, MG6250 i Spectra SP* (kada se
koristiRTX3)
također kompatibilan sa K32LX i K641LX
* Sa SP4000 je moguda samo jednosmjerna komunikacija
REM2 / Magellan dvosmjerni daljinski upravljač sa osvjetljenim tipkama
• Podržava StayD (Verzija 2.0 ili veda)
• Ugrađen primopredajnik (433MHz ili 868MHz)
• Prikazuje status sistema koristedi LED lampice i zvuk
• Pritiskom na statusnu tipku u bilo koje vrijeme dobiva se status sistema
• Do 6 različitih operacija po daljinskom upravljaču
• Kompaktni, vodootporni dizajn sa pozadinskim osvjetljenjem tipki
• Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju:
- 30 m s MG-6130 / MG-6160 / MG6250
- 45 m s MG5000 / MG5050, RTX3, K32LX i K641LX
RAC2 / Magellan daljinski upravljač sa integriranom karticom za pristup
Iste karakteristike kao i REM2 plus:
• Ugrađena kartica za pristup (približite ga čitaču isto kao i karticu za kontrolu
pristupa)
11
REM1 / Magellan daljinski upravljač sa pozadinski osvjetljenim tipkama
• Stilizirano plastično plavo kudište s pozadinskim osvjetljenjem tipki
• Do 5 različitih operacija
• Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju:
- 30 m s MG-6130 / MG-6160 / MG6250 i RX1
- 45 m s MG5000 / MG5050 / K32LX i K641LX
- 60 m s RTX3, OMN-RCV3
• Frekvencijsko područje 433MHz ili 868MHz
RAC1 / Magellan daljinski upravljač
sa integriranom karticom za pristup
Iste karakteristike kao i REM1 plus:
• Ugrađena kartica za pristup (približite ga čitaču isto kao i karticu za kontrolu
pristupa)
REM15 / Magellan daljinski upravljač sa pozadinski osvjetljenim tipkama
• Tanki ergonomični oblik sa 4 pozadinski osvjetljene tipke
• Do 5 različitih operacija
• Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju:
- 30 m s MG-6130 / MG-6160 / MG6250 i RX1
- 45 m s MG5000 / MG5050 / K32LX i K641LX
- 60 m s RTX3, MG-RCV3, OMN-RCV3, 1759EX, 1759M
• Frekvencijsko područje 433MHz ili 868MHz
• Lako zamjenjiva baterija
REM101 / Daljinski pomod/panika upravljač
• Panik funkcija omogudava korisniku trenutno slanje panik signala centrali
• Ručno aktiviranje funkcije testa baterije
• LED lampica za označavanje uključenja/testa baterije
• Isporučuje se sa kratkom uzicom, dostupna je i traka za ručni zglob kao i
zakačka za pojas
• Uključuje lako zamjenjive CR2032 bateriju, čiji je vijek trajanja 3 godine
• Dostupan u dvije boje: crnoj i bijeloj
• Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju:
- 30 m s MG-6130 / MG-6160 / MG6250 i RX1
- 45 m s MG5000 / MG5050 / K32LX i K641LX
- 60 m s RTX3
• Frekvencijsko područje 433MHz ili 868MHz
Moduli proširenja
RTX3 / Bežični modul proširenja
ZX8 / 8 zonski modul proširenja
ZX8SP / 8 zonski modul proširenja
PGM4 / modul proširenja za 4 PGM-a
12
Sistemski dodaci
13
14
Spectra SP proširivi sigurnosni sistemi
Spectra SP pruža kombinaciju inovativnih karakteristika i naprednu komunikacijsku sabirnicu za jedinstveno
proširenje sistema. Preko ove komunikacijske sabirnice, Spectra SP može biti proširena preko bežičnog i
žičanog modula za proširenje i različitih modula. Sa svojom pouzdanom komunikacijskom tehnologijom, l eksibilnim proširenjem i lijepim tastaturama, Spectra SP je idealan sigurnosni sistem za bilo koju stambenu ili
komercijalnu ustanovu koja zahtjeva do 32 zone zaštite.
Spectra SP podržava StayD, što nudi povedanu razinu sigurnosti i pazi da je sistem uvijek uključen. Centrale
također nude više zona (proširivo do 32), više PGM-ova (proširivo do 16), podršku glasovnom modulu (VDMP3)
i internet modulu (IP100).
Sa jednostavnim programiranjem na licu mjesta, Spectra SP serija omogudava instalaterima da jednostavno i
brzo unaprijede sistem. A da bi još više olakšala instalaciju, svaka centrala Spectra SP serije može biti podešena
koristedi navigacijske izbornike za programiranje.
15
Centrale
SP4000 / 4-32 zonska centrala
• StayD način rada
• 4-žično sučelje za proširivanje (mogude je povezati do 15 tastatura)
• 4 ulaza za zone ili 8 zona s dupliranjem, proširivo do 32 zone
• 1 ugrađeni PGM
• Proširivo do 16 PGM-ova
• 2 particije (1 particija kada se koristi K636 tastatura)
• 32 korisničke šifre
• Podržava GPRS i GSM modul (PCS serija), IP modul (IP100) kao i glasovni
modul (VDMP3)
• Preklopni izvor napajanja 1,1A
• Jednostavna nadogradnja sistema putem 307USB sučelja
• Programiranje sistema preko izbornika za instalatere, glavne i korisničke
šifre
• Višestruki telefonski brojevi: 3 za nadzorni centar, 5 za osobnu uporabu i
1 za dojavu pagerom
• Automatska funkcija zimskog/ljetnog računanja vremena
• Tipka za reset sistema (vrada na tvorničke postavke i ponovo pokrede
sistem)
• Izravna veza na 9,6 Kbps sa BabyWare programom
• Pamti 256 događaja
• Podržava REM3, samo jednosmjerna komunikacija (zahtjeva RTX3, verzija
1,31 ili viša)
• Podržava RX1 bežični prijemnik kao i RTX3 bežični modul proširenja
• Metalno kudište dimenzija 20 cm x 25,5 cm x 7,6 cm i 28 cm x 28 cm x
SP5500 / 5-32 zonska centrala
Iste karakteristike kao i SP4000 plus:
• 5 ulaza za zone ili 10 zona s dupliranjem, proširivo do 32 zone
• 2 ugrađena PGM-a
• Podržava REM3, dvosmjerna komunikacija (zahtjeva RTX3, verzija 1,31 ili
viša)
• Izravna veza na 9,6 Kbps sa WinLoad programom
• Podržava RX1 bežični prijemnik kao i RTX3 bežični modul proširenja
SP6000 / 8-32 zonska centrala
Iste karakteristike kao i SP4000 plus:
• 8 ulaza za zone ili 16 zona s dupliranjem, proširivo do 32 zone
• 2 (+2 dodatno) ugrađena PGM-a, pozitivno i negativno okidanje
• 1 alarmni relej
• Preklopni izvor napajanja 1,5A
• Podržava REM3, dvosmjerna komunikacija (zahtjeva RTX3, verzija 1,31 ili
viša)
SP65 / 9-32 zonska centrala
Iste karakteristike kao i SP4000 plus:
• 9 ulaza za zone ili 18 zona s dupliranjem, proširivo do 32 zone
• 3 ugrađena PGM-a
• Nema komunikacije po i ksnoj liniji (samo IP i/ili GPRS)
• Podržava REM3, dvosmjerna komunikacija (zahtjeva RTX3, verzija 1,31 ili
viša)
SP7000 / 16-32 zonska centrala
Iste karakteristike kao i SP4000 plus:
• 16 ulaza za zone ili 32 zona s dupliranjem, proširivo do 32 zone
• 4 ugrađena PGM-a, pozitivno i negativno okidanje
• 1 alarmni relej (opcija)
• Preklopni izvor napajanja 1,5A
• Podržava REM3, dvosmjerna komunikacija (zahtjeva RTX3, verzija
1,31 ili viša)
16
Software
iParadox / Aplikacija za nadzor alarmnog sistema
PUNA VERZIJA
• Pristupite Paradox alarmnom sistemu sa svojim Apple uređajem, preko
Wi-Fi ili 3G-a
• Aplikacija je kompatibilna sa iPhone, iPod Touch i iPad 3G
• Prikaz stanja sistema
• Uključite/isključite sistem
• Kontrola do 16 PGM-ova
• Uključivanje/isključivanje PGM-ova
(prikazuje zadnju akciju izvedenu preko iParadoxa, ne trenutno stanje
PGM-a
• Promjenjivi nazivi PGM-ova
• Prikaz alarma u memoriji
• Prikaz greški sistema
• Povezivanje preko statičke ili dinamičke adrese (ParadoxMyHome)
• Kompatibilna sa Spectra SP, MG5000 i MG 5050 (zahtjeva IP100 verzije
5,03 ili više)
• Puna i Lite verzija su dostupne za download sa App Store-a
LITE VERZIJA
• Kompatibilna sa iPhone, iPod Touch i iPad 3G
• Spajanjem na sistem možete vidjeti stanje sistema (otvorene zone,
stanje particija)
• Prikaz PGM-ova i njihovih naziva, dozvoljeno editiranje vidljivih naziva
• Kompatibilnost kao i PUNA verzija
BabyWare / PC software
WinLoad / WinLoad program
InField / PC software za nadogradnju
Žičane tastature
Zajedničke karakteristike za sve žičane module tastatura
• StayD način rada
• 1 zona za tastaturu
• 8 tipki za akciju
• Nezavisno podešavanje zvučnih zona
• 3 tipke za alarm paniku, aktivirane s tastature
• 4-žični komunikacijski interface
• Kompatibilne sa Spectra SP, MG5000* i MG5050*
* K32LX nije kompatibilna sa MG5000 i MG5050
17
K32LCD / 32 znakovna žičana LCD tastatura
• 32 znakovni plavi LCD ekran sa programabilnim ispisima
• Prikaz statusa zona u realnom vremenu (do isključenja alarma)
• Programiranje preko izbornika za jednostavno podešavanje
sistema
(za instalatere i krajnjeg korisnika)
• StayD LED lampica
• Laka nadogradnja sistema pomodu 307USB-a
• Podesivo pozadinsko osvjetljenje, kontrast i brzina skrolanja
• Dvoparticijska tastatura
• Pogledati zajedničke karakteristike za sve žičane module tastatura
K32LX / 32 znakovna žičana LCD tastatura
sa ugrađenim primopredajnikom
Iste karakteristike kao i K32LCD plus:
• Ugrađeni primopredajnik (433 ili 868 MHz)
• Wireless domet u tipičnom stambenom okruženju: 40 m
sa SP4000/SP5500/SP6000/SP7000
• Samo jedna K32LX tastatura po sistemu
• Podržava K32RF i K37 tastaure
• Nije kompatibilna sa MG5000 i MG5050
• Pogledati zajedničke karakteristike za sve žičane module tastatura
K35 / 32 zonska žičana LCD tastatura
• Predeinirane poruke koje vam pomažu u radu sa sistemom
• Prikaz statusa 32 zone u dvije particije
• StayD LED dioda lampica
• Laka nadogradnja sistema pomodu 307USB-a
• Prikaz statusa za svaku particiju ( Arm, Sleep, Stay i Disarmed)
• Prikaz grešaka, premoštenih zona i alarma iz memorije
• Podesivo pozadinsko osvjetljenje
• Dvoparticijska tastatura
• Pogledati zajedničke karakteristike za sve žičane module tastatura
K32 / 32 zonska žičana LED tastatura
• Prikaz 32 zone preko LED lampica
• StayD LED lampica
• Laka nadogradnja sistema pomodu 307USB-a
• Odvojene LED lampice za Arm, Sleep, Stay i Of za svaku
particiju
• Podesivo pozadinsko osvjetljenje
• Dvoparticijska tastatura
• Pogledati zajedničke karakteristike za sve žičane module
tastatura
K636 / 10 zonska žičana LED tastatura
• Jednoparticijska tastatura
• Prikaz 10 zona preko LED lampica
• StayD LED lampica
• Patentirani Key Light prikaz (osvjetljenje tipke za prikaz otvorene zone)
• Osvjetljenje LED lampica za Arm, Sleep, Stay i Of da bi se prikazao
status particije
• Podesivo pozadinsko osvjetljenje
• Pogledati zajedničke karakteristike za sve žičane module tastatura
18
K10V / 10 zonska žičana LED tastatura (vertikalna)
K10H / 10 zonska žičana LED tastatura (horizontalna)
• Prikaz 10 zona preko LED lampica
• StayD LED lampica
• Odvojene LED lampice za Arm, Sleep, Stay i Of za svaku particiju
• Patentirani Key Light prikaz (osvjetljenje tipke za prikaz otvorene zone)
• Podesivo pozadinsko osvjetljenje
• Dvoparticijska tastatura
• Pogledati zajedničke karakteristike za sve žičane module tastatura
RTX3 / Bežični modul proširenja
ZX8 / 8 zonski modul proširenja
PGM4 / Modul za dodavanje 4 PGM-a
RX1 / Bežični prijemnik
• Kompatibilan sa Spectra SP centralama (verzija 4,54 i više)
• 32 bežične zone
• Do 32 daljinska upravljača
• Kompatibilan sa REM101, REM1, RAC1 i REM15 daljinskim
upravljačima
• Kompatibilan sa DCT10, DCTXP2, DCT2, PMD1P, PMD75, PMD85 i
SD738
• Nadogradnja putem InField programa
• Nadzor RF smetnji
• Nadzor statusa baterije, anti-sabotažnog prekidača i prijave modula
• Prikaz jačine primopredajnog signala
• 2 PGM izlaza odgovaraju tipkama 1 i 2 na REM1, RAC1 i REM15
(programabilno preko centrale)
ZX8SP / 8 zonski modul proširenja
• Kompatibilan sa Spectra SP, MG5000 i MG5050
centralama
• 8 zona
• 1 PGM izlaz
• Koristi ulaz zone kao anti-sabotažni prekidač
19
Sistemski dodaci
307/USB / Interface za direktno spajanje
20
Digiplex EVO visokosigurnosni sistemi i sistemi kontrole pristupa
Centrala
EVO 192 / Digiplex EVO 192 zonska centrala
• 8 ulaza za zone (16 sa dupliranjem), proširivo do 192 zone
• Ugrađena podrška za kontrolu pristupa
• Podržava GPRS i GSM modul (PCS serija), IP modul (IP100) i Voice
modul (VDMP3)
• Jednostavna nadogradnja putem 307USB kabela i WinLoad programa
• Kompatibilna sa NEware-om V4.0 i više
• V2.10 podržava REM3
• Automatsko podešavanje zimskog/ljetnog vremena
• 5 ugrađenih PGM izlaza, pozitivno i negativno okidanje, 1 5A relejni
izlaz
• PGM1 može se koristiti kao ulaz za senzor dima
• Podržava do 254 modula za proširenje
• 999 korisničkih šifri i do 999 daljinskih upravljača sa jednim RTX3
• 8 particija, pamti 2048 događaja
• Ugrađena dodatna baterija za sat
• 1,7A preklopni izvor napajanja
• 1 kontrolirani izlaz za zvono, 1 pomodni izlaz i 1 telefonska linija
• Tipka za reset na tvorničke postavke
• Tipka za uključivanje/isključivanje pomodnog izlaza
• Metalno kudište dimenzija 28 cm x 28 cm x 7,6 cm
Software
WinLoad / WinLoad program
• Povezivanje sa WinLoad programom preko GPRS veze do 48kbps sa PCS
modulom
• Podržava TCP/IP konekcije preko IP100 modula
• User-friendly korisnički interface za nadzor i programiranje EVO, Magellan,
Spectra SP centrala
• Udaljeni download i upload postavki pomodu modema
• Nadogradnja na licu mjesta na 57,6k (Magellan centrala),
38,4k (EVO ) ili 9,6k (MG5000, MG5050 ili Spectra SP)
koristedi 307USB sučelje za direktno spajanje (60 m) ili CV4USB pretvornik
(300 m)
• Funkcija nadogradnje na licu mjesta omogudava WinLoad-u
nadogradnju pojedinih centrala/modula preko 307USB sučelja ili CV4USB
pretvornika
• Crtanje, download/upload do 32 tlocrta za Grai cu
• Višestruki korisnici, grupe i baze podataka
• Mrežna baza podataka
• Napredni ispis izvještaja i korisničkih postavki
21
NEware upravljački software
NEWDEM (Demo verzija)
NEWSEC (Sigurnosna verzija)
NEWACC (Sigurnosna verzija i verzija kontrole pristupa)
• Podržava TCP/IP konekcije preko IP100 modula
• Programiranje korisničkih šifri i podešavanje svih korisnika u EVO
sistemu
• Sistem za pradenje uživo (pregled sistema, statusa zona i
problema)
bez prekidanja sistemskih operacija
• Download/upload do 32 tlocrta za Graicu
• Download slika u Grai cu
• Uključivanje/isključivanje, premoštenje zona i kontrola PGM-ova
• Pretraživanje, sortiranje i i ltriranje spremljenih sistemskih
događaja
• Stvaranje i ispis prilagođenih izvještaja
InField / PC software za nadogradnju
Moduli tastatura
Zajedničke karakteristike za sve Digiplex tastature
• Prikaz alarmnih zona: alarmne zone se prikazuju dok se sistem ne
isključi
• Spajanje na 4-žični combus
• Dodjeljivanje jednoj ili više particija
• 1 adresabilna zona
• 1 PGM izlaz (osim TM40, TM4 i K07C)
• Neovisno podešavanje zvučnih zona
• 14 tipki za akciju (osim TM40, TM4 i K07C)
• 3 tipke za alarm paniku
K07C / Grafički LCD modul tastature
TM40 / Tastatura osjetljiva na dodir
• Tanki, uglađeni dizajn
• Intuitivni izbornik s ikonama s brzim odazivom
• 10,9 cm widescreen sa jarkim bojama
• Kompatibilna sa EVO (v2,16 ili viša),
MG5000/MG5050/SP6500/SP6000/
SP7000 i SP4000/SP65(verzije 4,72 i više)
• Podržava do 32 tlocrta
• Prilagodljive oznake zona, područja, korisnika i PGM izlaza
• Kontrola do 8 PGM-ova
• Podržava WinLoad
• Nadogradnja i rmware-a putem SD kartice
• Brzi FPGA procesor
• Ugrađen senzor za očitavanje unutarnje temperature
• 1 zonski/temperaturni ulaz
• Clean screen mode - zaključavanje ekrana radi lakšeg čišdenja
• 480x272 rezolucija ekrana
• Nadžbukna ugradnja
• 3 različite završne obrade prednje ploče: brušeni aluminij,
crni brušeni anodizirani aluminij, bijeli brušeni anodizirani aluminij
22
K656 / LCD tastatura osjetljiva na dodir
• Tastatura osjetljiva na dodir
• Povezivanje na višestruku sabirnicu: 4-žična enkriptirana
komunikacijska sabirnica na 500 bps (13,8 Vdc)
• Nadogradnja i rmware-a putem višestruke sabirnice koristedi RS-485 na
57,6 Kbps
• Prikaz statusa do 4 particije i 384 zone
• Prikaz alarma zone: prikazuje zone koje su u alarmu do prestanka alarma
• 3 tipke za alarm paniku
• Mogudnost podešavanja pozadinskog osvjetljenja, kontrasta i brzine
skrolanja
• Dimenzije: 15 x 8,5 x 2 cm
K641 / 32 znakovni plavi LCD modul tastature
• Nadogradnja i rmware-a preko CV4USB
• Pojednostavljeno udaljeno programiranje za krajnjeg korisnika
• 32 znakovni plavi LCD ekran sa programabilnim ispisima
(putem memorijskog ključa, WinLoad-a i NEware-a)
• Dostupan na Hrvatskom, Češkom, Engleskom, Francuskom, Njemačkom,
Grčkom,
Mađarskom, Talijanskom, Portugalskom, Poljskom, Ruskom, Španjolskom i
Švedskom jeziku
• Podesivo pozadinsko osvjetljenje, kontrast i brzina skrolanja
• Prikaz vremena koristedi 12h ili 24h format
• Pogledati zajedničke karakteristike za sve Digiplex tastature
K641LX / 32 znakovni plavi LCD modul tastature
sa ugrađenim primopredajnikom
Iste karakteristike kao i K641 plus:
• Ugrađeni primopredajnik (433 ili 868 MHz)
• Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju: 40 m
K641R / 32 znakovni plavi LCD modul tastature
sa ugrađenim čitačem kartica
Iste karakteristike kao i K641 plus:
• Ugrađeni čitač kartica
• Pruža pristup preko kartice ili korisničke šifre
• Uključivanje/isključivanje alarma sa karticom
• Magnetni kontakt
• Izlaz za bravu
• Automatsko programiranje otključavanja
• Alarm kada su vrata otvorena i prisilno otvorena
ANC1 / Signalni panel
• Prikaz alarmnih zona: alarmne zone blinkaju dok se sistem ne isključi
• LED prikaz statusa 1-8 particija , 1-48 zona ili 49-96 zona
• Montira se kao samostalna jedinica ili preko bilo kojeg LCD i LED
modula tastature
• Mogude slaganje do 3 modula
• Može se dodijeliti jednoj ili više particija
23
Detektori pokreta
Zajedničke karakteristike za sve Digiplex detektore pokreta
• Patentirana digitalna detekcija pokreta
• Patentirana digitalna Auto Pulse obrada signala
• Algoritam za digitalnu zaštitu
• Automatska kompenzacija temperature
• Jednostruka ili dvostruka obrada signala
• Spajanje direktno na 4-žičnu sabirnicu EVO panela
• Metalni oklop maksimalno povedava zaštitu od EMI i RFI signala *
* osim DG467
DMI50 / Senzor pokreta s dvostrukim elementom
DMI60 / Senzor pokreta s četverostrukim elementom
DMI70 / Digitalni senzor pokreta
s dvostrukom optikom imun na kudne ljubimce do 40 kg
DG85 / Vanjski digitalni PIR sa visokim performansama
i dvostrukom ledom (neosjetljiv na kudne ljubimce do 40kg)
• Specijalni vodootporni dizajn
• DG85 je dostupan sa jednom od tri lede: ledom za kudne ljubimce
ili sa ledama za horizontalno i vertikalno širenje zaštitnog polja
• Kudište otporno na udarce i temperaturne promjene, sa UV zaštitom leda
• Radi u rasponu od -35°C do +50°C
• Kudište obrubljeno umetnutim gumenim izolatorom
• Lede otporne na UV zrake
• Optički sistem dvostrukog i ltriranja
• Višestruko podešavanje razine osjetljivosti
• Dva načina rada (adresabilni za Digiplex Evo seriju ili standardni relejni)
• Može se kombinirati sa SB85
• Pogledati zajedničke karakteristike za sve Digiplex detektore pokreta
24
DG467 / 360° digitalni stropni detektor pokreta
• Digitalni detektor pokreta
• Dvostruki senzor
• 7 m x 6 m na 2,4 m visine
• 11 m x 6 m na 3,7 m visine
• Kut pokrivanja od 360° stepeni
• Elektronički relej
• Anti-sabotažni prekidač
• Dva načina rada
(adresabilni za EVO seriju ili standardni
relejni)
• Pogledati zajedničke karakteristike
za sve Digiplex detektore pokreta
DG457 / Digitalni detektor loma stakla
• Dva načina rada (adresabilni za EVO seriju ili standardni relejni)
• Daljinski test način kada se koristi sa TestTrek V2
• Kompletna analiza audio i infrasonic spektra
• 7 digitalnih i ltera frekvencije, digitalno pojačalo i procjena variranja
frekvencije
• Analiza udara i trešnje
• Visoka otpornost na RFI i EMI signale
• Podesiva osjetljivost: pokriva do 9 m kada je namješten na visoku a do
4,5 m kada je
namješten na nisku osjetljivost
• TestTrek (459 V2.0) za testiranje se kupuje odvojeno
• Anti-sabotažni prekidač
Žičani moduli proširenja i magnetni konakti
ZX32D / 32 zonski modul proširenja
ZX16D / 16 zonski modul proširenja
ZX8D / 8 zonski modul proširenja
ZC1 / Magnetni kontakt
• 1 adresabilna zona
• Male dimenzije: 7,4 cm x 2 cm x 3,5 cm
25
ZX1 / Modul za dodavanje 1 zone
• 1 adresabilna zona (2 sa ATZ funkcijom dupliranja zona)
• Mogudnost određivanja vremena aktivacije za svaku zonu (do 255
minuta), što je idealno za primjenu gdje se prati promjena
temperature
ZX4 / Modul za dodavanje 4 zone
• 4 adresabilne zone (8 zona sa ATZ funkcijom dupliranja)
• Mogudnost određivanja vremena aktivacije za svaku zonu (do 255
minuta), što je idealno za primjenu gdje se prati promjena
temperature
• Koristi ulaz zone kao anti-sabotažni prekidač
ZX8 / Modul za dodavanje 8 zona
• Kompatibilan sa Spectra SP, E55/65, MG5000, MG5050 i
Digiplex/EVO
• 8 adresabilnih zona (16 zona sa ATZ funkcijom dupliranja)
• Mogudnost određivanja vremena aktivacije za svaku zonu (do
255 minuta), što je idealno za primjenu gdje se prati promjena
temperature
• 1 PGM izlaz
• Koristi ulaz zone kao anti-sabotažni prekidač
Bežični moduli proširenja
RTX3 / Bežični modul proširenja
Zvučni moduli
LSN4 / Zvučni modul
• Glasovna provjera alarma (dvosmjerna komunikacija)
• “Prije i poslije “ snimanje i reprodukacija zvuka
• Prenošenje poruka (prenosi status sistema preko zvučnih stanica)
• Uređivanje ili snimanje emitiranih poruka
• Udaljeni pristup preko telefona (dvosmjerna komunikacija, uključi/isključi i
status sistema)
• Komunicira ili sluša određenu zvučnu stanicu
• Prekidač za veliko i malo pojačanje na zvučnicima i mikrofonu
• Udaljeno uključivanje i isključivanje sirene
• Jednostavna nadogradnja sistema preko 307USB interfacea
• Spajanje za muzičke linije za puštanje muzike preko zvučne stanice
• Podržava četiri primarne SUB1 zvučne stanice (puna funkcionalnost)
• Podržava osam sekundarnih SUB1 zvučnih stanica (kao dodatne zvučnike)
26
SUB1 / Zvučna stanica
• Jedinstveni dizajn
• 16-bitna kvaliteta zvuka (ugrađen 7,6 cm, 3W 8 omski zvučnik)
• Ugrađen mikrofon visoke osjetljivosti
• Funkcijska tipka (komunicira sa nadzornom stanicom i zvučnim
stanicama)
• Panik tipka (šalje signal panike na sve nadzorne postaje)
• Mute tipka (isključuje poslane poruke i pozadinsku muziku)
• Tipka za kontrolisanje glasnode
• Kabel CAT-5 kategorije za spajanje na LSN4 zvučni modul
Moduli kontrole pristupa
R910 / 4-žični unutarnji/vanjski čitač kartica
R915 / 4-žični unutarnji/vanjski čitač kartica i tastatura
R870-A / Unutarnji čitač kartica
• Samo za korištenje u zatvorenim prostorijama
• Priključci sa stezaljkama
• Dvije statusne LED diode (crvena i zelena) i
zujalica
• Podržava 26-bitni Wiegand format
• Dimenzije: 11 x 7,3 x 2 cm
• Radna temperatura: +100 C do +650 C
R890-BL / Unutarnji/vanjski čitač kartica
sa produženim dometom
• Otporan na sve vremenske uvjete
• Čita kartice sa udaljenosti do 61cm ako se koristi C702 kartica
• Automatsko podešavanje daljine čitanja
• Podržava 26-bitni Wiegand format
• Trobojni LED prikaz
• Elegantno svjetlo na masci
Proximity k artice:
• C702: Kartica u obliku akreditacije
• C706: ISO kartica s dvostranim sjajnim pokrovnim slojem
• C704/S: Plavi proximity ključ u obliku privjeska
• RAC1: Magellan daljinski upravljač s integriranom karticom
• RAC2: Magellan dvosmjerni daljinski upravljač s integriranom karticom
27
ACM12 / 4-žični modul za kontrolu pristupa
• Pristup preko kartice i/ili tastature sa R915 čitačem
• Uključivanje/isključivanje preko kartice i pina sa R915 čitačem
• Veza za 1 vrata (čitač kartica, REX, magnet)
• Spajanje samo 4 žice između čitača i ACM12 modula koristedi R910 ili R915
čitače
• Jednostavna nadogradnja sistema koristedi CV4USB kabel
• Raspored automatskog otključavanja
• Opcije za otvorena vrata i prisilno otvorena vrata
• Ručno otključavanje vrata sa tipkom ili PGM događajem
• Opcija otključavanja vrata u slučaju vatrodojave
• Sigurnosni način rada (tijekom gubitka komunikacije,
za vrata koja su spojena na modul može se omoguditi pristup 4 kartice po
izboru)
• 1,5A preklopni izvor napajanja
• Tipka za uključivanje/isključivanje pomodnog izlaza
• Podržava 4-žične i 26-bitne Wiegand čitače kartica
• Metalno kudište dimenzija 20 cm x 25,5 cm x 7,6 cm
Moduli napajanja i izolatori
PS17 / Modul napajanja
• 1,7A preklopni izvor napajanja
• Potpuno nadgledani (AC, baterija i pomodni izlaz)
• Punjenje baterije 350 mA/850 mA
• 1 PGM izlaz
• Dolazi sa 20 cm x 25,5 cm x 7,6 cm metalnim kudištem
HUB2 / 2 portni izolator sabirnice
• Dijeli sabirnicu u dvije potpuno izolirane grane
(ako je jedna neispravna, druga nastavlja s nesmetanim radom)
• Jedan ulazni port, dva kompletno izolirana izlazna porta
• Svaki izlazni port omoguduje komunikaciju na udaljenosti do 900 m
• Kompatibilan sa EVO, Spectra SP, MG5000 i MG5050
HUB4D / 4 portni izolator sabirnice
• Dijeli sabirnicu u četiri potpuno izolirane grane
(ako je jedna neispravna, druge nastavljaju s nesmetanim radom)
• Jedan ulazni port, četiri kompletno izolirana izlazna porta
• Svaki izlazni port omoguduje komunikaciju na udaljenosti do 900 m
• Opto-izolirani portovi pružaju zaštitu protiv prenaponskih udara
• Nadogradnja i rmware-a
• DIN rail kudište sa uklonjivim spojnim mjestima
• Podržava montažu na šinu od 35 mm ili direktno na zid sa hvatačima za DIN
kudište
• Tipke za ručno uključivanje/isključivanje svake grane pojedinačno
• 4 LED lampice za prikaz stanja svake grane pojedinačno
28
Specijalni moduli
PGM4 / Modul za dodavanje 4 PGM-a
• Kompatibilan sa Digiplex EVO, Spectra SP, MG5000 i MG5050
• Nadogradnja sistema sa CV4USB ili 307USB i InField
programa
• 4 programabilna releja sa izlazima od 5A
• Isključivanje PGM-a nakon događaja ili isteka vremena
• Pulsni PGM izlaz za vatrodojavu
PRT3 / Modul za integraciju
• Jednostavna nadogradnja koristedi CV4USB kabel i InField program
• Podržava ASCII/C-BUS protokole
• 16 virtualnih ulaza za okidanje akcije na EVO centrali baziranoj na događaju
primljenom od vanjskog sistema koristedi ASCII ili C-BUS protokole
• 30 virtualnih PGM-ova za okidanje akcije u vanjskom sistemu koristedi ASCII
ili C-BUS
protokol baziran na događaju na EVO centralama
• USB sučelje za povezivanje s računarom
• Pruža interakciju između EVO centrale i nekog vanjskog sistema
• Automatski/ručni ispis izvješda o zonama i događajima na pisač i/ili PC
• Paralelni i serijski port za spajanje printera
• Dodjeljuje se jednoj ili više particija
• Pamti 2048 događaja
Sistemski dodaci
PMC5 / USB memorijski ključ
• Koristi se za download ili upload sistemskih postavki na računar
pomodu WinLoad ili BabyWare programa
• Prekidač za zaključavanje da bi se
spriječilo slučajno brisanje podataka
• LED indikacija statusa
• Download/upload postavki centrale
unutar par sekundi
• Spaja se direktno na centralu ili PC
• Nema potrebe za telefonskom
linijom, računalom ili nekim drugim uređajem
CV4USB / RS-485/RS232 komunikacijski pretvornik
• Sadrži USB i serijski port (DB-9)
• Omogudava komunikaciju
računara sa centralom na
udaljenosti do 300 m
• Povezivanje od serijskog porta
centrale do serijskog (DB-9)
ili USB porta PC-a
• 38,4k ili 57,6 k komunikacija
(EVO)
307USB / Interface za direktno spajanje
• LED indikacija statusa (PC, centrala, RX/TX)
• Sadrži USB i serijski port
• Omogudava komunikaciju centrale sa
računalom do 60 m udaljenosti
• Povezuje serijski port centrale
sa serijskim ili USB portom računala
• Komunikacija na 57,6 Kbps
(Magellan), 38,4 Kbps (EVO)
ili 9,6 Kbps (MG5000, MG5050 i Spectra SP)
TEMP07 / Temperaturni senzor
• Spaja se na zonski/temperaturni
ulaz od Grai ce za mjerenje
vanjske temperature
• Maksimalna udaljenost od
Grai ce 30,5 m
Ovlašteni distributer i instalater Paradox proizvoda za Bosnu i Hercegovinu
AE Sigurnost d.o.o. Zenica
Agencija za zaštitu imovine i ljudi
Branilaca Bosne 16-a
72000, Zenica
BiH
Tel: +387 32 200 410
Fax: +387 32 200 411
E mail: info@aesigurnost.com
Web: www.aesigurnost.com
Download

ALARMNI PROTUPROVALNI SISTEMI